ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frustration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frustration*, -frustration-

frustration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frustration (n.) ความไม่พอใจ See also: ความผิดหวัง Syn. disappointment, discontentment, dissatisfaction Ops. fulfillment, satisfaction
English-Thai: HOPE Dictionary
frustration(ฟรัสเทร'เชิน) n. ความขัดข้องใจ,ความผิดหวัง,การพบอุปสรรค
English-Thai: Nontri Dictionary
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
frustration(จิตเวช.) ความคับข้องใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frustrationความขัดข้องใจ,ความคับข้องใจ,ความวุ่นวายใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you have any frustrations or any problems you can always discuss them with meถ้าเธอมีความคับข้องใจหรือมีปัญหาใดๆ เธอก็สามารถพูดคุยกับฉันได้เสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He worked out his frustration with life on the creek every morning.เขาออกจากงานที่น่าเศร้าในชีวิต / มาอยู่ข้างลำธารทุกๆ เช้า
If we all cooperate, we'll get through this with as little frustration as possible.ถ้าพวกคุณให้ความร่วมมือ, เราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างเรียบร้อย.
The frustration must be killing you.ความไม่พอใจนั่นแหละที่จะฆ่าท่าน
I know the frustration the disappointmentผมรู้ ความรู้สึกหงุดหงิด ความผิดหวัง
As a man of science, I share your frustration in not having these answers.ในฐานะนักวิทยาศาสตร์,ฉันอยากจะบอกแกว่า กับเรื่องที่ไม่มีคำตอบ
In this world there's enough poverty and frustration and anger and passion.ในโลกนี้ มีความยกจนและเลวร้ายต่างๆ มากพอแล้ว
You know, that.... God, that frustration that goes along with, you know:ใช่ ยอมรับความจริง ผมมอบสิ่งที่ดีให้กับนาย
Finn Rachel: ~~ singin' we're ~~ ~~ gonna vent our frustration ~~# เราจะร้อง ความไม่พอใจออกมา #
~~ Temptation, frustration ~~# สิ่งยั่วใจ... ความผิดหวัง #
Okay,so I selected a song that I think will speak to the frustration you felt under the failed leadership of will schuester.โอเค ฉันเลือกเพลงที่น่าจะสื่อความหมาย ที่เธอผิดหวังต่อการนำของวิลล์ ชูสเตอร์
Why I was expressing my frustration in the bar last night?ทำไมพ่อถึงหัวเสียในร้านเหล้าเมื่อคืนนี้
I'd be dying of frustration then.มันก็ทำให้ผมไม่สบายใจไปด้วย

frustration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, 坎坷] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes
挫折感[cuò zhé gǎn, ㄘㄨㄛˋ ㄓㄜˊ ㄍㄢˇ, 挫折感] frustration

frustration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亡羊の嘆[ぼうようのたん, bouyounotan] (n) bemoaning the frustration of reaching truth (for surplus of academic paths); being at a loss
周章[しゅうしょう, shuushou] (n,vs) agitation; frustration
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still
フラストレーション[, furasutore-shon] (n) frustration; (P)
地団駄を踏む;じだんだを踏む[じだんだをふむ, jidandawofumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.)
地団駄踏む[じだんだふむ, jidandafumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.)
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret
挫折[ざせつ, zasetsu] (n,vs) frustration; setback; discouragement; (P)
挫折感[ざせつかん, zasetsukan] (n) feeling of frustration; sense of failure
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n,vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation

frustration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเก็บกด[n.] (khwām kep k) EN: suppressed feelings ; frustration FR:
ความคับข้องใจ[n.] (khwām khap ) EN: frustration ; anger ; grudge FR: frustration [f]
ความกดดัน[n.] (khwām kotda) EN: pressure ; frustration ; tension FR: tension [f] ; pression [f]
ความไม่พอใจ [n. exp.] (khwām mai p) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration ; grudge FR: mécontement [m] ; insatisfaction [f]
ความหงุดหงิด[n.] (khwām ngut-) EN: moodiness ; frustration FR:
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitw) EN: disappointment ; frustration FR: déception [f]

frustration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frustration {f} | Frustrationen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frustration
Back to top