ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

famous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *famous*, -famous-

famous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
famous (adj.) มีชื่อเสียง See also: โด่งดัง, ขึ้นชื่อ, เป็นรู้จักกันดี Syn. renowned, notable, well-known Ops. humble, unknown
famous person (n.) ผู้มีชื่อเสียง See also: ผู้โ่ด่งดัง
English-Thai: HOPE Dictionary
famous(เฟม'มัส) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม., See also: famously adv. famousness n., Syn. celebrated ###A. obscure
English-Thai: Nontri Dictionary
famous(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,เป็นหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Famous Personsบุคคลผุ้มีชื่อเสียง,ผู้มีชื่อเสียง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นหน้าขึ้นตา (adj.) famous See also: popular, well known, renowned, illustrious Syn. เด่น, มีหน้ามีตา
ขึ้นหน้าขึ้นตา (adj.) famous See also: popular, well-known, renowned, illustrious, celebrated, distinguished Syn. เด่น, มีหน้ามีตา
ชื่อดัง (adj.) famous See also: well-known, celebrated, renowned Syn. มีชื่อ, มีชื่อเสียง, โด่งดัง
ดัง (v.) famous See also: celebrated, well-known, renowned Syn. โด่งดัง, เรืองนาม
มีชื่อ (adj.) famous See also: well-known, celebrated, renowned Syn. มีชื่อเสียง, โด่งดัง
มีหน้ามีตา (adj.) famous See also: popular, well known, renowned, illustrious Syn. เด่น
มีหน้ามีตา (adj.) famous See also: popular, well-known, renowned, illustrious, celebrated, distinguished Syn. เด่น
ลือชื่อ (adj.) famous See also: well-known, renowned, celebrated, eminent
วิศรุต (adj.) famous See also: well-known, renowned Syn. วิสสุต
วิสสุต (adj.) famous See also: well-known, renowned
ศรุต (adj.) famous See also: well-known, renowned
อุโฆษ (adj.) famous See also: well-known Syn. โด่งดัง, แพร่หลาย Ops. เงียบ, ไร้ชื่อเสียง
เรืองนาม (adj.) famous See also: famed, renowned, well-known Syn. มีชื่อเสียง
เลื่องชื่อ (adj.) famous See also: well-known, renowned, celebrated Syn. โด่งดัง, ลือชื่อ
ทิศาปาโมกข์ (n.) famous instructor See also: great teacher
ขึ้นชื่อ (v.) be famous See also: be well-known Syn. ลือชื่อ
มีชื่อ (v.) be famous See also: be well-known, be renowned, be celebrated, be eminent, be popular Syn. โด่งดัง
มีชื่อเสียง (v.) be famous See also: be well-known, be renowned, be celebrated, be eminent, be popular Syn. มีชื่อ, โด่งดัง
เด่นดัง (v.) be famous See also: be renowned, be reputable, become well-known
เลื่องลือ (v.) be famous See also: be renowned, be celebrated, be well-known, resound Syn. มีชื่อเสียง, ดัง, เด่น, รุ่งโรจน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ"
I think - So this is the famous ring, eh?ดังนั้นนี่คือแหวนที่มีชื่อเสียงใช่มั้ย?
So this is the famous Beatles?ดังนั้นนี่คือ บีทเทิล ที่มีชื่อเสียง? ดังนั้นนี่คือที่มีชื่อเสียงสกอตแลนด์ ยาร์ดใช่มั้ย?
So this is the famous Scotland Yard? How long do you think you'll last?คุณนานแค่ไหนที่คิดว่าคุณจะมีเวลา อยู่
(Liverpool accent) Hello, this is the famous Ringo, what is it that I can do for you?สวัสดีฉันชื่อ, ที่มีชื่อเสียง ริงโก้ส์ แฟบ เกียร์ที่นี่ มันคืออะไรที่ฉันสามารถทำเพื่อคุณ?
The famous finger, eh?ดังนั้นตำรวจจะขยายให้มีชื่อเสียง
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย?
It's Raja, the famous Bengal man-eater who escaped from the zoo this morning.ดีพระเจ้าก็ ราชา มนุษย์กินเบงกอลที่มีชื่อเสียง ที่หนีออกมาจากสวนสัตว์ ลอนดอน ในเช้าวันนี้
(John) Don't worry, just whistle famous Beethoven's famous 9th symphony.ไม่ต้องกังวลสิ่งที่คุณต้องทำคือการ เป่านกหวีด ที่มีชื่อเสียงซิมโฟนี 9 เบโธเฟน ที่มี ชื่อเสียง เข้ามา เข้ามา
Oh, come on lads, where's that famous pluck?โอ้มาเด็กไม่ต้องมีลมแรง ที่ไหนที่กล้าหาญที่มีชื่อเสียง?
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา
What's done is done. Don't lose that famous temper of yours, Sonny.สิ่งที่ทำคือการทำ ไม่เสียอารมณ์ที่มีชื่อเสียงที่ของคุณซันนี่

