ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eat*, -eat-

eat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eat (vt.) กัดกิน See also: กัดกร่อน, กร่อน Syn. corrode, erode
eat (vt.) กิน See also: ทาน, รับประทาน Syn. feed, devour, consume
eat (vi.) กิน See also: ทาน, รับประทาน Syn. feed, devour, consume
eat (vt.) ใช้หรือบริโภคไปจำนวนมาก (คำสแลง)
eat (vt.) ทำลาย Syn. destroy
eat (vt.) ทำให้เบื่อ (คำสแลง) See also: ทำให้รำคาญ (คำสแลง) Syn. annoy, bother
eat away (phrv.) กิน
eat away (phrv.) กัดกิน See also: แทะ, กัด
eat away (phrv.) กัดกร่อน
eat away at (phrv.) กัดกร่อนทีละน้อย
eat greedily (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. be hungry
eat humble pie (idm.) นอบน้อมมาก See also: ถ่อมตนมาก
eat in (phrv.) ทานอาหารที่บ้าน Syn. dine in
eat into (phrv.) กัด See also: กัดกร่อน Syn. bite into
eat into (phrv.) ทำร้าย See also: เป็นอันตรายกับ, มีผลร้ายกับ
eat like a bird (idm.) กินน้อย
eat like a horse (idm.) กินมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: กินจุ
eat off (phrv.) ทานอาหารจาก (ภาชนะ) Syn. eat out of, feed off
eat off (phrv.) กินจาก (จาน หรือสถานที่อื่นเช่น บนพื้น) Syn. dine off, eat out of
eat off (phrv.) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร Syn. dine off
eat off (phrv.) กินอาหารประเภท See also: กินอาหารจำพวก, กินเป็นอาหาร Syn. dine off, eat out of
eat off (phrv.) ป้อนให้ See also: ให้อาหาร, กินอาหารจำพวก Syn. dine off, eat out of, feed on
eat off (phrv.) รับประทานอาหาร See also: กิน, ทาน Syn. dine off, feed off, feed on, live on
eat off1 (phrv.) กินมาก See also: กินจุ
eat off2 (phrv.) กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน) See also: รับประทานอาหารจาก Syn. dine off, eat out of, feed off
eat out (phrv.) กินอาหารนอกบ้าน See also: รับประทานอาหารนอกบ้าน
eat out of (phrv.) กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน) See also: รับประทานอาหารจาก Syn. dine off, eat out of, feed off
eat shit (sl.) คำพูดเมื่อรู้สึกรำคาญใจมาก
eat through (phrv.) กินหมด (อาหาร) See also: รับประทานหมด
eat up (phrv.) กินให้หมด See also: รับประทานให้หมด
eat up (phrv.) ใช้มาก See also: เปลืองมาก
eat up (phrv.) ทำให้ศัตรูพ่ายแพ้
eat up (phrv.) ทำร้าย
eatable (adj.) ที่กินได้ See also: ซึ่งใช้กินได้, ซึ่งเหมาะสำหรับกินได้ Syn. edible, palatable
eatable (n.) อาหาร See also: ของกิน Syn. food, victual
eatables (n.) เนื้อผลไม้ See also: ส่วนที่รับประทานได้, อาหาร Syn. foodstuff
eatables (n.) อาหารที่บำรุงร่างกาย Syn. foodstuff
eatables (n.) อาหารแห้งสำหรับเลี้ยงสัตว์ Syn. hay
eaten (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา eat
