ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toss

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toss*, -toss-

toss ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toss (vt.) โยน
toss (vi.) ทอย(เหรียญ)
toss (vt.) ทอย(เหรียญ)
toss (vt.) ผสมโดยการพลิกกลับด้าน
toss (vi.) เคลื่อนที่ไปมา See also: กระสับกระส่าย
toss (n.) การโยน
toss (n.) การทอย (เหรียญ) See also: การทอย
toss about (phrv.) พูดถึง...กับผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดเกี่ยวกับ...กับคนอื่น, คุยในเรื่อง...กับคนอื่น
toss about (phrv.) พูดถึง...กับผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดเกี่ยวกับ...กับคนอื่น, คุยในเรื่อง...กับคนอื่น
toss about (phrv.) ทำให้กระจัดกระจาย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fling about, hurl about, throw about
toss about (phrv.) ทำให้กระจัดกระจาย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fling about, hurl about, throw about
toss about (phrv.) เหวี่ยง See also: ขว้าง, ทิ้ง, โยน, ทุ่ม, สลัด, โยนให้กระจัดกระจาย Syn. chuck about, hurl about, throw about
toss about (phrv.) เหวี่ยง See also: ขว้าง, ทิ้ง, โยน, ทุ่ม, สลัด, โยนให้กระจัดกระจาย Syn. chuck about, hurl about, throw about
toss about (phrv.) ดิ้นไปมา See also: แกว่งไปมา
toss aside (phrv.) เลิกติดต่อกับ See also: ไม่ติดต่อ Syn. cast away, cast off, fling aside, throw aside
toss aside (phrv.) ทิ้ง See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง Syn. cast aside, fling aside, fling off, lay off, leave off, shake off, throw aside, throw off, toss off
toss at (phrv.) ปา/ขว้างไปที่ (อย่างแรง) Syn. chuck at, fling at, hurl at, sling at, throw at
toss back (phrv.) เหวี่ยงกลับไปทันที Syn. throw back
toss back (phrv.) หันกลับ Syn. fling back
toss down (phrv.) ขว้างลงไปที่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: โยนลงไปหา Syn. fling down, hurl down, throw down
toss in (phrv.) โยนเข้าไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: โยนเข้า, ขว้างเข้าไป Syn. fling in, pitch in, throw in
toss in (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. chuck in, pitch in, throw in
toss in (phrv.) แถม See also: ให้เพิ่มมา Syn. chuck in, throw in
toss in (phrv.) เขียนเพิ่ม See also: เพิ่มเติม Syn. throw in
toss in (phrv.) พูดหรือเขียนเพิ่มเติม Syn. put in
toss in (phrv.) เขียนเพิ่ม Syn. put in, throw in
toss into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยงเข้าไป Syn. hurl into, pitch into, throw into
toss into (phrv.) พูดเพิ่มเติม Syn. throw into
toss into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยง, ขว้างเข้าไป, เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. fling into, pitch into, throw into
toss into (phrv.) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงเข้าไป Syn. fling into, hurl into, pitch into
toss off (phrv.) ทิ้ง See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง Syn. cast aside, fling aside, fling off, lay off, leave off, shake off, throw aside, throw off, toss aside
toss off (phrv.) เหวี่ยงออก (คำไม่เป็นทางการ) See also: โยนออก Syn. cast off, fling off, shake off, throw off
toss off (phrv.) สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสำหรับผู้ชาย (คำต้องห้าม) See also: เป็นสุขที่ได้สัมผัสอวัยวะเพศของตนเอง Syn. play with, pull at
