ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eye

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eye*, -eye-

eye ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eye (n.) การมองเห็น See also: สายตา Syn. sight, view
eye (n.) การแสดงความรู้สึก Syn. expression
eye (n.) ความคิดเห็น Syn. opinion
eye (n.) ความสนใจ See also: ความใส่ใจ Syn. attention
eye (n.) ดวงตา See also: ตา, นัยน์ตา, ลูกตา
eye (vt.) มองดู Syn. look at
eye (n.) รูเข็ม
eye doctor (n.) แพทย์รักษาตา Syn. eye specialist
eye drops (n.) ยาหยอดตา
eye make-up (n.) เครื่องสำอางที่ใช้ป้ายขนตา See also: มาสคาร่า
eye sight (n.) การมองเห็น
eye socket (n.) เบ้าตา
eye specialist (n.) แพทย์รักษาตา Syn. eye doctor
eye with (phrv.) เผ้ามองด้วยความรู้สึกบางอย่าง See also: มองดูด้วยความรู้สึก
eye-catching (adj.) สะดุดตา See also: ต้องตา, เตะตา
eye-popper (sl.) สิ่งที่น่าตกใจ See also: สิ่งประหลาด
eyeball (vt.) จ้องมอง (คำไม่เป็นทางการ) See also: จ้อง Syn. examine, stare
eyeball (n.) ลูกตา
eyeball to eyeball (idm.) ตัวต่อตัว See also: เป็นส่วนตัว, ประจันหน้ากัน (คำไม่เป็นทางการ)
eyebrow (n.) คิ้ว See also: โขนง, ขนง
eyeglass (n.) แว่นตาข้างเดียว Syn. monocle
eyehole (n.) รูหรือช่องสำหรับแอบมอง
eyelash (n.) ขนตา
eyeless (adj.) ไม่สามารถมองเห็นได้ See also: ตาบอด, มองไม่เห็น Syn. blind, visionless
eyelet (n.) รูสำหรับร้อยเชือก
eyelid (n.) เปลือกตา See also: หนังตา, กลีบตา
eyeliner (n.) ดินสอเขียนขอบตา See also: ดินสอเขี้ยวคิ้ว
eyeshade (n.) ที่บังตา (ที่สวมไว้บนศีรษะ)
eyesight (n.) ความสามารถในการมองเห็น See also: สายตา Syn. sight, vision
eyesore (n.) สิ่งที่ไม่สวยงาม (ตึก, สถานที่)
eyestalk (n.) ก้านลูกตาของกุ้งหรือปู
eyewash (sl.) เหล้า See also: สุรา
eyewitness (n.) ผู้เห็นเหตุการณ์ See also: ประจักษ์พยาน Syn. onlooker
English-Thai: HOPE Dictionary
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe,wa
eye dialectภาษาออกเสียงที่สะกดผิด เพื่อช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้อง เช่น wimmin สำหรับ women
eye dropsหยดน้ำยาหยอดตา
eye shadowเครื่องสำอางค์สำหรับทาหนังตา
eye socketเบ้าตา
eyeball(อาย'บอล) n. ลูกตา. -vt. จ้องดู,เพ่งดู,ตรวจดูอย่างละเอียด, Syn. stare
eyebrow(อาย'เบรา) n. คิ้ว
eyecup(อาย'คัพ) n. ถ้วยล้างตา
eyedroppern. ที่หยอดตา
eyefuln. ปริมาณเต็มตา,ปริมาณผงที่เข้าตา-pl. eyefuls
eyeglass(อาย'กลาส) n. แว่นตา,เลนส์,แว่นส่อง,ถ้วยล้างตา,ส่วนที่ใช้ส่องดูของกล้องจุลทรรศน์ -pl. eyeglasses
eyeholen. เบ้าตา,ช่องสำหรับมอง,รูสำหรับสอดเข็ม ด้าย เชือกหรืออื่น ๆ
eyelashn. ขนตา, Syn. eyehair
eyelidn. หนังตา
eyen(อาย'เอิน) n. พหูพจน์ของ eye
eyeshaden. ที่บังตาของหมวก,ที่บังตา
eyeshotn. รัศมีสายตา,การมอง,การชำเลืองมอง,ภาพ
eyesightn. สายตา,อำนาจการมองเห็น
eyesoren. สิ่งที่อุจาดนัยน์ตา,สิ่งที่บดบังความสวยงามของสิ่งอื่น
eyestrainn. อาการเพลียตา
eyewashn. ยาล้างตา ความไร้สาระ, Syn. collyrium
eyewitnessn. พยาน,ประจักษ์พยาน. -vt. มองด้วยกับตา
English-Thai: Nontri Dictionary
eye(n) นัยน์ตา,จักษุ,การมอง,การมองเห็น,สายตา,ทัศนะ,ความคิด,ช่อง
eyeball(n) ลูกตา,ดวงตา
eyebrow(n) คิ้ว
eyeglass(n) แว่นตา,เลนส์
eyehole(n) กระบอกตา,เบ้าตา
eyelash(n) ขนตา
eyelid(n) หนังตา,เปลือกตา
eyesight(n) สายตา,ความสามารถในการมองเห็น
eyesore(n) สิ่งที่อุจาดตา
