ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trap*, -trap-

trap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trap (sl.) ปาก
trap (n.) กับดัก See also: กับ
trap (n.) กลอุบาย See also: อุบาย, แผนการ, หลุมพราง
trap (n.) การดักโจมตี See also: การซุ่มโจมตี
trap (n.) ปาก (คำไม่เป็นทางการ)
trap (n.) ท่อพักน้ำ
trap (n.) บ่อทรายในสนามกอล์ฟ
trap (n.) รถเทียมม้า (ไม่มีหลังคา)
trap (vt.) วางกับดัก See also: ดักจับ, ดัก
trap door (n.) เครื่องดักจับฝุ่นละออง
trap into (phrv.) ทำให้ติดอยู่ใน See also: ทำให้หลงอยู่ใน
trap mine (n.) กับระเบิด
trapeze (n.) แท่งที่แขวนไว้สำหรับเหวี่ยงในกายกรรม
trapezium (n.) สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
trapezium (n.) สี่เหลี่ยมคางหมู
trapezium (n.) กระดูกข้อมือ
trapezoid (n.) สี่เหลี่ยมคางหมู
trapezoid (n.) กระดูกข้อมือ
trapezoid (adj.) มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู
trapped (adj.) ที่ติดกับ
trapper (n.) คนวางกับดัก
trappings (n.) เครื่องประดับ
Trappist (n.) ผู้เคร่งศาสนา
trapshooting (n.) กีฬายิงเป้าบิน
English-Thai: HOPE Dictionary
trap(แทรพ) n. กับดัก,หลุมพราง,ตาข่าย,แร้ว,เครื่องดักสัตว์,ท่อโค้งเก็บน้ำ,ช่องมีฝาปิด,ปาก,ตำรวจ,นักสืบ. vt.,vi.ทำให้ติดกับดัก,ทำให้ตกหลุมพราง,วางกับดัก,จับกุม,ยึดไว้., See also: traps n. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ, Syn. snar
trap minen. กับระเบิด
trapeze(เทรพีซ') n. ชิงช้าสูงในการแสดงกายกรรม,รูปบันได,รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
trapezium(ทระพี'เซียม) n. รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า,กระดูกหลายเหลี่ยม., See also: trapezial adj. pl. trapeziums,trapezia
trapezoid(ทระพี'ซอยดฺ) n. รูปสี่เหลี่ยมที่มีสองด้านขนานกัน
trappern. ผู้วางกับดักสัตว์,ผู้มีอาชีพวางกับดักสัตว์เอาขน
trappings(แทรพ'พิงซ) n. เครื่องประดับ,สิ่งประดับ,เครื่องประดับยศ,เครื่องประดับม้าบิน
trapshooting(แทรพ'ชูททิง) n. กีฬายิงเป้า}
English-Thai: Nontri Dictionary
trap(n) กับดัก,แร้ว,รถเทียมม้า,เครื่องบังเหียน
trapeze(n) ราวสำหรับออกกำลังกาย
trapezium(n) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
trapezoid(n) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
trapper(n) ผู้ดักสัตว์
trappings(n) เครื่องประดับ,เครื่องประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trapกับดัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trapezium; trapeziform; trapezoid-รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมู [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
trap boxtrap box, บ่อดักทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมู, รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ที่มีด้านตรงข้ามขนานกันคู่หนึ่งและคู่เดียวเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาจับหลัก (n.) kind of trap in ancient time used only for human
ลอบ (n.) kind of network trap for birds
สุ่ม (n.) coop-like trap for catching fish See also: coop Syn. สุ่มปลา
สุ่มปลา (n.) coop-like trap for catching fish See also: coop
กับ (n.) trap See also: snare Syn. กับดัก
กับดัก (n.) trap See also: snare Syn. กับ
จั่น (n.) trap See also: snare, net, seine
ดัก (v.) trap See also: snare Syn. ดักจับ, ล่อ, วางกับดัก, ล่อ
ติดกับ (v.) trap See also: snare, caught in a spring trap, fall into a trap Syn. ติดกับดัก, ติดบ่วง
