ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tooth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tooth*, -tooth-

tooth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tooth (n.) ฟัน See also: สิ่งที่คล้ายฟัน Syn. fang, tusk, ivory
tooth (n.) พื้นผิวที่หยาบ (โดยเฉพาะกระดาษ ทำให้สีหรือกาวสามารถติดได้)
tooth (n.) สิ่งที่มีอำนาจทำลายล้าง
tooth (n.) รสชาติ
tooth (vt.) ทำให้มีฟัน
tooth and nail (adv.) อย่างดุเดือด See also: อย่างก้าวร้าว
tooth comb (n.) หวีเสนียด
tooth extraction (n.) การถอนฟัน
tooth powder (n.) ยาสีฟันที่เป็นผง
toothach (n.) อาการปวดฟัน
toothache (n.) การปวดฟัน
toothbrush (n.) แปรงสีฟัน
toothed (adj.) ที่มีฟัน
toothpaste (n.) ยาสีฟัน
toothpick (n.) ไม้จิ้มฟัน
toothsome (adj.) ซึ่งมีรสอร่อย Syn. appetizing, tasty
English-Thai: HOPE Dictionary
tooth(ทูธ) n. ฟัน,ซี่หวี,ฟันเฟือง,เฟือง,ผิวหน้าที่ขรุขระของกระดาษวาดหรือผ้าใบ,vt. ใส่ฟัน. by the skin of one's teeth เส้นยาแดงนิดเดียว,to the teeth ทั้งหมด เต็มที่. vt. ใส่ฟัน.
tooth and nailn. อย่างดุเดือด,ใช้กำลังหรือทุนเต็มที่, Syn. fiercely
tooth brush(ทูธ'บรัช) n. แปรงสีฟัน
tooth powdern. ยาสีฟันที่เป็นผง
toothache(ทูธ'เอค) n. อาการปวดฟัน
toothpick(ทูธ'พิค) n. ไม้จิ้มฟัน,มีดมีฝัก,มีดเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
tooth(n) ฟัน,เฟือง,ซี่หวี,เขี้ยว
toothache(n) อาการปวดฟัน
toothbrush(n) แปรงสีฟัน
toothpaste(n) ยาสีฟัน
toothpick(n) ไม้จิ้มฟัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tooth๑. ฟัน๒. ซี่ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
toothed belt; cog beltสายพานร่องฟัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tooth ; Teethฟัน [TU Subject Heading]
Tooth attritionฟันสึก [TU Subject Heading]
Toothbrushesแปรงสีฟัน [TU Subject Heading]
Toothpicksไม้จิ้มฟัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนถีบปากกัด (v.) fight tooth and nail See also: work very hard, struggle utterly Syn. ปากกัดตีนถีบ
ทนต์ (n.) tooth Syn. ฟัน, พระทนต์, ทันต์
ทันต์ (n.) tooth Syn. ฟัน
พระทนต์ (n.) tooth Syn. ฟัน, ทันต์
ฟัน (n.) tooth See also: teeth Syn. เขี้ยว
ฟันถาวร (n.) tooth Syn. ฟันแท้
ฟันแท้ (n.) tooth See also: permanent teeth Syn. ฟันถาวร
แปรงถูฟัน (n.) toothbrush
แปรงสีฟัน (n.) toothbrush Syn. แปรงถูฟัน
ใบระกา (n.) toothlike ridges on the sloping edges of a gable, representing the fin on the back of Naga
ยาสีฟัน (n.) toothpaste See also: dentifrice
ไม้จิ้มฟัน (n.) toothpick
fangs (n.) ฟัน (คำพหูพจน์ของ tooth) Syn. tusks, tooth
teeth (n.) ฟัน (คำพหูพจน์ของ tooth) Syn. fangs, tusks, tooth
tusks (n.) ฟัน (คำพหูพจน์ของ tooth) Syn. fangs, tooth
การถอนฟัน (n.) drawing a tooth See also: pulling out a tooth, extracting a tooth
ก้าวเฉียง (v.) sail sawtoothly
ดอกไม้ (n.) baby tooth See also: child milk-tooth
ถอนฟัน (v.) pull a tooth See also: extract, take out, remove Ops. ใส่ฟัน
ปวดฟัน (v.) have a toothache
