ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earmuff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earmuff*, -earmuff-

earmuff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earmuff (n.) ที่ปิดหูกันหนาว
English-Thai: HOPE Dictionary
earmuffn. ที่ปิดหูกันหนาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The earmuffs are to keep you warm.ที่ปิดหูคงจะช่วยให้คุณอบอุ่นได้ในหน้าหนาวนี้
But they could knock you out for several hours, which is why I have given you earmuffs for auditory protection.แต่ก็จะทำให้สลบไปหลายชั่วโมง ฉันจึงต้องแจกที่ปิดหู เพื่อป้องกันเสียง
Longbottom's been neglecting his earmuffs.คุณลองบัตท่อมคงใส่ที่ปิดหูไม่แน่น
What? My new earmuffs?เน€เธฃเธฒเน„เธ”เน‰เธ—เธณเธฃเน‡เธญเธ„เน‚เธ— Eโ€‹โ€‹xtreme, เนเธˆเนŠเธชเธกเธฒเธชเน€เธ•เธญเธฃเนŒ Extreme,
Haruhi, try these earmuffs. I see... SM.หนูดีใจมากค่ะ เราทำสิ่งดีๆแล้วสินะ รุ่นพี่ โบนั่น...
Earmuffs for a minute. Earmuffs.ปิดหูไว้ซักพักนะ ปิดหูไว้

earmuff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
耳あて;耳当て[みみあて, mimiate] (n) (See 耳覆い) earmuffs
耳覆い[みみおおい, mimiooi] (n) earflaps; earmuffs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earmuff
Back to top