คำที่ขึ้นต้นด้วย "e" จำนวน 2,931 คำ


E n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
e n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
E sl ยาอี (คำย่อของ ecstasy)
e-mail n การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
e-mail n ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม
e-mail vt ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
e.g. abbr ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia)
each adv แต่ละ
each pron แต่ละ
each day adv แต่ละวัน
each other pron ซึ่งกันและกัน
each to each adv ต่อคน
each year adj ประจำปี
eadge vi เกาะคนอื่นกิน
eager adj กระตือรือร้น
eager beaver idm คนทำงานหนัก
eager-beaver sl คนที่กระตือรือร้น
eagerly adv อย่างคล่องแคล่ว
eagerness n ความกระตือรือร้น
eagle n 2 คะแนนต่ำกว่าพาร์ในกีฬากอล์ฟ
eagle n เงินเหรียญ10 ดอลลาร์ของอเมริกัน
eagle n ตรานกอินทรี
eagle vt ทำ 2 คะแนนต่ำกว่าพาร์ในกีฬากอล์ฟ
eagle n นกอินทรี
eagle eye idm การเฝ้าดูอย่างตั้งใจ
eagle-eyed adj ซึ่งมีสายตาที่คมกริบ
eaglet n ลูกนกอินทรี
ear n ความตั้งใจ
ear n ความสามารถในการแยกฟังเสียง
ear n รวงข้าว
ear n หู
ear bash sl พูดไม่หยุด
ear bashing sl การตำหนิอย่างแรง
ear lobe n ติ่งหู
ear-duster sl คนช่างนินทา
earache n อาการปวดหู
earache sl บ่นไม่หยุด
eardrop n ตุ้มหู
eardrop n ยาหยอดหู
eardrum n เยื่อแก้วหู
eared adj ที่มีหู
earflap n ผ้าปิดหูที่ติดอยู่กับหมวก
earful n การต่อว่าอย่างรุนแรง
earful n ข่าวจำนวนมาก
earing n เชือกที่ผูกติดใบเรือกับเสา
earl n ตำแหน่งขุนนางอังกฤษ
earldom n ตำแหน่งท่านเอิร์ล
earlier adj ก่อน
earlier adv แต่ก่อน
earliest adj ที่หนึ่ง
earliest adj ที่มาลำดับแรก
earlobe n ใบหูส่วนล่าง
early adv ก่อนเวลาที่กำหนดไว้
early adv แต่แรก
early development n การเริ่มขึ้น
early show n การแสดงมหรสพในเวลาบ่าย
early stage n ช่วงต้น
earmark n ตำหนิบนใบหู (ใช้กับสัตว์)
earmark vt ทำตำหนิบนใบหู (ใช้กับสัตว์)
earmark for phrv มีพอสำหรับ
earmuff n ที่ปิดหูกันหนาว
earn vt ได้กำไร
earn vt ได้รับ
earn vt ได้รับรายได้
earn vi ได้รับรายได้
earned adj ซึ่งสมควรได้รับ
earned adj ซึ่งสมควรได้รับ
earned adj ซึ่งได้มาโดยชอบ
earner n ผู้รับเงิน
earnest adj เอาจริงเอาจัง
earnestly adv อย่างจริงจัง
earnestness n ความกระตือรือร้น
earnings n กำไร
earnings n รายได้
earphone n หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์
earphones n หูฟังโทรศัพท์
earpiece n ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟัง
earplug n ที่อุดหูเพื่อกันน้ำ / อากาศ / เสียง
earring n ตุ้มหู
earshot n ระยะที่ได้ยินเสียง
earsplitting adj ดังมาก
earth n พื้นดิน
earth n มนุษย์
earth n โลก
earth science n วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก (เช่น ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา)
earth up phrv เต็มไปด้วยดิน
earth up phrv กลบด้วยดิน
earthborn adj ซึ่งเกิดจากโลก
earthborn adj ซึ่งต้องตาย
earthbound adj ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน
earthbound adj ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ
earthen adj ซึ่งทำด้วยดินเผา
earthenware n เครื่องดินเผา
earthenware jar n เครื่องปั้นดินเผา
earthenware pot n จานเล็กๆ ซึ่งนำเข้าเตาอบได้
earthiness n ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน
earthling n มนุษย์
earthly adj เกี่ยวกับโลกมนุษย์
earthly adj ที่เป็นไปได้
earthman n มนุษย์
earthnut n พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน
earthquake n แผ่นดินไหว
earthshaking adj ที่สำคัญมาก
earthward adv ไปทางโลก
earthward adj ไปทางโลก
earthwork n กำแพงดิน
earthworm n ไส้เดือน
earthy adj ซึ่งไม่สามารถยับยั้ง
earwax n ขี้หู
earwig sl ทำหูทวนลม
ease n ความง่ายดายในการทำสิ่งต่างๆ
ease n ความสะดวก
ease vt ทำให้สบาย
ease vi บรรเทา
ease down phrv ลดความเร็ว (เกี่ยวกับการแล่นเรือ)
ease of phrv ปลดปล่อยจาก
ease of phrv ขโมยจาก (คำขบขัน)
ease off phrv เปิดอย่างแผ่วเบา
ease off phrv น้อยลง
ease off phrv ผ่อนคลาย
ease off phrv แล่นออกจากฝั่ง (การแล่นเรือ)
ease out phrv ปลดใบเรือ
ease round phrv หันกลับเป็นวงกลม
ease someone out idm หมดภาระ
ease to phrv หันเรือกลับไปในทิศที่มีลม
ease up phrv ซาลง
ease up phrv ผ่อนคลาย
easel n ขาตั้งกระดานวาดรูป
easement n สิทธิในการใช้ทรัพย์สินของผู้อื่น (ทางกฎหมาย)
easier said than done idm พูดง่ายกว่าทำ
easily adv อย่างแท้จริง
easily adv อย่างน้อย
easily adv อย่างสะดวก
easily won adj ชนะอย่างง่ายดาย (คำไม่เป็นทางการ)
easiness n ความไร้กังวล
easing n การผ่อนคลาย
east adj เกี่ยวกับทิศตะวันออก
east n ทิศตะวันออก
east wind n ลมที่มาจากทางทิศตะวันออก
east-northeast n ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ (คำย่อคือ ENE)
east-northeast adj ไปทางทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ
east-northeast adv ไปยังทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ
east-southeast n ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
east-southeast adj ไปทางทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
east-southeast adv ไปยังทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
eastbound adj ซึ่งเดินทางไปทางด้านตะวันออก
Easter n เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา
Easter egg n ไข่ที่เขียนภาพบนเปลือกในเทศกาลอีสเตอร์ (Easter)
easterly adj เกี่ยวกับหรืออยู่ทางตะวันออก
easterly adv ไปทางทิศตะวันออก
easterly n ลมที่มาจากทางทิศตะวันออก
eastern adj เกี่ยวกับทิศตะวันออก
eastern adj ที่อยู่ทางทิศตะวันออก
Eastern Church n คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก
Eastern hemisphere n ครึ่งโลกด้านตะวันออก (ด้านตะวันออกของเส้นสมมติ Greenwich) ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลียและส่วนใหญ่ของยุโรป
Eastern Orthodox Church n คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก
easterner n คนที่มาจากทางตะวันออกของประเทศหรือภูมิภาค (โดยเฉพาะคนที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา)
easternmost adj สุดทิศตะวันออก
Eastertide n ช่วงระยะเวลาของเทศกาลอีสเตอร์
eastward n จุดที่อยู่ในทิศตะวันออก
eastward adv ในทางตะวันออก
eastward adj ไปทางตะวันออก
eastwards adj ไปทางตะวันออก
easy adj ง่าย
easy adj ไม่เข้มงวด
easy adj ไม่มีพิธีรีตรอง
easy chair n เก้าอี้ที่มีที่วางแขน
easy come, easy go idm ได้มาง่ายก็เสียไปง่าย
Easy does it. idm ระมัดระวัง (คำไม่เป็นทางการ)
Easy does it. sl ใจเย็นๆ
easy job n ตำแหน่งการงานที่ไม่ต้องทำงานมาก
easy money sl เงินที่ได้มาง่ายๆ
easy street sl สถานที่สมมุติสำหรับคนมั่งคั่ง / สุขสบายในชีวิต
easy to come by idm พบได้ง่าย
easy victory n ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
easy-going adj ซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย
easy-peasy sl กล้วยๆ
easygoing adj ไม่เข้มงวด
easygoing adj ไม่รีบเร่ง
eat vt กัดกิน
eat vt กิน
eat vi กิน
eat vt ใช้หรือบริโภคไปจำนวนมาก (คำสแลง)
eat vt ทำลาย
eat vt ทำให้เบื่อ (คำสแลง)
eat away phrv กิน
eat away phrv กัดกิน
eat away phrv กัดกร่อน
eat away at phrv กัดกร่อนทีละน้อย
eat greedily vi กินอย่างตะกละตะกลาม
eat humble pie idm นอบน้อมมาก
eat in phrv ทานอาหารที่บ้าน
eat into phrv กัด
eat into phrv ทำร้าย
eat like a bird idm กินน้อย
eat like a horse idm กินมาก (คำไม่เป็นทางการ)
eat off phrv ทานอาหารจาก (ภาชนะ)
eat off phrv กินจาก (จาน หรือสถานที่อื่นเช่น บนพื้น)
eat off phrv กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร
eat off phrv กินอาหารประเภท
eat off phrv ป้อนให้
eat off phrv รับประทานอาหาร
eat off1 phrv กินมาก
eat off2 phrv กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน)
eat out phrv กินอาหารนอกบ้าน
eat out of phrv กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน)
eat shit sl คำพูดเมื่อรู้สึกรำคาญใจมาก
eat through phrv กินหมด (อาหาร)
eat up phrv กินให้หมด
eat up phrv ใช้มาก
eat up phrv ทำให้ศัตรูพ่ายแพ้
eat up phrv ทำร้าย
eatable adj ที่กินได้
eatable n อาหาร
eatables n เนื้อผลไม้
eatables n อาหารที่บำรุงร่างกาย
eatables n อาหารแห้งสำหรับเลี้ยงสัตว์
eaten vt กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา eat
eaten vi กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา eat
eatery n ภัตตาคาร (คำไม่เป็นทางการ)
eating adj เกี่ยวกับการกิน
eating adj ซึ่งกินได้
eating n อาหาร
eats n อาหาร (คำสแลง)
eau de cologne n น้ำหอมกลิ่นอ่อน ต้นกำเนิดจากเมืองโคโลญ (Cologne) ในเยอรมัน
eau de toilette n น้ำหอมกลิ่นอ่อน ต้นกำเนิดจากเมืองโคโลญ (Cologne) ในเยอรมัน
eau de toilette n น้ำหอมอ่อนๆ
eaude cologne n โคโลญจ์
eave n บ้านเล็กบนหลังคาตึก
eaves n ชายคาของบ้าน
eavesdrop vi ลอบฟัง
eavesdrop on phrv ลอบฟัง
eavesdropper n ผู้ต่อสายดักฟังโทรศัพท์ของผู้อื่น
ebb n การลดลง
ebb vi ลดลง
ebb vi ลดลง (น้ำทะเล)
ebb away phrv (กระแสน้ำ) ไหลกลับ
ebb away phrv หายไป
ebb tide n น้ำลง
ebonite n ยางแข็งมาจากการผสมยางกับกำมะถัน
ebony adj ที่มีสีน้ำตาลดำ
ebony n ไม้ดำแข็ง
ebullient adj กระตือรือร้นมาก
ebullition n ความเดือดพล่าน (คำทางการ)
EC abbr ประชาคมยุโรป (คำย่อของ European Community)
ec prf ออก
eccentric n คนที่ผิดปกติ
eccentric adj ผิดปกติ
eccentric person n คนที่ดูประหลาดๆ (แสลง)
eccentrically adj อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน
eccentricity n ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ
eccentricity n ตำหนิ
ecclesiastic n นักบวช (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์)
ecclesiastical adj เกี่ยวกับพระในศาสนาคริสต์
ecclesiastical unit n เขตศาสนา
echelon vt จัดระดับ
echelon n ระดับตำแหน่ง
echidna n ตัวตุ่น
echinoderm n สัตว์ทะเลในไฟลัม Echinodermata เช่น ปลาดาว
echo n การซ้ำ
echo vt ทำให้ก้อง
echo vi สะท้อน
echo n เสียงสะท้อน
echo back phrv สะท้อนกลับ (ความคิด)
echo with phrv ก้องไปด้วย
echoic adj คล้ายเสียงสะท้อน
echoing adj ซึ่งดังกึกก้อง
echolocation n การหาตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุโดยคิดจากเวลาและทิศทางของการสะท้อนกลับ เช่น เรดาร์และโซนาร์
eclat n ความสำเร็จที่งดงาม
eclectic adj ซึ่งสรรหาจากแหล่งต่างๆ
eclectic adj ทำจากสิ่งที่มาจากหลากหลายแหล่ง
eclectic n ผู้สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด
eclipse n การสูญเสียความสำคัญ
eclipse n คราส
eclipse vt ทำให้เกิดคราส
eclipse vt ทำให้ลดความสำคัญลง
eclipsed adj ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า
ecliptic adj เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส
ecliptic n แนวการโคจรของพระอาทิตย์
eclogue n บทกวีของคนชนบท (มักอยู่ในรูปแบบบทสนทนาระหว่างคนเลี้ยงแกะ)
eco warrior sl นักประท้วงทางสิ่งแวดล้อม
ecocide n การทำลายสิ่งแวดล้อมของคน
ecologist n นักอนุรักษ์นิยม
ecology n นิเวศวิทยา
ecology n ระบบนิเวศน์
econometrics n การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และทางสถิติในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
economic adj เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
economic geography n ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
economic society n สังคมเศรษฐกิจ
economic system n ระบบเศรษฐกิจ
economical adj ประหยัด
economically adv ในเชิงเศรษฐกิจ
economics n วิชาเศรษฐศาสตร์
economist n นักเศรษฐศาสตร์
economize vi ประหยัด
economize on phrv ประหยัด
economy n ความมัธยัสถ์
economy adj ที่ราคาถูกกว่า
economy n ระบบ
economy n เศรษฐกิจ
economy class n ชั้นโดยสารแบบประหยัด (โดยเฉพาะเครื่องบิน)
ecosphere n ส่วนของพื้นผิวและบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
ecosystem n ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ecru adj ซึ่งมีสีน้ำตาลอ่อน
ecru n สีน้ำตาลอ่อน
ecstacy n สวรรค์
ecstasy n ความปิติยินดี
ecstasy sl ยาอี
ecstatic adj ผาสุก
ecstatic adj ซึ่งมีความสุขมาก
ecstatic adj ปลาบปลื้ม
ecstatic adj ร่าเริง
ecstatic adj ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์)
ecstatic adj ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์)
Ecuador n สาธารณรัฐเอควาดอร์
Ecuador n เอควาดอร์
ecumenical adj เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างศาสนาต่างๆ
ecumenical adj ที่ช่วยส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก
ecumenicity n ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก
ecumenism n ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก
eczema n โรคเรื้อนกวาง
ed abbr การศึกษา (คำไม่เป็นทางการ)
edaub with phrv ทำให้เปื้อนด้วย
eddress sl ที่อยู่ทางอีเมล์
eddy n กระแสวน (ของน้ำหรืออากาศ)
eddy vt ทำให้หมุนวน
eddy vi หมุนวน
edelweiss n ดอกไม้สีขาวใบขาวจำพวก Leontopodium alpinum พบบนภูเขาแอลป์
edema n อาการบวมน้ำ
Eden n สวนอีเดน
edentate adj ไม่มีฟัน
edentate n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่มีฟัน
ederly women n หญิงชรา
edge n ขอบ
edge n ขอบหน้าผา
edge vt เขยิบ
edge vi เขยิบ
edge n คมมีด
edge n ความแข็งแรง
edge vt ติดขอบ
edge vt ทำให้คม
edge away phrv ค่อยๆ จากไป
edge in phrv พูดแทรก
edge in phrv เคลื่อนไปข้างหน้า
edge out phrv กำจัดออกไป
edge with phrv ขลิบด้วย
edgeways adv ไปทางขอบ
edgewise adv ไปทางขอบ
edgewise adj ไปทางขอบ
edging n การใส่ขอบ
edging n สิ่งประดับที่ขอบ
edgy adj กระสับกระส่าย
edible adj ซึ่งกินได้
edible n อาหาร
edict n คำสั่ง
edifice n ตึก
edifice n คฤหาสน์
edifice n สิ่งก่อสร้างทำด้วยหินหรืออิฐ
edifice n โครงสร้างส่วนบน
edify vt แจ้งความ
Edinburgh n เมืองเอดินเบิร์ก (เมืองหลวงของสกอตแลนด์)
edit vt แก้ไข
edit vt เป็นบรรณาธิการ
edit out phrv ตัดออก
editing n การปรับปรุงใหม่
edition n จำนวนพิมพ์ทั้งหมดต่อครั้ง
edition n รูปแบบของสิ่งพิมพ์
editor n บรรณาธิการ
editor n โปรแกรมการจัดการข้อมูล (ของคอมพิวเตอร์)
editor n ผู้เรียบเรียง
editorial adj เกี่ยวกับบรรณาธิการ
editorial n บทบรรณาธิการ
editorialize vi เขียนบทบรรณาธิการ
editorship n ตำแหน่งบรรณาธิการ
educable adj ซึ่งสามารถเรียนรู้หรือรับการศึกษาได้
educable n ให้การศึกษาได้
educate n ความสามารถที่จะเรียนได้
educate in phrv ให้ความรู้ในเรื่อง
educated vt ให้การศึกษา
educated adj ซึ่งได้รับการศึกษา
education n การศึกษา
educational adj ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
educationalist n ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
educationist n ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
educative adj ซึ่งให้ความรู้
educator n นักการศึกษา
educe from phrv พัฒนา...มาจาก (โดยเฉพาะจากสิ่งที่ไม่สมบูรณ์)
edulcorate vt แยกเกลือออก
ee suf ผู้ถูกกระทำ
eeing-to sl มีเซ็กส์
eejit sl คนงี่เง่า
eel n ปลาไหล
eelike adj ซึ่งมีลักษณะคล้ายหนอน
eer suf ผู้มีส่วนร่วม
eerie adj น่ากลัว
eerie adv น่าขนลุก
eery adj น่าขนลุก
efface vt ลบออก
efface oneself phrv ทำตัวเรียบๆ
effect vt ก่อให้เกิด
effect n ความตั้งใจ
effect n ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
effect n ผลกระทบ
effective adj ได้ผลดี
effective force n กำลังวังชา
