ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fan*, -fan-

fan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fan (n.) พัดลม See also: พัด, สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนพัด, เครื่องระบายอากาศ Syn. blower, vane, ventilator
fan (n.) เครื่องหว่านข้าว
fan (vi.) กระพือ
fan (vt.) พัด See also: กระพือ, กระจาย, ระบายอากาศ Syn. amplify, magnify Ops. reduce
fan (vi.) แผ่ออกเป็นรูปพัด
fan (vt.) แผ่ออกเป็นรูปพัด
fan (n.) คนคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง See also: คนหลงใหล Syn. admirer, devotee
fan out (phrv.) ทำให้กระจัดกระจาย See also: ทำให้คลี่ออก, ทำให้กางออก Syn. space out, spread out
fan the breeze (sl.) พูดซุบซิบ See also: นินทา
fan-tan (n.) เกมพนันของจีน See also: ถั่ว, โป
fanatic (n.) ผู้คลั่งไคล้ See also: ผู้เลื่อมใส, แฟนเพลง, แฟนละคร Syn. devotee, enthusiast, extremist
fanatical (adj.) คลั่งไคล้ที่สุด See also: คลั่ง, ซึ่งเลื่อมใสอย่างมาก Syn. extreme, fanatic, zealous Ops. apathetic
fanaticism (n.) ความคลั่งไคล้ See also: ความหลงใหลอย่างมาก Syn. zeal, extremism Ops. moderation, indifference
fanaticize (vi.) ทำให้คลั่ง See also: ทำให้คลั่งไคล้
fanaticize (vt.) คลั่ง See also: ้คลั่งไคล้
fancied (adj.) ซึ่งนึกฝัน See also: ซึ่งจินตนาการ Syn. illusory, imaginary
fancier (n.) คนคลั่งไคล้ See also: คนหลงใหลอย่างมาก, ผู้เลื่อมใส Syn. admirer, enthusiast
fancier (n.) ผู้ผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์
fanciful (adj.) เพ้อฝัน See also: ซึ่งนึกฝัน, จินตนาการ Syn. imaginary, fictitious Ops. real
fancy (adj.) ไม่ธรรมดา See also: หรูหรา, งดงาม, วิเศษ Syn. deluxe, elaborate
fancy (vt.) จินตนาการ See also: นึกฝัน Syn. conjecture, envision, suppose
fancy (vt.) ปรารถนา See also: ต้องการ
fancy (n.) จินตนาการ See also: การนึกฝัน, ความนึกฝัน Syn. imagination, fantasy
fancy (sl.) คำอุทานแสดงความแปลกใจ
fancy (sl.) ชอบ
fancy (sl.) ปรารถนา
fancy dress (n.) ชุดแฟนซี
fancy man (n.) แมงดา See also: ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน
fancy oneself (phrv.) คิดว่าตนเป็น See also: จินตนาการว่าเป็น
fancy woman (n.) หญิงโสเภณี
fancy-free (adj.) เป็นอิสระ See also: ซึ่งไม่ผูกมัด Syn. airy, blithesome Ops. engaged, involved
fancywork (n.) งานเย็บปักถักร้อย Syn. needlework
fandango (n.) การเต้นระบำสเปนแบบสามจังหวะ See also: ดนตรีสามจังหวะสำหรับเต้นระบำสเปน
fanfare (n.) การประโคมแตรเดี่ยวแสดงการมาถึงของคนหรือสิ่งสำคัญ See also: การเป่าแตร
fanfare (n.) การโฆษณา See also: การป่าวประกาศ, การประชาสัมพันธ์ Syn. exhibition, show
fang (n.) เขี้ยวสัตว์ See also: เขี้ยว, สิ่งที่เหมือนเขี้ยว Syn. prong, tusk, tooth
fangs (n.) ฟัน (คำพหูพจน์ของ tooth) Syn. tusks, tooth
fanjet (n.) เครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า See also: เครื่องบินติดเครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า Syn. turbofan
fanlight (n.) หน้าต่างครึ่งวงกลมที่ติดเหนือประตูหรือหน้าต่าง Syn. transom, skylight
fanny (n.) ก้น (คำสแลง) See also: อวัยวะเพศหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
fan(แฟน) {fanned,fanning,fans} n. พัด,พัดลม,เครื่องเป่า,คนคลั่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใด,คนคลั่ง v. พัด,กระตุ้น,ปลุกระดม,ขับไล่,แผ่ออกคล้ายพัด,กระพือปีก,ปลิวสะพัด, See also: fanner n.
