ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tourist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tourist*, -tourist-

tourist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tourist (n.) นักท่องเที่ยว See also: นักเดินทาง
tourist car (n.) รถแท็กซี่ See also: รถรับจ้างไม่ประจำทาง Syn. taxi cab, hack, nighthawk, automobile
tourist centre (n.) สถานที่พักตากอากาศ See also: สถานที่พักผ่อน, รีสอร์ต Syn. spot
English-Thai: HOPE Dictionary
tourist(ทัว'ริสทฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ผู้ดูงาน,ชั้นโดยสารที่สองของเครื่องบินหรือเรือ.
English-Thai: Nontri Dictionary
tourist(n) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tourist floaterกรมธรรม์ลอยตัวของผู้เดินทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tourist camps, hostels, etc.สถานที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักท่องเที่ยว (n.) tourist See also: traveler Syn. นักเที่ยว
นักเที่ยว (n.) tourist See also: traveler
ลูกทัวร์ (n.) tourist
สถานที่ท่องเที่ยว (n.) tourist attraction Syn. สถานที่เที่ยว
สถานที่เที่ยว (n.) tourist attraction
แหล่งท่องเที่ยว (n.) tourist attraction See also: tourism location Syn. สถานที่ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (n.) tourist industry
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is a pretty popular tourist placeนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาก
She guided the tourists around the castleเธอนำนักท่องเที่ยวชมรอบๆ ปราสาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No joke, man. It's a run-down piece of no man's land in the middle of a tourist paradise.เรื่องตลกที่ไม่มีมนุษย์ lt เป็นชิ้นวิ่งลงของแผ่นดินที่ไม่มีมนุษย์ ...
Wooden girl becomes major tourist attraction.สาวน้อยนางนี้ ก็เลยกลายมาเป็นจุดดึงดูดหลักพวกนักท่องเที่ยว
I mean, think of the tourist potential, for instance, or...หมายถึง คงมีนักท่องเที่ยว มาสัมผัสสถานที่จริงกันมากเลยทีเดียว
This ain't no tourist town.ที่นี่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว
Your hometown's a tourist city...บ้านเกิดของคุณเป็นเมืองท่องเที่ยว...
A tourist video found at the scene... shows the source of the blast.พบภาพบันทึก_BAR_ จากกล้องในที่เกิดเหตุ แสดงภาพเหตุระเบิด
Public intoxication, tourist in trouble... what is it?ก่อมลพิษ.. ทำร้ายนักทักเที่ย/Nหรือว่าอะไร?
It's the last thing this town needs at peak tourist season.เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการ ในฤดูกาลท่องเที่ยว
Besides, it's tourist season in the city. easy pickings. ah.แล้วช่วงนี้มันก็เป็นฤดูท่องเที่ยว จะหาเมื่อไหร่ก็หาได้
Operation Tourist Trap is a go.แผนดักนักท่องเที่ยว เตรียมพร้อม
This time in one of Amsterdam's most crowded tourist districts.คราวนี้เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่าน ที่สุดแห่งหนึ่งในอัมสเตอร์ดัม
The consequence of a new bombing will no doubt have a devastating effect on Europe's tourist business.มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะนี่คือหายนะอย่างแท้จริง ของการท่องเที่ยวในยุโรป

tourist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猫儿山[Māo ér shān, ㄇㄠ ㄦˊ ㄕㄢ, 猫儿山 / 貓兒山] Kitten mountain, Guanxi, tourist destination near Guilin
武侯祠[wǔ hóu cí, ˇ ㄏㄡˊ ㄘˊ, 武侯祠] memorial hall to Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (many of them in different town); refers to tourist attraction in Chengdu 成都
屈原纪念馆[Qū Yuán jì niàn guǎn, ㄑㄩ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 屈原纪念馆 / 屈原紀念館] Qu Yuan memorial hall in Zigui County 秭歸縣|秭归县, Hubei, built in 1982 and a major tourist attraction since then
旅游的[lǚ yóu dì, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ, 旅游的 / 旅遊的] tourist area
观光区[guān guāng qū, ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ ㄑㄩ, 观光区 / 觀光區] tourist region; sight-seeing area
游览区[yóu lǎn qū, ㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄩ, 游览区 / 遊覽區] tourist regions; sight-seeing area
旅游者[lǚ yóu zhě, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄓㄜˇ, 旅游者 / 旅遊者] tourist; traveler; visitor
观光客[guān guāng kè, ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ, 观光客 / 觀光客] tourist
旅客[lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ, 旅客] traveler; tourist
游客[yóu kè, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ, 游客 / 遊客] traveler; tourist

