ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fish*, -fish-

fish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fish (n.) ปลา See also: เนื้อปลา, มัจฉา
fish (vi.) จับปลา (ด้วยอุปกรณ์) See also: หาปลา, ตกปลา, ตีอวน
fish (vt.) จับปลา See also: หาปลา, ตกปลา
fish (vi.) ค้นหา See also: ล้วง, ค้น Syn. search
fish (sl.) ผู้หญิง
fish eggs (n.) ไข่ปลา
fish farm (n.) สถานที่เพาะพันธุ์และเลี้ยงปลา
fish food (n.) อาหารทะเล See also: อาหารจำพวกปลาปูกุ้งหอย
fish for (phrv.) พยายามจับปลา See also: จับปลา, ตกปลา
fish for (phrv.) คลำหา Syn. feel about, feel for, fumble for
fish for (phrv.) ล้วง (ข้อมูล, คำยอ) See also: ตามหา, ตามล่า Syn. angle for, feel after
fish in (phrv.) พยายามจับปลาด้วย (แห, เบ็ดฯลฯ) See also: จับปลาด้วย, หาปลาด้วย
fish in troubled waters (idm.) ตกอยู่ในอันตราย See also: ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก / ยุ่งยาก
fish out (phrv.) นำขึ้นมาจากน้ำ Syn. fish up
fish out (phrv.) ล้วง See also: ล้วงหา Syn. fish out
fish out (phrv.) แห้งขอด Syn. farm out
fish sperm (n.) น้ำอสุจิของปลา
fish story (sl.) เรื่องโกหก
fish tank (n.) ตู้ปลา Syn. artificial pond, fishbowl
fish up (phrv.) นำขึ้นมาจากน้ำ Syn. fish out
fish up (phrv.) ล้วง See also: ล้วงหา Syn. fish out
fish up (phrv.) ค้นหา (จากผลของการคิดค้น) (คำไม่เป็นทางการ)
fishbowl (n.) ตู้ปลา Syn. artificial pond, fish tank
fisherman (n.) ชาวประมง See also: คนจับปลา, คนหาปลา
fishery (n.) การประมง See also: การจับปลา
fishery (n.) พื้นที่ในการจับปลา Syn. fishing ground
fishery (n.) สถานที่เพาะพันธุ์และเลี้ยงปลา Syn. fish farm
fishgig (n.) เหล็กง่ามแทงปลา
fishhook (n.) เบ็ดตกปลา
fishiness (n.) ความสงสัย See also: ความเคลือบแคลง Syn. doubt, suspiciousness Ops. trust, confidence
fishing (n.) การจับปลา See also: การทำประมง
fishing bird (n.) นกกระทุง Syn. kingfisher
fishing ground (n.) พื้นที่ในการจับปลา
fishing line (n.) สายเบ็ด
fishing lure (n.) เหยื่อตกปลาลักษณะคล้ายช้อน
fishing net (n.) แห See also: อวน
fishing pole (n.) คันเบ็ด See also: ไม้แท่งยาวที่มีสายเบ็ดและตะขอสำหรับตกปลา Syn. fishing rod
fishing rod (n.) คันเบ็ด See also: ไม้แท่งยาวที่มีสายเบ็ดและตะขอสำหรับตกปลา Syn. fishing pole
fishlike (adj.) กลิ่นหรือรสชาติคล้ายปลา See also: กลิ่นคาวปลา Syn. piscine
fishnet (n.) แห
English-Thai: HOPE Dictionary
fish(ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนื้อปลา,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลา,จับปลา,ล้วงออก,ดึงออก,ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl., See also: fish,fishes
fish hook(ฟิช'ฮุค) n. เบ็ดตกปลา
fishableadj. ซึ่งตกปลาได้
fishermann. ชาวประมง,คนจับปลา,เรือจับปลา
fishery(ฟิช'เชอรี) n. อาชีพการประมง,ท่าปลา,เทคนิคการเลี้ยงปลา,เทคนิคการจับปลา,สิทธิในการจับปลา,สัมปทานในการจับปลา
fishing(ฟิช'ชิง) n. การจับปลา,เทคนิคการจับปลา,สถานที่จับปลา
fishing lineสายเบ็ด
fishing rodคันเบ็ดซึ่งงอได้
fishingpoleไม้ตกปลาท -S.,fish pole
fishmonger(ฟิช'มองเกอะ,-มังเกอะ) n. คนขายปลา,พ่อค้าขายปลา
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก
English-Thai: Nontri Dictionary
fish(n) ปลา
FISH fish story(n) เรื่องเหลือเชื่อ,เรื่องโกหก,เรื่องโม้
fisherman(n) ชาวประมง,คนหาปลา,คนจับปลา,มีนกร
fishery(n) การประมง,การจับปลา
fishhook(n) เบ็ดตกปลา