effectively adv อย่างได้ผล
effectiveness n ความมีประสิทธิภาพ
effectual adj ที่ได้ผลตามที่ตั้งใจ
effeminate adj (ผู้ชาย) ซึ่งมีลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิง
effeminate vt ทำให้มีลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิง
effeminate adj อ้อนแอ้น
effendi n ผู้มีการศึกษาดี (ในประเทศแถบตะวันออกกลาง)
efferent adj ซึ่งสั่งการจากอวัยวะส่วนกลาง (โดยเฉพาะสมองและไขสันหลัง) (ทางสรีรวิทยา)
effervesce vi เป็นฟอง
effervesce vi มีชีวิตชีวา
effervescent adj ซึ่งมีฟอง
effervescent adj ที่มีชีวิตชีวา
effete adj เสื่อมถอย
effete adj อ่อนแอ
efficacious adj ที่ให้ผลตามต้องการ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
efficacy n ความมีประสิทธิภาพ
efficiency n ความมีประสิทธิภาพ
efficient adj ซึ่งมีประสิทธิภาพ
efficiently adv อย่างมีประสิทธิภาพ
effigy n รูปจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ
effiminate adj ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
effing sl คำเลี่ยงของคำว่า fucking
efflorescence n การเปลี่ยนเป็นผลึกหรือเป็นผงเมื่อสูญเสียน้ำ (ทางเคมี)
efflorescence n การออกดอก
efflorescent adj ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก
effluvium n กลิ่นเหม็น
efflux n การไหลออก
effort n ความพยายาม
effortless adj ซึ่งไม่ต้องพยายาม
effortlessly adv อย่างสะดวก
effrontery n ความไร้ยางอาย
effulgence n ความสว่างไสว
effulgent adj ที่สว่างไสว
effuse adj ซึ่งแพร่ได้ง่าย
effuse vt ไหลออก
effuse vi ไหลออก
effusion n การปล่อยความรู้สึกออกมาโดยการพูดหรือเขียน
effusive adj ซึ่งพรั่งพรูออกมา (อารมณ์, คำพูด, การเขียน)
effusively adv อย่างพรั่งพรู
eft n ตัวอ่อนซาลามานเดอร์
egad int คำอุทานแสดงความตกใจหรือแปลกใจ (คำโบราณ)
egalitarian adj เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน
egalitarian n ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเท่าเทียมกัน
egg n ไข่
egg sl คนดำ
egg and spoon sl คนดำ
egg chasers sl นักรักบี้
egg custard n คัสตาร์ด
egg on phrv กระตุ้น
egg-beater sl เฮลิคอบเตอร์
egg-shaped adj ูซึ่งเป็นรูปไข่
egg-shaped adj ซึ่งเป็นรูปไข่
egg-shaped adj ที่เป็นรูปไข่
egg-shaped adj ซึ่งมีรูปร่างเหมือนลูกแพร์
eggbeater n เครื่องตีไข่
eggbeater n เฮลิคอปเตอร์ (คำสแลง)
egghead n ผู้มีปัญญา (คำไม่เป็นทางการ)
egghead sl คนมีความรู้
egghead sl คนที่มีไหวพริบ
egghead sl คนหัวล้าน
eggnog n เครื่องดื่มซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ นม หรือครีม น้ำตาลและสุรา
eggplant n มะเขือยาวสีม่วงเข้ม
eggshell adj บอบบาง
eggshell n เปลือกไข่
eggwhisk n เครื่องตีไข่
eggy sl รำคาญ
egilitarian adj เกี่ยวกับประชาธิปไตย
eglantine n กุหลาบชนิดหนึ่ง (ดอกสีชมพู)
ego n ความถือตัวเองเป็นสำคัญ
ego n อัตตา (ทางจิตวิทยา)
egocentric adj ซึ่งเห็นแก่ตัว
egocentric n ผู้ที่เห็นแก่ตัว
egocentrism n การหลงตัวเอง
egoism n ความถือตัวเองว่าสำคัญ
egoist n ผู้ที่เห็นแก่ตัว
egoistic adj เห็นแก่ตัวเอง
egoistic n อวดดี
egoistic adj เห็นแก่ตัว
egoistic adj มั่นใจว่าตัวเองถูกต้อง
egoistic adj ซึ่งพอใจในตนเอง
egoistically adv อย่างเห็นแก่ตัว
egotism n ความถือตัวเองว่าสำคัญ
egotist n คนชอบกระทำในสิ่งที่ดึงดูดความสนใจผู้อื่น
egotistic adj ซึ่งเห็นแก่ตัว
egotistic n ผู้ที่เห็นแก่ตัว
egotistic adj หัวสูง
egotistical adj เกี่ยวกับคนเกลียดคนด้วยกัน
egregious adj ชั่วร้าย
egress n การออกไปข้างนอก (คำทางการ)
egress n ทางออก
egress n สิทธิในการออกไปข้างนอก (คำทางการ)
egret n นกกระยางชนิดหนึ่ง
Egypt n ประเทศอียิปต์
Egypt n อียิปต์
Egyptian n ชาวอียิปต์
Egyptian n ภาษาถิ่นอารบิกที่ใช้พูดในประเทศอียิปต์
Egyptian n ภาษาอียิปต์โบราณ
Egyptology n วิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวัตถุโบราณของอียิปต์
eh int คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
eh up sl คำกล่าวแสดงการทักทาย
eiderdown n ขนหน้าอกของเป็ดไอเดอร์
eiderdown n ผ้านวมหรือผ้าห่มที่บุด้วยขนของเป็ดไอเดอร์
eidetic adj ซึ่งสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำ (ทางจิตวิทยา)
eidetic adj ซึ่งเหมือนจริงมาก
eidolon n ผี
eight n เลขแปด
eighteen n จำนวนสิบแปด
eightfold adj ซึ่งคูณด้วย 8
eightfold adj ซึ่งประกอบด้วย 8 ส่วน (คน ชิ้น อัน ฯลฯ)
eightfold adv เป็น 8 เท่า
eightsome reel n คณะเต้นรำที่ประกอบด้วย 8 คน (เต้นรำโดยจับคู่กันเป็นวงกลม)
eighty n เลขแปดสิบ
either adv เช่นกัน
either conj ถ้าไม่...ก็...
either pron อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง
either adj อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง
either feast or famine idm ทั้งมากและน้อย
ejaculate vt ตะโกนหรืออุทานออกมา
ejaculate vt พุ่งออกมา (น้ำอสุจิ)
eject vt ขับไล่ (ออกจากตำแหน่งหรือสถานที่)
eject vt ดันออกมา
eject vi ดีดตัวออกจากเครื่องบิน (ขณะฉกเฉิน)
eject from phrv ดีดตัวออกจาก
eject from phrv ขับออก
ejection n การขับออกมา
ejection seat n ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน
ejector n เครื่องขับออก
ejector seat n ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน
eke vt หาเพิ่มเติม
eke out phrv ชดเชยให้
el suf จิ๋ว
elaborate adj ซับซ้อน
elaborate vt ทำด้วยความละเอียด
elaborate adj ละเอียด
elaborate vi อธิบายเพิ่มเติม
elaborate on phrv สาธยาย (พูดหรือเขียน)
elaborately adv อย่างประณีต
elaboration n ความหรูหรา
elaboration n การประดับ
elan n ความกระฉับกระเฉง
eland n ละมั่งขนาดใหญ่จำพวก Taurotragus พบในแอฟริกากลางและใต้
elapse vi ผ่านไป
elaspe vi ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล)
elastic adj ซึ่งยืดหยุ่น
elastic n ยางยืด
elasticity n ความยืดหยุ่น
elastomer n สารที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ
elate vt ทำให้มีความสุข
elated adj ซึ่งมีความสุขมาก
elation n ความปิติยินดี
elbow n ข้อศอก
elbow n ความโค้งงอ
elbow vt ดันด้วยข้อศอก
elbow n สิ่งที่โค้งงอ
elbow aside phrv ดันด้วยศอก
elbow forward phrv ใช้ศอกดันหรือเบียดไปข้างหน้า
elbow grease n งานที่ต้องใช้กำลังแขนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
elbow through phrv ใช้ศอกดันหรือเบียดผ่าน (ฝูงชน)
elbow-grease idm งานหนัก
elbow-room n เนื้อที่กว้างขวางทำให้เคลื่อนที่ได้สะดวก
elder adj แก่กว่า
elder n ผู้อาวุโส
elder n พระอาวุโสในศาสนาคริสต์บางนิกาย
elderliness n ความแก่
elderly adj สูงวัย (คำสุภาพสำหรับ old)
eldest adj แก่ที่สุด
eldorado n แหล่งอันอุดมสมบูรณ์
eldritch adj ประหลาด
elect vt คัดเลือก
elect adj ซึ่งได้รับคัดเลือก
elect as phrv ได้รับเลือกเป็น
elect to phrv ได้รับเลือกเป็น
elect with phrv ได้รับเลือกด้วย (คะแนนหรือคะแนนเสียง)
electing n การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง
electing adj ซึ่งออกเสียงเลือกตั้ง
election n การเลือก
election results n ผลการเลือกตั้ง
electioneer vi ใช้อิทธิพลหรือวิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อได้คะแนนเสียงมา
electioneer vi รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
electioneering n การเมือง
elective adj โดยการเลือกตั้ง
elective adj โดยสมัครใจ
elective n วิชาเลือก
elector n ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
electoral adj เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
electoral vote n คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา
electorate n ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในท้องที่หรือเขตหนึ่งๆ
electric n เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
electric n ตื่นเต้น
electric bell n กริ่งไฟฟ้า
electric blanket n ผ้าห่มไฟฟ้า
electric cell n เซลล์ไฟฟ้า
electric chair n การลงโทษประหารชีวิตด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า
electric chair n เก้าอี้ไฟฟ้าที่ใช้ประหารชีวิต
electric charge n ประจุไฟฟ้า
electric cord n สายไฟ
electric current n กระแสไฟฟ้า
electric eel n ปลาไหลไฟฟ้า
electric energy n พลังงานไฟฟ้า
electric fence n รั้วไฟฟ้า
electric fire n เครื่องทำความร้อนควบคุมด้วยไฟฟ้า
electric light n หลอดไฟฟ้า
electric line n สายไฟ
electric razor n เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
electric telegraph n ระบบการส่งโทรเลข
electrical adj เกี่ยวกับไฟฟ้า
electrical engineering n วิศวกรรมไฟฟ้า
electrical failure n ช่วงเวลาที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า
electrician n ช่างไฟฟ้า
electricity n กระแสไฟฟ้า
electricity n อารมณ์ตื่นเต้น
electricity post n เสาไฟฟ้า
electrify vt ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า
electrify vt ทำให้ตื่นเต้น
electrocardiograph n เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ
electrochemistry n การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวกับอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้า (ทางเคมี)
electrocute vt ฆ่าหรือทำร้ายด้วยกระแสไฟฟ้า
electrocute vt ประหารชีวิตด้วยกระแสไฟฟ้า
electrode n ขั้วไฟฟ้า
electrodeposit vt แยกสารประกอบทางเคมีด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิส
electrodeposit n สารที่ตกตะกอนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิส
electrodynamics n การศึกษาว่าปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและพลังแม่เหล็กไฟฟ้า (ทางฟิสิกส์)
electroencephalogram n ภาพคลื่นกระแสไฟฟ้าของสมอง
electroencephalograph n เครื่องมือวัดและบันทึกคลื่นไฟฟ้าของสมอง
electrolysis n การกำจัดขน ผม ไฝ หูดหรือเนื้องอกด้วยกระแสไฟฟ้า (ทางการแพทย์)
electrolysis n การแยกหรือสกัดสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า (ทางเคมี)
electrolyte n สารประกอบที่แตกตัวเป็นอะตอมในสารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้า
electrolyze vt แยกสารประกอบทางเคมีด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิส
electromagnet n แม่เหล็กไฟฟ้า
electromagnetic adj เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า
electromagnetic wave n คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
electromotive adj เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสไฟฟ้า
electromotive force n แรงดันไฟฟ้า
electron n อิเล็กตรอน
electron tube n หลอดสุญญากาศซึ่งควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์
electronegative adj ซึ่งประกอบด้วยประจุไฟฟ้าลบ
electronic adj เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
electronic mail n ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
electronic publishing n การพิมพ์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บข้อมูลลงในแถบแม่เหล็กแผ่นดิสก์หรือซีดีรอม ซึ่งอ่านข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
electronical appliance n เครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ขนาดใหญ่ในบ้านเช่น เครื่องซักผ้า)
electronics n วิชาอิเล็กทรอนิกส์
electrophoresis n การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าในของเหลวนั้น
electroplate vt เคลือบโลหะด้วยกระบวนการอิเล็กทรอโลซิส
electropositive adj ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก
electroscope n เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิต
electroshock n การกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าใช้ในการบำบัด
electrostatic adj เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
electrostatic adj เกี่ยวกับวิชาไฟฟ้าสถิต
electrostatics n วิชาไฟฟ้าสถิต
electrotherapy n การใช้ไฟฟ้าบำบัด
electrotype vt พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ
electrotype n แม่พิมพ์โลหะหรือกระบวนการทำแม่พิมพ์โลหะ
electrotype n สิ่งพิมพ์ที่จากแม่พิมพ์โลหะ
electrum n โลหะผสมระหว่างทองและเงิน
eleemosynary adj เกี่ยวกับการกุศล
elegance n ความงดงาม
elegance n ความดีเลิศ
elegant adj (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม
elegant adj สวยงาม
elegantly adv อย่างงดงาม
elegiac adj โดยแสดงความเศร้าโศก
elegiac n บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ
elegrant adj หรูหรา (มักใช้หน้าคำนาม)
elegrant adj หรูหรา
elegy n บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ
element n จำนวนเล็กน้อย
element n ธาตุ
element n สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
element n องค์ประกอบ
elemental adj ในขั้นพื้นฐาน
elemental adj ซึ่งเป็นพื้นฐาน
elemental adj จำเป็น
elementary adj ง่าย
elementary adj ง่าย
elementary adj เบื้องต้น
elementary particle n อนุภาคของสสารที่ไม่สามารถทำให้เล็กลงไปได้อีก
elementary school n โรงเรียนระดับประถมศึกษา
elementay adj เป็นขั้นพื้นฐาน
elements n สภาพอากาศ
eleminate vt ป้องกัน
elephant n ช้าง
elephant folio n ขนาดของหนังสือที่มีความสูงประมาณ 61 - 63.5 ซม. (24 - 25 นิ้ว)
elephantiasis n การเติบโตอย่างมากเกินไป
elephantiasis n โรคเท้าช้าง
elephantine adj คล้ายช้าง
elephantine adj ใหญ่โตและงุ่มง่าม
elephants sl เมาเหล้า
elevate vt ยกระดับขึ้น
elevate vt ให้กำลังใจ
elevate to phrv ยกขึ้นสู่
elevated adj ซึ่งมีการศึกษาสูง
elevated adj ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งอื่น
elevated adj เพิ่มขึ้น
elevated adj มียศสูงขึ้น
elevated road n สะพานข้าม
elevation n การยกให้สูงขึ้น
elevator n ที่ที่ใช้เก็บเมล็ดพืช เช่น ข้าว
elevator n ลิฟต์
eleven n ทีมกีฬาที่มีผู้เล่น 11 คน (เช่น ฟุตบอล)
eleven n เลขสิบเอ็ด
eleventh-hour decision idm การตัดสินใจในนาทีสุดท้าย
elf n คนที่มีรูปร่างเล็ก (โดยเฉพาะเด็กที่เกเรหรือซน)
elf n เทพยดา
elfin adj มีเสน่ห์
elfin adj เล็กและบอบบาง
elfin adj เหมือนเทพธิดาตัวเล็กๆ
elfish adj เกเร
elfish adj คล้ายกับภูติน้อย
elfish adj ซน
elhi adj เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
eligible adj ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
eliminate vt ขจัด
eliminate vt ทำให้แพ้
eliminate from phrv กำจัดไปจาก
eliminated adj ซึ่งห่างไกล
elimination n กระบวนการกำจัดสิ่งของ
elimination n การแยกออกไป
elimination n การปราบปราม
elision n การตัดออก (คำทางการ)
elision n การละสระ พยัญชนะหรือพยางค์ในการออกเสียงหรือเขียน (ทางภาษาศาสตร์)
elite n กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น
elite adj ซึ่งจำกัดไว้ให้เฉพาะคนรวยหรือคนที่มีอภิสิทธิ์
elite adj ซึ่งดีที่สุด
elite n ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว
elitism n การปกครองโดยกลุ่มคนที่ร่ำรวยและมีอภิสิทธิเหนือคนอื่น
elitism n ความเชื่อที่ว่าคนบางคนสูงส่งกว่าคนอื่นและสมควรจะได้รับสิทธิพิเศษต่างจากคนอื่น
elitist adj ขี้โอ่
elixir n ยาอายุวัฒนะ
Elizabeth I n สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษช่วงปี ค.ศ.1558-1603
Elizabeth II n สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ.1952ถึงปัจจุบัน
Elizabethan adj เกี่ยวกับสภาพชีวิตของผู้คนในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอะลิซาเบ็ธที่ 1
Elizabethan n คนอังกฤษโดยเฉพาะนักเขียนในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอะลิซาเบ็ธที่ 1
elk n กวางใหญ่ชนิดหนึ่ง
ell n ข้อต่อท่อน้ำที่เป็นรูปตัวแอล L
ell n ส่วนที่ยื่นของมุมตึกทางขวา
ellipse n รูปวงรี
ellipsis n การละไว้ (มีสัญลักษณ์คือจุดสามจุด...)