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How often do you change your toothbrush?คุณเปลี่ยนแปรงสีฟันบ่อยแค่ไหน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I pulled a tooth the size of a shot glass out of the wrecked hull of a boat out there.ผมเจอฟันขนาดใหญ่เท่าถ้วยช้อต ในโครงเรือที่พังเละในทะเล
Not a dentist, but a tooth stylist.ไม่ใช่หมอฟัน เป็นศิลปินแต่งฟัน
The open spot in my mouth where a rotted tooth fell out four years ago.ในปากของฉัน... เคยมีฟันผุที่หลุดหายไปตั้งแต่เมื่อสี่ปีก่อน
You know gingivitis is the No.1 cause of all tooth decay.รู้มั้ย... ...โรคเหงือกอักเสบเป็นสาเหตุใหญ่ของฟันผุนะ
The tooth fairy could go into the arms business.นางฟ้าจะมาเอาฟันไป สู่ธุรกิจอาวุธสงคราม
One day he was distracted as she walked by and pulled a healthy tooth instead of the rotten one!วันนึงเขามัวแต่มองตอนเธอเดินผ่านไป ก็เลยถอนฟันดีๆออกมาแทนฟันผุ
Vanish your blemishes, tooth decay say light thighs we'll pay the way a roll in the the hay a new chauffeur's dayความเจ็บป่วย หรือแม้ ฟันผุ ก็สลายไป say light thighs we'll pay the way หรืออยากสนุกทั้งวันกับ chauffeur คนใหม่
Like he said, an eye for an eye and a tooth for a tooth!จำไว้นะว่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน!
It's not a tool mark. It's a tooth mark. Look at the striae pattern.ไม่ใช่ มันเป็นลอยเคื่องมือ ลายมันตรง
Don't worry. An eye for an eye and a tooth for a tooth.ไม่ต้องห่วง ตาต่อตา และฟันต่อฟัน
I still have baby tooth in the back.ฟันน้ำนมฉันยังอยู่เลยนะ
Which tooth came off?ฟันหลุดออกมาจากไหนเหรอ?

tooth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恒牙[héng yá, ㄏㄥˊ ㄧㄚˊ, 恒牙 / 恆牙] permanent tooth (as opposed to deciduous tooth 乳牙); adult tooth
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 前臼齿 / 前臼齒] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals)
珐琅质[fà láng zhì, ㄈㄚˋ ㄌㄤˊ ㄓˋ, 珐琅质 / 琺瑯質] tooth enamel
轮齿[lún chǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄔˇ, 轮齿 / 輪齒] tooth of cog wheel; gear tooth
尖牙[jiān yá, ㄐㄧㄢ ㄧㄚˊ, 尖牙] canine tooth; fang; tusk
犬齿[quǎn chǐ, ㄑㄩㄢˇ ㄔˇ, 犬齿 / 犬齒] canine tooth
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
齿冠[chǐ guàn, ㄔˇ ㄍㄨㄢˋ, 齿冠 / 齒冠] crown of tooth
乳牙[rǔ yá, ㄖㄨˇ ㄧㄚˊ, 乳牙] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth
乳齿[rǔ chǐ, ㄖㄨˇ ㄔˇ, 乳齿 / 乳齒] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth
牙齿[yá chǐ, ㄧㄚˊ ㄔˇ, 牙齿 / 牙齒] dental; tooth
[bì, ㄅㄧˋ, 篦] fine-toothed comb; to comb
调味剂[tiáo wèi jì, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 调味剂 / 調味劑] flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
参差[cēn cī, ㄘㄣ ㄘ, 参差 / 參差] uneven; jagged; snaggletooth; ragged; serrated
切牙[qiē yá, ㄑㄧㄝ ㄧㄚˊ, 切牙] incisor tooth
磨齿[mó chǐ, ㄇㄛˊ ㄔˇ, 磨齿 / 磨齒] molar tooth
臼齿[jiù chǐ, ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 臼齿 / 臼齒] molar tooth