fishmonger(n) คนขายปลา,พ่อค้าปลา
fishnet(n) แห
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fish eyeตาปลา [รอยแตก] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fisheryการประมง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Fishery conservationการอนุรักษ์ประมง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fishingการจับปลา [TU Subject Heading]
Fishtail Contourลักษณะแบบหางปลา [การแพทย์]
Fishyกลิ่นคาวปลา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระชัง (n.) floating basket (for keeping fish in water) Syn. ตะข้อง
กระยาบวช (n.) food containing no fish or meat
กะดุ้ง (n.) kind of fish trap
กุ้งแช่น้ำปลา (n.) shrimp in fish sauce
จับปลาสองมือ (v.) catch two fish with each hand See also: seek two things simultaneously
ฉู่ฉี่ (n.) a king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce
ต้มเค็ม (n.) meat or fish that is boiled with salt
ต้มโคล้ง (n.) sour and spicy smoked dry fish soup
ตะข้อง (n.) floating basket (for keeping fish in water)
ตีมอง (v.) catch fish with a net or seine
ทอดมัน (n.) fried fish patty
ทำปลา (v.) clean a fish before cooking See also: scale off the fish
ปลาแนม (n.) kind of Thai dish shredded fish mixed with slices of pork skin
ผอก (n.) shrimp or fish mixed with salt
ส้มฟัก (n.) sour fish and fermented rice See also: fermented shredded fish mixed with rice and wrapped in banana leaves
สะดุ้ง (n.) kind of fish trap Syn. กะดุ้ง
สุ่ม (v.) catch fish with a coop
ห่อหมก (n.) steamed fish with curry paste
เจี๋ยน (n.) fried fish with sweet sauce and trimmings
เราะ (n.) flexible fish barrage See also: bamboo strips stitched together for enclosing fish
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What he told was all a fish storyเรื่องที่เขาบอกล้วนแต่เป็นเรื่องไร้สาระ
I would like to have fish for dinnerฉันอยากจะทานปลาเป็นอาหารเย็น
I made that fish curry you loveฉันทำแกงปลาที่คุณชอบ
Did you use to go fishing with friends?คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
He used to go fishing with us during the summerเขาเคยไปตกปลากับเราในช่วงหน้าร้อน
You're selfish and two-facedเธอเห็นแก่ตัวและตีสองหน้า
Why are you being so selfish?ทำไมคุณถึงเห็นแก่ตัวเหลือเกิน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I eat-a the fish and I drink-a champagneฉันกินปลาและฉันดื่มแชมเปญ
A smoked fish will taste good.ปลารมควันจะมีรสชาติที่ดี
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish theแต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก
If I cannot fish with you, I'd like to serve in some way.ถ้าฉันไม่สามารถตกปลากับคุณ ฉันต้องการที่จะให้บริการใน บางวิธี
Remember how long we went without fish before?เราไปโดยไม่ได้ปลามาก่อน หรือไม่ จากนั้นเราก็จับคนใหญ่
I only hope when I'm an old man I have a boy to fish for me.ฉันมีเด็กไปตกปลาสำหรับฉัน
You won't fish without eating while I'm alive.คุณจะไม่ได้ปลาโดยไม่ต้องกิน ในขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ
There was no part of the hook that a fish could feel... ... that was not sweet-smelling and good-tasting.มีส่วนหนึ่งของเบ็ดไม่ได้ ว่าเป็นปลาที่ดีอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้ หวานกลิ่นและรสชาติดี