eaten (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา eat
English-Thai: HOPE Dictionary
eat(อีท) vt. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน,กัดกิน,ทำลาย vi. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one's words ถอนคำพูด,ยอมรับว่าผิด), Syn. consume
eatable(อีท'ทะเบิล) adj. กินได้,ใช้กินได้. n. อาหาร,ของกิน
eaten(อีท'เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ eat
eatery(อีท'เทอรี) n.ภัตตาคาร -pl. eateries
eating(อีท'ทิง) n. การกิน,อาหารการกิน adj. กินได้,ทำมากินได้,ใช้สำหรับกิน
English-Thai: Nontri Dictionary
eat(vt) กิน,รับประทาน,ทาน,แดก,ยัด
eatable(adj) น่ากิน,น่ารับประทาน,กินได้,รับประทานได้
eaten(vt) pp ของ eat
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eatingการรับประทานอาหาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินนอน (v.) do nothing without eat and sleep See also: live a life of idleness
เปิบ (v.) to eat rice with the fingers Syn. กิน, รับประทาน, เปิบข้าว
กิน (v.) eat See also: consume, take, have Syn. ทาน, รับประทาน, รับประทาน, รับทาน, บริโภค
กินข้าว (v.) eat See also: take, have Syn. ทานข้าว, รับประทานข้าว
ฉัน (v.) eat Syn. กิน, แดก, เสวย, ฟาด, เขมือบ, ทาน, บริโภค, ยัด, เจี๊ยะ, สวาปาม
ฉัน (v.) eat Syn. รับประทาน, กิน, รับทาน, แดก, เสวย
ทาน (v.) eat Syn. รับประทาน, กิน, รับทาน, ฉัน, แดก, เสวย
บริโภค (v.) eat Syn. กิน, ฉัน, แดก, เสวย, ฟาด, เขมือบ, ทาน, ยัด, เจี๊ยะ, สวาปาม
บริโภค (v.) eat See also: take, partake, consume Syn. กิน
บริโภค (v.) eat See also: consume, take, have Syn. ทาน, รับประทาน, รับประทาน, รับทาน
ยัด (v.) eat See also: devour, scoff, gobble Syn. กิน, แดก
ยัดห่า (v.) eat See also: devour Syn. แดก
รับทาน (v.) eat Syn. รับประทาน, กิน, ฉัน, แดก, เสวย
รับทาน (v.) eat See also: consume, take, have Syn. ทาน, รับประทาน, รับประทาน, บริโภค
รับประทาน (v.) eat Syn. กิน, ฉัน, แดก, เสวย, ฟาด, เขมือบ, ทาน, บริโภค, ยัด, เจี๊ยะ, สวาปาม
รับประทานข้าว (v.) eat See also: take, have Syn. ทานข้าว
หม่ำ (v.) eat See also: consume Syn. กิน, รับประทาน
อาน (v.) eat See also: offer
เจี๊ยะ (v.) eat Syn. กิน, ฉัน, แดก, เสวย, ฟาด, เขมือบ, ทาน, บริโภค, ยัด, สวาปาม
เสพ (v.) eat See also: take, partake, consume Syn. กิน, บริโภค
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here, eat thisเอ้านี่ ทานนี่ คุณจะรู้สึกดีขึ้น
I don't usually eat a lotโดยปกติฉันทานไม่มาก
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
I try not to eat too much of itฉันพยายามที่จะไม่ทานมันมากเท่าไหร่
I used to eat more of it when I was youngerฉันเคยทานมันมากเมื่อตอนยังเด็กกว่านี้
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
When did you eat lunch today?คุณทานอาหารเที่ยงเมื่อใด?