ติดบ่วง (v.) trap See also: snare, caught in a spring trap, fall into a trap Syn. ติดกับดัก
วางกับดัก (v.) trap See also: entrap, ensnare, snare, catch, enmesh, corner
หลุมพราง (n.) trap Syn. กับดัก
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู (n.) trapezium
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (n.) trapezium Syn. รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า Ops. สี่เหลี่ยมด้านเท่า
คางหมู (n.) trapezoid See also: trapezium
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู (n.) trapezoid Syn. สี่เหลี่ยมคางหมู
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด (n.) trapezoid See also: diamond (shape)
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด (n.) trapezoid See also: diamond (shape)
สี่เหลี่ยมคางหมู (n.) trapezoid See also: trapezium Syn. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
กระคน (n.) front-strap around the elephant´s neck See also: band
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A clever trap I wish to avoidฉลาดดักฉันปราถนาเพื่อหลีกเลี่ยง
This Incense of Time Trap will do the job easily.ด้วยกำยานผนึกเวลานี่ มันง่ายนิดเดียว
First we're going to set some bait inside a nasty trap and waitอย่างแรก เราจะต้องหาตัวล่อข้างในกับดักโสโครกนั่น และเฝ้ารอ
When he comes a-sniffing We will snap the trap and close the gateเมื่อเขาเข้ามาสูดกลิ่น เราก็จะเด้งกับดักขึ้นมาแล้วก็ปิดประตู
The best way to trap a fox is through her cubs.วิธีจับแม่หมาป่าที่ดีที่สุด คือการใช้ลูกของมัน
It was standing on a trap door. It wasn't there by accident.มันยืนอยู่บนประตูกล ซึ่งแปลว่าไม่ได้อยู่โดยบังเอิญ
That's what's under the trap door. The Philosopher's Stone.สิ่งที่อยู่ใต้ประตูกลคือ ศิลาอาถรรพ์
We go down the trap door. Tonight.ลงไปที่ประตูกล คืนนี้
That ID, Monster, is a trap that I made to catch youID นั้น เป็นกับดัก ที่ชั้นทำไว้จับเธอ
Mr. Finn, show me the current trap configuration, "s'il vous plait".นายฟินน์แสดงให้ฉันดูการตั้งค่าปัจจุบันกับดัก "s'il vous จีบ"
The trap that you dug, you fell into itนั่นยาของคุณนิ คุณกินไปรึยัง
Well, that death trap thing sort of concerns me.อ้อ อันตรายมันอยู่ใกล้ตัวผมอยู่ตลอดเวลา

trap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得鱼忘筌[dé yú wàng quán, ㄉㄜˊ ㄩˊ ㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, 得鱼忘筌 / 得魚忘筌] lit. catch fish then forget the trap (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. to take help for granted
陷于[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, 陷于 / 陷於] caught in (a bad situation); fall into (a trap etc)
作茧自缚[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, 作茧自缚 / 作繭自縛] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, 狼井] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes
迷魂阵[mí hún zhèn, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄣˊ ㄓㄣˋ, 迷魂阵 / 迷魂陣] stratagem to trap sb; to bewitch and trap
[gǒu, ㄍㄡˇ, 笱] basket for trapping fish
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, 背带 / 背帶] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack)
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 篧] creel for trapping fish
服饰[fú shì, ㄈㄨˊ ㄕˋ, 服饰 / 服飾] dress and adornment; trappings
