ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fiber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fiber*, -fiber-

fiber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiber (n.) เส้นใย See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย Syn. fibril, filament, thread
fiber (n.) ลักษณะสำคัญ See also: โครงสร้างพื้นฐาน
fiber optics (n.) เส้นใยแก้วนำแสง
fiberglass (n.) ฉนวนใยแก้ว See also: แผ่นกันความร้อนใยแก้ว Syn. fibreglass, spunglass
fiberscope (n.) เครื่องไฟเบอร์ออฟติกสำหรับส่องโพรงภายในร่างกาย See also: อุปกรณ์ที่มีเส้นใยแก้วนำแสงใช้ส่องบริเวณที่เข้าไม่ถึง
English-Thai: HOPE Dictionary
fiber(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย, See also: fibered,fibred adj.
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
fiberize(ไฟ' เบอะไรซ) vt. ,vi. ทำให้เป็นเส้นใย,กลายเป็นเส้นใย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiberกากใยอาหาร [การแพทย์]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiberglassไฟเบอร์กลาส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiberscopes, Fujinonเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดเนื้อปอด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอง (n.) fiber See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet Syn. เส้น, ใย
ยองใย (n.) fiber See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet Syn. เส้น, ใย
เส้นใย (n.) fiber See also: fibre
ไฟเบอร์ (n.) fiber See also: fibre Syn. เส้นใย
ใยแก้ว (n.) fiber glass
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's either a sex dream or I need more fiber in my diet.ถ้าไม่ใช่ฝันเรื่องเซ็กซ์ ก็คงท้องผูกนะ
I maintain that with every fiber of my being.ฉันแค่อยากจะให้เขารู้ว่า ฉันก็เป็นของฉันอย่างงี้แหละ
Tell Tyler I'll give him a call from first base camp after I set up that fiber optic.บอกเทเลอร์ด้วย ฉันจะเรียกเขาจากฐานที่พัก หลังจากที่ฉันติดตั้งไฟเบอร์ออฟติคแล้วนะ
I need you to run hair and fiber for me against all victims for the last ten days.ฉันอยากให้คุณเทียบเส้นผมและเส้นใยนี่ กับเหยื่อในสิบวันที่ผ่านมา
I supported Will's decision to testify, as much as every fiber of my being told me otherwise.ฉันสนับสนุนให้วิลเลี่ยมตัดสินใจเป็นพยาน มากพอๆกับที่ทุกสิ่งในตัวฉันบอกเป็นอย่างอื่น
It's a warehouse,formerly deeded to a company that manufactured natural fiber bags and shipping materials go I'll call it inมันเป็นโกดัง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้โอนให้กับ บริษัทที่ผลิตถุงเส้นใยธรรมชาติและส่งของทางเรือ-- ไปเลย ฉันจะโทรเรียกมา
I see an animal that believes with every fiber of his being, every fiber that the girl he loves is in mortal danger.อย่างที่เราอยากให้เชื่อ มันคิดว่าเด้กนั่นรักมัน แล้วเด็กนั่นก็ตกอยู่ในอันตราย
With every fiber in your body, still small.กระทั่งทุกอานุภาพในร่างกายเจ้า ถูกอัดเป็นก้อน
One infomercial, you're a fiber nazi.ดูโฆษณานี่อีกอัน คุณก็เป็นเผด็จการแห่งกากใย
Garcia got a hit on a hair fiber in the blanket the unsubs used to wrap Cate Hale.การ์เซียเจอ เส้นผมบนผ้าห่มที่คนร้ายนำมาห่อตัวเคทไว้
You run across any hair or fiber in that second blood sample you found?คุณเจอเส้นผมหรือเส้นใย ในตัวอย่างเลือดอันที่สอง ที่พบบ้างไหม?
Then if you wrapped yourself in that fiber optic cable...an invisible person would be...ถ้าคุณหุ้มตัวเองด้วยใยแก้วนำแสง ก็จะเป็นมนุษย์ล่องหนได้งั้นเหรอ?

