ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tv

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tv*, -tv-

tv ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
TV (n.) โทรทัศน์ (คำย่อของ television)
TV screen (n.) จอภาพยนตร์ See also: จอภาพ, จอ Syn. film screen, movie screen, silver screen
English-Thai: HOPE Dictionary
tvabbr. Television
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท.ร.ท. (n.) The TV Pool of Thailand Syn. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, ทีวีพูล
ทีวีพูล (n.) The TV Pool of Thailand Syn. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (n.) The TV Pool of Thailand Syn. ทีวีพูล
ภาพยนตร์โทรทัศน์ (n.) TV movie
ละครโทรทัศน์ (n.) TV play See also: television play Syn. ละครทีวี
พระโพธิสัตว์ (n.) Bodhisattva See also: Buddha Syn. พระพุทธเจ้า
ละครจอแก้ว (n.) series on TV See also: soap opera Syn. ละครโทรทัศน์
ละครทีวี (n.) series on TV See also: soap opera Syn. ละครโทรทัศน์, ละครจอแก้ว
โพธิสัตว์ (n.) Bodhisattva See also: Buddhist deity Syn. พระพุทธเจ้า, พระโพธิสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
I think TV can be good and badฉันคิดว่าโทรทัศน์เป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี
Do you watch TV very often?คุณดูทีวีบ่อยมากไหม?
Let's watch TV for a whileมาดูโทรทัศน์สักพักหนึ่งกันเถอะ
I'd rather stay home and watch TVฉันอยากจะอยู่บ้านและดูทีวีนะ
Would you like to watch TV?คุณอยากดูโทรทัศน์ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, it's a closed circuit TV system. I have underwater cameras fore-and-aft.ไม่ได้ มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด ผมมืกล้องใต้นํ้าที่หัวเรือเเละท้ายเรือ
The guys from the TV station on the mainland are here.พวกคนจากสถานีโทรทัศน์ จากเเผนดินใหญมากันเเล้ว
Theme from the TV show "Rawhide." thank you.มันมาจาก โรไฮด ขอบคุณ
Well, if we get on TV we want to look good, don't we?แบบว่า ถ้าได้ออกทีวี เราควรจะดูดีหน่อย ไม่ใช่เหรอ?
We're gonna be on every radio and TV show in the country.เราอาจจะได้ออกวิทยุ และทีวีทุกช่อง ทั่วประเทศ
Seen any bad TV shows or anything?ดูรายการทีวีห่วยๆ รึเปล่า
You know, a couple of throw pillows, a TV news reporter.คุณรู้ว่าคู่ของโยนหมอน, ข่าวทีวี
I'm gonna watch TV and hope it's not all this "Superman" stuff.เค้าปิดมือถืออ่ะ ชั้นว่าไม่มีไรหรอก อาจจะงั้น
The way they pick TV shows is they make one show. That show's called a pilot.วิธีที่พวกเขาเลือกรายการโทรทัศน์ที่พวกเขาทำให้ใครคนหนึ่งแสดง แสดงให้เห็นว่าที่เรียกว่านักบิน
The 'coolerador was crammed with TV dinners and ginger ale'coolerador ถูกอัดแน่นไปด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำทีวีและขิง
[ Motorbike Engines Racing, Explosions On TV ][รถมอเตอร์ไซด์เครื่องยนต์แข่งระเบิดในทีวี]
The cops caught him sneaking TV sets out the back door of a JC Penney.ตำรวจจับเขาแอบทีวีชุดออกประตูด้านหลังของ JC Penney

tv ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芭菲[bā fēi, ㄅㄚ ㄈㄟ, 芭菲] Buffy (the vampire slayer), star of TV series
央视[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ, 央视 / 央視] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中央電視|中央电视
周润发[Zhōu Rùn fā, ㄓㄡ ㄖㄨㄣˋ ㄈㄚ, 周润发 / 周潤發] Chow Yun-Fat (1955-), Hong Kong TV and film star
对比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, 对比度 / 對比度] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast
映像管[yìng xiàng guǎn, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, 映像管] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope
显像管[xiǎn xiàng guǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, 显像管 / 顯像管] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, 天龙八部 / 天龍八部] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations
记录片[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 记录片 / 記錄片] documentary movie or TV program
荧光屏[yíng guāng píng, ˊ ㄍㄨㄤ ㄆㄧㄥˊ, 荧光屏 / 熒光屏] fluorescent screen; TV screen
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
旋转木马[xuán zhuǎn mù mǎ, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 旋转木马 / 旋轉木馬] merry-go-round; carousel; Carousel, South Korean TV soap opera
纪录片[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 纪录片 / 紀錄片] newsreel; documentary (film or TV program)
续集[xù jí, ㄒㄩˋ ㄐㄧˊ, 续集 / 續集] sequel; next episode (of TV series etc)
机顶盒[jī dǐng hé, ㄐㄧ ㄉㄧㄥˇ ㄏㄜˊ, 机顶盒 / 機頂盒] set-top box; decoder for digital or satellite TV signal etc
围城[wéi chéng, ㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 围城 / 圍城] siege; The Beleaguered City, famous 1947 novel by Qian Zhongshu 錢鐘書|钱钟书, filmed as TV serial
银屏[yín píng, ˊ ㄆㄧㄥˊ, 银屏 / 銀屏] television; TV screen; the silver screen
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, 制式] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service
主持人[zhǔ chí rén, ㄓㄨˇ ㄔˊ ㄖㄣˊ, 主持人] tv or radio presenter; host; anchor
萤幕[yíng mù, ˊ ㄇㄨˋ, 萤幕 / 螢幕] TV screen; also written 熒光屏|荧光屏
连续集[lián xù jí, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧˊ, 连续集 / 連續集] TV series
电视剧[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, 电视剧 / 電視劇] TV play; soap opera
广告片[guǎng gào piān, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄧㄢ, 广告片 / 廣告片] advertising film; commercial (on TV)
虚空藏菩萨[Xū kōng zàng Pú sà, ㄒㄩ ㄎㄨㄥ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, 虚空藏菩萨 / 虛空藏菩薩] Akasagarbha Bodhisattva
黑白电视[hēi bái diàn shì, ㄏㄟ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 黑白电视 / 黑白電視] black and white TV
佛像[Fó xiàng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄤˋ, 佛像] Buddhist image; statue of Buddha or Bodhisattva; CL: 張|张
中央电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, 中央电视台 / 中央電視臺] CCTV (Chinese state television)
央视国际[yāng shì guó jì, ㄧㄤ ㄕˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, 央视国际 / 央視國際] CCTV international; www.cctv.com.cn
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, 中国中央电视台 / 中國中央電視台] China Central Television (CCTV), Chinese National TV
泥菩萨[ní pú sà, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, 泥菩萨 / 泥菩薩] clay Bodhisattva
泥菩萨过江[ní pú sà guò jiāng, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ, 泥菩萨过江 / 泥菩薩過江] clay Boddhisattva passes through river; a snowball's chances in hell
彩电[cǎi diàn, ㄘㄞˇ ㄉㄧㄢˋ, 彩电 / 彩電] color TV
高清电视[gāo qīng diàn shì, ㄍㄠ ㄑㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 高清电视 / 高清電視] HDTV; high definition TV
互动电视[hù dòng diàn shì, ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 互动电视 / 互動電視] interactive TV
荆楚网[jīng chǔ wǎng, ㄐㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄨㄤˇ, 荆楚网 / 荊楚網] IPTV (PRC media network)
荆楚网视[jīng chǔ wǎng shì, ㄐㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄨㄤˇ ㄕˋ, 荆楚网视 / 荊楚網視] IPTV (PRC media network)
各位观众[gè wèi guān zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, 各位观众 / 各位觀衆] Ladies and Gentlemen (on TV); Dear Viewers...