隐蔽强迫下载[yǐn bì qiǎng pò xià zài, ˇ ㄅㄧˋ ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄞˋ, 隐蔽强迫下载 / 隱蔽強迫下載] drive-by download (a form of malware boobytrap); silent drive-by download
外推法[wài tuī fǎ, ㄨㄞˋ ㄊㄨㄟ ㄈㄚˇ, 外推法] extrapolation (math.); to extrapolate
渔笼[yú lóng, ㄩˊ ㄌㄨㄥˊ, 渔笼 / 漁籠] fishing pot (trap)
不规则四边形[bù guī zé sì biān xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 不规则四边形 / 不規則四邊形] irregular quadrilateral; trapezium
捕鼠器[bǔ shǔ qì, ㄅㄨˇ ㄕㄨˇ ㄑㄧˋ, 捕鼠器] mousetrap
斜方肌[xié fāng jī, ㄒㄧㄝˊ ㄈㄤ ㄐㄧ, 斜方肌] trapezius muscle (of the upper back and neck)
伏羲[Fú Xī, ㄈㄨˊ ㄒㄧ, 伏羲] Fu Hsi; Fuxi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC (mythical creator of fishing, trapping, and writing)
伏羲氏[Fú Xī shì, ㄈㄨˊ ㄒㄧ ㄕˋ, 伏羲氏] Fuxi or Fu Hsi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC, mythical creator of fishing, trapping, and writing
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 陷] pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect
陷坑[xiàn kēng, ㄒㄧㄢˋ ㄎㄥ, 陷坑] pitfall; pit as animal trap
[zhòu, ㄓㄡˋ, 纣 / 紂] saddle crupper (harness strap on horse's back)
沙坑[shā kēng, ㄕㄚ ㄎㄥ, 沙坑] sandbox; jumping pit (athletics); sand trap, bunker (golf)
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, 哗众取宠 / 嘩眾取寵] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy
抽打[chōu dǎ, ㄔㄡ ㄉㄚˇ, 抽打] strap
皮带[pí dài, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ, 皮带 / 皮帶] strap; leather belt
秋千[qiū qiān, ㄑㄧㄡ ㄑㄧㄢ, 秋千 / 鞦韆] swing; seesaw; trapeze
皮条[pí tiáo, ㄆㄧˊ ㄊㄧㄠˊ, 皮条 / 皮條] thong; leather strap; pimp; procurer
受困[shòu kùn, ㄕㄡˋ ㄎㄨㄣˋ, 受困] trapped; stranded
吊杠[diào gàng, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄤˋ, 吊杠 / 吊槓] trapeze (gymnastics)
圈套[quān tào, ㄑㄩㄢ ㄊㄠˋ, 圈套] trap
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 擭] trap
斜方型[xié fāng xíng, ㄒㄧㄝˊ ㄈㄤ ㄒㄧㄥˊ, 斜方型] trapezium (geom.)
梯形[tī xíng, ㄊㄧ ㄒㄧㄥˊ, 梯形] trapezoid
[jì, ㄐㄧˋ, 芰] Trapa natans; water caltrop
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 菱] Trapa natans; water caltrop
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 蔆] Trapa natans; water caltrop
錶带[biǎo dài, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄞˋ, 錶带 / 錶帶] watchband; watch strap

trap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage)
トラップハンドラ[, torappuhandora] (n) {comp} trap handler
仕掛地雷[しかけじらい, shikakejirai] (n) booby trap
偽装爆発物[ぎそうばくはつぶつ, gisoubakuhatsubutsu] (n) booby trap
引き窓;引窓[ひきまど, hikimado] (n) skylight; trap door
操作コードトラップ[そうさコードトラップ, sousa ko-dotorappu] (n) {comp} operation code trap
罠(P);羂[わな, wana] (n) (1) snare; trap (for catching wild game, etc.); (2) trap (i.e. ruse, subterfuge, etc.); (P)
罠にかかる;罠に掛かる[わなにかかる, wananikakaru] (exp,v5r) (1) to be caught in a trap (snare, etc.); (2) to fall for (a trick, ambush, etc.)
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap
頭が切れる[あたまがきれる, atamagakireru] (exp,v1) to be sharp; to be keen; to be on the ball; to have a mind like a steel trap
アースバンド[, a-subando] (n) {comp} earth band; earth strap; strap snug
アース用ストラップ[アースようストラップ, a-su you sutorappu] (n) {comp} ground strap
コントラプロペラ[, kontorapuropera] (n) contrapropeller
ジャンパオプション[, janpaopushon] (n) {comp} strapping option; jumper option
ストラップ[, sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.)