fiber ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分布式数据介面 / 光纖分佈式數據介面] Fiber Distributed Data Interface; FDDI
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分散式资料介面 / 光纖分散式資料介面] fiber distributed data interface; FDDI
纤维丛[xiān wéi cóng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄘㄨㄥˊ, 纤维丛 / 纖維叢] fiber bundle (math.)
黄麻[huáng má, ㄏㄨㄤˊ ㄇㄚˊ, 黄麻 / 黃麻] jute (Corchorus capsularis Linn.); plant fiber used for rope or sacks
醋酸纤维[cù suān xiān wéi, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 醋酸纤维 / 醋酸纖維] cellulose acetate (used for film and fiber)
包层[bāo céng, ㄅㄠ ㄘㄥˊ, 包层 / 包層] cladding; covering (on a fiber)
胶原纤维[jiāo yuán xiān wéi, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 胶原纤维 / 膠原纖維] collagen fiber
纤芯[xiān xìn, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, 纤芯 / 纖芯] core (of a fiber)
纤芯直径[xiān xìn zhí jìng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, 纤芯直径 / 纖芯直徑] core diameter (of a fiber)
玻璃纤维[bō lí xiān wéi, ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 玻璃纤维 / 玻璃纖維] fiberglass; glass fiber
纤维[xiān wéi, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 纤维 / 纖維] fiber
玻璃钢[bō li gāng, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄤ, 玻璃钢 / 玻璃鋼] glass-reinforced plastic; fiberglass
银苔[yín tái, ˊ ㄊㄞˊ, 银苔 / 銀苔] moss silver; silver in the form of fibers or branches
光导纤维[guāng dǎo xiān wéi, ㄍㄨㄤ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 光导纤维 / 光導纖維] optical fiber
光纤电缆[guāng xiān diàn lǎn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, 光纤电缆 / 光纖電纜] optical fiber; optical cable
丙纶[bǐng lún, ㄅㄧㄥˇ ㄌㄨㄣˊ, 丙纶 / 丙綸] polypropylene fiber
涤纶[dí lún, ㄉㄧˊ ㄌㄨㄣˊ, 涤纶 / 滌綸] polyester fiber
聚酯纤维[jù zhǐ xiān wéi, ㄐㄩˋ ㄓˇ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 聚酯纤维 / 聚酯纖維] polyester fiber
面糊[miàn hú, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 面糊 / 麵糊] starchy; floury and without fiber
人造纤维[rén zào xiān wéi, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 人造纤维 / 人造纖維] synthetic fiber
合成纤维[hé chéng xiān wéi, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 合成纤维 / 合成纖維] synthetic fiber

fiber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC
アラミド繊維[アラミドせんい, aramido sen'i] (n) aramid fibre; aramid fiber
グラススキー[, gurasusuki-] (n) (1) glass fiber ski; glass fibre ski; (2) grass ski
グラスファイバーポール[, gurasufaiba-po-ru] (n) glass fiber pole; glass fibre pole
ステープルファイバー[, sute-purufaiba-] (n) staple fiber
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads
ファイバーオプティクス[, faiba-oputeikusu] (n) {comp} fiber optics
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (n) {comp} (intentional) fiber cut
ファイバオプティックス[, faibaoputeikkusu] (n) {comp} fiber optics
ファイバツーザカーブ[, faibatsu-zaka-bu] (n) {comp} fiber to the curb; FTTC
プラスチック光ファイバ[プラスチックひかりファイバ, purasuchikku hikari faiba] (n) {comp} plastic optical fiber
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] (n) {comp} fiber distributed data interface; FDDI
光化[こうか, kouka] (n) {comp} conversion to fiber optics
光学繊維[こうがくせんい, kougakusen'i] (n) fiber optics; fibre optics
庭見草[にわみぐさ, niwamigusa] (n) (1) (obsc) (See 萩) bush clover; Japanese clover (any flowering plant of genus Lespedeza); (2) (See 芭蕉) Japanese fiber banana (Musa basjoo)
気骨稜々;気骨稜稜[きこつりょうりょう, kikotsuryouryou] (adj-t,adv-to) (a person with) strong moral fiber (backbone, determination)
立毛筋[りつもうきん, ritsumoukin] (n) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum
線維束;繊維束[せんいそく, sen'isoku] (n) (1) fascicle; (2) fiber bundle; fibre bundle
繊維光学[せんいこうがく, sen'ikougaku] (n) fiber optics; fibre optics
群伝搬時間[ぐんでんぱんじかん, gundenpanjikan] (n) group delay (in fibre optics, fiber optics)
群速度[ぐんそくど, gunsokudo] (n) group velocity (in fibre optics, fiber optics)
芭蕉[ばしょう;バショウ, bashou ; bashou] (n) (uk) Japanese fiber banana (Musa basjoo)
葛布[くずふ, kuzufu] (n) cloth made from kudzu (Japanese arrowroot) fiber (fibre)
起毛筋[きもうきん, kimoukin] (n) (obsc) (See 立毛筋) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum
アクリル[, akuriru] (n,adj-no) acrylic (esp. acrylic fibre, fiber); (P)
アクリル繊維[アクリルせんい, akuriru sen'i] (n) acrylic fiber; acrylic fibre
アセテート繊維[アセテートせんい, asete-to sen'i] (n) acetate fiber; acetate fibre
カーボンファイバー[, ka-bonfaiba-] (n) carbon fiber; carbon fibre
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat)
ガラス繊維[ガラスせんい, garasu sen'i] (n) glass fiber; glass fibre
グラスファイバー[, gurasufaiba-] (n) glass fiber; glass fibre; (P)
クラッド[, kuraddo] (n) {comp} clad; cladding (of a fiber)
コア径[コアケイ, koakei] (n) {comp} core diameter (of a fiber)
シリコンカーバイド[, shirikonka-baido] (n) silicon carbide (fiber, fibre)
スフ[, sufu] (n) (abbr) staple fiber; staple fibre
スライバー[, suraiba-] (n) (See 篠・3) sliver (strand of loose fibers)
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber
ファイバーオプティクス[ふぁいばーおぷていくす, faiba-oputeikusu] fiber optics
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut
マルチモードファイバ[まるちもーどふぁいば, maruchimo-dofaiba] multimode fiber
光ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI
光化[こうか, kouka] conversion to fiber optics
光学繊維[こうがくせんい, kougakusen'i] fiber optics
繊維光学[せんいこうがく, sen'ikougaku] fiber optics
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber)
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber)
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] usable distance (of a fiber)
発光素子[かっこうそし, kakkousoshi] light emitter (fiber optics)

