ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ticket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ticket*, -ticket-

ticket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ticket (n.) ตั๋ว See also: บัตร Syn. card, coupon, slip
ticket (n.) ป้ายราคา See also: ป้ายบอกขาย, ฉลากติดสินค้า Syn. tag
ticket (n.) รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ)
ticket (n.) สิ่งที่เหมาะสม (คำที่ไม่เป็นทางการ)
ticket (n.) ใบอนุญาตสำหรับกัปตันเรือหรือเครื่องบิน
ticket (vt.) ให้บัตรจอด
ticket (vt.) ติดฉลาก See also: ติดบัตร
ticket (vt.) ให้บัตรผ่าน
ticketed (adj.) ซึ่งตีตั๋วแล้ว Syn. readied, prepared
tickety-boo (sl.) ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข,การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave
English-Thai: Nontri Dictionary
ticket(n) ตั๋ว,บัตรอนุญาต,ใบสั่ง,ฉลาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ticket๑. บัตร, บัตรเลือกตั้ง๒. ใบสั่ง (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร)๓. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั๋ว (n.) ticket See also: bill, note Syn. บัตร
ตั๋ว (n.) ticket See also: bill, note Syn. บัตร
ตั๋วรถไฟ (n.) ticket
บัตร (n.) ticket See also: bill, note
บัตร (n.) ticket See also: bill, note
พนักงานเก็บตั๋ว (n.) ticket collector
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว (n.) ticket counter
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน (n.) ticket counter with change machine
ค่าตั๋ว (n.) ticket fee See also: admission fee, fare
พนักงานขายตั๋ว (n.) ticket seller Syn. คนขายตั๋ว
ซื้อตั๋ว (v.) buy a ticket See also: book a ticket, purchase a ticket
ตั๋วจำนำ (n.) pawn ticket
ตั๋วหนัง (n.) cinema ticket See also: movie theater ticket
ตั๋วโดยสาร (n.) bus ticket
ตั๋วไปกลับ (n.) round-trip ticket See also: return ticket
ตั๋วไปกลับ (n.) round-trip ticket See also: return ticket
ตีตั๋ว (v.) buy a ticket See also: book a ticket, purchase a ticket Syn. ซื้อตั๋ว
ตีตั๋วยืน (v.) stand instead of having a ticket
ตีตั๋วเด็ก (v.) buy a half-priced ticket
บัตรผ่านประตู (n.) admission ticket See also: theatre ticket
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's a one-way ticket I’ve bookedฉันจองตั๋วขาเดียวไว้
Show your tickets, pleaseได้โปรดแสดงตั๋วด้วย
I'd like to book two tickets for next weekฉันอยากจะจองตั๋วหนังสองที่สำหรับสัปดาห์หน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# She's got a ticket to ride but she don't careเธอมีตั๋วที่จะนั่ง แค่เธอไม่สนใจ
# Ah, she's got a ticket to rideอาเธอก็มีตั๋วที่จะนั่ง
I'd like one ticket to Chicago. No baggage.ขอตั๋วไปชิคาโกที่หนึ่งครับ ไม่มีกระเป๋า
Buy a ticket for 2,000 miles.ซื้อตั๋วสำหรับ 2,000 ไมล์
"Without any fanfare or publicity, the glasses or the milk or the ticket to the ballgame ... found their way into the child's pocket.""โดยไม่แสดงความโอ้อวด หรือทำการประชาสัมพันธ์..." "แว่นตา นมสด หรือตั๋วชมกีฬา..." "สามารถหาทางไปสู่กระเป๋าของเด็กได้"
Tell him I'll take that ticket to Venice now.บอกเขาว่า ผมจะรับตั๋วไปเวนิส ตอนนี้เลย
Security requests updated list of all ticket holders for Rachel Marron concert.ขอรายชื่อผู้ถือตั๋วคอนเสิร์ตทั้งหมด
