ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toilet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toilet*, -toilet-

toilet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toilet (n.) โถส้วม
toilet (n.) ห้องน้ำ See also: ห้องสุขา, ห้องส้วม Syn. water closet, lavatory, washroom, restroom
toilet bowl (n.) โถชักโครก
toilet brush (n.) แปรงขัดห้องน้ำ
toilet paper (n.) กระดาษชำระ See also: กระดาษอนามัย Syn. tissue
toilet powder (n.) แป้งทาตัว Syn. talcum
toilet roll (n.) ม้วนกระดาษชำระ See also: ม้วนกระดาษอนามัย
toilet soap (n.) สบู่ See also: สบู่เหลว
toilet tissue (n.) กระดาษชำระในห้องน้ำ
toilet water (sl.) เบียร์
toilet water (n.) น้ำหอมอ่อนๆ See also: น้ำหอมที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ Syn. eau de toilette
toiletry (n.) เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย
toilette (n.) การแต่งกาย See also: การแต่งตัว Syn. dress
English-Thai: HOPE Dictionary
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
toilet papern. กระดาษชำระ,กระดาษอนามัย
toilet powdern. แป้งโรยตัว,แป้งปะหน้า
toilet rolln. ม้วนกระดาษชำระ (อนามัย)
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ
toilet setn. ชุดเครื่องแป้ง,ชุดเครื่องสำอาง,เครื่องแต่งตัว
toilet soapn. สบู่ถูตัว
toilet watern. ของเหลวกลิ่นหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ, Syn. cologne
toiletry(ทอย'ลิทรี) n. เครื่องแป้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
toilet(n) การแต่งตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,เครื่องสำอาง,โต๊ะเครื่องแป้ง
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toilet paperกระดาษชำระ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักโครก (n.) toilet See also: water closet
สุขา (n.) toilet See also: lavatory Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม
ห้องส้วม (n.) toilet See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet Syn. ส้วม, ห้องสุขา, สุขา
ห้องสุขา (n.) toilet See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet Syn. ส้วม, สุขา
กระดาษชำระ (n.) toilet paper See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue
ไปทุ่ง (v.) go to the toilet See also: relieve oneself, defecate, go to stool
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Put on a little toilet paper.เอากระดาษมาซับ ผมหยิบให้
While you're doing it, cleaning the toilet seems far more important than the law.ขณะที่คุณขัดมัน การขัดส้วม ดูจะสำคัญกว่ากฎหมายอีก
Then he threw him into the toilet and nonchalantly rejoined us besides the cook's body in the kitchen.แล้วก็โยนเขาไปในห้องน้ำ และไปสมทบกับเรา โดยที่ศพของแม่ครัวยังอยู่ในห้องครัว
Half the work we do... goes down the toilet due to contamination.ต้องทิ้งหมด เพราะมีการปนเปื้อน
For experts, there's no toilet deep enough.สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีห้องสุขาไม่ลึกพอ
... tokissapersonwholeaves the new roll of toilet paper...... ที่จะจูบคนที่ทิ้ง ทิชชู่ทั้งม้วน...
It has come to my attention that the maintenance staff... is switching our toilet paper from Charmin... to generic.ดิฉันให้ความสนใจเมื่อภารโรง.. เปลี่ยนกระดาษชำระจากยี่ห้อชาร์มมิ่ง.. เป็นของไม่มียี่ห้อ
Nobody to go abroad after I take over toilet paperNobody to go abroad after I take over toilet paper
Hey, how about cannon-styled musical toilet seats that play "Bridge Over Troubled Water" when you take a dump?เอางี้มั้ย เอาโถชักโครกรูปปืนใหญ่ ที่มีเสียงดนตรีด้วยซะเลยเป็นไง เอาแบบมีเพลง บริดจ์ โอเวอร์ ทรับเบิ้ล วอเตอร์ บรรเลง ตอนที่เรานั่งอึดีมั้ย
More like toilet paper.มันเหมือนกับกระดาษชำระมากกว่านะ
These are scented toilet paper smell itนี่มันกลิ่นกระดาษในห้องน้ำเลยนะ ลองดมดูสิ
Like, give your people toilet paper."ให้คนของคุณ ใช้กระดาษชำระบ้างนะ"

