ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fill*, -fill-

fill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fill (vt.) เติม See also: เพิ่ม, ถม, กลบ, ใส่, บรรจุ, กรอก, บันทึกลง, ทำให้เต็ม, กรอก, เติมในช่องว่าง Syn. fulfill, pack, stuff, load Ops. empty, drain
fill (vt.) แต่งตั้ง See also: บรรจุ, ว่าจ้าง, เลือกให้ดำรงตำแหน่ง Syn. appoint, elect
fill away (phrv.) ลอยไปตามลม See also: แล่นไปตามลม
fill away (phrv.) เติมให้เต็ม See also: อัด, บรรจุให้เต็ม Syn. fill up
fill in (phrv.) กรอก (โดยเฉพาะคำ) See also: เขียนลงใน, เติมคำ
fill in (phrv.) ผ่าน (เวลา)
fill in (phrv.) ให้ข้อมูลกับ (บางคน)
fill in (phrv.) ทำแทน See also: ทำหน้าที่แทน Syn. stand in for
fill in (phrv.) เป็นตัวแทน See also: แทน Syn. stand in for
fill in for (phrv.) ทำงานเพื่อรอบางสิ่ง See also: ทำงานไม่จริงจัง
fill in time (phrv.) กรอก See also: เขียนลงใน Syn. fill in, fill up, make out, write out
fill one in (idm.) บอก See also: ให้ข้อมูล
fill out (phrv.) ผสมตามคำแนะนำของแพทย์
fill out (phrv.) กางออก See also: พองออก
fill out (phrv.) อ้วนขึ้น Syn. fatten out, flesh out, plump out
fill out (phrv.) เขียนตัวใหญ่ขึ้น Syn. fatten out, flesh out, pad out
fill out (phrv.) กรอก See also: เขียนลงใน Syn. fill in, fill out, make out, write out
fill up (phrv.) ทำให้เต็มไปด้วย (สิ่งของหรือคน)
fill with (phrv.) เติมความรู้สึก (บางอย่าง) ให้กับ
filled food (n.) ก้อนขนมปัง See also: อาหารที่อยู่ในห่อ Syn. individual loaf
fillem (sl.) หนัง See also: ภาพยนตร์
filler (n.) ผู้บรรจุ See also: ผู้ใส่, สิ่งที่บรรจุ, เครื่องบรรจุ, เครื่องอัดกระป๋อง
fillet (n.) สายรัดผม See also: สายคาดผม, เชือกผูกผม, ริบบิ้น, รัดเกล้า, มงคลสวมศรีษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม Syn. band, ribbon
fillet (n.) ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillet (vt.) ผูกด้วยริบบิ้น See also: รัดผม, ผูกผม
fillet (vt.) ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก
filling (n.) การเติมตำแหน่งว่าง See also: การเติมช่องว่าง Syn. fill
filling (n.) สารอุดฟัน See also: สิ่งที่ใช้อุดฟัน, สิ่งที่ใช้เติม Syn. filler, refill, pad, pack, shim
filling station (n.) สถานีเติมน้ำมัน See also: ปั้มน้ำมัน
fillip (n.) การเคาะนิ้ว See also: การดีดนิ้ว Syn. tap, stroke
fillip (n.) สิ่งกระตุ้น See also: ตัวกระตุ้น Syn. goad, incentive, spur
fillip (vt.) เคาะนิ้ว See also: ดีดนิ้ว, เคาะค่อยๆ, กระตุ้น Syn. tap
filly (n.) ลูกม้าตัวเมีย Syn. young mare
filly (n.) เด็กผู้หญิง See also: เด็กสาว Syn. female
English-Thai: HOPE Dictionary
fill(ฟิล) {filled,filling,fills} vt. ทำให้เต็ม,เติมเต็ม,บรรจุ,บรรจุเต็ม,เพิ่มให้ครบ,เต็มไปด้วย,อัดเต็ม,อัด,จุก,ถม,จดจ่อ,เลี้ยงให้อิ่ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. vi. เต็ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ., See also: fill out ทำให้ใหญ่หรืออ้วน -Phr. (fill in กรอก,บันทึกลง)
fill-inn. ผู้ทำการแทน
filled goldn. ทองเหลืองหุ้มทอง
fillern. ผู้บรรจุ,ผู้ใส่,ผู้อัด,เครื่องอัด,เครื่องบรรจุ,สิ่งที่ใช้อัด
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก
filling(ฟิล'ลิง) n. สิ่งที่ใส่เข้าไป,สิ่งอุด,ไส้ในขนม,สิ่งที่ใช้อุดฟัน,การเข้าเสริมตำแหน่งว่าง,การเข้าทำงานแทน, See also: fillingly adj.