ellipsoid adj ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปกลมรีเหมือนไข่
ellipsoid n รูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะเป็นรูปกลมรีเหมือนไข่
elm n ไม้เนื้อแข็งของต้นไม้ในตระกูลอัลมัสซึ่งผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง
elm n ไม้ใหญ่ในตระกูลอัลมัสจะผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง
elocution n ศิลปของการพูดในที่ชุมชน
elongate adj ซึ่งยืดออกไป
elongate vt ทำให้ยาวขึ้น
elongated adj ซึ่งยืดออกไป
elope vi (หญิงชาย) หนีตามกันไปโดยไม่แต่งงานหรือขออนุญาตจากผู้ปกครอง
elope with phrv หนีตามไป
eloquence n การพูดจาไพเราะ
eloquence n ศิลปะในการพูดสุนทรพจน์
eloquence n การใช้ถ้อยคำชักจูงโน้มน้าว
eloquent adj ซึ่งมีวาทศิลป์
eloquently adv อย่างมีวาทศิลป์
else adj ที่แตกต่าง
else adv อย่างแตกต่าง
else adj อื่นๆ
else adv อื่นๆ
elsewhere adv ที่อื่น
elucidate vi ชี้แจง (คำทางการ)
elucidate vt ชี้แจง (คำทางการ)
elucidation n คำชี้แจง
elude vt หลบหลีก
elusive adj ยากที่จะหา
elusory adj ซึ่งยากที่จะหา (คำทางการ)
elusory adj หลีกเลี่ยงปัญหา
elver n ลูกปลาไหลโดยเฉพาะที่มาจากน้ำเค็ม
elves n ภูติน้อย (รูปพหูพจน์ของ elf)
elvish adj เกเร
elvish adj คล้ายกับภูติน้อย
Elypsium n สวรรค์
Elysian Fields n ดินแดนสวรรค์ในเทพปกรนัมของกรีก
Elysium n ดินแดนสวรรค์ในเทพปกรนัมของกรีก
em n หน่วยวัดขนาดของตัวพิมพ์
em prf ใน
em about phrv ล้อมรอบ
emaciate vt ทำให้ซูบผอม
emaciated adj ผอมแห้ง (เนื่องจากขาดอาหารหรือป่วยเป็นโรค)
emaciation adj ซึ่งบั่นทอนกำลังและพลังงาน
email n ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
emanant adj ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก
emanate vi ฟุ้งออกมา
emanate vt ส่งผ่าน (คำทางการ)
emanate from phrv ไหลออกจาก
emanation n การส่งผ่านออกมา
emanation n สิ่งที่ผ่านออกมา
emancipate vt ปลดปล่อย
emancipate from phrv ปล่อยให้เป็นอิสระจาก
emancipation n การปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากข้อบังคับ
emasculate vt ตอนคนหรือสัตว์ (คำทางการ)
emasculate vt ทำให้อ่อนกำลัง
emasculation n การทำหมัน
emasculation n การทำให้อ่อนเพลียหรืออ่อนกำลัง
emasculation n ความขี้ขลาด
embalm vt ดองศพ
embalming fluid sl เหล้าแรง
embank vt สร้างเขื่อนไปตามถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น
embankment n การสร้างเขื่อนกั้น
embankment n เขื่อน
embargo n การสั่งห้าม (เรือ) เข้าออกท่าเรือ
embargo vt สั่งห้าม (เรือ) เข้าออกท่าเรือ
embark vi ลงเรือ
embark vt เอาลงเรือ
embark for phrv เดินทาง (โดยสวัสดิภาพ) ไปยัง
embark on phrv เริ่มดำเนินการ (สิ่งที่ใหม่หรือยาก)
embark upon phrv เริ่มดำเนินการ (สิ่งที่ใหม่หรือยาก)
embarrass vt ทำให้ขวยเขิน
embarrass vt ทำให้ลำบาก
embarrassed adj ซึ่งลำบากใจ
embarrassing n การทำให้อับอาย
embarrassment n ความขวยเขิน
embassy n คณะทูต
embassy n สถานเอกอัครราชทูต
embattle vt จัดทัพ
embattle vt สร้างตึก, หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการรบ (คำโบราณ)
embattled adj ซึ่งพร้อมรบ
embattled adj ถูกโจมตี
embed vt ฝังใจ
embed vt ฝังลงไป
embed vi ฝังลงไป
embed in phrv ฝัง
embellish vt ประดับ
embellish with phrv ตกแต่งด้วย
embellish with phrv เพิ่มข้อมูล (ที่ไม่เป็นจริง)
embellishing adj ที่ใช้ประดับ
embellishment n การตกแต่ง
embellishment n เครื่องตกแต่ง
ember n ถ่านที่ยังคุอยู่
embezzle vt ยักยอกเงิน
embezzlement n การยักยอกเงิน
embezzler n ผู้ทุจริต
embitter vt ทำให้ผู้อื่นขมขื่น
embittered adj ขมขื่น
emblaze vt ทำให้ลุกไหม้
emblaze vt ทำให้สว่าง
emblazon vt ทำให้มีชื่อเสียง
emblazon vt ประดับสิ่งต่างๆ ด้วยสี, สัญลักษณ์, รูปภาพ
emblazon with phrv ประดับด้วยตรา ธงหรือโล่
emblazonment n การประดับตกแต่ง
emblazonry n ศิลปของการประดับตกแต่งเกราะหรือธง
emblem n สัญลักษณ์
emblematic adj เป็นเครื่องหมาย
emblematic adj เป็นลักษณะเฉพาะ
emblems n เครื่องหมายหรือเสื้อผ้าแสดงตำแหน่ง ยศหรือขั้น
embodied adj ซึ่งเป็นตัวเป็นตน
embodiment n การทำให้เป็นรูปเป็นร่าง
embodiment n การทำให้เป็นบุคคล
embodiment n การพิสูจน์
embody vt ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นรูปเป็นร่างขึ้น
embody vt รวบรวบเข้าด้วยกัน
embody in phrv ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
embolden vt ทำให้กล้าหาญ
embolism n การอุดตันของเส้นเลือดแดง
embolism n สิ่งอุดตันเส้นเลือด (คำไม่เป็นทางการ)
embolus n สิ่งอุดตันเส้นเลือด
embonpoint n ความอ้วนกลม
embonpoint adj อ้วนกลม
embosom vt ล้อมรอบเพื่อป้องกัน
embosom vt สวมกอด
embosom in phrv ปิดด้วย
embosom with phrv ปิดด้วย
emboss vt สลักลายนูนเพื่อตกแต่ง
embouchure n ปากแม่น้ำ
embowed adj (ลักษณะ) โค้งงอ
embowel vt ฝัง
embrace n การสวมกอดอย่างรักใคร่
embrace vt นำมาใช้ (โดยเฉพาะความเชื่อ)
embrace vt รวบรวมเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่ง
embrace vt โอบกอด
embrace vi โอบกอด
embrance vt โอบกอด
embrance n การโอบกอดแน่น
embrasure n ช่องกำแพงที่สร้างเพื่อให้สามารถยิงปืนลงมาได้
embrocate vt ทายาลงบนผิวหนัง
embrocation n การทาถูนวดน้ำมันลงบนร่างกาย
embrocation n ยานวด
embroider vt เย็บปักถักร้อย
embroider vt เสริมแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจ
embroidery n การเย็บปักถักร้อย
embroidery n การเสริมแต่งเรื่องเพื่อให้สนใจมากขึ้น
embroil vt ทำให้เข้าไปพัวพันจนยากที่จะหลุดออกมาได้
embroil in phrv ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของ (สิ่งที่ไม่น่ายินดี)
embrown vt ทำให้เป็นสีน้ำตาล
embrue vt เปื้อนเลือด (คำโบราณ)
embryo n ตัวอ่อนของคน, สัตว์
embryo n ระยะแรกเริ่ม
embryology n การศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์
embryology n วิชาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการ
embryonic adj ยังไม่เจริญเต็มที่
emcee vt เป็นโฆษก (คำไม่เป็นทางการ)
emcee vi เป็นโฆษก (คำไม่เป็นทางการ)
emcee n ผู้ดำเนินรายการ (คำไม่เป็นทางการ)
emend vt ปรับเปลี่ยนข้อเขียน
emendate vt ปรับเปลี่ยนข้อเขียน
emendation n การปรับปรุงใหม่
emerald n มรกต
emerald n สีเขียวมรกต
Emerald Isle n ประเทศไอร์แลนด์
emerge vi ปรากฏออกมา
emerge vi เป็นที่รู้จัก
emerge from phrv ทำให้ปรากฏออกมาจาก
emergence n การเริ่มขึ้น
emergence n การออกไปข้างนอก (คำทางการ)
emergency n ภาวะเร่งด่วน
emergent adj ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก
emeritus adj ปลดเกษียณแล้วแต่ยังมีตำแหน่งเป็นเกียรติ
emersion n การปรากฏออกมา
emery n ผงแร่ที่ใช้สำหรับขัดพื้นผิวสิ่งต่างๆ
emetic adj ซึ่งทำให้อาเจียน
emetic n สิ่งที่ทำให้อาเจียน
EMF abbr คำย่อจาก electromotive force
emigrant n ผู้อพยพ
emigrant n ผู้อพยพ
emigrate vi อพยพย้ายถิ่นฐาน
emigrate from phrv อพยพมาจาก
emigrate to phrv ย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่
emigration n การจากไปของผู้คนเป็นจำนวนมาก
emigration n การอพยพ
emigration adj เกี่ยวกับการอพยพ
emigration n การไปตั้งรกรากใหม่
eminence n การมีตำแหน่งสูง
eminence n เนิน (คำทางการ)
eminent adj ซึ่งเห็นได้ชัดเจน
eminent adj มีชื่อเสียง
eminently adv อย่างเห็นได้ชัด
emir n ผู้ปกครองในประเทศอิสลามบางประเทศ
emissary n นักการทูต
emissary n สายลับ
emission n การปล่อยพลังงาน
emission n การปล่อยออกมา
emit vt ปล่อยออกมา
emit from phrv (ความร้อน, แสง, กลิ่น, เสียง) แผ่ออกมาจาก
emit into phrv แผ่เข้าไปใน
emit light vi ส่องแสง
emitter n สิ่งที่ปล่อยรังสี
emmet sl นักท่องเที่ยว
Emmy n รางวัลประจำปีของวงการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่มอบให้รายการ, การผลิต, และการแสดงทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
emollient adj ซึ่งทำให้ผิวนวลนุ่ม
emollient adj ซึ่งทำให้สงบ
emolument n เงินรายได้ (คำทางการ)
emote vi แสดงอารมณ์ออกมามากจนเกินจริง (ทางวรรณคดี)
emotion n อารมณ์
emotional adj เกี่ยวกับอารมณ์
emotional adj ถืออารมณ์เป็นใหญ่
emotionalism n ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น
emotionalist n คนเจ้าอารมณ์
emotionally adv โดยเกี่ยวกับอารมณ์
emotionless adj ซึ่งไร้อารมณ์
emotionlessness n ความเฉื่อยชา
emotive adj เกี่ยวกับอารมณ์
emotive adj ซึ่งก่อให้เกิดอารมณ์
empanel vt ลงรายชื่อคนเพื่อจะเลือกเข้ามาเป็นคณะลูกขุน
empathy n ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
empennage n ส่วนหางของเครื่องบิน
emperor n จักรพรรดิ์
emphasis n การเน้นย้ำ
emphasis n ความสำคัญ
emphasize vt ให้ความสำคัญ
emphasized adj พูด, คิด, กระทำด้วยการเน้นหนัก
emphatic adj พูด, คิด, กระทำด้วยการเน้นหนัก
emphatically adv อย่างแน่ชัด
emphysema n อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอดโดยที่ถุงลมโป่งพองและขาดการยืดหยุ่น
empire n เครือบริษัทที่ยิ่งใหญ่
empire n อาณาจักร
empirical adj ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองมากกว่าทฤษฎี
empiricism n การนำประสบการณ์หรือการทดลองมาประยุกต์ใช้
empiricism n ความเชื่อว่าความรู้มาจากประสบการณ์
emplacement n การจัดวางสิ่งต่างๆ
emplacement n ตำแหน่งที่จัดไว้ตั้งปืนใหญ่
emplane vt ขึ้นเครื่องบิน
emplane vi ขึ้นเครื่องบิน
employ vt ใช้
employ vt ว่าจ้าง
employ at phrv จ่ายค่าจ้างให้กับ
employ at phrv จ่ายงานให้
employ for phrv จ้างให้ทำเพราะ
employ for phrv จ้างให้ทำเพราะ
employ in phrv จ้างให้ทำงานใน
employ in phrv ใช้เพื่อ
employed adj ซึ่งว่าจ้าง
employee n ลูกจ้าง
employees n คณะผู้ทำงาน
employer n นายจ้าง
employment n การงาน
employment n การจ้างงาน
emporium n ศูนย์การค้า
empower vt ให้อำนาจ
empress n พระราชินี
emptied adj ซึ่งว่างเปล่า
emptiness n ความว่างเปล่า
empty vi ทำให้ว่างเปล่า
empty vt ทำให้ว่างเปล่า
empty adj ที่ไม่จริงใจ
empty adj ที่ไม่มีความหมาย
empty adj ว่างเปล่า
empty into phrv เทจนหมด
empty into phrv ไหลลงสู่
empty out phrv เทออกให้หมด
empty room n ห้องว่าง
empty talk n การพูดหรือเขียนเพื่อยกยอ
empty-handed adj มือเปล่า
empty-handed adj ล้มเหลว
empty-headed adj โง่เง่า
emptyheaded adj ไม่รอบคอบ
empyema n การมีหนองคั่งอยู่ในโพรงของร่างกาย
empyreal adj สวยงามมาก (ทางวรรณคดี)
empyrean adj สวยงามมาก (ทางวรรณคดี)
empyrean n สวรรค์ชั้นสูงสุดตามความเชื่อของกรีกและโรมันโบราณ
EMS abbr บริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน (คำย่อของ Emergency Medical Service)
EMS abbr ระบบการเงินของยุโรป (คำย่อของ European Monetary System)
emu n นกชนิดหนึ่งในประเทศออสเตรเลียบินไม่ได้คล้ายกับนกกระจอกเทศ
emulate vt เอาอย่างเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น
emulation n การเลียนแบบ
emulsion n ของเหลวชนิดหนึ่งผสมกับของเหลวอีกชนิดหนึ่ง
en prf ใน
en prf ใน
en suf ทำด้วย
en suf ทำให้เป็นพหูพจน์
en suf ทำให้เป็นคำกริยา
en bloc adv ทั้งหมด
en masse adv ทั้งหมด
en passant idm ตามปกติ
en route adv ระหว่างทางไปถึงจุดหมายปลายทาง
en suite adv ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห้อง (คำทางการ)
en suite adj ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห้อง (คำทางการ)
enable vt ทำให้เป็นไปได้
enact vt ออกกฎหมาย
enactment n กฎหมาย
enactment n การประกาศใช้เป็นกฎหมาย
enamel vt เคลือบ
enamel n ชั้นนอกของฟัน
enamel n สิ่งเคลือบ
enamel work n การเคลือบ
enameled adj เลี่ยม
enameling n การเคลือบ
enamelware n เครื่องเคลือบ
enamor vt ทำให้ลุ่มหลง (คำทางการ)
enamored adj ซึ่งลุ่มหลง
enamour vt ทำให้หลงรัก
enamour of phrv รักอยู่กับ
enamoured of adj ชอบ
encage vt ขังกรง
encamp vi ตั้งค่าย
encamp vt ตั้งค่าย
encampment n การตั้งค่ายที่พัก
encapsulate vt ถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิด
encapsulate vi ถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิด
encapsulate vt สรุป
encase vt หุ้มอย่างมิดชิด
encase in phrv ปิดด้วย
encaustic n การใช้สีละลายไปบนพื้นผิวของงานด้วยความร้อน โดยเฉพาะกระเบื้องเคลือบ
encaustic adj ซึ่งทำให้สีเทียนละลายไปบนพื้นผิวด้วยความร้อน
enceinte n กำแพงสำหรับป้องกัน
enceinte adj ตั้งครรภ์ (คำทางการ)
encephalitis n ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
encephalogram n ภาพเอกซเรย์ของสมอง
encephalomyelitis n การที่สมองและไขสันหลังอักเสบ
encephalon n สมองของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
enchain vt ดึงความสนใจ (ทางวรรณคดี)
enchain vt ล่ามโซ่ (คำทางการ)
enchant vt ทำให้หลงใหล
enchant vt ร่ายมนต์ใส่
enchant by phrv ทำให้ลุ่มหลงด้วย
enchant with phrv ทำให้ลุ่มหลงด้วย
enchanted adj รู้สึกเคลิบเคลิ้ม
enchanting adj ซึ่งมีเสน่ห์
enchantment n การลุ่มหลง
enchantress n หญิงที่ล่อลวงชายด้วยเสน่ห์ (คำโบราณ)
enchantress n แม่มด
enchase vt ฝังอัญมณีลงไปบนเครื่องประดับ
enchase vt เลี่ยม
enchilada n ขนมปังกลมของเม็กซิโกที่สอดใส้เนื้อและผัก
encipher vt เปลี่ยน (ข้อมูลข่าวสาร) ให้เป็นรหัส
encircle vt ล้อมรอบ
encirclement n การล้อมวง
encircling adj ซึ่งทำให้หมุนรอบ
enclasp vt โอบกอด (ทางวรรณคดี)
enclave n ประเทศหรือดินแดนเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมและเชื้อชาติแตกต่างจากดินแดนอื่นที่ล้อมรอบอยู่
enclose vt สร้างรั้วล้อม
enclose vt ห่อหุ้ม
enclose vt โอบรอบ
enclose in phrv ปิดล้อมอยู่ใน
enclose in phrv รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose with phrv รวมอยู่ใน (จดหมาย, ห่อของ)
enclose with phrv รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose within phrv แนบมาพร้อมกับ
enclose within phrv รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclosed adj ซึ่งใส่ไว้
enclosed adj ซึ่งห่อหุ้ม
enclosing adj ซึ่งล้อมรอบ
enclosure n การปิด
encode vt เปลี่ยน (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส
encomium n คำสรรเสริญ
encompass vt รวมเข้าไว้ทั้งหมด
encompass vt ล้อมรอบ
encompass with phrv ล้อมรอบด้วย
encompassing adj ซึ่งล้อมรอบ
encore n การแสดงซ้ำอีกครั้งตามคำเรียกร้องของผู้ชม
encore int คำที่ใช้เพื่อเรียกร้องให้มีการแสดงเพิ่ม
encore vt แสดงซ้ำอีกครั้งตามคำเรียกร้องของผู้ชม
encore vi แสดงซ้ำอีกครั้งตามคำเรียกร้องของผู้ชม
encounter n การแข่งขัน
encounter n การประสบโดยบังเอิญ
encounter vt เผชิญหน้า
encourage vt ปลุกใจ
encourage vt ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน
encourage in phrv ทำให้มีกำลังใจในเรื่อง
encouragement n การให้กำลังใจ
encouraging adj ที่เป็นสิ่งกระตุ้น
encouraging adj ที่มีความหวัง
encouraging adj ที่แสดงถึงสถานการณ์ที่ดี
encouraging adj สนับสนุน
encroach vt ละเมิดสิทธิ
encroach on phrv รุกล้ำ
encroach upon phrv รุกล้ำ
encroachment n การบุกรุก
encrust vt ประดับด้วยเพชรพลอย
encrust vt หุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา
encrustation n เปลือก
encrusted adj ที่มีเปลือกแข็ง
encrypt vt เข้ารหัส
encrypt vt เปลี่ยน (ข้อมูลข่าวสาร) ให้เป็นรหัส
encrypt vt เปลี่ยน (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส
encryption n เปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัส
encumber vt กีดขวาง
encumber with phrv ทำให้ระเกะระกะไปด้วย
encumber with phrv กีดขวาง
encumbrance n ผู้ที่ต้องพิ่งพาคนอื่นโดยเฉพาะเด็ก
encumbrance n สิ่งกีดขวาง
encyclical n หนังสือที่พระสันตะปาปาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกมีถึงเหล่าสังฆนายกซึ่งมักเกี่ยวกับหลักคำสอน
