ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eerie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eerie*, -eerie-

eerie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eerie (adj.) น่ากลัว See also: น่าขนลุก Syn. ghostly, spooky, uncanny, weird
eerie (adv.) น่าขนลุก See also: น่าหวาดผวา, น่ากลัว, ลึกลับ, ประหลาด Syn. weirdly
English-Thai: HOPE Dictionary
eerie(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie
English-Thai: Nontri Dictionary
eerie(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าขนลุก (v.) to be eerie See also: to be eery, to be horrible, dread, to be timid Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
( loud, eerie roaring )(เสียงดังและน่ากลัว)
It's a pretty okay water slide, though. It's called Eerie Canals.มันเป็นโอเคสวย สไลด์น้ำว่า มันเรียกว่าคลองประหลาด
She just sat there, playing with her doll with this kind of eerie calm.เล่นกับตุ๊กตาแบบสงบมากน่าขนลุก
I would say an eerie silence, because many people feel that there should be intelligent life out there, there should be other civilizations, and if so, they're ominously quiet.ว่าควรจะมีชีวิตที่ชาญฉลาดออกมี ควรจะมีอารยธรรมอื่น ๆ และถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขากำลัง ที่เงียบสงบอย่างเป็นลางสังหรณ์
There's an eerie stillness before the sky cracks open... a hush.มันช่างสงบนิ่งจนดูน่ากลัว ก่อนที่ท้องฟ้าจะลั่นเปรี้ยงทำลาย... . ความเงียบ
(PIANO PLAYING EERIE MUSIC)(เล่นเปียโนเพลงน่าขนลุก)
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )น่ากลัว มีเสียงแหลม ระดับสูงกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้)
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา)
Any of your other doctors Have any cheerier diagnoses?หมอคนอื่นๆของคุณมีคำวินิฉัยที่ดีกว่ารึเปล่าล่ะ?
Didn't have an inkling. Positively eerie. You see, maam, why there is no meat pie...โดยไม่ต้องขอเลย น่าขนลุกจัง คูณผู้หญิง ทำไมไม่มีพายเนื้อ...
This blending in thing isn't as easy as it looks. [eerie music] [indistinct sobbing] We're here.-มันไม่ง่ายเลยที่จะทำให้ดูเหมือนปกติ
Sector. Beep! [eerie whirring]กันต่อเถอะ ข้าไม่ยอมรับสงคราม

eerie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird
魔風[まかぜ;まふう, makaze ; mafuu] (n) storm caused by the devil; evil wind; eerie wind
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na,n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P)
底気味悪い;底気味わるい[そこきみわるい, sokokimiwarui] (adj-i) strange; eerie; ominous
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P)
薄気味の悪い[うすぎみのわるい, usugiminowarui] (exp,adj-f) (See 薄気味悪い) eerie; spooky
薄気味悪い;薄気味わるい[うすきみわるい, usukimiwarui] (adj-i) weird; eerie; uncanny
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie

eerie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
froh {adj} | froher | am frohestencheery | cheerier | cheeriest
unheimlich; furchterregend {adj} | unheimlicher | am unheimlichsteneerie | eerier | eeriest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eerie
Back to top