fanatic(ฟะแนท'ทิค) n. ผู้มีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้,คนคลั่ง. adj. ดูfanatical
fanatical(ฟะแนท'ทิคิล) adj. คลั่งไคล้,, See also: fanatically adv. fanaticalness n., Syn. irrational
fancied(แฟน'ซีด) adj. ไม่จริง,ซึ่งนึกฝันเป็นที่ต้องการ
fancier(แฟน'ซีเออะ) n. ผู้คลั่งไคล้,ผู้หลง,ผู้ติด,นักผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์, Syn. expert
fanciful(แฟน'ซีฟูล) adj. เพ้อฝัน,ซึ่งนึกฝัน,ไม่จริง., See also: fancifully adv. fancifulness n., Syn. imaginary
fanciless(แฟน'ซิลิส) adj. ไร้จินตนาการ,ไร้ความเพ้อฝัน
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fancy mann. คนรักของหญิง,แมงดา,ผัวหญิงคนชั่ว
fancyworkn. งานเย็บปักถักร้อย
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล,การแสดงโอ้อวด,การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,การประโคม,แตรเดี่ยว
fanfaronn. คนขี้อวด,คนขี้โม้,การแสดงโอ้อวด
fanfaronade(แฟนฟะระเนด') n. การคุยโต,การโอ้อวด.
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
fang(แฟง) n. เขี้ยว,รากฟัน,ส่วนที่คล้ายเขี้ยว., See also: fanged adj.
fanny(แฟน' นี) n. ก้น,ตะโพก
fantasia(แฟนเท'เซีย) n. เพลงเพ้อฝัน, Syn. fancy
fantasm(แฟน' แทสซึม) n. ดูphantasm
fantast(แฟน' แทสทฺ) n. นักจินตนาการ,นักนึกฝัน,
fantastic(แฟนแทส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจินตนาการ,แปลกประหลาด,น่าหัศจรรย์,ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ,
fantasy(แฟน'ทะซี) n. การจินตนาการ,การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,ผลิตผลของจินตนาการ. vi. จินตนาการ,นึกฝัน
fantoccini(แฟน' ทะซี' นี) n.,pl. หุ่นกระบอก,หุ่น,การแสดงหุ่นกระบอก, Syn. puppets
English-Thai: Nontri Dictionary
fan(n) พัดลม,เครื่องเป่า,แฟนลูกหนัง,แฟนเพลง,คนบ้าคลั่ง
fanatic(adj) บ้า,คลั่ง
fanaticism(n) ความบ้า,ความคลั่ง
fancier(n) นักเล่น
fanciful(adj) ประหลาด,เพ้อฝัน,ไม่จริง,ชอบจินตนาการ
fancy(adj) เกี่ยวกับจินตนาการ,ซึ่งมีการตกแต่ง
fang(n) เขี้ยว,รากฟัน
fantastic(adj) น่าอัศจรรย์,ประหลาด,เกี่ยวกับการนึกฝัน,แปลกประหลาด
fantasy(n) การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ความคิดฟุ้งซ่าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fanพัดลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fancyความเพ้อฝัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fantasyความเพ้อฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fan, Seaลักษณะคล้ายรูปพัด [การแพทย์]
Fantasyมโนภาพ,มโนคติ,การคิดฝัน,ความเพ้อฝัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลปัตรบังเพลิง (n.) a talipot fan used in the cremation of the royal family Syn. ตาลิปัตรบังเพลิง
ตาลิปัตรบังเพลิง (n.) a talipot fan used in the cremation of the royal family
พัดหางปลา (n.) kind of fan resembling the fish´s tail See also: paper fan
หางปลา (n.) kind of fan resembling the fish´s tail See also: paper fan Syn. พัดหางปลา
พัชนี (n.) fan Syn. พัด
พัด (n.) fan
พัดโบก (n.) fan See also: royal long-handled fan
แฟน (n.) fan See also: aficionado, supporter, admirer, follower
พัดยศ (n.) fan of rank
คนช่างฝัน (n.) fancied man See also: day-dreamed man
เพ้อฝัน (adj.) fanciful See also: imaginary Syn. เพ้อเจ้อ
เคลิ้มฝัน (v.) fancy See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state
เพ้อฝัน (v.) fancy See also: imagine Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ
แฟนซี (adj.) fancy
แตรฟันฟาร์ (n.) fanfare trumpet
เขี้ยว (n.) fang See also: canine tooth
ความฟุ้งซ่าน (n.) fantasy Syn. อุธัจ
ความฟุ้งซ่าน (n.) fantasy Syn. อุทธัจ
อุทธัจ (n.) fantasy Syn. อุธัจ, ความฟุ้งซ่าน
อุธัจ (n.) fantasy Syn. อุทธัจ, ความฟุ้งซ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm a great fan of yoursฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณ
It's fantasticมันยอดเยี่ยม
Well, I have to say it look fantasticเห็นทีฉันต้องบอกว่ามันวิเศษมาก
Everyone is dressed up in fancy costumesทุกคนแต่งตัวด้วยชุดแฟนสี
But she didn't fancy him so she said 'no'แต่เธอไม่ได้ชอบเขาดังนั้นเธอจึงบอกปฏิเสธ
If you want to indulge this fantasy, it's your businessถ้าคุณอยากจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพ้อฝันพวกนี้ มันก็เรื่องของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A blast of wind to fan my hate!การระเบิดของลม แฟนเกลียดชังของฉัน!
Hey, what is it with this fan here?Hey, มันเป็นสิ่งที่มีแฟนที่นี่?
In a fan letter.ฉันจะได้รับทุกประเภท
Except that I've gotta fix the fan belt, or we're never gonna get out of here.ยกเว้นว่าฉันต้องแก้ไขสายพาน พัดลม หรือเราไม่เคยจะรับออกจากที่นี่
Hi. I'm a big fan of yours. I watch you all the time.ฉันชื่อไลล่าห์ ฉันดูคุณทุกครั้งเลย
Dad was a Yankees fan then, so I rooted for Brooklyn.ตอนนั้นพ่อเป็นแฟนทีมแยงกี้ส์ ดังนั้นผมจึงต้องเชียร์ให้บรู๊คลิน
Hi, I'm Ray Kinsella. I'm a big fan of yours.สวัสดีครับ ผมเรย์ คินเซลล่า ผมเป็นแฟนของคุณ
I'm sure the number of nuts writing fan letters jumps whenever Rachel's on a magazine.นิคกี้ บอกเขาด้วยเรื่องที่มี จม.บ้าๆ จากแฟนมาเรื่อย ทุกครั้งที่ราเชลขึ้นปกหนังสือ
I never did tell you about my son, did I? He's a big fan of yours.ผมยังไมไ่ด้เล่าเรื่องลูกชายผมเลยนี่ เขาเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยล่ะ
Not a big fan of red pumps.เธอไม่ชอบรองเท้าสีแดงน่ะ
Kidding. No, because I know you're a fan of Shakespeare.ล้อเล่นนะ ฉันรู้ว่าคุณเป็นแฟน(คลับ)ของเชคสเปียร์
And you'll be surprised how much a ceiling fan can cut down on your energy costs.คุณจะประหลาดใจว่าพัดลมเพดานช่วยประหยัดพลังงานมากแค่ไหน

fan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
过敏性反应[guò mǐn xìng fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ˋ, 过敏性反应 / 過敏性反應] allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
无性繁殖[wú xìng fán zhí, ˊ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˊ ㄓˊ, 无性繁殖 / 無性繁殖] asexual reproduction
原子反应堆[yuán zǐ fǎn yìng duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 原子反应堆 / 原子反應堆] atomic reactor
后翻筋斗[hòu fān jīn dòu, ㄏㄡˋ ㄈㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄡˋ, 后翻筋斗] backward somersault
向后翻腾[xiàng hòu fān téng, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄡˋ ㄈㄢ ㄊㄥˊ, 向后翻腾 / 向後翻騰] backward somersault
铝矾土[lǚ fán tǔ, ㄌㄩˇ ㄈㄢˊ ㄊㄨˇ, 铝矾土 / 鋁礬土] bauxite; aluminum ore
乌饭果[wū fàn guǒ, ㄈㄢˋ ㄍㄨㄛˇ, 乌饭果 / 烏飯果] blueberry
铁饭碗[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 铁饭碗 / 鐵飯碗] secure employment (lit. iron rice bowl)
增殖反应堆[zēng zhí fǎn yìng duī, ㄗㄥ ㄓˊ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 增殖反应堆 / 增殖反應堆] breeder reactor
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
连锁反应[lián suǒ fǎn yìng, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄢˇ ˋ, 连锁反应 / 連鎖反應] chain reaction