filling stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
fillipvt.,vi. เคาะนิ้ว,ดีดนิ้ว,เคาะเบา ๆ ,กระตุ้น
fillister(ฟิล' ลิสเทอะ) n. รางเว้า,กบเว้า
filly(ฟิล' ลี) n. ลูกม้าตัวเมีย,เด็กผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
fill(vt) ทำให้เต็ม,บรรจุ,เติม,เพิ่ม,ทำให้แน่น,ทำให้อิ่มแปล้
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม,เครื่องบรรจุ,เครื่องวัด,ไส้
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม
FILLING filling station(n) ปั๊มน้ำมัน
fillip(n) เครื่องกระตุ้น,การเตือนความจำ
filly(n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fillเติมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fill insulationฉนวนใช้กรุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fillerตัวเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
filletรอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ collar ๑] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fill factorอัตราส่วนปริมาตรของยางคอมพาวด์ต่อปริมาตรของห้องผสม [เทคโนโลยียาง]
Fillerสารตัวเติมเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งอาจจะเติมลงไปในยางหรือน้ำยางได้ในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ หรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต [เทคโนโลยียาง]
filletfillet, พอกมุม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fillingการบรรจุ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถม (v.) fill See also: cover up, reclaim Syn. กลบ, ใส่
กรอก (v.) fill in See also: fill with, complete, fill up Syn. เติม, เขียนเติม
เขียนเติม (v.) fill in See also: fill with, complete, fill up Syn. เติม
อุดฟัน (v.) fill teeth
บรรจุตำแหน่ง (v.) fill the post See also: put in a position, assign someone to a post, settle someone in a place
การกรอก (n.) filling
การถม (n.) filling See also: covering, Syn. การกลบ, การพอก, การทับ
การทับ (n.) filling See also: covering, Syn. การกลบ, การพอก
การพอก (n.) filling See also: covering, Syn. การกลบ, การทับ
การกลบ (n.) filling up See also: covering up Syn. การถม
กบ (v.) overfill See also: full of, fill full, become too full Syn. เต็ม, เต็มมาก, แน่น
ขนมไส้ไก่ (n.) a coil-shaped pastry with a chicken filling
ความสมปรารถนา (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมใจ Ops. ความผิดหวัง
ความสมหวัง (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ Ops. ความผิดหวัง
ความสมใจ (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมปรารถนา Ops. ความผิดหวัง
ช่อม่วง (n.) kind of sweet-flour cake filled with sugar and coconut-meat
บัตรเติมเงิน (n.) calltime refill card See also: pre-paid card
บำเพ็ญ (v.) fulfill
พุ่มข้าวบิณฑ์ (n.) funnel - like float filled with rice used as offerings
ลูกกัลปพฤกษ์ (n.) a lime filled with money See also: limes containing coins thrown as alms to a crowd after a cremation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is hard to fill a cup which is already fullมันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
You filled out an application for me?เธอกรอกใบสมัครให้ฉันงั้นหรือ
I think I've filled in everything correctlyฉันคิดว่าฉันได้เติมทุกสิ่งถูกต้องหมดแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who сan fill the world with sunshineที่สามารถเติมเต็มโลกที่มี แสงแดด
They fill hundreds of ledgers, thousands of files.ทำให้มีบันทึกเป็นร้อย เป็นพัน แฟ้ม
