ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eiderdown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eiderdown*, -eiderdown-

eiderdown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eiderdown (n.) ขนหน้าอกของเป็ดไอเดอร์ Syn. duvet, quiltsheet
eiderdown (n.) ผ้านวมหรือผ้าห่มที่บุด้วยขนของเป็ดไอเดอร์

eiderdown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛け布団;掛布団;掛け蒲団;掛蒲団[かけぶとん, kakebuton] (n) bed cover; coverlet; quilt; comforter; eiderdown

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eiderdown
Back to top