We eat Thai food all the timeพวกเราทานอาหารไทยตลอดเวลา
I haven't had anything to eat since I arrivedฉันยังไม่ได้ทานอะไรนับตั้งแต่มาถึง
I've never been able to eat these thingsฉันไม่เคยทานสิ่งเหล่านั้นมาก่อน
You should at least try and eat half of themอย่างน้อยเธอควรพยายามทานสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี
If you don't eat it now you won't be able to eat it for a lifetimeถ้าเธอไม่ทานมันซะตอนนี้ เธอก็จะไม่สามารถทานมันได้เลยชั่วชีวิต
Eat a little bit lighterทานให้น้อยขึ้นหน่อย
You have done a great dealคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
Yes, I like it a great dealใช่ฉันชอบมันมากเลยทีเดียว
Greatเยี่ยม ถ้างั้นพวกเราก็คงได้ดื่มเบียร์ด้วยกัน
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
How's the weather?อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
I have reserved seatingฉันจองที่นั่งไว้แล้ว
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
You're a very creative personคุณเป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆ
They're not the best thing to eatพวกมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทาน
I prefer eating something ready-madeฉันชอบทานบางสิ่งที่สำเร็จรูปมากกว่า
He eats an apple a dayเขาทานแอปเปิ้ลวันละลูก
I've had a great deal of work to doฉันมีงานที่สำคัญมากๆ ต้องทำ
I've had a great deal of work to finishฉันมีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ
I'm sure you'll have a great timeฉันแน่ใจว่าคุณจะสนุกมากๆเลยล่ะ
Did you arrive at the theater early?คุณไปถึงโรงภาพยนตร์ก่อนเวลาใช่ไหม?
It's great to have you hereดีมากๆ ที่คุณมาที่นี่
That would be greatนั่นคงจะเยี่ยมไปเลยล่ะ
I'm a great fan of yoursฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณ
He was a great artistเขาเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่
Would you like something to eat?คุณอยากทานอะไรบางอย่างไหม?
He ushered the guests to their seatsเขานำแขกไปยังที่นั่ง
What is the weather like in Chiangmai?อากาศที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้าง?
He cheated on his wifeเขานอกใจภรรยา
She caught him cheating on herเธอจับได้ว่าเขานอกใจเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่
And then we'll all eat again.และจากนั้นเราทุกคนจะกิน อีกครั้ง
You'll find quantities of breakfast over there. But you must eat it all, or Cook will be mortally offended.มีอาหารเช้าชุดใหญ่อยู่ตรงนั้น คุณต้องทานให้หมดนะ เดี๋ยวแม่ครัวจะน้อยใจ
Sometimes the starving eat their dressings.บางครั้ง ผู้หิวโหยก็กินเสื้อผ้าของตัวเอง
You don't eat at home anymore?คุณไม่กินที่บ้านอีกต่อไป?
Please eat them.วิธีที่มันมีความสดใหม่
Then eat them.แล้วกินมัน เพียงแค่ได้กลิ่นปลา ซาร์ดีน
Now let him eat it.ตอนนี้ปล่อยให้เขากินมัน
Go on, eat it.กินมันจนถึงจุดของเบ็ด
And then I must eat the bonito so I will not have a failure of strength.แล้วฉันต้องกิน โบนีโท ดังนั้นฉันจะไม่ได้มีความ ล้มเหลวของความแข็งแรง
I don't think I can eat an entire one. "ฉันไม่คิดว่าฉันสามารถกินทั้ง หนึ่ง
I must eat the bonito not to lose my strength.ฉันต้องกิน โบนีโท ไม่ให้สูญเสียความแข็งแรงของ ฉัน

eat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饱食终日无所用心[bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 饱食终日无所用心 / 飽食終日無所用心] eat three square meals a day and do no work; be sated with food and remain idle
[yàn, ㄧㄢˋ, 餍 / 饜] eat to the full
含忍耻辱[hán rěn chǐ rǔ, ㄏㄢˊ ㄖㄣˇ ㄔˇ ㄖㄨˇ, 含忍耻辱 / 含忍恥辱] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
忍辱含垢[rěn rǔ hán gòu, ㄖㄣˇ ㄖㄨˇ ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, 忍辱含垢] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