弥勒[Mí lè, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, 弥勒 / 彌勒] Mile (place in Yunnan); Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha
龙树菩萨[Lóng shù Pú sà, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄨˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, 龙树菩萨 / 龍樹菩薩] Nagarjuna (Nagarjuna Bodhisattva)
戏说剧[xì shuō jù, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ ㄐㄩˋ, 戏说剧 / 戲說劇] period costume drama (on TV)

tv ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV
アイキャッチ[, aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei
インターネットテレビ[, inta-nettoterebi] (n) {comp} Internet television; Internet TV
インメガチャート[, inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P)
シスプリ[, shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series)
テレビスター[, terebisuta-] (n) television star; TV star; telly-celeb
テレビスタジオ[, terebisutajio] (n) television studio; TV studio
テレビスポット[, terebisupotto] (n) place in a TV program; television spot
テレビ視聴者[テレビしちょうしゃ, terebi shichousha] (n) television viewer; TV audience
ドラマ[, dorama] (n) (1) drama; (2) (abbr) (See テレビドラマ) TV drama; teledrama; play; (P)
前説[まえせつ, maesetsu] (n) (1) warm-up (before an act or a TV show recording); (2) prologue; introduction
大河ドラマ[たいがドラマ, taiga dorama] (n) (See 大河小説) long-running historical drama series on NHK TV
女子アナ[じょしアナ, joshi ana] (n) (abbr) female TV announcer
密着[みっちゃく, micchaku] (n,vs) (1) glued to; closely related to; (2) giving total coverage to the key figure(s) of a TV or film documentary; (P)
密着取材[みっちゃくしゅざい(uK), micchakushuzai (uK)] (n,vs) (See 密着・2) total coverage; giving total coverage to the key figure(s) of a TV or film documentary
放送問題用語[ほうそうもんだいようご, housoumondaiyougo] (n) (See 放送禁止用語) banned word; word which is not allowed to be used on TV or radio
放送禁止用語[ほうそうきんしようご, housoukinshiyougo] (n) banned word; word which is not allowed to be used on the air (on the TV or radio)
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P)
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P)
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P)
[わ, wa] (ctr) counter for stories, episodes of TV series, etc.
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
コマーシャル[, koma-sharu] (n) commercial (e.g. TV); (P)
ハイビジョン(P);ハイビション[, haibijon (P); haibishon] (n) high-definition television; HDTV; Hi-Vision; (P)
バカが移る;馬鹿が移る[バカがうつる(バカが移る);ばかがうつる(馬鹿が移る), baka gautsuru ( baka ga utsuru ); bakagautsuru ( baka ga utsuru )] (exp,v5r) (col) to catch 'the stupid' (e.g. from talking to stupid people, watching mindless TV, etc.)
フジテレビ[, fujiterebi] (n) Fuji-TV
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
十地[じゅうじ, juuji] (n) {Buddh} dasabhumi (forty-first to fiftieth stages in the development of a bodhisattva)
双方向CATV[そうほうこうシーエーティービー;そうほうこうシーエーティーブイ, souhoukou shi-e-tei-bi-; souhoukou shi-e-tei-bui] (n) {comp} bi-directional CATV
大宝[たいほう;だいほう, taihou ; daihou] (n) (1) great treasure; (2) Taihou era (701.3.21-704.5.10); Daihou era; (3) (obsc) {Buddh} great treasure (used to refer to bodhisattvas, esoteric teachings, etc.); (4) (obsc) {Buddh} (See 護摩壇) homa-mandala (fire altar)
妙見菩薩[みょうけんぼさつ, myoukenbosatsu] (n) {Buddh} Myoken (bodhisattva; deification of the North Star or the Big Dipper)
御本尊;ご本尊[ごほんぞん, gohonzon] (n) (1) (See 本尊) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) the man himself; the person at the heart of the matter
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n,vs) {Buddh} assumption of a suitable form (by a buddha or bodhisattva)
普賢[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デイレクTV[ディレクティービー, deirekutei-bi-] Direct TV