fiber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟเบอร์[n.] (faiboē) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
ไฟเบอร์[n.] (faiboē) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibre [f]
กากใย[n. exp.] (kāk yai) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
กากใยอาหาร[n. exp.] (kāk yai āhā) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
ไหมปานามา[n. exp.] (mai Pānāmā) EN: jipijapa fiber FR:
ไหมสับปะรด[n.] (maisapparot) EN: pineapple fiber ; pineapple thread FR:
พืชเส้นใย[n. exp.] (pheūt senya) EN: fiber crops FR: plante fibreuse [f]
รังบวบ[n.] (rangbūap) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd FR:
เส้นใย[n.] (senyai) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibre [f]
เส้นใยแก้ว[n. exp.] (senyai kaēo) EN: glass fibre ; glass fiber (Am.) FR: fibre de verre [f]
เส้นใยกล้ามเนื้อ[n. exp.] (senyai klām) EN: muscle fiber FR: fibre musculaire [f] ; myocytes [mpl]
เส้นใยมะพร้าว[n. exp.] (senyai maph) EN: coconut fiber FR: fibre de coco [f] ; coir [m]
เส้นใยไนลอน[n. exp.] (senyai nail) EN: nylon fiber FR: fibre de nylon [f]
เส้นใยนำแสง[n. exp.] (senyai nam ) EN: optical fibre ; optical fiber (Am.) FR: fibre de verre [f]
เส้นใยสังเคราะห์[n. exp.] (senyai sang) EN: synthetic fibre ; synthetic fiber (Am.) FR: fibre synthétique [f]
เส้นใยเทียม[n. exp.] (senyai thīe) EN: synthetic fibre ; synthetic fiber (Am.) FR: fibre synthétique [f]
ใยอาหาร[n. exp.] (yai āhān) EN: dietary fiber FR: fibre alimentaire [f]
ใยแก้ว[n. exp.] (yai kaēo) EN: glass fiber ; glass fibre FR: fibre de verre [f]
ใยประสาท[n. exp.] (yai prasāt) EN: nerve fiber FR:
เยื่อ[n.] (yeūa) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]
ยอง[n.] (yøng) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:
ยองใย[n.] (yøngyai) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:
ไฟเบอร์กลาส[n.] (faiboēklāt) EN: fiberglass ; fibreglass ; glass fibre FR: fibre de verre [m]
แผ่นใยไม้อัด[n. exp.] (phaen yai m) EN: fiberboard FR:
เส้นใยนาโน[n.] (senyai nānō) EN: nanofibers FR: nanofibres [fpl]
ถังน้ำไฟเบอร์กล๊าส[n. exp.] (thang nām f) EN: fiberglass tank FR:

fiber ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keramikfaser {f}ceramic fibre; ceramic fiber
Randfaser {f}extreme fiber
Faserdurchmesserverteilung {f}fibre diameter distribution; fiber diameter distribution [Am.]
Faserendflächen {pl}fibre ends; fiber ends [Am.]
Faseroptik {f}fibre optics; fiber optics [Am.]
Mineralfaser {f}mineral fibre; mineral fiber [Am.]
Muskelfaser {f} [anat.]muscle fibre; muscle fiber [Am.]
Glasfaserleitertechnik {f}optical fiber technology
Kunstfaser {f}synthetic fibre; synthetic fiber [Am.]
Faserplatte {f}fiberboard [Am.]; fibreboard
Fiberglas {n}fibreglass; fiberglass [Am.]
Abschlussstück {m} Lichtleitfasernoptical fibre/fiber pigtail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fiber
Back to top