4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย t
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

n เสื้อยืดคอกลม แขนสั้นและไม่มีปก

n โต๊ะ, n ตาราง, n แผ่นไม้, n กระดานหมากรุก, n อาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีในภัตตาคารหรือราชสำนัก, n ที่ราบสูง, vt วางไว้บนโต๊ะ, vt เลื่อนออกไป, vt ใส่ข้อมูลในตาราง

n ช้อนโต๊ะ (มีคำย่อว่า tbs.)

sl อวัยวะเพศชาย, n การยื้อยุด/หยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในฟุตบอลหรือฮ็อกกี้, n อุปกรณ์กีฬา (โดยเฉพาะในการตกปลาหรือ ไต่เขา), n เฟืองและสายระโยงระยางของเรือ, n ผู้กำกับเส้น, vt จัดการแก้ปัญหา, vt เข้าแย่งลูก

n ยุทธวิธี

tag
n แถบป้ายบอกข้อมูล, n สำนวนหรือประโยค, n คำลงท้าย, n หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า, n การเล่นไล่จับของเด็ก, vt ติดป้าย, vt กล่าวหา

n หาง (สัตว์), n ชายเสื้อ, n ส่วนท้าย (เครื่องบิน, เรือ), n ก้น (คำไม่เป็นทางการ), n เวลาสุดท้าย, n ผู้ติดตาม, vt ติดตาม, vt ตัดหางสัตว์, vt ปลิดก้านผลไม้, adj ซึ่งเกี่ยวกับส่วนหลัง

vt เอาไป, vt ยึด, vt ควบคุมตัว, vt ถือ, vt ชนะ, vt เลือก, vt นำมา, vt พาไป, vt ทาน, vt เข้าใจ, vt ใช้, vt ยอมรับ, vt เรียน, vt เดินทางโดย, vt ทำ, vi ได้รับ (ตำแหน่ง), vi วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ, vi จดบันทึก, vt ถ่ายหนัง, vt ขึ้นรถ, vt คัดลอก, vt ต้องการ, vi เจ็บป่วย, vt โกง, vt ร่วมประเวณี, n การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง

n เรื่องเล่า, n นิทาน, n เรื่องโกหก

n ความสามารถพิเศษ, n ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

adj ซึ่งมีความสามารถพิเศษ

vt พูดคุย, vi พูดคุย, vt อภิปรายกันในเรื่อง, vi แสดงปาฐกถา, vi นินทา, n การสนทนา, n สิ่งที่กล่าวถึง, n การอภิปราย, n การแสดงปาฐกถา, n การนินทา, n คำนินทา, n วิธีการพูด

adj สูงมาก (ของคน, สัตว์, สิ่งของหรืออื่นๆ), adj ซึ่งมีรูปร่างสูง (ของคนหรือสิ่งต่างๆ), adj มากเกินไป, adj เหลือเชื่อ, adv ด้วยท่าทีสง่างาม, adj ขี้คุย

n ถังขนาดใหญ่สำหรับบรรจุน้ำหรือก๊าซ, n ปริมาณน้ำหรือก๊าซที่บรรจุในถังขนาดใหญ่, n รถถัง, n คุก (คำไม่เป็นทางการ), n บ่อน้ำ, vt เก็บไว้ในแท็งค์, vt ทำให้เลิกพยายามที่จะเอาชนะการแข่งขันกีฬา (คำไม่เป็นทางการ)

tap
vt เคาะ, vi เคาะ, vi เต้นแท็พ, vt ใส่แผ่นหนังหรือแผ่นเหล็กที่ส้นรองเท้า, vt แต่งตั้ง (มักใช้ในรูปของ passive voice), n การแตะเบาๆ, n เสียงที่เกิดจากการตบเบาๆ, n แผ่นเหล็กที่ตอกติดกับส้นรองเท้าสำหรับเต้นแท็พ, n ก๊อกน้ำ, n น้ำหรือของเหลวที่ปล่อยออกจากหัวก๊อก, n จุกขวด, n เครื่องตอกทำเกลียวตัวเมีย, n หัวต่อไฟฟ้า, vt ติดเครื่องดักฟังหรือบันทึกเสียง (ที่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ), vt ติดหัวก๊อก, vt ปล่อยของเหลวออกจากก๊อก

n เทปกาว, n สายวัด, n สายผูก, n แถบบันทึกเสียง, n แถบผ้าสำหรับหุ้มริมผ้า ทำปกหนังสือหรือเย็บเล่ม, n เส้นชัย, vt บันทึกเสียง, vi บันทึกเสียง, vt ติดกระดาษกาว, vi รัดด้วยสายผูก, vi วัดด้วยสายวัด