famous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
爱因斯坦[Ài yīn sī tǎn, ㄞˋ ㄙ ㄊㄢˇ, 爱因斯坦 / 愛因斯坦] Albert Einstein (1879-1955), famous Austrian physicist
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, 帝辛] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant
三岔口[sān chà kǒu, ㄙㄢ ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, 三岔口] At The Crossroads, the name of a famous opera, story from Shui Hu Zhuan
真迹[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, 真迹 / 真跡] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist)
海伦・凯勒[Hǎi lún, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄣˊ· Kai3 le1, 海伦・凯勒 / 海倫・凱勒] Helen Keller (1880-1968), famous American deafblind author and activist (whose story is told in biopic The Miracle Worker)
不识泰山[bù shí Tài shān, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, 不识泰山 / 不識泰山] can't recognise Mt Taishan (成语 saw); fig. not to recognize a famous person
赤壁[Chì bì, ㄔˋ ㄅㄧˋ, 赤壁] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
赤壁市[Chì bì shì, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ, 赤壁市] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
晏子春秋[Yàn zǐ chūn qiū, ㄧㄢˋ ㄗˇ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 晏子春秋] Tales of Yanzi, book describing the life and wisdom of Yanzi 晏子 (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States
门生[mén shēng, ㄇㄣˊ ㄕㄥ, 门生 / 門生] disciple; student (of a famous master)
多那太罗[Duō nǎ tài luó, ㄉㄨㄛ ㄋㄚˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, 多那太罗 / 多那太羅] Donatello (c. 1386-1466); Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early renaissance painter and sculptor
高德纳[Gāo Dé nà, ㄍㄠ ㄉㄜˊ ㄋㄚˋ, 高德纳 / 高德納] Donald Knuth (1938-) famous American computer scientist at Stanford University
美誉[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ, 美誉 / 美譽] fame; good reputation; famous for sth
先达[xiān dá, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˊ, 先达 / 先達] famous and virtuous ancestors; the great men of the past
名句[míng jù, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 名句] famous saying; celebrated phrase
名城[míng chéng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥˊ, 名城] famous city
名士[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, 名士] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post
名妓[míng jì, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, 名妓] famous courtesan
名将[míng jiàng, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄤˋ, 名将 / 名將] famous general
名山[Míng shān, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, 名山] famous mountain; (N) Mingshan (place in Sichuan)
名山大川[Míng shān dà chuān, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄔㄨㄢ, 名山大川] famous mountains and great rivers
名师[míng shī, ㄇㄧㄥˊ ㄕ, 名师 / 名師] famous master; great teacher
乔治城大学[Qiáo zhì chéng dà xué, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 乔治城大学 / 喬治城大學] Georgetown university in Washington D.C., famous as quality Jesuit university and for its basketball team
孙子[Sūn zǐ, ㄙㄨㄣ ㄗˇ, 孙子 / 孫子] Sun Wu 孫武|孙武, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法
孙武[Sūn Wǔ, ㄙㄨㄣ ˇ, 孙武 / 孫武] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
孙武子[Sūn Wǔ zǐ, ㄙㄨㄣ ˇ ㄗˇ, 孙武子 / 孫武子] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, 斯文・海定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, 斯文・赫定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰
名胜[míng shèng, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ, 名胜 / 名勝] a place famous for its scenery or historical relics; scenic spot
庐山[Lú shān, ㄌㄨˊ ㄕㄢ, 庐山 / 廬山] Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi; Mt Lushan in Jiujiang, famous as summer holiday spot
墨迹[mò jì, ㄇㄛˋ ㄐㄧˋ, 墨迹 / 墨跡] ink marks; original calligraphy or painting of famous person
札马剌丁[Zhá mǎ lá dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄚˊ ㄉㄧㄥ, 札马剌丁 / 札馬剌丁] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260
札马鲁丁[Zhá mǎ lǔ dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄨˇ ㄉㄧㄥ, 札马鲁丁 / 札馬魯丁] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260
西塞罗[Xī sāi luó, ㄒㄧ ㄙㄞ ㄌㄨㄛˊ, 西塞罗 / 西塞羅] Marcus Tullius Cicero (106-43 BC), famous Roman politician, orator and philosopher, murdered at the orders of Marc Anthony
名作[míng zuò, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 名作] masterpiece; famous work
名手[míng shǒu, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄡˇ, 名手] master; famous artist or sportsman
怪杰[guài jié, ㄍㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˊ, 怪杰 / 怪傑] monstre sacré (i.e. artist famous for being deliberately preposterous)
左氏春秋[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 左氏春秋] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传
春秋左氏传[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, 春秋左氏传 / 春秋左氏傳] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传

