ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eer*, -eer-

eer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eer (suf.) ผู้มีส่วนร่วม
eerie (adj.) น่ากลัว See also: น่าขนลุก Syn. ghostly, spooky, uncanny, weird
eerie (adv.) น่าขนลุก See also: น่าหวาดผวา, น่ากลัว, ลึกลับ, ประหลาด Syn. weirdly
eery (adj.) น่าขนลุก See also: ลึกลับ, ประหลาด Syn. scary, spooky, uncanny
English-Thai: HOPE Dictionary
eerie(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie
eeromย่อมาจาก electrically erasable read only memory (แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นรอมชนิดหนึ่งซึ่งสามารถนำมาลบและบันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องย้าย ออกมาจากแผงวงจร การบรรจุโปรแกรมใหม่ทำได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า และทำได้สะดวกกว่า อีพรอม (EPROM) มาก มีความหมายเหมือน EAROMดู ROM และ EPROM ประกอบ
eery(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie
English-Thai: Nontri Dictionary
eerie(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
eery(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
EER (energy efficiency ratio)อีอีดาร์ (ประสิทธิภาพการให้ความเย็น) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
M.M.E. (abbr.) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
peeress (n.) ภรรยาหรือภรรยาหม้ายของขุนนางตำแหน่ง peer See also: ขุนนางหญิง Syn. aristocrat, baroness
กวาง (n.) deer See also: stag, doe
กวางจุก (n.) barking deer Syn. อีเก้ง, ฟาน
กวางดาว (n.) sika deer
กองเชียร์ (n.) cheering team See also: cheering section
กาบพรหมศร (n.) surface decoration veneered on posts See also: a post decoration
การค่อนขอด (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การเหน็บแนม
การถากถาง (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การค่อนขอด, การเหน็บแนม
การหยัน (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม
การเย้ยหยัน (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม
การเยาะเย้ย (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม
การเหน็บแนม (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด
ขันอาสา (v.) volunteer Syn. อาสา, อาสาสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Engineering
ความชื่นบาน (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง, ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความร่าเริง (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสดชื่น (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดใส, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
ความสดชื่น (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสดใส (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดชื่น, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนอาสาทำงานนี้
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนรับอาสาทำงานนี้
I'm thinking about my careerฉันกำลังคิดถึงอาชีพของฉันอยู่
Why don't we do something to cheer ourselves up?ทำไมเราไม่ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเราเองรื่นเริงขึ้น?
I'm not giving up my careerฉันจะไม่ทิ้งอาชีพของฉัน
I'll cheer you upฉันจะปลอบใจเธอเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่
Napaloni is aggressive, domineering.เนโพโลนี เขาก้าวร้าว ต้องเหนือผู้อื่น
It was a shame to see a nice cheerful fire like that going to waste.มันเป็นความอัปยศที่จะเห็นไฟ ร่าเริงดี เช่นนั้นไปเสีย
There was a man there, a queer sort of person. Jasper kept barking at him.มีผู้ชายอยู่ที่นั่นท่าทางแปลกๆ เเจสเปอร์เอาแต่เห่าใส่เขา
She looked ill, queer.หล่อนดูท่าทางไม่ค่อยสบาย
Because we caught him once, Rebecca and I, peering at us through the cottage window.- เพราะผมกับรีเบคคาจับมันได้ครั้งหนึ่ง กําลังเเอบถํ้ามองเราผ่านหน้าต่างของกระท่อม
She smiled in a queer sort of way.หล่อนยิ้มอย่างเเปลกๆ
And they were the same color as the sea, were cheerful and undefeated.และมันก็เป็นสีเดียวกับทะเล มีความร่าเริงและความพ่ายแพ้
"Can I offer you a beer on the terrace?" The boy asked.ฉันสามารถให้คุณเบียร์บน ระเบียงหรือไม่? เด็กชายถาม
Two beers, Martin.สองเบียร์มาร์ติน กรุณา.
