ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entrepreneur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entrepreneur*, -entrepreneur-

entrepreneur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entrepreneur (n.) นักลงทุนทางการเงิน Syn. contractor, enterpriser
English-Thai: HOPE Dictionary
entrepreneur(อานทระพระเนอ') n. ผู้บริหารกิจการ,นายจ้าง,นักวิสาหกิจ,นายทุน., See also: entrepreneurial adj. ดูentrepreneur entrepreneurship n. ดูentrepreneur, Syn. employer -pl. entrepreneurs
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
entrepreneurวิสาหกร, ผู้ประกอบวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entrepreneurshipความเป็นผู้ประกอบการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ประกอบการ (n.) entrepreneur See also: businessman, trader, tycoon, operator Syn. ผู้ผลิต Ops. ผู้บริโภค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, there's that entrepreneur you like.พยานบรรยายรูปพรรณคนขับและคนนั่งข้าง...
An entrepreneur bought it, and he had it shipped from Ireland to his estate in Coast City.An entrepreneur bought it, and he had it shipped from Ireland
[ Gasps ] One of the richest men in America, entrepreneur of the year, "Forbes Magazine," 2008.2 รุม 1 เลยเหรอ? เฟร็ด ลุกไปจากเตียงฉัน
All right, well, it's public knowledge that Mr. Clarke and entrepreneur Nolan Ross were business associates years ago.เอาล่ะ ตอนนี้สาธารณชนก็รู้แล้ว ว่าคุณคลาร์กกับนักธุรกิจ โนแลน รอส เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกัน หลายปีที่แล้ว
Help you, because I'm the greatest tech entrepreneur of all time?ช่วยคุณเหรอ เพียงเพราะผมเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตลอดเวลา?
In their infinite wisdom, her readers have nominated yours truly as their Entrepreneur of the Year.วินเซนต์ สวอนพูดครับ - สวัสดีค่ะ คุณสวอน - เรียกผมว่าวินเซนต์เถอะ
Without further ado we're moving straight onto tonight's opening category, Entrepreneur of the Year, sponsored by Mr Rossi's Ice Cream of Southend-on-Sea.สวัสดีค่ะทุกท่าน ฉันควรกล่าวว่า ช่างเป็นปีแห่งความสำเร็จ
Ladies and gentleman, please give a huge congratulations to the winner of the Essex Prestige Awards' first ever Entrepreneur of the Year,ทำให้บริษัทมีรายได้ติดสถิติ ตั้งแต่ในปีแรกที่เปิดทำการ ชายผู้ที่พนักงานต่างมองว่า เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ
This is our Entrepreneur of the Year, Mr Andrew Davies, from Millman Young Publishing.ขอโทษครับ ชารอน ดูเหมือนว่าจะมีคนราดซอสบนสเต๊ก ของตัวเองเยอะไป
Then you're gonna be talkin' about how the economies of Virginia and Pennsylvania... were entrepreneurial and capitalist way back in 1740.แล้วจะบอกว่าเศรษฐกิจของเอวจิเนียกับ แพนวิลวาเนียเป็นแบบรัฐวิสาหกิจ กับนายทุนย้อนไปเมื่อปี 1 740
So you're an entrepreneur, too?อาจารย์ทำธุรกิจด้วยเหรอคะ
I have a company that provides banking-support services mainly in the South, but, really, I'm an old-fashioned entrepreneur.ผมมีบริษัทที่ให้บริการ เกี่ยวกับกิจการของธนาคาร... ...รายใหญ่ทางใต้, แต่, จริงๆ, ผมเป็นนักลงทุนการเงินรุ่นเก่า

entrepreneur ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业家[qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, 企业家 / 企業家] entrepreneur; industrialist
李嘉诚[Lǐ Jiā chéng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄔㄥˊ, 李嘉诚 / 李嘉誠] Sir Li Ka Shing (1928-), Hong Kong entrepreneur, nicknamed Superman Li 李超人

entrepreneur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アントルプルヌール;アントレプレナー[, antorupurunu-ru ; antorepurena-] (n) entrepreneur
事業主[じぎょうぬし, jigyounushi] (n) entrepreneur
社会起業家[しゃかいきぎょか, shakaikigyoka] (n) (See 社会的企業) social entrepreneur
自前[じまえ, jimae] (n,adj-no) (1) taking care of one's responsibilities by oneself; one's own efforts; one's own expense; (2) going into business for oneself (selling one's own products); entrepreneur of such a business; (P)
企業家[きぎょうか, kigyouka] (n) industrialist; entrepreneur; (P)
起業家[きぎょうか, kigyouka] (n) entrepreneur; person who starts a new business
起業家精神[きぎょうかせいしん, kigyoukaseishin] (n) entrepreneurial spirit

entrepreneur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าของธุรกิจ[n. exp.] (jaokhøng th) EN: proprietor ; entrepreneur FR:
ผู้ดำเนินธุรกิจ[n. exp.] (phū damnoēn) EN: entrepreneur FR:
ผู้ประกอบการ[n. exp.] (phū prakøp ) EN: entrepreneur ; operator ; businessman ; trader ; tycoon FR: entrepreneur [m] ; opérateur [m]
ผู้ประกอบการรายย่อย[n. exp.] (phū prakøp ) EN: FR: petit entrepreneur [m]
ผู้ประกอบธุรกิจ[n. exp.] (phū prakøp ) EN: businessperson ; entrepreneur ; operator FR: opérateur [m]
ผู้รับเหมา[n.] (phūrapmao) EN: contractor FR: entrepreneur [m]
สัปเหร่อ[n.] (sapparoē) EN: undertaker ; mortician ; funeral director FR: entrepreneur des pompes funèbres [m] ; croquemort [m] = croque-mort [m] (fam.)

entrepreneur ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungunternehmer {m}young businessman; young entrepreneur
Existenzgründer {m}entrepreneur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entrepreneur
Back to top