ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eggshell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eggshell*, -eggshell-

eggshell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eggshell (adj.) บอบบาง See also: แตกง่าย Syn. brittle, fragile, frail
eggshell (n.) เปลือกไข่
English-Thai: Nontri Dictionary
eggshell(n) เปลือกไข่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eggshellsเปลือกไข่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลือกไข่ (n.) eggshell
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, and put that away. eggshell gives me a migraine.เอามันออกไปไกลๆเลย เห็นแล้วอย่างจะอ๊วก
Removing the metal plate will be like removing half an eggshell without cracking the rest of the shell.ถ้าจะให้เอาออก มันก็เหมือนให้ค่อยๆเลาะ เอาเปลือกไข่ออกครึ่งฟอง
Right now, we're trying to decide between eggshell and soft mint for the walls.ตอนนี้ เรากำลังตัดสินใจ ระหว่างเปลือกไข่กับใบมิ้นท์บนผนังน่ะ
My gut says that eggshell is trying too hard, but soft mint is really tricky to match.ข้างในฉันบอกว่าเปลือกไข่ทำยาก แต่ใบมิิ้นท์ก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่
Eggshell white. Bold lettering. Double embossed.เหมือนเปลือกไข่ที่บอบบาง
Well, I'll tell you: eggshells and Miracle-Gro.อืมมม ฉันมีเคล็ดลับ ใช้เน็กเชลส์ กับ มิราเคิลโกร
Water them, pull the males, throw a little eggshells on them, every now and then.รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
No, and neither are you. (scoffs) why are you walking on eggshells?ไม่ แล้วลูกก็จะไม่บอกด้วย ทำไมแม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยขนาดนั้น
The guy's walking on eggshells every minute of the day, just waiting for the hammer to drop.ชายหนุ่มเดิน อยู่บนเปลือกไข่ ในทุกนาทีของแต่ละวัน รอคอยใครสักคนทุบไข่แตก
You walking on eggshells around meนายคอยระมัดระวังมาอยู่ใกล้ๆฉัน
You walk on eggshells, you and the children.คุณระวังตัวสุดๆ ทั้งคุณและลูก
Eggshells. But we didn't think much of it at the time.อาจเกิดอะไรก็ได้ ซิกเซอร์อาจโจมตีพวกเขา

eggshell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄胎瓷器[bó tāi cí qì, ㄅㄛˊ ㄊㄞ ㄘˊ ㄑㄧˋ, 薄胎瓷器] eggshell china
蛋壳[dàn ké, ㄉㄢˋ ㄎㄜˊ, 蛋壳 / 蛋殼] eggshell
鸡蛋壳儿[jī dàn ké r, ㄐㄧ ㄉㄢˋ ㄎㄜˊ ㄖ˙, 鸡蛋壳儿 / 雞蛋殼兒] eggshell

eggshell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卵;殻;稃[かい;かいご(卵), kai ; kaigo ( tamago )] (n) (arch) egg; eggshell
卵の殻[たまごのから, tamagonokara] (n) eggshell
卵殻[らんかく, rankaku] (n) eggshell
鳥の子[とりのこ, torinoko] (n) (1) bird's egg (esp. a chicken egg); (2) chick; baby bird (esp. a baby chicken); (3) (abbr) (See 鳥の子紙) eggshell-colored traditional Japanese paper made primarily of Diplomorpha sikokiana fibres (high-quality, glossy); (4) (abbr) (See 鳥の子色) eggshell (colour); (5) (abbr) (See 鳥の子餅) red and white oval rice cakes
鳥の子色[とりのこいろ, torinokoiro] (n) eggshell (colour)
鳥の子紙[とりのこがみ, torinokogami] (n) (See 雁皮・1) eggshell-colored traditional Japanese paper made primarily of Diplomorpha sikokiana fibres (high-quality, glossy)

eggshell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลือกไข่[n. exp.] (pleūak khai) EN: eggshell FR: coquille d'oeuf [f] ; coquille [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eggshell
Back to top