链式反应[liàn shì fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄈㄢˇ ˋ, 链式反应 / 鏈式反應] chain reaction
链式裂变反应[liàn shì liè biàn fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ˋ, 链式裂变反应 / 鏈式裂變反應] chain reaction of nuclear fission
化学反应[huà xué fǎn yìng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄢˇ ˋ, 化学反应 / 化學反應] chemical reaction
简繁转换[jiǎn fán zhuǎn huàn, ㄐㄧㄢˇ ㄈㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ, 简繁转换 / 簡繁轉換] conversion from simple to traditional Chinese characters
四一二反革命政变[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, 四一二反革命政变 / 四一二反革命政變] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai
名目繁多[míng mù fán duō, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄈㄢˊ ㄉㄨㄛ, 名目繁多] names of many kinds (成语 saw); items of every description
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note
易如反掌[yì rú fǎn zhǎng, ㄧˋ ㄖㄨˊ ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, 易如反掌] easy as a hand's turn (成语 saw); very easy; no effort at all
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
井水不犯河水[jǐng shuǐ bù fàn hé shuǐ, ㄐㄧㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄈㄢˋ ㄏㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 井水不犯河水] everyone minds their own business
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
飞身翻腾[fēi shēn fān téng, ㄈㄟ ㄕㄣ ㄈㄢ ㄊㄥˊ, 飞身翻腾 / 飛身翻騰] flying somersault
向前翻腾[xiàng qián fān téng, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄢ ㄊㄥˊ, 向前翻腾 / 向前翻騰] forward somersault
气冷式反应堆[qì lěng shì fǎn yìng duī, ㄑㄧˋ ㄌㄥˇ ㄕˋ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 气冷式反应堆 / 氣冷式反應堆] gas-cooled reactor
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, 倒海翻江] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
散热器[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, 散热器 / 散熱器] heatsink; heat spreader; fan (computer) (lit. scatter heat device)
重水反应堆[zhòng shuǐ fǎn yìng duī, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 重水反应堆 / 重水反應堆] heavy water reactor (HWR)
超敏反应[chāo mǐn fǎn yìng, ㄔㄠ ㄇㄧㄣˇ ㄈㄢˇ ˋ, 超敏反应 / 超敏反應] hypersensitivity
免疫反应[miǎn yì fǎn yìng, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄈㄢˇ ˋ, 免疫反应] immune response
太平御览[Tài píng yù lǎn, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄩˋ ㄌㄢˇ, 太平御览 / 太平御覽] Imperial Readings of the Taiping Era, general Song dynasty encyclopedia compiled during 977-983 under Li Fan 李昉, 1000 scrolls
炎性反应[yán xìng fǎn yìng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ˋ, 炎性反应 / 炎性反應] inflammation response
平方反比律[píng fāng fǎn bǐ lǜ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄈㄢˇ ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, 平方反比律] inverse square law (phys.); gravitational force varies as the inverse square of the distance
大范围[dà fàn wéi, ㄉㄚˋ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, 大范围 / 大範圍] large-scale
垄断贩卖[lǒng duàn fàn mài, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ ㄈㄢˋ ㄇㄞˋ, 垄断贩卖 / 壟斷販賣] monopoly
机器翻译[jī qì fān yì, ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄈㄢ ㄧˋ, 机器翻译 / 機器翻譯] machine translation

fan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc.