n จุดมุ่งหมาย, n เป้า, n เหยื่อ, n เป้าหมายการนินทา, vt ตั้งเป้าหมาย

n งานหนัก, vt ใช้ความพยายามในการทำงานอย่างหนัก

n รสชาติ, n รสนิยม, n ประสาทในการรับรส, n การชิม, n ประสบการณ์ (ครั้งแรกกับบางสิ่ง), vt ชิม, vi ชิม, vt ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น), vi ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น)

tax
n ภาษี, n ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก, n การที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, vt เก็บภาษี, vt จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, vt กล่าวหา

n ผู้เสียภาษี

tea
n ต้นชา, n ชา, n ใบชา, n น้ำชา, n ของว่างที่รับประทานเวลาน้ำชา, n กัญชา (คำสแลง)

vt สอน (วิชา), vi สอน (วิชา), vt สั่งสอน, n ครู (คำไม่เป็นทางการ)

n ผู้สอน, n สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้

n วิชาชีพการสอน, n เรื่องที่สอน, adj ที่ใช้ในการสอน, adj ที่เป็นผู้สอน

n กลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกัน, n กลุ่มสัตว์ที่ใช้เทียมรถ, vi จัดทีม, vt จัดทีม, vi ขับยานพาหนะที่ใช้กลุ่มสัตว์ลากไป, vt ขนย้ายโดยใช้สัตว์หลายตัวลากไป

n ผู้ร่วมกลุ่ม

vt ฉีกออก, vi ฉีกออก, vi เคลื่อนที่หรือกระทำอย่างเร่งรีบ, vt แบ่งออก, vt ทำให้เป็นรู, vt ทำให้ไม่สบายใจ, vi ไม่สบายใจ, n การฉีก, n รอยฉีก, n การรีบเร่ง, n น้ำตา, n หยดของเหลว, vi น้ำตาไหลออกมา, n การร้องไห้

n ช้อนชา, n ปริมาณหนึ่งช้อนชา

adj เกี่ยวกับวิชาช่าง, adj เกี่ยวกับวิชาการเฉพาะเรื่อง, adj ที่เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง, adj ทางทฤษฎี

n นายช่าง, n ผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ, n ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

n เทคนิค, n หลักวิชา, n ความสามารถพิเศษ

adj ทางเทคโนโลยี

n เทคโนโลยี, n เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี

suf สิบ, n ความทุกข์, n คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, adj เกี่ยวกับวัยรุ่น

adj เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว

n บุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี

n โทรศัพท์, n การสื่อสารทางโทรศัพท์, vi คุยหรือพูดกันทางโทรศัพท์, vt คุยหรือพูดกันทางโทรศัพท์

n กล้องโทรทรรศน์

n เครื่องรับโทรทัศน์, n รายการทางโทรทัศน์, n ธุรกิจโทรทัศน์

vt บอก, vi บอก, vt เล่า, vt เปิดเผย, vi เปิดเผยความลับ, vt จำแนกความแตกต่าง, vt รู้, vt สั่ง, vt รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้), vi มีผลกระทบ, vt ทำนาย

n อุณหภูมิ

n วัด, n ขมับ

adj ชั่วคราว, n ผู้ที่ถูกจ้างให้ทำงานชั่วคราว

ten
adj เป็นจำนวนสิบ, n จำนวนสิบ, n กลุ่มของคนหรือสิ่งของที่มีจำนวนสิบ

vt เลี้ยง (สัตว์), vi คอยรับใช้, vi โน้มเอียง

n แนวโน้ม, n จุดประสงค์เฉพาะ

adj อ่อนนุ่ม, adj อ่อนโยน, adj อ่อนเยาว์, adj อ่อน (เช่น สีอ่อน), adj ที่แสดงถึงความรักใคร่, adj (จิตใจ) เปราะบาง, vt ทำให้อ่อน, vt เสนอให้, vi ยื่นประมูล, n การยื่นประมูล, n สิ่งที่เสนอให้, n เรือเล็กรับส่งระหว่างฝั่งกับเรือใหญ่, n รถบรรทุกน้ำมันหรือน้ำ