encyclopedia n สารานุกรม
encyclopedist n ผู้รวบรวมความรู้มาไว้ในสารานุกรม
encyst vi ถูกห่อหุ้มไว้ภายในถุงเนื้อเยื่อ
encyst vt ห่อหุ้มไว้ภายในถุงเนื้อเยื่อ
end n ขอบเขต
end n ความตาย
end n ตอนจบ
end vt ทำให้สิ้นสุด
end vi ทำให้สิ้นสุด
end n เป้าหมาย
end vi มีผลสรุป
end n ส่วนที่เหลือ
end n ส่วนปลายของวัตถุ
end in phrv มีตรงปลาย
end in phrv จบลงในสภาพ
end objective n จุดหมายปลายทาง
end of the ball game sl การยุติทุกสิ่ง
end of the line idm ขั้นสุดท้าย
end of the road idm ขั้นสุดท้าย
end off phrv จบลงด้วย
end up phrv สิ้นสุดด้วย
end up vi ลงท้าย
end user n ผู้บริโภค
end with phrv จบลงด้วย
endanger vt ทำให้อยู่ในอันตราย
endear vt ทำให้เป็นที่รักใคร่
endear to phrv ทำให้เป็นที่รักสำหรับ
endearing adj ซึ่งเป็นที่รัก
endearment n การทำให้เป็นที่รัก
endeavor n ความพยายาม
endeavor vt พยายาม (คำทางการ)
endeavour n ความพยายาม
endeavour vi พยายาม (คำทางการ)
ended adj ที่เสร็จสิ้น
ended adj ซึ่งไม่เคลื่อนไหว
ended adj เสร็จสิ้น
ended adj ซึ่งหมดอายุ
ended adj ยุติ
endemic adj เฉพาะพื้นที่
endemic n โรคที่เกิดเฉพาะถิ่น
ending n ความตาย
ending n ช่วงสุดท้าย
ending n วิธีการจบ
ending n ส่วนท้ายของคำ
endive n พืชชนิดหนึ่งไปใช้ทำสลัดได้
endless adj ซึ่งไม่สิ้นสุด
endless adj ทำให้ต่อเนื่องโดยนำปลายมาต่อกัน
endlessly adv อย่างไม่สิ้นสุด
endlessness n เวลาที่ยาวนานมาก
endlessness n ความไม่มีที่สิ้นสุด
endmost adj ไกลที่สุด
endocarditis n การอักเสบของเนื้อเยื่อบุโพรงหัวใจ
endocardium n เยื่อบุโพรงหัวใจ
endocrine adj เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
endocrinology n วิชาแพทย์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
endogamy n การแต่งงานของคนที่อยู่ในเผ่าเดียวกัน
endogenous adj ซึ่งเกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิต
endogenous adj ไม่มีสาเหตุภายนอก
endoplasm n ส่วนที่เป็นชั้นของเหลวของไซโตปลาสซึมที่อยู่ภายในเซลล์
endorse vt เซ็นชื่อหลังเช็คหรือตั๋วแลกเงินเพื่อขึ้นเงิน
endorse vt ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ
endorsee n ผู้รับเช็คหรือเอกสารที่มีการเซ็นมอบไว้ให้
endorser n ผู้ลงนามข้างท้าย
endoscope n เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวใช้สอดเข้าไปในร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคหรือผ่าตัด
endose vt ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
endosperm n เนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ต้นอ่อนในเมล็ดพืช เพื่อสร้างอาหารให้กับพืช
endothermal adj โดยมีปฏิกริยาที่ดูดซับความร้อน
endothermal adj ที่เป็นสัตว์เลือดอุ่น
endothermic adj โดยมีปฏิกริยาที่ดูดซับความร้อน
endothermic adj ที่เป็นสัตว์เลือดอุ่น
endow vt บริจาค
endow with phrv บริจาคให้กับ
endow with phrv สร้างให้มี (ความสามารถ) โดยธรรมชาติ
endowment n การบริจาค
endowment n ความสามารถ
endrin n สารประกอบสีขาวใสที่มีพิษซึ่งใช้เป็นยาฆ่าแมลง
endrocrine disease n โรคเบาหวาน
endue vt ให้ความสามารถ
endue with phrv มอบให้ด้วย
endurable adj สามารถทนได้
endurance n ความอดกลั้น
endure vi คงอยู่
endure vi อดทน
endure vt อดทน
enduring adj ซึ่งอดทน
enduring adj อยู่รอด
enduringness n ความอดทน
endways adv ไปจนสุดทาง
endwise adv ไปจนสุดทาง
enema n การสวนทวารหนักโดยใช้น้ำยา
enema n น้ำยาที่ใช้สำหรับการสวนทวารหนัก
enemy n ศัตรู
enemy n สิ่งที่เป็นภัย
energetic adj ซึ่งมีพลัง
energetic adj โดยต้องการพลัง
energetically adv อย่างมีพลัง
energize vt กระตุ้น
energy n ความกระตือรือร้น
energy n พลังงาน
enervate vt ทำให้ร่างกายอ่อนแอ
enervated adj ซึ่งอ่อนกำลัง
enfant terrible n คนที่มีพฤติกรรม, ทัศนคติหรือคำพูดที่ทำให้คนอื่นตกใจ
enfeeble vt ตัดกำลัง
enfeebled adj อ่อนแอ
enfeeblement n ภาวะตกต่ำ
enfilade n การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร
enfilade n ตำแหน่งที่ง่ายต่อการถูกระดมยิง
enfilade vt ยิงกราด
enfold vt ห่อหุ้ม
enfold vt โอบกอด
enfold in phrv กอดไว้ให้แน่น
enforce vt ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม
enforce on phrv บังคับให้
enforced adj ที่ถูกบังคับ
enforcement n การบังคับใช้
enforcer n ผู้ปฏิบัติการ
enfranchise vt ให้มีสิทธิเลือกตั้ง
engage vt ต่อสู้
engage vi ต่อสู้
engage vt ทำให้เริ่มทำงาน
engage vt มีส่วนร่วม
engage vt ว่าจ้าง
engage vt หมั้นหมาย
engage in phrv ทำให้เกี่ยวพันกับ
engage to phrv หมั้นหมายกับ
engage with phrv เข้าโจมตี (ข้าศึก)
engage with phrv เชื่อมต่อเข้ากับ
engaged adj ซึ่งกำลังสู้รบ
engaged adj ซึ่งหมั้นหมายกัน
engaged adj ที่กำลังยุ่งอยู่กับ
engagement n การสัญญา
engagement n การสู้รบ
engagement n การหมั้น
engagement n งานระยะสั้น
engagement n สภาวะที่กำลังทำงานอยู่
engagement ring n แหวนหมั้น
engaging adj เป็นที่ดึงดูดใจ
engender vt ก่อให้เกิด
engender vi บังเกิด
engima n ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก
engine n เครื่องจักร
engine n หัวรถจักร
engineer n คนขับรถไฟ
engineer vt วางแผน
engineer n วิศวกร
engineering n วิศวกรรมศาสตร์
engirdle vt ล้อม
England n ประเทศอังกฤษ
England n อังกฤษ
English adj เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
English n ชาวอังกฤษ
English n ภาษาอังกฤษ
English horn n ปี่ชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายปี่โอโบแต่ใหญ่กว่า
Englishman n ผู้ชายที่เกิดในอังกฤษ
engorge vt กินตะกละตะกลาม
engorge vi กินตะกละตะกลาม
engorge vt ทำให้เลือดคั่ง
engorge vi มีเลือดคั่ง
engorge with phrv ทำให้บวม
engraft vt ทาบกิ่ง
engraft vt ทำให้เนื้อเยื่อติดกันถาวร
engraft vt ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อของสัตว์
engraft vt ฝังลงไปอย่างถาวร
engraft in phrv สอดใส่
engraft into phrv ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ
engraft onto phrv ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ
engraft upon phrv ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ
engrave vt ประทับใจ
engrave vt สลัก
engrave on phrv สลักบน
engrave on phrv ฝังใจ
engrave upon phrv สลักบน
engrave upon phrv ฝังใจ
engrave with phrv จารึกด้วย
engraving n สิ่งที่จารึก
engraving n การแกะสลักลงบนวัสดุแข็ง
engraving n กระบวนการแกะแม่พิมพ์
engross vt กว้านซื้อทั้งหมดเพื่อผูกขาด
engross vt คัดลอกเอกสารโดยการเขียนด้วยตัวหนังสือตัวใหญ่และชัดเจน
engross vt ทำให้จดจ่อ
engross in phrv หมกมุ่นอยู่กับ
engrossed adj ที่หมกมุ่นกับ
engrossed adj ซึ่งมีใจจดจ่อ
engrossed adj ครุ่นคิด
engrossed adj ที่มีใจหมกหมุ่น
engrossed adj ครุ่นคิด
engrossing adj ซึ่งทำให้ใจจดจ่อ
engrossment n การหมกมุ่น
engulf vt กลืน
engulf vt ปกคลุม
engulf in phrv ท่วมไปด้วย (ของเหลว)
enhance vt ทำให้ดีเพิ่มขึ้น
enharmonic adj (ตัวโน้ต) ซึ่งมีระดับเสียงเท่ากันแม้ว่าจะเป็นโน้ตคนละตัว (ทางดนตรี)
enigma n คนหรือสิ่งที่เป็นปริศนา
enigmatic adj ยากที่จะเข้าใจ
enigmatically adv อย่างยากที่จะเข้าใจ
enisle vt ทำให้กลายเป็นเกาะ
enisle vt แยกออกจากคนอื่น
enjambment n การที่ความหมายของบทกวีต่อเนื่องจากบรรทัดหนึ่งไปอีกบรรทัดหนึ่ง
enjoin vt กำหนด
enjoin vt ไม่อนุญาต
enjoin vt สั่งการ (คำทางการ)
enjoin on phrv สั่ง
enjoy vt ได้ใช้ตามสิทธิ์อย่างเต็มที่
enjoy vt เพลิดเพลินกับ
enjoy eating vt รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย
enjoyable adj ที่พอใจ
enjoyableness n ความเพลิดเพลิน
enjoyably adv อย่างเพลิดเพลิน
enjoying adj อบอุ่นใจ
enjoyment n ความเพลิดเพลิน
enkindle vt กระตุ้นอารมณ์
enkindle vi ลุกไหม้
enkindle vt ลุกไหม้
enlarge vt ทำให้ใหญ่ขึ้น
enlarge vi ทำให้ใหญ่ขึ้น
enlarge vi เสริมความ
enlarge a hole n คว้านเป็นรู
enlarge on phrv ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน)
enlarge upon phrv ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน)
enlarged adj ซึ่งทำงานมากเกินไป
enlarged adj บวม
enlargement n การขยาย
enlargement n สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเพื่อขยายสิ่งอื่น
enlighten vt สอน
enlighten about phrv ทำให้เข้าใจมากขึ้น
enlighten on phrv ทำให้เข้าใจมากขึ้น
enlightened adj ซึ่งรอบรู้
enlightened person n ผู้ตรัสรู้
enlightenment n การตรัสรู้
enlist vt ขอความช่วยเหลือ
enlist vt สมัครเป็นทหาร
enlist in phrv สมัครเข้าเป็นทหาร
enlisted man n พลทหาร
enlistee n ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร
enlistment n การเข้าเป็นทหาร
enliven vt ทำให้มีชีวิตชีวา
enmesh vt จับโดยใช้แห
enmesh vt ทำให้เข้าไปพัวพันจนยากที่จะหลุดออกมาได้
enmesh in phrv พันกัน
enmity n ความเป็นศัตรู
ennoble vt ทำให้มีเกียรติ
ennoble vt มอบเกียรติยศ
ennui n การเบื่อชีวิตเนื่องจากขาดความตื่นเต้น
enormity n ความมหึมา
enormity n ความเลวทราม
enormous adj ที่ชั่วร้าย (ภาษาโบราณ)
enormous adj ที่ใหญ่มหึมา
enormously adv อย่างมากมาย
enormously adv อย่างร้ายกาจ
enormousness n ความมหึมา
enormousness n ความกว้างใหญ่มาก
enough n จำนวนที่พอเพียง
enough adj พอเพียง
enough adv พอเพียง
enough int พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ)
enough is as good as a feast idm ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
Enough is enough. idm พอแล้ว
enounce vt แถลงอย่างเป็นทางการ (คำทางการ)
enounce vt พูดออกเสียงอย่างถูกต้องและชัดเจน
enplane vt ขึ้นเครื่องบิน
enplane vi ขึ้นเครื่องบิน
enquire vi ถามคำถาม
enquire vt สืบสวน
enquire about phrv สอบถามเกี่ยวกับ
enquire after phrv สอบถาม
enquire after phrv ถามไถ่เรื่องสุขภาพ (อย่างสุขภาพ)
enquire for phrv ถามหา
enquire into phrv ค้นหาเกี่ยวกับ
enquire of phrv ถาม
enquire within phrv สอบถามภายใน (อาคารหรือสถานที่บอกไว้)
enquiry n การไต่สวน
enquiry n การสอบถาม
enrage vt ทำให้โมโห
enraged adj โกรธ
enraged adj กราดเกรี้ยว
enrapture vt ทำให้ยินดี (คำทางการ)
enrich vt ทำให้ดีขึ้น
enrich vt ทำให้รวยขึ้น
enrich vt ประดับ
enrich with phrv ทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น (ด้วยเงินทองหรือสิ่งอื่น)
enrobe vi แต่งชุดพิธีการ (คำทางการ)
enrobe vt แต่งชุดพิธีการ (คำทางการ)
enrobe vt ทำให้สูงส่ง (ทางวรรณคดี)
enrol phrv เข้าร่วมเป็นทหาร
enrol for phrv บันทึก
enrol in phrv ทำให้เข้าร่วม
enroll vt สมัคร
enroll vi สมัคร
enrolled adj ซึ่งลงทะเบียนไว้
enrollee n คนที่มาลงทะเบียน
enrollment n การลงชื่อข้างท้าย
enrolment n การขึ้นทะเบียน
ens n การมีตัวตน (ทางปรัชญาป
ensconce vt ทำตัวตามสบาย
ensconce vt เพื่อความปลอดภัย (คำโบราณ)
ensconce in phrv พักอยู่สบาย
ensemble n กลุ่มใดๆ ที่มี 6 อัน (ชิ้น, คน)
enshrine vt ปกป้องเป็นพิเศษ
enshrine vt วางไว้บนหิ้งบูชา
enshrine in phrv บูชา
enshrinement n การวางไว้บนแท่นบูชา
enshroud vt ปิดบัง
ensiform adj ซึ่งเรียวยาวและปลายแหลมคล้ายดาบ (ทางชีววิทยา)
ensign n ธงของเรือเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด
ensign n ธงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน
ensign n นายธง
ensign n ยศทหารขั้นต่ำสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
ensilage n การเก็บเกี่ยวพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์มาหมักไว้ในยุ้งฉางเพื่อใช้ในภายหลัง
ensilage vt หมักหญ้าหรือพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์ในยุ้งฉาง
ensilage n อาหารสัตว์ที่เป็นพืชสีเขียวที่หมักไว้ในยุ้งฉาง
ensile vt หมักหญ้าหรือพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์ในยุ้งฉาง
enslave vt ทำให้เป็นทาสและอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของ
enslaved adj ซึ่งกดขี่
enslavement n ความเป็นทาส
ensnare vt วางกับดักสัตว์
ensnare vt หลอกให้ติดอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย
enstrange vt ทำให้หมางเมิน
enstrangement n การทำให้เหินห่าง
ensue vi ติดตามผลอย่างใกล้ชิด
ensue from phrv มีผลตามมา
ensue on phrv มีผลตามมา
ensure vt ทำให้แน่ใจ
ensure against phrv รับรองความปลอดภัยให้กับ
entablature n ส่วนที่อยู่ระหว่างเสาและหลังคาในสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค
entail vt ส่งผลซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
entangle vt ทำให้พัวพันในปัญหา
entangle in phrv พัวพัน
entangle with phrv พันกันยุ่ง (ปกติใช้รูป passive voice)
entanglement n การพัวพัน
entanglement n สิ่งที่เป็นอุปสรรค
entasis n ส่วนที่นูนขึ้นมาเล็กน้อยของเสาโรมัน
entente n ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
entente cordiale n ความเข้าใจอันดีกันทางการเมืองระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะข้อตกลงระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษในปี ค.ศ.1904)
enter vi เข้า
enter vt เข้า
enter vt เข้าร่วม
enter vt นำขึ้นเสนออย่างเป็นทางการ
enter vt ใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
enter by phrv ผ่าน
enter data vt เก็บข้อมูล
enter for phrv เสนอชื่อ
enter in phrv บันทึกใน
enter into phrv เขียนลงใน
enter into phrv เริ่มมีบทบาท
enter into phrv เริ่มตรวจสอบ
enter into phrv เห็นใจ
enter into phrv เข้าร่วม
enter on phrv เริ่มเพลิดเพลิน
enter the lists idm เริ่มเข้ามาร่วมวง
enter up phrv บันทึกใน
enter upon phrv เริ่มเพลิดเพลิน
enteric adj เกี่ยวกับลำไส้
entering wedge n ลิ่ม
enterprise n ความกล้าได้กล้าเสีย
enterprise n โครงการที่เสี่ยง
enterprise n บริษัท
enterpriser n นักลงทุนทางการเงิน
enterprising adj ที่กล้าได้กล้าเสีย
entertain vi ต้อนรับแขก
entertain vt ทำให้เพลิดเพลิน
entertain vt รับพิจารณา
entertained adj น่าขบขัน
entertainer n ผู้ให้ความบันเทิง
entertaining adj ซึ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน
entertainment n ความบันเทิง
entertainment n มหรสพ, สันทนาการ
enthral vt ทำให้ยินดี (คำทางการ)
enthrall vt ทำให้หลงใหล
enthrall with phrv ทำให้ติดใจ
enthralled adj หลงระเริง (อำนาจ, ความสำเร็จ)
enthrone vt ให้ (กษัตริย์, สังฆนายก) ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ (คำทางการ)
enthrone vt ให้ความสำคัญ (ทางวรรณคดี)
enthrone in phrv ยกย่อง
enthronement n การขึ้นครองบัลลังก์
enthronization n พิธีสวมมงกุฎ
enthuse vt ทำให้กระตือรือร้น
enthuse vi มีความกระตือรือร้น
enthuse about phrv ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
enthuse over phrv ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
enthusiasm n ความกระตือรือร้น
enthusiasm n สิ่งกระตุ้นความสนใจ
enthusiast n คนที่รู้หรือสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ
enthusiast n ผู้คลั่งไคล้
enthusiast n คนคลั่งไคล้
enthusiast n ผู้เสนอ
enthusiastic adj กระตือรือร้น
enthusiastically adv อย่างกระตือรือร้น
enthusiatic adj ร่าเริง
entice vt เสนอจะให้สิ่งที่ต้องการ
entice away phrv ล่อลวงให้ออกจาก
entice from phrv ชักนำให้ละทิ้ง
entice into phrv ชักชวนให้กระทำ
entice to phrv ชักชวนให้ลอง
enticement n การล่อใจ
entire adj ทั้งหมด
entirely adv โดยสิ้นเชิง
entireness n ความครบถ้วน
entitle vt ให้สิทธิ
entitle vt ตั้งชื่อ
entitle to phrv ให้สิทธิเพื่อทำบางสิ่ง
entitlement n สิทธิ
entity n เอกลักษณ์ (ทางปรัชญา)
entomb vt ใช้เป็นสุสาน
entomb vt ฝังไว้ลึก
entomb vt ฝังศพไว้ในสุสาน
entomb in phrv ฝังในดิน
entombed vi ถูกฝังอยู่
entombment n การฝังศพ (คำทางการ)