双方向テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] interactive TV
ウェブティービー[うえぶていーびー, uebutei-bi-] WebTV
エヌシーティービー[えぬしーていーびー, enushi-tei-bi-] NCTV
シーエーティービー[しーえーていーびー, shi-e-tei-bi-] CATV
内容評価制度[ないようひょうかせいど, naiyouhyoukaseido] content rating system (for TV, movies)
放送形式[ほうそうけいしき, housoukeishiki] broadcast format (TV)
走査線[そうさせん, sousasen] scan line (e.g. TV)
高品位テレビ[こうひんテレビ, kouhin terebi] high definition television (HDTV)
高品位テレビジョン[こうひんいテレビジョン, kouhin'i terebijon] high definition television (HDTV)
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV

tv ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องเก้า[org.] (Chǿng Kao) EN: Channe 9 ; Modern Nine TV FR: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine TV [f]
ช่องโทรทัศน์[n. exp.] (chǿng thōra) EN: TV channel FR: chaîne de télévision [f] ; chaîne [f]
ดิจิตอลทีวี[n. exp.] (dijitǿn thī) EN: digital TV FR: télévision numérique [f]
ดูทีวี[v. exp.] (dū thīwī) EN: watch TV FR: regarder la télévision
เคเบิลทีวี[n. exp.] (khēboen thī) EN: cable TV ; cable television FR: télévision par câble [f]
กล่องทีวีดิจิตอลดิจิตอล[n. exp.] (klǿng thīwī) EN: digital TV receiver FR:
ภาพยนตร์โทรทัศน์[n. exp.] (phāpphayon ) EN: TV movie FR: téléfilm [m]
รายการทีวี[n. exp.] (rāikān thīw) EN: television programme ; television program ; TV program FR: programme de télévision [m] ; programme TV [m] ; émission de télévision [f]
รายการโทรทัศน์[n. exp.] (rāikān thōr) EN: television programme ; television program ; TV program FR: programme de télévision [m] ; programme TV [m] ; émission de télévision [f] ; série télévisée [f]
สายทีวี[n. exp.] (sāi thīwī) EN: TV aerial cable FR:
สายโทรทัศน์[n. exp.] (sāi thōrath) EN: TV aerial cable FR:
สัญญาณทีวี[n. exp.] (sanyān thīw) EN: TV signal FR:
สถานีโทรทัศน์[n. exp.] (sathānī thō) EN: TV channel FR: chaîne de télévision [f]
ทีวี[n.] (thīwī) EN: television ; TV ; telly FR: télévision [f] ; télé [f] (fam.) ; TV = T.V. [f] (abrév.) ; téloche [f] (fam.)
ทีวีพูล[X] (thīwī phūn) EN: The TV Pool of Thailand FR:
โทรทัศน์[n.] (thōrathat) EN: television ; TV ; TV set ; telly (inf.) FR: télévision [f] ; poste de télévision [m] ; téléviseur [m] ; télé [f] (fam.) ; TV = T.V. [f] (abrév.) ; téloche [f] (fam.)
วอยซ์ทีวี = วอยซ์ ทีวี[TM] (Wøi Thīwī) EN: Voice TV FR: Voice TV
ยิงรีโมท[v. exp.] (ying rīmōt) EN: use the remote control ; zap the TV ; zap with the remote FR: zapper (anglic.)
เอเอสทีวี[TM] (Ē.Ēs.Thī.Wī) EN: ASTV FR: ASTV
ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม[v. exp.] (kheun phāsī) EN: FR: augmenter la TVA ; relever le taux de TVA
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classif.: machines, tools, appliances (TVs, radios, refrigerators ...)] FR: [classif. : machines, outils, appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...), appareillages électriques]
กล้องซีซีทีวี[n. exp.] (klǿng Sī-Sī) EN: closed-circuit television (CCTV) ; CCTV ; video cameras FR: caméra de surveillance [f]
กล้องวงจรปิด[n. exp.] (klǿng wongj) EN: surveillance camera ; security camera ; CCTV ; dash camera FR: caméra de surveillance [f]
ลัตเวีย[n. prop.] (Latwīa) EN: Latvia FR: Lettonie [f]
มหาชาติ[n.] (mahāchāt) EN: the last life of the Bodhisattva ; Mahachat ; the last incarnation of Buddha FR:
แพ้คะแนนเสียง[v. exp.] (phaē khanaē) EN: be outvoted FR:
ภาพยนตร์โฆษณา[n. exp.] (phāpphayon ) EN: television commercial (TVC) FR: film publicitaire [m] ; spot publicitaire [m]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม[n. exp.] (phāsīmūnkhā) EN: value added tax ; VAT (abbrev.) ; sales tax FR: taxe sur la valeur ajoutée [f] ; TVA [f] (abrév.) ; T.V.A. [f] (abrév.)
