ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

edge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *edge*, -edge-

edge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
edge (n.) ขอบ See also: ริม, เส้นขอบ Syn. border, boundary, frontier
edge (n.) ขอบหน้าผา
edge (vt.) เขยิบ See also: เคลื่อนที่ทีละน้อย
edge (vi.) เขยิบ See also: เคลื่อนที่ทีละน้อย
edge (n.) คมมีด Syn. blade
edge (n.) ความแข็งแรง See also: ความกระฉับกระเฉง Syn. energy, vigor
edge (vt.) ติดขอบ See also: ใส่ขอบ
edge (vt.) ทำให้คม Syn. sharpen
edge away (phrv.) ค่อยๆ จากไป
edge in (phrv.) พูดแทรก See also: แทรก
edge in (phrv.) เคลื่อนไปข้างหน้า
edge out (phrv.) กำจัดออกไป
edge with (phrv.) ขลิบด้วย See also: ใส่ขอบด้วย
edgeways (adv.) ไปทางขอบ See also: หันริมหรือคมออกนอก Syn. crabwise, edgewise
edgewise (adv.) ไปทางขอบ See also: หันริมหรือคมออกนอก Syn. edgeways, sideways
edgewise (adj.) ไปทางขอบ See also: หันริมหรือคมออกนอก Syn. edgeways, sideways
English-Thai: HOPE Dictionary
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
edge tooln. เครื่องมือตัดขอบ,เครื่องมือมีคม
edger(เอด'เจอะ) n. เครื่องทำขอบ,เครื่องมือทำรอยบนขอบ
edgewaysadj. ไปทางขอบ,หันริมหรือคมออกนอก
edgewiseadj. ไปทางขอบ,หันริมหรือคมออกนอก
English-Thai: Nontri Dictionary
edge(n) ขอบ,ริม,ปาก,สัน,คมมีด,ข้าง,ความคม,เหลี่ยมเขา
edgewise(adv) ด้านข้าง,ทางข้าง,ทางขวาง,หันด้านริมออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
edgeเส้นเชื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
edgewise conglomerateหินกรวดมนแบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
edgeเส้นเชื่อม, เส้นที่เชื่อมระหว่างจุดยอดสองจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คม (n.) sharp edge (of a knife) See also: cutting edge Syn. คมมีด
คมมีด (n.) sharp edge (of a knife) See also: cutting edge
ปิดริม (v.) fold the edge of cloth See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border Syn. เม้ม, พับริม, ซ่อน
ปิดริม (v.) fold the edge of cloth See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border Syn. เม้ม, พับริม, ซ่อน
พับริม (v.) fold the edge of cloth See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border Syn. เม้ม, ปิดริม, ซ่อน
พับริม (v.) fold the edge of cloth See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border Syn. เม้ม, ปิดริม, ซ่อน
มิ้ม (v.) fold the edge of cloth See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border Syn. เม้ม, ปิดริม, พับริม, ซ่อน
มิ้ม (v.) fold the edge of cloth See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border Syn. เม้ม, ปิดริม, พับริม, ซ่อน
ขอบ (n.) edge See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, periphery, perimeter Syn. สัน, ริม, กรอบ
ขอบกั้น (n.) edge See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, perimeter, periphery
ชาย (n.) edge See also: fringe, border, rim Syn. ปลาย, ริม, ส่วนล่าง, เชิง
แง่ (n.) edge See also: corner, border Syn. ขอบ, สัน
ขอบป่า (n.) edge of a forest See also: strip of woods, strip of forest, forest line, boundary of the jungle Syn. แนวป่า, ชายป่า
พนาลี (n.) edge of a forest See also: row of trees Syn. แนวป่า
ราวป่า (n.) edge of a forest See also: strip of woods, strip of forest, forest line, boundary of the jungle Syn. แนวป่า, ชายป่า, ขอบป่า
แนวป่า (n.) edge of a forest See also: row of trees
แนวป่า (n.) edge of a forest See also: strip of woods, strip of forest, forest line, boundary of the jungle Syn. ชายป่า, ขอบป่า
ชายผ้า (n.) edge of a piece of fabric See also: edge of a strip of cloth, selvage Syn. ปลายผ้า, ริมผ้า
ปลายผ้า (n.) edge of a piece of fabric See also: edge of a strip of cloth, selvage Syn. ริมผ้า
ริมผ้า (n.) edge of a piece of fabric See also: edge of a strip of cloth, selvage Syn. ปลายผ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're on the edge of historyคุณกำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว
We gratefully acknowledge your helpพวกเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นอย่างยิ่ง
A good student absorbs knowledge swiftly and wellนักเรียนที่ดีซึมซับความรู้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I met him in a tree at the edge of the desert, not far from here.ผมเจอมันบนต้นไม้ ที่ริมทะเลทรายไม่ไกลจากที่นี่
Beyond the edge of the barrels. Go to the end of the barrels, further out.ไปเเค่สุดเเนวถัง ไปอยู่ตรงสุดถัง ออกไปอีก
I've rented a summer house here right by the edge of the river.ฉันได้เช่าบ้านฤดูร้อนที่นี่ที่ติด แม่น้ำ
See, I'm the closest thing to family that he has left, and that may be all the edge I need.ดูสิ ผมสิ่งที่ใกล้เคียงกับครอบครัวที่เขามี และนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ผมต้องการ
This is not the world, John, just the edge of it.นี้ไม่ได้เป็นโลกจอห์น, เพียงแค่ขอบของมัน
We want people who are aggressive, who know how to go after that edge you need to survive.เราต้องการคนที่มีไหวพริบ เอาตัวรอดในยามคับขันได้
This sport, as we well know, is made up of athletes... who go to the edge and sometimes beyond, and it is why we believe... the next three days is going to be extremely competitive and exciting.กีฬาชนิดนี้ อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า มันเป็นกีฬาของ... คนที่เยี่ยมยอด หรืออาจจะเยี่ยมยอดที่สุด และนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่า... ใน 3 วันนี้ มันจะเป็นการแข่งขันที่ เข้มข้นและตื่นเต้นอย่างที่สุด
Don't go past the edge of the tall weeds.อย่าเดินตัดผ่านขอบทุ่งหญ้า ที่สูงๆออกไปนะ
"Trent stood at the edge of the rip...เทรนท์ยืนอยู่ที่ขอบของรอยฉีก
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้!
We got some minor geothermal activity on the edge of the crater.เรามีกิจกรรมบางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ความร้อนใต้พิภพ บนขอบของปากปล่องภูเขาไฟ
In the heart of London, on a train in the middle of the country on the edge of a giant volcano in the biggest church in the world counting the columns and staring up at the crucifixesใจกลางของลอนดอนบ้าง บนรถไฟสายผ่านกลางประเทศบ้าง ไม่ก็ที่ขอบภูเขาไฟยักษ์ ในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

edge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘴角[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, 嘴角] corner; edge of sb's mouth; lips
[rèn, ㄖㄣˋ, 刃] edge of blade
擦边球[cā biān qiú, ㄘㄚ ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ, 擦边球 / 擦邊球] edge ball; touch ball
水边[shuǐ biān, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄢ, 水边 / 水邊] edge of the water; shore or sea, lake or river; seashore
沿儿[yán er, ㄧㄢˊ ㄦ˙, 沿儿 / 沿兒] edge (used directly after a noun, e.g. roadside 馬路沿兒|马路沿儿)
[fén, ㄈㄣˊ, 濆] edge of water
棱角[léng jiǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄠˇ, 棱角 / 稜角] edge and corner; protrusion; sharpness (of a protrusion); craggy; ridge corner
[ruán, ㄖㄨㄢˊ, 壖] land on water edge or under wall
马路沿儿[mǎ lù yán r, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ ㄧㄢˊ ㄖ˙, 马路沿儿 / 馬路沿兒] roadside; edge of the road
[yóu, ㄧㄡˊ, 斿] scallops along lower edge of flag
册历[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ, 册历 / 冊歷] account book; ledger
拜人为师[bài rén wéi shī, ㄅㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄕ, 拜人为师 / 拜人為師] to acknowledge as one's teacher
臣服[chén fú, ㄔㄣˊ ㄈㄨˊ, 臣服] to acknowledge allegiance to (some regime); to serve
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
预备知识[yù bèi zhī shi, ㄩˋ ㄅㄟˋ ㄓ ㄕ˙, 预备知识 / 預備知識] background knowledge; prerequisite
[è, ㄜˋ, 锷 / 鍔] blade edge; sharp
[méi, ㄇㄟˊ, 湄] brink; edge
大炮打蚊子[dà pào dǎ wén zi, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ ㄉㄚˇ ㄨㄣˊ ㄗ˙, 大炮打蚊子] cannon fire to hit a mosquito; to use a sledgehammer to crack a nut
