4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย e
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

n การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม, n ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, vt ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม

adv แต่ละ, pron แต่ละ

adj กระตือรือร้น

ear
n ความตั้งใจ, n ความสามารถในการแยกฟังเสียง, n รวงข้าว, n หู

adv ก่อนเวลาที่กำหนดไว้, adv แต่แรก

vt ได้กำไร, vt ได้รับ, vt ได้รับรายได้, vi ได้รับรายได้

n กำไร, n รายได้

n พื้นดิน, n มนุษย์, n โลก

n แผ่นดินไหว

n ความง่ายดายในการทำสิ่งต่างๆ, n ความสะดวก, vt ทำให้สบาย, vi บรรเทา

adv อย่างแท้จริง, adv อย่างน้อย, adv อย่างสะดวก

adj เกี่ยวกับทิศตะวันออก, n ทิศตะวันออก

adj เกี่ยวกับทิศตะวันออก, adj ที่อยู่ทางทิศตะวันออก

adj ง่าย, adj ไม่เข้มงวด, adj ไม่มีพิธีรีตรอง

eat
vt กัดกิน, vt กิน, vi กิน, vt ใช้หรือบริโภคไปจำนวนมาก (คำสแลง), vt ทำลาย, vt ทำให้เบื่อ (คำสแลง)

adj เกี่ยวกับการกิน, adj ซึ่งกินได้, n อาหาร

n การซ้ำ, vt ทำให้ก้อง, vi สะท้อน, n เสียงสะท้อน


adj เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

adv ในเชิงเศรษฐกิจ

n วิชาเศรษฐศาสตร์

n นักเศรษฐศาสตร์

n ความมัธยัสถ์, adj ที่ราคาถูกกว่า, n ระบบ, n เศรษฐกิจ

n ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

n ขอบ, n ขอบหน้าผา, vt เขยิบ, vi เขยิบ, n คมมีด, n ความแข็งแรง, vt ติดขอบ, vt ทำให้คม

vt แก้ไข, vt เป็นบรรณาธิการ

n จำนวนพิมพ์ทั้งหมดต่อครั้ง, n รูปแบบของสิ่งพิมพ์

n บรรณาธิการ, n โปรแกรมการจัดการข้อมูล (ของคอมพิวเตอร์), n ผู้เรียบเรียง

n ความสามารถที่จะเรียนได้

n การศึกษา

adj ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

n นักการศึกษา

vt ก่อให้เกิด, n ความตั้งใจ, n ความรู้สึกที่เกิดขึ้น, n ผลกระทบ

adj ได้ผลดี

adv อย่างได้ผล

n ความมีประสิทธิภาพ

n ความมีประสิทธิภาพ

adj ซึ่งมีประสิทธิภาพ

n ความพยายาม

egg
n ไข่, sl คนดำ

ego
n ความถือตัวเองเป็นสำคัญ, n อัตตา (ทางจิตวิทยา)

n เลขแปด


adv เช่นกัน, conj ถ้าไม่...ก็..., pron อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง, adj อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง

adj ซับซ้อน, vt ทำด้วยความละเอียด, adj ละเอียด, vi อธิบายเพิ่มเติม

n ข้อศอก, n ความโค้งงอ, vt ดันด้วยข้อศอก, n สิ่งที่โค้งงอ

adj แก่กว่า, n ผู้อาวุโส, n พระอาวุโสในศาสนาคริสต์บางนิกาย

adj สูงวัย (คำสุภาพสำหรับ old)

vt คัดเลือก, adj ซึ่งได้รับคัดเลือก

n การเลือก

n เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า, n ตื่นเต้น

adj เกี่ยวกับไฟฟ้า

n กระแสไฟฟ้า, n อารมณ์ตื่นเต้น

adj เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์

n วิชาอิเล็กทรอนิกส์

adj (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม, adj สวยงาม

n จำนวนเล็กน้อย, n ธาตุ, n สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, n องค์ประกอบ

adj ง่าย, adj ง่าย, adj เบื้องต้น

n ช้าง

n ที่ที่ใช้เก็บเมล็ดพืช เช่น ข้าว, n ลิฟต์

n ทีมกีฬาที่มีผู้เล่น 11 คน (เช่น ฟุตบอล), n เลขสิบเอ็ด

adj ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม

vt ขจัด, vt ทำให้แพ้

n กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น, adj ซึ่งจำกัดไว้ให้เฉพาะคนรวยหรือคนที่มีอภิสิทธิ์, adj ซึ่งดีที่สุด, n ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว

adj ที่แตกต่าง, adv อย่างแตกต่าง, adj อื่นๆ, adv อื่นๆ

adv ที่อื่น

adj ซึ่งลำบากใจ

n การสวมกอดอย่างรักใคร่, vt นำมาใช้ (โดยเฉพาะความเชื่อ), vt รวบรวมเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่ง, vt โอบกอด, vi โอบกอด

vi ปรากฏออกมา, vi เป็นที่รู้จัก

n ภาวะเร่งด่วน


n การปล่อยพลังงาน, n การปล่อยออกมา

n อารมณ์

adj เกี่ยวกับอารมณ์, adj ถืออารมณ์เป็นใหญ่

adv โดยเกี่ยวกับอารมณ์

n การเน้นย้ำ, n ความสำคัญ

vt ให้ความสำคัญ

n เครือบริษัทที่ยิ่งใหญ่, n อาณาจักร

vt ใช้, vt ว่าจ้าง

n ลูกจ้าง

n นายจ้าง

n การงาน, n การจ้างงาน

vi ทำให้ว่างเปล่า, vt ทำให้ว่างเปล่า, adj ที่ไม่จริงใจ, adj ที่ไม่มีความหมาย, adj ว่างเปล่า

vt ทำให้เป็นไปได้

vt ออกกฎหมาย

n การแข่งขัน, n การประสบโดยบังเอิญ, vt เผชิญหน้า

vt ปลุกใจ, vt ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน

adj ที่เป็นสิ่งกระตุ้น, adj ที่มีความหวัง, adj ที่แสดงถึงสถานการณ์ที่ดี, adj สนับสนุน

end
n ขอบเขต, n ความตาย, n ตอนจบ, vt ทำให้สิ้นสุด, vi ทำให้สิ้นสุด, n เป้าหมาย, vi มีผลสรุป, n ส่วนที่เหลือ, n ส่วนปลายของวัตถุ

adj ซึ่งไม่สิ้นสุด, adj ทำให้ต่อเนื่องโดยนำปลายมาต่อกัน

vt เซ็นชื่อหลังเช็คหรือตั๋วแลกเงินเพื่อขึ้นเงิน, vt ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ

vi คงอยู่, vi อดทน, vt อดทน

n ศัตรู, n สิ่งที่เป็นภัย

n ความกระตือรือร้น, n พลังงาน

vt ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม

n การบังคับใช้

vt ต่อสู้, vi ต่อสู้, vt ทำให้เริ่มทำงาน, vt มีส่วนร่วม, vt ว่าจ้าง, vt หมั้นหมาย

n การสัญญา, n การสู้รบ, n การหมั้น, n งานระยะสั้น, n สภาวะที่กำลังทำงานอยู่

n เครื่องจักร, n หัวรถจักร

n คนขับรถไฟ, vt วางแผน, n วิศวกร

n วิศวกรรมศาสตร์

adj เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ, n ชาวอังกฤษ, n ภาษาอังกฤษ

vt ทำให้ดีเพิ่มขึ้น

vt ได้ใช้ตามสิทธิ์อย่างเต็มที่, vt เพลิดเพลินกับ

adj ที่ชั่วร้าย (ภาษาโบราณ), adj ที่ใหญ่มหึมา

n จำนวนที่พอเพียง, adj พอเพียง, adv พอเพียง, int พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ)

vt สมัคร, vi สมัคร

vt ทำให้แน่ใจ

vi เข้า, vt เข้า, vt เข้าร่วม, vt นำขึ้นเสนออย่างเป็นทางการ, vt ใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์

n ความกล้าได้กล้าเสีย, n โครงการที่เสี่ยง, n บริษัท

n ความบันเทิง, n มหรสพ, สันทนาการ

n ความกระตือรือร้น, n สิ่งกระตุ้นความสนใจ

adj ทั้งหมด

adv โดยสิ้นเชิง

vt ให้สิทธิ, vt ตั้งชื่อ

n เอกลักษณ์ (ทางปรัชญา)

