ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toy*, -toy-

toy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toy (n.) ของเล่น Syn. miniature, diminutive, babylike
toy (n.) ของจำลอง See also: ชองชิ้นเล็กๆ Syn. miniature, diminutive, babylike
toy with (phrv.) คิดเล่นๆเรื่อง Syn. play with, trifle with
toy with (phrv.) เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น See also: เกี้ยว, จีบเล่น Syn. dally with, play with, sport with, trifle with
English-Thai: HOPE Dictionary
toy(ทอย) n. ของเล่น,เครื่องเล่น,ของเด็กเล่น,สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย,ของกระจอก,สัตว์ที่มีขนาดเล็ก,บุคคลร่างเตี้ย,สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การผ่อนคลายอารมณ์,การละเล่น,หมวกผู้หญิงสก๊อตแลนด์สมัยก่อนที่มีส่วนที่ยาวคลุมถึงไหล่. adj. ใช้เป็นของเล่น,เหมือนของเล่น. vi. เล่น
English-Thai: Nontri Dictionary
toy(n) เครื่องเล่น,ของเล่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toy dogsสุนัขพันธุ์เล็ก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของเด็กเล่น (n.) toy Syn. ของเล่นเด็ก, ของเล่น
ของเล่น (n.) toy See also: plaything Syn. ของเด็กเล่น
ของเล่นเด็ก (n.) toy Syn. ของเล่น
prep (n.) โรงเรียนเตรียม (คำย่อของ preparatoy)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He made her a toy houseเขาทำบ้านของเล่นให้เธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's your little toy candy shop.ยังมี ร้านขายขนมเล็กๆด้วยนะเนี่ย
My parents gave me a toy fife when I started walking.พ่อ-แม่ ให้แตรของเล่นตอนฉันหัดเดิน.
Don't toy with me!อย่าทำเป็นเล่นกับข้า อาบู
That's strange. That's the second toy complaint we've had.นั่นแปลกที่เดียว นั่นเป็นของเล่นตัวที่สองที่มาร้องทุกข์กับเรา
You'd think they'd never seen a new toy before.นายคิดว่าเขาไม่เคยเห็นของเล่นใหม่ๆมาก่อนรึไง
Available at all Al's Toy Barn outlets in the Tri-county area.หาได้ตามร้านขายของเล่นชั้นนำ ทั่วไป
Bein' a toy is a lot better than bein' a, a Space Ranger.เป็นของเล่นที่ดีกว่าของเล่นทั่วไป ทหารอวกาศ
Any other toy would give up his moving parts just to be you.ของเล่นตัวอื่นอยากเปลี่ยนตัวเอง เพื่อให้เป็นเหมือนนาย
Mean, I mean, what chance does a toy like me have... against a Buzz Lightyear action figure?หมายความว่า ฉันหมายความว่า ของเล่นอย่างฉัน จะเอาอะไร... เอาอะไรไปสู้กับ บัซ ไลท์เยียล์?
There's a good toy down there, and he's gonna be blown to bits in a few minutes.ที่ถูกเอาลงไปนั่นเป็นของเล่นที่ดี และเขา จะถูกทำลายในอีกไม่กี่นาทีนี้
When Onizuka was here without the toy it was fun every dayเมื่อโอนิซึกะยังอยู่ที่นี่ แม้ไม่มีของเล่นพวกนี้ แต่มันก็สนุกได้ทุกวัน
The Happy-Go-Lucky Toy Company of Quahog, Rhode Island has released highly unsafe products into the retail market.ดูเหมือนว่า บริษัทแฮปปี้ โก ลัคกี้ ที่เมืองโควฮ็อก รัฐโร็ด ไอร์แลนด์ ได้หลุดสินค้าที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งมายังตลาด

toy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积木[jī mù, ㄐㄧ ㄇㄨˋ, 积木 / 積木] toy building blocks
卡拉马佐夫兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 卡拉马佐夫兄弟 / 卡拉馬佐夫兄弟] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基
公仔[gōng zǐ, ㄍㄨㄥ ㄗˇ, 公仔] doll; cuddly toy
陀思妥耶夫斯基[Tuó sī tuǒ yē fū sī jī, ㄊㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛˇ ㄧㄝ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, 陀思妥耶夫斯基] Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821-1881), great Russian novelist, author of Crime and Punishment 罪與罰|罪与罚
乐高[Lè gāo, ㄌㄜˋ ㄍㄠ, 乐高 / 樂高] Lego (toys)
玩具[wán jù, ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, 玩具] plaything; toy
玩意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, 玩意儿 / 玩意兒] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc)
[wán, ㄨㄢˊ, 玩] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment
丰田[fēng tián, ㄈㄥ ㄊㄧㄢˊ, 丰田 / 豐田] Toyota (car company)

