ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fierce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fierce*, -fierce-

fierce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fierce (adj.) ดุร้าย See also: อำมหิต, โหดเหี้ยม, ป่าเถื่อน Syn. mad, vicious, wild Ops. gentle, tender
fiercely (adv.) อย่างดุร้าย See also: อย่างโหดเหี้ยม, อย่างรุนแรง, อย่างดุเดือด Syn. horribly, violently, wildly Ops. mildly, reasonably
fierceness (n.) ความดุร้าย See also: ความอำมหิต, ความรุนแรง, ความโหดเหี้ยม Syn. cruelty, ferocity
English-Thai: HOPE Dictionary
fierce(เฟียร์ส) ดุ,ดุร้าย,ป่าเถื่อน,ดุเดือด,รุนแรง,บ้าคลั่ง,บ้ารำห่ำ., See also: fiercely adv. fierceness n., Syn. untamed,brutal
English-Thai: Nontri Dictionary
fierce(adj) ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,อำมหิต,บ้าคลั่ง,บ้าระห่ำ
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดุ (adj.) fierce See also: ferocious, unfriendly Syn. ถมึงทึง, บึ้ง, น่ากลัว, น่าเกรงขาม
สัตว์ร้าย (n.) fierce animal See also: wild animal
สัตว์ร้าย (n.) fierce animal See also: wild animal
ขมึงทึง (adv.) fiercely See also: seriously, savagely, viciously, violently, solemnly, gravely, sulkily Syn. น่ากลัว
ถมึงทึง (adv.) fiercely See also: seriously, savagely, viciously, violently, solemnly, gravely, sulkily Syn. น่ากลัว, ขมึงทึง
ขมึงทึง (v.) be fierce See also: be serious, look sullen, be savage, be vicious, look sulky Syn. น่ากลัว
ถมึงทึง (v.) be fierce See also: be serious, look sullen, be savage, be vicious, look sulky Syn. น่ากลัว, ขมึงทึง
ร้ายกาจ (v.) be fierce See also: be ferocious, be cruel, be savage, be wild, be vicious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You let me borrow this fierce necklace and all is forgiven.เธอควรให้ฉันยืมลองสร้อยสุดสวยนี่ แล้วฉันจะให้อภัยเธอ
But not to you, fierce Frank, huh?แต่ไม่ใช่คุณ แฟรงค์โหด
August 4th, Camp Five. Some fierce storms have passed.4 สิงหาคม ค่ายที่ห้า พายุหนักเพิ่งผ่านไป
Junuh was playin' a fierce fourth round.ในรอบสุดท้าย จูเนอตีระเบิดเถิดเทิง
There has been a fierce discussion between ruling party members... following the Prime Minister's off-color remarks... at a reception yesterday.มีการอภิปรายอย่างดุเดือด ระหว่างสมาชิก... ติดตามนายกรัฐมนตรี กล่าววิพากษ์วิจารณ์... ถึงการต้อนรับเมื่อวานนี้.
A fierce, fierce friend I think therefore you've the rite to know exactly how he diedป่าเถื่อน เพื่อนป่าเถื่อน ฉันคิดว่า พวกเธอมีสิทธิ์ ที่จะรู้ว่า เขาตายอย่างไร
They lived in tree houses to escape from the fierce creatures who lived below.พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านบนต้นไม้ เพื่อที่จะหลบเลี่ยงสัตว์ป่าดุร้ายเบื้องล่าง
Don't be so fierce and answer the phone.อย่าดุน่า แล้วก็รับโทรศัพท์ซะ
The competition is fierce this year.การแข่งขันปีนี้ดุเดือดมากครับ
My vessel is magnificent and fierce and hugeish and gone.แล้วก็ดุดัน แล้วมันก็... มันหายไป
He's got a crazy fierce grandma looking after him.เขามีคุณย่าที่บ้าคอยดูแลเขาเป็นอย่างดี
Following a fierce battle with Majin Buu- the Earth enjoyed a long period of peace-หลังจากการต่อสู้อันโหดร้าย กับจอมมารบู โลกก็มีความสุข มีสันติภาพเป็นระยะเวลานาน