Now the fish was struck, and the old man could feel that he was hooked.ตอนนี้ปลาถูกทุบและ ชายชราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนติด ยาเสพติด

fish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水族箱[shuǐ zú xiāng, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ, 水族箱] aquarium; fish tank
养鱼缸[yǎng yú gāng, ㄧㄤˇ ㄩˊ ㄍㄤ, 养鱼缸 / 養魚缸] aquarium; fish tank
鱼肚[yú dǔ, ㄩˊ ㄉㄨˇ, 鱼肚 / 魚肚] fish maw; a food dish made from the swim bladder of fish
[gěng, ㄍㄥˇ, 骾] blunt; fish bones; unyielding
[gěng, ㄍㄥˇ, 鲠 / 鯁] blunt; fish bones; unyielding
鱼缸[yú gāng, ㄩˊ ㄍㄤ, 鱼缸 / 魚缸] fish tank; fishbowl; aquarium
软骨鱼[ruǎn gǔ yú, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ ㄩˊ, 软骨鱼 / 軟骨魚] cartilagenous fish (such as sharks)
得鱼忘筌[dé yú wàng quán, ㄉㄜˊ ㄩˊ ㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, 得鱼忘筌 / 得魚忘筌] lit. catch fish then forget the trap (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. to take help for granted
捕捞[bǔ lāo, ㄅㄨˇ ㄌㄠ, 捕捞 / 捕撈] fish for (aquatic animals and plants); catch
放长线钓大鱼[fàng cháng xiàn diào dà yú, ㄈㄤˋ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ, 放长线钓大鱼 / 放長線釣大魚] use a long line to catch a big fish (成语 saw); a long-term plan for major returns
[ér, ㄦˊ, 鲕 / 鮞] caviar; fish roe
[liǔ, ㄌㄧㄡˇ, 罶] creel; fish basket
不三不四[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, 不三不四] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript
不伦不类[bù lún bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, 不伦不类 / 不倫不類] neither fish nor fowl; nondescript
[tāo, ㄊㄠ, 掏] fish out (from pocket)
[tāo, ㄊㄠ, 掏 / 搯] fish out (from pocket)
[lāo, ㄌㄠ, 捞 / 撈] fish up
梁靜茹[Liáng Jìng rú, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄨˊ, 梁靜茹] Fish Leong (1978-), Malaysian pop singer; also Leong Chui Peng or Jasmine Leong
鱼钩[yú gōu, ㄩˊ ㄍㄡ, 鱼钩 / 魚鉤] fish hook
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 混水摸鱼 / 混水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 浑水摸鱼 / 渾水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain
石斑鱼[shí bān yú, ㄕˊ ㄅㄢ ㄩˊ, 石斑鱼 / 石斑魚] grouper (Portuguese: garoupa); also called 鮨|鮨; Epinephelinae (subfamily of Serranidae, fish family including grouper)
鳔胶[biào jiāo, ㄅㄧㄠˋ ㄐㄧㄠ, 鳔胶 / 鰾膠] isinglass; fish glue
[zī, ㄗ, 鰦] kind of black fish (archaic); bad person (Cantonese slang)
如鱼得水[rú yú dé shuǐ, ㄖㄨˊ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 如鱼得水 / 如魚得水] like a fish back in water (成语 saw); glad to be back in one's proper surroundings
鱼肚白[yú dù bái, ㄩˊ ㄉㄨˋ ㄅㄞˊ, 鱼肚白 / 魚肚白] white (paint from dried fish guts); marble white color of the dawn sky
非驴非马[fēi lǘ fēi mǎ, ㄈㄟ ㄌㄩˊ ㄈㄟ ㄇㄚˇ, 非驴非马 / 非驢非馬] neither fish nor fowl; resembling nothing on earth
银鱼[yín yú, ˊ ㄩˊ, 银鱼 / 銀魚] oriental whitebait; slender silvery-white fish e.g. Galaxias maculatus and Salangichthys microdon
[jū, ㄐㄩ, 雎] osprey; fish hawk
渔鼓[yú gǔ, ㄩˊ ㄍㄨˇ, 渔鼓 / 漁鼓] percussion instrument in the form of a bamboo fish (traditionally used by Daoist priests)
鱼鼓[yú gǔ, ㄩˊ ㄍㄨˇ, 鱼鼓 / 魚鼓] percussion instrument in the form of a bamboo fish (traditionally used by Daoist priests)
纸鱼[zhǐ yú, ㄓˇ ㄩˊ, 纸鱼 / 紙魚] silverfish (Lepisma saccarina); fish moth
鱼头[yú tóu, ㄩˊ ㄊㄡˊ, 鱼头 / 魚頭] fish head; fig. upright and unwilling to compromise
