ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tip*, -tip-

tip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tip (n.) จุดปลายสุด Syn. apex, peak Ops. bottom
tip (n.) ส่วนที่สวมปลาย
tip (vt.) ทำให้มีปลาย See also: จัดให้มีปลาย
tip (vt.) หุ้มปลาย
tip (vt.) เอาปลายออก
tip (vi.) เอียง
tip (vt.) ทำให้เอียง See also: ทำให้เอน, ทำให้กระดก, ทำให้ลาด
tip (vi.) คว่ำลง
tip (vt.) ทำให้คว่ำ Syn. overturn, upset
tip (vi.) เทขยะ
tip (vt.) เทขยะ
tip (vt.) ขยับหมวกหรือเอาหมวกออก (แสดงการทักทาย)
tip (n.) การทำให้เอียง
tip (n.) การลาดเอียง
tip (n.) สถานที่สำหรับเทขยะ
tip (n.) เงินรางวัลพิเศษ See also: เงินตอบแทนการบริการ Syn. gift, reward
tip (n.) คำแนะนำ See also: ข้อแนะนำ, ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ Syn. clue, inkling
tip (vi.) ให้เงินรางวัล See also: ให้รางวัล
tip (vt.) ให้เงินรางวัล
tip (vi.) แจ้งข้อมูล
tip (vt.) แจ้งข้อมูล
tip (n.) การตีเบาๆ
tip (vt.) ตีเบาๆ
tip off (phrv.) แจ้งให้ทราบ See also: ให้ข้อมูล Syn. inform, fill in, notify, tell
tip over (phrv.) หกล้ม See also: ล้ม Syn. fall down on, fall on, fall over, fall to
tip-off (n.) การบอกเรื่องส่วนตัว
tip-off (n.) การเตือน See also: การเตือนภัย
tipped over (adj.) ที่คว่ำลง Syn. overturned
tippet (n.) ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวง
tipple (vi.) ดื่มเหล้า
tippler (n.) คนขี้เมา Syn. drunk
tippler (n.) นกพิราบที่เลี้ยงไว้
tipsiness (n.) ความเมาเล็กน้อย See also: ความมึนเมาเล็กน้อย Syn. drunkenness, inebriation, inebriety
tipstaff (n.) ตำรวจศาล
tipster (n.) ผู้แจ้งข่าวลับ See also: ผู้ใบ้หวย
tipsy (adj.) เมา See also: มึน, งง, มึนเมา Syn. drunk
tiptoe (vi.) เดินด้วยปลายเท้า See also: เขย่ง, เดินย่อง
tiptoe (vi.) เคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวัง
tiptoe (n.) ท่ายืนด้วยปลายเท้า
tiptoe (adj.) ที่เขย่งเท้า
English-Thai: HOPE Dictionary
tip(ทิพ) n. ปลาย,ปลายแหลม,ปลายเรียว,ยอด,สุด,ส่วนที่อยู่ปลาย,ใบแทรกหนังสือ,งินตอบแทนเล็กน้อย,เงินรางวัล,คำแนะนำ,ข้อแนะนำ,การเคาะเบา ๆ ,การตีเบา ๆ ,การตีลูกกระโดด vt. ทำให้มีปลาย,จัดให้มีปลาย,ประดับปลาย,เอาปลายออก,ติดผนวกปลาย,ต่อปลาย,แทรก,เสริมปลาย,ทำให้เอียง
tipple(ทิพ'เพิล) vt. จิบเหล้า (มักติดต่อกัน) vi. ดื่มเหล้า (มักเป็นนิสัยหรือมากเกินไป) n. เหล้า., See also: tippler n., Syn. booze,drink
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ,ผู้ใบ้หวย,ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น
tipsy(ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ตรง,โกง. -tipsily adv., See also: tipsiness n.