toy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトグッズ[, adarutoguzzu] (n) sex toy (wasei
おもちゃ屋;玩具屋[おもちゃや, omochaya] (n) toy shop
ガシャポン;ガチャポン[, gashapon ; gachapon] (n) capsule-toy vending machine; machine-vended capsule toy
チャグチャグ馬コ;チャグチャグ馬こ[チャグチャグうまコ(チャグチャグ馬コ);チャグチャグうまこ(チャグチャグ馬こ), chaguchagu uma ko ( chaguchagu uma ko ); chaguchagu umako ( chaguchagu uma ko )] (n) (1) Chagu Chagu Horse Festival (of Iwate Prefecture); (2) small wooden horse toy with bells on its neck (made in Iwate prefecture)
トイピアノ[, toipiano] (n) toy piano
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate
兵隊人形[へいたいにんぎょう, heitainingyou] (n) toy soldier; soldier figurine
弄び物;もてあそび物;弄物(io)[もてあそびもの, moteasobimono] (n) plaything; toy
歯固め;歯固(io)[はがため, hagatame] (n) (1) tooth hardening toy (for infants); teether; teething ring; (2) tooth hardening meal; New Year's feast
浮人形[うきにんぎょう, ukiningyou] (n) (obsc) plastic toy (e.g. fish) suspended in a sealed glass tube filled with fluid; toy for use in the bath
玩弄[がんろう, ganrou] (n,vs) make sport of; toy with; play with
破魔弓[はまゆみ, hamayumi] (n) (ceremonial) bow used to drive off evil; toy bow and arrow
竹とんぼ;竹蜻蛉[たけとんぼ, taketonbo] (n) small wooden Japanese toy that flies when spun between the palms of one's hands
線香花火[せんこうはなび, senkouhanabi] (n) (See 花火線香) toy fireworks; sparklers
縫いぐるみ;縫い包み[ぬいぐるみ, nuigurumi] (n) stuffed toy; plush toy; plush toys; soft toy; cuddly toy
花火線香[はなびせんこう, hanabisenkou] (n) (rare version) (See 線香花火) toy fireworks; sparklers
赤べこ[あかべこ, akabeko] (n) toy from Fukushima prefecture in the shape of a red cow, also used as a talisman against smallpox
遊び道具[あそびどうぐ, asobidougu] (n) plaything; toy
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu"
アタッチメントユニットインタフェース[, atacchimentoyunittointafe-su] (n) {comp} attachment unit interface; AUI
あっと言う間;あっという間;あっとゆう間[あっというま(あっと言う間;あっという間);あっとゆうま(あっと言う間;あっとゆう間), attoiuma ( atto iu kan ; attoiu kan ); attoyuuma ( atto iu kan ; attoyuu kan )] (exp) (See あっと言う間に) a blink of time (lit
あっと言う間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit
エレガンスユニコーンフィッシュ;エレガントユニコーンフィッシュ[, eregansuyuniko-nfisshu ; eregantoyuniko-nfisshu] (n) elegant unicornfish (Naso elegans, species of Indian Ocean tang)
おわら風の盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama)
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
クラフトユニオン[, kurafutoyunion] (n) craft union
クロイツフェルトヤコブ病[クロイツフェルトヤコブびょう, kuroitsuferutoyakobu byou] (n) Creutzfeldt-Jakob disease; CJD
コートヤード[, ko-toya-do] (n) courtyard
ことゆえ無し;事故無し[ことゆえなし, kotoyuenashi] (exp) (arch) (See 事故・ことゆえ・1) without incident
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year)
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down
ちっとやそっと[, chittoyasotto] (exp) small amount; bit; smidgen
ドゥーイットユアセルフ(P);ドゥイットユアセルフ[, dou-ittoyuaserufu (P); douittoyuaserufu] (n) do-it-yourself; (P)
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with)
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted
トルストイアン[, torusutoian] (n,adj-no) Tolstoyan; Tolstoian
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named
プロポ[, puropo] (n) (abbr) (See プロポーショナルコントロールシステム) transmitter for radio-controlled toys, etc.
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI)
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority
ネットユーザ[ねっとゆーざ, nettoyu-za] net user, network user
リモートユーザ[りもーとゆーざ, rimo-toyu-za] remote user