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan
クロスチェックファン[, kurosuchiekkufan] (n) {comp} cross-checked fan
タイラギ;たいらぎ[, tairagi ; tairagi] (n) fan mussel (species of pen shell, Atrina pectinata)
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly
パルミラ椰子[パルミラやし;パルミラヤシ, parumira yashi ; parumirayashi] (n) (uk) palmyra (species of fan palm, Borassus flabellifer)
ファンサイト[, fansaito] (n) {comp} fan site (WWW); fansite; (P)
ファン冷却式[ファンれいきゃくしき, fan reikyakushiki] (n) fan-equipped cooling system; fan-cooled system
唐箕[とうみ, toumi] (n) winnower; grain fan
団扇海老[うちわえび;ウチワエビ, uchiwaebi ; uchiwaebi] (n) (uk) fan lobster (Ibacus spp., esp. the Japanese fan lobster, Ibacus ciliatus); sand crayfish
地紙[じがみ, jigami] (n) (1) paper for fans or parasols (cut in a fan shape); (2) ground paper; backing paper
大歯団扇海老[おおばうちわえび;オオバウチワエビ, oobauchiwaebi ; oobauchiwaebi] (n) (uk) smooth fan lobster (Ibacus novemdentatus)
忘れ扇[わすれおうぎ, wasureougi] (n) discarded fan (in autumn); forgotten fan
愛好家[あいこうか, aikouka] (n-suf,n) (esp. 〜(の)愛好家) amateur; fancier; lover; worshipper; enthusiast; fan
扇ぎ立てる;煽ぎ立てる[あおぎたてる, aogitateru] (v1,vt) to fan incessantly; to agitate; to instigate
扇状地[せんじょうち, senjouchi] (n) alluvial fan or delta
映画ファン[えいがファン, eiga fan] (n) cinema fan; cinema-goer; cinephile; film aficionado; film buff; film fan; movie buff; movie fan
檜扇;桧扇[ひおうぎ, hiougi] (n) (1) formal folding fan made of hinoki cypress; (2) blackberry lily (Belamcanda Chinensis); leopard lily; leopard flower
渋団扇[しぶうちわ, shibuuchiwa] (n) fan varnished with persimmon juice
火を吹く[ひをふく, hiwofuku] (exp,v5k) (1) to burst into flames; (2) to fire (of a gun); (3) to fan a fire with one's breath
秋扇[しゅうせん;あきおうぎ, shuusen ; akiougi] (n) (See 秋の扇) fan in autumn (esp. one that is no longer used); outdated item that has fallen into disuse; woman who has lost a man's affection or interest
絵扇[えおうぎ, eougi] (n) fan painted with a picture
羽団扇[はうちわ, hauchiwa] (n) Japanese fan made of feathers
衵扇[あこめおうぎ, akomeougi] (n) (See 檜扇) formal folding fan made of hinoki cypress (formerly used by court ladies)
軍扇[ぐんせん, gunsen] (n) ancient commander's fan
