ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elite*, -elite-

elite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elite (n.) กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น See also: กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น Syn. ruling class, upper class
elite (adj.) ซึ่งจำกัดไว้ให้เฉพาะคนรวยหรือคนที่มีอภิสิทธิ์
elite (adj.) ซึ่งดีที่สุด See also: ยอดเยี่ยมที่สุด Syn. best
elite (n.) ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว See also: แบบของตัวพิมพ์ที่มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อ 1 นิ้ว (น้อยกว่า 5 ตัวอักษรต่อ 1 เซนติเมตร)
English-Thai: HOPE Dictionary
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
elite(n) หัวหน้า,ยอด,หัวกะทิ,สิ่งที่เลือกแล้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eliteอติชน, อภิชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eliteแบบอีลิต(ตัวพิมพ์ดีด) [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ดี (n.) elite See also: aristocrat, refined person, noble man/woman Syn. ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล Ops. ไพร่
ผู้มีสกุลสูง (n.) elite See also: aristocrat, refined person, noble man/woman Syn. ผู้ดี, ผู้ดีมีสกุล Ops. ไพร่
ผู้ลากมากดี (n.) elite See also: aristocrat, refined person, noble man/woman Syn. ผู้ดี, ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล Ops. ไพร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're the last of an elite group... don't end it like this.คุณสุดท้ายของกลุ่มชนชั้น ไม่ทำสิ้นสุดเช่นนี้
They are the elite of the IRA... who carry out the bombings and the shootings.ผู้ดำเนินการ เหตุระเบิดและยิง
As a member of the elite Universe Protection Unit of the Space Ranger Corps,ที่นั่นเป็นกลุ่มคนที่คอยพิทักษ์จักรวาล ตำรวจแห่งอวกาศ
And when for one reason or another a member of the elite falls on hard times their genetic identity becomes a valued commodity for the unscrupulous.พวกยีนเด่นก็ตกที่นั่งลำบากเป็นเหมือนกัน ยีนที่ล้ำค่าของคนพวกนี้\ ล้วนเป็นที่ต้องการของคนที่ด้อยกว่า
I find it hard to believe he could be one of their elite workers.ผมว่ามันยากที่จะเชื่อว่าเขาจะสามารถทำได้ ที่จะเป็นหนึ่งในสถานที่สุดยอดของอาชีพ
You allow me a date from the elite onlyแม่อนุญาติให้หนูออกเดทเฉพาะกับคนที่มีเงิน
Large parts of the corporate elite despised what Roosevelt's new deal stood for.ชิงชังโครงการนิวดีลของรูสเวลท์
An elite RAF search-and-rescue team has been deployed by helicopter to airlift the royal family to safety.หน่วยกู้ภัยใช้เฮลิคอปเตอร์... ...ส่งเสด็จราชวงศ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัย
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น
Then when they left, they left the power to the Hutus, and of course the Hutus took revenge on the elite Tutsis for years of repression.พอจากไปเค้าทิ้งอำนาจให้กับพวกฮูตู แล้วก็เข้าทางชาวฮูตูที่จะทวงคืน ที่สุดแล้วฮูตู ก็เข้าสู่ปีแห่งการกวาดล้าง
Untested recruits into a new unit of elite soldiers.ที่ไม่เคยผ่านการรบมาก่อน กลายเป็นหน่วยรบที่เก่งกาจที่สุดในกองทัพ
Trained their elite warriors that way.เป็นวิธีการฝึกนักรบที่ดีที่สุดของพวกเขา

elite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劲卒[jìng zú, ㄐㄧㄥˋ ㄗㄨˊ, 劲卒 / 勁卒] elite soldiers; a crack force
精兵[jīng bīng, ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄥ, 精兵] elite troops
劲旅[jìng lǚ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄩˇ, 劲旅 / 勁旅] strong contingent; elite squad
胶木[jiāo mù, ㄐㄧㄠ ㄇㄨˋ, 胶木 / 膠木] bakelite
电木[diàn mù, ㄉㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 电木 / 電木] bakelite (early plastic); also written jiao1 mu4 膠木|胶木
精英[jīng yīng, ㄐㄧㄥ , 精英] cream; elite; essence; quintessence
俊杰[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 俊杰 / 俊傑] elite; outstanding talent; genius
希伯来人[Xī bó lái rén, ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄞˊ ㄖㄣˊ, 希伯来人 / 希伯來人] Hebrew person; Israelite; Jew
以色列人[Yǐ sè liè rén, ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, 以色列人] Israelite; Israeli
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
酚醛[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ, 酚醛] phenolic aldehyde; phenolic resin (used to manufacture bakelite)
酚醛胶[fēn quán jiāo, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, 酚醛胶 / 酚醛膠] phenolic resin (used to manufacture bakelite)

elite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリート[, eri-to] (n,adj-no) elite (fre
グランゼコール[, guranzeko-ru] (n) grandes ecoles (French elite tertiary education institutions)
パワーエリート[, pawa-eri-to] (n) power elite
上流階級[じょうりゅうかいきゅう, jouryuukaikyuu] (n,adj-no) upper echelons of society; the rich and powerful; the elite
精兵[せいびょう;せいへい, seibyou ; seihei] (n) picked troops; elite soldiers; crack troops
親衛隊[しんえいたい, shin'eitai] (n) (1) bodyguards; elite guards; imperial guards; (2) Schutzstaffel; SS; (3) groupies; ardent fans
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC)
ブラッドエリート[, buraddoeri-to] (n) blood elite; (P)
ベークライト[, be-kuraito] (n) Bakelite
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis)
ラファエル前派[ラファエルぜんぱ, rafaeru zenpa] (n) Pre-Raphaelite Brotherhood
灰重石[かいじゅうせき, kaijuuseki] (n) scheelite
精鋭[せいえい, seiei] (adj-na,n) elite; picked; powerful; efficient; (P)

elite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมาตย์[n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย-[pref.] (ammāttaya-) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
อีลิต[n.] (īlit) EN: elite FR: élite [f]
ผู้ลากมากดี[n.] (phūlākmākdī) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman FR: aristocrate [m]
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
ไฮไฟ[n.] (haifai) EN: hi-fi FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f]
ไข้ไขสันหลังอักเสบ[n.] (khai khai s) EN: poliomyelitis FR: poliomyélite [f] ; polio (inf.) [f]
ไขกระดูกอักเสบ[n. exp.] (khai kradūk) EN: osteomyelitis FR: ostéomyélite [f]
ไขสันหลังอักเสบ[n.] (khaisanlang) EN: poliomyelitis ; polio ; acute transverse myelitis FR: poliomyélite [f] ; polio (fam.) [f]
ความซื่อสัตย์[n.] (khwām seūsa) EN: loyalty ; honesty ; fidelity FR: loyauté [f] ; fidélité [f] ; honnêteté [f]
โปลิโอ[n.] (pōli-ō) EN: polio ; poliomyelitis FR: poliomyélite [f] ; polio [f] (fam.)
โรคโปลิโอ[n. exp.] (rōk pōliō) EN: polio FR: poliomyélite [f] ; polio (fam.) [f]

elite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bakelit {n}bakelite
Bakelitpapier {n}bakelite paper
Elite {f} | Eliten
Israelit {m}Israelite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elite
Back to top