entomology n สาขาวิชาหนึ่งทางสัตววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลง
entourage n คณะผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ
entozoon n ตัวอ่อนของแมลง
entrails n อวัยวะภายในของคนและสัตว์
entrain vi ขึ้นรถไฟ
entrain vt เอาขึ้นรถไฟ
entrain vt ทำให้ (ผลของการกระทำ) เกิดขึ้น
entrain vt นำพา (อนุภาคของแข็ง, ฟองอากาศ, หยดน้ำ) ให้ไหลไปตามกระแสของของเหลว (ทางเคมีฟิสิกส์)
entrance n ทางเข้า
entrance n สิทธิในการเข้า
entrance vt จับใจ
entrance fee n ค่าธรรมเนียมในการเข้า
entrance into society n การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม
entrap vt ทำให้ติดกับดัก
entrap into phrv ทำให้ติดอยู่ใน
entre n สิทธิในการเข้า
entre n อาหารจานหลัก (ในมื้ออาหารนั้นๆ)
entreat vt อ้อนวอน (คำทางการ)
entreat vi อ้อนวอน (คำทางการ)
entreat of phrv ร้องขอ
entreaty n การขอร้อง
entrench vt ปกป้อง
entrench vt ป้องกันโดยการขุดคูรอบๆ
entrench oneself phrv ขุดสนามเพลาะ
entrepreneur n นักลงทุนทางการเงิน
entrust vt มอบความรับผิดชอบให้
entrust to phrv มอบให ้(ด้วยความไว้ใจหรือความศรัทธา)
entrust with phrv มอบความไว้วางใจให้ด้วย
entry n การกรอกข้อมูล
entry n การเข้า
entry n คนที่เข้าแข่งขัน
entry n สิทธิในการเข้า
entwine vt พันรอบ
entwine vt พัวพัน
entwine about phrv พันรอบ
entwine around phrv พันรอบ
entwine round phrv พันรอบ
entwine with phrv พันรอบ
enuciate vi ออกเสียง
enuciate vt ออกเสียง
enumerable adj ซึ่งสามารถนับได้
enumerate vt แจกแจง
enumerate vt นับจำนวน
enumeration n การแจกแจง
enunciate vt ประกาศอย่างชัดเจน
enunciate vt พูดอย่างชัดเจน
enunciate vi พูดอย่างชัดเจน
enure to phrv ทำให้คุ้นกับ
enuretic adj ที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
envelop vt หุ้มห่อ
envelop in phrv ห่ออยู่ใน
envelop in phrv ห้อมล้อมด้วย
envelope n ซอง
envelope n ซองจดหมาย
envelopment n การหุ้มห่อ
envenom vt ทำให้โกรธ (คำทางการ)
envenom vt ทำให้เป็นพิษ
enviable adj เป็นที่น่าอิจฉา
envious adj อยากได้ของของคนอื่น
enviously adv อย่างอิจฉา
environ vt ล้อมรอบ
environment n สภาพแวดล้อม
environmental adj ที่มีรายละเอียด
environmentalist n นักสิ่งแวดล้อม
envisage vt คาดการณ์
envisage vt จินตนาการ
envisage vt พิจารณา
envision vt พิจารณา
envision vt จินตนาการ
envision vt รู้ล่วงหน้า
envision vt จินตนาการ
envision vi มีจินตนาการ
envoi n บทสรุป
envoy n ทูต
envoy n ส่วนสุดท้ายของหนังสือ
envoy representative n นักการทูต
envy n ความอิจฉา
envy vt ริษยา
enwrap vt ห่อหุ้ม
enzyme n เอนไซม์
Eocene adj เกี่ยวกับยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นมา
Eocene n ยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นประมาณ 56.5 ถึง 35.4 ล้านปีมาแล้ว
Eolian adj ที่ลมพัดพามา
eolith n เครื่องมือหินโบราณที่มนุษย์ดึกดำบรรพ์ใช้
eon n ระยะเวลาทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วย 2 ยุคหรือมากกว่า
eon n ระยะเวลาที่ยาวนานมากเกินกว่าจะวัดได้
epact n ระยะเวลาประมาณ 11 วันที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างปีทางจันทรคติและปีทางสุริยคติ
epaulet n เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร
epaulette n อินทรธนู
epee n ดาบปลายแหลมชนิดหนึ่งที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ มีน้ำหนักมากกว่าดาบฟอยล์
epeeist n นักกีฬาฟันดาบที่ใช้ดาบปลายแหลมที่หนักกว่าดาบฟอยล์
epergne n ภาชนะที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่ใช้ใส่ผลไม้หรือดอกไม้แล้ววางไว้กลางโต๊ะ
epexegesis n การเพิ่มคำหรือวลีเพื่ออธิบายความหมายของข้อความ
epexegesis n การเพิ่มคำหรือวลีเพื่ออธิบายความหมายของข้อความ
ephedrine n สารอัลคาลอยด์สีขาวไม่มีกลิ่นช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก ขยายรูม่านตาและกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
ephemera n ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้นๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง
ephemera n สิ่งที่มีอายุสั้นและไม่ค่อยมีความสำคัญมาก
ephemeral adj ซึ่งมีอายุสั้น
ephemeral n พืชหรือแมลงที่มีอายุสั้น
ephemeris n ตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต
epic adj เกี่ยวกับมหากาพย์
epic adj ซึ่งยิ่งใหญ่และกล้าหาญ
epic n มหากาพย์
epic n วรรณคดี ละคร ภาพยนตร์ที่ลงทุนสูงมากในการสร้างและมักมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
epical adj เกี่ยวกับมหากาพย์
epicene n คนที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ (ทางวรรณคดี)
epicene adj มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ
epicene adj ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
epicene adj อ่อนแอ
epicenter n จุดศูนย์กลาง
epicenter n พื้นดินเหนือศูนย์กลางการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
epicure n ผู้มีรสนิยมสูงในการกิน
epicurean adj ซึ่งรู้จักเสพสุขกับชีวิต
epicurean adj ซึ่งอุทิศให้กับความหรูหราและพิถีพิถันโดยเฉพาะการกิน
epicycle n การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ตามทฤษฎีระบบสุริยะของเพลโตที่ว่าวัตถุทรงกลมจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นรอบวงของวัตถุทรงกลมที่ใหญ่กว่า
epicycle n วัตถุทรงกลมที่กลิ้งไปรอบๆ เส้นรอบวงของวัตถุทรงกลมที่ใหญ่กว่า (ทางเรขาคณิต)
epicyclic adj ซึ่งมีแกนหมุนรอบแกนกลาง
epidemic n การลุกลามอย่างรวดเร็ว
epidemic adj ซึ่งระบาดอย่างรวดเร็ว
epidemic n โรคระบาด (ที่แพร่อย่างรวดเร็ว)
epidemiology n ต้นกำเนิดและการพัฒนาของเชื้อโรค
epidemiology n ระบาดวิทยา
epidermis n ผิวหนังชั้นนอกสุด
epidiascope n อุปกรณ์ที่ใช้ขยายภาพของวัตถุที่ทึบแสงและโปร่งแสงให้ไปตกบนจอภาพ
epiglottis n ลิ้นที่ปิดหลอดลมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารหรือน้ำเข้าไปในขณะที่กลืนอาหาร
epigram n คำคม
epigram n บทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ
epigraph n คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, บท, ตอน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับแก่นของเรื่อง
epigraph n ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้บนรูปปั้นอนุเสาวรีย์หรือสิ่งก่อสร้าง
epigraphy n การศึกษาและถอดความหมายของตัวหนังสือโบราณที่แกะสลักไว้
epigraphy n ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้
epilation vt การกำจัดขนบนร่างกาย
epilepsy n โรคลมบ้าหมู
epilog n บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร)
epilogue n บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร)
epinephrine n ฮอร์โมนอะดรีนาลีน
epiphyte n พืชที่เกาะพืชชนิดอื่นอยู่ แต่ไม่ได้ดูดอาหารจากพืชชนิดนั้น เช่น มอส, กล้วยไม้, เฟิร์น
episcopacy n การปกครองคณะสงฆ์โดยสังฆนายก เช่น ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
episcopal adj เกี่ยวกับสังฆนายก
episcopate n เขตปกครองหรือเขตรับผิดชอบของสังฆนายก
episcopate n คณะสังฆนายก
episcopate n ตำแหน่งของสังฆนายก
episcope n อุปกรณ์ที่ใช้ขยายภาพของวัตถุที่ทึบแสงและโปร่งแสงให้ไปตกบนจอภาพ
episiotomy n การตัดเพื่อขยายปากช่องคลอดในการคลอดลูก
episode n ตอน
episodic adj เกี่ยวกับวงเล็บ
epistaxis n การมีเลือดออกทางจมูก
epistemology n การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของธรรมชาติและความรู้
epistle n จดหมายที่เป็นทางการ (มักมีเนื้อความเกี่ยวกับการสอนสั่ง) (คำทางการ)
epitaph n คำจารึกบนหลุมฝังศพ
epitaph n คำพูดหรือข้อความสั้นๆ ที่ทำขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ตาย
epithalamium n บทกวีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในงานฉลองการแต่งงาน
epithelium n เนื้อเยื่อบางๆ ที่ห่อหุ้มร่างกายของสัตว์
epithet n คำไม่สุภาพ
epithet n ฉายา
epithilium n ผิวหนัง
epitome n การสรุป (คำทางการ)
epitome n ตัวอย่างที่ชัดเจน
epitomize vt เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
epitomize vt สรุปเอาเฉพาะใจความสำคัญของงานเขียน (คำทางการ)
epoch n ช่วงเวลาสำคัญในอดีต
epoch-making adj ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก
epochal adv เกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ (คำทางการ)
epochal adj ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก
eponym n ชื่อของคนหรือบุคคลในตำนานที่นำมาตั้งเป็นชื่อสิ่งต่างๆ
eponymous adj เกี่ยวกับยศตำแหน่ง
epoxy n เรซินสังเคราะห์ มีความเหนียวมาก จะแข็งตัวหลังผ่านความร้อน ใช้เคลือบผิวหรือเป็นตัวเชื่อมวัตถุ
eppy sl โกรธมาก
epsilon n พยัญชนะตัวที่ 5 ในภาษากรีก (คล้ายพยัญชนะ e ในภาษาอังกฤษ)
equable adj สงบนิ่ง
equal n คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน
equal adj ซึ่งเท่ากัน
equal vt ทำให้เทียมกัน
equal vi เท่ากัน
equal in phrv เหมือนกับ
equalitarian adj เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน
equalitarian n ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเท่าเทียมกัน
equality n ความเท่าเทียม
equalize vi ทำคะแนนเท่ากัน (กีฬา)
equalize vt ทำให้เท่ากัน
equally adv อย่างเท่าเทียมกัน
equanimity n จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ)
equate vt แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน
equate to phrv เปรียบเทียบกับ
equate with phrv เทียบเท่า
equater n เส้นศูนย์สูตร
equation n ความเท่าเทียมกัน
equation n สมการ (คณิตศาสตร์)
equator n เส้นศูนย์สูตร
equerry n เจ้าหน้าที่ดูแลม้าของราชสำนัก
equerry n ราชองครักษ์
equestrian adj ที่เกี่ยวกับการขี่ม้า
equestrian n นักขี่ม้า
equestrienne n คนขี่ม้า (โดยเฉพาะคนที่ขี่ม้าเก่ง)
equi prf เท่ากัน
equi- prf เท่ากัน
equiangular adj (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีมุมเท่ากันทุกมุม
equidistance n ซึ่งมีระยะห่างจากสถานที่ 2 แห่งหรือมากกว่าเป็นระยะทางเท่ากัน
equilateral adj (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน
equilibrate vt ทำให้สมดุล
equilibrate vi สมดุลกัน
equilibrator n เครื่องมือที่ช่วยรักษาความสมดุล
equilibrium n ความสงบของจิตใจ
equilibrium n ความสมดุลของร่างกาย
equine adj คล้ายม้า (ทางรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรม)
equinimity n ความสงบเงียบ
equinoctial adj (พืช) ที่ดอกจะบานและหุบในเวลาเฉพาะของวัน (ทางพฤกษศาสตร์)
equinoctial adj ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีเวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
equinoctial n พายุหรือลมแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
equinoctial circle n วงเส้นศูนย์สูตร
equinoctial line n เส้นศูนย์สูตร
equinoctical point n เส้นศูนย์สูตร
equinox n ช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน ซึ่งมักจะเกิดในช่วงวันที่ 21 มีนาคมและ 23 กันยายน
equip vt จัดหามาให้
equip for phrv มีอุปกรณ์สำหรับ
equip with phrv จัดหาให้ด้วย
equipage n เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ)
equipage n รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา
equipment n อุปกรณ์
equipoise vt ถ่วงดุล (คำทางการ)
equipoise n ภาวะสมดุล
equipoise n สิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุล
equipped adj ครบครัน
equitable adj ยุติธรรม
equitably adv อย่างยุติธรรม
equity n ความถูกต้อง
equivalence n ความเท่าเทียมกัน
equivalence n การเท่ากัน
equivalence n ความเท่าเทียมกัน
equivalence of meaning n การมีความหมายเหมือนกัน
equivalent adj เท่ากับ
equivocal adj ที่กำกวม
equivocal adj ที่ยากจะเข้าใจได้
equivocate vi พูดสองนัย
er inter เสียงแสดงความไม่แน่ใจ
er suf ผู้มีหน้าที่
er suf การกระทำหรือกระบวนการ
er suf บ่อย
era n ยุค
eradicate vt กำจัดจนหมดสิ้น
eradication n การทำลาย
erase vt ลบ
erase vt ลบข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์
erase from phrv ลบออก
eraser n ยางลบ
erbium n ธาตุโลหะสีเงินใช้ผสมในสิ่งอื่นเพื่อทำให้เกิดสี (สัญลักษณ์คือ Er)
ere prep ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี)
ere conj ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี)
erect adj ซึ่งตั้งตรง
erect vt ทำให้ตั้งขึ้น
erect vt สร้างขึ้น
erect feathers vt ทำให้ขนตั้งฟู
erectile adj ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้
erection n การตั้งตรง (โดยเฉพาะอวัยวะเพศชาย)
erection n การสร้าง (คำทางการ)
erectly adv อย่างตั้งตรง
erector n กล้ามเนื้อที่ยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
erector n ผู้สร้าง
erelong adv ไม่นาน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี)
eremite n ฤๅษี
erenow adv ก่อนเวลานี้ (คำโบราณ, ทางวรรณคดี)
erewhile adv เมื่อก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี)
erg n หน่วยวัดของพลังงานในระบบเซนติเมตร-กรัม-วินาที 1 erg มีค่าเท่ากับ 107 joule
erg n พื้นที่ในทะเลทรายที่มีลมพัดกวาดทำให้ทรายปลิวไปมา โดยเฉพาะในทะเลทรายซาฮาร่า
ergo adv เพราะฉะนั้น (คำทางการ)
ergo conj เพราะฉะนั้น (คำทางการ)
ergonomics n การศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ergosterol n ผลึกสเตียรอยด์ที่พบมากในยีสต์และรา
ergot n โรคของธัญพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ergot n สารที่ได้จากเชื้อรา ergot ซึ่งสามารถนำไปทำยารักษาโรคได้
ermine n ขนสีขาวของตัว ermine ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย หรูหรา สูงส่ง
ermine n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
ern n นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla
ern suf แสดงทิศทาง
erne n นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla
erode vi กร่อน
erode vt กร่อน
eroding adj ซึ่งกัดกร่อน
erogenous adj ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
erosion n การกัดกร่อน
erosive adj ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด
erosive adj ซึ่งเป็นกรด
erosive adj ซึ่งสามารถทำลายหรือกัดกร่อนได้
erotic adj ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
erotica n ศิลปะหรืองานประพันธ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อความสุนทรียทางเพศ
eroticism n การหมกมุ่นในกามารมณ์
eroticism n ความต้องการทางเพศ
eroticism n ลักษณะที่กระตุ้นความต้องการทางเพศ
err vi ทำผิด
errancy n ความโน้มเอียงในการกระทำผิดหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม
errancy n พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
errand n งานที่ใช้ให้ทำ
errand boy n คนส่งสินค้า
errand boy n เด็กนักเรียนผู้ชายที่มีหน้าที่คอยซื้อของให้นักเรียนรุ่นพี่
errand boy n เด็กรับใช้
errand boy n เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย
errand runner n เด็กหนุ่มที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน
errand runner n เด็กสาวที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน
errand runner n บริกรยกกระเป๋า
errant adj ที่ท่องเที่ยวไปทั่ว
errant adj ที่ประพฤติชั่ว
erratic n คนที่เอาแน่ไม่ได้
erratic adj ไม่แน่ไม่นอน
erring n เครื่องประดับที่มีลักษณะห้อย
erroneous adj ไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด
erroneously adv อย่างไม่ถูกต้อง
error n ข้อผิดพลาด
error n ความเชื่อที่ผิด
ersatz adj ซึ่งเป็นของเทียม
erst adv เมื่อก่อน (คำโบราณ)
erstwhile adj ในสมัยก่อน
erstwhile adv เมื่อก่อน (คำโบราณ)
ertaliate vt แก้เผ็ด
eruct vt เรอ (ทางการแพทย์)
eruct vi เรอ (ทางการแพทย์)
erudite adj ซึ่งมีความรู้ดี
