ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

english

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *english*, -english-

english ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
English (adj.) เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ See also: แห่งประเทศอังกฤษ, ของอังกฤษ, แบบอังกฤษ
English (n.) ชาวอังกฤษ See also: คนอังกฤษ
English (n.) ภาษาอังกฤษ
English horn (n.) ปี่ชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายปี่โอโบแต่ใหญ่กว่า
Englishman (n.) ผู้ชายที่เกิดในอังกฤษ See also: ผู้ชายที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ
English-Thai: HOPE Dictionary
english(อิง'ลิช) adj. เกี่ยวกับอังกฤษ -n. ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ
English-Thai: Nontri Dictionary
English(adj) เกี่ยวกับชาติอังกฤษ,ของคนอังกฤษ,เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
English delftwareเครื่องถ้วยเดลฟต์แบบอังกฤษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
English dramaบทละครอังกฤษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bird dog (n.) สุนัขพันธุ์ใหญ่สำหรับล่าสัตว์มีหลายพันธุ์ได้แก่ English Setter, Gordon Setter และ IRIS Setter
setter (n.) สุนัขพันธุ์ใหญ่สำหรับล่าสัตว์มีหลายพันธุ์ได้แก่ English Setter, Gordon Setter และ IRIS Setter Syn. bird dog
การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา (n.) Test of English as Foreign Language See also: TOFEL
โทเฟิล (n.) Test of English as Foreign Language See also: TOFEL Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
ภาษาอังกฤษ (n.) English
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He speaks English fluentlyคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
You speak English pretty wellคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
You speak English so wellคุณพูดภาษาอังกฤษดีเหลือเกิน
I'm practicing English with my friendsฉันกำลังฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ
Her English is pretty goodภาษาอังกฤษของเธอดีมาก
It's impossible to speak English like a native speakerมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดภาษาอังกฤษอย่างคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาแต่เกิด
Your English is improving little by littleภาษาอังกฤษของคุณกำลังพัฒนาไปทีละน้อย
You still can't understand English speakers easily?คุณยังคงไม่สามารถเข้าใจที่เจ้าของภาษาพูดได้โดยง่ายใช่ไหม?
You have studied English for yearsคุณเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปี
How long have you studied English?คุณเรียนภาษาอังกฤษมานานแค่ไหนแล้ว
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
Please take me to someone who speaks Englishโปรดพาฉันไปหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษได้
Please find someone who speaks Englishโปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อย
He got an A in Englishเขาได้ A ในวิชาภาษาอังกฤษ
It's not difficult for me to speak English,มันไม่ยากสำหรับฉันที่จะพูดภาษาอังกฤษ
How long did it take you to speak English?คุณใช้เวลานานแค่ไหนในการพูดภาษาอังกฤษได้?
It took me about five years to speak Englishฉันใช้เวลาราว 5 ปีในการพูดภาษาอังกฤษ
Do you feel embarrassed when you speak English?คุณรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
Do they seem confused when you speak English?พวกเขาดูสับสนเมื่อฟังคุณพูดภาษาอังกฤษใช่หรือเปล่า?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ
He reminds me of my old English teacher.เขาทำให้ฉันนึกถึงครูสอน ภาษาอังกฤษเก่าของฉัน
No, an English teacher wouldn't misspell "interview."ไม่ ครูสอนอังกฤษ สะกดคำว่าสัมภาษณ์ไม่ผิดหรอก
There's the English reporter. I told you he'd come.นั่นไงนักข่าวอังกฤษ บอกแล้วว่าเขาต้องมา
I told you about English law.ผมบอกคุณเรื่องกฎหมายอังกฤษแล้ว
As I told you about English policemen.ฉันก็บอกคุณเรื่องตร.อังกฤษแล้ว
