ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

track

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *track*, -track-

track ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
track (n.) หนทาง See also: เส้นทาง, ถนน
track (n.) รางรถไฟ See also: รางคู่ขนาน
track (n.) ลู่ See also: ลู่สำหรับวิ่ง
track (n.) ร่องแผ่นเสียง
track (n.) ร่องเสียงในเทปแม่เหล็ก
track (vt.) ติดตาม See also: ตามรอย
track (vi.) ติดตาม See also: ตามรอย
track and field (n.) กรีฑา
track meet (n.) การแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
track record (n.) สถิตของการแข่งขันกรีฑา
track shoe (n.) รองเท้าพื้นตะปูใช้เล่นกีฬา
track-and-field (adj.) เกี่ยวกับกรีฑา
trackage (n.) ทางทั้งหมด See also: ความยาวของทางทั้งหมด
trackwalker (n.) ผู้เดินตรวจทางรถไฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
track ballแทร็คบอลล์ ลูกกลมควบคุมหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูล ใช้ปฏิบัติงานได้ในทำนองเดียว กับเมาส์ นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (notebook) อยู่ใกล้ ๆ กับแป้นพิมพ์ ช่วยทำให้โน้ตบุ๊กมีขนาดกระทัดรัดขึ้น มีลักษณะเป็นลูก กลม ๆ หมุนรอบตัวได้เหมือนลูกกลมที่อยู่ใต้เมาส์นั่นเอง
track meetn. การแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
trackage(แทรคฺ'คิจฺ) n. ทางทั้งหมด,ทางรถไฟทั้งหมด,ความยาวทั้งหมดของทาง,สิทธิในการใช้ทางรถไฟ,ค่าสิทธิดังกล่าว,ค่ารถ,ค่าบรรทุก,เรือที่ใช้ลากเรือ
trackingหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน letter spacing
English-Thai: Nontri Dictionary
track(n) รอยเท้า,ทางเดิน,ทางเกวียน,ทางรถไฟ,ลู่วิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
track๑. วง๒. ร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
track ballลูกกลมควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tracking systemระบบค้นหาและติดตาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trackแนวทาง [TU Subject Heading]
Trackingการตามรอย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางวิ่ง (n.) track See also: trail, path, line Syn. แนว, ทาง, เลน
ลู่ (n.) track See also: trail, path, line Syn. แนว, ทาง, ทางวิ่ง, เลน
กรีฑาประเภทลู่ (n.) track and road Ops. กรีฑาประเภทลาน
นอกลู่นอกทาง (v.) off the track See also: go astray Syn. นอกทาง, นอกคอก, นอกรีต
ร่องเสียง (n.) sound track See also: audio track
รอยเกวียน (n.) cart track See also: cart line
เข้าที่เข้าทาง (v.) put on the right track Syn. เข้าที่
เข้ารูปเข้ารอย (v.) put on the right track Syn. เข้าที่, เข้าที่เข้าทาง
เสียงในฟิล์ม (n.) soundtrack See also: sound track
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"De Camp Town race track five miles long, all the doo-dah day!♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪
I hired you people to try to get a little track laid not to jump around like a bunch of Kansas City faggots!ฉันจ้างมาวางรางรถไฟนะ ...ไม่ใช่มาเต้นเหยงๆ ยังกับม้า
"Camp Town race track five miles long, oh, doo-dah day.♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪
But whenever I talk about Elaine, I get so carried away. I lose all track of time.แต่ผมพูดถึงอีเลนเมื่อไหร่ ผมจะหยุดไม่อยู่ ลืมเวลาไปเลย
How the hell are we supposed to keep track of how many we got left?ไม่งั้นจะรู้ได้ไง ว่าจับไปกี่ตัวแล้ว
He can track a falcon on a cloudy day.พระองค์สามารถล่าเหยี่ยวได้แม้จะเป็นวันที่มีเมฆบัง
And you cannot track that, not with a thousand bloodhounds.และท่านไม่มีวันติดตามพวกเราทัน ไม่ใช่ด้วยสุนัขล่าเนื้อนับพันตัว
At sunrise, I will track him down, and have his skin hanging on the wall!ทันทีที่ตะวันขึ้นNฉันจะตามล่ามันเอาหนังมันมาแขวนที่ผนัง
Hey, he's coming from the wrong side of the track to start with.เฮ้ เขาเริ่มเล่นผิดฝั่งของถนน
I lost track of you after Washington. Yeah.ไม่ได้ข่าวนายเลยหลังจากลาออก
Lost track of you after the Reagan thing.หลังจากเรแกนถูกยิง นายหายไปเลย
'Your task is not only to track down and destroy this beast, but also to dispose of its gigantic corpse."หน้าที่ของคุณ ไม่เพียงแต่ต้องปลิดชีวิตสัตว์ร้ายนั่น" "แต่ต้องกำจัดร่างของมัน"

track ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劣迹[liè jì, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 劣迹 / 劣跡] bad record (esp. of a public official); unsavory track record
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 云雾径迹 / 雲霧徑跡] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)
脱线[tuō xiàn, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄢˋ, 脱线 / 脫線] derailment; to jump the track (of train); to derail
田径运动[tián jìng yùn dòng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 田径运动 / 田徑運動] track and field sports
复线[fù xiàn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 复线 / 復線] multiple track (e.g. rail); multi-lane (e.g. highway); the complex line (math.)
业绩[yè jì, ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 业绩 / 業績] performance; track record; outstanding achievement; yield (of investment)
追寻[zhuī xún, ㄓㄨㄟ ㄒㄩㄣˊ, 追寻 / 追尋] pursue; to track down; to search
径赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 径赛 / 徑賽] track events (athletics competition)
田径[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 田径 / 田徑] track and field (athletics)
田径赛[tián jìng sài, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 田径赛 / 田徑賽] track and field competition
行踪[xíng zōng, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄨㄥ, 行踪 / 行蹤] whereabouts; (lose) track (of)
跑道[pǎo dào, ㄆㄠˇ ㄉㄠˋ, 跑道] athletic track; runway; track
履带[lǚ dài, ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ, 履带 / 履帶] caterpillar track; shoes and belt
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 对头 / 對頭] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 轨 / 軌] course; path; track; rail
标柱[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标柱 / 標柱] distance marker; pole marking distance on racetrack
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, 成规 / 成規] established rules; the beaten track
熟路[shú lù, ㄕㄨˊ ㄌㄨˋ, 熟路] familiar road; beaten track
足迹[zú jì, ㄗㄨˊ ㄐㄧˋ, 足迹 / 足跡] footprint; track; spoor
[zōng, ㄗㄨㄥ, 踪 / 蹤] footprint; trace; tracks
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, 接轨 / 接軌] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt
脱轨[tuō guǐ, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄟˇ, 脱轨 / 脫軌] leave the rails; derail; jump the track
轨迹[guǐ jì, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, 轨迹 / 軌跡] locus; orbit; trajectory; track
赛场[sài chǎng, ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, 赛场 / 賽場] racetrack; field (for athletics competition)
赛马场[sài mǎ chǎng, ㄙㄞˋ ㄇㄚˇ ㄔㄤˇ, 赛马场 / 賽馬場] race course; race ground; race track
铁轨[tiě guǐ, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄟˇ, 铁轨 / 鐵軌] rail; railroad track
铁道[tiě dào, ㄊㄧㄝˇ ㄉㄠˋ, 铁道 / 鐵道] railway line; rail track
车辙[chē zhé, ㄔㄜ ㄓㄜˊ, 车辙 / 車轍] rut (of a wagon); track
[zhé, ㄓㄜˊ, 辙 / 轍] rut; track
臭迹[chòu jì, ㄔㄡˋ ㄐㄧˋ, 臭迹 / 臭跡] scent (smell of person or animal used for tracking)
枕木[zhěn mù, ㄓㄣˇ ㄇㄨˋ, 枕木] sleeper (wooden support for railway track)
死心眼儿[sǐ xīn yǎn r, ㄙˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, 死心眼儿 / 死心眼兒] stubborn; obstinate; having a one-track mind
唱臂[chàng bì, ㄔㄤˋ ㄅㄧˋ, 唱臂] tone-arm (tracking arm of gramophone)
径迹[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 径迹 / 徑跡] track; trajectory; path; way; means; diameter; directly
有轨[yǒu guǐ, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ, 有轨 / 有軌] tracked (tramcar)
无轨[wú guǐ, ˊ ㄍㄨㄟˇ, 无轨 / 無軌] trackless
踪迹[zōng jì, ㄗㄨㄥ ㄐㄧˋ, 踪迹 / 蹤跡] tracks; trail; footprint; trace; vestige
迳赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 迳赛 / 逕賽] track
迳迹[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 迳迹 / 逕跡] track
轧道车[yà dào chē, ㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄔㄜ, 轧道车 / 軋道車] trolley for inspecting rail track

track ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトコース[, autoko-su] (n) (1) outside track (wasei
インコース[, inko-su] (n) (1) inside track (wasei
オールシーズントラック[, o-rushi-zuntorakku] (n) all-season track
シャカシャカ[, shakashaka] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track suit (when worn as street fashion)
シャカシャカパンツ[, shakashakapantsu] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track pants (when worn as street fashion)
シャカパン[, shakapan] (n) (abbr) (sl) (See シャカシャカ) nylon track pants (when worn as street fashion)
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P)
トラックアクセス時間[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] (n) {comp} track access time
トラック密度[トラックみつど, torakku mitsudo] (n) {comp} track density
ノンキャリア[, nonkyaria] (n) non career (i.e. civil servants not on track for high-ranking positions)
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] (n) {comp} defective track
星取表;星取り表[ほしとりひょう, hoshitorihyou] (n) chart used to keep track of sumo wrestler's records during the tournament
気が散る;気がちる[きがちる, kigachiru] (exp,v1) to get distracted; to jump off the track
水船[みずぶね, mizubune] (n) (1) water trough; track pan; cistern; water tank; (2) (See 給水船) boat transporting water (esp. drinking water); water boat; (3) waterlogged boat; (4) coffin
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] (n) {comp} feed track; sprocket track
追い詰める;追いつめる[おいつめる, oitsumeru] (v1,vt) to corner; to drive to the wall; to run down; to track down; to chase after
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well
カップリング曲[カップリングきょく, kappuringu kyoku] (n) coupling track; B side; B-side
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P)
サイクリング道路[サイクリングどうろ, saikuringu douro] (n) cycling track; cycling road
サウンドトラック[, saundotorakku] (n) soundtrack
サブトラック[, sabutorakku] (n) subtrack
サントラ[, santora] (n) (abbr) soundtrack; (P)
シリアルトラックボール[, shiriarutorakkubo-ru] (n) {comp} serial trackball
トラックボール[, torakkubo-ru] (n) trackball
トラックマン[, torakkuman] (n) trackman
バックトラック[, bakkutorakku] (n,vs) backtrack
フレッシャー[, furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee
フレッシュマン[, furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P)
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P)
ラッセル車[ラッセルしゃ, rasseru sha] (n) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle
一本気[いっぽんぎ, ippongi] (adj-na,n) (a) one-track mind; monotony
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track
クロックトラック[くろっくとらっく, kurokkutorakku] clock track
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
トラック[とらっく, torakku] track
トラックアクセス時間[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] track access time
トラックピッチ[とらっくぴっち, torakkupicchi] track pitch
トラックボール[とらっくぼーる, torakkubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit
トラック密度[トラックみつど, torakku mitsudo] track density
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] defective track
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track
代替トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track
索引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] index track
絶対トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] absolute track address
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics)
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol
バックトラック[ばっくとらっく, bakkutorakku] backtrack (vs)
後戻り[あともどり, atomodori] backtrack (vs)
追跡[ついせき, tsuiseki] tracking (e.g. in computer graphics) (vs), keep records on, tracing
追跡記号[ついせききごう, tsuisekikigou] tracking symbol
音声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] soundtrack

track ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญรอย[v.] (jaroēnrøi) EN: follow ; observe the precepts ; behave ; track ; trace FR: suivre
กีฬากรีฑา[n. exp.] (kīlā krīthā) EN: track and field ; athletics FR: athlétisme [m]
กรีฑา[n. exp.] (krīthā) EN: track and field sports ; athletics ; athletic events FR: athlétisme [m]
กรีฑาประเภทลู่[n. exp.] (krīthā prap) EN: track events FR:
ลู่[n.] (lū) EN: track ; path ; lane ; course ; route ; way FR: chemin [m] ; piste [f] ; couloir [m]
นอกลู่นอกทาง[adj.] (nøklūnøkthā) EN: off the track ; unconventional FR:
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk re) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked FR: passer du coq à l'âne ; sauter du coq à l'âne
ราง[n.] (rāng) EN: channel ; groove ; slot ; track FR: voie [f] ; rainure [f] ; rail [m]
รางเดียว[n. exp.] (rāng dīo) EN: single track FR: voie unique [f]
รางคู่[n. exp.] (rāng khū) EN: double track FR: double voie [f]
รางรถไฟ[n. exp.] (rāng rotfai) EN: railway ; track ; rail ; railroad track FR: rails [mpl] ; voie ferrée [f] ; voie [f]
รถไฟทั้งคู่[n. exp.] (rotfai than) EN: double track railway FR:
สนามแข่งรถ[n. exp.] (sanām khaen) EN: motor racing track FR: circuit automobile [m]
สนามม้า[n. exp.] (sanām mā) EN: racecourse ; race track ; turf FR: hippodrome [m]
สังเกตการณ์[v.] (sangkētkān) EN: observe ; watch ; keep an eye on ; keep track of ; monitor FR: observer
ตามรอย[v. exp.] (tām røi) EN: trail ; hunt ; follow in footsteps ; follow ; spy on ; track FR: pister ; suivre à la trace ; suivre la trace ; tracer (vx)
ตามตัว[v. exp.] (tām tūa) EN: trail ; track ; trace ; pursue FR: poursuivre ; traquer
ถลำตัว[v.] (thalamtūa) EN: blunder ; strip off the right track ; go to far ; move a wrong way ; take a wrong step FR:
ทาง[n.] (thāng) EN: way ; path ; road ; route ; trail ; passage ; pass ; track FR: chemin [m] ; route [f] ; voie [f] ; passage [m] ; sentier [m]
ทางจักรยาน[n. exp.] (thāng jakkr) EN: cycling track ; bike track ; bike path ; bike route ; bicycle way ; cycleway FR: piste cyclable [f]
ทางวิ่ง[n. exp.] (thāng wing) EN: track ; runway FR: piste [f]
ถูกช่อง[adj.] (thūk chǿng) EN: on the right track ; on the right course FR:
ติดตาม[v.] (tittām) EN: follow up ; look after ; track ; keep track (of) ; keep an eye on (sth) ; pay attention FR: suivre ; poursuivre ; pister ; filer ; tracer (vx)
ติดตามเรื่อง[v. exp.] (tittām reūa) EN: keep track ; keep up with FR:
การติดตาม[n.] (kān tittām) EN: tracking ; pursuance FR: traque [f] ; suivi [m]
รางรถ[n. exp.] (rāng rot) EN: tracks FR:
สนามแข่ง[n. exp.] (sanām khaen) EN: racetrack FR: circuit [m]
ทิ้งร่องรอย[v. exp.] (thing rǿngr) EN: leave tracks ; leave traces ; leave a clue FR:

track ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersatzspur {f}alternate track
Aschenbahn {f} [sport]dirt track
Ersatzspur {f}backup track
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Feldweg {m}cart track; track across the fields
Radweg {m}cycle track
(schmaler) Feldweg {m}dirt path; dirt track
Sandbahn {f}dirt track
Anschlussgleis {n}feeder track
Spaltspurendatierung {f}fission track dating
Fockschiene {f} [naut.]jib track
Mastschiene {f} [naut.]mast track
Saumpfad {m}mule track
Schienenstrang {m}railway line; railway track
Antennennachführsystem {n}antenna tracking system
Aschenbahnrennen {n} [sport]dirt-track racing
Karawanenstraße {f}caravan track; caravan route
Rundkurs {m}circuit (track); radial run-out
Kundenverwaltung {f}customer tracking system
Radfahrweg {m}cycle track; bikeway
Spurkennsatz {m}track description record
Störungseinkreisung {f}fault tracking-down procedure
Geleise {pl}track
Rücksetzalgorithmus {m}; Backtracking
Rilleneffekt {m}groove tracking
Ablaufverfolgung {f}lot tracking
Auftragsverfolgung {f}order tracking
Originalton {m} (Film)original soundtrack
Problemverfolgung {f}problem tracking
Rennstrecke {f}race track; race circuit
Rangiergleis {n}siding; sidetrack
Satellitenverfolgung {f}satellite tracking
Spuradresse {f}track address
Spurenabstand {m}track pitch
Spurendichte {f}track density
Suchhund {m}tracker dog; search dog
Bahnsteig {m}track [Am.]
Gleiswaage {f}track scales
Rollkugel {f}track ball
Schienenfahrzeug {n}track vehicle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า track
Back to top