ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tap*, -tap-

tap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tap (vt.) เคาะ See also: แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตีเบาๆ Syn. pat, strike
tap (vi.) เคาะ See also: แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตีเบาๆ Syn. pat, strike
tap (vi.) เต้นแท็พ See also: เต้นรำโดยใช้รองเท้าเคาะพื้นเป็นจังหวะ
tap (vt.) ใส่แผ่นหนังหรือแผ่นเหล็กที่ส้นรองเท้า
tap (vt.) แต่งตั้ง (มักใช้ในรูปของ passive voice) See also: คัดเลือก
tap (n.) การแตะเบาๆ See also: การตบเบาๆ, การตีเบาๆ Syn. pat, strike
tap (n.) เสียงที่เกิดจากการตบเบาๆ See also: เสียงที่เกิดจากการตีเบาๆ, เสียงที่เกิดจากการแตะเบาๆ
tap (n.) แผ่นเหล็กที่ตอกติดกับส้นรองเท้าสำหรับเต้นแท็พ
tap (n.) ก๊อกน้ำ See also: ก๊อก, หัวก๊อก
tap (n.) น้ำหรือของเหลวที่ปล่อยออกจากหัวก๊อก
tap (n.) จุกขวด See also: เครื่องอุด
tap (n.) เครื่องตอกทำเกลียวตัวเมีย
tap (n.) หัวต่อไฟฟ้า
tap (vt.) ติดเครื่องดักฟังหรือบันทึกเสียง (ที่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ)
tap (vt.) ติดหัวก๊อก
tap (vt.) ปล่อยของเหลวออกจากก๊อก See also: ไขก๊อก, ปล่อยให้ไหลออก
tap at (phrv.) เคาะเบาๆ และถี่ Syn. knock at
tap dance like mad (sl.) ยุ่งไม่หยุด See also: วุ่นไม่หยุด
tap down (phrv.) เคาะลง See also: ตบเบา ๆ ลงไป
tap for (phrv.) ขอ
tap house (n.) บาร์สำหรับดื่มเหล้าโดยเฉพาะ
tap in (phrv.) ทุบเบาๆ See also: ตอกเบา ๆ
tap off (phrv.) สูบ (ของเหลว)
tap on (phrv.) เคาะเบาๆ บน See also: ตบเบา ๆ บน Syn. knock at
tap out (phrv.) เคาะเบาๆ ซ้ำๆ เพื่อส่งข่าวสาร Syn. rap out
tap water (n.) น้ำประปา See also: น้ำก๊อก
tap with (phrv.) เคาะด้วย See also: ตบด้วย Syn. rap with
tap-dance (vi.) เต้นแท็พ See also: เต้นรำเป็นเสียงกระทบส้นเท้าที่ทำแข็งเป็นพิเศษ
tap-dancing (n.) การเต้นเเท็พ See also: การเต้นรำเป็นเสียงกระทบส้นเท้าที่ทำแข็งเป็นพิเศษ
tape (n.) เทปกาว See also: แถบกาว, กระดาษกาว
tape (n.) สายวัด
tape (n.) สายผูก See also: สายมัด
tape (n.) แถบบันทึกเสียง See also: สายเทปบันทึกเสียง
tape (n.) แถบผ้าสำหรับหุ้มริมผ้า ทำปกหนังสือหรือเย็บเล่ม See also: ผ้ากุ๊น
tape (n.) เส้นชัย See also: สายหลักชัยที่จุดสิ้นสุดในการแข่งขัน
tape (vt.) บันทึกเสียง See also: อัดเสียง
tape (vi.) บันทึกเสียง See also: อัดเสียง
tape (vt.) ติดกระดาษกาว
tape (vi.) รัดด้วยสายผูก See also: ผูกด้วยเชือก
tape (vi.) วัดด้วยสายวัด
English-Thai: HOPE Dictionary
tap(แทพ) vt.,vi.,n. (การ,เสียง) แตะอย่างแผ่วเบา,เตะเบา ๆ ,ตบเบา ๆ ,เคาะตอกเบา ๆ vt.,n. (การ) ทำให้ไหลออก,ลอบต่อสายโทรศัพท์ (เพื่อดักฟัง) ,ใส่ก๊อก,ใส่จุก,แยกต่อ,แบ่งน้ำ,เรียกร้อง,ตอกหรือทำสลักเกลียวตัวเมีย,สูบ (ของเหลวหรือหนอง) ,เบียร์ชนิดที่ไขจากถัง,บาร์,เจาะ (ต้นยาง
tap dancen. การเต้นรำเป็นเสียงกระทบส้นเท้าที่ทำแข็งเป็นพิเศษ
tap drilln. สว่านสำหรับเจาะรูเป็นเกลียว
tape(เทพ) n. สาย,สายเทป,สายเทปบันทึกเสียง,สายผ้าหรือพลาสติกหรือกระดาษยาวเป็นริบบิ้น,ผ้ายางปิดแผลสำหรับพันสายไฟฟ้า,สายวัด,สายหลักชัยที่จุดสิ้นสุดในการแข่งขัน vt. ใส่เทป,ผูก,มัด