I got a rail ticket to Shanghai.ส่วนฉันก็ได้ตั๋วรถไฟไปเซี่ยงไฮ้
Wish we could help, but the third ticket is for the Grand Duchess Anastasia.เราปรารถนาที่จะช่วย แต่ตั๋วใบสุดท้าย เป็นขององค์หญิงอนาสเตเชีย
Yeah, chief, got the winning lottery ticket right here.หัวหน้า วันนี้ชั้นถูกล็อตเตอรี่นะ
Yes, sir, this is the one. This is my ticket to paradise.เชื่อซี่ ถูกแน่ๆ นี่แหละตั๋วพาทัวร์สวรรค์ของชั้น
But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker.แต่ผมได้ตั๋วไททานิคด้วยการเล่นไพ่

ticket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补票处[bǔ piào chù, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, 补票处 / 補票處] additional ticket desk; stand-by counter
退票[tuì piào, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 退票] bounce (a check); ticket refund
补票[bǔ piào, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 补票 / 補票] buy one's ticket after the normal time
售票口[shòu piào kǒu, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄎㄡˇ, 售票口] ticket window
售票员[shòu piào yuán, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, 售票员 / 售票員] ticket seller
售票大厅[shòu piào dà tīng, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, 售票大厅 / 售票大廳] ticket office
售票处[shòu piào chù, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, 售票处 / 售票處] ticket office
票根[piào gēn, ㄆㄧㄠˋ ㄍㄣ, 票根] ticket stub
门票[mén piào, ㄇㄣˊ ㄆㄧㄠˋ, 门票 / 門票] ticket (for theater, cinema etc)
[piào, ㄆㄧㄠˋ, 票] bank note; ticket; a vote
彩票[cǎi piào, ㄘㄞˇ ㄆㄧㄠˋ, 彩票] the lottery; lottery ticket
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
电影票[diàn yǐng piào, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄆㄧㄠˋ, 电影票 / 電影票] cinema ticket
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, 券] deed; bond; contract; ticket
全票[quán piào, ㄑㄩㄢˊ ㄆㄧㄠˋ, 全票] full-priced ticket; by unanimous vote
月票[yuè piào, ㄩㄝˋ ㄆㄧㄠˋ, 月票] monthly ticket
黄牛票[huáng niú piào, ㄏㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 黄牛票 / 黃牛票] scalped tickets
车票[chē piào, ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, 车票 / 車票] ticket
火车票[huǒ chē piào, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, 火车票 / 火車票] train ticket

ticket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスカーションチケット[, ekusuka-shonchiketto] (n) excursion ticket
スカイメイト;スカイメート[, sukaimeito ; sukaime-to] (n) student discount air ticket (wasei
パス[, pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P)
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores)
プロファイルチケット[, purofairuchiketto] (n) {comp} profile ticket
切符売り場;切符売場[きっぷうりば, kippuuriba] (n) ticket window; box office; ticket
割り引き券;割引券[わりびきけん, waribikiken] (n) discount coupon or ticket
周遊券[しゅうゆうけん, shuuyuuken] (n) excursion ticket
呼び出し放送;呼出放送;呼出し放送[よびだしほうそう, yobidashihousou] (n) announcement calling for someone (e.g. "would XX please come to the ticket counter")
定期乗車券[ていきじょうしゃけん, teikijoushaken] (n) season ticket; commutation (commuter) ticket
寝台券[しんだいけん, shindaiken] (n) ticket (sleeping car)
当選券;当籤券[とうせんけん, tousenken] (n) winning ticket (in a lottery, etc.)