tiptoe(ทิพ'โท) n. ปลายนิ้วเท้า,หัวนิ้วเท้า vi. เดินเขย่งเท้า. adj.,adv. ขย่งเท้า,มีความต้องการ,ใจจดใจจ่อ,ระมัดระวัง,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ชะเง้อ. -Phr. (on tiptoe เขย่งเท้า,ชะเง้อ,ระมัดระวัง,มีความต้องการ ใจจดใจจ่อ ลับ ๆ ล่อ)
tiptop(ทิพ'ทอพ) n.,adj.,adv. สุดยอด,สุดขีด,จุดสูงสุด,ชั้นยอด., Syn. summit
English-Thai: Nontri Dictionary
tip(n) รางวัลคนใช้,ความลับ,ปลาย,การเคาะ,คำแนะนำ,ใบแทรก
tipple(n) สุรา,เหล้า
tipsy(adj) โซเซ,มึนเมา,ขี้เมา
tiptoe(n) ปลายนิ้วเท้า
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tip lossความสูญเสียปลายใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tipping การทิ้ง การทิ้งของเสียในที่ทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเดิด (v.) tip See also: slightly stick up, be titled up Syn. กระดก
จะงอย (n.) tip See also: tip of the beak, crooked end, crooked tip
ติป (v.) tip
ติป (n.) tip
ทิป (v.) tip Syn. ติป
ทิป (n.) tip Syn. ติป
ปลาย (n.) tip See also: point, tail
สุด (adj.) tip See also: rearmost, hindmost, last Syn. ปลาย, ยอด, ท้าย
ปลายลิ้น (n.) tip of the tongue
กระเย้อกระแหย่ง (v.) tiptoe See also: stand on tiptoe Syn. ขะเย้อแขย่ง, เขย่ง
ขะเย้อแขย่ง (v.) tiptoe See also: stand on tiptoe Syn. เขย่ง
ปลายตีน (n.) tiptoe Syn. ปลายเท้า
ปลายเท้า (n.) tiptoe
ย่องกริบ (v.) tiptoe
หย่ง (v.) tiptoe See also: walk on tip toe Syn. โหย่ง, กระหย่ง, กระโหย่ง
เขย่ง (v.) tiptoe See also: toe, go on tiptoe
MIRV (abbr.) คำย่อจาก multiple independently targeted See also: จรวดติดระเบิดนิวเคลียร์หลายลูกเพื่อยิงไปยังที่หมายต่างกัน
กระพุ่ม (n.) pointed tip Syn. พุ่ม
กระหย่ง กระโหย่ง (v.) stand on tiptoe See also: hop on one foot Syn. หย่ง, เขย่ง
กระแอบ (n.) centipede Syn. ตะขาบ, จะขาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here is a tip from an evil New Yorker.นี่คือเคล็ดลับจากความชั่วร้ายของ ชาวนิวยอร์ก
I never got a tip like that before.ฉันไม่เคยได้รับเคล็ดลับเช่นนั้น เมื่อก่อนนี้
The freight woke up the other guys and it was on the tip of my tongue to tell them about the deer, but I didn't.รถไฟปลุกคนอื่นๆ และมันก็อยู่แค่ปลายลิ้นของผม ที่จะบอกพวกเขา เรื่องกวาง แต่ผมก็เปล่า
They used to tip him off... about the really good loads. Of course, everybody got a piece.บรรทุกของดีๆมา แน่นอน ทุกๆคนมีของดี
They would tip us off about what was coming in and moving out.พวกเขาจะคอยส่งข่าว อะไรที่มาส่งเข้าและส่งออก
I gave Jimmy the tip and he gave me some Christmas money.ผมให้คำแนะนำจิมมี่ และเขาให้ค่าตอบแทนนิดหน่อบ
Look at this, big tip from Mike the Pike.ดูนี่.. การเดินทางแสดงของ ไมค์ เดอะ ไปฟ์.