n เทนนิส

n ความตึง, n ความเครียด, n เครื่องมือที่ใช้ดึงให้ตึง

n เต็นท์, adj ซึ่งมีลักษณะคล้ายเต็นท์, vi พักอยู่ในเต็นท์, vt พักอยู่ในเต็นท์

n ระยะเวลาที่กำหนด, n ภาคเรียน, n สมัย, n คำศัพท์, vt ตั้งชื่อ

n ข้อตกลง

n ภูมิประเทศ

adj น่ากลัว, adj ซึ่งแย่มาก

adv อย่างเลวร้าย

adj ยอดเยี่ยมมาก, adj อย่างมาก, adj น่ากลัวมาก

n อาณาเขต, n ดินแดน, n แนวความคิด

n ความหวาดกลัว, n คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวสุดขีด, n การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, n เด็กที่ก่อกวน

n การใช้ความรุนแรงเพื่อข้อเรียกร้องทางการเมือง

n ผู้ก่อการร้าย, adj ซึ่งก่อการร้าย

n การทดสอบ, n วิธีที่ใช้ในการทดสอบ, n เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล, n แบบทดสอบ, vt ตรวจสอบ, vi ตรวจสอบ

vi ให้การเป็นพยาน, vi พิสูจน์

n หลักฐาน, n คำให้การภายใต้การสาบาน, n การยืนยันโดยเปิดเผย

n การทดสอบ

n ต้นฉบับ, n เนื้อหา, n หนังสือเรียน, n ข้อความสั้นๆ, n หัวข้อสำคัญ, n เนื้อเพลง

n หนังสือเรียน

n เนื้อผ้า, n การจัดเส้นด้ายในการทอ, n การจัดองค์ประกอบ, n พื้นผิวของงานศิลปะ, n วัตถุที่ทำมาจากสิ่งทอ, vt ทอผ้า

conj กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ), prep กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)

vt แสดงการขอบคุณ, vt รับผิดชอบ (การใช้แบบประชด)

n การขอบคุณ

n การแสดงความขอบคุณ

pron นั้น, det (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้), adj อย่างนั้น, conj เพราะว่า

the
art คำนำหน้านามชี้เฉพาะ, prf พระเจ้า

n โรงละคร, n โรงภาพยนตร์, n ห้องบรรยาย, n การละคร, n การสร้างละคร

adj ของเขาเหล่านั้น

pron พวกเขา (รูปกรรมของ they)

n หัวข้อ, n บทความ, n แนวบทเพลง

pron ด้วยตัวของพวกเขาเอง

adv ในขณะนั้น, adv หลังจากนั้น, adv ดังนั้น, adv นอกจากนี้, adj ในตอนนั้น, n เวลานั้น

adj เกี่ยวกับเทววิทยา

n วิชาว่าด้วยการศาสนา, n เทววิทยา

adj เกี่ยวกับทฤษฎี, adj ตามทฤษฎี, adj ที่มีแนวโน้มเป็นการคาดเดา

n ทฤษฎี, n สมมติฐาน

n นักบำบัดโรค

n การบำบัดโรค

adv ที่นั่น, adv ในข้อนั้น, adv ในผลสำเร็จนั้น, pron มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค), pron ที่นั่น, pron ประเด็นนั้น, n ภาวะนั้น

adv ด้วยวิธีนั้น

adv เพราะฉะนั้น

pron เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this), adj เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this)

pron พวกเขา

adj หนา, adj หนาแน่น, adj หนาทึบ, adj ที่ไม่ชัดเจน, adj เหนียว, adj ที่เด่นชัด, adj โง่, adj สนิทสนม, adv อย่างหนา, n ส่วนที่หนาแน่นที่สุด, n ส่วนที่ลึก หนาหรือกว้างที่สุด

n ต้นขา

adj บาง, adj ผอมบาง, adj น้อย, adj เจือจาง, adj เบา, adj ที่สามารถมองผ่านไปได้, adj แผ่วเบา, adj (สี) ซีด, adj ที่ไม่น่าเชื่อถือ, adv อย่างบาง, vi บางลง, vt ทำให้น้อยลง

n สิ่งของ, n สิ่งที่เกิดขึ้น, n ความคิดหรือคำพูด, n รายละเอียด, n จุดประสงค์, n งานที่ต้องทำ, n การกระทำ, n สิ่งมีชีวิต, n เสื้อผ้าอาภรณ์, n กิจกรรมที่ชอบ, n ความชอบหรือเกลียดอย่างมาก, n สิ่งที่ปรารถนาจะได้มา

vi คิด, vt คิด, vt มีความคิดเห็น, vi เข้าใจ, vt เข้าใจ, vi นึกออก, vt นึกออก, vt มุ่งความสนใจไปยัง, vi ตั้งใจ, vt ตั้งใจ, vt คาดเดา, vi เลือก, n การคิด

