ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

egret

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *egret*, -egret-

egret ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
egret (n.) นกกระยางชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
egret(อี'เกรท,เอก'กริท) n. นกกระยาง,ขนนกกระยาง
English-Thai: Nontri Dictionary
egret(n) นกกระยาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกกระยาง (n.) egret See also: bittern Syn. นกยาง
นกยาง (n.) egret See also: bittern, egret Syn. นกกระยาง
ยาง (n.) egret Syn. กระยาง, นกยาง
ความเสียดาย (n.) regret See also: remorse, sorrow
ความเสียดาย (n.) regret See also: (a) shame, (a) pity
น่าสะเทือนใจ (adj.) regretted See also: sad Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
น่าสะเทือนใจ (v.) be regretted See also: be sad, feel mourn for Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
น่าเสียใจ (adj.) regretted See also: sad Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
น่าเสียใจ (v.) be regretted See also: be sad, feel mourn for Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
น่าโศกเศร้า (adj.) regretted See also: sad Syn. น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
น่าโศกเศร้า (v.) be regretted See also: be sad, feel mourn for Syn. น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
ปวดใจ (v.) regret See also: grieve, lament, feel sad Syn. ปวดร้าว, เจ็บใจ
ร้าวราน (v.) regret See also: grieve, lament, feel sad Syn. ปวดร้าว, ปวดใจ, เจ็บใจ
เสียดาย (v.) regret See also: feel sorry for the loss
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You won't regret itคุณจะไม่เสียใจเลย
You're gonna regret thisคุณจะเสียใจกับสิ่งนี้
Don't make me regret my decisionอย่าทำให้ฉันเสียใจต่อการตัดสินใจนี้
If you continue judging books by the cover, you'll regret it somedayถ้าเธอยังขืนดูอะไรแค่เปลือกนอกแล้วล่ะก็ เธอจะต้องเสียใจเข้าสักวัน
I don't want him to regret laterฉันไม่อยากให้เขาเสียใจทีหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I regret losing a lieutenant as able as Ahme but she was told the price of capture.แค่เธอก็รู้ว่าราคาของการจับภาพ
They are always unhappy, regretting the evils of the previous nightเขาเศร้าตลอดเวลา, การ regret the สิ่งที่ไม่ดีเวลากลางคืนก่อนหน้า
This is your chance. You'll never regret it.นี่เป็นโอกาส ของคุณ คุณจะไม่ เสียใจมัน
We regret any inconvenience the sudden cabin movement caused.เราขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่าง ที่เกิดจากห้องโดยสารกระแทกกระเทือน
I was born here, I lived here, I'll die here, but no regrets.ผมเกิดที่นี่ ผมอยู่ที่นี่... ผมจะตายที่นี่ แต่ไม่เสียดาย
All my pains, my regrets,ความเจ็บปวดของฉัน ความเสียใจของฉัน
We will have to risk regret.ผมจะนั่งรถกินลมกับคุณ
I think that in a few minutes you'll regret you never said anything.ฉันคิดว่าในไม่กี่นาทีนี้ คุณจะเสียใจที่ไม่ได้พูดอะไรเลย
The streets are filled with regretถนนที่เต็มไปด้วยความเสียใจ
There's not a day goes by I don't feel regret.มีไม่วันไปโดยผมไม่รู้สึกเสียใจ
Now stop before you say something that you will regret.หยุดก่อนจะพูดแล้วเสียใจทีหลัง
I know I'm gonna regret it.ผมทำแล้วอาจต้องเสียใจภายหลัง

egret ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 歉] apologize; deficient; to regret
歉意[qiàn yì, ㄑㄧㄢˋ ㄧˋ, 歉意] apology; regret
[xī, ㄒㄧ, 惜] pity; regret; to rue; to begrudge; Taiwan pr. xi2
白鹭[bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, 白鹭] egret
[hài, ㄏㄞˋ, 嗐] exclamation of regret
反顾[fǎn gù, ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 反顾 / 反顧] to glance back; fig. to regret; to have second thoughts about sth
感慨[gǎn kǎi, ㄍㄢˇ ㄎㄞˇ, 感慨] lament; with a tinge of emotion or regret
后悔[hòu huǐ, ㄏㄡˋ ㄏㄨㄟˇ, 后悔 / 後悔] regret; repent
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, 悔] regret
悔过[huǐ guò, ㄏㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˋ, 悔过 / 悔過] regret; repent
[chàng, ㄔㄤˋ, 怅 / 悵] regretful; upset; despair; depressed
[wǎn, ㄨㄢˇ, 惋] regret, be sorry; alarmed
[hàn, ㄏㄢˋ, 憾] regret
遗憾[yí hàn, ㄧˊ ㄏㄢˋ, 遗憾 / 遺憾] regret; pity; sorry
叹惜[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, 叹惜 / 嘆惜] sigh of regret
很遗憾[hěn yí hàn, ㄏㄣˇ ㄧˊ ㄏㄢˋ, 很遗憾 / 很遺憾] unfortunately; regrettably

