ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tablespoon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tablespoon*, -tablespoon-

tablespoon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tablespoon (n.) ช้อนโต๊ะ (มีคำย่อว่า tbs.) Syn. dipper
tablespoonful (n.) ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ
English-Thai: HOPE Dictionary
tablespoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ pl. -tablespoonfuls
English-Thai: Nontri Dictionary
tablespoon(n) ช้อนโต๊ะ
tablespoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tablespoonช้อนโต๊ะ (๑๕ มิลลิลิตร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้อนโต๊ะ (n.) tablespoon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's how this job chose me. Half a tablespoon of tarragon.นั่นยังไงล่ะที่งานนี้เลือกฉัน ทารากอนครึ่งช้อนโต๊ะ
THERE'S 125 CALORIES OF PURE FAT PER TABLESPOON,นั้นนะมีไขมันล้วนๆ 125 แคลอรี่ ต่อ 1 ช้อนโต๊ะ
The vampire bat requires about two tablespoon...ค้างคาวดูดเลือดจะดื่มเลือดราวๆ 2 ช้อนโต๊ะ
Three tablespoons of water, one of honey. Nothing more.น้ำสามช้อนโต๊ะ น้ำผึ้งอีกหนึ่ง\ แค่นั้น
Add 5 tablespoons of salt.ใส่เกลือลงไป 5 ช้อนโต๊ะ
Well, I'm just saying, four tablespoons and you go into spontaneous labor.แค่จะบอกว่า สี่ช้อนโต๊ะ แล้วก็จะคลอดแบบธรรมชาติได้เลยล่ะ
Manhattan Seltzer and seven tablespoons of Visine, just so we get out of here on time.กับโซดาแมนฮัตตัน และผสม น้ำยาหยอดยาไปเจ็ดช้อนโต๊ะ เพื่อที่งานจะได้เลิกตรงเวลา
Two tablespoons baking soda, chocolate extract, chocolate squares, chocolate chips.เบรคกิ้งโซดา 2 ช้อน , ผงช็อคโกแลต แผ่นช็อคโกแลต , ช็อคโกแลตชิป
We're emptying the Atlantic with a tablespoon.เรากำลังตักน้ำทะเลออกจากแอตแลนติกด้วยช้อนโต๊ะ

tablespoon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汤匙[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, 汤匙 / 湯匙] soup spoon; tablespoon

tablespoon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テーブルスプーン[, te-burusupu-n] (n) tablespoon

tablespoon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้อนคาว[n. exp.] (chønkhāo) EN: tablespoon FR:
ช้อนโต๊ะ[n. exp.] (chøn to) EN: tablespoon FR: cuillère à soupe [f] ; cuiller à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน[n. exp.] (chøn to phū) EN: heaping tablespoon FR: cuillerée à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน ๆ[n. exp.] (chøn to phū) EN: heap tablespoon FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tablespoon
Back to top