eyewitness(n) ประจักษ์พยาน,พยาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eye bankคลังดวงตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyeballลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyebrow; supercilia (พหู.); supercilium (เอก.)๑. คิ้ว [มีความหมายเหมือนกับ brow ๒]๒. ขนคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyecup๑. ถ้วยล้างตา๒. รอยหวำจานประสาทตา, ก้นจานประสาทตา [มีความหมายเหมือนกับ cup, physiologic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyelashขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyelid closure reflexรีเฟล็กซ์หลับตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyestrain; asthenopia; ophthalmocopiaตาล้า, ตาเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyeตา [TU Subject Heading]
Eye Dropsยาหยอดตา [การแพทย์]
Eye Shadowอายชาโด [การแพทย์]
Eyeballลูกตา,ลูกนัยน์ตา [การแพทย์]
Eyebrowsคิ้ว [การแพทย์]
Eyeglass frame industryอุตสาหกรรมกรอบแว่นตา [TU Subject Heading]
Eyelashesขนตา [TU Subject Heading]
Eyelid Diseasesหนังตา,โรค,หนังตาอักเสบ [การแพทย์]
Eyestrainปวดตามาก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้องตา (v.) make eye contact See also: meet someone´s eyes, look someone in the eyes Syn. มองตา
จักขุวิญญาณ (n.) knowledge through the eye or vision See also: knowledge which comes through vision
จับตา (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. สังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตาด Ops. ละสายตา
จับตาด (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. สังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู Ops. ละสายตา
จับตาดู (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. ูสังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา Ops. ละสายตา
จับตามอง (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. ูสังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา, จับตาดู Ops. ละสายตา
ตาไก่ (n.) hen´s eye token See also: paragraph mark, indicating the beginning of a paragraph, sign consisting of two concentric circles Syn. ฟองมัน
มองตา (v.) make eye contact See also: meet someone´s eyes, look someone in the eyes Syn. จ้องตา
สบตา (v.) make eye contact See also: meet someone´s eyes, look someone in the eyes Syn. มองตา, จ้องตา
ูสังเกต (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา Ops. ละสายตา
ูสังเกต (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา, จับตาดู Ops. ละสายตา
เป้าสายตา (n.) something that is eye catching See also: something that is attractive
เฝ้า (v.) keep an eye on See also: watch, guard Syn. เฝ้าดู
จักขุ (n.) eye See also: optic Syn. ตา, ดวงตา, จักษุ
จักษุ (n.) eye See also: organ of vision, optic Syn. ดวงตา, ตา, จักขุ
ดวงตา (n.) eye Syn. ตา, ดวงเนตร, นัยเนตร, นัยน์ตา
ดวงเนตร (n.) eye Syn. ตา, นัยเนตร, นัยน์ตา
ตา (n.) eye Syn. ดวงตา
ตา (n.) eye Syn. ดวงตา
นัยนา (n.) eye Syn. นัยน์เนตร, ดวงตา, นัยน์, นัยน์ตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Keep a closer eye on your petเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย
He will be keeping an eye on you for meเขาจะเฝ้าดูเธอให้ฉัน
I've had my eye on her a long timeฉันเฝ้าดูเธอมานานแล้ว