tape driveหน่วยขับแถบบันทึกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่าน/บันทึกข้อมูลจากหรือลงในแถบบันทึก (tape) การอ่านข้อมูลจากแถบบันทึกนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง หน่วยขับแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสุญญากาศ (อุปกรณ์นี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม (mainframe) เท่านั้น)
tape recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยสายเทป
tape recordingn. การบันทึกเสียงด้วยสายเทป,สายเทปบันทึกเสียง
tape unitหน่วยแถบบันทึกหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) หรือบันทึกข้อมูลลงบนแถบบันทึก การอ่านข้อมูลจากเทปนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง แต่การบันทึกจะสามารถทำได้โดยเดินเทปไปข้างหน้าเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น หน่วยขับเทปหรือแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสูญญากาศมีความหมายเหมือนกับ tape driveดู tape ประกอบ
tape-record(เทพ'ริคอร์ด) vt. บันทึกเสียงด้วยสายเทป
taper(เท'เพอะ) vi.,vt. ทำให้เรียว, (ความหนา) ลดลง n. การเรียวลง,ไส้เทียนสำหรับจุดกล้อง
tapestry(แทพ'พิสทรี) n. สิ่งทอหรือม่านลายดอกใช้แขวนประดับผนังบ้าน,พรมลายดอกประดับ vt.ประดับหรือปกคลุมหรือแขวนด้วยสิ่งทอดังกล่าว
tapeworm(เทพ'เวิร์ม) n. พยาธิตัวตืด
taphole(แทพ'โฮล) n. รูฝาจุก,ช่องให้ของเหลวไหลออกจากภา-ชนะหรือเตาหลอม,ช่องปล่อยออก
taphouse(แทพ'เฮาซฺ) n. บาร์สำหรับดื่มเหล้าโดยเฉพาะ
tapioca(แทพพิโอ'คะ) n. มันสำ-ปะหลัง,สาคูที่ทำจากมันสำปะหลัง
tapir(เท'เพอะ) n. ตัวสมเสร็จที่คล้ายหมู เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ เท้ามีกีบ คล้ายหมูปากยาว pl. tapirs,tapir
tapis(แทพ'พิส,แทพ'พี,เทพี') n. พรมปู,สิ่งทอลายดอกสำหรับปู หรือปกคลุม , (pl. tapis)
tappet(แทพ'พิท) n. ก้านเลื่อน
tapping(แทพ'พิง) n. การเคาะ (ตบ,ตี,ทุบ,กระทุ้ง,ตอก) เบา ๆ ,เสียงเคาะดังกล่าว
taproom(แทพ'รูม) n. บาร์, Syn. barroom
taproot(แทพ'รูท) n. รากแก้ว, Syn. main root
taps(แทพซฺ) n. การเป่าแตรเรียกให้ดับไฟเข้านอน,การเป่าแตรในงานศพทหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
tap(n) การตบเบาๆ,การเคาะเบาๆ,การแตะเบาๆ,การใส่ส้นสูงให้หนาขึ้น
tape(n) แถบ,สายเทป,ริบบิ้น,สายวัด
taper(adj) เรียวเล็ก
tapestry(n) พรม,สี่งทอ
tapeworm(n) พยาธิตัวตืด
tapioca(n) มันสำปะหลัง,สาคู
tapir(n) สมเสร็จ
tapster(n) คนประจำโต๊ะขายเครื่องดื่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tap๑. เคาะ๒. เจาะ (เอาสารน้ำออก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tapeแถบบันทึก, แถบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tape driveหน่วยขับแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tape unitหน่วยแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tapered memberชิ้นปลายสอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tapestryพรมผนัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tapeworm; taenia; teniaพยาธิตัวตืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tappet; lifter; valve lifter; valve tappetลูกกระทุ้งลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tapping๑. การเคาะ๒. การเจาะ (เอาสารน้ำออก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tapaผ้าเปลือกไม้ [TU Subject Heading]