Let him jump so that he will fill the sacs along his backbone with air... ... and then he cannot go deep to die. "ปล่อยให้เขากระโดดเพื่อที่เขา จะเติมถุง พร้อมแกนนำของเขากับอากาศ และแล้วเขาก็ไม่สามารถไปลึก ที่จะตาย
The record's blank until you fill it in.{\cHFFFFFF}ของว่างเปล่าบันทึก จนกว่าคุณจะเติมเต็มใน
I'll fill you in at the embassy.{\cHFFFFFF}ฉันจะเติมคุณในที่สถานทูต
Get a tube, siphon petrol from the gin palace and fill up the half-track.วังจินและเติมครึ่งติดตาม นั่นคือคุณออกจากความชั่วร้าย
Enough to fill the Albert Hall.พอที่จะเติมอัลเบิร์ฮอลล์
"I've had my fill of love...♪ ฉันได้ความรักมาเติมเต็ม ♪
"She's had her fill of love. She's not a snake!♪ เธอได้ความรักมาเติมเต็ม ♪ ♪ เธอไม่ใช่งูนะ ♪
Just have him fill out the form. Just fill it out.ให้เขากรอกเเบบฟอร์ม กรอกมันให้เสร็จ
We'll fill any hall in the country.พวกเราจะเติมฮอลที่อยู่ในประเทศ
You guys fill that place, you can make 5,000 bucks, easy.คุณให้ที่นั่นเติมให้คุณจะได้รับ$5000ง่ายๆ

fill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
填表[tián biǎo, ㄊㄧㄢˊ ㄅㄧㄠˇ, 填表] fill a form
挤满[jǐ mǎn, ㄐㄧˇ ㄇㄢˇ, 挤满 / 擠滿] fill to overflowing
添补[tiān bu, ㄊㄧㄢ ㄅㄨ˙, 添补 / 添補] fill (up); replenish
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 窴] fill in
读写[dú xiě, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄝˇ, 读写 / 讀寫] fill out or in (information on a form)
[rèn, ㄖㄣˋ, 牣] fill up; to stuff
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 阗 / 闐] fill up; rumbling sound
悲声载道[bēi shēng zài dào, ㄅㄟ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 悲声载道 / 悲聲載道] lamentations fill the roads (成语 saw); severe suffering all around
精卫填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 精卫填海 / 精衛填海] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds
充数[chōng shù, ㄔㄨㄥ ㄕㄨˋ, 充数 / 充數] to make up the number (i.e. to fill places up to a given number); to serve as stopgap
把酒[bǎ jiǔ, ㄅㄚˇ ㄐㄧㄡˇ, 把酒] raise one's wine cup; fill a wine cup for sb
饿殍载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿殍载道 / 餓殍載道] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine
饿莩载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿莩载道 / 餓莩載道] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
满登登[mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, 满登登 / 滿登登] brim full; filled to overflowing
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 饺 / 餃] dumplings with meat filling
[chōng, ㄔㄨㄥ, 充] fill; satisfy; fulfill; to act in place of; substitute; sufficient; full
充填物[chōng tián wù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ˋ, 充填物] filling material; stuffing; lining; filling
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, 内装 / 內裝] filled with; internal decoration; installed inside
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, 弥天 / 彌天] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc)
满坑满谷[mǎn kēng mǎn gǔ, ㄇㄢˇ ㄎㄥ ㄇㄢˇ ㄍㄨˇ, 满坑满谷 / 滿坑滿谷] filling every nook and cranny
满目[mǎn mù, ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 满目 / 滿目] fills the eyes (of a beautiful view, scene of desolation etc)
满眼[mǎn yǎn, ㄇㄢˇ ㄧㄢˇ, 满眼 / 滿眼] filling the eyes; to get an eyeful
补白[bǔ bái, ㄅㄨˇ ㄅㄞˊ, 补白 / 補白] filler (in a newspaper or magazine)
菲力[fēi lì, ㄈㄟ ㄌㄧˋ, 菲力] fillet (loan word)
菲力牛排[fēi lì niú pái, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄞˊ, 菲力牛排] fillet steak
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 铁板牛柳 / 鐵板牛柳] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate)