前磨齿[qián mó chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄛˊ ㄔˇ, 前磨齿 / 前磨齒] premolar tooth
齿根[chǐ gēn, ㄔˇ ㄍㄣ, 齿根 / 齒根] root of tooth
锯齿[jù chǐ, ㄐㄩˋ ㄔˇ, 锯齿 / 鋸齒] sawtooth
锯齿形[jù chǐ xíng, ㄐㄩˋ ㄔˇ ㄒㄧㄥˊ, 锯齿形 / 鋸齒形] sawtooth shape; zigzag
上口齿[shàng kǒu chǐ, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ ㄔˇ, 上口齿 / 上口齒] supraoral tooth
[yá, ㄧㄚˊ, 牙] tooth; ivory
牙刷[yá shuā, ㄧㄚˊ ㄕㄨㄚ, 牙刷] toothbrush
牙痛[yá tòng, ㄧㄚˊ ㄊㄨㄥˋ, 牙痛] toothache
牙签[yá qiān, ㄧㄚˊ ㄑㄧㄢ, 牙签 / 牙簽] toothpick
牙签[yá qiān, ㄧㄚˊ ㄑㄧㄢ, 牙签 / 牙籤] toothpick
牙膏[yá gāo, ㄧㄚˊ ㄍㄠ, 牙膏] toothpaste
齿[chǐ, ㄔˇ, 齿 / 齒] tooth
智齿[zhì chǐ, ㄓˋ ㄔˇ, 智齿 / 智齒] wisdom tooth

tooth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks)
お歯黒[おはぐろ, ohaguro] (n) tooth blackening
セメント質[セメントしつ, semento shitsu] (n) cementum (hard connective tissue covering the tooth root); cement
ペーシュ・カショーロ;ペーシュカショーロ[, pe-shu . kasho-ro ; pe-shukasho-ro] (n) payara (Hydrolycus scomberoides); dog tooth characin; vampire fish
仏牙[ぶつげ, butsuge] (n) {Buddh} tooth of Buddha recovered from his cremated ashes
八重歯[やえば, yaeba] (n) double tooth; protruding tooth (like a fang); high canine
歯噛み[はがみ, hagami] (n,vs) grinding of the teeth; involuntary nocturnal tooth grinding
歯固め;歯固(io)[はがため, hagatame] (n) (1) tooth hardening toy (for infants); teether; teething ring; (2) tooth hardening meal; New Year's feast
歯槽[しそう, shisou] (n,adj-no) (dental) alveolus; (dental) alveoli; socket in the jaw containing the root of a tooth
歯磨き(P);歯磨[はみがき, hamigaki] (n,vs) (1) dental brushing; brushing one's teeth; (2) dentifrice; toothpaste; tooth powder; (P)
歯軋り;歯ぎしり[はぎしり, hagishiri] (n,vs) (1) involuntary nocturnal tooth grinding; bruxism; (2) grinding one's teeth out of anger or vexation
添い歯[そいば, soiba] (n) (See 八重歯・やえば) double tooth; protruding tooth (like a fang)
知恵歯[ちえば, chieba] (n) wisdom tooth
知歯;智歯[ちし, chishi] (n) wisdom tooth
糸切り歯;糸切歯[いときりば, itokiriba] (n) (See 犬歯) canine tooth
虫歯(P);齲;齲歯[むしば(P);うし(齲歯), mushiba (P); ushi ( u ha )] (n,adj-no) cavity; tooth decay; decayed tooth; caries; (P)
親知らず;親不知[おやしらず, oyashirazu] (n) wisdom tooth
鬼歯[おにば, oniba] (n) protruding tooth (like a fang)
齲蝕;う蝕[うしょく, ushoku] (n) tooth decay; dental caries
アカマタ;あかまた[, akamata ; akamata] (n) Ryukyu odd-tooth snake (Dinodon semicarinatum)
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[, indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean)
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine
カマヒレザメ[, kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus)
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species)
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth
コクテンサザナミハギ[, kokutensazanamihagi] (n) twospot surgeonfish (Ctenochaetus binotatus, species of bristletooth tang native to the Indo-Pacific)
サーベルタイガー[, sa-berutaiga-] (n) (abbr) sabre-toothed tiger (prehistoric feline, Smilodon californicus) (wasei