Tape cassetteเทปตลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
tape driveเครื่องขับเทปแม่เหล็กอุปกรณ์สำหรับใช้บันทึก/อ่านข้อมูลจำนวนมากลงบนเทปแม่เหล็ก เดิมทีนั้นเทปแม่เหล็กได้รับความนิยมสำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมอ่านไปใช้งานต่อมาภายหลังเมื่อเครื่องขับจานแม่เหล็กมีราคาถูกลง ความนิยมใช้เทปแม่เหล็กจึงลดน้อยลง ปัจจุบันนี้เรานิยมใช้เทปแม่เหล็กสำรองข้อมูลและโปรแกรมไว้เพื่อนำกลับมาใช้งานเมื่อข้อมูลและโปรแกรมเดิมสูญหายหรือเสียหายไปมากกว่า [คอมพิวเตอร์]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)แถบบันทึกเสียง
Tapiocaมันสำปะหลัง [การค้าระหว่างประเทศ]
tappingการกรีดยาง, การกรีดผิวของต้นยางพาราเป็นแนวทแยงลงจากซ้ายมาขวา เพื่อให้น้ำยางซึมออกมาค่อย ๆ ไหลลงสู่ภาชนะรองรับ การกรีดยางมักทำตอนเช้าตรู่ เพราะมีน้ำยางไหลออกมามากกว่าตอนสาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Taps and diesเครื่องต๊าปเกลียวและแม่พิมพ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก๊อก (n.) tap See also: faucet Syn. ก๊อกน้ำ
ซอยเท้า (v.) tap with the feet See also: take short steps
เทป (n.) tape
เครื่องบันทึกเสียง (n.) tape recorder See also: recording device, recorder, audiotape
เครื่องอัดเสียง (n.) tape recorder See also: tape-recorder, cassette recorder, recorder Syn. เครื่องบันทึกเสียง
บันทึกเสียง (v.) tape-record See also: record Syn. อัดเสียง
อัดเทป (v.) tape-record See also: record Syn. บันทึกเสียง, อัดเสียง
สอบ (adj.) tapering
เรียว (adj.) tapering See also: slender, fine Syn. เรียวยาว Ops. ป้อม
เรียว (adj.) tapering See also: slender, fine Syn. เรียวยาว Ops. ป้อม
เรียวยาว (adj.) tapering See also: slender, fine Ops. ป้อม
เรียวยาว (adj.) tapering See also: slender, fine Ops. ป้อม
ตืด (n.) tapeworm See also: intestinal pinworms Syn. พยาธิตัวตืด
พยาธิตัวตืด (n.) tapeworm See also: intestinal pinworms
แป้งมัน (n.) tapioca flour See also: cassava starch Syn. แป้งมันสำปะหลัง, แป้งสิงคโปร์
แป้งมัน (n.) tapioca flour See also: potato flour, cassava flour Syn. แป้งมันสำปะหลัง, แป้งสิงคโปร์
แป้งมันสำปะหลัง (n.) tapioca flour See also: cassava starch Syn. แป้งมัน
แป้งมันสำปะหลัง (n.) tapioca flour See also: potato flour, cassava flour Syn. แป้งมัน, แป้งสิงคโปร์
แป้งสิงคโปร์ (n.) tapioca flour Syn. แป้งมัน, แป้งมันสำปะหลัง
แป้งสิงคโปร์ (n.) tapioca powder See also: potato flour, cassava flour Syn. แป้งมัน, แป้งมันสำปะหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Scag, he sings and I tap dance!สแคก เขาร้องเพลงและฉันเต้น แท็ป!