famous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリスマ美容師[カリスマびようし, karisuma biyoushi] (n) star beautician; famous beautician
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words
パチモン[, pachimon] (n) cheap imitations of famous brands
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
三景;三軽[さんけい, sankei] (n) three famous beauty spots
丹前風呂[たんぜんぶろ, tanzenburo] (n) famous bathhouse with prostitutes from the early Edo period
人口に膾炙する[じんこうにかいしゃする, jinkounikaishasuru] (exp,vs-i) to be on everyone's lips; to be well-known; to be famous
名物[めいぶつ, meibutsu] (n) famous product; special product; speciality; specialty; (P)
名画[めいが, meiga] (n) famous picture; masterpiece; (P)
書聖[しょせい, shosei] (n) famous or accomplished calligrapher
銘醸[めいじょう, meijou] (n) famous winery; famous brewery
音に聞く[おとにきく, otonikiku] (exp,v5k) to be widely known; to be famous
顔見せ;顔見世[かおみせ, kaomise] (n,vs) (1) (esp. 顔見せ) making one's debut; making one's first appearance; (2) (esp. 顔見世) introductory kabuki performance (to introduce the actors); (3) (esp. 顔見世) (See 顔見世狂言) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform
顔見世狂言[かおみせきょうげん, kaomisekyougen] (n) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture)
世界的[せかいてき, sekaiteki] (adj-na) global; international; world-famous; (P)
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
台頭(P);擡頭[たいとう, taitou] (n,vs) rise of; appearance of; raising one's head; coming to power; becoming famous; (being in the) forefront; prominence; (P)
吉備団子;黍団子[きびだんご, kibidango] (n) (1) (esp. 吉備団子) sweet dumpling made with mochi flour and (sometimes) millet flour (famous product of Okayama); (2) (esp. 黍団子) millet dumplings
名にし負う[なにしおう, nanishiou] (exp,v5u) (emphatic form of 名に負う) (See 名に負う・なにおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name
名に負う[なにおう, naniou] (exp,v5u) (See 名にし負う・なにしおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name
名を成す[なをなす, nawonasu] (exp,v5s) to become famous; to make a name for oneself
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P)
悪名高い[あくみょうたかい;あくみょうだかい, akumyoutakai ; akumyoudakai] (adj-i) infamous; notorious
札付き;札付(io)[ふだつき, fudatsuki] (adj-no,n) (1) tagged (esp. with a price); (2) notorious; infamous; double-dyed; hardened
浅間山荘事件;あさま山荘事件[あさまさんそうじけん, asamasansoujiken] (n) Asama-Sanso incident (famous hostage crisis and police siege in Feb. 1972)
轟く[とどろく, todoroku] (v5k,vi) (1) to roar; (2) to be well-known; to be famous; (3) to palpitate; to throb

