ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flash*, -flash-

flash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flash (vi.) ส่องแสงวาบขึ้นมา See also: แปลบ, แลบ, วูบ Syn. flare, gleam
flash (vt.) ส่องไฟ (ทางเดิน) See also: ฉายไฟ
flash (n.) แสงวาบ See also: แสงปลาบ Syn. flare, gleam, spark
flash (n.) ไฟแฟลช (ของกล้องถ่ายรูป)
flash (vi.) วูบผ่านไปอย่างรวดเร็ว See also: ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
flash (vt.) แสดงให้ดูอย่างรวดเร็ว เช่น บัตร Syn. show, display Ops. conceal, hide
flash (n.) ชั่วอึดใจเดียว See also: ชั่วพริบตาเดียว Syn. moment, instant, jiffy
flash (adj.) โอ้อวด Syn. showy, ostentatious
flash about (phrv.) ฉายไฟไปทั่ว (หลายทิศทาง) Syn. flash around
flash about (phrv.) อวด (ของมีค่า) วูบวาบ
flash around (phrv.) ฉายไฟไปทั่ว (หลายทิศทาง) Syn. flash about
flash around (phrv.) อวด (ของมีค่า) วูบวาบ
flash at (phrv.) ชำเลือง See also: มองแวบหนึ่ง, มองชั่วขณะ Syn. dart at
flash back (phrv.) ย้อนกลับไป See also: ฉายกลับไป, กลับไปจุดเริ่มต้น Syn. cut back, flash forward
flash forward (phrv.) ย้อนกลับไป See also: ฉายกลับไป, กลับไปจุดเริ่มต้น Syn. cut back, flash forward
flash Harry (sl.) ชายหนุ่มที่โอ้อวดและมั่นใจในตนเองมากเกินไป
flash on (phrv.) เป็นที่รู้จักทันทีโดย See also: ทำให้นึกถึงขึ้นมา, ทำให้จำได้ทันที Syn. flash upon
flash out (phrv.) พูดอย่างโกรธ Syn. flare out
flash through (phrv.) เคลื่อนอย่างเร็วผ่าน
flash up (phrv.) ชูให้เห็นชั่วขณะ
flash upon (phrv.) เป็นที่รู้จักทันทีโดย See also: ทำให้นึกถึงขึ้นมา, ทำให้จำได้ทันที Syn. flash on
flashback (n.) การเล่าเรื่องย้อนอดีต See also: การเล่าเรื่องย้อนกลับไปในอดีต
flashbulb (n.) หลอดไฟแฟลชสำหรับถ่ายรูป
flashcard (n.) แผ่นกระดาษแข็งที่มีภาพหรือคำต่างๆ ที่ใช้ในการสอน
flasher (n.) คนที่ชอบอวดอวัยวะเพศในที่สาธารณะ (แสลง) See also: พวกอนาจาร
flasher (n.) สัญญาณไฟกะพริบ (ของรถยนต์)
flashgun (n.) อุปกรณ์ติดไฟแฟลชกล้องถ่ายรูป
flashing (n.) แผ่นที่ใช้ปิดรอยต่อของหลังคาเพื่อป้องกันการรั่วซึม
flashlight (n.) ไฟฉาย Syn. torch
flashlight (n.) แสงไฟ เช่น ไฟสัญญาณบนประภาคาร
flashlight (n.) หลอดไฟแฟลช (ในการถ่ายภาพ)
flashpoint (n.) สถานการณ์ที่ความรุนแรงเริ่มเกิดขึ้นและควบคุมไม่ได้
flashy (adj.) ฉูดฉาด See also: บาดตา, หรูหรา, โอ้อวด Syn. showy, gaudy, flamboyant Ops. colourless, dull
English-Thai: HOPE Dictionary
flash(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา,การแสดงโอ้อวด,ข่าวด่
flashing(แฟลช'ชิง) n. แผ่นมุงข้อต่อของหลังคา
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy
English-Thai: Nontri Dictionary
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
flashlight(n) ไฟแฟลช,แสงสัญญาณ,ไฟฉาย,ไฟสัญญาณรถตำรวจ
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flashสะเก็ดวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flash memoryหน่วยความจำแฟลช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flashbackไฟวาบย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flasherตัวทำไฟกะพริบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flashingการวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flash (Computer file)แฟลช (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
flash memoryหน่วยความจำแบบแฟลช, หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flashbacksเหตุการณ์ในอดีตที่กลับคืนมา [การแพทย์]
Flashlightsไฟฉาย [TU Subject Heading]
Flashpointจุดติดไฟ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัจฉรา (n.) flash
แวบ (v.) flash See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle
น้ำป่า (n.) flash flood
วาบ ๆ (adv.) flashily See also: glittering, sparkling, flickering, twinkling Syn. แวบๆ, แปลบปลาบ
แปลบ (adv.) flashily See also: glittering, sparkling, flickering, twinkling Syn. แวบๆ, วาบ ๆ, แปลบปลาบ
แวบๆ (adv.) flashily See also: glittering, sparkling, flickering, twinkling Syn. วาบ ๆ, แปลบปลาบ
วับวาบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ
วับวาบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ
วับแวบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวม, แวบวาบ
วับแวบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวม, แวบวาบ
วูบวาบ (adj.) flashing See also: glittering, flaring, gleaming, dazzling
แวบวับ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ
แวบวาบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ
วับ (adv.) flashingly See also: glitteringly, glisteningly Syn. วาบวับ, แปลบปลาบ
วาบ (adv.) flashingly See also: glitteringly, glisteningly Syn. วับ, วาบวับ, แปลบปลาบ
วาบวับ (adv.) flashingly See also: glitteringly, glisteningly Syn. วับ, แปลบปลาบ
ไฟฉาย (n.) flashlight See also: searchlight, electric torch
บาดตา (adj.) flashy See also: dazzling, garish Syn. ฉูดฉาด, สะดุดตา Ops. เป็นธรรมดา, ง่ายๆ, เรียบ, สุภาพ
แผล็บๆ (adv.) in a flash See also: just a second, momentarily, for a while, rapidly, quickly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In that moment, Your Honor, when no one in this room knew what was going to happen next, in that flash of an instant lies the benefit of the doubt you must give me to know that my story is true.และในวินาทีนั้นครับท่านที่เคารพ เมื่อไม่มีใครในห้องนีรู้้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อ ในช่วงเีส้ยววินาทีนั้น
# In a flash of teeth and fur #เพียงแวบหนึ่งของเขี้ยว และขนฟูนั่น
Here in a flash and gone without a traceหลอกให้ตกใจแล้วไปแบบไร้ร่องรอย
Could you point that flash away from me, please?กระโหลกลาดเอียง แสดงว่า ไม่ใช่มนุษย์
Somebody just waiting, and you see this flash come over them.หรือคนที่นั่งคอยใครสักคน แล้วปุบปับมันปั๋งขึ้นมาเอง
So when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices first meet,... ..that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film.ผมไม่เคยชกต่อยหรอก, คุณล่ะ? ไม่เคย แต่มันก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นได้เรื่องเลย
It's not everyday you find a girl who'll flash someone to get you out of detention.ไม่ทุกวันนี่ที่เธอจะพบสาว ที่สามารถดึงความสนใจจากใคร เพื่อช่วยเธอออกจากห้องกักขัง
I´m sorry I forgot to take my hot flash medication today.หนูลืมทานยาวัยทองค่ะ
Who used to run up to the roof of our first apartment building... to flash the traffic helicopters?สาวที่วิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าอพาร์ตเม้นท์ แล้วโชว์นมให้คนขับเฮลิคอปเตอร์ตรวจจราจรดู
I saw a flash of Tina Greer's skeleton.ผมเคยเห็นอะไรสะท้อนแสงออกมาจากโครงกระดูกของทีน่า
I saw the same weird skeleton flash just after the robbery... I think.ผมคิดว่าผมเห็นโครงกระดูกแปลกๆ เปล่งแสงแบบเดียวกับของโจรที่ปล้นธนาคารเลยครับ
Pop Flash presents RUI's latest song.ป๊อป แฟลช จะเล่นเพลงใหม่ของ รูอินะคะ

flash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
型快闪记忆体[xíng kuài shǎn jì yì tǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄕㄢˇ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ, 型快闪记忆体 / 型快閃記憶體] flash memory
闪点[shǎn diǎn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˇ, 闪点 / 閃點] flash point
U盘[yù pán, ㄩˋ ㄆㄢˊ, U盘 / U盤] flash drive
[shǎn, ㄕㄢˇ, 闪 / 閃] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan
一闪念[yī shǎn niàn, ㄧ ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, 一闪念 / 一閃念] sudden idea; flash of insight
豁然[huò rán, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ, 豁然] wide and open; a flash of understanding
闪熠[shǎn yì, ㄕㄢˇ ㄧˋ, 闪熠 / 閃熠] flare; flash
手电[shǒu diàn, ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 手电 / 手電] flashlight; torch
华而不实[huá ér bù shí, ㄏㄨㄚˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, 华而不实 / 華而不實] flashy