[yuán, ㄩㄢˊ, 缘 / 緣] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along
金鸡纳[jīn jī nà, ㄐㄧㄣ ㄐㄧ ㄋㄚˋ, 金鸡纳 / 金雞納] Cinchona ledgeriana; the quinine tree
金鸡纳树[jīn jī nà shù, ㄐㄧㄣ ㄐㄧ ㄋㄚˋ ㄕㄨˋ, 金鸡纳树 / 金雞納樹] Cinchona ledgeriana; the quinine tree
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, 不置可否] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge
理性认识[lǐ xìng rèn shi, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ ㄕ˙, 理性认识 / 理性認識] cognition; rational knowledge
认知[rèn zhī, ㄖㄣˋ ㄓ, 认知 / 認知] cognition; to acknowledge
常识[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, 常识 / 常識] common sense; general knowledge
[léng, ㄌㄥˊ, 棱 / 稜] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, 卡] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost
[xǔ, ㄒㄩˇ, 諝] deceit; knowledge
押金[yā jīn, ㄧㄚ ㄐㄧㄣ, 押金] deposit; cash pledge
求知欲[qiú zhī yù, ㄑㄧㄡˊ ㄓ ㄩˋ, 求知欲 / 求知慾] desire for knowledge
双刃[shuāng rèn, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˋ, 双刃 / 雙刃] double-edged blade
边沿[biān yán, ㄅㄧㄢ ㄧㄢˊ, 边沿 / 邊沿] edge; fringe
边缘[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ, 边缘 / 邊緣] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline
博闻强识[bó wén qiáng shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄑㄧㄤˊ ㄕˊ, 博闻强识 / 博聞強識] erudite; widely read and knowledgeable
渊博[yuān bó, ㄩㄢ ㄅㄛˊ, 渊博 / 淵博] erudite; profound; learned; extremely knowledgeable
学识[xué shí, ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ, 学识 / 學識] erudition; scholarly knowledge
早知[zǎo zhī, ㄗㄠˇ ㄓ, 早知] foresight; foreknowledge; if one had known earlier,...
前线[qián xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 前线 / 前線] front line; military front; workface; cutting edge
羽翼丰满[yǔ yì fēng mǎn, ㄩˇ ㄧˋ ㄈㄥ ㄇㄢˇ, 羽翼丰满 / 羽翼豐滿] fully fledged
[pú, ㄆㄨˊ, 蒱] gambling-game; sedges

edge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] (n) {comp} upper window edge
エッジサブスクリプション[, ejjisabusukuripushon] (n) {comp} edge subscription
エッジサブスクリプションファイル[, ejjisabusukuripushonfairu] (n) {comp} edge subscription file
エッジボール[, ejjibo-ru] (n) edge ball
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge
内俵[うちだわら, uchidawara] (n) bales forming the edge of the sumo ring
勝負俵[しょうぶだわら, shoubudawara] (n) bales forming the edge of the sumo ring
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] (n) {comp} upper window edge allocated to the peer entity
外縁[がいえん, gaien] (adj-na,n) brink; outer edge
崖っ縁;崖っぷち[がけっぷち, gakeppuchi] (n) (uk) edge (e.g. of a cliff, precipice); critical point or moment
左端[さたん;ひだりはし, satan ; hidarihashi] (n,adj-no) left end; left edge
徳俵[とくだわら, tokudawara] (n) 4 bales on the edge of the sumo ring set slightly back
手に汗を握る[てにあせをにぎる, teniasewonigiru] (exp,v5r) to sit on the edge of one's seat; to be in breathless suspense
折りぐけ[おりぐけ, origuke] (n) fold and blindstitch a pleat or folded edge
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to
村外れ[むらはずれ, murahazure] (n) edge of town; outskirts of a village
歯の浮くような[はのうくような, hanoukuyouna] (exp) set one's teeth on edge
深淵に臨むが如し[しんえんにのぞむがごとし, shin'enninozomugagotoshi] (exp) like looking out on an abyss; like standing on the edge of an abyss
漫ろ[そぞろ;すずろ(ok);すぞろ(ok), sozoro ; suzuro (ok); suzoro (ok)] (adj-na) (1) restless; on edge (and unable to concentrate); distracted; (adv) (2) (of an emotional or psychological state) for some reason
破産寸前[はさんすんぜん, hasansunzen] (n) near bankruptcy; edge of bankruptcy; bumper-to-bumper
縁先[えんさき, ensaki] (n) veranda edge
織物の耳[おりもののみみ, orimononomimi] (n) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage
[みみ, mimi] (n) (1) ear; (2) hearing; (3) edge; crust; (4) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage; (P)
耳絎[みみぐけ, mimiguke] (n) blindstitched machined fabric edge (selvedge) forming a fold, pleat, edge, etc.
