ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enjoy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enjoy*, -enjoy-

enjoy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enjoy (vt.) ได้ใช้ตามสิทธิ์อย่างเต็มที่
enjoy (vt.) เพลิดเพลินกับ See also: สนุก, สนุกสนาน, รื่นเริง, สำราญ Syn. relish, savor Ops. abhor, suffer
enjoy eating (vt.) รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย Syn. savour
enjoyable (adj.) ที่ให้ความเพลิดเพลิน Syn. pleasant
enjoyable (adj.) ที่พอใจ See also: ออกรส, สนุก, สำราญใจ, เพลิดเพลิน Syn. agreeable, pleasant, delightful, satisfying Ops. boring, unpleasant, hateful, detestable, loathsome
enjoyableness (n.) ความเพลิดเพลิน See also: ความสนุก, ความสำราญใจ Syn. delightfulness, pleasantness
enjoyably (adv.) อย่างเพลิดเพลิน Syn. delightfully, pleasantly
enjoying (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
enjoyment (n.) ความเพลิดเพลิน See also: ความสนุกสนาน, ความหรรษา, ความบันเทิง, ความสุข, ความเบิกบานใจ, ความรื่นรมย์, สิ่งที่น่ารื่นรมย์, สิ่งบันเทิง Syn. gratification, pleasure, satisfaction
English-Thai: HOPE Dictionary
enjoy(เอนจอย') {enjoyed,enjoying,enjoys} v. ชอบ,พอใจ, สนุก, สำราญใจ.
enjoyableadj. น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,สนุก,สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure,
English-Thai: Nontri Dictionary
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
enjoy privilegesใช้เอกสิทธิที่มีอยู่ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิลาส (v.) enjoy Syn. สนุก, คะนอง, ครึกครื้น, ครื้นเครง
มันส์ (v.) enjoy Syn. มัน, สนุก
สนุก (v.) enjoy See also: be enjoyable, enjoy, have a good time, be funny Syn. สนุกสนาน Ops. เศร้า, ซึมเศร้า, น่าเบื่อ
เพลิดเพลิน (v.) enjoy See also: be entertained, delight in, take pleasure in, relish, be pleased with Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ
เพลิดเพลินเจริญใจ (v.) enjoy See also: be entertained, delight in, take pleasure in, relish, be pleased with Syn. เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ
เพลิดเพลินใจ (v.) enjoy See also: be entertained, delight in, take pleasure in, relish, be pleased with Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิน, เพลินใจ
เพลิน (v.) enjoy See also: be absorbed, be entertained, be amused, be jubilant Syn. เพลิดเพลิน
เพลินใจ (v.) enjoy See also: be entertained, delight in, take pleasure in, relish, be pleased with Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน
เริงร่า (v.) enjoy See also: glad Syn. เบิกบาน
เสพย์สุข (v.) enjoy happiness See also: take pleasure
เสวยสุข (v.) enjoy happiness See also: take pleasure Syn. เสพย์สุข
น่าสนุก (adj.) enjoyable See also: fun
ความมัน (n.) enjoyment See also: pleasure, gratification, joy Syn. ความสนุกสนาน, ความรื่นรมย์, ความมันสะใจ
ความมันสะใจ (n.) enjoyment See also: pleasure, gratification, joy Syn. ความสนุกสนาน, ความรื่นรมย์
ความร่าเริง (n.) enjoyment See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment Syn. ความสนุกสนาน Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสนุกสนาน (n.) enjoyment See also: pleasure, gratification, joy Syn. ความรื่นรมย์, ความมันสะใจ
ความสนุกสนาน (n.) enjoyment See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment Syn. ความร่าเริง Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสนุกสนานร่าเริง (n.) enjoyment See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
น่าอ่าน (v.) be enjoyable to read See also: be good to read, be fun to read
สนุกสนาน (v.) be enjoyable See also: be joyful, be hilarious, be happy, be merry, be delighted Syn. ร่าเริง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't really enjoy that movie at allฉันไม่สนุกกับหนังเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อย
I really enjoy the people thereฉันชอบคนที่นั่นจริงๆ
I really enjoy going outฉันชอบออกไปเที่ยวข้างนอกจริงๆ
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I enjoy seeing statues and paintingsฉันชอบชมรูปปั้นและภาพวาด
I usually enjoy seeing moviesปกติฉันชอบดูหนัง
I hope you enjoy your stay with usฉันหวังว่าคุณจะชอบที่ได้มาพักอยู่กับเรา
I always enjoy chatting with youฉันชอบคุยกับคุณเสมอ
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
You need to learn to go out and enjoy the single lifeเธอต้องเรียนรู้ที่จะออกไปเที่ยวและสนุกสนานกับชีวิตโสดบ้าง
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
Enjoy your holidays!ขอให้สนุกกับวันหยุดของคุณนะ!