Just like proper English gentlemen. I'm proud of them.เหมือนผู้ชายอังกฤษทุกคน ผมภูมิใจพวกเขา
We thought they'd be too afraid of the English press.คิดว่าเขาคงกลัวสื่อมวลชนอังกฤษน่ะ
They've killed an English soldier.ทหารอังกฤษตายไปหนึ่งคน
Here, we make speeches for each other and those English liberal magazines that may grant us a few lines.ที่นี่ เราต่างพูดเพื่อกันและกัน และพวกนิตยสารอังกฤษนั่น ก็เขียนถึงเรา 2-3 บรรทัด
That English clergyman sent a number of telegrams yesterday.นักบวชอังกฤษคนนั้นส่ง โทรเลขหลายฉบับเมื่อบ่ายวานนี้
I too have read Mr. Gandhi's writings but I'd rather be ruled by an Indian terrorist than an English one.ผมก็ได้อ่านงานเขียนของคุณคานธีแล้ว แต่ผมยอมถูกปกครองโดย ผู้ร้ายอินเดียดีกว่าผู้ร้ายอังกฤษ

english ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, 卡文迪什] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist
英吉利海峡[Yīng jí lì hǎi xiá, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 英吉利海峡 / 英吉利海峽] English Channel
英文[Yīng wén, ㄨㄣˊ, 英文] English (language)
英语[Yīng yǔ, ㄩˇ, 英语 / 英語] English (language)
英语热[Yīng yǔ rè, ㄩˇ ㄖㄜˋ, 英语热 / 英語熱] English language fan; enthusiasm for English
英译[Yīng yì, ㄧˋ, 英译 / 英譯] English translation
弗兰西斯・培根[Fú lán xī sī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ· Pei2 gen1, 弗兰西斯・培根 / 弗蘭西斯・培根] Francis Bacon (1561-1626), English renaissance philospher and early scientist
[xù, ㄒㄩˋ, 恤] give relief; sympathy; T-恤 is commonly used for English T-shirt
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
胡克[Hú kè, ㄏㄨˊ ㄎㄜˋ, 胡克] Hook or Hooke (name); Robert Hooke (1635-1703), brilliant English experimental scientist and inventor
雅思[yǎ sī, ㄧㄚˇ ㄙ, 雅思] IELTS (International English Language Testing System)
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, 歇后语 / 歇後語] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail
珍・奥斯汀[Zhēn, ㄓㄣ· Ao4 si1 ting1, 珍・奥斯汀 / 珍・奧斯汀] Jane Austen (1775-1817), English novelist
约翰・本仁[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Ben3 ren2, 约翰・本仁 / 約翰・本仁] John Bunyan (1628-1688), English puritan writer, author of Pilgrim's Progress 天路歷程|天路历程
莱斯特[Lái sī tè, ㄌㄞˊ ㄙ ㄊㄜˋ, 莱斯特 / 萊斯特] Lester or Leicester (name); Leicester, English city in East Midlands
米尔顿[Mǐ ěr dùn, ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 米尔顿 / 米爾頓] Milton (name); John Milton (1608-1674), English republican writer and poet, author of Paradise Lost
逆喻[nì yù, ㄋㄧˋ ㄩˋ, 逆喻] oxymoron (paradoxical or selfcontradictory expression, such as English "deafening silence")
巴利[Bā lì, ㄅㄚ ㄌㄧˋ, 巴利] Pali, language of Theravad Pali canon; Barry (name); Gareth Barry (1981-), English footballer
现在分词[xiàn zài fēn cí, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄈㄣ ㄘˊ, 现在分词 / 現在分詞] present participle (in English grammar)
玻意耳[Bō yì ěr, ㄅㄛ ㄧˋ ㄦˇ, 玻意耳] Robert Boyle (1627-1691), English chemist
晒友[shài yǒu, ㄕㄞˋ ㄧㄡˇ, 晒友 / 曬友] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share
晒客[shài kè, ㄕㄞˋ ㄎㄜˋ, 晒客 / 曬客] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share
托福[tuō fú, ㄊㄨㄛ ㄈㄨˊ, 托福] TOEFL; Test of English as a Foreign Language
[shài, ㄕㄞˋ, 晒 / 曬] to dry in the sunshine; to sunbathe; to share web files (loan from English share)
清音[qīng yīn, ㄑㄧㄥ , 清音] unvoiced consonant (p or t, as opposed to English voiced b or d)
加农[jiā nóng, ㄐㄧㄚ ㄋㄨㄥˊ, 加农 / 加農] cannon (loan word from English)
加农炮[jiā nóng pào, ㄐㄧㄚ ㄋㄨㄥˊ ㄆㄠˋ, 加农炮 / 加農炮] cannon (loan word from English)
[Yīng, , 英] English; brave; surname Ying
英汉[Yīng Hàn, ㄏㄢˋ, 英汉 / 英漢] English-Chinese (e.g. dictionary)
英汉对译[Yīng Hàn duì yì, ㄏㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄧˋ, 英汉对译 / 英漢對譯] English-Chinese parallel text
[chǐ, ㄔˇ, 呎] foot (English)