fierce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, 凶狠 / 兇狠] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, 凶狠] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful
猛兽[měng shòu, ㄇㄥˇ ㄕㄡˋ, 猛兽 / 猛獸] ferocious beast; fierce animal
凶顽[xiōng wán, ㄒㄩㄥ ㄨㄢˊ, 凶顽 / 兇頑] fierce and uncontrollable
恶狠[è hěn, ㄜˋ ㄏㄣˇ, 恶狠 / 惡狠] fierce and vicious
激战[jī zhàn, ㄐㄧ ㄓㄢˋ, 激战 / 激戰] fierce battle
[kàng, ㄎㄤˋ, 犺] fierce dog
蛮悍[mán hàn, ㄇㄢˊ ㄏㄢˋ, 蛮悍 / 蠻悍] rude and violent; fierce and reckless
凶悍[xiōng hàn, ㄒㄩㄥ ㄏㄢˋ, 凶悍 / 兇悍] violent; fierce and tough; shrewish (woman)
恶浪[è làng, ㄜˋ ㄌㄤˋ, 恶浪 / 惡浪] violent wave; fierce billow; fig. depraved force
勇猛[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, 勇猛] bold and powerful; brave and fierce
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, 凶暴 / 兇暴] brutal; fierce
炽烈[chì liè, ㄔˋ ㄌㄧㄝˋ, 炽烈 / 熾烈] burning fiercely; flaming; blazing
[zào, ㄗㄠˋ, 趮] easily provoked, hasty; fierce, cruel
[è, ㄜˋ, 恶 / 惡] evil; vice; wicked; malevolent; malignant; pernicious; fierce
[měng, ㄇㄥˇ, 猛] ferocious; suddenly; fierce; violent; abrupt
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, 凶恶 / 兇惡] fierce; ferocious; frightening
凶狂[xiōng kuáng, ㄒㄩㄥ ㄎㄨㄤˊ, 凶狂 / 兇狂] fierce; ferocious; savage
凶猛[xiōng měng, ㄒㄩㄥ ㄇㄥˇ, 凶猛 / 兇猛] fierce
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, 凶恶 / 凶惡] fierce; ferocious; fiendish
威烈[wēi liè, ㄨㄟ ㄌㄧㄝˋ, 威烈] fierce; formidable
恶凶凶[è xiōng xiōng, ㄜˋ ㄒㄩㄥ ㄒㄩㄥ, 恶凶凶 / 惡兇兇] fierce
[hěn, ㄏㄣˇ, 哏] variant of 狠, fierce; ominous; also variant of 很, very
[hàn, ㄏㄢˋ, 悍] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent
[zhēng, ㄓㄥ, 狰 / 猙] hideous; fierce-looking
切激[qiè jī, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧ, 切激] impassioned; fiercely
激烈[jī liè, ㄐㄧ ㄌㄧㄝˋ, 激烈] intense; acute; fierce
[měng, ㄇㄥˇ, 勐] variant of 猛; brave; fierce
凶残[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, 凶残 / 兇殘] savage; cruel; fierce
剽悍[piāo hàn, ㄆㄧㄠ ㄏㄢˋ, 剽悍] swift and fierce
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 利害] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce
苛政猛于虎[kē zhèng měng yú hǔ, ㄎㄜ ㄓㄥˋ ㄇㄥˇ ㄩˊ ㄏㄨˇ, 苛政猛于虎 / 苛政猛於虎] tyrannical government is fiercer than a tiger (成语 saw)
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶 / 兇] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer
剧烈[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, 剧烈 / 劇烈] violent; acute; severe; fierce

fierce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仁王門;二王門[におうもん, nioumon] (n) Deva gate; temple gate guarded by fierce Deva Kings; temple gate of the Nio
兇猛;凶猛;梟猛[きょうもう, kyoumou] (adj-na,n) fierce
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n,adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look
激戦[げきせん, gekisen] (n,vs,adj-no) fierce (hard-fought) battle; hot contest; (P)
激闘[げきとう, gekitou] (n,vs) fierce fighting
鍔迫り合い[つばぜりあい, tsubazeriai] (n) (1) locking sword to sword (in a duel) and pushing; (2) group of close competitors; fierce competition
面魂[つらだましい, tsuradamashii] (n) fierce or defiant look; determined expression; plucky countenance
鬼神[きしん(P);きじん(P);おにがみ, kishin (P); kijin (P); onigami] (n,adj-no) fierce god; (P)
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb
丁々発止;丁丁発止[ちょうちょうはっし, chouchouhasshi] (adv,n) (sound) of clashing swords; (arguing) as fiercely as clashing and blocking swords
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P)
剽悍[ひょうかん, hyoukan] (adj-na,n) fierceness; daring
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness
受験戦争[じゅけんせんそう, jukensensou] (n) fiercely competitive entrance examinations
吹きすさぶ;吹き荒ぶ;吹き遊ぶ[ふきすさぶ, fukisusabu] (v5b,vi) (1) (esp. 吹き荒ぶ) to blow fiercely; to rage; (2) (arch) (esp. 吹き遊ぶ) to play (a flute, etc.) for fun
烈烈[れつれつ, retsuretsu] (adj-na,n) fervent; fierce; violent
煽り立てる;あおり立てる[あおりたてる, aoritateru] (v1,vt) to flap strongly; to stir up fiercely
熾烈;し烈[しれつ;しきれつ(ik), shiretsu ; shikiretsu (ik)] (adj-na) (1) fierce; violent; severe; (n) (2) ferocity; violence; severity
猛然[もうぜん, mouzen] (n,adj-t,adv-to) fiercely; savagely
陣々;陣陣[じんじん, jinjin] (n) (1) each encampment; (adj-t,adv-to) (2) strong (wind); fierce; (3) intermittent
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P)

fierce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: violent ; ferocious ; fierce ; intrepid ; valiant FR: féroce ; farouche
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious ; aggresive FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ดูดัน[X] (dū dan) EN: fierce looking FR:
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce ; savage ; ferocious ; vicious ; brutal ; wild ; aggressive ; wicked FR: féroce ; cruel ; méchant
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
ขมึงทึง[v.] (khameungthe) EN: be fierce FR:
พยาลมฤค[n.] (phayālamare) EN: fierce animal FR:
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; fierce ; dangerous ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible FR: mauvais ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
ร้ายกาจ[adj.] (rāikāt) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; savage ; wild ; vicious FR: très méchant ; féroce
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
สัตว์ร้าย[n. exp.] (sat rāi) EN: fierce animal ; wild animal FR: animal sauvage [m] ; espèce sauvage [f]
กระโชก[adv.] (krachōk) EN: harshly ; fiercely ; in a stern voice FR:
แม่ก็คือแม่[X] (maē kø kheū) EN: woman who displays fashion fierceness ; woman who displays self-confidence FR:
ถลึง[v.] (thaleung) EN: glare (at) ; glower (at) ; stare fiercely ; stare hard ; have a stern look FR:
ถมึงทึง[adv.] (thameungthe) EN: fiercely FR:

fierce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wild; erbittert {adj} | wilder | am wildestenfierce | fiercer | fiercest
Grimm {m}fury; fierceness
grimmig; wütend {adj}fierce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fierce
Back to top