ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elegance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elegance*, -elegance-

elegance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elegance (n.) ความงดงาม See also: ความสละสลวย
elegance (n.) ความดีเลิศ
English-Thai: HOPE Dictionary
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม,ความเก๋,ความสละสลวย,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่เรียบร้อย,สิ่งที่เก๋,ความดีเลิศ, Syn. fineness
English-Thai: Nontri Dictionary
elegance(n) ความงดงาม,ความสง่า,ความโก้,ความเก๋,ความสะโอดสะอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good. It lends such an elegance to our misfortune! Another time I'll do the same.ดี มันแสดงความมีมารยาทในเรื่องความอับโชคของพวกเรา ถ้ามีอีกครั้งนึง พ่อก็คงทำแบบเดียวกัน
I do not think Georgiana Darcy has her equal for beauty, elegance and accomplishment.ฉันไม่คิดว่า จะมีใครเทียบ จอร์จีน่า ดาร์ซี่ ทั้งในเรื่องความสวย
It has been a beacon of elegance and grace.มันเป็นไฟนำทาง ของความอลังการและงามสง่า
I probably won't do it with much elegance or grace.ฉันคงทำมันไม่ได้แบบที่เยี่ยมหรือดีนัก
I really appreciate a woman who knows how to dress herself well like you do with such elegance and grace.ผมขอขอบคุณผู้หญิง ใครรู้จักวิธีการแต่งตัวของเธอเอง ได้ดีเท่าคุณ
"the elegance of Nanking.""เป็นความงามสง่าของนานกิง"
I'm just standing here, swimming in the elegance of your ungodly manliness.ผมเเค่ยืนอยู่ตรงนี้, แล้วก็ชื่นชมในความเป็นชายของคุณ.
There was an elegance to things back then.มันจะกลับมาสง่างามอีกครั้ง
The pursuit of excellence begins with elegance.การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม
"The pursuit of excellence begins with elegance. ""การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม"
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ
You think "elegance" is really the word for what you did to Marissa or Rick deacon or any of the others?นี่เรอะที่นายเรียกว่า "งดงาม"? ที่ทำกับมาริซซ่ากับริค ดีคอน รึคนอื่นๆ?

elegance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, 绝代隹人 / 絕代隹人] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever
高雅[gāo yǎ, ㄍㄠ ㄧㄚˇ, 高雅] dainty; elegance; elegant

elegance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雅;雅び[みやび, miyabi] (n,adj-na) refinement; elegance
雅趣[がしゅ, gashu] (n) elegance
アロマ[, aroma] (adj-na) (1) aroma; (2) class; style; elegance; (3) (abbr) (See アロマセラピー) aromatherapy
エレガンス[, eregansu] (adj-na) elegance; (P)
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P)
古雅[こが, koga] (adj-na,n) classical elegance; antiquity
景趣[けいしゅ, keishu] (n) elegance; taste; refinement
気品[きひん, kihin] (n) (1) elegance; refinement; grace; dignity; (2) aroma
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement)
雅致[がち, gachi] (n) artistry; good taste; elegance; grace; (P)

elegance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่โก้[n. exp.] (khwām mai k) EN: FR: inélégance [f]

elegance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunderkoralle {f} (Catalaphyllia spp.) [zool.]elegance coral; elegant coral
Unfeinheit {f}inelegance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elegance
Back to top