Makes me feel free. Tap into my, you know, feminine side.อย่าห่วงเลย นั่นฝีมือผมเอง
She wanted to be a tap dancer.เธออยากจะเป็นนักเต้นแทป
It's just tap water. Pour it in his bowl.มันก็แค่น้ำเปล่า เทลงให้มันกินซะ
CIB shall tag the target and tap the phone linesหน่วยข่าวกรองรับผิดชอบ ติดตามเป้าหมาย ดักฟัง
Let go! Name a film where someone tap dancing drives someone else crazy! - Oh, I know this!หนังชื่ออะไร ที่คนนึงเต้นแท๊บ แล้วทำให้คนอื่นสติแตก
Stealing might get you money, get to tap some cheerleader's ass, show off riding some pickle-coloured Thunderbird.ขโมยของอาจทำให้มีเงิน มาแลกกับรูตูด ของเชียร์ลีดเดอร์ ขับรถกระบะโชว์สาว ธันเดอร์เบิร์ด
You know he'd tap that ass.นายก็รู้ เขาจะไม่ปล่อยให้ตูดงอนๆนั่นลอยนวลหรอก
When you're done, just give it a tap and say:แล้วอย่าลืมล่ะพอใช้เสร็จแล้ว
A man like that orders whiskey, not tap water.ผู้ชายแบบนั้นเค้าชอบวิสกี้ ไม่ใช่น้ำแบบนี้
See how they tap them with their knuckles to make sure it's not bad?ดูสิพวกมันจะใช้การเคาะตรวจดูลูกนัท ว่าเสียหรือไม่
It's the reason why you're being watched right now why there are eyes and ears in every room of this house and a tap on every phone.เหตุผลเดียวกับเรื่อง... ทำไม... ตอนนี้คุณถึงถูกจับตามอง

tap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥啄[bō zhuó, ㄅㄛ ㄓㄨㄛˊ, 剥啄 / 剝啄] tap (on a door or window)
自来水[zì lái shuǐ, ㄗˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, 自来水 / 自來水] running water; tap water
踢踏舞[tī tà wǔ, ㄊㄧ ㄊㄚˋ ˇ, 踢踏舞] tap dance
踢蹋舞[tī tà wǔ, ㄊㄧ ㄊㄚˋ ˇ, 踢蹋舞] tap dance; step dance
录音带[lù yīn dài, ㄌㄨˋ ㄉㄞˋ, 录音带 / 錄音帶] audio tape
音带[yīn dài, ㄉㄞˋ, 音带 / 音帶] audio tape
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
大脑比喻[dà nǎo bǐ yù, ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ ㄅㄧˇ ㄩˋ, 大脑比喻 / 大腦比喻] brain metaphor
[jū, ㄐㄩ, 锔 / 鋦] to mend by stapling or cramping broken pieces together
[jū, ㄐㄩ, 锯 / 鋸] variant of 鋦|锔; to mend by stapling or cramping broken pieces together
波霸奶茶[bō bà nǎi chá, ㄅㄛ ㄅㄚˋ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 波霸奶茶] bubble milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as pearl milk tea 珍珠奶茶
卡带[kǎ dài, ㄎㄚˇ ㄉㄞˋ, 卡带] cassette tape
盒带[hé dài, ㄏㄜˊ ㄉㄞˋ, 盒带 / 盒帶] cassette tape; abbr. for 盒式錄音磁帶|盒式录音磁带
盒式录音磁带[hé shì lù yīn cí dài, ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄌㄨˋ ㄘˊ ㄉㄞˋ, 盒式录音磁带 / 盒式錄音磁帶] cassette tape
弹弓[dàn gōng, ㄉㄢˋ ㄍㄨㄥ, 弹弓 / 彈弓] catapult; sling
比拟[bǐ nǐ, ㄅㄧˇ ㄋㄧˇ, 比拟 / 比擬] compare; draw a parallel; match; analogy; metaphor; comparison
计算机比喻[jì suàn jī bǐ yù, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄅㄧˇ ㄩˋ, 计算机比喻 / 計算機比喻] computer metaphor
[shǔ, ㄕㄨˇ, 曙] daybreak; dawn; the dawn of a new epoch (metaphor); Taiwan pr. shu4