洪福齐天[hóng fú qí tiān, ㄏㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ, 洪福齐天 / 洪福齊天] flood of good fortune fills the heavens (成语 saw); a lucky sign
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 践 / 踐] fulfill (a promise); tread; walk
[mǎn, ㄇㄢˇ, 满 / 滿] Manchurian; to fill; to fulfill; filled; packed
满孝[mǎn xiào, ㄇㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 满孝 / 滿孝] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
满服[mǎn fú, ㄇㄢˇ ㄈㄨˊ, 满服 / 滿服] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
拱肩[gǒng jiān, ㄍㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 拱肩] a spandrel (wall filling the shoulder between two neighoring arches)
笔心[bǐ xīn, ㄅㄧˇ ㄒㄧㄣ, 笔心 / 筆心] pencil lead; refill (for a ball-point pen)
填塞物[tián sè wù, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄜˋ ˋ, 填塞物] stuffing; filling material
夹馅[jiā xiàn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 夹馅 / 夾餡] stuffed (of food); with filling
馂馅[jùn xiàn, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 馂馅 / 餕餡] stuffing; force-meat; filling, e.g. in 包子

fill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] (n) {comp} fill area set with data
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp,v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap
充填[じゅうてん, juuten] (n,vs) fill (up); plug; replenish; filling (in tooth); loading (gun with ammunition, camera with film)
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
埋める(P);填める[うずめる, uzumeru] (v1,vt) (1) to cover; to bury (e.g. one's face in hands); to submerge; (2) to fill (completely); to stuff; to pack; to cram; to fill up; (P)
埋め立てる[うめたてる, umetateru] (v1,vt) to reclaim; to fill up
場繋ぎ;場つなぎ[ばつなぎ, batsunagi] (n) filling in (e.g. between speakers at a meeting, acts at a show); material used to fill in (between speeches at a meeting, etc.); anecdote
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P)
広がる(P);拡がる[ひろがる, hirogaru] (v5r,vi) to spread (out); to extend; to stretch; to reach to; to get around; to fill (e.g. a space); (P)
書き込む(P);書きこむ[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (1) to fill in (field, entry, etc.); to fill out (form); (2) to post a message (e.g. on a bulletin-board); (3) to store; (P)
汲み込む;汲込む[くみこむ, kumikomu] (v5m,vt) to fill with water
満たす(P);充たす[みたす, mitasu] (v5s,vt) (1) to satisfy; to fulfill; to appease; (2) to fill (e.g. a cup); to pack; (3) to reach (a certain number); (P)
盛り土[もりつち;もりど, moritsuchi ; morido] (n) embankment (for road, railway, etc.); raising the ground level; fill
盛る[もる, moru] (v5r,vi) (1) to serve (food, etc.); (2) to fill up; (3) to prescribe; (P)
穴を埋める[あなをうめる, anawoumeru] (exp,v1) to fill in a hole; to plug up a hole; to fill in for a vacancy
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase)
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P)
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball
クリームパン[, kuri-mupan] (n) cream-filled roll
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes
タコライス[, takoraisu] (n) taco filling and rice
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII)
ヒレ(P);フィレ[, hire (P); fire] (n) fillet (fre
フィラー[, fira-] (n) filler
フィリップ[, firippu] (n) fillip; Philip
フィリング[, firingu] (n) filling
フィルイン[, firuin] (n) fill-in
フィレット[, firetto] (n) fillet