大吃[dà chī, ㄉㄚˋ ㄔ, 大吃] gobble; eat quickly
乱吃[luàn chī, ㄌㄨㄢˋ ㄔ, 乱吃 / 亂吃] to eat indiscriminately
食人[shí rén, ㄕˊ ㄖㄣˊ, 食人] man-eating (beast); to eat people; fig. to oppress the people
分餐[fēn cān, ㄈㄣ ㄘㄢ, 分餐] separate meals; to eat individually, not in common cafeteria
吃不到葡萄说葡萄酸[chī bù dào pú tao shuō pú tao suān, ㄔ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄕㄨㄛ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄙㄨㄢ, 吃不到葡萄说葡萄酸 / 喫不到葡萄說葡萄酸] sour grapes (set expr. based on Aesop); lit. to say grapes are sour when you can't eat them
说葡萄酸[shuō pú tao suān, ㄕㄨㄛ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄙㄨㄢ, 说葡萄酸 / 說葡萄酸] sour grapes (set expr. based on Aesop); lit. to say grapes are sour when you can't eat them
[bì, ㄅㄧˋ, 贔] able to support great weight
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, 状 / 狀] accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, 受暑] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke
舒喘灵[shū chuǎn líng, ㄕㄨ ㄔㄨㄢˇ ㄌㄧㄥˊ, 舒喘灵 / 舒喘靈] albuterol, kind of chemical used in treating asthma
亚力山大帝[Yà lì shān dà dì, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, 亚力山大帝 / 亞力山大帝] Alexander the Great
亚历山大大帝[Yà lì shān dà dà dì, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, 亚历山大大帝 / 亞歷山大大帝] Alexander the Great (356-323 BC)
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, 普希金] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 迭] alternately; repeatedly
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
走票[zǒu piào, ㄗㄡˇ ㄆㄧㄠˋ, 走票] amateur performance (in theater)
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
[kāo, ㄎㄠ, 尻] coccyx; tailbone at end of spine; rear joint of meat animal
报幕[bào mù, ㄅㄠˋ ㄇㄨˋ, 报幕 / 報幕] announce the items on a (theatrical) program
面容[miàn róng, ㄇㄧㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, 面容] appearance; facial features
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
意境[yì jìng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 意境] artistic mood or conception; creative concept
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
刻苦努力[kè kǔ nǔ lì, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 刻苦努力] assiduous; taking great pains
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, 夥] assistant; partner; many; great; numerous
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 痚] asthma; difficulty in breathing
惊人之举[jīng rén zhī jǔ, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄩˇ, 惊人之举 / 驚人之舉] to astonish people (with a miraculous feat)
命不久已[mìng bù jiǔ yǐ, ㄇㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ, 命不久已] at death's door
奥姆真理教[ào mǔ zhēn lǐ jiào, ㄠˋ ㄇㄨˇ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 奥姆真理教 / 奧姆真理教] Aum Shinrikyo, the Japanese death cult responsible for the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway
秋令[qiū lìng, ㄑㄧㄡ ㄌㄧㄥˋ, 秋令] autumn; autumn weather
汶川大地震[Wèn chuān dà dì zhèn, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 汶川大地震] the Wenchuan great earthquake of May 2008
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)

eat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant)
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season
くそ食らえ;糞食らえ[くそくらえ, kusokurae] (exp) (uk) fuck off!; eat shit; up yours!; up your arse (ass)
パクつく;ぱくつく[, paku tsuku ; pakutsuku] (v5k,vt) (See ぱくぱく) to open your mouth wide and eat heartily; to gulp down food
ぺろりと平らげる[ぺろりとたいらげる, peroritotairageru] (exp,v1) to make short work of; to eat up quickly
一口食べる[ひとくちたべる, hitokuchitaberu] (v1) to eat a mouthful