木鱼[mù yú, ㄇㄨˋ ㄩˊ, 木鱼 / 木魚] mokugyo; wooden fish (percussion instrument)
倒刺[dào cì, ㄉㄠˋ ㄘˋ, 倒刺] barb; barbed tip (e.g. of fishhook)
[gǒu, ㄍㄡˇ, 笱] basket for trapping fish
[biào, ㄅㄧㄠˋ, 鳔 / 鰾] swim bladder; air bladder of fish
[hóu, ㄏㄡˊ, 鯸] blowfish
硬骨鱼[Yìng gǔ yú, ˋ ㄍㄨˇ ㄩˊ, 硬骨鱼 / 硬骨魚] bony fishes; Osteichthyes (taxonomic class including most fish)
[gāng, ㄍㄤ, 釭] hanging bowl for lamp or fish

fish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイシングラス[, aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa)
アエクィデンス属[アエクィデンスぞく, aekuidensu zoku] (n) Aequidens (genus of fish in the family Cichlidae)
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific)
アカギンザメ属[アカギンザメぞく, akaginzame zoku] (n) Hydrolagus (genus of cartilaginous fish in the family Chimaeridae)
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar)
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish)
アロワナ[, arowana] (n) arowana (any fish of subfamily Osteoglossinae); bonytongue
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
イワナ属[イワナぞく, iwana zoku] (n) Salvelinus (genus of salmonid fish of the family Salmonidae); char or charr
エレファントノーズフィッシュ;エレファント・ノーズ・フィッシュ[, erefantono-zufisshu ; erefanto . no-zu . fisshu] (n) elephantnose fish (Gnathonemus petersii)
オヤビッチャ[, oyabiccha] (n) Indo-Pacific sergeant-major fish (Abudefduf vaigiensis)
ガー[, ga-] (n) (See ガーパイク) gar (any fish of family Lepisosteidae); garfish; garpike
ガーパイク[, ga-paiku] (n) garpike (any fish of family Lepisosteidae); garfish; gar
ガラルファ;ガラ・ルファ[, gararufa ; gara . rufa] (n) doctor fish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; reddish log sucker
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California
カワスズメ属[カワスズメぞく, kawasuzume zoku] (n) Oreochromis (genus of tilapiine cichlids in the fish family Cichlidae endemic to Africa and the Middle East)
カワヒメマス属[カワヒメマスぞく, kawahimemasu zoku] (n) Thymallus (genus of freshwater fish in the salmon family Salmonidae)
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish
キッシンググラミー;キッシング・グラミー[, kisshingugurami-; kisshingu . gurami-] (n) kissing gourami (Helostoma temmincki); kissing fish
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
ギンザメダマシ[, ginzamedamashi] (n) Hydrolagus ogilbyi (species of cartilaginous fish endemic to Australia); Ogilbys ghostshark
ギンザメ属[ギンザメぞく, ginzame zoku] (n) Chimaera (genus of cartilaginous fish in the family Chimaeridae)
ギンザメ科[ギンザメか, ginzame ka] (n) Chimaeridae (family of shortnose chimaeras, cartilaginous fish with short round snouts)
クロテングギンザメ[, kurotenguginzame] (n) Rhinochimaera africana (species of cartilaginous fish from the Southeast Atlantic)
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces)
ココノホシギンザメ[, kokonohoshiginzame] (n) Hydrolagus barbouri (species of cartilaginous fish found in the Sea of Japan and East China Sea)
ジャイアントピグミーゴビー[, jaiantopigumi-gobi-] (n) giant pygmy goby (Trimma gigantum, fish found in Palau)
ジルティラピア[, jiruteirapia] (n) redbelly tilapia (Tilapia zillii, fish of the family Cichlidae found in Africa and Eurasia)
スギ[, sugi] (n) cobia (Rachycentron canadum); sergeant fish