In the old days, he had sung at night when he was alone... ... steering on his watch on the turtle boats.ในสมัยก่อนเขาได้ร้องในเวลา กลางคืน บางครั้งเมื่อเขาเป็นคนเดียว พวงมาลัยบนนาฬิกาข้อมือของ เขาบนเรือเต่า
One of them looked down, and among the empty beer cans... ... and dead barracuda, she saw the long backbone of the great fish... ... that was now just garbage waiting to go out with the tide.หนึ่งของพวกเขามองลงไปที่น้ำ และในหมู่กระป๋องเบียร์เปล่า และคนตาย บาราคูดา เธอเห็นกระดูกสัน หลังยาว

eer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喝采[hè cǎi, ㄏㄜˋ ㄘㄞˇ, 喝采] acclaim; cheer
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
天禄[tiān lù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, 天禄 / 天祿] auspicious animal, depicted as a unicorn or deer with long tail
叫好[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 叫好] applaud; cheer
志愿[zhì yuàn, ㄓˋ ㄩㄢˋ, 志愿 / 志願] aspiration; wish; ideal; volunteer
拍卖商[pāi mài shāng, ㄆㄞ ㄇㄞˋ ㄕㄤ, 拍卖商 / 拍賣商] auctioneer; auction house
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, 绝代隹人 / 絕代隹人] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever
[pí, ㄆㄧˊ, 啤] beer
啤酒[pí jiǔ, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, 啤酒] beer
将军肚子[jiāng jūn dù zi, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄉㄨˋ ㄗ˙, 将军肚子 / 將軍肚子] beer belly (complimentary)
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
[yōu, ㄧㄡ, 呦] bleating of the deer
蓝光[lán guāng, ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ, 蓝光 / 藍光] blue ray; Blu-ray, high definition DVD system pioneered by Sony as the next generation DVD
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, 破壁] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, 土木] building; construction; civil engineering
[xiū, ㄒㄧㄡ, 咻] call out; jeer
生涯[shēng yá, ㄕㄥ ㄧㄚˊ, 生涯] career
职涯[zhí yá, ㄓˊ ㄧㄚˊ, 职涯 / 職涯] career
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, 卡文迪什] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
六艺[liù yì, ㄌㄧㄡˋ ㄧˋ, 六艺 / 六藝] the Confucian Six Arts - namely rites or etiquette 禮|礼 (禮儀|礼仪), music 樂|乐 (音樂|音乐), archery 射 (射箭), charioteering 御 (駕車|驾车), calligraphy or literacy T書|书 (識字|识字), mathematics or reckoning 數|数 (計算|计算)
车把式[chē bǎ shi, ㄔㄜ ㄅㄚˇ ㄕ˙, 车把式 / 車把式] expert cart-driver; charioteer
[xǔ, ㄒㄩˇ, 姁] chatter like old woman; cheerful
啦啦队长[lā lā duì zhǎng, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 啦啦队长 / 啦啦隊長] cheer leader
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, 心悦诚服 / 心悅誠服] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing
快乐幸福[kuài lè xìng fú, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 快乐幸福 / 快樂幸福] cheerful; happy
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 恔] cheerful
[yǎn, ㄧㄢˇ, 惔] cheerful
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 愉快] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 惬 / 愜] cheerful; satisfied
欢呼[huān hū, ㄏㄨㄢ ㄏㄨ, 欢呼 / 歡呼] cheer for; acclaim
脆谷乐[Cuì gǔ lè, ㄘㄨㄟˋ ㄍㄨˇ ㄌㄜˋ, 脆谷乐 / 脆穀樂] Cheerios (breakfast cereal)
化学工程[huà xué gōng chéng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 化学工程 / 化學工程] chemical engineering
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, 化工] chemical engineering; chemical industry
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公益] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 合龙 / 合龍] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc)
土木工程[tǔ mù gōng chéng, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 土木工程] civil engineering
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
电脑辅助工程[diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电脑辅助工程 / 電腦輔助工程] computer aided engineering

eer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE
アサヒビール[, asahibi-ru] (n) (1) Asahi beer; (2) Asahi Breweries, Ltd.