往復航空券[おうふくこうくうけん, oufukukoukuuken] (n) round trip (airplane) ticket
抽籤券;抽せん券;抽選券[ちゅうせんけん, chuusenken] (n) lottery ticket
招待券[しょうたいけん, shoutaiken] (n) complimentary ticket; invitation card; invitation ticket
改札[かいさつ, kaisatsu] (n,vs) (1) examination of tickets; (2) (abbr) (See 改札口) ticket gate; ticket barrier; (P)
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station)
改札口[かいさつぐち, kaisatsuguchi] (n) ticket barrier (gate); wicket; (P)
片道切符[かたみちきっぷ, katamichikippu] (n) one-way ticket
片道航空券[かたみちこうくうけん, katamichikoukuuken] (n) one-way airline ticket; one-way plane ticket
特待券[とくたいけん, tokutaiken] (n) complimentary ticket
舟券[ふなけん;しゅうけん, funaken ; shuuken] (n) boat race betting ticket
質券[しちけん, shichiken] (n) pawn ticket
質札[しちふだ, shichifuda] (n) pawn ticket
車券[しゃけん, shaken] (n) bike-race (betting) ticket
軟券[なんけん, nanken] (n) (See 硬券) train ticket printed on soft paper, etc. (usu. dispensed from a vending machine as part of a roll)
通し切符[とおしきっぷ, tooshikippu] (n) (1) through ticket (e.g. rail, air); (2) (See 通し券) ticket good for multiple performances (e.g. both matinee and evening shows); all-day ticket; season ticket
通し券[とおしけん, tooshiken] (n) (See 通し切符・2) ticket good for multiple performances (e.g. a whole day, including matinee and evening performances); season ticket; through ticket
通勤定期[つうきんていき, tsuukinteiki] (n) commutation ticket; season ticket
連絡切符[れんらくきっぷ, renrakukippu] (n) connection (interline) ticket
食券[しょっけん, shokken] (n) meal ticket
オレンジカード[, orenjika-do] (n) orange card (pre-paid ticket)
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June
クーポン券[クーポンけん, ku-pon ken] (n) coupon (ticket)
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.)
ダフ屋[ダフや, dafu ya] (n) (ticket) scalper ("dafu" is "fuda" backwards)
パンチ[, panchi] (n,vs) (1) punch (a strike with the fist); (2) punch (a hole); punch (a ticket); a hole punch; a hole puncher; (n) (3) punch (a drink); (P)
もぎり[, mogiri] (n) ticket-collector
モバイルスイカ[, mobairusuika] (n) train ticketing system (mobile phone fitted with special chip used as swipe card)
三枚(P);3枚[さんまい, sanmai] (n) (1) three flat objects (e.g. tickets, pieces of cloth, etc.); (2) filleting (a fish); (P)

ticket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons FR: commande [f]
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhā) EN: chit FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; coupon ; leaf ; pass FR: carte [f] ; ticket [m] ; billet [m] ; bon [m] ; coupon [m] ; bulletin [m]
บัตรโดยสาร[n. exp.] (bat døisān) EN: pass ; ticket FR:
บัตรโดยสารรถไฟ[n. exp.] (bat døisān ) EN: train ticket FR: billet de train [m] ; ticket de train [m]
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket FR: billet gratuit [m]
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsam) EN: library ticket ; borrower's ticket FR: carte de lecteur [m]
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket FR: ticket de stationnement [m]
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pr) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket FR: carte d'entrée [f] ; carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
ช่องขายตั๋ว[n. exp.] (chǿng khāi ) EN: ticket window ; ticket office FR: guichet [m]
โดนใบสั่ง[v. exp.] (dōn baisang) EN: get a ticket ; be slapped with a ticket FR:
โดนใบเสร็จ[v. exp.] (dōn baiset) EN: get a ticket FR:
หางเลข[n.] (hānglēk) EN: last numbers of a lottery ticket ; last serial numbers on the government' s lottery tickets FR: derniers chiffres d'un billet de loterie nationale [mpl]
ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร[n. exp.] (hǿng jamnāi) EN: ticket office FR: guichet [m] ; billeterie [f]
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi) EN: ticket office ; booking office FR: billeterie [f]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
จองตั๋ว[v.] (jøngtūa) EN: make a reservation ; book a ticket FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (khaotoē jam) EN: ticket counter FR:
ค่าผ่านประตู[n. exp.] (khā phān pr) EN: admission fee ; admission charge ; admission ; gate fee ; entrance fee ; ticket price ; cover charge FR: prix d'entrée [m]
ค่าตั๋ว[n. exp.] (khā tūa) EN: ticket price ; fare ; admission charge FR: prix du billet [m]
คนขายตั๋ว[n. exp.] (khon khāi t) EN: ticket seller FR:
เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ[n. exp.] (khreūang ja) EN: automatic ticket seller ; self-service ticket machine FR:
คูปอง[n.] (khūpøng) EN: coupon ; voucher FR: coupon [m] ; ticket [m] ; bon [m] ; billet [m]
กอไผ่[n. exp.] (kø phai) EN: clump of bamboo ; ticket of bamboo FR: bosquet de bambous [m]
กระเป๋ารถ[n. exp.] (krapao rot) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[n. exp.] (krapao rotm) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
ลอตเตอรี่ [= ล็อตเตอรี่][n.] (lǿttoērī) EN: lottery ; lottery ticket FR: loterie [f] ; billet de loterie [m]
ไปกลับ ; ไป-กลับ[n.] (pai klap) EN: return ticket FR: aller-retour [m]
ประเภทตั๋ว[n. exp.] (praphēt tūa) EN: type of ticket FR: type de billet [m] ; genre de billet [m]
รหัสตั๋ว[n. exp.] (rahat tūa) EN: document number ; ticket number FR: numéro du billet [m]
ราคาตั๋ว[n. exp.] (rākhā tūa) EN: ticket price FR: prix du billet [m]
สลาก[n.] (salāk) EN: ticket ; coupon ; lottery ticket FR: billet de loterie [m]
สลากกินแบ่ง[n.] (salākkinbae) EN: lottery ; lottery ticket FR: loterie [f]
สลิป[n.] (salip) EN: slip FR: ticket [m]
ซื้อลอตเตอรี่ = ซื้อล็อตเตอรี่[v. exp.] (seū løttoēr) EN: buy a lottery ticket FR: acheter un billet de loterie
ซื้อตั๋ว[v. exp.] (seū tūa) EN: buy a ticket ; get a ticket FR: acheter un billet ; prendre un billet
ซื้อตั๋วรถไฟ[v. exp.] (seū tūa rot) EN: buying train tickets FR: acheter un ticket de train
แทงหวย[v. exp.] (thaēng hūay) EN: play the lottery ; buy a lottery ticket FR: jouer à la loterie
ที่ขายตั๋ว[n.] (thī khāi tū) EN: ticket offce FR: billeterie [f] ; guichet [m]
เที่ยวเดียว[n. exp.] (thīo dīo) EN: one way ticket ; single trip FR: aller [m] ; aller simple [m]

ticket ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitkarte {f}commutation ticket; season ticket
Umsteigekarte {f}correspondence ticket
Freibillett {n}free ticket
Gabelflugticket {n}open-jaw ticket
Gepäckschein {m}luggage receipt; luggage ticket
Monatskarte {f}monthly season ticket
Pfandschein {m}pawn ticket
Rabattmarke {f}trading stamp; discount ticket
Bahnfahrkarte {f}rail ticket; train ticket
Rückfahrkarte {f}return ticket; round-trip ticket [Am.]
Netzkarte {f} (Verkehr)runaround ticket
Dauerkarte {f}season ticket
Einheitsliste {n}single list; single ticket [Am.]
Theaterkarte {f}theatre ticket
Eintrittskarte {f}; Ticket
Wochenkarte {f}weekly season ticket
Garderobenmarke {m}cloakroom ticket; check [Am.]
Etikettenleser {m}ticket reader
Fahrkartenautomat {m}ticket machine
Zehnerkarte {f}ticket of ten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ticket
Back to top