famous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อดัง[adj.] (cheū dang) EN: famous ; well-known ; renowned ; famed FR: célèbre ; renommé ; réputé ; de renom
ได้ชื่อ[v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of FR:
ได้หน้าได้ตา[v. exp.] (dāi nā dāi ) EN: be famous ; gain a reputation ; gain favour ; be popular FR:
เด่นดัง[v. exp.] (den dang) EN: be famous FR:
โด่งดัง[adj.] (dōngdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous FR:
ฮือฮา[adj.] (heūhā) EN: popular ; famed ; renowned ; famous FR: populaire ; connu
ขึ้นชื่อ[v.] (kheuncheū) EN: be famous ; be popular FR: être célèbre
ขึ้นชื่อ[adj.] (kheuncheū) EN: famous ; noted : well-known ; renowned FR: bien connu ; réputé
ขึ้นชื่อลือนาม[adj.] (kheuncheū l) EN: celebrated ; famous FR:
ขึ้นหม้อ[adj.] (kheunmø) EN: famous ; celebrated ; noted ; lucky ; favourite FR:
ขึ้นหน้าขึ้นตา[adj.] (kheunnākheu) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious ; oustanding FR: connu ; populaire
ก้องโลก[adj.] (kǿnglōk) EN: world famous ; universally known FR: universellement connu
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be well-known ; be famous ; be influential FR: être populaire ; être influent ; être connu
เลื่องชื่อ[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; réputé ; fameux
เลื่องชื่อระบือนาม[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; renowned ; widely known ; popular FR: célèbre ; réputé ; fameux
ลือชา ; ลือชาปรากฏ[v.] (leūchā ; le) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre
ลือชา[adj.] (leūchā) EN: well-known ; celebrated ; renowned ; famous FR:
ลือชาปรากฏ[adj.] (leūchāprāko) EN: well-known; celebrated; renowned; famous FR:
ลือชื่อ[adj.] (leū cheū) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent
ลือนาม[v.] (leūnām) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre ; être réputé
แมงกะพรุนน้ำจืด[n. exp.] (maēngkaphru) EN: freshwater jellyfish ; Phetchabun's famous freshwater jellyfish FR:
มีชื่อ[adj.] (mīcheū) EN: well-known ; famous ; notorious ; popular FR:
มีชื่อเสียง[adj.] (mīcheūsīeng) EN: famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent ; prestigieux ; distingué ; fameux ; marquant
เรืองนาม[adj.] (reūang-nām) EN: famous ; celebrated ; renowned ; famed ; well-known FR: célèbre ; renommé ; réputé ; fameux ; bien connu
ศรุต[adj.] (saruta) EN: famous FR:
อุโฆษ[adj.] (ukhōt) EN: famous FR:
วิศรุต[adj.] (witsarut) EN: famous FR:
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned FR: célèbre
ลั่นโลก[adj.] (lanlōk) EN: world-famous FR: de renommée mondiale
เสียชื่อ[v.] (sīacheū) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name FR: salir la réputation (fig.) ; discréditer

famous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
berühmt {adj} | berühmter | am berühmtestenfamous | more famous | most famous
Schandtat {f}infamous action

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า famous
Back to top