同じ釜の飯を食う[おなじかまのめしをくう, onajikamanomeshiwokuu] (exp,v5u) to have lived together; to be close friends; to eat out of the same pot
平らげる[たいらげる, tairageru] (v1,vt) to subjugate; to put down (trouble); to consume (food); to eat up
弁当を使う[べんとうをつかう, bentouwotsukau] (exp,v5u) to eat a boxed lunch
強飯[ごうはん, gouhan] (n) event in which someone is forced to eat a large quantity of rice (e.g. the April 2nd Shugendo ceremony at Nikko's Rinnouji temple)
渡り箸[わたりばし, wataribashi] (n) (See 移り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette)
移り箸[うつりばし, utsuribashi] (n) (See 渡り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette)
蒸ける[ふける, fukeru] (v1,vi) to become ready to eat (as a result of steaming)
蝕む(P);虫食む[むしばむ, mushibamu] (v5m,vi) to eat into (e.g. by worms); to spoil; to ruin; to undermine; (P)
食いつぶす;食い潰す[くいつぶす, kuitsubusu] (v5s,vt) to eat oneself out of house and home; to eat up completely
食い倒す[くいたおす, kuitaosu] (v5s,vt) to bilk; to eat up one's fortune
食い入る[くいいる, kuiiru] (v5r,vi) to eat into
食い切る;食切る[くいきる, kuikiru] (v5r,vt) (1) to bite through; (2) to eat up; to consume entirely
食い合う;食合う[くいあう, kuiau] (v5u,vi) (1) to bite each other; (2) to fit together; (v5u,vt) (3) to mutually encroach; (4) to eat together
食い散らす[くいちらす, kuichirasu] (v5s,vt) (1) to eat untidily; to eat a bit of everything; (2) to dabble; to do a bit of this and a bit of that
食い荒らす;食い荒す[くいあらす, kuiarasu] (v5s,vt) (1) to devour; to wolf down; (2) to eat some of everything; (3) to work at various things
食い込む(P);食込む[くいこむ, kuikomu] (v5m,vi) (1) to eat into; to encroach; to erode; (2) (vulg) to be wedged (a girl), i.e. underwear pulled from the back, driving it between the buttocks; (P)
食い過ぎる[くいすぎる, kuisugiru] (v1,vi) to eat too much; to overeat
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)
食べ尽くす[たべつくす, tabetsukusu] (v5s) to eat up
食べ汚す[たべよごす, tabeyogosu] (v5s,vt) to eat messily
食む[はむ, hamu] (v5m) (1) (uk) (arch) to eat (fodder, grass, etc.); (2) to receive (a salary); (3) to receive a stipend from one's lord
食事を取る;食事をとる;食事を摂る[しょくじをとる, shokujiwotoru] (exp,v5r) to take a meal; to have a meal; to catch a meal; to get grub; to grub; to break bread; to chow down; to eat dinner; to have a bite; to strap on a feed-bag
食言[しょくげん, shokugen] (n,vs) eat one's words; break one's promises
鯨飲馬食[げいいんばしょく, geiinbashoku] (vs,exp) drinking like a fish and eat like a horse; eating mountains of food and drink oceans of liquor
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW
アートシアター[, a-toshiata-] (n) art theater; art theatre
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーウェブクリエイタ[きーうえぶくりえいた, ki-uebukurieita] KeyWeb Creater
キーフィーチャ[きーふぃーちゃ, ki-fi-cha] key feature
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket
ヒートシンク[ひーとしんく, hi-toshinku] heat sink
ファイル作成時[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] file creation time
フィーチャーグループ[ふぃーちゃーぐるーぷ, fi-cha-guru-pu] feature group
フィーチャコネクタ[ふぃーちゃこねくた, fi-chakonekuta] feature connector
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame
マーク最小化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] markup minimization feature
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>)
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=)
リピータ[りぴーた, ripi-ta] repeater
リピート[りぴーと, ripi-to] repeat
リピートキー[りぴーときー, ripi-toki-] repeat key
不符号(より大)[ふふごう, fufugou] greater than (>)
中継器[ちゅうけいき, chuukeiki] repeater, relay
作成日時[さくせいにちじ, sakuseinichiji] creation-time
全書[ぜんしょ, zensho] treatise
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video)