n ทางเข้า, n สิทธิในการเข้า, vt จับใจ

n นักลงทุนทางการเงิน

n การกรอกข้อมูล, n การเข้า, n คนที่เข้าแข่งขัน, n สิทธิในการเข้า

n ซอง, n ซองจดหมาย

n สภาพแวดล้อม

adj ที่มีรายละเอียด

vt พิจารณา, vt จินตนาการ, vt รู้ล่วงหน้า, vt จินตนาการ, vi มีจินตนาการ

n การลุกลามอย่างรวดเร็ว, adj ซึ่งระบาดอย่างรวดเร็ว, n โรคระบาด (ที่แพร่อย่างรวดเร็ว)

n ตอน

n คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน, adj ซึ่งเท่ากัน, vt ทำให้เทียมกัน, vi เท่ากัน

n ความเท่าเทียม

adv อย่างเท่าเทียมกัน

n ความเท่าเทียมกัน, n สมการ (คณิตศาสตร์)

vt จัดหามาให้

n อุปกรณ์

n ความถูกต้อง

adj เท่ากับ

era
n ยุค

n ข้อผิดพลาด, n ความเชื่อที่ผิด

n การหนี (จากการถูกขัง), vt หนี (จากการถูกขัง), vi หนี (จากการถูกขัง)

adv โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

n ความพยายาม (คำทางการ), n ความเรียง, vt ทดสอบ, vt พยายาม (คำทางการ)

n แก่น, n ส่วนสำคัญของพืชที่ถูกสกัดออกมา

adj จำเป็น, n องค์ประกอบสำคัญ

adv โดยพื้นฐาน

vt สร้าง, vt แสดงให้เห็น

n การสถาปนา

n ทรัพย์สินที่ดิน, n มรดก

n การตีราคา, vt ประมาณ

adj ใกล้เคียง, adj ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว

etc

adj ตามหลักจรรยา

n จริยศาสตร์

adj เกี่ยวกับชาติพันธุ์

adj เกี่ยวกับยุโรป, n เกี่ยวกัสหภาพยุโรป

vt ประเมินผล

n การประเมินค่า, n การตีราคา, n การประเมิน, n บทวิจารณ์

adj (จำนวน) เท่ากัน, adj (เลข) คู่, vi ทำให้เท่ากัน, vt ทำให้เท่ากัน, adv แม้กระทั่ง, adv ยิ่งไปกว่านั้น, adj เรียบ, adj สงบ

n ตอนเย็น

n การแข่งขันกีฬา, n ผลลัพธ์ (คำโบราณ), n เหตุการณ์สำคัญ

adv ในที่สุด

adv เคย, adv ตลอด

adj แต่ละ, adj ทั้งหมด

pron ทุกคน

n ชีวิตประจำวัน, adj ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน, adj ซึ่งใช้สำหรับงานประจำวัน, adj ไม่น่าสนใจ

pron ทุกคน

pron ทุกสิ่งทุกอย่าง, pron สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด

adv ทุกหนแห่ง

vt พิสูจน์หลักฐาน, n หลักฐาน

adj ชัดแจ้ง

adj ชั่วร้าย, n ปีศาจ, n สิ่งที่ชั่วร้าย

n วิวัฒนาการ

vt ค่อยๆ พัฒนา

vt ต้องการ, adj ถูกต้องแม่นยำ

adv อย่างถูกต้อง

n การสอบ

n การตรวจสอบ, n การสอบ

vt ไต่สวน, vt พินิจพิจารณา

n ตัวอย่าง

vt เกินกว่า

adj ยอดเยี่ยม

prep นอกจาก, conj นอกจากว่า (คำโบราณ), vt ยกเว้น

n ข้อยกเว้น, n คนที่ได้รับการยกเว้น

adj ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้

n การโต้เถียง, n การแลกเปลี่ยน, n ตึกที่ใช้ทำกิจกรรมทางการค้าต่างๆ, n โทรศัพท์กลาง, vt แลกเปลี่ยน

adj ตื่นตระหนก, adj ตื่นเต้นดีใจ

n ความตื่นเต้น, n สิ่งที่น่าตื่นเต้น

adj ที่น่าตื่นเต้น

vt แยกออกไป

adj ซึ่งรู้กันเพียงไม่กี่คน, adj เก๋ไก๋, adj ดีเลิศ

adv เพียงเท่านั้น, adv หลากหลาย, adv โดยลำพัง

n ข้อแก้ตัว, vt ให้อภัย, vt อนุญาตให้จากไป, vt อ้างเหตุผล

vt ดำเนินการ, vt บังคับตามกฎหมาย, vt ประหารชีวิต

n การบังคับตามกฎหมาย, n การประหารชีวิต, n ิการดำเนินการ

adj เกี่ยวกับการบริหาร, n ผู้บริหาร

n การใช้, n การออกกำลังกาย, vt ดำเนินการ, vt ทำให้เป็นห่วง (คำทางการ), vi บริหารกาย, n แบบฝึกหัด