adj ซึ่งสามารถคิดด้วยเหตุผลได้, n การคิด, n การตัดสิน

n เศษหนึ่งส่วนสาม, n อันดับที่สาม, n เกียร์สาม, n บันไดเสียงที่สาม, adj ซึ่งเป็นลำดับที่สาม, adv ที่สาม

det สามสิบ, n สามสิบ, pron สามสิบ

det (คน, สิ่ง) นี้, pron นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว), adv ขนาดนี้

adv อย่างละเอียดถี่ถ้วน, adv อย่างสมบูรณ์

adj เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that), pron เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that)

conj ถึงแม้ว่า, adv อย่างไรก็ตาม

n ความคิด, vi กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think, vt กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think

n หนึ่งพัน, n หลักพัน, n จำนวนมาก, adj ซึ่งมีจำนวนพัน

n ด้าย, n สิ่งที่มีลักษณะเรียวเล็ก, n เรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน, n ชีวิตของมนุษย์, vt ทะลุผ่าน, vt ร้อยลูกปัด, vt เคลื่อนที่ไปอย่างระมัดระวัง, vi เคลื่อนที่ไปอย่างระมัดระวัง

n การคุกคาม

vt คุกคาม, vi คุกคาม

n จำนวนสาม, n กลุ่มที่มีจำนวนสาม

n ธรณีประตู, n ทางเข้า, n จุดเริ่มต้น

vi เจริญเติบโตดี, vi ประสบความสำเร็จ

n ช่องคอ, vt เปล่งเสียงจากลำคอ

prep ผ่านไป, prep ท่ามกลาง, prep ด้วยวิธี, prep ตลอดทุกจำนวน, prep ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง, prep ปราศจากการหยุด, prep เนื่องจาก, adv ผ่านไปตาม, adv โดยตลอด, adv ไปจนเสร็จสิ้น, adj ซึ่งเดินทางรวดเดียว, adj ที่เสร็จสิ้น

prep โดยตลอด, prep ตั้งแต่ต้นจนจบ, adv โดยตลอด, adv ทุกขณะ

vt ขว้าง, vt เหวี่ยง (แขน, คน ฯลฯ), vt ทำให้ออกไปจาก, vt ส่อง (ไฟ), vt ทำให้สับสน, vt จ้องมองอย่างฉับพลัน, vt ทำให้แปลกใจ, vt ระเบิดอารมณ์, vt ทำให้เคลื่อนที่อย่างเร่งรีบ, vt เหวี่ยงหมัด, vt ทำให้เป็นรูป, vt เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง, vt แกล้งแพ้ (โดยการติดสินบน), vt ปั่นด้าย, n การขว้าง, n ระยะทางที่ขว้างได้, n คะแนนที่ได้จากการขว้าง

n นิ้วหัวแม่มือ

adv ดังนั้น

n ตั๋ว, n ป้ายราคา, n รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ), n สิ่งที่เหมาะสม (คำที่ไม่เป็นทางการ), n ใบอนุญาตสำหรับกัปตันเรือหรือเครื่องบิน, vt ให้บัตรจอด, vt ติดฉลาก, vt ให้บัตรผ่าน

n กระแสน้ำ, n ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง, n สิ่งที่ขึ้นๆ ลงๆ, n ช่วงเวลา, vi ลอยตามกระแสน้ำ, vt ทำให้ลอยตามกระแสน้ำ, vi ขึ้นและลงเหมือนกระแสน้ำ, vi เกิดขึ้น

tie
vt ผูกให้แน่น, vt ผูกเป็นปม, vt จำกัด, vi ได้แต้มหรือคะแนนเท่ากัน, n เนคไท, n เชือก, n การได้แต้มหรือคะแนนเสมอกัน, n สิ่งที่จำกัดขอบเขตไว้, adj ที่มีคะแนนเท่ากัน

adj คับแน่น, adj แน่นหนา, adj ปิดแน่น (ไม่ทำให้ของเหลวไหลออกมาได้), adj เข้มงวด, adj หนาแน่น, adj ที่ไม่มีเวลาว่าง, adj ขี้เหนียว, adj ยาก, adj ที่มีคู่แข่งที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน, adj เมา (คำสแลง), adj สั้นกระชับ, adj สนิทสนม (คำไม่เป็นทางการ), adv อย่างมั่นคง

vi กลายเป็นแน่นหนา, vt ทำให้แน่นหนา

adv อย่างคับแน่น, adv อย่างแน่นหนา, adv อย่างเข้มงวด

n แผ่นกระเบื้อง, vt ปูกระเบื้อง

conj จนกระทั่ง, prep จนกระทั่ง, n กล่องหรือลิ้นชักเก็บเงินหรือของมีค่า, n เงิน, vt เตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก

n ต้นไม้ที่เติบโตในป่า (โดยเฉพาะที่โตพอเหมาะที่จะตัดทำซุง), n ป่าไม้, n ไม้ซุง, n โครงเรือ, n คุณสมบัติของบุคคล, adj ที่ทำจากไม้, int คำอุทานใช้เตือนเมื่อไม้ที่ตัดกำลังจะล้มลง, vt สร้างด้วยไม้

sl การลงโทษจำคุก, n เวลา, n ช่วงชีวิตของบุคคล, n ฤดูกาล, n ครั้ง, n จังหวะของดนตรี, n เวลาที่ทำงาน, n ค่าจ้าง, vt จับเวลา, vt กำหนดเวลา, vt ตั้งเวลา

n การตัดสินเลือกเวลา, n การบันทึกหรือวัดเวลา

adj เล็กมาก, n เด็กเล็กๆ (คำไม่เป็นทางการ)

tip
n จุดปลายสุด, n ส่วนที่สวมปลาย, vt ทำให้มีปลาย, vt หุ้มปลาย, vt เอาปลายออก, vi ้เอียง, vt ทำให้เอียง, vi คว่ำลง, vt ทำให้คว่ำ, vi เทขยะ, vt เทขยะ, vt ขยับหมวกหรือเอาหมวกออก (แสดงการทักทาย), n การทำให้เอียง, n การลาดเอียง, n สถานที่สำหรับเทขยะ, n เงินรางวัลพิเศษ, n คำแนะนำ, vi ให้เงินรางวัล, vt ให้เงินรางวัล, vi แจ้งข้อมูล, vt แจ้งข้อมูล, n การตีเบาๆ, vt ตีเบาๆ

n ยางรถยนต์, vi เหนื่อย, vt ทำให้เหนื่อย, vi เบื่อ, vt ทำให้เบื่อ

adj เหน็ดเหนื่อย, adj น่าเบื่อ

n กระดาษบางๆ สำหรับเช็ดหน้าหรือเช็ดมือ, n กระดาษบางที่ใช้ห่อหุ้ม, n เนื้อเยื่อของคน สัตว์หรือพืช, n สิ่งที่เป็นชุดต่อเนื่องและมีความซับซ้อน

n ชื่อเรื่อง, n หัวเรื่อง, n คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์), n ตำแหน่งชนะเลิศ, n กรรมสิทธิ์, vt ทำให้มีชื่อเรื่อง, vt เรียกบุคคลด้วยคำนำหน้าชื่อ

to
prep ไปถึง, adv ไปถึง

n ยาสูบ, n ต้นยาสูบ, n ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใบยาสูบ เช่น บุหรี่, n การสูบใบยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยาสูบ, n ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวใบยาสูบ

n วันนี้, n ปัจจุบันนี้, adj ที่อยู่ในสมัยปัจจุบัน, adv ในวันนี้, adv ในปัจจุบันนี้

toe
n นิ้วเท้า (ของคนและสัตว์), n ส่วนหน้าของเท้าสัตว์, n ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า, n ปลายของไม้ตีกอล์ฟ, n ส่วนที่คล้ายนิ้วเท้า, vi ยืนหรือเดินด้วยปลายเท้า, vt แตะด้วยปลายเท้า, vt ตีด้วยด้านหน้าของปลายไม้กอล์ฟ

adv พร้อมกับคนอื่น, adv รวมกัน, adv อย่างเชื่อมโยงกัน, adv อย่างเห็นพ้องร่วมกัน, adv อย่างต่อเนื่องกัน, adv อยู่ร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ), adj ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง

n โถส้วม, n ห้องน้ำ

n การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น, n ความอดกลั้น

vt ยอมให้เกิดขึ้น, vt อดทนต่อความยากลำบาก, vt ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, vt สามารถต้านฤทธิ์ยาได้

n ค่าธรรมเนียมใช้ถนน, n การสูญเสีย, vi ตีระฆัง, vt ตีระฆัง, n การตีระฆัง

n ต้นมะเขือเทศ

n พรุ่งนี้, n อนาคต, adv พรุ่งนี้, adv อนาคต

n คุณภาพของเสียง, n น้ำเสียง, n ลักษณะทั่วๆไป, n เสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไก, n เฉดสี, n ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกาย, n ระดับเสียง, vi ปรับสีให้กลมกลืน, vi พูดหรือออกเสียงด้วยระดับเสียงหนึ่ง