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule
アプリケーションエンジニア[, apurike-shon'enjinia] (n) {comp} application systems engineer
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P)
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF
インターネット研究推進グループ[インターネットけんきゅうすいしんグループ, inta-netto kenkyuusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Research Steering Group; IRSG
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering
エール[, e-ru] (n) (1) yell; cheerleading shout; (2) ale; (P)
エンジニア[, enjinia] (n) engineer; (P)
エンジニアリング[, enjiniaringu] (n) engineering; (P)
エンジニアリングセラミックス[, enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics
エンジニアリングプラスチック[, enjiniaringupurasuchikku] (n) engineering plastics
エンジニアリングワークステーション[, enjiniaringuwa-kusute-shon] (n) {comp} engineering workstation; EWS
エンプラ[, enpura] (n) (abbr) (See エンジニアリングプラスチック) engineering plastics
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious
オリエンテーリング[, oriente-ringu] (n) orienteering; (P)
オンラインメディアのパイオニア[, onrainmedeia no paionia] (n) {comp} online media pioneer
カスタマーエンジニア[, kasutama-enjinia] (n) {comp} customer engineer
カスタマエンジニア[, kasutamaenjinia] (n) {comp} customer engineer; CE
がっかりするな[, gakkarisuruna] (exp) cheer up!
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P)
キャリアウーマン[, kyariau-man] (n) career woman
キャリアガール[, kyariaga-ru] (n) career girl
キャリアを積む[キャリアをつむ, kyaria wotsumu] (exp,v5m) to build one's career
キャリア組[キャリアぐみ, kyaria gumi] (n) career bureaucrats
キョン;きょん[, kyon ; kyon] (n) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi)
くじで選ぶ;籤で選ぶ[くじでえらぶ, kujideerabu] (exp,v5b) to choose by lot
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P)
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles
コンサルタントエンジニア[, konsarutantoenjinia] (n) consultant engineer
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
サッカー[, sakka-] (n) (1) soccer; (2) seersucker; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE)
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
システムエンジニア[しすてむえんじにあ, shisutemuenjinia] system engineer
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing
ピアグループ[ぴあぐるーぷ, piaguru-pu] peer group
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader
ピアツーピア[ぴあつーぴあ, piatsu-pia] peer-to-peer
フィールドエンジニア[ふぃーるどえんじにあ, fi-rudoenjinia] field engineer (FE)
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering
同位エンティティ[どういエンティティ, doui enteitei] peer-entities
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity
同位エンティティ認証[どういエンティティにんしょう, doui enteitei ninshou] peer-entity authentication
定格[ていかく, teikaku] rated value (engineering)
工学[こうがく, kougaku] engineering
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie
励ます[はげます, hagemasu] Thai: เชียร์ English: to cheer
工学[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering

eer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional ; career FR: professionnel
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai a) EN: future career FR: carrière future [f]
อาชีพแพทย์[n. exp.] (āchīp phaēt) EN: medical career FR: carrière médicale [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling FR: occupation [f]
อดุล ; อดุลย์[adj.] (adun) EN: peerless FR:
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukr) EN: gazetteer ; geographical dictionary FR:
อัลจาซีร่า[TM] (Al Jāsīrā) EN: Al Jazeera FR: Al Jazeera
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล[n. prop.] (Aphichātpho) EN: Apichatpong Weerasethakul FR: Apichatpong Weerasethakul
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer ; enlist FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire ; s'engager
อาสาสมัคร[n.] (āsāsamak) EN: volunteer FR: volontaire [m]
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer FR: se porter volontaire
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน[n. prop.] (Āsāsamak Pǿ) EN: Civil Defense Volunteer FR:
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)[n. exp.] (āsāsamak sā) EN: village health volunteer (VHV) FR:
บาร์เบียร์[n. exp.] (bā bīa) EN: bar ; beer bar FR: bar [m] ; bar à bière [m]
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; change direction ; incline ; lean FR: tourner ; détourner
เบียร์[n.] (bīa) EN: beer ; ale FR: bière [f] ; pils [f] (Belg.)