[すそ, suso] (n) (trouser) cuff; (skirt) hem; cut edge of a hairdo; fringe; foot of mountain; (P)
軒先[のきさき, nokisaki] (n) edge of the eaves; house frontage; (P)
金味;鉄味[かなあじ, kanaaji] (n) (1) (arch) metallic; (2) cutting edge of a bladed instrument
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK
アクノリッジ[, akunorijji] (n) {comp} acknowledge
アラ[, ara] (n) (kanji is U29E8A) saw-edged perch (Niphon spinosus)
アンペラ[, anpera] (n) (1) (See アンペラ藺) Machaerina rubiginosa (species of tropical sedge) (may
アンペラ藺[アンペラい;アンペライ, anpera i ; anperai] (n) (uk) (See アンペラ) Machaerina rubiginosa (species of tropical sedge)
インフレヘッジ[, infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation)
ウェッジ;ウエッジ[, uejji ; uejji] (n) wedge
ウエッジソール;ウェッジソール[, uejjiso-ru ; uejjiso-ru] (n) wedge sole
ウェッジヒール[, uejjihi-ru] (n) wedge heel; wedgie
エッジワースカイパーベルト天体[エッジワースカイパーベルトてんたい, ejjiwa-sukaipa-beruto tentai] (n) Edgeworth-Kuiper belt objects
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
カエリ;かえり[, kaeri ; kaeri] (n) burr (of a machined edge)
くさび形;楔形[くさびがた, kusabigata] (adj-na,n) (uk) wedge-shape
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge
下端[かたん, katan] bottom edge
前方端[ぜんぽうたん, zenpoutan] leading edge
右方端[うほうたん, uhoutan] right hand edge
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity
基準縁[きじゅんえん, kijun'en] reference edge, guide edge
始端[したん, shitan] start edge
実現された辺[じつげんされたへん, jitsugensaretahen] realized edge
左方端[さほうたん, sahoutan] left hand edge
後方端[こうほうたん, kouhoutan] trailing edge
辺可視フラグ[へんかしフラグ, henkashi furagu] edge visibility flag
否定応答[ひていおうとう, hiteioutou] negative acknowledge (NAK)
有識者[ゆうしきしゃ, yuushikisha] expert, knowledgeable person
知識[ちしき, chishiki] information, knowledge
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base
知識参照[ちしきさんしょう, chishikisanshou] knowledge reference
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering
知識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] knowledge information
知識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] knowledge information processing system
知識木[ちしきぎ, chishikigi] knowledge tree
知識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation
立上がり[たちあがり, tachiagari] leading edge, start, stand up
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] acknowledge (ACK)
辺線種[へんせんしゅ, hensenshu] edgetype
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] appropriate priviledges

edge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
ชาย[n.] (chāi) EN: edge ; end ; frindge ; rim FR: bord [m] ; rive [f] ; bordure [f] ; lisière [f]
ชายป่า[n. exp.] (chāi pā) EN: edge of forest FR: lisière d'un bois [f]
ชำแรก[v.] (chamraēk) EN: edge through (a crowd) ; shoulder a way through ; penetrate ; infiltrate FR:
ชนะอย่างหวุดหวิด[v. exp.] (chana yāng ) EN: edge out FR: gagner sur le fil
เฉือนชนะ[v. exp.] (cheūoen cha) EN: edge out FR: gagner sur le fil
เชิงผา[n. exp.] (choēng phā) EN: edge FR:
แคม[n.] (khaēm) EN: gunwale ; edge of a boat FR:
ขยับ[v.] (khayap) EN: budge ; move ; shift ; change position ; move over ; move a little ; move slightly ; edge FR: déplacer ; bouger ; avancer un peu
ขยับเข้ามา[v. exp.] (khayap khao) EN: edge closer ; move up to FR:
เข็ดฟัน[v.] (khetfan) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth ; set one's teeth on edge FR:
เคลื่อนไหว[v.] (khleūoenwai) EN: move ; shift ; edge FR: remuer ; bouger
ข้อได้เปรียบ[n. exp.] (khø dāiprīe) EN: advantage ; edge ; privilege FR: avantage [m]
คม[n.] (khom) EN: cutting edge ; sharp edge FR: tranchant [m] ; côté tranchant [m]
คมมีด[n. exp.] (khom mīt) EN: cutting edge ; blade FR:
ขอบ[n.] (khøp) EN: edge ; fringe ; side ; brim ; rim ; boundary FR: bord [m] ; bordure [f] ; limite [f]
กระซิก[v.] (krasik) EN: edge (up to, over to) ; sidle up (to) ; snuggle up FR:
กุ๊น[n.] (kun) EN: edge ; hem ; bind FR:
ลำเนา[n.] (lamnao) EN: line ; edge ; belt ; course ; range ; passage FR:
เหลา[n.] (lao) EN: sharpen ; hone ; whet ; edge ; grind ; shape ; trim ; pare FR: tailler (en pointe)
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]
เลียบ[v.] (līep) EN: walk along the edge of ; follow the edge of ; hug ; skirt ; go around FR: longer ; suivre le bord ; serrer ; contourner ; épouser
เลาะ[v.] (lǿ) EN: skirt ; go along the edge (of) FR: longer ; suivre le bord ; contourner
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill FR: déborder ; inonder ; submerger
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
พนาลี[n.] (phanālī) EN: edge of a forest FR:
พนาสัณฑ์[n.] (phanāsan) EN: edge of a forest ; highland forest FR:
พนาสณฑ์[n.] (phanāson) EN: edge of a forest ; highland forest FR:
ภาษี[n.] (phāsī) EN: advantage ; edge ; superiority ; preponderance FR: avantage [m] ; prépondérance [f]
ไพร[n.] (phrai) EN: rim ; edge ; margin ; brim ; brink ; border FR: bord [m]
ไพรที[n.] (phraithī) EN: edge of the roof ; altar FR:
ราวป่า[n.] (rāopā) EN: edge of a forest ; strip of woods ; strip of forest ; forest line FR:
ริม[n.] (rim) EN: rim ; edge ; fringe FR: bord [m] ; rebord [m] ; bordure [f]
ริมน้ำ[n. exp.] (rim nām) EN: waterside ; water's edge FR: rive [f] ; berge [f] ; bord de l'eau [m]
ริมผ้า[n. exp.] (rim phā) EN: edge of a piece of fabric FR:
สัน[n.] (san) EN: edge ; back ; backbone ; back edge ; spine ; ridge ; crest FR: crête [f] ; arête [f] ; bord [m]
สันเอียง[n. exp.] (san īeng) EN: slant edge FR:
สันส่วนข้าง[n. exp.] (san suan kh) EN: lateral edge FR:
เส้นเชื่อม[n. exp.] (sen cheūam) EN: edge FR:
เส้นเชื่อมที่มีทิศทาง[n. exp.] (sen cheūam ) EN: directed edge FR:

edge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrisskante {f}tear-off edge
Wulstreifen {m}beaded edge tyre
Gürtelkantenlösung {f}breaker edge looseness
Wettbewerbsvorteil {m}competitive edge
Schnittkante {f}cut edge; cutting edge; edge of cut
Schneide {f}cutting edge
Büttenrandpapier {m}deckle edge paper
Flanke {f} | abfallende Flanke | ansteigende Flankeedge | trailing edge | rising edge
Vorteil {m} | jdm. einen Vorteil verschaffenedge | to give someone an edge
Waldrand {m}edge of the woods; edge of the forest; woodside
Hornkantenradius {m}flange edge radius
Messerschneide {f}knife edge
Längskante {f}longitudinal edge
Schrägkantschaufel {f}propeller with bevelled edge
Richtscheit {n} [constr.]straight edge
Anerkennung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.]
Auftragsbestätigung {f}acknowledgement of order [Br.]; acknowledgment of order [Am.]
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message
Eingangsbestätigung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.]
Quittungsanforderung {f}acknowledgement request [Br.]; acknowledgment request [Am.]
Schuldanerkenntnis {f}acknowledgement of debt
Danksagung {f}acknowledgment [Am.]; acknowledgement [Br.]
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend {adj} | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel
Anlagenbuch {n}asset ledger
Baggergut {n}dredged material
Journal {n}daily ledger
Hirschfänger {m}double-edged hunting knife
wissbegierig {adj}eager for knowledge
Flankendetektor {m}edge detector
Flankenerkennung {f}edge detection
Randblech {n}edge sheet
Randstecker {m} (einer Platine)edge connector
Schneidzeug {n}edge tool
Spaltenrand {m}edge of a column
Straßenrand {m}edge of the road
Bordsteinaufprall {m}edge climb
Erfahrung {f}empirical knowledge
Fixpunkt {m}ledger
Wissenslücke {f}gap in one's knowledge; lack of knowledge
Allgemeinwissen {n}general knowledge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า edge
Back to top