ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ejaculate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ejaculate*, -ejaculate-

ejaculate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ejaculate (vt.) ตะโกนหรืออุทานออกมา Syn. cryout, exclaim, yell
ejaculate (vt.) พุ่งออกมา (น้ำอสุจิ) See also: หลั่งน้ำกาม (ขณะที่ถึงจุดสุดยอดของผู้ชายขณะร่วมเพศ) Syn. come, climax
English-Thai: HOPE Dictionary
ejaculate(อีแจค'คิวเลท) vt.,vi. พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้น ๆ ,ร้องอุทาน,พุ่งน้ำกามออกมา -n. น้ำกามที่พุ่งออกมา., See also: ejaculator n. ดูejaculate ejaculation n. ดูejaculate
English-Thai: Nontri Dictionary
ejaculate(vi) ร้องอุทาน,พุ่งออกมาอย่างเร็ว,สำราก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ronnie, did you ejaculate doing a copy of any point on last week ?Ronnie, คุณอุทานทำสำเนา \ Nof จุดใดก็ได้ในสัปดาห์สุดท้าย?
Did he ejaculate outside?เพราะเขาชักออกมาปล่อยข้างนอกเหรอ
And serious investigative pieces, about how much ejaculate is on hotel duvets.และชิ้นส่วนการตรวจสอบอย่างจริงจัง เกี่ยวกับวิธีการมากอุทาน อยู่บนผ้านวมโรงแรม
Then he ejaculated over my backต่อมาเขาพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆลอยเหนือหลังของฉัน
Then he stretched out seemingly semi-conscious in a chair and ejaculated making his sperm fall upon the charred remains of my clothesต่อมาเขายืด out seemingly ครึ่ง-ซึ่งมีจิตสำนึก... ...ในเก้าอี้... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ...
He swallowed everything, imitating the cries of a baby and ejaculated into his nappyเขากลืนทุกสิ่ง, การ imitate the ร้องให้ของทารก... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆเข้าไปในเป็นฟองของเขา .
My sister told me he'd only to see her dirty arse and he ejaculatedพี่สาว,น้องสาวของฉันที่บอกฉัน... ...เขา'ควรจะการดูเท่านั้น arse and สกปรกของเธอ . ที่เขาพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ
When guys ejaculate, they lose protein.เมื่อผู้ชายถึงจุดสุดยอด ก็จะสูญเสียโปรตีนออกมา
Oh, yeah. How many times did you pre-ejaculate again?โอ้ ใช่ นกกระจอกไม่ได้กินน้ำไปกี่ทีแล้ว?
I have a particularly explosive ejaculate. It just goes everywhere.ตอนมันพุ่งออกมา มันก็พุ่งไปทุกทางเหมือนกันว่ะ

ejaculate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一発抜く[いっぱつぬく, ippatsunuku] (v5k) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation)
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P)
先走り汁[さきばしりじる, sakibashirijiru] (n) (col) pre-cum; pre-ejaculate; Cowper's fluid
先走り液[さきばしりえき, sakibashirieki] (n) (col) pre-cum; pre-ejaculate; Cowper's fluid
我慢汁[がまんじる, gamanjiru] (n) (sl) pre-ejaculate; pre-ejaculatory fluid; Cowper's fluid; slang

ejaculate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลั่งน้ำอสุจิ[v. exp.] (lang nām as) EN: ejaculate FR: éjaculer
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; spew ; spurt ; ejaculate FR: jaillir ; gicler
สำเร็จความใคร่[v. exp.] (samret khwā) EN: masturbate ; wank ; ejaculate FR: se masturber ; éjaculer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ejaculate
Back to top