[yù, ㄩˋ, 喻] to describe sth as; an analogy; a simile; a metaphor; an allegory; surname Yu
宽胶带[kuan jiao dài, ㄎㄨㄢ˙ ㄐㄧㄠ˙ ㄉㄞˋ, 宽胶带 / 寬膠帶] duct tape
窃听[qiè tīng, ㄑㄧㄝˋ ㄊㄧㄥ, 窃听 / 竊聽] eavesdrop; wiretap
墓志铭[mù zhì míng, ㄇㄨˋ ㄓˋ ㄇㄧㄥˊ, 墓志铭 / 墓誌銘] epitaph
龙头[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, 龙头 / 龍頭] faucet; water tap
盖世太保[gài shì tài bǎo, ㄍㄞˋ ㄕˋ ㄊㄞˋ ㄅㄠˇ, 盖世太保 / 蓋世太保] Gestapo
下线仪式[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 下线仪式 / 下線儀式] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony
砧骨[zhēn gǔ, ㄓㄣ ㄍㄨˇ, 砧骨] incus or anvil bone of middle ear, passing sound vibration from malleus hammer bone to stapes stirrup bone
订书机[dìng shū jī, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, 订书机 / 訂書機] stapler; stapling machine; bookbinding machine
[lù, ㄌㄨˋ, 碌] laborious; small stone; to record; to tape; to write down; to hire; to employ
磁带[cí dài, ㄘˊ ㄉㄞˋ, 磁带 / 磁帶] magnetic tape
形上[xíng shàng, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄤˋ, 形上] metaphysics
比喻[bǐ yù, ㄅㄧˇ ㄩˋ, 比喻] metaphor; analogy; figure of speech; figuratively
隐喻[yǐn yù, ˇ ㄩˋ, 隐喻 / 隱喻] metaphor
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, 蝼蛄 / 螻蛄] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest)
排场[pái chang, ㄆㄞˊ ㄔㄤ˙, 排场 / 排場] ostentation; a show of extravagance; grand style; red tape
纸带[zhǐ dài, ㄓˇ ㄉㄞˋ, 纸带 / 紙帶] paper tape
纸煤儿[zhǐ méi r, ㄓˇ ㄇㄟˊ ㄖ˙, 纸煤儿 / 紙煤兒] paper taper used to light cigarette etc
珍珠奶茶[zhēn zhū nǎi chá, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 珍珠奶茶] pearl milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as bubble milk tea
[zhù, ㄓㄨˋ, 柷] percussion instrument, a tapering wooden bax struck from the inside with a drumstick
自装[zì zhuāng, ㄗˋ ㄓㄨㄤ, 自装 / 自裝] self-loading (weapon, tape deck etc); self-charging
[shǔn, ㄕㄨㄣˇ, 揗] strike, hit with hand; tap

tap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タップダンサー[, tappudansa-] (n) tap dancer
にこぽん[, nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over
共同栓[きょうどうせん, kyoudousen] (n) communal tap
水栓[すいせん, suisen] (n) faucet; water tap
水道の栓[すいどうのせん, suidounosen] (n) water spigot; tap
水道栓[すいどうせん, suidousen] (n) hydrant; faucet; tap
活栓[かっせん, kassen] (n) valve; faucet; tap
飲み;呑み[のみ, nomi] (n) (1) (abbr) drink; drinking; (2) spigot; tap (in a cask, etc.); (3) stock market bucketing; (4) bookmaking
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR
アメリカ貘;アメリカ獏[アメリカばく;アメリカバク, amerika baku ; amerikabaku] (n) (uk) Brazilian tapir; lowland tapir (Tapir tapirus)
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] (n) {comp} interpretive language
インタプリタ[, intapurita] (n) (1) {comp} interpreter; (2) interpretive program
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] (n) {comp} interpretive language