Enjoy it while you canสนุกกับมันขณะที่คุณทำได้
Enjoy it while you canสนุกกับมันในขณะที่คุณทำได้
You must have enjoyed yourselfคุณต้องสนุกกับตัวเองมั่ง
I'm glad you enjoyed itฉันดีใจที่คุณชอบมัน
I haven't enjoyed a movie so much in yearsฉันไม่สนุกกับ(การดู)หนังมากนักในหลายปีนี้
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
I enjoyed it for awhileฉันสนุกกับมันเพียงชั่วครู่
I've really enjoyed your company todayฉันสนุกจริงๆ ที่คุณมาเป็นเพื่อนในวันนี้
Everybody enjoyed themselves at the partyทุกคนต่างก็สนุกสนานที่งานปาร์ตี้
Are you enjoying yourself?คุณรู้สึกสนุกไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll give it to her. You sit here and enjoy yourself.ฉันเอามันให้หล่อนเอง เธออยู่นี่แหละและขอให้สนุก
All right, if you think you'd enjoy it.ก็ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะสนุกกับมัน
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
But you won't enjoy any of that money not a penny.แต่แกจะไม่ได้ใช้เงินนั่น สักเก๊เดียว
We can't enjoy ourselves infinitum, or at least bowl underarm.เราไม่สามารถสนุกกับตัวเองไม่ มีที่สิ้นสุด, หรืออย่างน้อยชามใต้วงแขน
We hope you will enjoy the showเราหวังว่าคุณจะสนุกกับการแสดง
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsense.เพียงแค่ไปข้างนอกและสนุกกับตัวเองและลืมเกี่ยวกับทุกเรื่องไร้สาระนี้
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ .
If we wish to enjoy the fruit of our stay within these walls let us revise some of our rulesถ้าเราปราถนาเพื่อมีความสุขผลไม้... ...ของพักของเราภายในกำแพงเหล่านี้... ...ให้เราปรับปรุงใหม่จำนวนหนึ่งของกฏของเรา
Thus as this solemn wedding feast we shall enjoy the greatest delicacyแม้ว่าพิธีฉลองการสมรสเคร่งขรึมนี้ที่ we shall มีความสุขความละเอียดอ่อนใหญ่ที่สุด
I do not enjoy wasting money.ฉันไม่สนุกกับการสูญเสียเงิน
I'm beginning to enjoy it.ฉันเริ่มที่จะสนุกกับมัน

enjoy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
享有[xiǎng yǒu, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˇ, 享有] enjoy (rights, privileges etc)
垄断[lǒng duàn, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, 垄断 / 壟斷] enjoy market dominance; monopolize
慢慢吃[màn màn chī, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔ, 慢慢吃] Enjoy your meal!; Bon appetit!
