ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trim*, -trim-

trim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trim (vt.) ตัด See also: ตัดออก, ตัดทิ้ง, เล็ม, โกน
trim (vt.) ประดับ See also: ตกแต่ง(อาหาร)
trim (vt.) ตัดแต่ง
trim (vt.) ตัดขน See also: ถลกขน
trim (adj.) ผอมแบบแข็งแรง See also: ผอมบาง
trim (adj.) พร้อม
trim (adj.) พอดี See also: พอเหมาะ
trim (adj.) สุภาพเรียบร้อย See also: เรียบร้อย
trim (n.) การตัด
trim (n.) สภาพสมบูรณ์ See also: สภาพที่พร้อมใช้งาน
trim (n.) เครื่องประดับ
trimester (n.) ช่วงเวลาสามเดือน
trimestral (adj.) เกี่ยวกับช่วงเวลาสามเดือน
trimestrial (adj.) เกี่ยวกับช่วงเวลาสามเดือน
trimly (adv.) อย่างเสมอกัน
trimmer (n.) ผู้ขลิบ See also: ผู้เล็ม, ผู้เลาะ
trimming (n.) การเล็มออก Syn. cutting
trimming (n.) พู่ See also: พู่ห้อย Syn. pompom, tail
trimmings (n.) กิ่งไม้ที่ถูกเล็ม
trimness (n.) การตัดเล็ม
English-Thai: HOPE Dictionary
trim(ทริม) vt. เล็ม,ขริบ,ตัดแต่ง,ทำให้เสมอกัน,ตีสองหน้า,เลียบฝั่ง,ประดับ,ดุ,ด่า,ตี,เฆี่ยน,ทำให้แพ้. vi. เดินสายกลาง,ทำให้เรือทรงตัว,ปรับใบเรือ,ปรับนโยบาย. n. การเล็ม,การขริบ,การปรับ,การทรงตัวของเรือ,อุปกรณ์,เครื่องแต่งตัว (หรูหรา) ,ของกระจุกกระจิก
trimester(ไทรเมส'เทอะ) ระยะเวลา3เดือน,ภาคละ3เดือน,หนึ่งใน3ภาค, See also: trimestral,trimestrial adj.
trimming(ทริม'มิง) n. สิ่งที่ใช้ตัดเล็ม,เครื่องแต่งตัว,เครื่องประดับ,สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์,เศษหรือกิ่งก้านที่ถูกตัดออกมา,อาหารประกอบ,ฝอย,อุปกรณ์,การตัด,การเล็ม,การดุ,การด่า,การตี,การเฆี่ยน,การพ่ายแพ้
English-Thai: Nontri Dictionary
trim(adj) เรียบร้อย,สุภาพ,เก๋,เป็นระเบียบ
trimming(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,ของกระจุกกระจิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trimanual-สามมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimester; trimenonช่วงสามเดือน, ไตรมาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimmerนักฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trimethopriumไทรเมโธปริม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กันผม (v.) trim See also: shave Syn. โกน
ตัดแต่ง (v.) trim See also: decorate, beautify, dress
ลิด (v.) trim See also: prune Syn. ตัดแต่ง, เล็ม
เจียน (v.) trim See also: cut, peel, prune Syn. ตัด, เล็ม, เฉือน
เก็บผม (v.) trim hair See also: clip, shave or cut (hair) Syn. เล็มผม
เล็มผม (v.) trim hair See also: clip, shave or cut (hair)
เจี๋ยน (n.) fried fish with sweet sauce and trimmings
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม
This part's red. The trim is white.ตรงนี้เป็นสีแดง ประดับริมด้วยสีขาว
Now, in the back of a trim shop... if somebody wants to pay a little visit this weekend... they might find two Turbos and a 911 Slope.หลังร้านแปลงรูปรถนั้น มีใครบางคนอยากไปเยี่ยมวีคเอ็นด์นี้ ซึ่งเขาอาจเจอปอร์เช่เทอร์โบ 2 คัน
Fight Club became the reason to cut your hair short or trim your fingernails.เหรอ? เฉพาะผู้ชายนะ อย่างกลุ่มอัณฑะน่ะเหรอ?