ほにゃらら[, honyarara] (exp) something something (used to indicate a blank to be filled in)
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki
三枚(P);3枚[さんまい, sanmai] (n) (1) three flat objects (e.g. tickets, pieces of cloth, etc.); (2) filleting (a fish); (P)
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
仕遂げる;為遂げる[しとげる, shitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill
任を果たす[にんをはたす, ninwohatasu] (exp,v5s) to fulfill one's duty; to discharge one's duties
充塞[じゅうそく, juusoku] (n,vs) plug; full up; being filled; stopped up
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data
フィラー文字[フィラーもじ, fira-moji] fill character
フィル[ふぃる, firu] fill
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill
充填文字[じゅうてんもじ, juutenmoji] fill character
埋め字[うめじ, umeji] fill character
満たす[みたす, mitasu] to fill
詰める[つめる, tsumeru] to fill
領域[りょういき, ryouiki] domain, fill area, region
領域束表[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] fill area bundle table
ゼロ充てん[ゼロあてん, zero aten] zerofill (vs)
領域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] area filling
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
埋める[うめる, umeru] Thai: กลบ English: to fill up
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up

fill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุขวด[v. exp.] (banju khūat) EN: bottle ; fill a bottle FR: embouteiller
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamna) EN: fill a post ; fill a position ; put in a position ; appoint to a post ; assign someone to a post ; settle someone in a place FR: nommer à un poste ; occuper une position
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
จุก[v.] (juk) EN: stop ; block ; fill FR: boucher
การถมทะเล[n. exp.] (kān thom th) EN: land reclamation ; reclamation ; land fill FR:
ขึ้นหม้อ[v.] (kheunmø) EN: rise in the pot after cooking ; fill the pot well ; be fluffy ; become fluffy FR:
เขื่อนถม[n. exp.] (kheūoen tho) EN: fill dam FR: barrage en remblai [m]
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound FR: inonder ; joncher ; parsemer
กลบ[v.] (klop) EN: conceal ; cover up ; cover over ; drown out ; veil ; bury ; shut ; hide ; fill up FR: couvrir
กลบหลุม[v. exp.] (klop lum) EN: fill up a hole FR:
กบ[v.] (kop) EN: fill full ; overfill ; fill almost to overflowing FR: remplir à ras bord
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up ; enter FR: remplir ; compléter ; libeller ; introduire ; gaver
กรอกแบบฟอร์ม[v. exp.] (krøk baēp f) EN: fill in a form ; fill out a form ; complete a form FR: remplir un formulaire ; compléter un formulaire
กรอกใบสมัคร[v. exp.] (krøk bai sa) EN: fill out an application form FR: compléter un formulaire d'inscription
กรอกเช็ค[v. exp.] (krøk chek) EN: fill out a cheque FR: libeller un chèque
กรอกหู[v. exp.] (krøk hū) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently FR:
กรอกน้ำ[v. exp.] (krøk nām) EN: fill a bottle with water ; pour water into a bottle FR:
กรอกน้ำใส่ขวด[v. exp.] (krøk nām sa) EN: fill a bottle with water FR: remplir une bouteille d'eau
พอยาไส้[X] (phø yā sai) EN: enough to get by on ; something to fill the stomach FR:
เปี่ยม[v.] (pīem) EN: be fraught ; be replete ; be full ; be flush with ; be brimful ; fill to the brim ; abound (with) ; fill the banks FR: déborder de