egret ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雪に白鷺[ゆきにしらさぎ, yukinishirasagi] (exp) (obsc) something indistinguishable or indistinct (like an egret in the snow)
アレグレット[, areguretto] (n) allegretto (ita
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret
やっちまう[, yacchimau] (exp,v5u) (from 遣って + しまう) to do something one regrets
リグレット[, riguretto] (n) regret
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways
側む[そばむ, sobamu] (v5m,vi) to lean to one side; to oppose; to look aside; to regret
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret)
可惜[あたら;あったら, atara ; attara] (adj-pn) alas; regrettably
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P)
心外[しんがい, shingai] (adj-na) (1) regrettable; vexing; upsetting; (2) unthinkable; wholly unexpected; (P)
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P)
恨む(P);怨む;憾む[うらむ, uramu] (v5m,vt) (1) to resent; to curse; to feel bitter; to blame; to bear a grudge; (2) (esp. 憾む) to regret; (P)
悔しい(P);口惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(口惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P)
悔しがる[くやしがる, kuyashigaru] (v5r) to feel bitter; to be vexed; to resent; to regret
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret
悔し泣き(P);悔泣[くやしなき, kuyashinaki] (n,vs) crying from vexation; tears of regret; (P)
悔やむ(P);悔む[くやむ, kuyamu] (v5m,vt) (1) to mourn; to lament; (2) to be sorry; to regret; to repent; (P)
惜しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P)
惜しくも[おしくも, oshikumo] (n) to one's regret (chagrin); regrettably
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P)
惜しむべき[おしむべき, oshimubeki] (exp) lamentable; regrettable
惜しむらくは[おしむらくは, oshimurakuha] (exp,adv) I regret that; It's unfortunate but; It's too bad that
惜し気;惜しげ;惜気(io)[おしげ, oshige] (adj-na,n) (See 惜し気もなく) regret; frugality
慨する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) to regret; to deplore
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n,vs) deploring; lamentation; regret; complaint
未練がましい[みれんがましい, mirengamashii] (adj-i) (1) regretful; irresolute; (2) stubborn (not knowing when to give up)
残念[ざんねん, zannen] (adj-na,n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P)
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret
無念[むねん, munen] (adj-na,n) (1) chagrin; regret; (2) {Buddh} (See 有念) free from obstructive thoughts; (P)
白鷺[しらさぎ;はくろ, shirasagi ; hakuro] (n) generic name for herons with all-white plumage (inc. egrets)
臍を噛む;ほぞを噛む[ほぞをかむ, hozowokamu] (exp,v5m) to regret bitterly; to be very sorry (for)
覚えてろ[おぼえてろ, oboetero] (exp) (id) You'll regret this!; I'll get you for this; Just you wait
遺憾[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P)
遺憾に堪えない[いかんにたえない, ikannitaenai] (exp,adj-i) really regrettable
遺憾千万[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] Thai: เสียใจด้วย English: regret