I just close my eyes for a secฉันก็แค่หลับตาลงสักครู่
Maybe I'll try to shut my eyes for a whileบางทีฉันจะพยายามหลับตาลงสักครู่
I saw it with my own eyesฉันเห็นมันกับตาตัวเอง
I have seen it with my own eyesฉันเห็นมันมากับตาตัวเอง
I saw it with my own eyesฉันเห็นมันกับตา
I cannot believe my eyesฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย
I couldn't keep my eyes awayฉันไม่สามารถจะละสายตาไปได้
His actions and eyes are saying totally opposite thingsสายตาและการกระทำของเขาบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
I know that she only has eyes for youฉันรู้ว่าเธอมั่นคงต่อคุณคนเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a slap in the eye I must have been to them, then.รู้สึกตาสว่างขึ้นมาเลย ฉันคงเป็นอย่างที่เขามองจริงๆ
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว
War nods off to sleep, but keeps one eye always open.สงครามได้สงบลงแล้ว แต่มนุษยชาติ เพิ่งจะตื่นตัว
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล
We couldn't very well keep an eye on the city streets.{\cHFFFFFF}เราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างดีเก็บ ตาบนถนนในเมือง
Of course I don't expect you to see eye to eye with me...ที่จะได้เห็นกับตากับฉัน แค่ฉันมั่นใจว่าเราสามารถตกลงที่จะ แตกต่าง อะไร?
But we'll keep close enough to keep an eye on things.แต่เราจะอยู่ใกล้ๆ คอยจับตาดูของเอาไว้
I spy with my little eye something beginning with G.ฉันสอดแนมด้วยตาตัวน้อยของ ฉัน บางสิ่งบางอย่างที่เริ่มต้นด้วย กรัม
Oh, Lord, keep this man's eye keen and may God grant...พระเจ้า ช่วยให้สายตาชายผู้นี้ชัดใส ...และขอให้...
Avoid each other's eye a bit Less often each day The ice will soften each dayแต่ละวันที่อยู่ใกล้ เราจะหลบสายตากันน้อยลง
"Tail rope, eye splice, M-1, handy billy, pliers, irons..."เทลโรป อายลไปลช์ เอ็ม -1 เเฮนดี้บิลลี่ คืม เหล็ก...

eye ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眉间轮[méi jiān lún, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄨㄣˊ, 眉间轮 / 眉間輪] ājñā or ajna, the brow or third eye chakra 查克拉, residing in the forehead
一望无际[yī wàng wú jì, ㄧ ㄨㄤˋ ˊ ㄐㄧˋ, 一望无际 / 一望無際] as far as the eye can see (成语 saw)
扑面[pū miàn, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ, 扑面 / 撲面] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
扑面而来[pū miàn ér lái, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, 扑面而来 / 撲面而來] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
关照[guān zhào, ㄍㄨㄢ ㄓㄠˋ, 关照 / 關照] concern; care; to keep an eye on; to look after
冷眼旁观[lěng yǎn páng guān, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, 冷眼旁观 / 冷眼旁觀] the cool eye of a bystander; a detached point of view
[zì, ㄗˋ, 眦 / 眥] corner of the eye; canthus; eye socket
眼梢[yǎn shāo, ㄧㄢˇ ㄕㄠ, 眼梢] corner of eye near temple
涡核[wō hé, ㄨㄛ ㄏㄜˊ, 涡核 / 渦核] eye of a vortex
目眦[mù zì, ㄇㄨˋ ㄗˋ, 目眦] eye socket
眼药[yǎn yào, ㄧㄢˇ ㄧㄠˋ, 眼药 / 眼藥] eye drops; eye ointment
眼影[yǎn yǐng, ㄧㄢˇ ˇ, 眼影] eye shadow (cosmetic)
[zì, ㄗˋ, 眦] eye socket
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 眶] eye socket
眼窝[yǎn wō, ㄧㄢˇ ㄨㄛ, 眼窝 / 眼窩] eye socket