金扇[きんせん, kinsen] (n) gilded folding fan
鉄扇術[てっせんじゅつ, tessenjutsu] (n) {MA} martial art based on the use of the iron fan
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan
アスリートファンド[, asuri-tofando] (n) athlete fund
アルファニューメリック[, arufanyu-merikku] (n) {comp} alphanumeric
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] (n) {comp} alphanumeric notation
アンファンテリブル[, anfanteriburu] (n) enfants terribles (fre
インデックスファンド[, indekkusufando] (n) index fund
インファント[, infanto] (n) infant
エレファンタイン[, erefantain] (adj-f) elephantine
エレファントノーズフィッシュ;エレファント・ノーズ・フィッシュ[, erefantono-zufisshu ; erefanto . no-zu . fisshu] (n) elephantnose fish (Gnathonemus petersii)
オーファンドラッグ[, o-fandoraggu] (n) orphan drug
オナドル[, onadoru] (n) (abbr) fantasy object for masturbation (wasei
オナペット[, onapetto] (n) (obs) fantasy object for masturbation (wasei
オフショアファンド[, ofushoafando] (n) offshore fund
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation
ファンクション[ふぁんくしょん, fankushon] function
ファンクションキー[ふぁんくしょんきー, fankushonki-] function keys
ファンクションコール[ふぁんくしょんこーる, fankushonko-ru] function call
ファンクタ[ふぁんくた, fankuta] functor
プログラムファンクションキー[ぷろぐらむふぁんくしょんきー, puroguramufankushonki-] program function (PF) key
マルチファンクション[まるちふぁんくしょん, maruchifankushon] multifunction
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
扇子[せんす, sensu] Thai: พัดที่พับเก็บได้ English: folding fan

fan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan FR: ventiler ; brasser l'air
โบกไฟ[v. exp.] (bōk fai) EN: fan a fire FR: attiser un feu ; ventiler un feu
ด้ามจิ้ว[n.] (dāmjiu) EN: folding fan FR:
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
แฟนคลับ[n. exp.] (faēn khlap) EN: fan club FR: fan club [m] (anglic.)
แฟนภาพยนตร์[n. exp.] (faēn phāpph) EN: movie fan FR: passionné de cinéma [m] ; cinéphile [m]
ฟินเซนต์ ฟาน ก็อกฮ์[n. prop.] (Finsēn fān ) EN: Vincent van Gogh FR: Vincent van Gogh
หางปลา[n.] (hāngplā) EN: paper fan FR:
กะพ้อหนาม [n. exp.] (kaphø nām) EN: Mangrove fan palm FR:
เคน[n.] (khēn) EN: fan FR:
คอ[n.] (khø) EN: fan FR: amateur [m] ; mordu [m] (fam.) ; accro [m] (fam.) ; fana ]m] (fam.)
