ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frown*, -frown-

frown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frown (vi.) ทำหน้าบึ้ง See also: ย่นหน้าผาก, ขมวดคิ้ว, ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด Syn. scowl
frown (n.) การทำหน้าบึ้ง See also: การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, การทำหน้าถมึงทึง
frown at (phrv.) ขมวดคิ้ว (ไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วย)
frown at (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่อนุมัติ Syn. frown on
frown down (phrv.) ทำให้หน้าถมึงทึง See also: ทำให้ไม่พอใจ
frown on (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่อนุมัติ Syn. frown at, frown upon
frown upon (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่อนุมัติ Syn. frown at, frown on
frowning (adj.) หน้าบึ้ง See also: คิ้วขมวด Syn. sullen, scowling
English-Thai: HOPE Dictionary
frown(เฟราน) vi. คิ้วขมวด,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,บึ้ง,แสดงความไม่พอใจ,ถมึงตึง. vt. ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด. n. หน้านิ่วคิ้วขมวด., See also: frowner n. frowningly adv., Syn. sulk,scowl
English-Thai: Nontri Dictionary
frown(n) การขมวดคิ้ว,ความถมึงทึง,การถลึงตา,ความบึ้งตึง,ความไม่พอใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขมวดคิ้ว (v.) frown See also: knit one´s brow Syn. ย่นคิ้ว
น้าบึ้ง (v.) frown See also: scowl Syn. หน้าเง้าหน้างอ, หน้ามุ่ย, หน้าบูดบึ้ง Ops. หน้าบาน
นิ่ว (v.) frown See also: scowl Syn. ย่น
นิ่วหน้า (v.) frown See also: knit one´s brows, lour, scowl, look daggers Syn. ขมวดคิ้ว
บึ้งตึง (v.) frown See also: be sulky, be stern, be serious Syn. บึ้ง, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง Ops. ยิ้มระรื่น
ย่นคิ้ว (v.) frown See also: knit one´s brow
หน้างอ (v.) frown See also: scowl Syn. หน้าเง้าหน้างอ, หน้ามุ่ย, หน้าบูดบึ้ง, น้าบึ้ง Ops. หน้าบาน
หน้าบึ้ง (v.) frown See also: look displeased Syn. หน้าบูด, หน้าบึ้งตึง
หน้าบึ้งตึง (v.) frown See also: look displeased Syn. หน้าบูด
หน้าบูด (v.) frown See also: scowl
หน้าหงิกหน้างอ (v.) frown See also: scowl Syn. หน้างอ, หน้ามุ่ย Ops. หน้าชื่น, แจ่มใส, ยิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าบาน
หน้าเง้า (v.) frown See also: scowl Syn. หน้างอ, หน้าเง้าหน้างอ Ops. หน้าบาน
หน้าเง้าหน้างอ (v.) frown See also: scowl Syn. หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้ามุ่ย Ops. หน้าชื่น, แจ่มใส, ยิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าบาน
หน้าบูดหน้าบึ้ง (adj.) frowning See also: scowl Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้าหงิก, หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง Ops. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส
หน้ามุ่ย (adj.) frowning See also: scowl Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้าหงิก, หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง Ops. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส
หน้าหงิก (adj.) frowning See also: scowl Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง Ops. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส
หน้าหงิกหน้างอ (adj.) frowning See also: scowl Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้าหงิก, หน้างอ, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง Ops. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will that frown turn upside down.ถึงจะดึงเจ้าให้ล่วงลงมาข้างล่างนี้ได้
See those leaders start to frown lt's sword and gun dayพวกผู้นำ เริ่มขมวดคิ้ว มันคือวันที่มีการยิงและฟันกันทั้งวัน
Tell pumpkin if she worries too much, she'll get frown lines.บอกพี่เค้าทีว่า เครียดมากตีนกาจะขึ้นนะ
Something purists frown on?แบบที่จะทำให้คนพิถีพิถันหน้าบึ้งเหรอ?
* Come on, oh, don't you frown ** Come on, oh, don't you frown *
You only get to frown that much when you've been sweating like a pot roast all afternoon.ฉันเหงื่ออกอย่างกะ โดนตุ๋นตลอดบ่าย
♪ The place where the happiest smile is Cheney's frownที่ซึ่งยิ้มที่มีความสุขที่สุด คือหน้าบูดของเชนี่
♪ Lift up your frown ♪ขึ้นมาจากก้นหลุมของคุณ
The era of Man! That frown doesn't suit you Andromeda.หน้านิ่วดูไม่งามนะแอนโดรเมด้า ไปหาอะไรดื่มไป จะได้หายเครียด
Give us a smile. I'm sure there's a pretty face under that frown somewhere.ยิ้มหน่อย คุณน่ารักตอนหน้าไม่บึ้ง
And she was like, "Look at this frown on your face. What is that?แล้วเธอก็แบบ "ดูสิหน้ายุ่งเชียว อะไรเนี่ย"
You probably frown upon the power of the Norons.เจ้าอาจไม่พอใจในอำนาจของพวกโนรอน