Suddenly the tip began to expand, disclosing a slimy finger that wormed its way toward him.ทันใดนั้น มีนิ้วเล็กๆยื่นออกมา มันพุ่งเข้าหาเขา
[ Woman ] It's as if it turns every part of your body into the tip of a penis.[ผู้หญิง] มันเหมือนกับว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณทุกคนในปลายของอวัยวะเพศชาย
In Rhondda Fawr there's a huge coal tip above the village and that's on the maps.ที่รอนด้าวาวล์ มีกองถ่านหินใหญ่อยู่บนหมู่บ้าน และอยู่ในแผนที่ด้วย
He's a C.I. For a burglary cop. Called in the tip on the bank.เป็นสายตำรวจโทรมาบอกเรื่องแบงค์
Innocent sunbather, stabbed by the tip of a runaway beach umbrella.คนนอนอาบแดดอยู่ดีๆ โดนเสียบด้วยร่มชายหาดที่ปลิวมา

tip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 秤砣虽小压千斤 / 稱砣雖小壓千斤] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);
平舌音[píng shé yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ , 平舌音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
舌尖前音[shé jiān qián yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ , 舌尖前音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
舌尖音[shé jiān yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ , 舌尖音] apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t)
舌尖[shé jiān, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ, 舌尖] tip of tongue; apical
倒刺[dào cì, ㄉㄠˋ ㄘˋ, 倒刺] barb; barbed tip (e.g. of fishhook)
[yǐng, ˇ, 颍 / 潁] grain husk; tip of sth short and slender
旅顺港[Lǚ shùn gǎng, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄍㄤˇ, 旅顺港 / 旅順港] Lüshun port, on the tip of the Liaoning peninsula; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905; in Lüshunkou district of Dalian 大連|大连, Liaoning
笔尖[bǐ jiān, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄢ, 笔尖 / 筆尖] nib; pen point; the tip of a writing brush or pencil
蛇岛[Shé dǎo, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ, 蛇岛 / 蛇島] Shedao or Snake island in Bohai sea 渤海 off Lüshun 旅順|旅顺 on the tip of the Liaoning peninsula, small rocky island famous for snakes
冰山一角[bīng shān yī jiǎo, ㄅㄧㄥ ㄕㄢ ㄧ ㄐㄧㄠˇ, 冰山一角] tip of the iceberg
[shāo, ㄕㄠ, 梢] tip of branch
眉梢[méi shāo, ㄇㄟˊ ㄕㄠ, 眉梢] tip of brow
眉端[méi duān, ㄇㄟˊ ㄉㄨㄢ, 眉端] tip of the eyebrows; top margin on a page
对歌[duì gē, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄜ, 对歌 / 對歌] answering phrase of duet; to sing antiphonal answer
消炎片[xiāo yán piàn, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄆㄧㄢˋ, 消炎片] antipyretic tablet (to reduce fever), such as sulfanilamide
退烧药[tuì shāo yào, ㄊㄨㄟˋ ㄕㄠ ㄧㄠˋ, 退烧药 / 退燒藥] antipyretic (drug to reduce fever, such as sulfanilamide)
多足类[duō zú lèi, ㄉㄨㄛ ㄗㄨˊ ㄌㄟˋ, 多足类 / 多足類] centipedes and millipedes
[wú, ˊ, 蜈] centipede
蜈蚣[wú gōng, ˊ ㄍㄨㄥ, 蜈蚣] centipede
公倍式[gōng bèi shì, ㄍㄨㄥ ㄅㄟˋ ㄕˋ, 公倍式] common multiple expression
公倍数[gōng bèi shù, ㄍㄨㄥ ㄅㄟˋ ㄕㄨˋ, 公倍数 / 公倍數] common multiple
大便干燥[dà biàn gān zào, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ ㄍㄢ ㄗㄠˋ, 大便干燥 / 大便乾燥] constipated
便秘[biàn mì, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧˋ, 便秘] constipation
大便秘结[dà biàn mì jié, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 大便秘结 / 大便祕結] constipation
[pǐ, ㄆㄧˇ, 痞] constipation; lump in the abdomen
秘结[mì jié, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 秘结 / 祕結] constipation
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, 尖端] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best
倍足纲[bèi zú gāng, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, 倍足纲 / 倍足綱] Diplopoda, arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes 蜈蚣 and millipedes 千足蟲|千足虫
倍足类[bèi zú lèi, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄌㄟˋ, 倍足类 / 倍足類] Diplopoda (arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes and millipedes)