福气[fú qì, ㄈㄨˊ ㄑㄧˋ, 福气 / 福氣] good luck; to enjoy good fortune
好客[hào kè, ㄏㄠˋ ㄎㄜˋ, 好客] hospitality; to treat guests well; to enjoy having guests; hospitable; friendly
逸致[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, 逸致 / 逸緻] carefree; in the mood for enjoyment
有意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, 有意思] interesting; meaningful; enjoyable; fun
名不虚传[míng bù xū chuán, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄔㄨㄢˊ, 名不虚传 / 名不虛傳] lit. name is not in vain (成语 saw); a fully justified reputation; enjoys a well-deserved reputation
痛快[tòng kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛快] overjoyed; delighted; happily; heartily; enjoying; also pr. tong4 kuai5
[xǐ, ㄒㄧˇ, 喜] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad
[yú, ㄩˊ, 娯] pleasure; enjoyment; amusement; Japanese variant of 娛|娱
晒友[shài yǒu, ㄕㄞˋ ㄧㄡˇ, 晒友 / 曬友] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share
晒客[shài kè, ㄕㄞˋ ㄎㄜˋ, 晒客 / 曬客] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share

enjoy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P)
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
時めく[ときめく, tokimeku] (v5k,vi) to be prosperous; to prosper; to flourish; to enjoy great prosperity
楽しめる[たのしめる, tanoshimeru] (v1) to be able to enjoy
涼む[すずむ, suzumu] (v5m,vi) to cool oneself; to cool off; to enjoy evening cool; (P)
英雄好色[えいゆうこうしょく, eiyuukoushoku] (exp) All great men like women; Great men enjoy sensual pleasure
観楓会[かんぷうかい, kanpuukai] (n) get-together to enjoy the autumn foliage
遊ぶ[あそぶ(P);あすぶ(ok), asobu (P); asubu (ok)] (v5b,vi) (1) to play; to enjoy oneself; to have a good time; (2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.); (3) to be idle; to do nothing; to be unused; (4) (as 〜に遊ぶ) to go to (for pleasure or for study); (5) (in baseball) to intentionally throw a ball to lower the batter's concentration; (P)
エンジョイ[, enjoi] (n,vs) enjoy; (P)
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
与る[あずかる, azukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to participate in; to take part in; (2) to receive; to enjoy; to be given
享受[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P)
享有[きょうゆう, kyouyuu] (n,vs) possession; enjoyment
享楽[きょうらく, kyouraku] (n,vs) enjoyment; pleasure
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere)
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity
回遊式庭園[かいゆうしきていえん, kaiyuushikiteien] (n) (See 座観式庭園,池泉回遊式) stroll garden with a central pond; large garden best enjoyed by walking around it
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public
客受け[きゃくうけ, kyakuuke] (n,vs) enjoying popularity among the customers
家族団欒[かぞくだんらん, kazokudanran] (n,vs) happy family circle; sitting in a family circle and enjoying conversation; harmony in a family
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster
[かい, kai] (n) pleasure; delight; enjoyment
快食快便[かいしょくかいべん, kaishokukaiben] (n) good appetite and good bowel movements; enjoying one's food and having regular stools
快食快眠[かいしょくかいみん, kaishokukaimin] (n) good appetite and pleasant sleep; enjoying one's food and sleeping well
怡然[いぜん, izen] (adv-to,adj-t) (arch) delightful; enjoyable
悦楽[えつらく, etsuraku] (n,vs) enjoyment; pleasure
憂さを晴らす[うさをはらす, usawoharasu] (exp,v5s) to forget one's troubles by doing something enjoyable
楽しい(P);愉しい;娯しい(iK)[たのしい, tanoshii] (adj-i) enjoyable; fun; (P)
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na,n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P)
[かん, kan] (n) joy; enjoyment; delight; pleasure
観賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) admiration; enjoyment; (P)
謳歌[おうか, ouka] (n,vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises
賞玩;賞翫[しょうがん, shougan] (n,vs) appreciation; admiration; enjoyment
道楽仕事[どうらくしごと, dourakushigoto] (n) work done for enjoyment (as a diversion); dilettante work
面白がる[おもしろがる, omoshirogaru] (v5r,vi) to amuse oneself; to be amused; to enjoy; to think fun
飲み口;呑み口;呑口;飲口[のみくち;のみぐち, nomikuchi ; nomiguchi] (n) (1) (usu. のみくち) taste (of a liquid, esp. alcoholic beverages); (2) someone who enjoys alcohol; (3) rim (of a glass); (4) shape of one's mouth when drinking; (5) (usu. のみぐち) tap; faucet; spigot

enjoy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านสนุก[v. exp.] (ān sanuk) EN: enjoy reading FR:
อภิรมย์ [v.] (aphirom) EN: enjoy FR:
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy FR: distraire ; divertir ; égayer
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ด่าสนุก[v. exp.] (dā sanuk) EN: enjoy scolding others FR:
ขอให้สนุกกับ...[xp] (khø hai san) EN: enjoy ... (+ activity) FR:
ขอให้สนุกกับวันหยุด[xp] (khø hai san) EN: enjoy your holiday/vacation (Am.) FR: bonnes vacances !