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste
そぼろ[, soboro] (n) minced meat or fish with soy sauce, etc. (served on rice)
チゴベニハゼ[, chigobenihaze] (n) Naude's rubble goby (Trimma naudei, an Indo-West Pacific fish species); rubble dwarfgoby; red pygmy-goby
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
ちり[, chiri] (n) (See ちり鍋) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish
ツマグロカジカ属[ツマグロカジカぞく, tsumagurokajika zoku] (n) Gymnocanthus (genus of northern demersal fish in the Cottidae family)
ティラピア・モザンビカ[, teirapia . mozanbika] (n) (See モザンビークティラピア) Mozambique tilapia (tilapiine cichlid fish native to southern Africa, Oreochromis mossambicus)
ティラピア属[ティラピアぞく, teirapia zoku] (n) Tilapia (large genus of cichlid fish in the Cichlidae family endemic to Africa and the Middle East)

fish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่างเลี้ยงปลา[n. exp.] (āng līeng p) EN: fishpond ; fishbowl = fish bowl FR:
อนนต์[n.] (anon) EN: the fabulous fish which supports the flat world on its back FR:
ใบตาล[n.] (baitān) EN: kissing gourami ; kissing fish ; kisser ; Helostoma temminckii FR: Helostoma temminckii
บ่อ[n.] (bø) EN: pond ; pool ; fish pond FR: mare [f] ; bassin [m] ; étang [m]
บ่อเลี้ยงปลา[n. exp.] (bø līeng pl) EN: fish pond FR: bassin d'élevage [m] ; bassin de pisciculture [m] ; étang d'élevage [m]
บ่อปลา[n. exp.] (bø plā) EN: fish pond ; fishpond FR: bassin à poissons [m]
ชลาศัย[n.] (chalāsai) EN: fish FR:
ชลาศัย[n.] (chalāsai) EN: fish FR: poisson [m]
ชนาง[n.] (chanāng) EN: trap for fish ; trap for wild animals FR:
เชงเลง[n.] (chēnglēng) EN: bamboo fish ; crab trap FR:
ชิ้นปลา[n. exp.] (chin plā) EN: slice of fish FR: filet de poisson [m]
ช่อม่วงไส้ปลา[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced fish FR:
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce ; fish curry FR: poisson frit pimenté [m]
แดก[v.] (daēk) EN: decomposed pickled fish preserved in brine FR:
เฝือก[n.] (feūak) EN: fish trap made of bamboo strips FR: claie [f]
ฟิชสปา[n. exp.] (fich sapā =) EN: fish spa FR:
ฟิชแอนด์ชิปส์[n. exp.] (fit aen chi) EN: fish and chips FR:
ฝูงปลา[n. exp.] (fūng plā) EN: shoal of fish ; school of fish FR: banc de poissons [m]
ไหปลาร้า[n.] (haiplārā) EN: jar containing preserved fish FR:
หาปลา[v. exp.] (hā plā) EN: fish FR: pêcher au filet ; pêcher
ห่อหมก[n.] (hømok) EN: steamed curry ; steamed fish curry in banana leaves ; steamed fish in banana leaf ; seafood steamed in banana leaves ; spicy steamed fish with coconut FR:
ห่อหมกปลา[n. exp.] (hømok plā) EN: steamed fish curry in banana leaves ; steamed curry with fish FR: curry de poisson [m]
ห่อหมกปลาช่อน[n. exp.] (hømok plāch) EN: steamed fish curry in banana leaves FR:
ห่อหมกปลาอินทรี = ห่อหมกปลาอินทรีย์[n. exp.] (hømok plā i) EN: steamed fish curry in banana leaves FR:
หัวปลา[n. exp.] (hūa plā) EN: fish head FR:
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: species of sea fish FR:
แจงลอน[n.] (jaēngløn) EN: fish cake FR:
จังลอน[n.] (jangløn) EN: fish cake FR:
จับปลา[v. exp.] (jap plā) EN: catch fish ; go fishing FR: pêcher ; prendre du poisson ; taquiner le goujon (fam.)