闪光[shǎn guāng, ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ, 闪光 / 閃光] flash
闪卡[shǎn kǎ, ㄕㄢˇ ㄎㄚˇ, 闪卡 / 閃卡] flashcard
闪灼[shǎn zhuó, ㄕㄢˇ ㄓㄨㄛˊ, 闪灼 / 閃灼] flash
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 忽忽] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly
一溜烟[yī liù yān, ㄧ ㄌㄧㄡˋ ㄧㄢ, 一溜烟 / 一溜煙] in a flash, quickly
瞬息[shùn xī, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧ, 瞬息] in a flash; twinkling; ephemeral
转眼[zhuǎn yǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄧㄢˇ, 转眼 / 轉眼] in a flash; in the blink of an eye; to glance
猥亵性暴露[wěi xiè xìng bào lù, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, 猥亵性暴露 / 猥褻性暴露] indecent exposure; flashing
露阴癖[lù yīn pǐ, ㄌㄨˋ ㄆㄧˇ, 露阴癖 / 露陰癖] indecent exposure; flashing
瞬间[shùn jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, 瞬间 / 瞬間] moment; momentary; in a flash
瞬息之间[shùn xī zhī jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧ ㄓ ㄐㄧㄢ, 瞬息之间 / 瞬息之間] in the wink of an eye; in a flash
生词卡[shēng cí kǎ, ㄕㄥ ㄘˊ ㄎㄚˇ, 生词卡 / 生詞卡] vocabulary flashcard
一弹指顷[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, 一弹指顷 / 一彈指頃] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye

flash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light
コンパクトフラッシュ[, konpakutofurasshu] (n) {comp} Compact Flash
フラッシュROM[フラッシュロム, furasshuromu] (n) {comp} flash ROM
フラッシュオーバー[, furasshuo-ba-] (n) flash over (fire); flashover
フラッシュメモリ[, furasshumemori] (n) {comp} flash memory
フラッシュメモリー[, furasshumemori-] (n) flash memory
単語帳[たんごちょう, tangochou] (n) vocabulary notebook; ring of vocabulary flash cards
如露如電[にょろにょでん, nyoronyoden] (n) (obsc) {Buddh} existence (as we percieve it) is as mutable and incorporeal as is the morning dew or a flash of lightning
引火点[いんかてん, inkaten] (n) flash point; flashing point
才気溌剌[さいきはつらつ, saikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
才気煥発[さいきかんぱつ, saikikanpatsu] (adj-na,n,adj-no) quick-witted; a flash of brilliance; great wisdom
才知縦横[さいちじゅうおう, saichijuuou] (n,adj-na) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
火照り;熱り[ほてり, hoteri] (n,adj-no) (1) a glow; heat; (2) burning sensation; hot flash
白刃一閃[はくじんいっせん, hakujin'issen] (n,n-adv) (with) a flash of a drawn sword; brandishing a sword
石火[せっか, sekka] (n) flint fire; flash
紫電一閃[しでんいっせん, shiden'issen] (n,n-adv) flash of lightning; flash of a sword; brandishing a sword
閃く[ひらめく, hirameku] (v5k,vi) (1) to flash (lightning, etc.); to flicker (lights); to glitter; (2) to wave; to undulate; (3) to hit on a good idea; to occur to someone; (P)
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei
シンクロフラッシュ[, shinkurofurasshu] (n) synchroflash
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain)
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly
ぱっと[, patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P)
ぱっぱっと[, pappatto] (adv) (1) in puffs; in whiffs; (2) in flashes
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy
フォーウエーフラッシャー[, fo-ue-furassha-] (n) four-way flasher
フラッシャー[, furassha-] (n) flasher (i.e. a turn signal)
フラッシュ[, furasshu] (n) (1) flash; (2) flush; (P)
フラッシュガン[, furasshugan] (n) flashgun
フラッシュバック[, furasshubakku] (n) flashback
フラッシュバルブ[, furasshubarubu] (n) (1) flashbulb; (2) flush valve
フラッシュライト[, furasshuraito] (n) flashlight; torch
フラッシュランプ[, furasshuranpu] (n) flashlamp
フラッシング[, furasshingu] (n) {comp} flashing
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly
まなじりを決して;眦を決して[まなじりをけっして, manajiriwokesshite] (exp) with one's eyes flashing
一閃[いっせん, issen] (n,vs) flash; brandish
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory
書式フラッシュ[しょしきフラッシュ, shoshiki furasshu] form flash

flash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัจฉรา[n.] (atcharā) EN: flash FR:
ฉีกยิ้ม[v. exp.] (chīk yim) EN: force a smile ; flash a smile ; crack a smile FR:
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ไฟแฟลช[n. exp.] (fai flaēt) EN: flash FR: flash [m]
ไฟแลบ[adv.] (fai laēp) EN: spark ; flash FR:
ไฟแลบ[X] (fai laēp) EN: in a flash FR:
ฟ้าแลบ[n.] (fālaēp) EN: lightning ; flash of lightning FR: éclair [m]
แฟลช[n.] (flaēt) EN: flash FR: flash [m]
แฟลชไดร์ฟ[n.] (flaēt dai) EN: flash drive ; USB flash drive FR:
จุดวาบไฟ[n. exp.] (jut wāp fai) EN: flash point FR:
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo dūan) EN: breaking news ; hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ข่าวสั้น [n. exp.] (khāo san) EN: news in brief FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'information [m]
ข่าวย่อ ๆ[n. exp.] (khāo yø-yø) EN: news in brief FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'actualité [m]
ขวับ[adv.] (khwap) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash ; suddenly FR: soudainement
ขวับเขวียว[adv.] (khwapkhwīo) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash ; suddenly FR: soudainement
แลบ[v.] (laēp) EN: stick out ; put out ; project ; let out ; show ; flash ; spark FR: faire surgir ; faire apparaître
น้ำป่า[n.] (nāmpā) EN: flash flood FR:
น้ำท่วมฉับพลัน[n. exp.] (nām thūam c) EN: flash flood FR: crue subite [f]
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir
เป็นประกาย[v. exp.] (pen prakāi) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten FR: étinceler ; scintiller
ผีเสื้อหนอนไม้ผลแถบดำ[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Brilliant Flash FR:
ผีเสื้อหนอนไม้ผล(สี)แดง(ธรรมดา)[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Common Red Flash FR:
แผล็บ ๆ = แผล็บๆ[adv.] (phlaep-phla) EN: very rapidly ; very quickly ; in a flash FR: rapidement ; très vite ; en très peu de temps ; en moins de rien
ประกาย[n.] (prakāi) EN: spark ; flash ; sparkle ; shine FR: étincelle [f] ; éclat [m]
ปุบ[adv.] (pup) EN: in a flash ; instantaneously ; suddenly FR: instantanément
เร็วมาก[adj.] (reo māk) EN: quick as a flash ; as quick as a flash FR: rapide comme l'éclair
แสงวาบ[n. exp.] (saēng wāp) EN: FR: éclair [m] ; flash [m]
แวววาม[v.] (waēowām) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แวววับ[v.] (waēowap) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แว่บ[v.] (waep) EN: flash up FR:
แวบ[n.] (waēp) EN: flash ; glimpse FR:
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames FR: flasher ; fuser
วาบ[v.] (wāp) EN: flare ; flash FR: étinceler
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly FR: soudainement
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: dazzling ; flashy ; sexy FR:
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
ไฟฉาย[n.] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ไฟฟ้าเดินทาง[n. exp.] (faifā doēnt) EN: flashlight FR:
ไฟกะพริบเตือน[n. exp.] (fai kaphrip) EN: flashing warning light FR:
กาววาว[adj.] (kāowāo) EN: flashy ; gaudy FR:

flash ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mündungsfeuer {n}muzzle flash
Grat {m}flash; flash rubber
Blinkeinrichtung {f} (im Bildschirm)flasher
Blinklicht {n} [auto]indicator light; flashing light
Blitz {m}flash
Blitzgerät {n}flash attachment
Blitzlicht {n}photoflash
Blitzlichtkontakt {m}flash contact
Flammpunkt {m}flash point; flashing point
hauchvergoldet {adj}flash plated
Pressgrat {m}flash rubber
Chamäleon-Torpedobarsch {m} (Hoplolatilus chlupatyi) [zool.]flashing tilefish
auffällig; grell {adj} | auffälliger | am auffälligstenflashy | flashier | flashiest
Blechanschluss {m}sheet metal flashing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flash
Back to top