คอหนัง[n. exp.] (khø nang) EN: movie fan ; movie lover ; movie buff ; film buff FR:
ความฝันรู้ตัว[n. exp.] (khwām fan r) EN: FR: rêve conscient [m] ; rêve lucide [m]
กงพัด[n.] (kongphat) EN: propeller ; fan ; windwheel FR:
กระพือ[v.] (krapheū) EN: fan ; blow ; flap FR:
กรอฟันส่วนที่ผุออก[v. exp.] (krø fan sūa) EN: FR: évider les parties cariées d'une dent
ลาน[n.] (lān) EN: Fan palm ; Talipot palm FR: talipot [m]
ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน[n. prop.] (Lutwik fān ) EN: Ludwig van Beethoven FR: Ludwig van Beethoven
ไม่ถูกกับ[v. exp.] (mai thūk ka) EN: FR: être fâché contre ; ne pas être fan de
งาสาน[n.] (ngāsān) EN: ceremonial fan used by a high-rank monk ; ivory fan FR:
ปาล์มจีน [n. exp.] (pām Jīn) EN: Chinese fan palm ; Fountain palm FR:
ปาล์มจีบ [n. exp.] (pām jīp) EN: Vanuatu fan palm ; Palas payung FR:
ปาล์มพัด [n. exp.] (pām phat) EN: Fiji fan palm FR:
พัด[n.] (phat) EN: fan FR: éventail [m]
พัด[v.] (phat) EN: fan ; blow FR: souffler ; éventer ; attiser ; ventiler ; venter
พัดโบก[n.] (phatbōk) EN: royal long-handled fan FR:
พัชนี[n.] (phatchanī) EN: fan FR:
พัดด้ามจิ้ว[n. exp.] (phat dāmjiu) EN: folding fan FR:
พัดไฟ[v. exp.] (phat fai) EN: fan a fire FR: attiser un feu
พัดขนนก[n. exp.] (phat khon n) EN: feather fan FR:
พัดลม[n.] (phatlom) EN: fan ; electric fan FR: ventilateur [m]
พัดลมสองจังหวะ = พัดลม 2 จังหวะ[n. exp.] (phatlom søn) EN: two-speed fan FR:
พัดลมตามแนวแกน[n. exp.] (phatlom tām) EN: axial fan ; axial flow fan FR:
พัดลมตั้งโต๊ะ[n. exp.] (phatlom tan) EN: table fan FR: ventilateur de table [f]
พัดเฅา[v. exp.] (phat tao) EN: fan a stove FR:
พัดยศ[n.] (phatyot) EN: fan of rank FR:
ระดมฟันแทง[v. exp.] (radom fan t) EN: attack FR:
รำพัด[X] (ram phat) EN: fan dance FR:
สายพาน[n.] (sāiphān) EN: engine belt ; fan belt FR: courroie de transmission [f]

fan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebläsebrenner {m}forced-air burner; fan burner
Axialgebläse {n}axial fan
begeisterter Anhänger {m}; Fan
Absaugegebläse {n}extract fan
Abzugshaube {f}extraction fan
Fanatiker {m}; Fan
Frischlüfter {m}forced draft fan
Radialgebläse {n}radial fan
Sportfreund {m}sports fan
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind
Ankerkopf {m} | kugeliger Ankerkopfanchor head | shaped anchor head
Anfänger {m}; Anfängerin
Kampfanzug {m} | Kampfanzüge
Beginn {m}; Anfang
Fan {m} | Opernfan
umfangreich {adj} | umfangreicher | am umfangreichstenbulky | bulkier | bulkiest
Oberweite {f}; Brustumfang
verfänglich {adj} | verfänglicher | am verfänglichstencaptious | more captious | most captious
Gefangene {m,f}; Gefangener | Gefangenen
Zucht {f} in Gefangenschaftcaptive breeding
Gefangenschaft {f} | Gefangenschaften
Fliegenfänger {m} | Fliegenfänger
Staubfänger {m} | Staubfänger
Christkind {n}the infant Jesus; baby Jesus
Umfang {m} | Umfänge
Cockerellfächerschwanz {m} [ornith.]Cockerell's Fantail
Tonraum {m}; Umfang
Faustpfand {n} | Faustpfänder
Gepfändete {m,f}; Gepfändeter | Gepfändeten
Treibnetz n; Driftnetz {n} | Fischfang mit Treibnetzen (industrielle Fischerei)drift net; driftnet; drift netting | drift netting (industrial fishing)
Anlage {f} (im Brief); Briefanlage
Einschulung {f}; Schulanfang
Extension {f}; Begriffsumfang
umfangreich; umfänglich; ausgedehnt {adj} | umfangreicher | am umfangreichstenextensive | more extensive | most extensive
Fanatiker {m} | Fanatiker
Fanatismus {m}fanaticism
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn
Fang {m}; Fangzahn
Hundenarr {m}fanatic dog lover
fantasielos; phantasielos {adj}fanciless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fan
Back to top