杰弗里乔叟[Jié fú lǐ Qiáo sǒu, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ ㄑㄧㄠˊ ㄙㄡˇ, 杰弗里乔叟 / 傑弗里喬叟] Geoffrey Chaucer (English author)
垂悬分词[chuí xuán fēn cí, ㄔㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄘˊ, 垂悬分词 / 垂懸分詞] hanging participle (error of grammar in English)
赫德[Hè dé, ㄏㄜˋ ㄉㄜˊ, 赫德] Hart or Herd (name); Robert Hart (1835-1911), Englishman who served fifty years in Qing customs office
[cùn, ㄘㄨㄣˋ, 吋] inch (English)
圣女贞德[Shèng nǚ Zhēn dé, ㄕㄥˋ ㄋㄩˇ ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 圣女贞德 / 聖女貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
贞德[Zhēn dé, ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 贞德 / 貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
牛津群[niú jīn qún, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ ㄑㄩㄣˊ, 牛津群] Oxfordshire (English county)
升调[shēng diào, ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ, 升调 / 昇調] rising tone (phonetics, e.g. on a question in English)
罗宾汉[Luó bīn hàn, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄧㄣ ㄏㄢˋ, 罗宾汉 / 羅賓漢] Robin Hood (English 12th century folk hero)

english ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL
アメリカ英語[アメリカえいご, amerika eigo] (n) American English
イギリス文学[イギリスぶんがく, igirisu bungaku] (n) (See 英文学) English literature
イギリス海峡[イギリスかいきょう, igirisu kaikyou] (n) English Channel
イギリス英語[イギリスえいご, igirisu eigo] (n) (See 英々語) British English (i.e. English as spoken in the UK)
イングリッシュグリップ[, ingurisshugurippu] (n) English grip (tennis)
イングリッシュブレックファースト[, ingurisshuburekkufa-suto] (n) English breakfast
イングリッシュホルン;イングリッシュホーン[, ingurisshuhorun ; ingurisshuho-n] (n) English horn (music); cor anglais
オールドイングリッシュシープドッグ[, o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach
カレントイングリッシュ[, karentoingurisshu] (n) current English
キングズイングリッシュ[, kinguzuingurisshu] (n) King's English
セイヨウキヅタ[, seiyoukiduta] (n) English ivy (Hedera helix); common ivy
ピジンイングリッシュ[, pijin'ingurisshu] (n) pidgin English
ブロークンイングリッシュ[, buro-kun'ingurisshu] (n) broken English
ベーシックイングリッシュ[, be-shikkuingurisshu] (n) Basic English; version of English with a maximum of 850 basic words
ホーリー;ホリー[, ho-ri-; hori-] (n) (1) (See 西洋柊) English holly (Ilex aquifolium); (n,n-pref) (2) holy
ミス[, misu] (n,vs) (1) (abbr. of the English "mistake") (See エラー) mistake; error; failure; (n) (2) Miss; (3) myth; (P)
レコーダー(P);リコーダー(P);リコーダ[, reko-da-(P); riko-da-(P); riko-da] (n) (1) recorder (e.g. tape recorder, time recorder); recording device; (2) (usu. リコーダー) recorder (musical instrument); English flute; (P)
現代英語[げんだいえいご, gendaieigo] (n) current (present-day) English
米語[べいご, beigo] (n) American English (lang)
英トン[えいトン, ei ton] (n) English ton; long ton
英作[えいさく, eisaku] (n) (abbr) (See 英作文) English composition
英作文[えいさくぶん, eisakubun] (n) English composition
英名[えいめい, eimei] (n) (1) fame; glory; reputation; (2) English name of plants and animals
英国人[えいこくじん, eikokujin] (n) Briton; Englishman; (the) English
英字[えいじ, eiji] (n) English letter; alphabetic character; (P)
英文法[えいぶんぽう, eibunpou] (n) English grammar
英書[えいしょ, eisho] (n) English literature (book)
英検[えいけん, eiken] (n) (abbr) (See 英語検定試験) English proficiency examination; English proficiency test
英詩[えいし, eishi] (n) English poetry
英語基礎能力試験[えいごきそのうりょくしけん, eigokisonouryokushiken] (n) English Language Proficiency Test; TOEFL
英語塾[えいごじゅく, eigojuku] (n) private school for the study of English
英語学習[えいごがくしゅう, eigogakushuu] (n) learning English
英語検定試験[えいごけんていしけん, eigokenteishiken] (n) English proficiency examination; English proficiency test
英語訳[えいごやく, eigoyaku] (n) English version; English translation
英音[えいおん, eion] (n) English pronunciation