n ลิ้น, n ภาษา, n การพูด (คำทางการ), n ความสามารถในการพูด, n ลูกตุ้มระฆัง, n แหลม (แผ่นดิน), n สิ่งที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายลิ้น, vt เลีย, vt จูบโดยใช้ลิ้น, vi ใช้ลิ้นบังคับเครื่องเป่าให้ออกเสียงตามต้องการ, vt ใช้ลิ้นบังคับเครื่องเป่าให้ออกเสียงตามต้องการ

n คืนนี้, adv ในคืนนี้

too
adv อีกด้วย, adv มากเกินไป, adv อย่างมาก

sl อวัยวะเพศชาย, sl คนโง่, n เครื่องมือ, n ส่วนใบมีดของเครื่องมือ, n วิธีการ, n สิ่งที่ใช้ในงานต่างๆ, n คนที่เป็นเครื่องมือของผู้อื่น, n อวัยวะเพศชาย (คำสแลง), vt ใช้เครื่องมือทำงาน, vi ขับรถ, vt ให้ครื่องมือ, vt ขับรถ

n ฟัน, n พื้นผิวที่หยาบ (โดยเฉพาะกระดาษ ทำให้สีหรือกาวสามารถติดได้), n สิ่งที่มีอำนาจทำลายล้าง, n รสชาติ, vt ทำให้มีฟัน

top
sl สุดยอด, n จุดสูงสุด, n ด้านบน, n ฝา, n เสื้อ (โดยเฉพาะของสตรี), n ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด, n ส่วนที่ดีที่สุด, n ส่วนเริ่มต้น, n ส่วนบนสุดของศีรษะ, n หลังคารถ, adj สูงที่สุด, adj ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด, vt เสริมยอด, vt เด็ดยอด, vt อยู่ในระดับต้นๆ, vt ไปจนถึงยอด, n ลูกข่าง

n หัวข้อ

vt โยน, vi ทอย(เหรียญ), vt ทอย(เหรียญ), vt ผสมโดยการพลิกกลับด้าน, vi เคลื่อนที่ไปมา, n การโยน, n การทอย (เหรียญ)

n ผลรวม, adj โดยสมบูรณ์, adj ทั้งหมด, vt รวมยอด, vt ทำลาย (คำสแลง)

adv โดยสิ้นเชิง

vt สัมผัส, vi สัมผัส, vt นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน, vi นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน, vt กดเบาๆ, vt มีอิทธิพล, vt ใช้หรือกิน, vt เกี่ยวข้อง, n ความรู้สึก, n การสัมผัส, n จำนวนเล็กน้อย, n รายละเอียด, n การติดต่อสื่อสาร

n การได้6คะแนนเพราะครองบอลเข้าประตูคู่ต่อสู้ได้, n การลงสู่พื้นของเครื่องบิน

adj ที่ทนทาน, adj เหนียว(อาหาร), adj แข็งแรง, adj ที่น่ากลัว, adj ยาก, adj ที่ลงโทษร้ายแรง, n คนที่ต่อต้านสังคม, adv อย่างก้าวร้าว, int คำอุทานถึงความโชคร้าย

n การท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ, n เกมการแข่งขันที่แข่งต่อเนื่องกันโดยทีมเดียว, n ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่, vt ท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ, vi ท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ

n การท่องเที่ยว, n ธุรกิจท่องเที่ยว

n นักท่องเที่ยว

n การแข่งขัน

prep ไปสู่, prep ใกล้จะถึง, prep ในเรื่องเกี่ยวกับ, prep ช่วยเหลือทางการเงินต่อ, adj ในไม่ช้า


n ผ้าขนหนู, n ผ้าเช็ดจานชาม, vi เช็ดให้แห้ง (ด้วยผ้าขนหนู)

n ตึกสูง, n ป้อมปราการ, n ชั้นเก็บแผ่นซีดีหรือวีดีโอ, vi สูงขึ้นไป, vi เหนือกว่า

n เขตเมือง, n เทศบาลเมือง, n ชาวเมือง

adj มีพิษ

toy
n ของเล่น, n ของจำลอง

n ร่องรอย, n จำนวนบางเบา, n รอยเท้า, n ทาง (ที่มนุษย์หรือสัตว์เดินผ่านไป), n การวาด, n การตามหา, vi ตามหา, vi ติดตาม, vt สืบหาร่องรอย, vt ร่างคร่าวๆ, n บังเหียน

n หนทาง, n รางรถไฟ, n ลู่, n ร่องแผ่นเสียง, n ร่องเสียงในเทปแม่เหล็ก, vt ติดตาม, vi ติดตาม