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, 多种 / 多種] many kinds of; multiple; diverse; multi-
蚰蜒[yóu yan, ㄧㄡˊ ㄧㄢ˙, 蚰蜒] earwig; house centipede
明文规定[míng wén guī dìng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, 明文规定 / 明文規定] expressly stipulated (in writing)
过滤嘴香烟[guò lǜ zuǐ xiāng yān, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄩˋ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, 过滤嘴香烟 / 過濾嘴香煙] filter-tipped cigarette
指尖[zhǐ jiān, ㄓˇ ㄐㄧㄢ, 指尖] fingertips
擦棒球[cā bàng qiú, ㄘㄚ ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, 擦棒球] foul tip
加减乘除[jiā jiǎn chéng chú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄔㄨˊ, 加减乘除 / 加減乘除] four rules of arithmetic; addition, subtraction, multiplication and division
倍频器[bèi pín qì, ㄅㄟˋ ㄆㄧㄣˊ ㄑㄧˋ, 倍频器 / 倍頻器] frequency multiplier
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, 运算法则 / 運算法則] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot)
官费[guān fèi, ㄍㄨㄢ ㄈㄟˋ, 官费 / 官費] government funded; paid by state stipend

tip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイングチップ[, uinguchippu] (n) wing tip
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse
ピローマネー[, piro-mane-] (n) (See 枕銭) pillow money; tip left by the pillow for the room maid
ファウルチップ[, fauruchippu] (n) foul tip
ポップヒント[, poppuhinto] (n) {comp} what's this tip
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man
石突き[いしづき, ishiduki] (n) shoe; ferrule (of an umbrella); butt end (of a lance); hard tip (of mushroom)
突端[とったん;とっぱな, tottan ; toppana] (n) tip of a headland; point
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P)
跳ね上げる[はねあげる, haneageru] (v1) (1) to churn up; to strike up; to throw up; (2) to tip up; to flip up
鋒鋩[ほうぼう, houbou] (n) (1) the tip of an edged instrument; (2) sharp words; vicious character
鐺;璫;木尻;小尻[こじり, kojiri] (n) (1) (鐺, 璫, 小尻 only) (ornamental) tip of a scabbard; (2) (鐺, 璫, 木尻 only) bottom of a bargeboard or cantilever
鞘尻[さやじり, sayajiri] (n) tip of a scabbard
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] (n) {comp} analog multiplier
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] (n) {comp} analog multiplier
アンチピリン[, anchipirin] (n) antipyrine
アンティパスト[, anteipasuto] (n) antipasto (ita
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus)
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring)
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour)
インテリジェントマルチプレクサ[, interijientomaruchipurekusa] (n) {comp} intelligent mux; intelligent multiplexer
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom
オーシャニックホワイトティップシャーク;オーシャニック・ホワイトティップ・シャーク[, o-shanikkuhowaitoteippusha-ku ; o-shanikku . howaitoteippu . sha-ku] (n) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus)
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark)
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette
コンソール[, konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges
サインペン[, sainpen] (n) felt-tip pen (wasei
スクランブル交差点[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] (n) multiple intersection (lit
タイワンヤモリザメ[, taiwanyamorizame] (n) blacktip sawtail catshark (Galeus sauteri, found in Japan, Taiwan and the Philippines)
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P)
チップ[, chippu] (n) (1) gratuity; tip; (2) chip; (P)
チペピジン[, chipepijin] (n) tipepidine
ティピー;ティピ[, teipi-; teipi] (n) tipi; tepee; teepee
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
データマルチプレクサ[でーたまるちぷれくさ, de-tamaruchipurekusa] data multiplexer
データ多重変換装置[データたじゅうへんかんそうち, de-ta tajuuhenkansouchi] data multiplexer
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing
ポイント・ツウ・マルチポイント[ぽいんと . つう . まるちぽいんと, pointo . tsuu . maruchipointo] point to multipoint
マルチプラットフォーム[まるちぷらっとふぉーむ, maruchipurattofo-mu] multiplatform
マルチプルアクセス[まるちぷるあくせす, maruchipuruakusesu] multiple access
マルチプレーヤーゲーム[まるちぷれーやーげーむ, maruchipure-ya-ge-mu] multiplayer game
マルチプレイヤーゲーム[まるちぷれいやーげーむ, maruchipureiya-ge-mu] multiplayer game
マルチプレクサ[まるちぷれくさ, maruchipurekusa] multiplexer
マルチプレクサチャネル[まるちぷれくさちゃねる, maruchipurekusachaneru] multiplexer channel
マルチプログラミング[まるちぷろぐらみんぐ, maruchipuroguramingu] multiprogramming
乗数[じょうすう, jousuu] multiplier factor, multiplier
乗算[じょうざん, jouzan] multiplication (vs)
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier
分周器[ぶんしゅうき, bunshuuki] frequency demultiplier, frequency divider
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching
周波数分割マルチプレクサ[しゅうはすうぶんわりマルチプレクサ, shuuhasuubunwari maruchipurekusa] Frequency-Division Multiplexer, FDM
周波数分割多重[しゅうはすうぶんかつたじゅう, shuuhasuubunkatsutajuu] FDM, Frequency Division Multiplexing
周波数逓倍器[しゅうはすうていばいき, shuuhasuuteibaiki] frequency multiplier
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division)
多倍精度[たばいせいど, tabaiseido] multiple-precision
多機能[たきのう, takinou] multifunction, multipurpose
多重[たじゅう, tajuu] multiple (a-no), multiplex
多重プログラミング[たじゅうプログラミング, tajuu puroguramingu] multiprogramming
多重処理[たじゅうしょり, tajuushori] multiplexing, multiprocessing
多重化[たじゅうか, tajuuka] multiplexing (vs)
多重化装置[たじゅうかそうち, tajuukasouchi] multiplexer, multiplexing equipment
多重適合決定表[たじゅうてきごうけっていひょう, tajuutekigouketteihyou] multiple-hit decision table
掛ける[かける, kakeru] to multiply
掛け算[かけざん, kakezan] multiplication
時分割型マルチプレクサ[じぶんかつマルチプレクサ, jibunkatsu maruchipurekusa] time division multiplexer
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA
時分割多重[じぶんかつたじゅう, jibunkatsutajuu] Time Division Multiplexing, TDM
時分割多重化[じぶんかつたじゅうか, jibunkatsutajuuka] time division multiplexing (TDM)

tip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบ้หวย[v. exp.] (bai hūay) EN: hint ; give a laconic lottery tip FR:
ชี้ช่อง[v.] (chīchǿng) EN: tip off ; advise ; indicate the opportunity FR:
ให้ทิป[v. exp.] (hai thip) EN: tip FR: donner un pourboire
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
เอียง[v.] (īeng) EN: incline ; lean ; tip ; tilt ; slant FR: incliner ; obliquer ; pencher
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end FR: extrémité [f] ; bout [m]
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
กัลเม็ด[n.] (kanlamet) EN: tip ; trick ; stratagem FR: astuce [f]
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
ค่าเหนื่อย[n. exp.] (khā neūay) EN: commission ; tip FR: pourboire [m]
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
ขยิบตาให้...[v. exp.] (khayip tā h) EN: wink at sb ; tip sb a wink ; give sb a wink FR: faire de l'oeil à ... (qqn)
เคล็ดลับ[n. exp.] (khlet lap) EN: secret ; secret technique ; secret mechanism ; secret key ; trick ; tip FR: secret [m] ; truc [m] ; astuce [f] ; ficelles [fpl] (fig.) ; clé [f] = clef [f]
ก้อม[n.] (køm) EN: tip FR:
ก้นกรอง[n.] (konkrøng) EN: filter tip FR:
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f] ; art [m]
กระดก[v.] (kradok) EN: tilt ; teeter ; tip up ; seesaw FR: pencher
กระพุ่ม[n.] (kraphum) EN: lotus bud ; pointed tip FR:
มันติดอยู่ที่ริมฝีปาก[v. exp.] (man tit yū ) EN: it's on the tip of my tongue FR: avoir un mot sur le bout de la langue
หงายท้อง[v.] (ngāithøng) EN: overturn ; turn over ; tip over FR:
เงินทิป[n. exp.] (ngoen thip) EN: tip ; gratuity FR: pourboire [m]
ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก[n. exp.] (phīseūa plā) EN: Yellow Orange Tip FR:
ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่[n. exp.] (phīseūa plā) EN: Great Orange Tip FR:
ปลาย[n.] (plāi) EN: end ; extremity ; tip ; point ; tale FR: fin [f] ; extrémité [f] ; bout [m] ; terminaison [f] ; pointe [f]
ปลายจมูก[n. exp.] (plāi jamūk) EN: nose tip FR: bout du nez [m]
ปลายลิ้น[n. exp.] (plāi lin) EN: tip of the tongue FR: bout de la langue [m]
ประลาย[n.] (pralāi) EN: tip FR:
รางวัล[n.] (rāngwan) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip FR: prix [m] ; récompense [f]
รางวัล[v.] (rāngwan) EN: reward ; tip FR: récompenser
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jet) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table
เทขยะ[v. exp.] (thē khaya) EN: tip rubbish ; dump rubbish ; empty garbage FR: vider les ordures ; déverser des déchets
ทิป ; ติป[n.] (thip ; tip) EN: tip ; gratuity FR: pourboire
ทิป ; ติป[n.] (thip ; tip) EN: tip FR: conseil [m] ; truc [m] ; astuce [f]
ติดอยู่ที่ปาก[v. exp.] (tit yū thī ) EN: be stuck at one's lips ; be on the tip of one's tongue FR: avoir un mot sur lebout de la langue
ยอดของกิ่ง[n. exp.] (yøt khøng k) EN: tip of a branch FR: extrémité d'une branche [f]
หยอดน้ำมัน[v. exp.] (yøt nāmman ) EN: grease one's palm ; tip FR:
อาการท้องผูก[n. exp.] (ākān thøngp) EN: constipation FR: constipation [f]
อเนกรรถ[pref.] (anēkkatha-) EN: multiple FR:
อเนกประสงค์[adj.] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose ; having various uses FR: à usage multiple , multi-usage
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiph) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris FR: acquérir sa majorité

tip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spargelspitze {f}asparagus tip
Hartmetallschneide {f}carbide tip
Filzstift {m}felt tip pen
Ringnutsteg {m}gutter tip
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ...
Spitze {f} (spitzes Ende) | die Spitze des Eisbergestip | the tip of the iceberg
Tipp {m}; Tip
Trinkgeld {n} | ein Trinkgeld gebentip | to tip
Braunkopftachuri {m} [ornith.]Pale-tipped Tyrannulet
abgeneigt {adj} | einer Sache abgeneigt sein | eine Antipathie gegen jdn. habenantipathetic; antipathetical | to be antipathetic to sth. | to be antipathetic to sb.
abgeneigt {adv}antipathetically
antiphonisch {adv}antiphonally
Antipode {m} | Antipoden
Einfarbsittich {m} [ornith.]Antipodes Green Parakeet
wild {adj}rantipole
Brogue-Schuh {m}; Budapester Schuh (mit gestanzten Löchern verzierter Schuh)wingtip shoe; wingtip brogue shoe
Bytemultiplexverarbeitung {f}byte multiplexing
Derbyarassari {m} [ornith.]Chestnut-tipped Toucanet
Multiplikatoreffekt {m}; Multiplikatorwirkung
Everettmonarch {m} [ornith.]White-tipped Monarch
Filzstift {m}felt pen; felt-tipped pen
Federleiste {f} | verkabelte Federleistefemale multipoint connector | harnessed female connector
Filterzigarette {f}filter tipped cigarette; filter-tip
Fingerarbeit {f}fingertips
Stippvisite {f} | Stippvisiten
Frequenzvervielfacher {m}frequency multiplier
Integral {n} [math.] | bestimmtes Integral [math.] | mehrfaches Integral [math.] | unbestimmtes Integral [math.]integral | definite integral | multiple integral | antiderivative
Kippe {f}tip; dump
Kippkarren {m}tipcart; tipping chart
Silberschmuckvogel {m} [ornith.]Black-tipped Cotinga
Lamellenkupplung {f}multiple disc clutch
Lore {f}tipper; tipper truck
Muldex {m} (Multiplexer/Demultiplexer)muldex (multiplexer/demultiplexer)
Multiplexer {m}multiplexor
Multiplexkanal {m}multiplex channel
Mehrfachbelichtung {f}multiple exposure
Mehrfachbild {n} (auf Bildschirm)multiple image
Mehrfachlochung {f} (einer Spalte) [comp.]multiple punching
Mehrfamilienhaus {n}multiple dwelling (unit)
Mehrscheibenkupplung {f}multiple disc clutch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tip
Back to top