金雀児(ateji);金雀枝(ateji)[えにしだ;エニシダ, enishida ; enishida] (n) (uk) (orig. from Spanish 'hiniesta') common broom (Cytisus scoparius, Genista scoparia); Scotch broom; English broom
黒人英語[こくじんえいご, kokujin'eigo] (n) ebonics; African American Vernacular English; Black English
アングロアメリカ[, anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America
Japanese-English: COMDICT Dictionary
英数[えいすう, eisuu] English (ASCII) coding
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アクセス[あくせす, akusesu] Thai: การเข้าถึง(ยังเครือข่าย) English: access
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address
あなた[あなた, anata] Thai: คุณ English: you
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person
いぬ[いぬ, inu] Thai: สุนัข English: Dog
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: มา English: come
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
インターネット[いんたーねっと, inta-netto] Thai: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต English: Internet
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification
カード[かーど, ka-do] Thai: บัตร English: card
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] Thai: หัวเราะคิกคัก English: to giggle
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] Thai: กลุ่ม English: group
ゲーム[げーむ, ge-mu] Thai: เกม English: game
ゴシック[ごしっく, goshikku] Thai: กอธิค เป็นชื่อของฟอนต์อักษรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ English: gothic
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
コメント[こめんと, komento] Thai: ข้อคิดเห็น English: comment
コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร์ English: computer
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service
サイト[さいと, saito] Thai: เว็บไซต์ English: site
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support
システム[しすてむ, shisutemu] Thai: ระบบ English: system
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away
すべて[すべて, subete] Thai: ทั้งหมด English: all
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เลื่อน English: to slide
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เคลื่อน English: to slip off
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
その他[そのほか, sonohoka] Thai: และอื่น ๆ English: etc.
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนวล นิ่ม English: soft
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] Thai: ซอฟท์แวร์ English: software
タイトル[たいとる, taitoru] Thai: ชื่อเรื่อง(ภาพยนตร์หรือผลงาน) English: title
データ[でーた, de-ta] Thai: ข้อมูล English: data
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] Thai: ฐานข้อมูล English: database
なめる[なめる, nameru] Thai: เลีย English: to lick
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb

english ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อังกฤษ[adj.] (Angkrit) EN: English FR: anglais ; britannique
บทสนทนาภาษาอังกฤษ[n. exp.] (botsonthana) EN: English conversation FR: conversation en anglais [f]
ชาวอังกฤษ[n. prop.] (chāo Angkri) EN: English ; British ; Briton ; Brit (inf.) FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m] ; Angliche [m] (fam., vx)
ชื่อภาษาอังกฤษ[n. exp.] (cheū phāsā ) EN: English name FR: nom anglais [m]
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ[n. exp.] (cheū sāman ) EN: English common name FR: nom commun anglais [m]
ช่องแคบอังกฤษ[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: English Channel FR: La Manche
หัดพูดภาษาอังกฤษ[xp] (hat phūt ph) EN: practise spoken English FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
การพูดภาษาอังกฤษ[n. exp.] (kān phūt ph) EN: speaking English FR:
คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ[n. exp.] (kham thapsa) EN: English loanwords in Thai ; word borrowed from English FR: mot emprunté à l'anglais [m]
คำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ...[n. exp.] (kham thī ye) EN: word borrowed from English FR: mot emprunté à l'anglais [m]
คนอังกฤษ[n. exp.] (khon Angkri) EN: Englishman ; English ; British FR:
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ[n. exp.] (khøt rīen p) EN: English course FR: cours d'anglais [m]
ครูสอนภาษาอังกฤษ[n. exp.] (khrū søn ph) EN: English teacher FR: professeur d'anglais [m]
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ[n. exp.] (khrū søn wi) EN: English teacher FR: professeur d'anglais [m]
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ[n. exp.] (nak witthay) EN: English scientist FR: scientifique anglais [m]
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ[n. exp.] (nangseūphim) EN: English newspaper FR: journal anglophone [m]
หนูสีดำ[n. exp.] (nū sī dam) EN: black rat ; ship rat ; roof rat ; house rat ; Alexandrine rat ; old English rat FR: rat noir [m] ; rat des greniers [m] ; rat des champs [m]
ภาษาอเมริกัน[n. exp.] (phāsā Amēri) EN: American English ; American FR: américain [m]
ภาษาอังกฤษ[n.] (phāsā Angkr) EN: English ; English language FR: anglais [m] ; langue anglaise [f]
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน[n. exp.] (phāsā Angkr) EN: American English FR: américain [m]
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ[n. exp.] (phāsā Angkr) EN: business English FR: anglais commercial [m] ; anglais des affaires [m]
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์[n. exp.] (phāsā Angkr) EN: journalistic English FR:
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ[n. exp.] (phāsā Angkr) EN: business English FR: anglais commercial [m] ; l'anglais des affaires [m]
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์[n. exp.] (phāsā Angkr) EN: English for guides FR:
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ[n. exp.] (phāsā Angkr) EN: business English FR: anglais commercial [m] ; l'anglais des affaires [m]
ภาษาฝรั่ง[n. exp.] (phāsā Faran) EN: European language ; Western speech ; English FR: langue occidentale [f] ; langue européenne [f] ; langue étrangère [f] ; anglais [m]
พื้นฐานภาษาอังกฤษ[n. exp.] (pheūnthān p) EN: basic English FR:
พูดฝรั่ง[v. exp.] (phūt Farang) EN: speak English ; speak an European language FR:
พูดภาษาอังกฤษ[v. exp.] (phūt phāsā ) EN: speak English FR: parler anglais
พูดภาษาอังกฤษใช้ได้[xp] (phūt phāsā ) EN: speak English all right FR: parler bien l'anglais
พูดภาษาอังกฤษคล่อง[xp] (phūt phāsā ) EN: speak fluent English FR: parler couramment l'anglais
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ[n. exp.] (rabop sīeng) EN: English phonology FR:
เรียนภาษาอังกฤษ[v. exp.] (rīen phāsā ) EN: learn English FR: apprendre l'anglais ; étudier l'anglais
โรคกลัวอังกฤษ[n. exp.] (rōk klūa An) EN: Anglophobia ; fear of England ; fear of the English people FR:
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ[n. exp.] (rōngrīen sø) EN: English school FR: école d'anglais [f]
โรงเรียนสอนภาษาครูเกท[TM] (Rōngrīen Sø) EN: KruKate's English School FR:
ซิงลิช[n.] (Singlit) EN: Singlish ; colloquial Singaporean English FR:
สนใจภาษาอังกฤษ[v. exp.] (sonjai phās) EN: be interested in the English language FR:
สนทนาภาษาอังกฤษ[n. exp.] (sonthanā ph) EN: English conversation FR: conversation anglaise [f]
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ[n. exp.] (thaksa dān ) EN: English skills FR:

english ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Englisch {n} | auf EnglischEnglish | in English
Pidgin-Englisch {n}pidgin English
Englischkurs {m}English class
englischsprachige Literatur {f}English literature
Ärmelkanal {m}English Channel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า english
Back to top