n การปล่อยควันเสีย, vt ใช้หมด, vt ทำให้หมดแรง, vt ปล่อยควันเสีย

n ของที่แสดง, vi จัดแสดง, vt จัดแสดง, vt แสดงให้เห็น, n หลักฐาน

n งานแสดง (ศิลปะ), n สิ่งของที่นำมาแสดง

vi มีชีวิต, vi มีอยู่

n การดำรงอยู่

adj ที่มีอยู่

n การออกไป, n ความตาย (คำทางการ), vt จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, vi จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, n ทางออก, vt ออกจาก, vi ออกไปจาก

adj มาจากต่างประเทศ

vi เจริญรุ่งเรือง, vt ทำให้กว้าง, vi แผ่ขยาย, vt ให้ความหมายเต็ม (จากตัวย่อ, คำย่อ), vi อธิบายอย่างละเอียด, vt อธิบายอย่างละเอียด

n การขยายออก

vi คาดว่า, vt คาดว่า, vt ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ), vi ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ)

n มาตรฐานที่คาดหวังไว้, n สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

adj ที่คาดหวังไว้

n การเตรียมพร้อม, n คณะเดินทาง (เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง)

n การใช้ (จนหมด), n ค่าใช้จ่าย

adj แพง

n ประสบการณ์, vt มีประสบการณ์

adj ซึ่งได้รับการฝึกฝน

n การทดลองทางวิทยาศาสตร์, vi ทดลอง (ทางวิทยาศาสตร์)

adj เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์, adj เกี่ยวกับประสบการณ์

adj ซึ่งเชี่ยวชาญ, n ผู้เชี่ยวชาญ

n ทักษะความรู้, ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

vi อธิบาย, vt อธิบาย

n การอธิบาย, การชี้แจง, การขยายความ, n คำชี้แจง

adj ชัดเจน

vi เกิดขึ้นในทันทีทันใด, vt ทำให้ระเบิด, vt พิสูจน์ว่าผิด, vi เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด, vi ระเบิด, vi ระเบิดอารมณ์

n การกระทำที่กล้าหาญ, vt เอาเปรียบ

n การสำรวจ

vi สำรวจ, vt สำรวจ

n การระเบิด

n การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ, vt ส่งออก, vi ส่งออก

vt เปิดเผยออกมา, vt เผยความลับของคนอื่น (โดยการตีพิมพ์หรือออกอากาศ)

n การค้นพบ, n การเปิดเผย, n การค้นพบน้ำมัน

n การส่งแบบเร่งด่วน (ไปรษณีย์), adj ชัดเจน, adj ด่วน (พาหนะขนส่ง, ไปรษณีย์), n รถด่วน, vt ส่งไปรษณีย์แบบด่วน, vt แสดงออก (ทางความคิดหรือความรู้สึก) โดยใช้คำพูด, adv อย่างเร่งด่วน (พาหนะขนงส่ง, ไปรษณีย์)

n การแสดงออกทางสีหน้า, n สำนวน

vt ทำให้ยืดออกไป, vi ยื่น, vt เสนอให้

adj ซึ่งกว้างออกไป

n การยืดออก

adj กว้างขวาง

n ขอบเขต

adj ที่ใช้ภายนอก (โดยเฉพาะกับร่างกาย), adj ภายนอก, n ลักษณะภายนอก (คน, สิ่งของ)

adj เป็นพิเศษ, n สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา, adv อย่างพิเศษ, prf เลย

adj เกินธรรมดา, adj เพื่อจุดประสงค์พิเศษ

adj ที่ร้ายแรงมาก, adj ที่สุด, adj ที่ห่างที่สุด (โดยเฉพาะจากจุดศูนย์กลาง), n ระดับที่มากที่สุด

adv อย่างสุดขีด

eye
n การมองเห็น, n การแสดงความรู้สึก, n ความคิดเห็น, n ความสนใจ, n ดวงตา, vt มองดู, n รูเข็ม

n คิ้วค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top