toilet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, 卫生纸 / 衛生紙] toilet paper; bathroom tissue
香皂[xiāng zào, ㄒㄧㄤ ㄗㄠˋ, 香皂] perfumed soap; toilet soap
茅房[máo fáng, ㄇㄠˊ ㄈㄤˊ, 茅房] toilet (rural euphemism); thatched hut or house
卫生用纸[wèi shēng yòng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄩㄥˋ ㄓˇ, 卫生用纸 / 衛生用紙] toilet paper
香胰子[xiāng yí zi, ㄒㄧㄤ ㄧˊ ㄗ˙, 香胰子] toilet soap
卫生间[wèi shēng jiān, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄢ, 卫生间 / 衛生間] bathroom; toilet; WC
马桶[mǎ tǒng, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, 马桶 / 馬桶] chamber pot; wooden pan used as toilet
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
抽水马桶[chōu shuǐ mǎ tǒng, ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, 抽水马桶 / 抽水馬桶] flush toilet
马桶拔[mǎ tǒng bá, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄚˊ, 马桶拔 / 馬桶拔] plunger for unblocking toilet
化粧室[huà zhuāng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 化粧室] powder room; (euphemism for) ladies' toilet; dressing room
[cè, ㄘㄜˋ, 厕 / 廁] rest-room; toilet; lavatory
厕所[cè suǒ, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, 厕所 / 廁所] toilet; lavatory
洗手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ, 洗手间 / 洗手間] toilet; lavatory; washroom

toilet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォシュレット;ウォッシュレット[, uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei
シャワートイレ[, shawa-toire] (n) bidet toilet (wasei
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P)
トイレットパウダー[, toirettopauda-] (n) toilet powder
仮設トイレ[かせつトイレ, kasetsu toire] (n) portable toilet; portaloo; temporary toilet
東司[とうす, tousu] (n) (See 東浄) toilet in a Zen monastery
東浄[とうちん, touchin] (n) (See 東司) toilet in a Zen temple
西浄[せいじん;せいちん, seijin ; seichin] (n) toilet in a Zen temple
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P)
トイレ[, toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P)
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup
便所[べんじょ, benjo] (n) toilet; lavatory; rest room; latrine; comfort station; (P)
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) toilet; lavatory; powder room
手洗い(P);手洗[てあらい, tearai] (n) (1) washing one's hands; water (or basin, etc.) for washing one's hands; (2) (See お手洗い) restroom; lavatory; toilet; (3) hand-washing (laundry, etc.); (P)
温水洗浄便座[おんすいせんじょうべんざ, onsuisenjoubenza] (n) bidet toilet; washlet
用足し;用達;用足(io);用たし;用達し(io)[ようたし;ようたつ(用達), youtashi ; youtatsu ( youtatsu )] (n,vs) (1) running errands; going on errands; (2) (transaction of) business; going about one's business; (3) doing one's business (i.e. at the toilet); going to the washroom; (4) (esp. 用達) (See 御用達) purveying; purveyor
略装[りゃくそう, ryakusou] (n,adj-no) demitoilet; ordinary dress
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n,vs) makeup; toilet; embellishment; (P)
金隠し[きんかくし, kinkakushi] (n) (1) padding, armour, etc. covering the testicles; (2) mantle or hood on a urinal, squat-toilet, etc.
雪隠[せっちん;せついん(ok);せんち(ok), secchin ; setsuin (ok); senchi (ok)] (n) (See 便所) toilet; lavatory