egret ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเจ่า[n.] (krajao) EN: egret FR:
กระเจ้า[n.] (krajāo) EN: egret FR:
กระยาง[n.] (krayāng) EN: heron ; egret FR: héron [m]
นกยาง[n. exp.] (nok yāng) EN: heron ; egret FR: héron [m] ; aigrette [f]
นกยางจีน[n. exp.] (nok yāng Jī) EN: Chinese Egret FR: Aigrette de Chine [f] ; Aigrette de Swinhoe [f]
นกยางควาย[n. exp.] (nok yāng kh) EN: Cattle Egret FR: Héron garde-boeufs [m] ; Héron gardebœufs [m] ; Gardebœuf aigrette [f] ; Garde-bœufs ibis [m] ; Garde-bœuf Vérany [m] ; Héron vérany [m]
นกยางเปีย[n. exp.] (nok yāng pī) EN: Little Egret FR: Aigrette garzette [f] ; Aigrette blanche [f] ; Garzette blanche [f] ; Héron garzette [m] ; Petite Aigrette [f] ; Crosse [f]
นกยางทะเล[n. exp.] (nok yāng th) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret ; Eastern Reef Heron ; Pacific Reef Heron FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
นกยางโทนน้อย[n. exp.] (nok yāngthø) EN: Intermediate Egret ; Plumed Egret ; Median Egret ; Yellow-billed Egret FR: Héron intermédiaire [m] ; Aigrette intermédiaire [f] ; Aigrette à bec jaune [f]
นกยางโทนใหญ่[n. exp.] (nok yāngthø) EN: Great Egret ; Great White Egret ; Common Egret ; White Heron ; Great White Heron FR: Grande Aigrette [f] ; Aigrette blanche [f] ; Héron huppé [m]
พก-[pref.] (phaka-) EN: egret FR:
พกา[n.] (phakā) EN: egret FR:
ยาง[n.] (yāng) EN: heron ; egret FR: héron [m] ; aigrette [f]
ยางโทน[n.] (yāngthōn) EN: egret ; heron FR: aigrette [f] ; héron [m]
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
ด้วยความเสียใจ[X] (dūay khwām ) EN: with regret FR: avec regret
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
การขอโทษ[n.] (kān khøthōt) EN: apology ; pardon ; apologizing ; expressing regret FR: excuses [fpl]
การแสดงความเสียใจ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: condolences ; expressing regret FR:
คำขอโทษ[n. exp.] (kham khøthō) EN: excuse ; pardon ; apology FR: excuse [f] ; excuses [fpl] ; regret [m] ; pardon [m]
ขอประทานโทษ[v.] (khøprathānt) EN: apologize FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologise ; apologize (Am.) ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets ; être désolé
ขอตัว[v.] (khøtūa) EN: excuse oneself ; decline ; regret not to be able to ; beg ogg FR:
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadā) EN: regret ; remorse ; sorrow FR:
ความเสียใจ[n.] (khwām sīaja) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness ; woe FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ไม่อาลัยอาวรณ์[X] (mai ālai-āw) EN: with no regret ; no miss FR: sans regret
ไม่พอที่[v. exp.] (mai phø thī) EN: it is to be regretted ; it is regrettable FR: il est regrettable
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīa dāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable FR: regrettable ; déplorable
ร้องไห้เสียน้ำตา[v. exp.] (rønghai sīa) EN: FR: verser des larmes de regret
แสดงความเสียใจ[v. exp.] (sadaēng khw) EN: express condolence FR: compatir ; exprimer ses regrets
สำนึกผิด[v. exp.] (samneuk phi) EN: accept a mistake FR: regretter ; avoir des remords
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique
เสียดาย[v.] (sīadāi) EN: regret ; deplore ; feel sorry FR: regretter
เสียใจ[v.] (sīajai) EN: be sorry ; regret ; grieve ; show regret FR: être désolé ; être attristé ; regretter ; déplorer
เสียใจมาก[v. exp.] (sīajai māk) EN: FR: regretter profondément
เสียใจภายหลัง[v. exp.] (sīajai phāi) EN: be sorry afterwards ; rue FR: regretter après coup
เสียใจอย่างยิ่ง[v. exp.] (sīajai yāng) EN: be extremely sorry ; greatly regret FR: regretter profondément
เสียน้ำตา[v.] (sīanāmtā) EN: FR: verser des larmes de regret
ทุมโน[v.] (thummanō) EN: regret FR:
ตรมใจ[v. exp.] (trom jai) EN: grieve ; mourn ; pine away ; regret FR:

egret ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kuhreiher {m} [ornith.]Cattle Egret (Bubulcus ibis)
Rötelreiher {m} [ornith.]Reddish Egret
Schmuckreiher {m} [ornith.]Snowy Egret
Bedauern {n} | sehr zu meinem Bedauernregret | much to my regret
Bedauern {n}regretfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า egret
Back to top