眼珠儿[yǎn zhū r, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄖ˙, 眼珠儿 / 眼珠兒] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person)
眼珠子[yǎn zhū zi, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄗ˙, 眼珠子] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person)
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
琳琅满目[lín láng mǎn mù, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 琳琅满目 / 琳瑯滿目] glittering jewels to delight the eye (成语 saw); fig. a dazzling line-up
[jiān, ㄐㄧㄢ, 鹣 / 鶼] mythical bird with one eye and one wing
前房角[qián fáng jiǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄠˇ, 前房角] anterior chamber (the front chamber of the eye)
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
眼袋[yǎn dài, ㄧㄢˇ ㄉㄞˋ, 眼袋] bags of eyes
[kàn, ㄎㄢˋ, 瞰] bird's-eye view; glance
[kàn, ㄎㄢˋ, 矙] bird's-eye view; glance
靶心[bǎ xīn, ㄅㄚˇ ㄒㄧㄣ, 靶心] bull's eye
眼房[yǎn fáng, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, 眼房] camera oculi; aqueous chamber of the eye
[shěng, ㄕㄥˇ, 眚] cataract of the eye; error
[zhàng, ㄓㄤˋ, 瞕] cataract in the eye
引人注意[yǐn rén zhù yì, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 引人注意] to attract attention; eye-catching; conspicuous
引人注目[yǐn rén zhù mù, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, 引人注目] to attract attention; eye-catching; conspicuous
睫状体[jié zhuàng tǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄧˇ, 睫状体 / 睫狀體] ciliary body (in the eye, containing the focusing muscles)
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
复眼[fù yǎn, ㄈㄨˋ ㄧㄢˇ, 复眼 / 複眼] compound eye
结膜[jié mó, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˊ, 结膜 / 結膜] conjunctiva (membrane surrounding the eyeball)
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
显眼[xiǎn yǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄢˇ, 显眼 / 顯眼] conspicuous; eye-catching; glamorous
冷眼[lěng yǎn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ, 冷眼] cool eye; fig. detached; (treating sb) with indifference
[yá, ㄧㄚˊ, 睚] corner of the eye; to stare

eye ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
REM[レム, remu] (n) rapid eye movement; REM
アイカメラ[, aikamera] (n) eye camera
アイケア[, aikea] (n) eye care
アイコンタクト[, aikontakuto] (n) eye contact
アイダイアグラム[, aidaiaguramu] (n) {comp} eye diagram
アイバンク[, aibanku] (n) eye bank
アイボルト[, aiboruto] (n) eye bolt; eyebolt
アイマスク[, aimasuku] (n) eye mask
アイメイク[, aimeiku] (n) eye makeup (wasei
アイライナー[, airaina-] (n) eye liner; eyeliner
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
ガン見[ガンみ, gan mi] (n,vs) (sl) glaring look; giving the stink eye
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
ネコ目[ネコもく, neko moku] (n) (1) (See 食肉目,食肉類) Carnivora; (2) cat eye (syndrome); leukocoria
レーシック[, re-shikku] (n) (See レーシック手術) laser-assisted in-situ keratomileusis (type of laser eye surgery); LASIK
レーシック手術[レーシックしゅじゅつ, re-shikku shujutsu] (n) laser-assisted in-situ keratomileusis (type of laser eye surgery); LASIK
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus
ワーキングドッグ[, wa-kingudoggu] (n) working dog (i.e. police dog, Seeing Eye dog, etc.)