インタプリティブ[, intapuriteibu] (n) interpretive
インタプリト[, intapurito] (n) interpret
エピタフ[, epitafu] (n) epitaph
エンドレステープ[, endoresute-pu] (n) endless tape
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player
オーディオブック[, o-deiobukku] (n) audio book (book read onto CD or tape)
オートチェンジャー[, o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder)
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape
カートリッジテープドライブ[, ka-torijjite-pudoraibu] (n) {comp} cartridge tape drive
カートリッジテープドライブモジュール[, ka-torijjite-pudoraibumoju-ru] (n) {comp} cartridge tape drive module
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P)
カセットテープ[, kasettote-pu] (n) cassette tape; (P)
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder
カタパルト;カタプルト[, kataparuto ; katapuruto] (n) catapult
がたぴし[, gatapishi] (n,vs) rattle; rattling sound
ガムテ[, gamute] (n) (abbr) (See ガムテープ) packing tape (wasei
ガムテープ[, gamute-pu] (n) packing tape (wasei
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P)
キャッサバ[, kyassaba] (n) cassava (Manihot esculenta); manioc; tapioca
キャラクタプリンタ[, kyarakutapurinta] (n) {comp} character printer
グッタペルカ[, guttaperuka] (n) guttapercha (may
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter
ゲシュタポ[, geshutapo] (n) Gestapo (ger
コピー本[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book
ゴブラン織り;ゴブラン織[ゴブランおり, goburan ori] (n) Gobelins tapestry
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer
データパイプ[でーたぱいぷ, de-tapaipu] data pipe
データプロセシング[でーたぷろせしんぐ, de-tapuroseshingu] data processing
データプロセッサー[でーたぷろせっさー, de-tapurosessa-] data processor
テープカートリッジ[てーぷかーとりっじ, te-puka-torijji] tape cartridge
テープストリーマ[てーぷすとりーま, te-pusutori-ma] tape streamer
テープスプール[てーぷすぷーる, te-pusupu-ru] tape spool, hub
テープデバイス[てーぷでばいす, te-pudebaisu] tape device
テープドライブ[てーぷどらいぶ, te-pudoraibu] tape drive
テープバックアップ[てーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup
テープフレーム[てーぷふれーむ, te-pufure-mu] tape row, tape frame
テープマーク[てーぷまーく, te-puma-ku] tape mark
テープライブラリ[てーぷらいぶらり, te-puraiburari] tape library
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.)
テープ穿孔機構[テープせんこうきこう, te-pu senkoukikou] tape punch
テープ穿孔装置[テープせんこうそうち, te-pu senkousouchi] tape punch
テープ終わりマーク[テープおわりマーク, te-pu owari ma-ku] end-of-tape mark
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.)
テープ装置[テープそうち, te-pu souchi] tape device, tape drive
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer
テープ駆動部[テープくどうぶ, te-pu kudoubu] tape transport
ハブ[はぶ, habu] tape spool, hub
プリンタポート[ぷりんたぽーと, purintapo-to] printer port
マスターテープ[ますたーてーぷ, masuta-te-pu] master tape
ラスタプロッタ[らすたぷろった, rasutapurotta] raster plotter
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.)