erudition n ความรู้ (ที่ได้จากการเรียนและการอ่าน)
erupt vt ทำให้ระเบิด
erupt vi ระเบิด
erupt into phrv ปะทุ
eruption n การระเบิด
ery suf ธุรกิจ
erythema n การเป็นผื่นแดงของผิวหนังเนื่องจากมีไข้และติดเชื้อ
erythrocyte n เม็ดเลือดแดง
escalade n การปีนข้ามกำแพงด้วยบันไดเพื่อไปโจมตีฝ่ายตรงข้าม
escalade vt ปีนข้ามกำแพงด้วยบันไดเพื่อไปโจมตีฝ่ายตรงข้าม
escalate vt ทำให้เพิ่มขึ้น
escalate vi เพิ่มขึ้น
escalation n การทำให้หลากหลาย
escalator n บันไดเลื่อน
escallop n ริมผ้าที่เป็นรูปคลื่น
escalope n ชิ้นเนื้อที่หั่นบางๆ และไม่ติดกระดูก
escapade n การกระทำที่น่าตื่นเต้นและกล้าบ้าบิ่น
escape n การหนี (จากการถูกขัง)
escape vt หนี (จากการถูกขัง)
escape vi หนี (จากการถูกขัง)
escape from phrv หนีรอดจาก
escape to phrv หนีไปยัง
escaped adj ซึ่งวิ่งหนีไป
escapee n ผู้ที่หลบหนี
escapee n ผู้หลบหนี
escapement n เครื่องเกาะฟันเฟืองในนาฬิกา
escaper n ผู้ที่อยู่รอด
escarole n พืชชนิดหนึ่งไปใช้ทำสลัดได้
escarpment n เนินลาดชันที่ทำขึ้นไว้หน้าป้อมปราการ
escarpment n สันเขาหรือหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการผุกร่อนหรือการแยกตัวของเปลือกโลก
esce suf กลายเป็น
escent suf ค่อยๆ เป็น
eschar n สะเก็ดแผล
eschatology n คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์
escheat n การเวนคืนทรัพย์สินของคนที่เสียชีวิตให้เป็นของรัฐ เนื่องจากไม่มีผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
escheat n ทรัพย์สินที่ต้องเป็นของรัฐเนื่องจากไม่มีผู้รับมรดก
eschew vt หลบเลี่ยง
escort n การคุ้มครอง
escort n คนที่ไปเป็นเพื่อน
escort vt คุ้มกัน
escort from phrv คุ้มกันให้พ้นจาก
escort to phrv ป้องกันให้เพื่อ
escourt n คณะผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ
escritoire n โต๊ะเขียนหนังสือที่มีลิ้นปิดเปิด (ซึ่งบังลิ้นชักและช่องเก็บกระดาษไว้)
escrow vt เก็บเงินหรือทรัพย์สินไว้ที่บุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
escrow n เงินหรือทรัพย์สินที่ให้บุคคลหนึ่ง แต่เก็บไว้กับบุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
escudo n หน่วยเงินตราของโปรตุเกส
esculent adj ซึ่งกินได้ (คำทางการ)
esculent n สิ่งที่สามารถกินได้โดยเฉพาะพืชผัก (คำทางการ)
escutcheon n ป้ายโลหะบอกชื่อเรือที่ติดอยู่ท้ายเรือ
escutcheon n แผ่นโลหะรอบลูกกุญแจหรือที่ดึงประตู
escutcheon n โล่ที่แสดงเครื่องหมายประจำตระกูล
ese suf เป็นของ
Eskimo n ชาวเอสกิโม
Eskimo n ภาษาเอสกิโม
Eskimo dog n สุนัขที่มีขนหนาหูตั้งใช้ลากเลื่อนในแถบขั้วโลกเหนือ
esophagus n หลอดอาหาร
esoteric adj ซึ่งยากที่จะเข้าใจ
esoteric adj ซึ่งรู้กันเพียงไม่กี่คน
esoteric adj เป็นความลับ
ESP(extrasensory perception) n โทรจิต
espadrille n รองเท้าแตะที่ทำจากผ้าหรือผ้าใบ พื้นล่างของรองเท้าทำจากเชือกถัก บางครั้งก็มีสายผูกรอบข้อเท้า
espalier n พันธุ์ไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ถูกทำให้เลื้อยเกาะไปตามกำแพงรั้วหรือเส้นลวด
esparto n ต้นหญ้าที่ใบยาวหยาบ ของทวีปยุโรปและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำกระดาษ เชือกหรือเสื่อได้
especial adj โดยเจาะจง
especially adv โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Esperanto n ภาษาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งรากศัพท์ส่วนใหญ่มาจากภาษายุโรปหลายภาษา
espial n การสืบ
espionage n จารกรรม
esplanade n พื้นที่โล่งๆ ยาวๆ (โดยเฉพาะที่ใกล้ทะเล) ใช้สำหรับเดินเล่นหรือขับรถเล่น
espousal n การนำมาใช้
espousal n การสมรส (คำทางการ)
espouse vt นำมาใช้
espouse vt สมรส (คำโบราณ)
espoused adj แต่งงานแล้ว
espresso n (เครื่องดื่ม) กาแฟเอสเปรสโซ
espresso n กาแฟ (ผง) เอสเปรสโซ
espresso n เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ
esprit n สติปัญญา
esprit de corps n ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ
espy vt เห็นในทันทีทันใด (คำทางการ)
esque suf รูปแบบ
esquire n เด็กรับใช้ประจำอัศวิน (ซึ่งกำลังฝึกฝนที่จะเป็นอัศวินเองในอนาคต)
ess suf เพศหญิง
essay n ความพยายาม (คำทางการ)
essay n ความเรียง
essay vt ทดสอบ
essay vt พยายาม (คำทางการ)
essence n แก่น
essence n ส่วนสำคัญของพืชที่ถูกสกัดออกมา
essential adj จำเป็น
essential n องค์ประกอบสำคัญ
essential part n สาระสำคัญ
essentially adv โดยพื้นฐาน
essentialness n สิ่งจำเป็น
essentials n ส่วนที่สำคัญที่สุด
establish vt สร้าง
establish vt แสดงให้เห็น
establish in phrv ทำให้เกิดขึ้น
established adj เป็นที่ยอมรับ (ว่าเป็นจริง)
establisher n ผู้สถาปนา
establishment n การสถาปนา
estaminet n ร้านขายกาแฟเล็กๆ (โดยเฉพาะในฝรั่งเศส)
estate n ทรัพย์สินที่ดิน
estate n มรดก
estate agent n คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน
esteem n ความเคารพ
esteem vt เคารพ
esteemed adj ซึ่งได้รับการยกย่อง
ester n สารประกอบอินทรีย์เกิดจากปฏิกิริยาของกรดกับอัลกอฮอล์
esthete n คนที่รักความสวยงามโดยเฉพาะในงานศิลปะ
esthetic adj เกี่ยวกับความงาม
esthetic n ความงาม
esthetician n นักศึกษาหรือผู้อุทิศตนเพื่อศิลปะและความงาม
esthetician n ผู้ที่ให้บริการด้านความสวยงามแก่ผู้อื่น
esthetics n สุนทรียศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวยความงาม
estimable adj ซึ่งสามารถประเมินได้ (คำโบราณ)
estimable adj น่านับถือ
estimate n การตีราคา
estimate vt ประมาณ
estimate at phrv ประเมินไว้ที่ (จำนวน, ราคา)
estimated adj ใกล้เคียง
estimated adj ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว
estimation n การประเมิน
estimation n ความเคารพ
estival adj แห่งฤดูร้อน
estival adj เหมือนฤดูร้อน
estival adj เหมาะกับฤดูร้อน
estivate vi ผ่านฤดูร้อน
estivation n การจัดเรียงของกลีบดอกของดอกไม้ตูม
estivation n การใช้เวลาในฤดูร้อน ณ สถานที่สถานที่หนึ่ง (คำทางการ)
estivation n การหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนหรือเดือนที่แห้งแล้ง
Estonian adj เกี่ยวกับประชาชน ภาษาหรือวัฒนธรรมของเอสโตเนีย
Estonian n ชาวเอสโตเนีย
Estonian n ภาษาเอสโตเนีย
estop vt ขัดขวาง (ภาษาโบราณ)
estop vt ขัดขวางโดยใช้กฎหมาย
estrange vt ทำให้บาดหมาง
estrange from phrv ทำให้ห่างเหินจาก
estrogen n ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ ช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศและช่วยพัฒนาลักษณะเฉพาะทางเพศของเพศหญิง
estrus n ช่วงที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมียมีความต้องการทางเพศ (ซึ่งอยู่ในช่วงที่สัตว์หาคู่ผสมพันธุ์)
estuary n ปากแม่น้ำ
et al. adv และอื่นๆ (คำย่อจากภาษาละติน et alibi)
et cetera adv และอื่นๆ
etagere n หิ้งหลายชั้นที่เปิดโล่งใช้วางของชิ้นเล็กๆ
etc. abbr และอื่นๆ (คำย่อของ et cetara)
etch vt แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน
etch vi แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน
etch vi แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์
etch vt แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์
etch vt เห็นได้ชัดเจน
etch in phrv แกะสลัก
eternal adj ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
eternal adj ที่อยู่ชั่วนิรันดร์
eternal n สิ่งที่อยู่ชั่วนิรันดร์
eternal checkout sl ความตาย
eternal triangle idm สองหญิงหนึ่งชาย
eternalize vt ทำให้เป็นนิรันดร์
eternally adv อย่างชั่วนิรันดร์
eternity n นิรันดร
eternity n เวลาที่ยาวนานมาก
eternity n สภาวะไร้กาลเวลาในช่วงหลังความตาย (ทางศาสนา)
ethanol n เอธิลอัลกอฮอล์
ethene n ก๊าซที่ไม่มีสี ติดไฟได้ ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์และสารเคมีชนิดอื่นๆ และใช้ในการทำให้ผลไม้สุก
ether n อากาศ (ทางวรรณคดี)
ether n อีเธอร์
ethereal adj บอบบาง
etherealize vt ทำให้กลายเป็นสารละลายอีเธอร์
etherealize vt ทำให้บอบบาง
etherify vt ทำให้กลายเป็นสารละลายอีเธอร์
etherify vt เปลี่ยนสสารโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ให้เป็นอีเธอร์
etherize vt เปลี่ยนสสารโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ให้เป็นอีเธอร์
Ethernet n เครื่องหมายการค้าของระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายท้องถิ่นโดยใช้สายเคเบิล
ethic n หลักจรรยา
ethical adj ตามหลักจรรยา
ethics n จริยศาสตร์
Ethiopia n ประเทศเอธิโอเปีย
ethnic adj เกี่ยวกับชาติพันธุ์
ethnic group n กลุ่มชาติพันธุ์
ethnicity n ลักษณะของเชื้อชาติหรือกลุ่มชนที่เหมือนกันหรือต่างกัน
ethnographical adj เกี่ยวกับเชื้อชาติ
ethnography n มานุษยวิทยาแขนงหนึ่งซึ่งศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ต่างๆ
ethnology n ชาติพันธุ์วิทยา
ethos n ลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคมที่มีร่วมกันของกลุ่มคน
ethyl n อนุมูลทางเคมี มีคุณสมบัติไวไฟ
ethyl alcohol n แอลกอฮอล์
ethylene n ก๊าซเอธิลีน ไม่มีสีติดไฟได้
etiolate vt ทำให้ขาวซีดและสุขภาพไม่ดี
etiolate vt ทำให้อ่อนแอ
etiology n การแพทย์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและต้นกำเนิดของโรค
etiology n การศึกษาทางปรัชญาที่เกี่ยวกับสาเหตุและต้นกำเนิด
etiquette n มารยาท
Eton collar n (เครื่องแบบของวิทยาลัยอีตันในประเทศอังกฤษ) ปกเสื้อทรงกว้าง สีขาว
Eton jacket n (เครื่องแบบของนักเรียนของวิทยาลัยอีตันในประเทศอังกฤษ) เสื้อแจ๊คเก็ตทรงสั้นสีดำผ่าหน้า
Etruria n ดินแดนทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมอิตาลี
Etruscan adj เกี่ยวกับประชาชน ภาษา และวัฒนธรรมอิทรูเรียโบราณ
Etruscan n พลเมืองของอิทรูเรียโบราณ
Etruscan n ภาษาอิทรูเรียโบราณ
etymology n นิรุกติศาสตร์
etymology n ประวัติของคำ
etymon n รากศัพท์
eu prf ดี
eucalyptus n ต้นยูคาลิปตัส
Eucharist n พิธีศีลมหาสนิท
Eucharist rite n พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์
euchre n การป้องกันไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นได้ถึง 3 รอบ ซึ่งจะเป็นผู้ชนะในการเล่นไพ่ยูเครอะ
euchre n การเล่นไพ่ชนิดหนึ่งมีจำนวนไพ่สูงสุด 32 ใบในหนึ่งสำรับ
euchre vt ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเล่นได้ 3 รอบ เพื่อชนะไพ่ยูเครอะ
euchre vt หลอกลวง
euchre sl ฉ้อโกง
Euclid n นักคณิศาสตร์ชาวกรีก ผู้สร้างแบบเรียนมาตรฐานทางเรขาคณิตซึ่งใช้มาจนถึงศตวรรษที่ 19
eudaemonism n หลักคำสอนที่ประเมินคุณค่าของชีวิตจากความสุข
eudemonism n ความสุข
eugenic adj เกี่ยวกับการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น
eugenically adv โดยเกี่ยวกับการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น
eugenics n การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น
eugenol n น้ำมันที่ไม่มีสีจากต้นกานพลู
eulogistic adj ซึ่งยกย่อง
eulogize vt สรรเสริญ (คำทางการ)
eulogize vi สรรเสริญ (คำทางการ)
eulogy n ถ้อยคำสรรเสริญ
eunuch n ขันที
eunuch n คนที่ไม่มีอำนาจ (คำไม่เป็นทางการ)
eupepsia n ระบบการย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพ
euphemism n การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพนุ่มนวลลดความรุนแรงลง
euphemism n ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล
euphonic adj เกี่ยวกับเสียงที่น่าฟัง (โดยเฉพาะในการพูดหรือการออกเสียง)
euphonically adv อย่างน่าฟัง
euphonious adj ซึ่งมีเสียงเพราะ
euphonium n แตรทองเหลืองขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
euphony n เสียงที่ไพเราะ
euphoria n ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และเป็นสุขอย่างที่สุด
euphoric adj ปลาบปลื้ม
euphuism n การประพันธ์แบบหนึ่งในศตวรรษที่ 16 และ 17 ที่มีการใช้โวหารแบบต่างๆ มากเกินไป
Eurasia n พื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการรวมทวีปยุโรปและเอเชีย
Eurasian adj เกี่ยวกับยุโรปและเอเชีย
Eurasian n คนที่มีเชื้อสายจากทั้งทางยุโรปและเอเชีย
eureka int คำอุทานที่หมายความว่า ค้นพบแล้ว
eurhythmic adj โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม
eurhythmical adj เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อบำบัดโรคหรือฝึกซ้อมดนตรี
eurhythmical adj โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม
eurhythmics n การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกาย บำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี
Eurobond n พันธบัตรในสกุลเงินต่างๆ ที่นำออกขายให้กับนักลงทุนในประเทศอื่นที่ไม่ได้ใช้สกุลเงินที่ระบุไว้ในพันธบัตร
Eurodollar n เงินดอลล่าร์สของสหรัฐอเมริกาที่ฝากไว้ที่ธนาคารนอกประเทศ โดยเฉพาะธนาคารในยุโรป
Europe n ทวีปยุโรป
Europe n ยุโรป
European adj เกี่ยวกับยุโรป
European n เกี่ยวกัสหภาพยุโรป
European Community n ประชาคมยุโรป
European Economic Community n ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
europium n ธาตุโลหะสีเงินขาวหายาก ใช้ในเครื่องยิงแสงเลเซอร์ มีสัญลักษณ์คือ Eu
eurythmic adj โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม
eurythmical adj เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อบำบัดโรคหรือฝึกซ้อมดนตรี
eurythmical adj โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม
eurythmics n การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกายหรือบำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี
eustachian tube n ท่อที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับช่วงคอส่วนบน มีหน้าที่ปรับความดันอากาศในแก้วหูทั้งสองข้าง
eutectic adj เกี่ยวกับโลหะผสม โดยเฉพาะอัลลอยที่มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุดของโลหะผสม
eutectic n สสารหรือโลหะผสมที่มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุด
euthanasia n การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษา ไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ)
evacuate vt ถ่าย (อากาศ) ออก
evacuate vt ทำให้ว่างเปล่า (คำทางการ)
evacuate vi อพยพ
evacuate vt อพยพ
evacuate bowels vi ถ่ายอุจจาระ
evacuate from phrv เคลื่อนย้ายออกจาก
evacuate to phrv เคลื่อนย้ายไปยัง
evacuation n การระบายของเสียในร่างกายออก
evacuation n การอพยพ
evacuation n สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระ
evacue n คนที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศ
evacuee n ผู้อพยพ
evade vt หลบเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี)
evaluate vt ประเมินผล
evaluated adj ซึ่งมีค่า
evaluation n การประเมินค่า
evaluation n การตีราคา
evaluation n การประเมิน
evaluation n บทวิจารณ์
evanesce vi ลดน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่มีเหลืออยู่ (ทางวรรณคดี)
evanescent adj หายไปอย่างรวดเร็ว
evangel n เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น)
evangel n เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิล
evangel n หลักคำสอนเบื้องต้น
evangelic adj เกี่ยวกับความเชื่อของศาสนิกชนนิกายโปรแตสแตนท์ที่เชื่อถือในคัมภีร์ไบเบิลและการช่วยให้พ้นจากบาปโดยการศรัทธาในพระเยซู
evangelic adj เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุด ในคัมภีร์ไบเบิล )ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุคและจอห์น)
evangelic adj ซึ่งกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและต้องการให้คนอื่นเชื่อเหมือนกับตัวเอง
evangelical adj เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น)
evangelical adj เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ที่ศาสนิกชนของนิกายนี้เชื่อ ถือในคัมภีร์ไบเบิลและการช่วยให้รอดจากบาปโดยการศรัทธาในพระเยซู
evangelical adj ซึ่งกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและต้องการให้คนอื่นเชื่อเหมือนกับตัวเอง