I studied this. I trim it.ผมตรวจดูทั่วบ้านแล้ว
And trim that beard. Sao Feng would've agreed with Barbossa.เซา เฟ็ง จะต้องเห็นด้วยกับบาบอซ่า
Since you did so well with repairing the trim on the dead stock,หลังจากที่เธอทำได้ดีกับไอ้พวกเสื้อผ้าที่ค้างสต็อคนั่น
You trim yours?คุณปัดขนคิ้วเองเลยรึเปล่า?
You have repeatedly refused to trim the monkey tree... that spills onto your neighbor's property.คุณไม่ยอมเล็มกิ่งต้นไม้ ที่ยื่นออกไปยังที่ดินเพื่อนบ้านคุณ
And be down to a trim 210 for the wedding a week Saturday. Emma:และจะเหลือ 95 โล ตอนงานแต่ง
They also come with optional leather trim and preferred suede inserts.มีให้ทั้ง เลือกสีขลิบริม กับแบบเบาะหนังกลับ
So I take it you don't want to help us trim the tree.งั้นไม่อยากช่วยฉันตกแต่งตันไม้สินะ

trim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, 随风倒舵 / 隨風倒舵] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled
剪裁[jiǎn cái, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄞˊ, 剪裁] to tailor (clothes); to trim (expenditure)
截尾[jié wěi, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ, 截尾] to dock; to trim (esp. the tail of an animal)
沿边儿[yán biān r, ㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 沿边儿 / 沿邊兒] to trim (border with braid, tape etc)
[cái, ㄘㄞˊ, 裁] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment
[bì, ㄅㄧˋ, 弊] detriment; fraud; harm; defeat
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
婚姻[hūn yīn, ㄏㄨㄣ , 婚姻] matrimony; wedding; marriage
养料[yǎng liào, ㄧㄤˇ ㄌㄧㄠˋ, 养料 / 養料] nutriment; nourishment
沿条儿[yán tiáo r, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖ˙, 沿条儿 / 沿條兒] tape seam (in dressmaking); tape trim
[wán, ㄨㄢˊ, 刓] trim
竹叶青[zhú yè qīng, ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥ, 竹叶青 / 竹葉青] Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake)
竹叶青蛇[zhú yè qīng shé, ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥ ㄕㄜˊ, 竹叶青蛇 / 竹葉青蛇] Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake)
裁纸机[cái zhǐ jī, ㄘㄞˊ ㄓˇ ㄐㄧ, 裁纸机 / 裁紙機] trimmer; paper cutter
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不利] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental
修剪[xiū jiǎn, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄢˇ, 修剪] to prune; to trim
损人利己[sǔn rén lì jǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ, 损人利己 / 損人利己] harming others for one's personal benefit (成语 saw); personal gain to the detriment of others
笔挺[bǐ tǐng, ㄅㄧˇ ㄊㄧㄥˇ, 笔挺 / 筆挺] (standing) very straight; straight as a ramrod; bolt upright; well-ironed; trim

trim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーニッシュ[, ga-nisshu] (n) garnish; (automotive) trim
こざっぱり[, kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim
トンボ[, tonbo] (n) (See トリムマーク) crop mark (usu. on paper); trim mark; registry guide
刈りそろえる;刈り揃える[かりそろえる, karisoroeru] (v1) (obsc) to crop; to shear; to cut or trim something evenly; to make all the same length
刈り上げる[かりあげる, kariageru] (v1,vt) to reap completely; to trim up (the hair); to dress up
小さっぱりした[こさっぱりした, kosapparishita] (adj-f) neat; tidy; trim
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum)
イチモンジハゼ[, ichimonjihaze] (n) Trimma grammistes (species of small goby found in Japan and Taiwan)
ウロコベニハゼ[, urokobenihaze] (n) Emery's goby (Trimma emeryi)
エリホシベニハゼ[, erihoshibenihaze] (n) four-eye pygmy goby (Trimma hayashii, found from Japan to the Solomons)
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby
カスリモヨウベニハゼ[, kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau)
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
シマイソハゼ[, shimaisohaze] (n) candycane pygmy goby (Trimma cana, species from the Western Pacific)
ジャイアントピグミーゴビー[, jaiantopigumi-gobi-] (n) giant pygmy goby (Trimma gigantum, fish found in Palau)
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby
セレキノン[, serekinon] (n) Cerekinon (trimebutine maleate), used to treat irritable bowel syndrome
チゴベニハゼ[, chigobenihaze] (n) Naude's rubble goby (Trimma naudei, an Indo-West Pacific fish species); rubble dwarfgoby; red pygmy-goby
トライミックス[, toraimikkusu] (n) trimix; diver's gas mix of helium, oxygen, and nitrogen
ニンギョウベニハゼ[, ningyoubenihaze] (n) Trimma sheppardi (species of goby found in the Indo-West Pacific)
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[, ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand)
ヒメアオギハゼ[, himeaogihaze] (n) wasp pygmy goby (Trimma flavatrum, species found from Japan to Australia)
フジナベニハゼ[, fujinabenihaze] (n) Trimma winchi (species of goby from the Chagos Archipelago)
ブルズアイ・ピグミー・ゴビー;ブルズアイピグミーゴビー[, buruzuai . pigumi-. gobi-; buruzuaipigumi-gobi-] (n) bullseye pygmy goby (Trimma tauroculum, found in Palau)
ペガススベニハゼ[, pegasusubenihaze] (n) greybearded pygmy goby (Trimma annosum, from the Indo-West Pacific)
ベニハゼ属の1種18[ベニハゼぞくのいちしゅじゅうはち, benihaze zokunoichishujuuhachi] (n) fishnet pygmy goby (Trimma agrena, was Trimma sp.18)
ホシクズベニハゼ[, hoshikuzubenihaze] (n) Trimma milta (species of goby from French Polynesia)
作り木[つくりぎ, tsukurigi] (n) well-trimmed tree
切り詰める;切詰める[きりつめる, kiritsumeru] (v1,vt) (1) to shorten; to cut short; to trim; (2) to cut down on; to reduce; to economize; to economise
[かり, kari] (n) cut; clip; shear; reap; trim; prune
刈り込む(P);刈込む[かりこむ, karikomu] (v5m,vt) to cut; to dress; to prune; to trim; to clip; (P)
刈る(P);苅る[かる, karu] (v5r,vt) to cut (hair); to mow (grass); to harvest; to clip; to shear; to reap; to trim; to prune; (P)
台湾波布;台湾飯匙倩[たいわんはぶ, taiwanhabu] (n) (uk) (See 波布) Taiwanese habu (Trimeresurus mucrosquamatus)
夫婦円満[ふうふえんまん, fuufuenman] (n) matrimonial happiness; happy marriage
夫婦喧嘩;夫婦げんか[ふうふげんか, fuufugenka] (n) (See 痴話喧嘩) matrimonial quarrel
婚姻[こんいん, kon'in] (n,adj-no,vs) marriage; matrimony; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
輪郭線[りんかくせん, rinkakusen] trimming loop
輪郭線要素[りんかくせんようそ, rinkakusenyouso] trimming curve

trim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียน[v.] (jīen) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare FR: découper
กัน[v.] (kan) EN: shave ; trim FR: tailler légèrement ; égaliser
กันจอน[v. exp.] (kan jøn) EN: trim one's sideburns FR: couper ses favoris
กันหนวด[n. exp.] (kan nūat) EN: trim a moustache FR:
กันผม[v. exp.] (kan phom) EN: trim FR:
เก็บผม[v.] (kepphom) EN: trim hair FR:
ขลิบ[v.] (khlip) EN: trim ; hem ; clip ; lop off ; hew ; border FR: couper ; tailler ; ourler
ขริบ[v.] (khrip) EN: trim ; prune ; clip ; circumcise FR: tailler ; couper
ขริบหนวด[v. exp.] (khrip nūat) EN: trim one's moustache FR:
กริบ[v.] (krip) EN: trim ; prune ; clip ; hem FR:
เหลา[n.] (lao) EN: sharpen ; hone ; whet ; edge ; grind ; shape ; trim ; pare FR: tailler (en pointe)
เล็ม[v.] (lem) EN: trim ; hem ; prune ; clip FR: ourler ; tailler
เล็มหนวดเครา[v. exp.] (lem nūat kh) EN: trim one's moustache FR:
ลิด[v.] (lit) EN: trim ; prune ; clip FR: tailler ; élaguer
