ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elfin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elfin*, -elfin-

elfin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elfin (adj.) มีเสน่ห์ See also: มีเวทมนต์ Syn. charming, magical
elfin (adj.) เล็กและบอบบาง Syn. delicate
elfin (adj.) เหมือนเทพธิดาตัวเล็กๆ See also: เหมือนเทวดาตัวเล็กๆ, เหมือนภูติตัวเล็กๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
elfin(adj) เกี่ยวกับเทวดา,เกี่ยวกับเทพยดา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Think... Think psycho elfin queen.เหมือนๆกับ ราชินีเอฟล์โรคจิต
The whole creepy elfin thing was a compliment, I swear!เรื่องทั้งหมดนั้น เป็นแค่คำชมเชย, ผมสาบานได้!
I got two ungrateful kids a dwarfish, hairy, elfin servant and a random tablecloth-wearing Asian...ฉันมีลูกห่วยแตกสองคน... ...คนใช้ที่ แคระแกรน คนนดก หูยาว... .
Mike Delfino had been badly injured in a hit-and-run accident, and was now in a coma at Fairview Memorial Hospital.ไมค์ เดลฟิโน บาดเจ็บสาหัส จากการถูกชนแล้วหนี และยังอยู่ในขั้นโคม่าที่ โรงพยาบาล Fairview Memorial
See you tomorrow, mrs.Delfino.เจอกันพรุ่งนี้ครับ คุณนายเดลฟิโน่
And he had an affair with the woman that you think Mike Delfino killed.แล้วเขาก็มีชู้ กับผู้หญิงที่คุณคาดว่า ไมค์ เดลฟิโน่ ฆ่า
I find you sniffing around where you don't belong, ll find yourselfin that ring again... against me.ถ้าฉันเห็นแกในที่ที่ไม่ควรอยู่ล่ะก็ แกจะเห็นตัวเองอยู่ในสังเวียนนั่นอีกครั้ง เจอกับฉัน
Oh,susan delfino,this is walter bierlich.อ้อ ซูซาน เดลฟิโน่ นี่ วอลเตอร์ เบอร์ลิกช์
He was too busy thinking of his past, or at least the part of it he shared with Mike Delfino.เพราะมัวแต่กังวลเรื่องอดีต หรือแค่อดีตส่วนที่เกี่ยวข้องกับไมค์เดลฟีโน่
Susan Delfino gave birth to a son in delivery room A in hospital.ซูซาน เดลฟีโน่ ได้ให้กำเนิดลูกชาย ในห้องคลอด A โรงพยาบาลแฟร์วิว เมมโมเรียล
That was the night that Susan Delfino and Lelar Dash.นั่นเป็นคืน ที่ซูซาน เดลฟิโน และเลลาร์ ดาช
But first mike delfino has to payแต่อย่างแรกที่ไมค์ เดลฟิโน่ต้องชดใช้

elfin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลิวไต้หวัน [n. exp.] (liū Taiwan) EN: False heather ; Elfin herb FR:

elfin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amazonas-Delfin {m}; Amazonas-Flussdelfin
Atlantischer Delfin {m}; Kamerun-Delfin
Atlantischer Weissseitendelfin {m}; Nordischer Delfin
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
Bugwellenreiten {n} (eines Delfins) [zool.]bowriding (of a dolphin)
Chinesischer Flussdelfin {m}; Baiji; Yangtze-Delfin
Delfinsaga {f}; Delfinlegende
Delfinschwimmen {n}; Delfin
Delfintherapie {f}; Delfin-Kur
Angelawaldsänger {m} [ornith.]Elfin Woods Warbler
Streifendelfin {m}; Blauweisser Delfin
Ganges-Delfin {m}; Ganges-Flussdelfin
Indopazifischer Buckeldelfin {m}; Chinesischer Buckeldelfin
Fleckendelfin {m}; Pantropischer Fleckendelfin
Ostpazifischer Delfin {m}; Langschnauzen-Spinnerdelfin
Drehsprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin
Saltosprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin
Springen {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]leaping (of a whale or dolphin)
Tunfischfang {m} | delfingerechter Tunfischfangtuna fishing | dolphin-friendly tuna fishing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elfin
Back to top