toilet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet ; bog (vulg.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องน้ำสาธารณะ[n. exp.] (hǿng-nām sā) EN: public toilet FR: toilettes publiques [fpl]
ห้องส้วม[n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom ; latrine FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] (vx) ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.) ; latrines [fpl
ห้องสุขา[n. exp.] (hǿng sukhā) EN: toilet ; lavatory ; restroom (Am.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; W.-C. [mpl]
เข้าห้องน้ำ[v. exp.] (khao hǿng-n) EN: go to the toilet FR: aller aux toilettes
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit (vulg.) ; go to stool ; loosen the bowels FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
คอห่าน[n.] (khøhān) EN: cesspool ; water trap ; toilet bowl FR:
กดชักโครก[v. exp.] (kot chakkhr) EN: flush the toilet FR: tirer la chasse
กระดาษอนามัย[n. exp.] (kradāt anām) EN: toilet paper FR:
กระดาษชำระ[n.] (kradātchamr) EN: toilet paper ; bathroom tissue ; toilet roll ; toilet tissue FR: papier toilette [m] ; papier hygiénique [m] ; papier-cul [m] = papier cul [m] (vulg.)
กระดาษเช็ดตูด[n. exp.] (kradāt chet) EN: toilet paper FR: papier toilette [m] ; papier hygiénique [m] ; papier-cul [m] = papier cul [m] (vulg.)
กระดาษห้องน้ำ[n. exp.] (kradāt hǿng) EN: toilet paper FR:
กระดาษทิชชู = กระดาษทิชชู่[n. exp.] (kradāt thit) EN: tissue paper ; toilet paper ; tissues FR: mouchoir en papier [m]
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classif. : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)] FR: [classif. : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
น้ำอบ[n.] (nām-op) EN: perfume [made by Thai formulas, containing no alcohol] ; perfumed lotion ; toilet water ; scented water ; cologne FR: parfum [m]
แป้ง[n.] (paēng) EN: powder ; toilet FR: poudre [f] ; poudre de riz [f]
แปรงขัดห้องน้ำ[n. exp.] (praēng khat) EN: toilet brush FR: brosse de toilettes [f] ; balai de toilettes [m]
แปรงล้างห้องน้ำ[n. exp.] (praēng lāng) EN: toilet brush FR: brosse de toilettes [f] ; balai de toilettes [m]
ป่มกดน้ำชักโครก[n. exp.] (pum kot nām) EN: toilet handle FR: bouton de chasse d'eau [m] ; levier de chasse d'eau [m]
สบู่ถูตัว[n. exp.] (sabū thū tū) EN: toilet soap FR: savon de toilette [m]
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)
ส้วมชักโครก[v. exp.] (sūam chakkh) EN: flush toilet FR: toilettes à chasse d'eau [fpl]
สุขา[n.] (sukhā) EN: lavatory ; toilet FR: toilettes [fpl]
สุขาสาธารณะ[n. exp.] (sukhā sāthā) EN: public toilet FR: toilettes publiques [f]
ถ่ายทุกข์[v.] (thāithuk) EN: go to the toilet ; relieve onseself ; excrete ; evacuate ; urinate ; pass urine ; void urine FR:
ถาน[n.] (thān) EN: monk' s water closet ; monk's toilet FR:
ถังน้ำชักโครก[n. exp.] (thang nām c) EN: toilet tank FR: réservoir [m]
ที่นั่งชักโครก[n. exp.] (thīnang cha) EN: toilet seat FR: lunette de toilette [m] ; abattant WC [m]
ทิชชู[n.] (thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper FR:
โถเครื่องแป้ง[X] (thō khreūan) EN: toilet set FR:
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]
วัจกุฎี[n.] (watkudī) EN: toilet for monks FR:
เวจ[n.] (wet) EN: water closet ; toilet FR: toilettes [fpl] ; W.-C. [mpl]
เวจ-[pref.] (wetja-) EN: water closet ; toilet FR: toilettes [fpl] ; W.-C. [mpl]
เวจกุฎี[n.] (wetkudī) EN: toilet for monks FR:
เก้าอี้โต๊ะเกรื่องแป้ง[X] (kao-ī to kh) EN: stool FR: tabouret de toilette [m]
กระดาษเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]
ล้างหน้า[v. exp.] (lāng nā) EN: wash one's face FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette
ล้างหน้าสีฟัน[v. exp.] (lāng nā sī ) EN: FR: faire sa toilette

toilet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behindertentoilette {f}disabled toilet
Bedürfnisanstalt {f}; öffentliche Toilette
Toilettenartikel {m} | Toilettenartikel
Toilettengarnitur {f} | Toilettengarnituren
Toilettenpapier {n}toilet paper
Toilettensache {f}toiletry
Toilettenseife {f} | Toilettenseifen
Toilettentisch {m} | Toilettentische
Klosettpapier {n}toilet paper
Kulturbeutel {m}toilet bag

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toilet
Back to top