จับปลาสองมือ[v. (loc.)] (japplāsøngm) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
เจี๋ยน[n.] (jīen) EN: fried fish with sweet sauce and ginger FR:
จ่อม[n.] (jǿm) EN: pickeld fish dip FR:
กะดุ้ง[n.] (kadung) EN: [kind of fish trap] FR:
แกงฉู่ฉี่[n. exp.] (kaēng chūch) EN: fried fish in red curry ; fish in red curry ; dry curry FR:
แกงฉู่ฉี่ปลา[n. exp.] (kaēng chūch) EN: fish fillet in dried red curry FR:
แกงกะหรี่หัวปลา[n. exp.] (kaēng karī ) EN: fish head curry FR:
แกงเขียวหวานปลา[n. exp.] (kaēng khīow) EN: green curry with fish FR:
แกงเหลือง[n. exp.] (kaēng leūan) EN: kaeng lueng ; yellow curry ; Southern-style sour and spicy soup ; turmeric-hued fish curry FR: curry jaune [m]
แกงป่าลูกชิ้นปลากราย[n. exp.] (kaēngpā lūk) EN: jungle curry with fishballs and featherback fish FR:
แกงป่าปลาช่อน[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with snakehead fish ; red curry with snakehead fish FR:

fish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreiseeadler {m} [ornith.]African Fish Eagle
Anemonenfischkrankheit {f}clown fish disease
Knorpelfisch {m}cartilaginous fish; cartilageous fish
Seelachs {m} [zool.]coal fish
Seemannsgarn {n} | Seemannsgarn spinnensailor's yarn; fish story [Am.] | to spin a yarn
Atlantischer Flugfisch; Meerschwalbe {f} [zool.]Flying fish
Süßwasserfisch {m} [zool.]freshwater fish
Sportfisch {m}game fish
Rotfeuerfisch {m} (Pterois volitans) [zool.]lion fish
Sundafischuhu {m} [ornith.]Malay Fish Owl
Wanderfisch {m}migratory fish; migrating fish
Nanderbarsch {m} (Nandus nandus) [zool.]black tiger fish
Piranha {m} [zool.]piranha; piranha fish
Kugelfisch {m} (Tetraodontidae) [zool.]puffer fish
Regenbogenfisch {m} (Melanotaenia spp.) [zool.]rainbow fish
Fischreichtum {m}richness in fish
Schwarmfisch {m}schooling fish
Seefisch {m}sea fish; saltwater fish
Fischschwarm {m}shoal of fish
Siamesischer Kampffisch {m} (Betta splendens) [zool.]siamese fighting fish
Doktorfisch {m} (Acanthuridae) [zool.]surgeon fish
Himalayafischuhu {m} [ornith.]Tawny Fish Owl
Zierfisch {m}toy fish
Amazonasfischer {m} [ornith.]Amazon Kingfisher
Angelausflug {m}fishing expedition
Angelplatz {m}fishing area
Angelrute {f}fishing rod; fishing pole
Angelschein {m}fishing permit; fishing licence
Angelschnur {f}fishing line
Angelsteg {m}fishing dock
Angelvorschriften {pl}fishing regulations
Anglermesser {n}fishing knife
Bismarckfischer {m} [ornith.]Bismarck Pygmy Kingfisher
Azurfischer {m} [ornith.]Azure Kingfisher
Bachkrebs {m}crawfish
Gürtelfischer {m} [ornith.]Belted Kingfisher
Fischglas {n}fish bowl
Hummelwels {m} (Leiocassis micropogon) [zool.]bumblebee catfish
Beifang {m} (industrielle Fischerei)bycatch (industrial fishing)
Hochseefischerei {f}deep sea fishing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fish
Back to top