ストラップオプション[, sutorappuopushon] (n) {comp} strapping option; jumper option
ストラップタイプ[, sutorapputaipu] (n) (See オープンヒールタイプ) type of scuba fin with adjustable straps
ストラップレス[, sutorappuresu] (adj-no) strapless
つり革;吊り革;吊革;釣り革;釣革[つりかわ, tsurikawa] (n) strap (to hang onto)
テトラポッド[, tetorapoddo] (n) Tetrapod
トラピスチーヌ[, torapisuchi-nu] (n) trappistine
トラプスト;トラピスト[, torapusuto ; torapisuto] (n) (1) trappiste; (2) Trappist
ネズミ捕り;ねずみ取り;鼠取り;鼠捕り[ねずみとり(ねずみ取り;鼠取り;鼠捕り);ネズミとり(ネズミ捕り), nezumitori ( nezumi tori ; nezumitori ; nezumi tori ); nezumi tori ( nezumi tori )] (n) (1) mousetrap; rattrap; (2) speed trap; (3) rat poison
ブート[, bu-to] (n,vs) (1) boot; (2) {comp} bootload; bootstrap
ブートストラップ[, bu-tosutorappu] (n,vs) {comp} bootstrap
ブートストラッププログラム[, bu-tosutorappupuroguramu] (n) {comp} bootstrap program
ペニバン[, peniban] (n) strap on dildo
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger
下緒;下げ緒[さげお, sageo] (n) (See 鞘) cord for attaching a sword scabbard tightly to the obi; sword strap; sword knot
人を陥れる[ひとをおとしいれる, hitowootoshiireru] (exp,v1) to entrap a person
仕掛ける(P);仕かける[しかける, shikakeru] (v1,vt) to commence; to lay (mines); to set (traps); to wage (war); to challenge; (P)
半臂の緒[はんぴのお, hanpinoo] (n) (obsc) (See 忘れ緒) decorative gauze strap that hangs from the front left side of the kohimo when tying closed one's hanpi
四足動物[しそくどうぶつ, shisokudoubutsu] (n) tetrapod
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal
大糸掛貝[おおいとかけがい;オオイトカケガイ, ooitokakegai ; ooitokakegai] (n) (uk) precious wentletrap (Epitonium scalare)
大菱形骨[だいりょうけいこつ, dairyoukeikotsu] (n) os trapezium; trapezium
定置網[ていちあみ, teichiami] (n) fixed shore net; fixed shore trap; stationary trap; stationary net
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps
寝首をかく;寝首を掻く[ねくびをかく, nekubiwokaku] (exp,v5k) (1) to cut off the head of a sleeping person; to assassinate someone while he sleeps; (2) to catch someone off his guard by setting traps
封じ込む[ふうじこむ, fuujikomu] (v5m) to entrap
Japanese-English: COMDICT Dictionary
操作コードトラップ[そうさコードとらっぷ, sousa ko-do torappu] operation code trap
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option
ストラップオプション[すとらっぷおぷしょん, sutorappuopushon] strapping option, jumper option
ブートストラップ[ぶーとすとらっぷ, bu-tosutorappu] bootstrap (vs)
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program
ブートプログラム[ぶーとぷろぐらむ, bu-topuroguramu] boot(strap) program

trap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่วง[n.] (būang) EN: snare ; trap FR: collet [m] ; piège [m]
ชะเลง[n.] (chalēng) EN: [a kind of trap for fish] FR: [sorte de nasse à poissons]
ชนาง[n.] (chanāng) EN: trap for fish ; trap for wild animals FR:
เชงเลง[n.] (chēnglēng) EN: bamboo fish ; crab trap FR:
ดัก[n.] (dak) EN: snare ; trap FR: piège [m]
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block ; snare FR: prendre ; attraper ; piéger ; capturer ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
เฝือก[n.] (feūak) EN: fish trap made of bamboo strips FR: claie [f]
อีจู้[n.] (ījū) EN: bottle-shaped eel trap ; bamboo eel trap FR:
จั่น[n.] (jan) EN: trap FR:
จู้[n.] (jū) EN: bottle-shaped eel trap ; bamboo eel trap FR:
กะหูด[n.] (kahūt) EN: funnel trap for fish FR:
กะลัน[n.] (kalan) EN: bamboo eel trap FR:
กับ[n.] (kap) EN: trap FR:
กับดัก[n.] (kapdak) EN: snare ; trap FR: collet [m] ; piège [m]
คอห่าน[n.] (khøhān) EN: cesspool ; water trap ; toilet bowl FR:
กระจู้[n.] (krajū) EN: bottle-shaped eel trap ; bamboo eel trap FR:
แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม[n. exp.] (laeng kakke) EN: petroleum trap FR:
ลัน[n.] (lan) EN: bamboo eel trap FR:
ลอบ[n.] (løp) EN: bamboo fish trap ; kind of network trap for birds FR: nasse [f] ; panier oblong en osier [m]
ลอบนอน [n. exp.] (løp nøn) EN: horizontal bamboo fish trap FR: nasse horizontale [f]
ลอบยืน[n. exp.] (løp yeūn) EN: vertical bamboo fish trap FR: nasse verticale [f]
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; cavity ; ditch ; trap ; pocket ; puddle ; grave FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m] ; excavation [f] ; poche [f]
หลุมพราง[n.] (lumphrāng) EN: trap ; trick FR: trappe [f]
งา[n.] (ngā) EN: barbs in a fish trap FR:
อ่อยเหยื่อ[v. exp.] (ǿi yeūa) EN: put out bait ; lay bait ; lay a trap FR:
แพ้รู้[v.] (phaērū) EN: fall into a trap FR:
โพน[v.] (phōn) EN: catch ; trap ; ensnare FR:
โพงพาง[n.] (phōngphāng) EN: fish trap FR: long filet de pêche [m]
โป๊ะ[n.] (po) EN: stake trap ; fishing stake ; slat trap ; fish stakes (sunk into the sea) ; bamboo stake trap FR: piège à poissons [m]
โป๊ะน้ำลึก[n. exp.] (po nām leuk) EN: deep-sea bamboo stake trap FR:
แร้ว[n.] (raēo = raeo) EN: spring-trap ; trap for a tiger ; slip noose FR: piège à tigre [m]
ไซ[n.] (sai) EN: bamboo fish trap FR:
เสียกล[v.] (sīakon) EN: be outsmarted ; be outwitted ; fall into trap FR:
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: trap ; snare ; be caught in a spring trap ; fall into a trap ; be trapped in ; get trapped by FR: pièger ; prendre au piège ; être pris au piège
ตกหลุม[v. exp.] (toklum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ตกหลุมพราง[v. exp.] (toklumphrān) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ต้อน[n.] (tøn) EN: fish trap FR:
ต่อนก[v. exp.] (tø nok) EN: trap a bird by use of a decoy FR:
ต้อนพยาน[v. exp.] (tøn phayān) EN: keep as a witness ; trap a witness FR:
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer

trap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dampfentlüfter {m}steam trap
Schmutzfänger {m}dirt trap
Fallgrube {f}pit; trap
Fettfanggitter {n}fat collector; fat trap
Ionenfalle {f}ion trap
Molchstopper {m}pig trap station
Molchsystem {n}pig trap system
Abseitsfalle {f} [sport]offside trap
Radarfalle {f}radar (speed) trap
Schalldämmkulisse {f}sound trap
Panzersperre {f} [mil.]tank trap
Trapezkünstler {m}; Trapezkünstlerin
Armband {m} einer Uhrstrap; watchstrap
Astraphobie {f}; Angst vor Blitzen und Gewitterastraphobia
Ballenumreifung {f}bale strapping
Erdungswinkel {m}grounding bracket; ground strap
Klaviersaitendraht {m} [mus.]clamp strap
Öse {f} für Handschlaufenconnection for hand strap
Attrappe {f} | Attrappen
Anstrengung {f}; Strapaze
Dehnungsband {n}expansion strap
Extrapolation {f} [math.]extrapolation
Feuerfalle {f}firetrap
Vierfußgang {m}tetrapod gait
Halteband {n}retaining strap
Henkel {m} | seitlicher Henkel | gezogener Henkel | einen Henkel ziehenhandle | strap-handle | pulled handle | to pull a handle
Layard-Schnabelwal {m} [zool.]strap-toothed whale; strap-toothed beaked whale; Layard's beaked whale (Mesoplodon layardii)
Schlagriemen {m}lug strap; picker band
Pedalriemen {m}footstrap
Reinstwasser {n}pharmaceutical-grade water; ultrapure water
Putz {m}trappings
Rangabzeichen {pl}trappings
Rucksackträger {m}strap of a backpack
Spagetti-Träger {pl}spaghetti straps
Spannband {n}band clamp; strap
Stahlband {n}steel band; stell strip; strip steel; steel strapping
Bandhenkel {m}; seitlicher Henkelstrap handle
Bandschlüssel {m}strap wrench
strapaziös {adj} | äußerst strapaziöswearing; tiring; exhaustive | grueling
Brückenstecker {m}strapping plug

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trap
Back to top