ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teenager

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teenager*, -teenager-

teenager ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teenager (n.) บุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี See also: คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, วัยรุ่น Syn. adolescent, teen, youngster
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
teenagerวัยรุ่น [ดู adolescence] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teenager วัยรุ่น บุคคลที่อายุระหว่าง 13-19 ปี [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัยจ๊าบ (n.) teenager See also: adolescent Syn. วัยรุ่น, วัยคะนอง
วัยรุ่น (n.) teenager See also: adolescent, youth, juvenile
วัยโจ๋ (n.) teenager See also: adolescent Syn. วัยจ๊าบ, วัยรุ่น, วัยคะนอง
หนุ่มสาว (n.) teenager See also: youth, teen, youngster Syn. วัยรุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Couldn't you forget about being a cool teenager just for one night?พี่อย่าลืมสิว่าเมื่อก่อนเราสนุกกันแค่ไหน?
He's a teenager now. Let's give him a shot.ลูกเราโตแล้วนะ, คงต้องปล่อยเขาไปแล้วล่ะ
But wouldn't it be great if number one this Christmas wasn't some smug teenager but an old ex-heroin addict searching for a comeback at any price?จะไม่ใช่เพลงวัยรุ่นใสๆ แต่เป็นเพลงของไอ้แก่ที่อยากจะกลับมาดังใหม่น่ะ
Every teenager has a bit of wolf within himself.เด็กวัยรุ่นทุกคน ย่อมมีอสูรกายแฝงอยู่ในตัวเองทั้งนั้น
I suppose there will be generation gap between a growing teenager and me who is living the latter years of my life.ฉันคิดว่าจะมีช่องว่างระหว่างเด็กกับฉันผู้ซึ่งมีอายุมาก
What do you care about some bratty teenager anyway?แค่เด็กใจแตกคนนึงคุณจะแคร์อะไร
Then when you're a teenager you don't wanna have anything to do with him.แต่พอคุณเป็นวัยรุ่น... ...คุณก็ไม่อยากทำอะไรกับเขาเลย
She started smoking when she was a teenager and never stopped.เธอเริ่มสูบบุหรี่ตอนเป็นวัยรุ่น และไม่เคยเลิก
When he came to me as a teenager and told me of his inner demons,ขานั้นมีปีศาจร้ายสิงสู่อยู่ข้างใน และคอยที่จะทำให้เค้าผิดปรกติไปเรื่อยๆ
Is this the perfect teenager or what?เป็นเด็กวัยรุ่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยจริงมั๊ย หรือว่าไงนะ
You know, this perfect teenager thing is really starting to chap my ass.รู้ไหม เด็กวัยรุ่นที่สมบูรณ์แบบคนเนี้ย กำลังทำให้ฉันหน้าแตก
A teenager came in... The clinic this morning,วัยรุ่น มาที่ คลีนิคเมื่อเช้านี้

teenager ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กวัยรุ่น[n. exp.] (dek wairun) EN: young teenager FR: jeune adolescent [m]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager ; miss FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f] ; petite fille [f]
หนุ่มเหน้า[n.] (numnao) EN: youngster ; youth ; teenager ; young man FR: adolescent [m] ; ado [m] (abrév. - fam.)
ผู้ชายวัยรุ่น[n. exp.] (phūchāi wai) EN: male teenager FR: adolescent [m]
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: teenager ; adolescent ; youngster ; youth ; juvenile ; teens [pl] FR: adolescent [m] ; jeune [m, f] ; ado [m]
คนหนุ่มสาว[n. exp.] (khon num sā) EN: young people ; teenagers ; youth FR: jeunes gens [mpl] ; ados [mpl] (fam.)
ในหมู่วัยรุ่น[X] (nai mū wair) EN: among teenagers FR: parmi les jeunes ; chez les jeunes
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
วัยรุ่นไทย[n. exp.] (wairun Thai) EN: Thai teenagers FR: jeunesse thaïlandaise [f] ; jeunes Thaïs [mpl] ; adolescents thaïlandais [mpl]

teenager ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendliche {m,f}; Jugendlicher; Teenager
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany)
Idol {n} | Teenageridol

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teenager
Back to top