คุยสนุก[v. exp.] (khui sanuk) EN: enjoy talking ; be a good speaker FR:
กินให้อร่อย(นะ)[v. exp.] (kin hai arø) EN: Enjoy your meal! FR: Bon appétit !
มันส์[v.] (man) EN: enjoy FR:
พิลาส[v.] (philāt) EN: enjoy ; dance FR:
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
เริงรัก[v. exp.] (roēng rak) EN: make love ; enjoy pleasures of the flesh FR:
สนุก[v.] (sanuk) EN: enjoy ; be enjoyable ; enjoy ; have a good time ; have fun ; be funny FR: s'amuser ; prendre du bon temps
เสวยสุข[v. exp.] (sawoēi sūk) EN: enjoy happiness ; take pleasure FR:
เสพย์สุข[v. exp.] (sēp sukkha) EN: enjoy happiness FR:
สุขสำราญ[v. exp.] (suk samrān) EN: enjoy ; revel ; have a good time FR:
ตักตวงความสุข[v. exp.] (taktūang kh) EN: enjoy FR: prendre du plaisir
ทำงานสนุก[v. exp.] (tham ngān s) EN: enjoy one's work FR:
ทานให้อร่อยนะ[xp] (thān hai ar) EN: Enjoy your meal! FR: Bon appétit !
ถูกด่าสนุก[v. exp.] (thūk dā san) EN: enjoy being scolded FR:
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment FR:
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama ; sense-desire ; desire ; object of sensual enjoyment ; sensual pleasures FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กาม-[pref.] (kāmma-) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama ; sense-desire ; desire ; object of sensual enjoyment ; sensual pleasures FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: the five sensual pleasures ; the five desires ; the sources of sensual pleasure ; objects of sensual enjoyment FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
ความเพลิดเพลิน[n.] (khwām phloē) EN: amusement ; enjoyment ; entertainment FR: distraction [f] ; divertissement [m] ; amusement [m]
ความสนุก[n.] (khwām sanuk) EN: enjoyment ; fun ; happiness FR: joie [f] ; plaisir [m] ; agrément [m] ; bonheur [m]
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นนท์[n.] (non) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR:
เพลิน[adj.] (phloēn) EN: absorbed (in) ; engrossed (in) ; enjoyable FR:
รื่นเริง[adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable FR: gai ; jovial ; joyeux
รื่นเริง[adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably FR:
รมณีย์[adj.] (rommanī) EN: enjoyable ; pleased FR:
รมณีย-[pref.] (rommanīya-) EN: enjoyable ; pleased FR:
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle
สนุกปาก[adv.] (sanukpāk) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably FR:
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สนุกสนาน[adj.] (sanuksanān) EN: happy ; jolly ; rollicking ; pleasant ; amusing ; fun ; enjoyable; entertaining ; vivacious  FR: amusant

enjoy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best.
Genießbarkeit {f}enjoyableness
genießbar {adv}enjoyably
freudig {adj} | freudiger | am freudigstenjoyful | more joyful | most joyful
Sinneslust {f}sensual enjoyment; sensual pleasure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enjoy
Back to top