evangelical n ศาสนิกชนของศาสนาคริสต์อีแวนเจลิค (ซึ่งเป็นสายหนึ่งในนิกายโปรแตสแตนท์)
evangelism n การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ (โดยเฉพาะโดยคริสตศาสนิกชนที่พยายามชักชวนให้คนอื่นหันมานับถือศาสนาคริสต์)
evangelism n ความกระตือรือร้นอย่างมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
evangelist n ผู้ที่สอนศาสนาคริสต์
evangelize vi เปลี่ยนคนอื่นให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะด้วยการเทศน์หรืองานของมิชชันนารี
evangelize vt เปลี่ยนคนอื่นให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะด้วยการเทศน์หรืองานของมิชชันนารี
evangelize vi พยายามชักชวนให้คนอื่นกระตือรือร้นในความคิดความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับตัวเอง
evangelize vt พยายามชักชวนให้คนอื่นกระตือรือร้นในความคิดความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับตัวเอง
evaporate vi ค่อยๆ เลือนหายไป
evaporate vt ทำให้ระเหย
evaporate vi ระเหย
evaporated milk n นมข้น (จากการที่น้ำในนมระเหยไปส่วนหนึ่ง)
evaporating dish n จานใช้สำหรับระเหยสาร
evaporation n การขจัดน้ำจากอาหาร
evaporation n การทำให้เป็นไอ
evaporative adj ที่ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว
evaporator n เครื่องมือที่ทำให้แห้ง
evasion n การหลีกเลี่ยง (สิ่งที่ไม่ดี)
evasion n ข้ออ้าง
evasive adj ซึ่งตอบไม่ตรงประเด็น
evasive adj ซึ่งหลีกหนีปัญหา
evasively adv อย่างหลีกเลี่ยง
Eve n ผู้หญิงคนแรกที่พระแจ้งสร้างขึ้นมาตามพระคัมภีร์ไบเบิล
eve n วันก่อนวันหยุดหรือวันสำคัญ
even adj (จำนวน) เท่ากัน
even adj (เลข) คู่
even vi ทำให้เท่ากัน
even vt ทำให้เท่ากัน
even adv แม้กระทั่ง
even adv ยิ่งไปกว่านั้น
even adj เรียบ
even adj สงบ
even if adv แม้ว่า
even now adv แม้ในขณะนี้
even number n จำนวนคู่
even off phrv เท่ากัน
even out phrv เท่ากัน
even so adv ถึงกระนั้น
even though adv ถึงแม้ว่า
even up phrv ทำให้เท่ากันมากขึ้น
even up phrv ทำให้เสมอกัน
even up on phrv ตอบแทน
even-handed adj ยุติธรรม
evened out sl กลับสู่ปกติ
evenfall n พลบค่ำ (คำโบราณ)
evening n ตอนเย็น
evening clothes n ชุดราตรี
evening dress n ชุดราตรี
evening meal n อาหารมื้อเย็น
evening prayer n พิธีทางศาสนาตอนเย็น
evening primrose n พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีขนดอกเป็นสีเหลือง น้ำมันจากเมล็ดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถนำมาทำยารักษาอาการหรือปัญหาเกี่ยว กับประจำเดือน
evening star n ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ
evenings adv ทุกเย็น (ตามปกติ)
evenly adv อย่างเท่าเทียม
evenness n ความสม่ำเสมอ
evensong n พิธีทางศาสนาตอนเย็น
event n การแข่งขันกีฬา
event n ผลลัพธ์ (คำโบราณ)
event n เหตุการณ์สำคัญ
eventful adj ซึ่งมีความหมาย (ต่อชีวิตของบางคน)
eventful adj เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญ, น่าสนใจและน่าตื่นเต้น
eventide n ตอนเย็น (ทางวรรณคดี)
eventness n ความเท่าเทียมกัน
events n สิ่งที่เกิดในอดีต
eventual adj ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย
eventuality n สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะสิ่งไม่ดี) (คำที่เป็นทางการ)
eventually adv ในที่สุด
eventuate vi ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย (คำทางการ)
ever adv เคย
ever adv ตลอด
ever so adv อย่างมากมาย
everglade n ทุ่งหญ้าที่มีน้ำท่วมอยู่อย่างน้อยระยะเวลาหนึ่งในหนึ่งปี
evergreen adj ซึ่งเขียวชอุ่มตลอดปี
evergreen n ต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปี
everlasting n ความไม่สิ้นสุด
everlasting adj ตลอดกาล
everlastingly adv ตลอดไป
evermore adv ตลอดไป
evert vt กลับด้านในออกข้างนอก
every adj แต่ละ
every adj ทั้งหมด
Every cloud has a silver lining. idm ในสิ่งที่เลวร้ายยังพอมีสิ่งที่ดีปรากฏอยู่
every day adv แต่ละวัน
every day adj ทุกวัน
every day adv ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานาน
every day adj ที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน
every inch a something idm อย่างสมบูรณ์
every inch the something idm อย่างสมบูรณ์
every last one idm ทุกคน
every living soul idm ทุกคน
every minute counts idm ทุกนาทีมีค่า
every moment counts idm ทุกนาทีมีค่า
every morning adv ทุกเช้า
every night adj ทุกคืน
every night adv ทุกคืน
every nook and cranny idm ทุกซอกทุกมุมในที่นั้น
every now and again idm เป็นครั้งคราว
every now and then idm เป็นครั้งคราว
every once in a while idm เป็นครั้งคราว
every one of adj ทุกๆ
every other adj ซึ่งสลับกัน
every person pron ทุกคน
every second adj ซึ่งสลับกัน
every so often idm บางครั้งบางคราว
every time one turns around idm บ่อยๆ
every year adj ประจำปี
everybody pron ทุกคน
everyday n ชีวิตประจำวัน
everyday adj ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน
everyday adj ซึ่งใช้สำหรับงานประจำวัน
everyday adj ไม่น่าสนใจ
everyday joe sl คนทั่วไป
everyman n คนธรรมดาๆ
Everyman n บุคคลธรรมดา
everyone pron ทุกคน
everyplace adv ทุกหนแห่ง (คำไม่เป็นทางการ)
everything pron ทุกสิ่งทุกอย่าง
everything pron สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด
everything but the kitchen sink idm ทุกสิ่งที่นึกได้
everything from A to Z idm เกือบทุกสิ่งที่นึกได้
everywhere adv ทุกหนแห่ง
evetually adv ท้ายที่สุด
evict vt ขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง)
evict from phrv ขับออกจาก
evictee n คนที่ถูกขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง)
eviction n การย้ายออก
evidence vt พิสูจน์หลักฐาน
evidence n หลักฐาน
evident adj ชัดแจ้ง
evidential adj เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
evidently adv อย่างชัดเจน
evil adj ชั่วร้าย
evil n ปีศาจ
evil n สิ่งที่ชั่วร้าย
evil eye n สิ่งที่นำความเคราะห์ร้ายมาให้
evil-doing n บาป
evil-minded adj ซึ่งมีจิตใจชั่วร้าย
evildoer n คนที่ทำสิ่งที่ชั่วร้าย
evince vt แสดงความรู้สึกออกมาอย่างชัดแจ้ง
eviscerate vt เอาส่วนสำคัญออก
eviscerate vt เอาอวัยวะภายในของคนหรือสัตว์ออกมา
evitable adj ซึ่งหลีกเลี่ยงได้
evocable adj ซึ่งเรียก (ความทรงจำ, ความรู้สึกในอดีต) กลับคืนมาได้
evocative adj ซึ่งทำให้รำลึกถึงภาพเหตุการณ์ต่างๆ (โดยเฉพาะเหตุการณ์ในอดีต)
evoke vt ทำให้ปรากฏขึ้น
evoke vt ทำให้ระลึกความหลัง
evolution n วิวัฒนาการ
evolve vt ค่อยๆ พัฒนา
evolve from phrv ค่อยๆ พัฒนาจาก
evolve out of phrv ค่อยๆ พัฒนาจาก
ewe n แกะตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
ewer n คนโท
ex prf ก่อนหน้า
ex prf นอก
ex n พยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24
ex prf ไม่มี
ex prep ไม่รวม
ex n อดีตภรรยาหรือสามี (คำไม่เป็นทางการ)
ex prf ออก
ex prf ออก
ex sl คู่รักเก่า
ex cathedra adv ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ)
ex cathedra adj ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ)
ex- adj เก่า
exacerbate vt ทำให้แย่ลง
exact vt ต้องการ
exact adj ถูกต้องแม่นยำ
exact from phrv บังคับเรียกเก็บจาก
exact of phrv บังคับเรียกเก็บจาก
exact opposite n สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน
exacting adj ซึ่งต้องการความสนใจมาก
exaction n การออกคำสั่ง
exactitude n ความถูกต้องแม่นยำ
exactly adv อย่างถูกต้อง
exactly the same adv เหมือนกัน
exactness n ความถูกต้อง
exaggerate vt กล่าวเกินจริง
exaggerate vi กล่าวเกินจริง
exaggerated adj ซึ่งเฟ้อ
exaggerated adj เกี่ยวกับเรื่องประโลมโลก
exaggerated adj เกินจริง
exaggerated adv อย่างเชื่อถือไม่ได้
exaggeration n การกล่าวเกินจริง
exalt vt ยกระดับ (คำทางการ)
exaltation n การทำให้เป็นพระเจ้า
exaltation n การสรรเสริญ
exalted adj สูงส่ง
exam n การสอบ
examination n การตรวจสอบ
examination n การสอบ
examine vt ไต่สวน
examine vt พินิจพิจารณา
examine for phrv สำรวจ
examine in phrv ทดสอบ
examine on phrv ทดสอบ
examiner n นักวิเคราะห์
examiner n ผู้สอบบัญชี
examiner n ผู้ที่ตรวจสอบ
examiner n ผู้ทำการสอบสวน
examiner n ผู้สอบสวน
examiner n ผู้ถาม
examiner n ผู้ทดสอบ
examiner n ผู้ตรวจสอบ
examiner n ผู้เข้าทดลอง
example n ตัวอย่าง
examplify vt เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
examption n การพ้นจากภาระรับผิดชอบ
exasperate vt ทำให้ฉุนเฉียว
exasperating adj ซึ่งฉุนเฉียว
exasperation n ความฉุนเฉียว
excavate vi ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ
excavate vt ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ
excavate vi ขุดดิน
excavate vt ขุดดิน
excavation n กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์)
excavator n เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ขุด
excavator n ผู้ขุดค้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุโบราณ
exceed vt เกินกว่า
exceeding adj มากมาย (ทางวรรณคดี)
exceedingly adv อย่างมากมาย
excel vi ดีเยี่ยม
excellence n ความเป็นเลิศ
Excellency n คำเรียกอย่างยกย่องสำหรับผู้มีตำแหน่งทางราชการสูง เช่น รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต
excellent adj ยอดเยี่ยม
excellent or impressive thing n สิ่งที่ยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ)
excellently adv อย่างดีเยี่ยม
excelling adj โดดเด่น
excelsior n ไม้ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อเพื่อกันไม่ให้ของแตกหัก
except prep นอกจาก
except conj นอกจากว่า (คำโบราณ)
except vt ยกเว้น
excepting conj ยกเว้น (คำทางการ)
excepting prep ยกเว้น (คำทางการ)
exception n ข้อยกเว้น
exception n คนที่ได้รับการยกเว้น
exceptional adj ยอดเยี่ยม
exceptionally adv โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
exceptionally adv อย่างพิเศษ
excerpt n ข้อความที่ตัดตอนมา
excerpt vt ตัดตอนมา (ข้อความ, ย่อหน้า เป็นต้น)
excerpt from phrv เอามาจาก
excerpts n หนังสือรวบรวมบทกวี / วรรณกรรม
excerpts n ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
excess n จำนวนที่มากเกินไป
excess adj ซึ่งมากเกินไป
excess vt ปลด (คนงาน) ออกจากงาน (เนื่องจากการเลิกจ้างงาน)
excess n พฤติกรรมที่เกินขอบเขต
excesses n นิสัยตะกละ
excessive adj ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้
excessive force n การมีมากเกินไป
excessively adv อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้
excessively refined adj ที่ละเอียดมาก
exchange n การโต้เถียง
exchange n การแลกเปลี่ยน
exchange n ตึกที่ใช้ทำกิจกรรมทางการค้าต่างๆ
exchange n โทรศัพท์กลาง
exchange vt แลกเปลี่ยน
exchange for phrv เปลี่ยนเพื่อ
exchange for phrv แลกเปลี่ยนกับ
exchange rate n อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
exchange shots vt ตีลูกกลับ
exchange with phrv เปลี่ยนที่กับ
exchange with phrv แลกเปลี่ยนตำแหน่งกับ
exchangeable adj ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้
exchangeable adj ซึ่งสับเปลี่ยน
exchangeable adj ซึ่งเป็นตัวแทน
exchangeably adv โดยเปลี่ยนกันได้
exchanged adj ซึ่งกันและกัน
excise vt ตัดออก
excise n ภาษีสำหรับสินค้าในประเทศ
excise vt เรียกเก็บภาษี
excitable adj ซึ่งตื่นเต้นได้ง่าย
excitant n ยากระตุ้นประสาทจำพวกแอมเฟตามีน
excitation n ความตื่นเต้น
excitation n ความตื่นเต้น
excite vt กระตุ้น (ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี)
excite vt ทำให้ระลึกถึง
excite vt ปลุกเร้า (ทางร่างกาย)
excite vt ปลุกเร้า (ทางอารมณ์ความรู้สึก)
excited adj ตื่นตระหนก
excited adj ตื่นเต้นดีใจ
excitedly adv อย่างตื่นเต้น
excitement n ความตื่นเต้น
excitement n สิ่งที่น่าตื่นเต้น
exciting adj ที่น่าตื่นเต้น
exclaim vt ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น)
exclaim vi ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น)
exclamation n การร้องอุทาน
exclamation n คำอุทาน
exclamation mark n เครื่องหมายอัศเจรีย์
exclamation point n เครื่องหมายอัศเจรีย์
exclosure n กรง
exclosure n สิ่งปิดผนึก
exclude vt แยกออกไป
excluded adj ที่ได้รับการยกเว้น
excluding adj สุทธิ (ราคา)
exclusion n การแยกออกไป
exclusive adj ซึ่งรู้กันเพียงไม่กี่คน
exclusive adj เก๋ไก๋
exclusive adj ดีเลิศ
exclusively adv เพียงเท่านั้น
exclusively adv หลากหลาย
exclusively adv โดยลำพัง
excommunicate vt ขับออกจากศาสนา
excoriate vt ประนามอย่างรุนแรง (คำทางการ)
excoriate vt ลอกหนัง (คน, สัตว์) ออก (คำทางการ)
excrement n อุจจาระ
excrescence n ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างน่าเกลียด เช่น ส่วนของตึก
excrescence n สิ่งที่งอกออกมาอย่างผิดปกติ (จากคน, สัตว์, พืช)
excreta n ของเสียที่ร่างกายขับถ่ายออกมา
excrete vt ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย (คำทางการ)
excretion n ของเสียที่ร่างกายขับถ่ายออกมา
excretory adj เกี่ยวกับเหงื่อ
excretory adj เกี่ยวกับการคัดหลั่ง
excruciating adj เจ็บปวดมาก (ทางร่ายกายหรือจิตใจ)
excursion n กลุ่มคนที่เดินทางในระยะสั้นๆ
excursion n การเดินทางในระยะสั้นๆ
excusable adj ซึ่งยอมให้อภัย
excusable adj ซึ่งยกโทษให้ได้
excusable adj เป็นการแก้ต่าง
excuse n ข้อแก้ตัว
excuse vt ให้อภัย
excuse vt อนุญาตให้จากไป
excuse vt อ้างเหตุผล
exec sl นักบริหาร
execrate vt ประณาม
execration n การสาปแช่ง
execssiveness n ความเกินขอบเขต
executant n ผู้กระทำ
execute vt ดำเนินการ
execute vt บังคับตามกฎหมาย
execute vt ประหารชีวิต
execution n การบังคับตามกฎหมาย
execution n การประหารชีวิต
execution n การดำเนินการ
executioner n เพชฌฆาต
executive adj เกี่ยวกับการบริหาร
executive n ผู้บริหาร
executive editor n บรรณาธิการบริหาร
Executive Mansion n ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ดี ซี
executives n คณะผู้บริหาร
executor n ผู้ปฏิบัติการ
exeed by phrv ใช้มากเกินไป
exeed in phrv มีมากกว่า
exegesis n การอธิบายหรือการตีความข้อเขียน
exemplary adj ใช้เป็นคำเตือน
exemplary adj ที่เป็นตัวอย่างที่ดี
exemplify vt เป็นตัวอย่าง
exemplify vt ยกตัวอย่าง (เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น)
exemplifying adj ซึ่งให้ตัวอย่าง
exempt adj ที่ได้รับการยกเว้น
exempt n ผู้ได้รับการยกเว้น
exempt vt ยกเว้น
exemption n ความเป็นอิสระจากกฎข้อบังคับ
exemption n ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
exercise n การใช้
exercise n การออกกำลังกาย
exercise vt ดำเนินการ
exercise vt ทำให้เป็นห่วง (คำทางการ)
exercise vi บริหารกาย
exercise n แบบฝึกหัด
exercises n การฝึกกายกรรม
exert vt ใช้ความพยายามอย่างมาก (ทางร่างกายหรือจิตใจ)
exert vt ใช้อำนาจ (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง)
exertion n การทุ่มเท
exertion n กิจกรรมที่ต้องลงแรงมาก
exfoliate vi ขัดผิว (เพื่อให้ผิวที่ตายแล้วหลุดออก)
exfoliate vt ขัดผิว (เพื่อให้ผิวที่ตายแล้วหลุดออก)
exfoliate vi ลอกออก
exhalation n การหายใจออก (จากปอด)
exhale vi หายใจออก
exhaling n การหายใจออก (จากปอด)
exhaust n การปล่อยควันเสีย
exhaust vt ใช้หมด
exhaust vt ทำให้หมดแรง
exhaust vt ปล่อยควันเสีย
exhaust pipe n ท่อไอเสีย
exhausted adj ซึ่งใช้หมดสิ้น
exhausted adj เหน็ดเหนื่อย
exhaustedly adv อย่างเหน็ดเหนื่อย
exhausting adj เหนื่อยมาก
exhausting adj เหนื่อยมาก
exhaustion n ความเหนื่อยอ่อน
exhaustive adj ละเอียดถี่ถ้วน
exhaustively adv อย่างละเอียดถี่ถ้วน