サザナミハギ[, sazanamihagi] (n) striated surgeonfish (Ctenochaetus striatus, species of bristletooth tang native to the Indo- Pacific)
サザナミハギ属[サザナミハギぞく, sazanamihagi zoku] (n) Ctenochaetus (genus of bristletooth tangs in the family Acanthuridae)
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839)
テンイバラザメ[, ten'ibarazame] (n) straight-tooth weasel shark (Paragaleus tengi, species of Western Pacific weasel shark found from Japan to Viet Nam)
トミニサージョンフィッシュ;トミニサージャンフィッシュ[, tominisa-jonfisshu ; tominisa-janfisshu] (n) Tomini surgeonfish (Ctenochaetus tominiensis, species of bristletooth tang from the Western Central Pacific)
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste
ブルートゥース[, buru-tou-su] (n) {comp} Bluetooth (variety of short-range wireless LAN)
ホワイトテールドサージョンフィッシュ[, howaitote-rudosa-jonfisshu] (n) Ctenochaetus flavicauda (species from the Central Pacific, smallest bristletooth tang of its genus)
マジェラン鮎並;マジェラン鮎魚女[マジェランあいなめ;マジェランアイナメ, majieran ainame ; majieran'ainame] (n) (uk) Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides); Chilean sea bass
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブルートゥース[ぶるーとうーす, buru-tou-su] Bluetooth

tooth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอบของหวาน ๆ[v. exp.] (chøp khøngw) EN: have a sweet tooth FR: apprécier les sucreries
ดอกไม้[n.] (døkmāi) EN: baby tooth ; child milk-tooth FR:
ฟัน[n.] (fan) EN: tooth ; teeth [pl] FR: dent [f]
ฟันคุด[n. exp.] (fan khut) EN: wisdom tooth FR: dent de sagesse [f]
ฟันกราม[n.] (fan krām) EN: molar ; molar tooth FR: molaire [f]
ฟันหลอ[n. exp.] (fan lø) EN: broken tooth FR: dent cassée [f]
ฟันน้ำนม[n.] (fan nāmnom) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth FR: dent de lait [f]
ฟันผุ[n. exp.] (fan phu) EN: decayed tooth ; bad tooth ; dental caries ; caries ; tooth decay ; dental decay FR: carie dentaire [f] ; carie [f] ; dent cariée [f] ; dent gâtée [f]
ฟันปลอม[n. exp.] (fan pløm) EN: false tooth ; false teeth ; false denture FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟันซ้อน[n. exp.] (fan søn) EN: tooth growing in front/behind another tooth FR:
ฟันแท้[n.] (fanthaē) EN: tooth FR:
ฟันถาวร[n. exp.] (fan thāwøn) EN: tooth FR: dent définitive [f]
ฟันเทียม[n. exp.] (fan thīem) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
เห็ดสมองลิง[n. exp.] (het samøng ) EN: Hericium erinaceus ; Lion's Mane Mushroom ; Bearded Tooth Mushroom ; Satyr's Beard ; Bearded Hedgehog Mushroom ; pom pom mushroom ; Bearded Tooth Fungus FR:
หอยงาช้าง[n. exp.] (høi ngāchān) EN: tusk shell ; tooth shel ; Dentalium longitrorsum FR:
การบูรณะฟัน[n. exp.] (kān būrana ) EN: tooth restoration FR:
การฟอกสีฟัน[n. exp.] (kān føksī f) EN: dental bleaching ; tooth whitening FR:
การถอนฟัน[n. exp.] (kān thøn fa) EN: drawing a tooth FR: extraction d'une dent [f]