ปลิวว่อน[v. exp.] (pliū wǿn) EN: fill the air ; float around in the air FR:
ประทุก[v.] (prathuk) EN: load ; load up with ; pack on ; fill up with ; carry FR:
ปรุงยา[v. exp.] (prung yā) EN: compound medicine ; make up a prescription ; fill a prescription FR: préparer un remède
ใส่[v.] (sai) EN: load ; pack ; hold ; fill ; put something in FR: charger ; mettre dans ; fourrer
ไส้[v.] (sai) EN: stuff ; fill FR: fourrer ; farcir ; remplir
ตักข้าวพูนจาน[v. exp.] (tak khāo ph) EN: fill up a plate with rice FR:
ทำให้เต็ม[v. exp.] (thamhai tem) EN: fill FR: compléter ; remplir
ถม[v.] (thom) EN: fill ; overwhelm ; reclaim ; pile ; cover FR: remblayer ; combler ; recouvrir
ถมดิน ; ถมที่ดิน[v. exp.] (thom din ; ) EN: cover with soil ; fill with earth FR: recouvrir de terre
ถมคู[v. exp.] (thom khū) EN: fill up a gully FR:
เติม[v.] (toēm) EN: add ; add more ; augment ; fill ; increase ; put in ; insert FR: ajouter ; additionner ; augmenter ; compléter
เติมช่องว่าง[v. exp.] (toēm chǿngw) EN: fill in the gaps ; fill in the blanks FR:
เติมคำในช่องว่าง[v. exp.] (toēm kham n) EN: fill in the blanks ; insert the right work in the blank spaces FR:
อุด[v.] (ut) EN: plug ; plug up ; stop ; stop up ; block ; seal ; close ; cork ; fill in a hole ; obstruct passage FR: boucher ; obturer ; colmater
อุดฟัน[v. exp.] (ut fan) EN: fill teeth FR: plomber une dent
ยาไส้[v.] (yāsai) EN: relieve hunger ; fill the stomach FR:
ยัด[v.] (yat) EN: stuff ; cram ; squeeze ; press ; fill ; ram ; tuck FR: bourrer ; enfourner ; farcir ; rembourrer ; fourrer ; embourrer (vx)
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir

fill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speicherauffüllung {f}character fill
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report
Auslastung {f}usage rate; fill rate
Auffüllung {f}back filling
Besetzung {f} (einer Stelle)filling
Tafelspitz {n} [cook.]cap of rump; boiled fillet of beef
Kapselfüllmaschine {f}capsule filling machine
Deponie {f}landfill
Filet {n} [cook.]fillet
Filetbraten {m} [cook.]roast fillet
Füllstand {m}fill level; level; liquid level
Füllzeichen {n}fill character
Schweißzusatzwerkstoff {m}filler metal
Schweißzusatz {m}filler metal
Kernreiter {m} (Wulst)filler (bead)
Wulstfahne {f}filler strip (bead); flipper [Am.]; flipper strip [Am.]
Auftragslötung {f}fillet brazed
Kehlnahtschweißung {f}fillet welding
Rinderfilet {n} [cook.]fillet of beef; fillet steak
Fülltrichter {m}filling funnel
Füllvolumen {n}filling volume
Tankstelle {f}filling station; fuelling station [Am.]
Tankwart {m}filling station attendant
Linsenschraube {f} [techn.]oval-head screw; lenshead screw; fillister head screw
Vollziehung {f}fulfillment [Am.]; fulfilment [Br.]
Grubenverfüllung {f}pit filling
Laborabfüllanlage {f}laborartory-scale filling system
Lachsschinken {m} [cook.]smoked, rolled fillet of ham
Schleifenfüllung {f}loop filling
Leiste {f}; Profilleiste
Nullauffüllung {f}zerofill
Öldeckel {m}oil filler cap
Öleinfüllschraube {f} [techn.]oil filling screw
Ausbrennmasse {f}organic filler
Schweineschnitzel {n} [cook.]pork fillet
Slick {m}; profilloser Reifenslick
Spachtelmasse {f}filler; priming material
Spachteln {n}filling
Estrich {m} (Bodenbelag)stone floor; screed; floor fill; floor finish; floor pavement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fill
Back to top