toy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของเล่น[n.] (khønglen) EN: toy ; plaything FR: jouet [m] ; jeu [m] ; joujou [m] (enf.)
ของเล่นเด็ก[n. exp.] (khønglen de) EN: toy ; plaything FR: jouet [m] ; jeu [m] ; joujou [m] (enf.)
ละครยก[n.] (lakhønyok) EN: toy theater FR: théâtre miniature [m]
ลูกโป่ง[n.] (lūkpōng) EN: balloon ; toy balloon FR: ballon d'enfant [m] ; ballon (de baudruche) [m]
ร้านขายของเล่นเด็ก[n. exp.] (rān khāi kh) EN: toy shop FR: magasin de jouets [m]
ร้านของเล่น[n. exp.] (rān khøngle) EN: toy shop FR: magasin de jouets [m]
ตุ๊กตาล้มลุก[n.] (tukkatāloml) EN: rocking doll ; weeble wobble ; roly-poly toy FR:
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārā) EN: citizens ; people ; subjects FR: citoyen [m] ; sujet [m]
บรรดาประชาชน[n. exp.] (bandā prach) EN: FR: tous les citoyens
ชายชาว[n.] (chāi chāo) EN: man FR: citoyen [m] ; habitant [m]
ชำระ[v.] (chamra) EN: wash ; clean ; have an ablution FR: nettoyer ; laver ; épurer
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people ; folk ; national FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; ressortissant [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวอเมริกัน ; ชาวอเมริกา[n. prop.] (chāo Amērik) EN: American FR: Américain [m] ; Américaine [f] ; ressortissant américain [m] ; citoyen américain [m] ; Ricain [m] (fam.)
ชาวอังกฤษ[n. prop.] (chāo Angkri) EN: English ; British ; Briton ; Brit (inf.) FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m] ; Angliche [m] (fam., vx)
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; laypeople ; grassroots ; locals ; neighbours FR: villageois [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; citoyens [mpl] ; laïcs [mpl] ; voisins [mpl]
ชาวบ้านธรรมดา[n. exp.] (chāobān tha) EN: ordinary folks FR: citoyen ordinaire [m] ; citoyen lambda [m]
ชาวเบลเยี่ยม[n. prop.] (chāo Bēnyīe) EN: Belgian FR: Belge [m, f] ; ressortissant belge [m] ; citoyen belge [m]
ชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (chāo Farang) EN: French ; Frenchie (inf.) FR: Français [m] ; Française [f] ; ressortissant français [m] ; citoyen français [m]
ชาวอินเดีย[n. prop.] (chāo Indīa) EN: Indian FR: Indien [m] ; Indienne [f] ; ressortissant indien [m] ; citoyen indien [m]
ชาวอิตาลี[n. prop.] (chāo Itālī) EN: Italian FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
ชาวอิตาเลียน[n. prop.] (chāo Itālīe) EN: Italian FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
ชาวจีน[n. prop.] (chāo Jīn) EN: Chinese FR: Chinois [m] ; Chinoise [f] ; ressortissant chinois [m] ; citoyen chinois [m]
ชาวเกาหลี[n. prop.] (chāo Kaolī) EN: Korean FR: Coréen [m] ; Coréenne [f] ; ressortissant coréen [m] ; citoyen coréen [m]
ชาวเลบานอน[n. prop.] (chāo Lēbānø) EN: Lebanese ; Lebanese national FR: Libanais [m] ; ressortissant libanais [m] ; citoyen libanais [m]
ชาวโลก[n. exp.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth ; the world FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
ชาวประเทศ[n. exp.] (chāo prathē) EN: FR: citoyen ... (+pays) [m]
ชาวสวีเดน[n. prop.] (chāo Sawīdē) EN: Swede FR: Suédois [m] ; Suédoise [f] ; ressortissant suédois [m] ; citoyen suédois [m]
ชาวสวิส[n. prop.] (chāo Sawit) EN: Swiss FR: Suisse [m, f] ; Suissesse [f] ; ressortissant suisse [m] ; citoyen suisse [m]
ชาวเยอรมัน[n. prop.] (chāo Yoēram) EN: German FR: Allemand [m] ; ressortissant allemand [m] ; citoyen allemand [m]
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดโต๊ะ[v. exp.] (chet to) EN: clean the table FR: nettoyer la table ; essuyer la table
โดยไม่โต้แย้ง[adv.] (dōi mai tōy) EN: without contradiction FR:
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless FR: impitoyable ; implacable
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
การล้าง[n.] (kān lāng) EN: rubbing FR: nettoyage [m]
การทำความสะอาด[n. exp.] (kān tham kh) EN: clearance FR: nettoyage [m]
การโต้แย้ง[n.] (kān tōyaēng) EN: argument ; dispute FR: controverse [f] ; polémique [f] ; dispute [f]
การโต้แย้งด้วยเหตุผล[n. exp.] (kān tōyaēng) EN: dialectic FR: dialectique [f]
การโต้แย้งข้อกล่าวหา[n. exp.] (kān tōyaēng) EN: rebuttal FR:

toy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Babyspielzeug {n}baby toy
Managerspielzeug {n}executive toy
Spielwarenfabrik {f}toy factory
Zierfisch {m}toy fish
Zwergpudel {m} [zool.]toy poodle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toy
Back to top