toss off (phrv.) สลัดออก See also: เหวี่ยงออก, ขว้างออกไป Syn. cast off, chuck off, fling off, shake off
toss out (phrv.) โยนออกไป (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fling out, pitch out, throw out
toss out (phrv.) ปฏิเสธ (คำแนะนำ, กฎหมาย) See also: ไม่ยอมรับ Syn. chuck out, hurl out, throw out
toss out (phrv.) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงออกไป Syn. chuck out, fling out, pitch out
toss together (phrv.) รีบๆเก็บมารวมกัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กอบมารวมกันอย่างรีบๆ Syn. fling together, throw together
toss together (phrv.) รีบเก็บ See also: รวบรวมอย่างรีบเร่ง Syn. chuck together, throw together
toss up (phrv.) ขว้างขึ้นไป See also: เหวี่ยงขึ้นไป Syn. chuck up, fling up, throw up
English-Thai: HOPE Dictionary
toss(ทอสฺ) vt.,vi.,n. (การ) โยน,ขว้าง,ปา,เหวี่ยง,ทอย,เขย่า,แกว่ง,สอด (คำพูด) ,แกว่ง,กวน,กระสับกระส่าย,เคลื่อนไปมา, -Phr. (toss off ทำสำเร็จอย่างรวดเร็ว,บริโภคอย่างรวดเร็ว), See also: tosser n.
tossup(ทอสฺ'อัพ) n. การโยนเหรียญหัวก้อย,เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น50%,โอกาสที่เกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน, Syn. even choice or chance
English-Thai: Nontri Dictionary
toss(vt) โยน,ขว้าง,ปา,ทอย,แกว่ง,กลิ้ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tossa juteปอโมเฮยะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โคลงเคลง (v.) toss See also: rock, sway, pitch, roll Syn. โคลง, โยก Ops. นิ่ง
โยก (v.) toss See also: rock, sway, pitch, roll Syn. โคลง Ops. นิ่ง
เขวี้ยงทิ้ง (v.) toss away See also: throw something away, cast away, cast aside, cast off
โยนทิ้ง (v.) toss away See also: throw something away, cast away, cast aside, cast off Syn. เขวี้ยงทิ้ง
ทอยกอง (n.) pitch-and-toss See also: game in which small coins
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasketถ้าจดหมายของฉันทำให้คุณเบื่อหน่าย คุณสามารถโยนมันทิ้งลงตระกร้าผงได้เสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, let's go. Let's toss these fish back!มาซิ, ไปกันเถอะ โยนปลาทิ้งไว้ข้างหลังซะ
Wiseguys would pull up and Tuddy would toss me their keys... and let me park their Cadillacs.พวกรุ่นใหญ่จะจอดรถ และทัดดี้ให้กุญแจรถผมมา และให้ผมจอดรถคาดิแลคให้
Just toss them in the back, please.ช่วยผ่อนปรณกรณีนี้หน่อยเถอะนะครับ
[ Wolf ] You're dry enough. Toss 'em their clothes.[หมาป่า] คุณแห้งพอ โยน 'em เสื้อผ้าของพวกเขา
Of course, I doubt they'll toss up any roadblocks for that.แน่นอนฉันสงสัยว่าพวกเขาจะโยนเครื่องกีดขวางใด ๆ สำหรับการที่
We can just toss 'em back while waiting for orders.ระหว่างรอคำสั่งเราก็ดื่มไปพลางๆได้สบาย
A woman could cut off your penis while you sleep and toss it out of a car.โรเกน, ไวอากร้า, โอเลสตร้า
Mitch, you can't just toss a cameraman aside.มิทช์คุณไม่สามารถเพียงแค่โยนภาพกัน
You do the turn, toss yourself around. And now!ที่คุณทำเทิร์น, โยนตัวเองไปรอบ ๆ และตอนนี้!
Once they've all sampled you, they'll toss you aside like a used rag.พอหนุ่มๆ ได้เธอกันทุกคนแล้ว ก็จะเขี่ยเธอทิ้งเหมือนผ้าขี้ริ้ว
Late at night I toss and turn and I dream of what I needเมื่อคืนนั้น ทิ้งไป และเปลี่ยน และฝันถึงอะไรที่ฉันต้องการ
I guess it's too late to toss him.ฉันว่ามันคงสายไปแล้วที่จะทิ้งเขา