受動的脅威[じゅどうてききょうい, judoutekikyoui] passive threat
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] distinguishing feature
廃止予定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature
廃止事項[はいしじこう, haishijikou] deleted feature
後退[こうたい, koutai] retreat (vs), backspace (BS)
放熱板[ほうねつばん, hounetsuban] heat sink
新機能[しんきのう, shinkinou] new functionality, new feature
機能[きのう, kinou] facility, function, feature
機能試験マクロ[きのうしけんマクロ, kinoushiken makuro] feature test macro
特質[とくしつ, tokushitsu] feature
省電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature)
能動的脅威[のうどうてききょうい, noudoutekikyoui] active threat
脅威[きょうい, kyoui] threat
自動再送要求[じどうさいそうようきゅう, jidousaisouyoukyuu] ARQ, Automatic Repeat reQuest
自動生成[じどうせいせい, jidouseisei] automatic creation
自席[じせき, jiseki] one's seat, one's desk
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
倒す[たおす, taosu] Thai: ปราบ English: to beat
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
敗れる[やぶれる, yabureru] Thai: พ่ายแพ้ English: to be defeated
澄む[すむ, sumu] Thai: สดใส English: to clear (e.g. weather)
焼肉[やきにく, yakiniku] Thai: เนื้อย่าง English: yakiniku (Japanese dish of fried meat)
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: ลักษณะเฉพาะ English: feature
生物[せいぶつ, seibutsu] Thai: สิ่งมีชีวิต English: creature
破る[やぶる, yaburu] Thai: ปราบ English: to defeat
食べる[たべる, taberu] Thai: รับประทาน หรือ กิน English: to eat
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
騙す[だます, damasu] Thai: โกง English: to cheat

eat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาน[adv.] (ān) EN: eat FR:
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable FR: délicieux ; savoureux ; succulent
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
บแรงภักษ์ ; บ่แรงภักษ์[v.] (børaēngphak) EN: be unable to eat FR:
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume FR: consommer ; manger ; s'alimenter ; prendre
ฉะ[v.] (cha) EN: eat up FR: manger ; boire
ฉัน[v.] (chan) EN: eat ; take food FR:
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; eat greedily ; devour ; gorge oneself ; drink FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
ฟาด[v.] (fāt) EN: eat up ; embezzle FR:
หิวมาก[v. exp.] (hiū māk) EN: be as hungry as a hunter (loc.) ; I can eat a horse (loc.) FR: avoir une faim de loup (loc.)
อิ่มหมีพีมัน[v.] (immīphīman) EN: be full ; be replete ; eat to one's heart's content FR:
อิ่มท้อง[v. exp.] (im thøng) EN: eat FR: se remplir le ventre
เจี๊ยะ[v.] (jia) EN: eat FR: manger
กับ[n.] (kap) EN: course eaten with rice ; things to eat with rice ; dish FR: plat accompagnant le riz [m] ; mets [m] (Québ.)
กับข้าว[n.] (kapkhāo) EN: course eaten with rice ; things to eat with rice ; dish FR: plat accompagnant le riz [m] ; mets [m] (Québ.)
กัด[v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกิน[v.] (katkin) EN: eat away (at) ; eat holes in FR:
กัดกินเสื้อผ้า[v. exp.] (katkin seūa) EN: eat holes in clothes FR: trouer les vêtements
แค่นกิน[v. exp.] (khaen kin) EN: feel constrained to eat ; force oneself to eat FR: se forcer à manger
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf ; eat greedily FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ของกิน[n.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
ขบฉัน[v.] (khopchan) EN: chew ; eat FR:
ขบเคี้ยว[v. exp.] (khop khīo) EN: eat FR: manger
กิน[v.] (kin) EN: eat ; drink ; consume ; chew FR: manger ; consommer ; absorber ; ingérer ; avaler ; boire ; bouffer (fam.) ; boulotter (vx - fam.) ; casser la croûte (loc. - fam.)