n การค้าขาย, n อาชีพ, n การแลกเปลี่ยน, n ลมมรสุม, n ช่างฝีมือ, vi ค้าขาย, vt แลกเปลี่ยน, vt นำของเก่าไปแลก

adj เกี่ยวกับการค้าขาย

n ประเพณี, n สิ่งที่ทำสืบต่อกันมา

adj โบราณ, adj แบบดั้งเดิม

adj ตามธรรมเนียม

n การจราจร, n การลักลอบค้า, vi ค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย

n เหตุการณ์ร้ายแรง

adj น่าสลดใจ

vt ตามรอย, vi ตาม, vi เดินอย่างช้าๆ, n หนทาง, n ร่องรอยที่ทิ้งไว้ให้ตามได้

n ผู้ลาก

n รถไฟ, n ขบวนรถ, n เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามลำดับ, n เกียร์, n ชายกระโปรงยาวๆ, vi อบรม, vt ให้ความรู้, vi เตรียมตัว, vi ฝึกซ้อม (ทางกีฬา), vi โดยสารรถไฟ

n ครูฝึก, n ผู้ฝึกสัตว์ให้เชื่อง, n เครื่องมือฝึกสอน

n การฝึก, adj เกี่ยวกับการฝึก

n คุณสมบัติ, n เส้นขีด

n การติดต่อทางธุรกิจ, n การดำเนินการ, n ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

vi ย้าย, vt ย้าย, vt ส่งผ่าน, vt ขนย้าย, vt เปลี่ยนมือ, vt ปลูกถ่าย, n การเปลี่ยน, n การโอน, n การขนส่ง, n การส่ง, n การเผยแพร่

vt ทำให้เปลี่ยนแปลง, vi เปลี่ยนแปลง

n การเปลี่ยนรูป

n การเดินทางผ่าน

n การเปลี่ยน, n การส่งผ่าน, vt ทำให้เปลี่ยน

vt แปล, vt เปลี่ยน, vt ทำความเข้าใจ

n การแปล, n คำแปล, n การเปลี่ยน, n การแทนที่

n การแพร่ภาพ, n การส่งต่อ, n การเป็นสื่อนำ, n การติดต่อของโรคโดยการสัมผัส, vt ผ่าน, n การแพร่กระจาย, n เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ, n การออกอากาศทางโทรทัศน์

vt ถ่ายทอด, vt ถ่ายทอด, vt เป็นสื่อ

vt บรรทุก, vt ขนย้าย, n การขนส่ง, n พาหนะ, n ความปิติยินดี

n การขนส่ง, n การคมนาคม, n ระบบการขนส่ง, n วิธีการขนส่ง, n ค่าโดยสาร, n ตั๋วเดินทาง, n ธุรกิจการขนส่ง, n การเนรเทศ

sl ปาก, n กับดัก, n กลอุบาย, n การดักโจมตี, n ปาก (คำไม่เป็นทางการ), n ท่อพักน้ำ, n บ่อทรายในสนามกอล์ฟ, n รถเทียมม้า (ไม่มีหลังคา), vt วางกับดัก

n ขยะ, n เรื่องเหลวไหล, n คนไร้ค่า, vt โจมตี, vt ทิ้ง

n แผลบาดเจ็บ

vi เดินทาง, vi ท่องเที่ยว, vi ย้าย, n การท่องเที่ยว, n การเคลื่อนที่, n การเคลื่อนย้าย

n ผู้เดินทาง, n คนท่องเที่ยว, n นักท่องเที่ยว, n ผู้เดินทางโดยเฉพาะเดินทางโดยใช้เท้า

n ถาด

n สมบัติ, n ของมีค่า, vt รัก, vt ตีค่าสูง

vt ปฏิบัติ, vt รักษา, vt เลี้ยง, vt ให้ความเพลิดเพลิน, vt เกี่ยวกับ, vt ทำตามกระบวนการ, n อาหารที่น่ารับประทาน

n การทำให้คืนสภาพ, n การดูแล, n การปฏิบัติ, n การเจรจา, n วิธีแสดง

n สนธิสัญญา

n ต้นไม้, n แผนผังรูปต้นไม้, vt ไล่ขึ้นต้นไม้

adj ใหญ่โตมาก, adj ดีมาก

n แนวทาง, n สมัยนิยม, vi โน้มเอียง

vt การทดลอง

adj เกี่ยวกับชนเผ่า

n เผ่า, n ตระกูล, n พันธุ์, n เชื้อชาติ

sl ลูกค้าขายบริการทางเพศ, n เล่ห์เหลี่ยม, n การเล่นตลก, n วิธีพลิกแพลง, n มายากล, vi ใช้เล่ห์เหลี่ยม