toss ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bò, ㄅㄛˋ, 簸] dust pan; toss (as waves)
投桃报李[tóu táo bào lǐ, ㄊㄡˊ ㄊㄠˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˇ, 投桃报李 / 投桃報李] toss a peach, get back a plum (成语 saw); to return a favor; to exchange gifts; Scratch my back, and I'll scratch yours.
[yáng, ㄧㄤˊ, 扬 / 揚] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate
[yàng, ㄧㄤˋ, 漾] overflow; swirl, ripple; to be tossed
[yáng, ㄧㄤˊ, 颺] soar; tossed by wind or wave
[yàn, ㄧㄢˋ, 滟 / 灩] tossing of billows

toss ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コイントス[, kointosu] (n) coin toss; coin flipping; toss of a coin
トスバッティング[, tosubatteingu] (n) toss batting (baseball); pepper game
振り立てる[ふりたてる, furitateru] (v1,vt) to toss (i.e. one's head); to wave (i.e. a flag); to stand up energetically; to raise one's voice
アジャタ[, ajata] (n) (abbr) (See 玉入れ) sport similar to ball-toss game played in schools (All Japan Tamaire)
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P)
カードケージの突出部[カードケージのとっしゅつぶ, ka-doke-ji notosshutsubu] (n) {comp} card cage extrusion
ガス突出[ガスとっしゅつ, gasu tosshutsu] (n) outburst of gas
ポイと;ぽいと[, poi to ; poito] (adv) (on-mim) carelessly (throwing, tossing, etc.); nonchalantly
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away
マッキントッシュ[, makkintosshu] (n) (1) Macintosh; (2) mackintosh (coat); (P)
七転八倒;七顛八倒[しちてんばっとう;しってんばっとう, shichitenbattou ; shittenbattou] (n,vs) tossing oneself about in great pain; writhing in agony
咄嗟に[とっさに, tossani] (adv) (uk) at once; right away; promptly; on the spur of the moment; (P)
品玉[しなだま, shinadama] (n) (1) tossing several items into the air and attempting to catch them all (form of street performance); (2) sleight of hand; magic
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P)
突き出す;突出す;突きだす;つき出す;突ん出す[つきだす(突き出す;突出す;突きだす;つき出す);つんだす(突出す;突ん出す), tsukidasu ( tsuki dasu ; tosshutsu su ; tsuki dasu ; tsuki dasu ); tsundasu ( tossh] (v5s,vt) (1) to push out; to project; to stick out; (2) to hand over (e.g. to the police)
突出[とっしゅつ, tosshutsu] (n,vs,adj-no) projection; protrusion; (P)
輾転;展転;転輾(iK)[てんてん, tenten] (n,vs) (1) rolling about; (2) (See 輾転反側) tossing and turning (in bed); jactitation; jactation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マッキントッシュ[まっきんとっしゅ, makkintosshu] Macintosh
左右突出部[さゆうとっしゅつぶ, sayuutosshutsubu] kern

toss ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
โคลงเคลง[v.] (khlōngkhlēn) EN: toss ; rock ; sway ; roll FR:
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāng thin) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling FR:
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
เกลือกกลิ้ง[v.] (kleūakkling) EN: tumble ; tumble about ; roll over ; toss and turn FR: batifoler ; folâtrer
ป๊ะ[v.] (pa) EN: throw ; pitch ; hurl ; fling ; toss FR: lancer ; jeter
พูดลอย ๆ = พูดลอยๆ[v. exp.] (phūt løi-lø) EN: toss something out ; say something out of the blue ; mention casually FR:
ร่อนดาบ[v. exp.] (rǿn dāp) EN: throw a sword ; toss a sword FR:
สะบ้า[n.] (sabā) EN: Mon skittles ; target toss game FR:
สลัด[v.] (salat) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away FR: rejeter ; se débarasser de ; éjecter
เหวี่ยง[v.] (wīeng) EN: throw ; cast ; fling ; toss ; hurl FR: lancer ; jeter ; envoyer
โยน[v.] (yōn) EN: throw ; pitch ; toss ; cast ; hurl ; fling FR: lancer ; jeter ; rejeter
โยนให้[v. exp.] (yōn hai) EN: toss to ; throw to FR:
โยนหัวโยนก้อย[v.] (yōnhūayōnkø) EN: toss a coin ; flip a coin FR: jouer à pile ou face
โยนเผละ[v. exp.] (yōn phle) EN: toss away FR:
โยนทิ้ง[v. exp.] (yōn thing) EN: toss away ; throw away ; cast away ; cast aside ; cast off ; discard ; get rid of FR: jeter ; se débarasser de
เดาะลูกบอล[v. exp.] (dǿ lūkbøn) EN: bounce a ball ; keep tossing a ball FR:
ทอยกอง[n.] (thøikøng) EN: coin-pitching game ; pitch-and-toss FR:

toss ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Säufer {m}tosser; tosspot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toss
Back to top