โพธิสัตว์[n.] (Phōthisat ) EN: Bodhisattva ; Buddhist deity FR:
ประเทศลัตเวีย[n. prop.] (Prathēt Lat) EN: Latvia FR: Lettonie [f]
รถเอทีวี[n. exp.] (rot Ē.Thī.W) EN: quad bike ; ATV FR: quad [m] (anglic.)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม[n. exp.] (rūam phāsī ) EN: including VAT ; incl. VAT FR: TVA comprise
สาธารณรัฐลัตเวีย[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Republic of Latvia FR: République de Lettonie
ซีซีทีวี[n. exp.] (Sī.Sī.Thī.W) EN: closed-circuit television (CCTV) ; CCTV ; video cameras FR: caméra de surveillance [f]
ทีไอทีวี[TM] (Thī.Ai.Thī.) EN: TITV FR: TITV
โทรทัศน์ความละเอียดสูง[n. exp.] (thōrathat k) EN: high-definition television (HDTV) ; HDTV FR: télévision à haute définition [f]
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ; วัดเบญจมบพิตร[n. prop.] (Wat Benjama) EN: Wat Benchamabophit Dusitvanaram ; Wat Benchamabophit ; Marble Temple FR:
วัดบวรนิเวศวิหาร [n. prop.] (Wat Bowonni) EN: Wat Bavornnivetviharn ; Bavornnivetviharn Temple ; Borvornives Monastery FR:
เวสสันดร[n. prop.] (Wētsandøn) EN: Vessantara Jataka ; the tenth Bodhisattva FR:
วี เอ ที = VAT[n. exp.] (Wī-Ē-Thī) EN: FR: montant hors tva [m]

tv ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
TV-Kabelkanal {m}cable TV channel
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured
Luftverkehrslinie {f} | Luftverkehrslinien
kunstvoll; künstlerisch {adj} | kunstvoller | am kunstvollstenartistic | more artistic | most artistic
Stacheldraht {m}; Drahtverhau
Borough {n}; Stadt mit Selbstverwaltung
geistvoll {adj} | geistvoller | am geistvollstenbrilliant | more brilliant | most brilliant
Reparaturventil {n} für Kaltvulkanisationchemical cure cold repair valve
Mitverfasser {m} | Mitverfasser
Beschäftigte {m,f} mit Zeitvertragcontingent workers
Dienstvertrag {m} | Dienstverträge
Abschreibung {f}; Wertverminderung
Diätvorschrift {f} | Diätvorschriften
Direktverkauf {m}; Direktvertrieb
Stadtteil {m}; Stadtviertel
Stützverhältnis {n}; Lastvertältnis
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes
ängstlich; angstvoll; furchtsam {adj} | ängstlicher; angstvoller; furchtsamer | am ängstlichsten; am angstvollsten; am furchtsamstenfearful | more fearful | most fearful
Film {m} (TV; Kino)film; movie [Am.]
begabt; talentvoll {adj} | begabter; talentvoller | am begabtesten; am talentvollstengifted | more gifted | most gifted
Gastvorlesung {f} | Gastvorlesungen
Rasterbild {n}halftone picture; frame (TV)
Internetanschluss {m}; Internetverbindung
Leasingvertrag {m}; Pachtvertrag
Haftpflichtversicherung {f} | gesetzliche Haftpflichtversicherung | private Haftpflichtversicherung
Malapropismus {m}; Wortverwechslung
Hauptversammlung {f} | Hauptversammlung
verdienstvoll; verdienstlich {adj} | verdienstvoller | am verdienstvollstenmeritorious | more meritorious | most meritorious
kraftvoll; machtvoll {adj} | kraftvoller; machtvoller | am kraftvollsten; am machtvollstenpowerful | more powerful | most powerful
Quartier {n}; Stadtviertel
achtungsvoll; ehrerbietig; respektvoll {adj} | achtungsvoller; ehrerbietiger; respektvoller | am achtungsvollsten; am ehrerbietigsten; am respektvollstenrespectful | more respectful | most respectful
Notwehr {f}; Selbstverteidigung
Sendedatum {n} (Radio; TV)air date
Sendereihe {f} (TV; Radio)series
sinnlich; lustvoll {adj} | sinnlicher; lustvoller | am sinnlichsten; am lustvollstensensual | more sensual | most sensual
Sepsis {f}; Blutvergiftung
Akzentverschiebung {f} | Akzentverschiebungen
Lötstelle {f}; Lötverbindung
Weltverbesserer {m}; Weltverbesserin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tv
Back to top