五眼[ごげん, gogen] (n) {Buddh} the five eyes (physical eye, heavenly eye, wisdom eye, dharma eye and Buddha eye)
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
内障;底翳[ないしょう(内障);そこひ, naishou ( nai shou ); sokohi] (n) (1) (ないしょう only) {Buddh} internal hindrance; (2) (See 上翳) any visual disorder caused by a problem within the eye (i.e. glaucoma, amaurosis, etc.)
嘱目;属目[しょくもく, shokumoku] (n,vs) paying attention to; catching one's eye
外套眼[がいとうがん, gaitougan] (n) mantle eye
子細ありげ;仔細ありげ[しさいありげ, shisaiarige] (adj-na) seeming to be for a certain reason; seeming to indicate there are special circumstances; seeming to indicate there is more than meets the eye
差し薬[さしぐすり, sashigusuri] (n) eye drops; eye lotion
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
意見が一致[いけんがいっち, ikengaicchi] (exp,n,vs) seeing eye to eye; reaching an agreement; coinciding in opinion
慈眼[じげん, jigen] (n) merciful eye
慧眼[けいがん, keigan] (n) {Buddh} (See 五眼) the wisdom eye
掌中の玉[しょうちゅうのたま, shouchuunotama] (n) apple of one's eye
月夜の晩ばかりじゃない[つきよのばんばかりじゃない, tsukiyonobanbakarijanai] (exp) you better watch your step!; sleep with one eye open!
検眼[けんがん, kengan] (n,vs) eye examination; optometry
泣き黒子;泣きぼくろ[なきぼくろ, nakibokuro] (n) mole under the eye (supposedly due to having cried)
活眼[かつがん, katsugan] (n) keen or piercing eye
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
点眼器[てんがんき, tenganki] (n) eye dropper
点眼薬[てんがんやく, tenganyaku] (n) eye drops
点薬[てんやく, tenyaku] (n,vs) applying eye drops
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイダイアグラム[あいだいあぐらむ, aidaiaguramu] eye diagram
視点[してん, shiten] eye point
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[め, me] Thai: ตา English: eye
目薬[めぐすり, megusuri] Thai: นำ้ยาล้างตา English: eyewash
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes

eye ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญชนะ[n.] (anchana) EN: eye drops FR:
บังคัล[v.] (bangkhan) EN: keep an eye on FR:
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang ) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชั่วพริบตา[adv.] (chūa phrip ) EN: in a wink ; in an instant ; in the wink of an eye ; suddenly FR: en un clin d'oeil
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: eye FR: oeil [m]
ดวงตาเห็นธรรม[n. exp.] (dūangtā hen) EN: spiritual eye FR:
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ฟันต่อฟัน[X] (fan tø fan) EN: an eye for an eye FR: dent pour dent
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur ; veiller
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
ใจดำ[n.] (jaidam) EN: bull' s eye FR:
จักขุ[n.] (jakkhu) EN: eye FR: œil [m]
จักขุประสาท[n.] (jakkhuprasā) EN: eye nerve FR: nerf optique [m]
จักขุสัมผัส[n.] (jakkhusamph) EN: vision ; seeing ; eye contact FR:
จักขุวิญญาณ[n.] (jakkhuwinyā) EN: eye-consciousness ; visual perception ; knowledge through the eye or vision FR:
จักษุ[n.] (jaksu) EN: eye ; organ of vision ; optic ; vision FR: oeil [m]
จักษุแพทย์[n.] (jaksuphaēt) EN: ophthalmologist ; eye doctor FR: oculiste [m] ; ophtalmologiste [m] ; ophtalmologue [m]
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer
จับตาดู[v.] (japtādū) EN: keep an eye on FR: guetter
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch FR: fixer avec attention ; observer