รอน[v.] (røn) EN: cut ; trim ; curtail ; reduce ; lop off ; trim FR: ramener ; réduire
ส้อม[v.] (søm) EN: slice off ; sharpen ; trim ; pare ; prune FR:
แต่งเล็บ[v. exp.] (taeng lep) EN: pare one's nails ; dress a fingernail ; trim nails ; have a manicure ; manicure FR:
ตัดแต่ง[v. exp.] (tat taeng) EN: trim ; prune FR:
แถก[v.] (thaēk) EN: trim FR:
ถาก[v.] (thāk) EN: hoe ; hew ; chip ; chop ; bark ; shave off ; whittle ; trim off FR: dégrossir ; dégauchir ; équarrir
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ชีวิตแต่งงาน[n. exp.] (chīwit taen) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony FR: vie de famille [f]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff FR: particule [f] ; gouttelette [f]
กำไรสุทธิรายไตรมาส[n. exp.] (kamrai sutt) EN: quarterly net profit FR: bénéfice trimestriel net [m]
เขียวหางไหม้[n.] (khīohāngmai) EN: Trimeresurus FR: Trimeresurus
ความเสียหาย[n.] (khwām sīahā) EN: damage ; detriment FR: détriment [m] (vx)
กินดอง[n.] (kindøng) EN: matrimonial ceremony FR:
เกี่ยวกับการสมรส[adj.] (kīo kap kān) EN: matrimonial ; marital FR: matrimonial
กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: marriage law FR: loi matrimoniale [f]
กฎหมายว่าด้วยการสมรส[n. exp.] (kotmāi wādū) EN: marriage law FR: loi matrimoniale [f]
เมืองมรดกโลก[n. prop.] (Meūang Møra) EN: World Heritage City FR: ville inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco [f]
มรดกโลก[n. exp.] (møradok lōk) EN: World Heritage Site FR: patrimoine mondial [m] ; patrimoine de l'humanité [m]
น้ำเลี้ยง[n.] (nāmlīeng) EN: nutrient ; sap FR: nutriment [m]
งูเขียวหางไหม้[n. exp.] (ngū khīohān) EN: Trimeresurus FR: Trimeresurus
พังกา[n.] (phangkā) EN: Trimeresurus purpureomaculatus FR: Trimeresurus purpureomaculatus
โภชนาหาร[n.] (phōchanāhān) EN: nutrient ; nutriment FR:
ราย 3 เดือน[adj.] (rāi sām deū) EN: quarterly FR: trimestriel
รายไตรมาส[adj.] (rāi traimāt) EN: quarterly FR: trimstriel
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl] ; patrimoine [m]
ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (sapphayākøn) EN: natural resources ; natural wealth FR: ressources naturelles [fpl] ; patrimoine naturel [m]

trim ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenfreiheit {f} [auto]ground clearance; trim height; ride height
Bartschneider {m}beard trimmer
schädlich; nachteilig; unzuträglich {adj} | eine Sache schaden; einer Sache abträglich sein; einer Sache unzuträglich seindetrimental | to be detrimental to sth.
Abgleichwiderstand {m} [electr.]balancing resistor; adjustable resistor; trimming resistor
Heckenschere {f}hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears
Lasertrimmer {m}laser trimmer
ehelich {adv}matrimonially
Nahrung {f}nutriment
Nietabschneider {m}rivet trimmer
Trimm {m} [naut.]trim
Trimaran {m} [naut.]trimaran
Trimmer {m}trimmer
gepflegt; ordentlich; proper {adj} | gepflegter; ordentlicher | am gepflegtesten; am ordentlichstentrim | trimmer | trimmest
Fußring {m}anklet; footrim
Gepflegtheit {f}trimness
Leiste {f} (am Auto)trim
Nährmittel {n}nutriments
ererbt {adv}patrimonially
gepflegt {adv}trimly
schädlich {adv}; auf schädliche Weisedetrimentally
Entgraten {n}trimming
Dreifleck-Preußenfisch {m} (Dascyllus trimaculatus) [zool.]orange domino (damsel); three-spot damsel
Dreifleck-Preußenfisch {m} (Dascyllus trimaculatus) [zool.]three-spot damsel; orange domino (damsel)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trim
Back to top