n ไกปืน, n ตัวนำ, vt กระตุ้น, vt เหนี่ยวไก

vt ตัด, vt ประดับ, vt ตัดแต่ง, vt ตัดขน, adj ผอมแบบแข็งแรง, adj พร้อม, adj พอดี, adj สุภาพเรียบร้อย, n การตัด, n สภาพสมบูรณ์, n เครื่องประดับ

n การเดินทาง, n ความผิดพลาด, n ช่วงเวลาที่เคลิ้มจากยาเสพย์ติด (คำสแลง), n ประสบการณ์น่าตื่นเต้น, vi สะดุด, vi กระโดด, vi พูดผิดพลาด, vi เดินทาง

n ชัยชนะ, n การฉลองชัยชนะ, n ความยินดีจากชัยชนะ, vi ได้รับชัยชนะ, vi ประสบความสำเร็จ, vi ฉลองชัยชนะ, vi ยินดีจากชัยชนะ


adj ร้อนชื้น, adj เกี่ยวกับเขตร้อน

n ปัญหา, n ความกังวลใจ, n อุปสรรค, n ความทุกข์ยาก, n ีการตั้งท้องโดยไม่ต้องการ, vt รบกวน, vt ทำให้ไม่สบายใจ

adj ไม่มีความสุข, adj ไม่มีความสุข, adj โกรธ, adj เป็นทุกข์

n รถบรรทุก, n รถเข็น, n การเข้าไปเกี่ยวข้อง

adj ที่เป็นเรื่องจริง, adj ที่เป็นของแท้, adj ที่ซื่อสัตย์, adj ถูกต้อง, adv เป็นจริง, adv แน่นอน, adj อย่างซื่อสัตย์

adv อย่างแท้จริง, adv อย่างถูกต้อง

n ลำต้น, n หีบใส่ของ, n ลำตัว, n งวง

n ความเชื่อใจ, n สินเชื่อ, n ระบบผูกขาดทางการค้า, vi วางใจ, vt วางใจ, vt คาดหวัง, vt เชื่อเครดิต

n ความจริง, n ข้อเท็จจริง

try
vi พยายาม, vt ทดสอบ, vt ตรวจสอบ, vt ทำให้เหลืออด, vt สอบสวนในศาล, n การทดลอง, n การลอง

n หลอด, n ท่อ, n ทางใต้ดิน, vt ส่งผ่านหลอดหรือท่อ

sl อาหาร, vt สอดเข้าไป, vt เก็บไว้ในที่มิดชิด, n สิ่งที่สอดเข้าไป

n เนื้องอก, n ส่วนที่บวม, n การบวม

n ทำนอง, vt ตั้งเสียง, vt ปรับ

n อุโมงค์, n หลุม, vt ขุดอุโมงค์

n ประเทศตุรกี, n ตุรกี, n ไก่งวง, n คนโง่ (คำหยาบ)

vi เปลี่ยน, vt เปลี่ยน, vt ย้อนกลับ, vt เลี้ยว, vt เปลี่ยน (ความคิด), vt กลายเป็น, vt ผลัด (ใบ), vi บูด, vt ปล่อย, n การเปลี่ยน, n โอกาส, n คราว, n วงเลี้ยว, n การเลี้ยว, n การหมุน, n เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง, n การเดินเล่น, n โค้ง, n หน้าที่

TV
n โทรทัศน์ (คำย่อของ television)

n จำนวนสิบสอง, n กลุ่มที่มีจำนวนสิบสอง, adj ที่เป็นจำนวนสิบสอง

n ลำดับที่ยี่สิบ

n ยี่สิบ, adj ยี่สิบ

adv สองครั้ง, adv สองเท่า

n แฝด, n ความเหมือนกัน, vi เป็นคู่กัน, vt ทำให้เป็นคู่กัน, vi มีฝาแฝด

vt บิดเป็นเกลียว, vi บิดเป็นเกลียว, vi ผิดรูปร่าง, vt ทำให้ผิดรูปร่าง, vt ทำให้บาดเจ็บ

two
n จำนวนสอง, n กลุ่มที่มีจำนวนสอง, adj สอง, pron สอง


suf สิ่งที่เป็นรูปแบบ, n รูปแบบ, n ตรา, n ลักษณะที่เป็นแบบอย่าง, vi เขียนแบบตัวพิมพ์

adj ซึ่งเป็นตัวอย่าง, adj ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

adv อย่างเป็นแบบฉบับค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top