เขี้ยว[n.] (khīo) EN: canine tooth ; eyetooth ; fang FR: croc [m] ; canine [f]
เขี้ยวแก้ว[n.] (khīokaēo) EN: venom tooth ; venomous fang ; snake's fangs FR:
ข่อย[n.] (khǿi) EN: Siamese rough bush ; tooth brush tree ; Streblus asper FR: Streblus asper
ครอบฟัน[v. exp.] (khrøp fan) EN: crown a tooth FR:
กราม[n.] (krām) EN: molar ; molar tooth ; grinders FR: molaire [f] ; dent de sagesse [f]
กรอฟัน[v. exp.] (krø fan) EN: drill a tooth ; grind a tooth down FR: creuser une dent
ปากกัดตีนถีบ[X] (pāk kat tīn) EN: tooth and nail FR:
พระเขี้ยวแก้ว[n. prop.] (Phra Khīoka) EN: a tooth of the Buddha FR:
พระทาฐธาตุ[X] (Phra Thāt T) EN: a tooth of the Buddha FR:
พระทนต์[n.] (phra thon) EN: tooth FR:
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน = ตาต่อตาฟันต่อฟัน[xp] (tā tø tā fa) EN: an eye for an eye, a tooth for a tooth ; tit for tat FR: œil pour œil, dent pour dent
ทันต์[n.] (than) EN: tooth ; tusk FR: dent [f] ; défense [f]
ทาฐธาต[n.] (thātthathāt) EN: tooth relic of the Buddha FR:
ทนต์[n.] (thon) EN: tooth FR:
ถอนฟัน[v. exp.] (thøn fan) EN: pull a tooth ; extract a tooth FR: arracher une dent ; extraire une dent
ทนต-[pref.] (thonta-) EN: tooth FR:
ตีนถีบปากกัด[v. exp.] (tīn thip pā) EN: fight tooth and nail FR:
อาการปวดฟัน[n. exp.] (ākān pūat f) EN: toothache FR: mal de dents [m]
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
บลูทูธ[TM] (Blūthūt) EN: Bluetooth FR:
ด้วงคีมฟันเลื่อยใต้[n. exp.] (dūang khīm ) EN: Sawtoothed Stag Beetle FR:
ฟังก์ชันฟันเลื่อย[n. exp.] (fangchan fa) EN: sawtooth function FR: fonction en dents de scie [f]

tooth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerzahn {m} [electr.]armature tooth
Außenverzahnung {f}external tooth system
Nagezahn {m}rodent front tooth
Sägezahnprofil {n}saw tooth tread design
Zahnriemen {m} [techn.]timing belt; toothed belt; tooth belt
Alligator-Dübel {m}toothed ring
Eckzahn {m} [anat.]cuspid; eyetooth
Kristallkoralle {f} (Galaxea fascicularis) [zool.]tooth coral
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Beißerchen {pl} (Kindersprache für Zähne)toothy-pegs
Japanischer Schnabelwal {m} [zool.]ginkgo-toothed beaked whale; Japanese beaked whale (Mesoplodon ginkgodens)
Layard-Schnabelwal {m} [zool.]strap-toothed whale; strap-toothed beaked whale; Layard's beaked whale (Mesoplodon layardii)
Sägezahndiagramm {n}sawtooth diagram
Südlicher Schnabelwal {m} [zool.]Arnoux's beaked whale; southern four-toothed whale; southern beaked whale; New Zealand beaked whale; southern giant bottlenose whale; southern porpoise whale (Berardius arnuxii)
Zahngrund {m}tooth depth
Zahnlückenprüfgerät {n}tooth spacing tester
Zahnrad {n}toothed wheel
Zahnwale {pl} [zool.]toothed whales; odontocetes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tooth
Back to top