กินอาหาร[v. exp.] (kin āhān) EN: eat food ; eat ; have some food ; have something to eat  FR: manger de la nourriture
กินอาหารในปริมาณมาก[xp] (kin āhān na) EN: eat like a horse FR: manger comme quatre
กินเอา ๆ = กินเอาๆ[v. exp.] (kin ao-ao) EN: eat and eat FR:
กินอะไรไม่ลงเลย[xp] (kin arai ma) EN: can't eat anything FR: impossible d'avaler quoi que ce soit
กินช้อน[v.] (kinchøn) EN: eat with a spoon ; take meal with a spoon ; use a spoon to eat with FR: manger à la cuillère
กินได้[v. exp.] (kin dāi) EN: be able to eat FR:
กินดิบ[v. exp.] (kin dip) EN: eat raw FR:
กินให้หมด[v. exp.] (kin hai mot) EN: eat up FR:
กินแจ[v.] (kinjaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
กินเจ[v.] (kinjē) EN: practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; eat Chinese vegetarian food ; practice traditional Chinese vegetarianism FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
กินจุ[v. exp.] (kin ju) EN: eat a lot ; eat heartily FR: manger à satiété ; être repu ; manger beaucoup ; manger copieusement ; bien manger ; se caler l'estomac ; caler (fig. - fam.)
กินจุมาก[v. exp.] (kin ju māk) EN: be a big eater ; eat like a horse FR: manger comme quatre ; être un gros mangeur
กินข้าว[v. exp.] (kin khāo) EN: eat ; have lunch ; have breakfast ; have dinner ; have a meal FR: manger ; prendre un repas ; déjeuner ; se sustenter ; se restaurer ; casser la croûte (fam.) ; bouffer (fam.)
กินข้าวแดง[v. exp.] (kin khāo da) EN: eat red rice FR:
กินข้าวกินปลา[v. exp.] (kin khāo ki) EN: eat ; have a meal FR: manger quelque chose
กินข้าวมื้อเดียว[v. exp.] (kin khāo me) EN: eat once a day ; take one meal a day FR: prendre un seul repas par jour

eat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
essbar {adj}fit to eat
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason
Ableben {n}decease; demise; death
Absorptionswärmepumpe {f}absorption heat pumps
Abwärme {f}waste heat; exhaust heat
Abwärmenutzungsanlage {f}waste heat recovery system
Unfalltod {m}; Tod durch Unfallaccidental death
Nachbehandlung {f}after treatment
Zufallsvariable {f}aleatory variable; random variable
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
ambulant {adj} | ambulanter Patient; ambulant behandelter Patient | ambulante Behandlung | ambulant behandelt werdenoutpatient | outpatient | outpatient treatment | to get outpatient treatment
Amboinahonigfresser {m} [ornith.]Ambon Honeyeater
Amethysttaube {f} [ornith.]Greater Brown Fruit Dove
Amphitheater {n}amphitheater [Am.]; amphitheatre [Br.]
Stammsitz {m}ancestral seat
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign
Angolagirlitz {m} [ornith.]Yellow-rumped Seedeater
Angstschweiß {m}cold sweat
Schlachtvieh {n}meat stock; slaughter cattle; animals for slaughter
Scheintod {m}apparent death
Schlichthonigfresser {m} [ornith.]Bismarck Honeyeater
Arfakhonigfresser {m} [ornith.]Mountain Red-headed Honeyeater
Argusfasan {m} [ornith.]Great Argus Pheasant
Assoziationsvertrag {m}association treaty
Todesfallversicherung {f}assurance payable at death
Atmen {n}breathing
Atemlosigkeit {f}breathlessness
Atemschutzgerät {n}breathing apparatus; respirator
Atemübung {f}breathing exercises
atemberaubend {adj}breath-taking; breathtaking
atemlos {adj}breathless
atemlos {adv}breathlessly
Durchmesser {m} der Radanlageflächeattachment face diameter
Nutzwärmeleistung {f}available heat
Bakkalaureat {n}baccalaureate
Schweißtropfen {m}bead of sweat
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour
Felgenschulter {f}bead seat (of rim)
Felgenschulterradius {m}bead seat radius

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eat
Back to top