磁気テープ[じきテープ, jiki te-pu] magnetic tape
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point

tap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบฟัง[v. exp.] (aēp fang) EN: overhear ; listen in ; tap ; eavesdrop FR: écouter en cachette ; écouter aux portes
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
ใช้เป็นประโยชน์[v. exp.] (chai pen pr) EN: tap FR:
ดักฟังโทรศัพท์[v. exp.] (dakfang thō) EN: bug a telephone ; tap a telephone FR:
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip ; fillip ; tap with the fingers FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
ไขก๊อก[v. exp.] (khai kǿk) EN: turn on the tap ; turn the faucet on (Am.) FR: ouvrir le robinet
ขนมตุ้บตั้บ[n. exp.] (khanom tupt) EN: peanut snack ; khanom tup tap FR: nougat feuilleté aux cacahuètes [m] ; khanom tup tap [m]
เคาะ[v.] (khǿ) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner ; toquer (fam.)
ก๊อก[n.] (kǿk) EN: tap ; water tap ; faucet (Am.) ; sipgot ; cock ; stopcock FR: robinet [m]
ก๊อกน้ำ[n. exp.] (kǿk nām) EN: tap ; water tap ; faucet (Am.) FR: robinet [m]
ก๊อกน้ำร้อน[n. exp.] (kǿk nām røn) EN: hot water tap ; hot water faucet (Am.) FR: robinet d'eau chaude [m]
ก๊อกน้ำเย็น[n. exp.] (kǿk nām yen) EN: cold water tap ; cold water faucet (Am.) FR: robinet d'eau froide [m]
กรีดยาง[v. exp.] (krīt yāng) EN: tap a rubber tree FR:
น้ำมันตับปลา[n. exp.] (nāmman tap ) EN: cod-liver oil FR: huile de foie de morue [f]
น้ำประปา[n.] (nāmprapā ) EN: tap water ; running water FR: eau courante [f] ; eau de distribution [f] ; eau du robinet [f]
แปะ[v.] (pae) EN: patch ; apply ; past ; stick ; glue ; tap lightly FR: appliquer ; apposer ; coller
เปิดก๊อกน้ำ[v. exp.] (poēt kǿk nā) EN: open the tap FR: ouvrir le robinet
เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้[v. exp.] (poēt kǿk nā) EN: leave the tap running FR: laisser le robinet ouvert
โรคตับอักเสบ[n. exp.] (rōk tap aks) EN: hepatitis FR: hépatite [f]
ร้อนตับจะแตก[xp] (røn tap ja ) EN: it's so hot FR:
ร้อนตับแตก[xp] (røn tap taē) EN: darn hot FR:
สะกิด[v.] (sakit) EN: poke ; nudge ; tap on FR:
ซอยเท้า[v. exp.] (søi thāo) EN: tap with the feet ; take short steps ; mark time FR: marcher à petits pas
ตับจาก[n. exp.] (tap jāk) EN: piece of a tap thatching ; strips of nipa leaves FR:
แถบ[n.] (thaēp) EN: stripe ; strip ; streak ; bar ; tap ; tag ; band FR: bande [f] ; ruban [m]
ทับคล้อ ; อำเภอทับคล้อ = อ.ทับคล้อ[n. prop.] (Thap Khlø ;) EN: Tap Khlo ; Tap Khlo District FR: Tap Khlo ; district de Tap Khlo
วันตับอักเสบโลก[n. prop.] (Wan Tap Aks) EN: World Hepatitis Day FR: Journée mondiale contre l'hépatite [f]
อดีตภพ ; อดีตชาติ [n.] (adīttaphop ) EN: past existence ; past life; previous life FR: vie antérieure [f]
อาหารหลัก[n. exp.] (āhān lak) EN: staple food ; staple ; main food FR: aliment de base [m]
อ้ายเบี้ยว[n.] (āibīo) EN: Pentaphragma begoniifolium FR: Pentaphragma begoniifolium
อันตพีชคณิต[n. exp.] (antaphīchak) EN: finite algebra FR:
อภิปรัชญา[n.] (aphipratyā ) EN: metaphysics FR: métaphysique [f]
อรหัตผล[n.] (arahattapho) EN: attainment of Arhatship ; enlightenment FR:
อัตปือ[n. prop.] (Attapeū) EN: Attapeu ; Attapu FR: Attapu
อัตภาพ[n.] (attaphāp) EN: personal condition ; personal status ; personal situation ; personal circumstances FR:
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheuk th) EN: recording tape FR: bande d'enregistrement [f]
เบาะรองคลาน[n. exp.] (bǿ røng khl) EN: FR: tapis [m]
ชั้นแรก[adv.] (chan raēk) EN: first ; in the first place FR: première étape [f] ; primo
ชาวสวนยาง[n. exp.] (chāo sūan y) EN: rubber planter ; rubber farmer ; rubber tapper ; rubber grower FR: planteur d'hévéa [m]
ช้าสามแก้ว[n. exp.] (chā sāmkaēo) EN: Saurauia pentapetala FR: Saurauia pentapetala

tap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsteck-Gewindebohrer {m}arbor-mounted tap
Hartmetall-Gewindebohrer {m}carbide tap
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap
Maschinengewindebohrer {m}machine tap
Muttergewindebohrer {m}nut tap
Rohrgewindebohrer {m}pipe tap
Ratschen-Gewindeschneidkluppe {f}ratchet tap wrench
Sacklochgewindebohrer {m} [techn.]bottoming tap
Abdeckband {n}cover band; masking tape
Kontenbestandsband {n}account inventory tape
Selbstklebeband {n}adhesive splicing tape
Änderungsband {n}amendment tape
Archivband {n}archive tape
Tonband {n} | auf Band; auf Tonband | auf Band aufnehmenaudio tape; tape | on tape | to tape; to tape-record
linkisch; tapsig; eckig; täppisch; tolpatschig; unbeholfen; ungelenk; ungeschickt {adj} | linkischer; tapsiger; eckiger; täppischer; tolpatschiger; unbeholfener; ungelenker; ungeschickter | am linkischsten; am tapsigsten; am eckigsten; am täppischsten; am unbeholfensten; am ungelenksten; am ungeschicktestenawkward | more awkward | most awkward
Bandanfang {m}beginning of tape
Stapeldatei {f}; Verarbeitungsstapel
Bremsband {n}brake tape
mutig; tapfer; wacker; kühn {adj} | mutiger; tapferer | am mutigsten; am tapferstenbrave | braver | bravest
Nockenstößel {m}cam follower; tappet
Vorschubsteuerstreifen {m} am Druckercarriage tape
Kassettentonbandgerät {n}cassette tape recorder
Katapultflugzeug {n}catapult aircraft
Katapultstart {m}catapult take off
unbeholfen; schwerfällig; plump; tapsig; tölpisch {adj} | unbeholfener; schwerfälliger; plumper; tapsiger; tölpischer | am unbeholfensten; am schwerfälligsten; am plumpesten; am tapsigstena; am tölpischstenclumsy | clumsier | clumsiest
Hochstapler {m}; Hochstaplerin
Exzenter {m}eccentric tappet; eccentric
Bandende {n}end of tape (EOT)
Vaterband {n} (Sicherungstechnik bei Magnetbändern)father tape
Fernschreiblochstreifen {m}five channel tape
Fußstapfen {m} | in jds. Fußstapfen treten [übtr.]footprint | to follow sb.'s footsteps
Isolierband {n}friction tape [Am.]
Gestapo {f}; Geheime Staatspolizei [hist.]Gestapo; Secret State Police
Abzweigregler {m}tapped controller
Gobelingewebe {n}tapestry
Bandspannungsregulierung {f}tape tension controller
mutig; tapfer {adj} | mutiger; tapferer | am mutigsten; am tapferstengutsy | gutsier | gutsiest
Hydrostößel {m} [techn.]hydraulic tappet
Kegelgriff {m}tapered handle
Kegelhülse {f}taper sleeve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tap
Back to top