frown ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愁眉苦脸[chóu méi kǔ liǎn, ㄔㄡˊ ㄇㄟˊ ㄎㄨˇ ㄌㄧㄢˇ, 愁眉苦脸 / 愁眉苦臉] frowning and worried (成语 saw); showing concern
[qī, ㄑㄧ, 顣] frown

frown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一顰一笑[いっぴんいっしょう, ippin'isshou] (n) (a) mood; (a) smile or a frown
曇らせる[くもらせる, kumoraseru] (v1) (See 曇らす) to cloud; to make dim or dull; to frown
渋い顔をする[しぶいかおをする, shibuikaowosuru] (exp,vs-i) to frown (on); to be grim-faced; to look sullen
顔をしかめる;顔を顰める[かおをしかめる, kaowoshikameru] (exp,v1) to grimace; to frown
顰める[しかめる;ひそめる, shikameru ; hisomeru] (v1,vt) (uk) to knit the brows; to raise eyebrows; to scowl; to grimace; to frown
顰め面;顰めっ面;しかめ面;しかめっ面[しかめつら(顰め面;しかめ面);しかめっつら(顰めっ面;しかめっ面), shikametsura ( hisome men ; shikame men ); shikamettsura ( hisome tsu men ; shikame] (n) frown or scowl; grimace
マルチポスト[, maruchiposuto] (n,vs) {comp} multi-post (as frowned upon in newsgroups and web forums)
ムスっと[, musu tto] (adv) (on-mim) frowning; stern expression
冥利が尽きる;冥利がつきる[みょうりがつきる, myourigatsukiru] (exp,v1) to be frowned upon by Fortune
白眼視[はくがんし, hakuganshi] (n,vs) frowning on someone
眉を寄せる[まゆをよせる, mayuwoyoseru] (exp,v1) (See 眉を顰める) to frown; to scowl
眉を顰める;眉をひそめる[まゆをひそめる, mayuwohisomeru] (exp,v1) to frown; to scowl
顰蹙を買う[ひんしゅくをかう, hinshukuwokau] (exp,v5u) to displease someone; to make someone disgusted; to be frowned at

frown ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมวดคิ้ว[v. exp.] (khamūat khi) EN: frown ; knit one's brow FR: froncer les sourcils
คว่ำ[v.] (khwam) EN: scowl ; frown FR:
หน้าบึ้ง[v.] (nābeung) EN: frown ; look displeased FR: bouder ; se renfrogner
หน้าบูด[v.] (nābūt) EN: frown ; scowl ; look glum FR:
หน้าเง้า[v.] (nā-ngao) EN: frown ; scowl FR:
หน้าเง้าหน้างอ[v.] (nā-ngao nā-) EN: frown ; scowl FR: bouder ; faire la tête
หน้าหงิกหน้างอ[v. exp.] (nā ngik nā-) EN: frown FR:
หน้างอ[v.] (nā-ngø) EN: frown ; look sullen ; pout ; look angry ; scowl FR:
หน้านิ่วคิ้วขมวด[v.] (nāniukhiukh) EN: frown ; knit one's brows ; be sulky FR:
นิ่ว[v.] (niu ) EN: frown ; scowl FR:
นิ่วหน้า[v. exp.] (niu nā) EN: frown FR:
สยิ้ว[v.] (sayiu) EN: frown ; grimace FR:
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บึ้งตึง[adj.] (beungteung) EN: sullen ; scowling ; frowning FR: grognon
ขมึงทึง[adj.] (khameungthe) EN: suwen ; dour ; lowering ; angry looking ; frowning ; horrible ; terrifying FR:
หน้าเบี้ยวหน้าบูด[adj.] (nā bīo nābū) EN: frowning FR:
หน้าบูด[adj.] (nābūt) EN: frowning FR:
หน้ามุ่ย[adj.] (nā mui) EN: frowning FR:

frown ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stirnrunzeln {n} | mit Stirnrunzelnfrown | with a frown
Stirnrunzel {f}frowning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frown
Back to top