ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

team

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *team*, -team-

team ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
team (n.) กลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกัน See also: คณะทำงาน Syn. partners, troupe, company
team (n.) กลุ่มสัตว์ที่ใช้เทียมรถ See also: สัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่ใช้ในการลากยานพาหนะ
team (vi.) จัดทีม See also: จัดกลุ่ม, ตั้งทีม, ตั้งกลุ่ม
team (vt.) จัดทีม See also: จัดกลุ่ม, ตั้งทีม, ตั้งกลุ่ม
team (vi.) ขับยานพาหนะที่ใช้กลุ่มสัตว์ลากไป Syn. pull, haul
team (vt.) ขนย้ายโดยใช้สัตว์หลายตัวลากไป Syn. pull, haul
team race (n.) การวิ่งผลัด
team up (phrv.) ทำงานร่วมทีม
teammate (n.) ผู้ร่วมกลุ่ม See also: ผู้ร่วมคณะ, สมาชิกในคณะเดียวกัน Syn. associate
teamster (n.) คนขับรถบรรทุก See also: คนขับรถสิบล้อ
teamwork (n.) การกระทำร่วมกัน See also: การร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ Syn. collaboration, partisanship, union
English-Thai: HOPE Dictionary
team(ทีม) n. กอง,หน่วย,คณะ,ชุดนักกีฬา,กลุ่มคน,กลุ่มสัตว์. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย,ขนส่งเป็นกลุ่ม,ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงินให้เหมาทำ,ประสานกัน. adj. เกี่ยวกับ team ดังกล่าว., Syn. unit,crew,group
teammaten. ผู้รวมกลุ่ม,ผู้รวมคณะ,สมาชิกในคณะเดียวกัน
teamster(ทีม'สเทอะ) n. ผู้มีอาชีพขับรถบรรทุก,คนขับรถที่ใช้สัตว์หลายตัวลาก
English-Thai: Nontri Dictionary
team(n) พวก,ชุด,หน่วย,กอง,คณะ,กลุ่ม,ทีม
teamster(n) คนขี่ม้าชุด,คนขับรถบรรทุก,สิงห์รถบรรทุก
teamwork(n) การทำงานเป็นพวก,การทำงานเป็นทีม,การกระทำร่วมกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Team Buildingการสร้างทีมงาน [การจัดการความรู้]
Teamworkการทำงานเป็นทีม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปรอักษร (v.) transform a cheering team into letters or pictures
กรุ๊ป (n.) team See also: group Syn. คณะ, พวก, กลุ่ม
ทีม (n.) team See also: group Syn. คณะ, พวก, กลุ่ม, กรุ๊ป
ทีมเวิร์ก (n.) teamwork Syn. คณะทำงาน
กลไฟ (n.) steamer See also: steamship Syn. เรือกลไฟ, เรือไฟ
กองเชียร์ (n.) cheering team See also: cheering section
กังหันไอน้ำ (n.) steam turbine
ขนมเข่ง (n.) kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket
ข้าวมันไก่ (n.) rice steamed with chicken soup
ข้าวแตน (n.) sweetmeat made of steamed sticky rice
คณะบริหาร (n.) management team See also: executive management Syn. คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร (n.) management team See also: executive management
ซาลาเปา (n.) steamed stuff bun See also: steamed dumpling
ต้มเปื่อย (v.) steam See also: cook by steaming Syn. ต้ม, เคี่ยว
ต้มเปื่อย (adj.) steamed See also: stewed Syn. ต้ม, เคี่ยว
ตุ๋น (v.) steam See also: cook by steaming Syn. ต้ม, ต้มเปื่อย, เคี่ยว
ตุ๋น (adj.) steamed See also: stewed Syn. ต้ม, ต้มเปื่อย, เคี่ยว
ทีมงาน (n.) work team See also: working team Syn. คณะทำงาน
ปีกขวา (n.) right flank (of a team) See also: right wing (of a team)
ปีกขวา (n.) right flank (of a team) See also: right wing (of a team)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We wish you and your team good luckเราขอให้คุณและทีมของคุณโชคดีนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา
Teach you team spirit.และคุณจะไม่ได้รับการบันทึก
Okay, I'll send down a team of horses to check out the ground.ผมจะส่งคนขี่ม้าไปตรวจ
My name is John Rambo. We served on the same team together in Nam.ชื่อของผมคือ จอห์นแรมโบ้ เราทำหน้าที่ในทีมเดียวกันร่วมกันใน เนม
It just wants to go to sleep until the rescue team finds it.But neither is that Thing.
The investigative team was trained and put in hibernation before the voyage began.ทีมสืบสวนได้รับการฝึกฝน แยกกันและวางไว้ในการจำศีล ก่อนที่จะเดินทางเริ่ม
We especially liked the way you two guys were working as a team in there.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาคุณสองคน ทำงานกันเป็นทีม
I think it'll be wonderful to have the team back together again.ผมคิดว่ามันต้องเยี่ยมมาก... ...ที่เราจะร่วมทีมกันอีกครั้ง
Special search team to HQ!ทีมค้นหาพิเศษถึง HQ!
Go away! My... My baseball team is called the Dukes!ฉันรู้ว่าฉันดูไม่เหมือนตัวเอง
We could be a team for the MacMillan company.แล้วดีมั้ยคะ ผมไม่มีความเห็นเรื่องเรือลําที่ 4 ของเขา
Some kind of team sport.พวกกีฬาที่เล่นเป็นทีมมั้ง

team ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
队长[duì zhǎng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 队长 / 隊長] captain; team leader
团队精神[tuán duì jīng shén, ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, 团队精神 / 團隊精神] group mentality; collectivism; solidarity; team spirit
班组[bān zǔ, ㄅㄢ ㄗㄨˇ, 班组 / 班組] group or team (in factories etc)
主队[zhǔ duì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, 主队 / 主隊] host team (at sports event); host side
郎平[Láng Píng, ㄌㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, 郎平] Jenny Lang Ping (1960-), Chinese volleyball player, coach of USA women's national team since 2005
球队[qiú duì, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄨㄟˋ, 球队 / 球隊] soccer team (or rugby, basketball etc)
专案组[zhuān àn zǔ, ㄓㄨㄢ ㄢˋ ㄗㄨˇ, 专案组 / 專案組] special investigating team (legal or judicial)
手球[shǒu qiú, ㄕㄡˇ ㄑㄧㄡˊ, 手球] team handball
队员[duì yuán, ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, 队员 / 隊員] team member
队旗[duì qí, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧˊ, 队旗 / 隊旗] team pennant
[sì, ㄙˋ, 驷 / 駟] team of 4 horses
客队[kè duì, ㄎㄜˋ ㄉㄨㄟˋ, 客队 / 客隊] visiting team (at sports event); visiting side
[zhēng, ㄓㄥ, 烝] advance; many; steam
吐气[tǔ qì, ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ, 吐气 / 吐氣] aspirated; to blow off steam
汽缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, 汽缸] cylinder (of steam engine or internal combustion engine)
[chuī, ㄔㄨㄟ, 炊] dress food; to steam; to cook food
埃弗顿[Āi fú dùn, ㄞ ㄈㄨˊ ㄉㄨㄣˋ, 埃弗顿 / 埃弗頓] Everton (town in northwest England); Everton soccer team
编队[biān duì, ㄅㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ, 编队 / 編隊] form into columns; organize into teams; formation (of ships or aircraft)
乔治城大学[Qiáo zhì chéng dà xué, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 乔治城大学 / 喬治城大學] Georgetown university in Washington D.C., famous as quality Jesuit university and for its basketball team
团体[tuán tǐ, ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ, 团体 / 團體] group; organization; team
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, 出笼 / 出籠] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays")
液态水[yè tài shuǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, 液态水 / 液態水] liquid water (as opposed to steam or ice, e.g.)
水汽[shuǐ qì, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧˋ, 水汽] water vapor; steam; moisture
一把手[yī bǎ shǒu, ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, 一把手] working hand; member of a work team; participant
饽饽[bō bo, ㄅㄛ ㄅㄛ˙, 饽饽 / 餑餑] pastry; steamed bun; cake
生产队[shēng chǎn duì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄉㄨㄟˋ, 生产队 / 生產隊] production team
救援队[jiù yuán duì, ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, 救援队 / 救援隊] rescue team
炊具[chuī jù, ㄔㄨㄟ ㄐㄩˋ, 炊具] rice steamer
腾腾[téng téng, ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, 腾腾 / 騰騰] steaming; scathing
足球队[zú qiú duì, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄨㄟˋ, 足球队 / 足球隊] soccer team
蜂糕[fēng gāo, ㄈㄥ ㄍㄠ, 蜂糕] sponge cake (light steamed flour or rice cake)
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 队 / 隊] squadron; team; group
包子[bāo zi, ㄅㄠ ㄗ˙, 包子] steamed stuffed bun
卷子[juǎn zi, ㄐㄩㄢˇ ㄗ˙, 卷子] steamed roll; spring roll
小笼包[xiǎo lóng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄠ, 小笼包 / 小籠包] steamed dumpling
小龙包[xiǎo lóng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄠ, 小龙包 / 小龍包] steamed dumpling
小龙汤包[xiǎo lóng tāng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄤ ㄅㄠ, 小龙汤包 / 小龍湯包] steamed soup dumpling
[qì, ㄑㄧˋ, 汽] steam; vapor
汽碾[qì niǎn, ㄑㄧˋ ㄋㄧㄢˇ, 汽碾] steam roller; steam-driven mill
汽船[qì chuán, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, 汽船] steamboat; steamship

team ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team
コンバットチーム[, konbattochi-mu] (n) combat team
ジュニアチーム[, juniachi-mu] (n) junior team
チームリーダー[, chi-muri-da-] (n) team leader
バスケットチーム[, basukettochi-mu] (n) (abbr) basketball team
ビジティングチーム[, bijiteinguchi-mu] (n) visiting team
ファクトリーチーム[, fakutori-chi-mu] (n) factory team
プロチーム[, purochi-mu] (n) professional team (usu. in sport); pro team
マネージャー(P);マネジャー(P);マネージャ[, mane-ja-(P); maneja-(P); mane-ja] (n) (1) manager (e.g. of a business, an idol, etc.); (2) in a sports team (esp. at school) someone who does the routine drudge work; (P)
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
分隊[ぶんたい, buntai] (n) squad; team
副将[ふくしょう, fukushou] (n) (1) second in command; (2) fourth athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.)
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
救助隊[きゅうじょたい, kyuujotai] (n) rescue team or party
次鋒[じほう, jihou] (n) second athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.)
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception
カージナルス[, ka-jinarusu] (n) Cardinals (US baseball team)
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball)
ジャイアンツ[, jaiantsu] (n) Giants (baseball team)
シュポシュポ[, shuposhupo] (n) sound like a steam engine
スタジアムジャンパー[, sutajiamujanpa-] (n) jacket with team's logo (wasei
スタジャン[, sutajan] (n) (abbr) (See スタジアムジャンパー) jacket with team's logo (wasei
スチーム[, suchi-mu] (n) steam; (P)
スチームエンジン[, suchi-muenjin] (n) steam engine
スチームバス[, suchi-mubasu] (n) steam bath
タッグマッチ[, taggumacchi] (n) tag-team match (wrestling)
ほかほか[, hokahoka] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) steamy hot food; warm(ly)
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb
むんむん;ムンムン[, munmun ; munmun] (adv,adv-to,vs) (on-mim) stuffy; steamy; sultry; sexy
不定期[ふていき, futeiki] (adj-na,n,adj-no) irregular; indeterminate; tramp (steamer)
先発[せんぱつ, senpatsu] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; advance party; going on ahead; (2) being in a (team sports) match or game from the start; starting; (P)
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P)
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit
土瓶蒸し;土瓶蒸[どびんむし, dobinmushi] (n) food steam-boiled in an earthenware teapot
士気[しき, shiki] (n) morale (of troops, team, etc.); esprit de corps; (P)
外車船[がいしゃせん, gaishasen] (n) paddle steamer
外輪船[がいりんせん, gairinsen] (n) paddle steamer

team ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้างศึก[n. prop.] (Chāng Seuk ) EN: War Elephants ; Thailand national football team FR:
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
ดรีมทีม[n. exp.] (drīm thīm) EN: dream team FR: dream team [f] (anglic.) ; équipe de rêve [f]
หัวหน้าทีม[n. exp.] (hūanā thīm) EN: team captain ; head FR: chef d'équipe [m] ; capitaine d'équipe [m]
จับคู่[v. exp.] (jap khū) EN: pair off ; match ; team up with FR: accorder ; accoupler
การบริหารทีมงาน[n. exp.] (kān børihān) EN: team management FR: conduite d'équipe [f]
การทำงานเป็นทีม[n. exp.] (kān tham ng) EN: team building ; teamwork FR: travail en équipe [m]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะนักวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khana nakwi) EN: team of scientists FR: équipe scientifique [f]
คณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ[n. exp.] (khana nakwi) EN: international team of scientists FR: équipe scientifique internationale [f]
เข้าหุ้น[v.] (khaohun) EN: go into partnership (with) ; team up (with) FR:
เข้าคู่[v.] (khaokhū) EN: pair ; couple ; match ; team up FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāt) EN: publication department ; editorial department ; editorial staff ; editorial team FR: équipe éditoriale [f]
กรุป = กรุ๊ป = กรุ๊พ[n.] (krup) EN: group ; team FR: groupe [m]
กุนซือทีม[n. exp.] (kunseū thīm) EN: team manager FR: manager [m]
เหล่า[n.] (lao) EN: group ; company ; band ; category ; class ; species ; order ; race ; family ; set ; team ; collection ; number FR: race [f] ; espèce [f] ; famille [f] ; groupe [m] ; catégorie [f]
เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน[adv.] (pen nāmneun) EN: as a team ; with one heart and one mind ; with one idea and will FR:
ผู้นำของทีม[n. exp.] (phū nam khø) EN: team leader FR:
ร่วมทีมฟุตบอล[v. exp.] (ruam thīm f) EN: play on a soccer team FR: jouer dans une équipe de football
สโมสร[n.] (samōsøn) EN: association ; society ; club ; team FR: association [f] ; société [f] ; club [m] ; cercle [m]
ทีม[n.] (thīm) EN: team ; club ; group FR: équipe [f] ; club [m]
ทีมชาย[n. exp.] (thīm chāi) EN: men's team FR: équipe masculine [f]
ทีมชาติ[n. exp.] (thīm chāt) EN: national team FR: équipe nationale [f]
ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี[n. exp.] (thīm chāt T) EN: Thailand national under-23 football team ; Thailand Olympic team FR: équipe de Thaïlande des moins de 23 ans [f]
ทีมฟุตบอล[n. exp.] (thīm futbøn) EN: football team ; soccer team FR: équipe de football [f]
ทีมการตลาด[n. exp.] (thīm kāntal) EN: marketing team FR: équipe de marketing [f]
ทีมขาย[n. exp.] (thīm khāi) EN: sales team FR: équipe de vente [f]
ทีมงาน[n. exp.] (thīm ngān) EN: work team ; working team FR: équipe de travail [f]
ทีมแพทย์[n. exp.] (thīm phaēt) EN: medical team FR: équipe médicale [f]
ทีมไทย[n. exp.] (thīm Thai) EN: Thai team : Thai squad FR: équipe de Thaïlande [f] ; équipe thaïlandaise [f]
ทีมวิจัย[n. exp.] (thīm wijai) EN: research team FR: équipe de recherche [f]
ทีมเหย้า[n. exp.] (thīm yao) EN: home team FR: équipe visitée [f]
ทีมหญิง[n. exp.] (thīm ying) EN: girl's team FR: équipe féminine [f]
ไอ[n.] (ai) EN: vapour ; vapor (Am.) ; steam ; mist ; gas FR: vapeur [f]
ไอน้ำ[n. exp.] (ai nām) EN: steam ; vapour ; vapor (Am.) FR: vapeur d'eau [f] ; vapeur [f]
บัวลอยเผือก[n. exp.] (būaløi pheū) EN: steamed taro and flour with coconut milk FR:
ช่อม่วง[n. exp.] (chømūang) EN: cho muang = chor muang ; violet flower dumplings ; steamed flower shaped dumpling ; steamed flower-shaped dumpling FR:
ช่อม่วงไส้...[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced … FR:
ช่อม่วงไส้ไก่[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced chicken FR:

team ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brigadier {m}work team leader; brigsdier
Bundestrainer {m}coach of the national team
Zusammengehörigkeitsgefühl {n}communal spirit; team spirit
Krisenstab {m}crisis team
Hundegespann {n}dog team
Gruppenmitglied {n}group member; team member
Forschungsgemeinschaft {f}research team
Gespann {n} | ein ideales Gespann bilden | ein merkwürdiges Gespann bildenteam | to make a perfect team | to make strange bedfellows
teamfähig {adj} | teamfähig seinable to work as part of a team; team-oriented | to be a good team player
Abdampf {m}exhaust steam
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.]
Brigade {f}work team; brigade
Kernmannschaft {f}; Kern-Team
Dampfverteilung {f}steam distribution
Dampfzuleitung {f}steam supply line
Dampf {m}steam
Dampfbefeuchter {m}steam humidifier
Dampfbefeuchterventil {n}steam humidifier valve
Dampfbegleitheizung {f}steam tracing
Dampfentlüfter {m}steam trap
Dampferzeuger {m}steam generator
Dampfgehalt {m}steam quality; steam mass fraction
Dampfigkeit {f}steaminess
Dampflanze {f}steam distributor
Dampfleitung {f}steam piping
Dampfmenge {f}flow (steam)
Dampfschiff {n}steamboat
Langflügel-Dampfschiffente {f} [ornith.]Flying Steamer Duck
Volldampf {m}full steam
Schnelldampferzeuger {m}high-speed steam generator
Raddampfer {m}paddle steamer
Schaufelraddampfer {m}paddle steamer
Passagierdampfer {m}passenger steamer
Projektgruppe {f}; Projektteam
Forschungsgruppe {f}; Forschungsteam
Sattdampf {m}saturated steam
Schraubendampfer {m}screw steamer
Teamwork {n}teamwork
Gemeinschaftsgeist {m}team spirit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า team
Back to top