เบียร์อาชา[TM] (Bīa Āchā) EN: Archa Beer FR:
เบียร์อาซาฮี[TM] (Bīa Āsāhī) EN: Asahi Beer FR:
เบียร์เบลเยียม[n. exp.] (bīa Bēnyīem) EN: Belgian beer FR: bière belge [f]
เบียร์ช้าง[TM] (Bīa Chāng) EN: Chang beer FR: bière Chang [f]
เบียร์เชียร์ [TM] (Bīa Chīa) EN: Cheers Beer FR:
เบียร์ดำ[n. exp.] (bīa dam) EN: stout ; black beer FR: bière foncée [f] ; stout [m]
เบียร์การ์เดน[n. exp.] (bīa-kāden) EN: beer garden FR: jardin de dégustation de bière [m]
เบียร์ไฮเนเก้น[TM] (Bīa Hainēkē) EN: Heineken Beer ; Heineken FR: Heineken [f]
เบียร์คาร์ลสเบิร์ก[TM] (Bīa Khāssab) EN: Carlsberg Beer FR: Carlsberg [f]
เบียร์ขวด[n. exp.] (bīa khūat) EN: bottle of beer FR: bouteille de bière [f]
เบียร์กระป๋อง[n. exp.] (bīa krapǿng) EN: can of beer ; canned beer FR: canette de bière [f] ; cannette de bière [f]
เบียร์ลาว[TM] (Bīa Lāo) EN: Beerlao FR:
เบียร์ลาวดำ[TM] (Bīa Lāo Dam) EN: Beerlao Dark FR:
เบียร์ลีโอ ; ลีโอ[TM] (Bīa Līō ; L) EN: Leo beer FR: bière Leo [f]
เบียร์แรง [n. exp.] (bīa raēng) EN: strong beer FR: bière forte [f]
เบียร์สิงห์[TM] (Bīa Sing) EN: Singha beer FR: bière Singha [f]
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
เบียร์ไทเกอร์[TM] (Bīa Thaikoē) EN: Tiger beer FR: bière Tiger [f]
เบียร์วุ้น[n. exp.] (bīa wun) EN: cool beer FR: bière glacée [f]
เบียร์เย็น ๆ = เบียร์เย็นๆ[n. exp.] (bīa yen-yen) EN: ice-cold beer FR: bière glacée [f]
เบียร์เยอรมัน[n. exp.] (bīa Yoērama) EN: German beer FR: bière allemande [f]

eer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackermannwinkel {m}Ackerman steer angle
Luftfahrttechnik {f}aeronautical engineering; aeronautics
Aleuten {pl} (Inselbogen zwischen Beringmeer und Pazifik) [geogr.]Aleutian Islands
Apparatebau {m}apparatus engineering
Armee {f}; Heer
Heer {n} | Heere
Auktionshaus {n}auctioneers
Fahrzeugtechnik {f}automotive engineering
Kraftfahrzeugentwicklung {f}automotive engineering
Lorbeer {m}; Lorbeerblatt
Beaufsichtigende {m,f}; Beaufsichtigenderpeer
Schmuckstachelschwanz {m} [ornith.]Beautiful Treerunner
Beerdigung {f} | Beerdigungen
Beere {f} | Beeren
Bierdeckelpappe {f}beer coaster board
Biergarten {m}beer garden
Bierhumpen {m}beer stein
Bierzelt {n}beer tent
Bibliotheksexperten {pl}peers
Biotechnologiefirma {f}bioengineering company
biotechnisch {adj}bioengineering
Schwarzhändler {m}black marketeer
Brombeerstrauch {m} [bot.] | Brombeersträucher
Brombeere {f} [bot.] | Brombeeren
Leerzeichen {n} | Leerzeichen
Farbenpracht {f}; Farbenmeer
Bodenbearbeitungstechnik {f}cultivation engineering
Boysenbeere {f}; eine Art Brombeere [bot.]boysenberry
Branden {n} (des Meeres)surge (of the sea)
Seeräuber {m} | Seeräuber
Buffonkolibri {m} [ornith.]White-vented Plumeleteer
Dosenbier {n}canned beer
Künstlerlaufbahn {f}career of an artist
Berufsberater {m}careers officer
Wagenlenker {m}charioteer
Anführer {m}cheer leader
Cheerleader; Anfeuerer {m}cheerleader
Schopffasan {m} [ornith.]Cheer Pheasant
Frohnatur {f}cheerful person
fröhlich; aufgeräumt; heiter {adj} | fröhlicher | am fröhlichstencheerful | more cheerful | most cheerful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eer
Back to top