exhibit n ของที่แสดง
exhibit vi จัดแสดง
exhibit vt จัดแสดง
exhibit vt แสดงให้เห็น
exhibit n หลักฐาน
exhibition n งานแสดง (ศิลปะ)
exhibition n สิ่งของที่นำมาแสดง
exhibitionist n ผู้ที่ชอบเรียกร้องความสนใจ
exhibitive adj ซึ่งแสดงออกมา (คำทางการ)
exhilarate vt ทำให้เบิกบานใจ
exhilarated adj ซึ่งมีความสุขมาก
exhilarating adj ที่ทำให้เบิกบานใจ
exhilaration n ความปิติยินดี
exhilaration n ความเบิกบาน
exhort vt กระตุ้นให้ทำ
exhort vi ให้คำแนะนำ
exhortation n การให้คำแนะนำ (อย่างจริงจัง) (คำทางการ)
exhortation n สิ่งกระตุ้น (คำทางการ)
exibit vt สาธิต
exigence n ความจำเป็นเร่งด่วน (คำทางการ)
exigency n ความจำเป็นเร่งด่วน (คำทางการ)
exigent adj ฉุกเฉิน
exile n การเนรเทศ
exile vt เนรเทศ
exils n การเนรเทศออกจากประเทศ
exist vi มีชีวิต
exist vi มีอยู่
exist by phrv หาเลี้ยงชีพด้วย
exist side-by-side vi อยู่ด้วยกัน
exist together vi อยู่ด้วยกัน
existence n การดำรงอยู่
existent adj ที่มีอยู่
existing adj ที่มีอยู่
exit n การออกไป
exit n ความตาย (คำทางการ)
exit vt จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
exit vi จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
exit n ทางออก
exit vt ออกจาก
exit vi ออกไปจาก
exodus n การจากไปของผู้คนเป็นจำนวนมาก
exonerate vt ทำให้พ้นจากความผิด
exorbitant adj มากเกินไป
exorcise vt ขับไล่ผี
exorcist n หมอผี
exorneration n การแก้แค้น
exoskeleton n โครงกระดูก
exotic adj มาจากต่างประเทศ
expand vi เจริญรุ่งเรือง
expand vt ทำให้กว้าง
expand vi แผ่ขยาย
expand vt ให้ความหมายเต็ม (จากตัวย่อ, คำย่อ)
expand vi อธิบายอย่างละเอียด
expand vt อธิบายอย่างละเอียด
expandable adj ซึ่งกระจัดกระจาย
expandable adj ซึ่งทำให้พองได้
expanded adj ใหญ่ขึ้น
expanding n การเพิ่มเติม
expanse n พื้นที่กว้างขวาง (โดยเฉพาะทะเล แผ่นดิน ท้องฟ้า)
expansion n การขยายออก
expansive adj ซึ่งขยายออกได
expansively adv โดยขยายออกได้
expasion n การยืดออก
expat sl คนต่างด้าว
expatiate vt ขยายความโดยการพูดหรือเขียน
expatriate adj เกี่ยวกับคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
expatriate n คนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ (เป็นเวลานาน)
expatriation n การเนรเทศ
expect vi คาดว่า
expect vt คาดว่า
expect vt ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ)
expect vi ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ)
expect from phrv ขอกับ
expectancy n ความคาดหมาย
expectant adj ซึ่งมีความหวัง
expectant adj ซึ่งให้กำเนิด
expectantanticipatively adv อย่างคาดหวังไว้
expectantly adv อย่างคาดหวังไว้
expectation n มาตรฐานที่คาดหวังไว้
expectation n สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
expectations n อนาคตที่คาดหวังไว้
expected adj ที่คาดหวังไว้
expectedly adv อย่างที่มุ่งหวังไว้
expecting adj ที่คาดการณ์ไว้
expecting adj มีครรภ์
expecting n ซึ่งรอคอย
expectorate vi ขากเสมหะ
expectorate vt ขากเสมหะ
expediency n วิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
expediency n การได้ผลประโยชน์
expedient adj ที่ให้ผลประโยชน์
expedient n วิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
expedient adj เหมาะสม
expedite vt เร่ง
expedition n การเตรียมพร้อม
expedition n คณะเดินทาง (เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง)
expeditious adj ว่องไว
expel vt ไล่ออก (จากการเป็นสมาชิก)
expellee n คนที่ถูกขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง)
expend vt จ่าย (เงิน) (คำทางการ)
expend in phrv จ่ายเงินสำหรับ
expend on phrv จ่ายเงินสำหรับ
expend on phrv ใช้ (เวลา, เงิน, ความพยายามฯลฯ) สำหรับ
expenditure n การใช้จ่าย (เงิน)
expenditures n เงินที่ต้องจ่ายประจำ
expense n การใช้ (จนหมด)
expense n ค่าใช้จ่าย
expense is no object idm ไม่ว่าจะราคาเท่าไรก็ตาม
expenses n ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
expensive adj แพง
experience n ประสบการณ์
experience vt มีประสบการณ์
experienced adj ซึ่งได้รับการฝึกฝน
experiental adj ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองมากกว่าทฤษฎี
experientialism n ความเชื่อว่าความรู้มาจากประสบการณ์
experiment n การทดลองทางวิทยาศาสตร์
experiment vi ทดลอง (ทางวิทยาศาสตร์)
experimental adj เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์
experimental adj เกี่ยวกับประสบการณ์
experimenter n ผู้วิเคราะห์
expert adj ซึ่งเชี่ยวชาญ
expert n ผู้เชี่ยวชาญ
expertise n ทักษะความรู้, ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
expertly adv อย่างเชี่ยวชาญ
expertness n ความสามารถ
expertness n คุณสมบัติ
expiate vt ยอมรับผิดและแก้ไขความผิดนั้น
expiration n การตาย
expire vi ตาย
expire vi หมดอายุ
expire vi หายใจออก
expired adj ซึ่งหมดอายุ
expiring adj อ่อนแรง
explain vi อธิบาย
explain vt อธิบาย
explainable adj ที่สามารถอธิบายได้
explainer n ผู้อธิบาย
explanation n การอธิบาย, การชี้แจง, การขยายความ
explanation n คำชี้แจง
explanatory adj ซึ่งเป็นการอธิบาย
explanatory adj ซึ่งให้ตัวอย่าง
expletive n คำสบถ
explicate vt อธิบาย (โดยเฉพาะข้อเขียน) อย่างละเอียด
explication n การอธิบายอย่างละเอียด
explicatory adj ซึ่งเป็นการอธิบาย
explicit adj ชัดเจน
explicitly adv อย่างแน่ชัด
explode vi เกิดขึ้นในทันทีทันใด
explode vt ทำให้ระเบิด
explode vt พิสูจน์ว่าผิด
explode vi เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
explode vi ระเบิด
explode vi ระเบิดอารมณ์
exploit n การกระทำที่กล้าหาญ
exploit vt เอาเปรียบ
exploitation n การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง
exploited vt หลอกใช้
exploration n การสำรวจ
explore vi สำรวจ
explore vt สำรวจ
explorer n นักเดินทางสำรวจทะเล
explorer n นักบุกเบิก
explorer n ทหารพราน
explorer n ผู้แสวงหา
explosion n การระเบิด
explosive adj ซึ่งสามารถระเบิดได้
explosive n สิ่งที่ระเบิดได้
exponent n ผู้สนับสนุน
exponent n ผู้อธิบาย
exponent n เลขชี้กำลัง
export n การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ
export vt ส่งออก
export vi ส่งออก
exportation n การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ
exporter n ผู้ส่ง
exporter n ผู้ส่ง
expose vt เปิดเผยออกมา
expose vt เผยความลับของคนอื่น (โดยการตีพิมพ์หรือออกอากาศ)
expose to phrv เผยต่อ
expose to phrv เปิดเผย (สิ่งผิดให้สาธารณชนรับรู้)
exposed adj ซึ่งเปิดออก
exposition n การแสดงสินค้า
exposition n คำอธิบายอย่างละเอียด
expository adj ซึ่งเป็นการอธิบาย
expostulate vi แสดงความไม่เห็นด้วย
expostulate about phrv โต้แย้ง
expostulate on phrv โต้แย้ง
expostulate with phrv โต้แย้งกับ
expostulation n การแสดงความไม่เห็นด้วย
exposure n การค้นพบ
exposure n การเปิดเผย
exposure n การค้นพบน้ำมัน
expound vt อธิบายอย่างละเอียด
expound to phrv อธิบายให้กับ
express n การส่งแบบเร่งด่วน (ไปรษณีย์)
express adj ชัดเจน
express adj ด่วน (พาหนะขนส่ง, ไปรษณีย์)
express n รถด่วน
express vt ส่งไปรษณีย์แบบด่วน
express vt แสดงออก (ทางความคิดหรือความรู้สึก) โดยใช้คำพูด
express adv อย่างเร่งด่วน (พาหนะขนงส่ง, ไปรษณีย์)
express as phrv แสดงออกมาเป็น
express in phrv แสดง (บางสิ่ง) ในรูปของ
express oneself phrv แสดงความคิดหรือความรู้สึกออกมา
express to phrv แสดง (บางสิ่ง) กับ
expressed opinion n สิทธิในการพูด
expression n การแสดงออกทางสีหน้า
expression n สำนวน
expressionless adj ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า)
expressive adj ซึ่งพรรณา
expressive adj ซึ่งมีวาทศิลป์
expresso n (เครื่องดื่ม) กาแฟเอสเปรสโซ
expresso n กาแฟ (ผง) เอสเปรสโซ
expresso n เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ
expressway n ทางด่วน
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand n การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
expropriate vt ยึด (เงิน, ทรัพย์สิน)
expropriate vi ยึด (เงิน, ทรัพย์สิน)
expropriate from phrv ยึดมาจาก
expulsion n การขับไล่ (ออกจากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน)
expunge vt ลบออก
expunge from phrv ลบล้าง (สิ่งผิด) ออกจาก
expurgate vt ตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออกก่อนตีพิมพ์
expurgate from phrv ตัดออกจาก
exquisite adj ที่รุนแรง (เกี่ยวกับความรู้สึก)
exquisite adj ยอดเยี่ยม
exquisite adj สวยงาม
exquisitely adv อย่างสวยงาม
exquisiteness n ความบอบบาง
exsufflate vi ส่งเสียงออกทางจมูก
extant adj ที่ยังใช้อยู่ (ภาษา)
extavagant adj สิ้นเปลือง
extemporaneous adj ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน
extemporaneously adv อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
extemporaneously adv อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
extemporary adj โดยฉับพลัน
extempore adj ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน
extempore adv อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
extemporization n การพูดหรือแสดงโดยไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน
extemporize adj ที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน
extemporize vi แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
extemporize vt แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
extemporize adv อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
extemporize vt แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน
extemporize vi แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน
extend vt ทำให้ยืดออกไป
extend vi ยื่น
extend vt เสนอให้
extend above vi เหนือกว่า
extend across phrv แผ่ไปทั่ว
extend over phrv แผ่ไปทั่ว
extend to phrv ขยายออกไปถึง
extend to phrv เสนอ (สิ่งที่ชอบ) ให้กับ
extended adj ซึ่งกว้างออกไป
extended family n ครอบครัวขยาย
extending far down from the top or surface adj ลึก (เช่น บ่อลึก)
extending far downward adv ลึกมาก
extensible adj ยืดได้
extension n การยืดออก
extensive adj กว้างขวาง
extensively adv อย่างกว้างขวาง
extent n ขอบเขต
extenuate vt ลดน้อยลง (ความผิด, ข้อผิดพลาด)
extenuating circumstances idm เหตุขัดข้อง
exterior n ภายนอก
exterior adj ภายนอก
exteriority n ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม
exterminate vt ทำลายสิ้น
extermination n การทำลายล้าง
external adj ที่ใช้ภายนอก (โดยเฉพาะกับร่างกาย)
external adj ภายนอก
external n ลักษณะภายนอก (คน, สิ่งของ)
external ear n หูชั้นนอกที่ประกอบไปด้วยใบหูกับรูหู
externalize vt ทำให้เป็นรูปร่าง
externally adv แบบผิวเผิน
extinct adj สูญพันธุ์
extinction n การสูญพันธุ์
extinet volcano n สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่มากที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
extinguish vt ทำลาย
extinguish vt ทำให้ไฟดับ
extinguished adj ดับ (ไฟ, แสง)
extinguishment n การดับ (ไฟ, แสง)
extirpate vt ทำลายจนหมดสิ้น (คำทางการ)
extol vt สรรเสริญ
extort vt ขู่เข็ญ (ให้ได้มา)
extort from phrv เสนอ (สิ่งที่ชื่นชอบ) ให้กับ
extortion n การขูดรีด
extortioner n คนที่รีดไถจากผู้อื่น
extra adj เป็นพิเศษ
extra n สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา
extra adv อย่างพิเศษ
extra prf เลย
extra charge n จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม
extra feature n คุณสมบัติพิเศษของเครื่องจักรหรือการบริการต่างๆ
extra tax n ภาษีส่วนเพิ่ม
extra time n ระยะเวลาที่เพิ่มจากเวลาปกติในการแข่งขัน
extra working time n เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ
extract n ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, หนัง, ละคร
extract vt คัดลอกหรือตัดทอน (ข้อความ)
extract vt ถอนออก
extract vt สกัดออกมา
extract from phrv เอามาจาก
extracted adj ซึ่งห่างไกล
extracted adj ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่น
extracting n ทันตกรรม
extracting the urine sl ฉี่
extraction n การถอน
extraction n การแยกสสารออกจากสารผสมหรือสารละลาย
extraction n เชื้อสาย
extraction forceps n คีมถอนฟัน
extracurricular adj นอกหลักสูตร (การศึกษา)
extradite vt ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extradite from phrv ส่งผู้ร้ายหรือคนไม่ดีจาก
extramarital n การคบชู้
extramatital adj ที่เป็นชู้
extraneous adj ที่มาจากภายนอก
extraneous adj ไม่สำคัญ
extraordinarily adv อย่างเป็นพิเศษ
extraordinary adj เกินธรรมดา
extraordinary adj เพื่อจุดประสงค์พิเศษ
extrasensory adj ซึ่งเหนือความรู้สึก
extraterrestial adj เกี่ยวกับกาแล็กซี่
extraterrestrial adj มาจากนอกโลก
extraterrestrial n สิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก
extravagance n ความฟุ่มเฟือย
extravagant adj ฟุ่มเฟือย
extravagantly adv อย่างฟุ่มเฟือย
extravasate vt ทำให้ไหลออกสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ
extravasate vi ทำให้ไหลออกสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ
extreme adj ที่ร้ายแรงมาก
extreme adj ที่สุด
extreme adj ที่ห่างที่สุด (โดยเฉพาะจากจุดศูนย์กลาง)
extreme n ระดับที่มากที่สุด
extremely adv อย่างสุดขีด
extremely bad adj เลวทราม (คำไม่เป็นทางการ)
extremely modern adj ล้ำสมัย
extremely old adj แก่มาก (คำไม่เป็นทางการ ค่อนข้างให้ความหมายไปในทางตลกขบขัน)
extremely subtle adj ละเอียดเกินไป
extremism n ความคลั่งไคล้
extremist n ผู้คลั่งไคล้
extremist n คนหัวรุนแรง
extremist n ผู้มีหัวรุนแรง
extremity n ความที่สุด
extricate vt ช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก)
extricate from phrv ทำให้เป็นอิสระจาก
extrication n การช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก)
extrinsic adj ที่มาจากภายนอก
extrinsic adj ไม่จำเป็น
extrude vt ผลักออกมา
extrude vi โผล่ออกมา
exuberance n ความเบิกบาน
exuberance n ความอุดมสมบูรณ์
exuberant adj ร่าเริง
exuberant adj อุดมสมบูรณ์
exudation n การขับเหงื่อ
exude vt ไหลซึมออก
exude vi ไหลซึมออก
exult vi ดีใจ
exult at phrv ดีใจมากเกี่ยวกับ
exult in phrv ดีใจมากเกี่ยวกับ
exult over phrv ยินดีในเรื่องความโชคร้ายหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น
exultant adj ปีติยินดี
exultation n ความปิติยินดี
exuviae n คราบ
exuviate vi ลอกคราบ
exuviate vt ลอกคราบ
eye n การมองเห็น
eye n การแสดงความรู้สึก
eye n ความคิดเห็น
eye n ความสนใจ
eye n ดวงตา
eye vt มองดู
eye n รูเข็ม
eye doctor n แพทย์รักษาตา
eye drops n ยาหยอดตา
eye make-up n เครื่องสำอางที่ใช้ป้ายขนตา
eye sight n การมองเห็น
eye socket n เบ้าตา
eye specialist n แพทย์รักษาตา
eye with phrv เผ้ามองด้วยความรู้สึกบางอย่าง
eye-catching adj สะดุดตา
eye-popper sl สิ่งที่น่าตกใจ
eyeball vt จ้องมอง (คำไม่เป็นทางการ)
eyeball n ลูกตา
eyeball to eyeball idm ตัวต่อตัว
eyebrow n คิ้ว
eyeglass n แว่นตาข้างเดียว
eyehole n รูหรือช่องสำหรับแอบมอง
eyelash n ขนตา
eyeless adj ไม่สามารถมองเห็นได้
eyelet n รูสำหรับร้อยเชือก
eyelid n เปลือกตา
eyeliner n ดินสอเขียนขอบตา
eyeshade n ที่บังตา (ที่สวมไว้บนศีรษะ)
eyesight n ความสามารถในการมองเห็น
eyesore n สิ่งที่ไม่สวยงาม (ตึก, สถานที่)
eyestalk n ก้านลูกตาของกุ้งหรือปู
eyewash sl เหล้า
eyewitness n ผู้เห็นเหตุการณ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top