จับตาด[v. exp.] (jap tāt) EN: keep an eye on FR:
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
กำแพงตา[n. exp.] (kamphaēng t) EN: eye wall ; eyewall FR:
เกะกะ[adj.] (keka) EN: unplesant to look at ; offending the eye ; being an eyesore FR:
เขม่นตา[X] (khamen tā) EN: have a twitch in the eye FR:
คำนัล[v.] (khamnan) EN: keep an eye on FR:
คัล[v.] (khan) EN: keep an eye on FR:
คันตา[v. exp.] (khan tā) EN: my eye itches ; I have an itchy eye FR:
เข้าตา[v.] (khaotā) EN: catch the eye (of) FR:
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore ; be an unpleasant sight FR: être déplaisant à la vue
เขี่ยผงที่ลูกตา[v. exp.] (khīa phong ) EN: remove a foreign body from the eye FR:
ขี้ตา[n. exp.] (khī tā) EN: excretions from the eye ; gums FR: chassie [f]
คอยเฝ้าดู[v. exp.] (khøi fao dū) EN: keep an eye on ; keep watch on FR:
คอยจ้องอยู่[v. exp.] (khøi jǿng y) EN: keep an eye on ; keep watch ; be on the lookout (for) FR:
คุมเชิง[v.] (khumchoēng) EN: be on the alert ; wait and see ; be ready for ; be wary ; be cautious ; watch for ; keep an eye on FR: être en alerte ; se tenir prêt
คุมแจ[v. exp.] (khum jaē) EN: keep a close eye on ; keep under close control FR:
ควักตา[v. exp.] (khwak tā) EN: gouge out the eye ; pluck out the eye FR:
ขวางหูขวางตา[v.] (khwānghūkhw) EN: be offensive to the eye FR:

eye ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstauge {n}artificial eye
Augenarzt {m} [med.]eye specialist; eye doctor
Glasauge {n}glass eye
intraokular {adj}; im Augeninnern [med.]intraocular; within the eye
neidvoll {adj}; mit Neidwith a jaundiced eye
Verzurröse {f} (zum Fixieren von Ladegut)lashing eye
Denkzettel {m}one in the eye
Glotzauge {n}pop eye
Rote-Augen-Effekt {m}red eye effect
Aufhängeöse {f}suspension eye
Tigerauge {n}tiger's eye; tiger eye
Triefauge {n}watery eye
Mandelaugen {pl}almond eyes
Ambonbrillenvogel {m} [ornith.]Ambon White-eye
Amboinahonigfresser {m} [ornith.]Ambon Honeyeater
Schlichthonigfresser {m} [ornith.]Bismarck Honeyeater
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye
Arfakhonigfresser {m} [ornith.]Mountain Red-headed Honeyeater
Argusaugen {pl} | etw. mit Argusaugen beobachteneagle-eyes | to watch sth. like a hawk
Glanzkopf-Ameisenvogel {m} [ornith.]Argus Bare-eye
Tasmanmoorente {f} [ornith.]Australian White-eyed Duck
banal; abgedroschen {adj}hackneyed
Vogelperspektive {f}bird's-eye view
blauäugig {adj}blue eyed
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses
Butzenscheibe {f}bullseye pane
Kardinalhonigfresser {m} [ornith.]Cardinal Honeyeater
Blickfang {m}eye catcher
Ceylonbrillenvogel {m} [ornith.]Large Sri Lanka White-eye
Weißbürzel-Lappenschnäpper {m} [ornith.]Chestnut Wattle-eye
Weißstirn-Brillenvogel {m} [ornith.]Christmas Island White-eye
Zimtbrillenvogel {m} [ornith.]Cinnamon White-eye
Augenfarbe {f}color of eyes
Goldflügel-Honigfresser {m} [ornith.]Crescent Honeyeater
Eckzahn {m} [anat.]cuspid; eyetooth
Diademhonigfresser {m} [ornith.]White-fronted Honeyeater
Dotterbrust-Brillenvogel {m} [ornith.]Chestnut-sided White-eye
Everettbrillenvogel {m} [ornith.]Everett's White-eye
Augenklappe {f}eye patch
Augenmuskel {m} [anat.]eye muscle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eye
Back to top