tourist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツーリストビューロー[, tsu-risutobyu-ro-] (n) tourist bureau
ハイデッカー[, haidekka-] (n) (See 観光バス) tourist bus with high seating for better sight-seeing (wasei
漫遊客[まんゆうきゃく, manyuukyaku] (n) sightseer; tourist
観光バー[かんこうバー, kankou ba-] (n) tourist bar; gay bar catering mainly to straight people
観光ビザ[かんこうビザ, kankou biza] (n) tourist visa
観光名所[かんこうめいしょ, kankoumeisho] (n) sightseeing spot; tourist attraction
観光資源[かんこうしげん, kankoushigen] (n) tourist attractions
遊覧客[ゆうらんきゃく, yuurankyaku] (n) sightseer; tourist
集印[しゅういん, shuuin] (n) visiting temples, shrines or tourist spots to collect commemorative seal stamps
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P)
旅人(P);たび人[たびびと(P);りょじん(旅人), tabibito (P); ryojin ( tabibito )] (n) traveller; traveler; wayfarer; tourist; (P)
行楽客[こうらくきゃく, kourakukyaku] (n) tourist; vacationer; vacationist; holidaymaker
誘致合戦[ゆうちかっせん, yuuchikassen] (n) rivalry over winning the right to host an event; competition to lure (attract, invite) (institutions, manufacturing facilities, foreign tourists, etc.) to a locality

tourist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห่งท่องเที่ยว[n. exp.] (haeng thǿng) EN: tourist attraction FR:
แหล่งท่องเที่ยว[n. exp.] (laeng thǿng) EN: tourist site ; tourist attraction ; tourism location FR: lieu touristique [m] ; endroit touristique [m] ; site touristique [m] ; attraction touristique [f]
เมืองพักตากอากาศ[n. exp.] (meūang phak) EN: tourist resort FR:
เหมืองท่องเที่ยว[n. exp.] (meūang thǿn) EN: tourist destination FR: ville touristique [f] ; destination touristique [f]
นักทัศนาจร[n.] (nakthatsanā) EN: tourist FR: touriste [m]
นักท่องเที่ยว[n.] (nakthǿngthī) EN: tourist ; traveler ; holidaymaker FR: touriste [m, f] ; voyageur [m] ; voyageuse [f]
นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส[n. exp.] (nakthǿngthī) EN: French tourist FR: touriste français [m]
นักท่องเที่ยวชาวจีน[n. exp.] (nakthǿngthī) EN: Chinese tourist FR: touriste chinois [m]
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ[n. exp.] (nakthǿngthī) EN: foreign tourist ; visitor FR: touriste étranger [m]
นักท่องเที่ยวชาวไทย[n. exp.] (nakthǿngthī) EN: Thai tourist FR: touriste thaïlandais [m]
นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน[n. exp.] (nakthǿngthī) EN: German tourist FR: touriste allemand [m]
หน่วยบริการเดินทาง[n. exp.] (nūay børikā) EN: tourist information FR:
ผู้โดยสารชั้นนักท่องเที่ยว[n. exp.] (phūdōisān c) EN: tourist class FR:
ผู้นำเที่ยว[n. exp.] (phū nam thī) EN: guide ; tourist guide FR: guide [m, f] ; guide touristique [m, f]
สำนักงานท่องเที่ยว[n. exp.] (samnakngān ) EN: tour operator ; tourist office FR: office du tourisme [m]
สถานที่เที่ยว[n. exp.] (sathānthī t) EN: tourist attraction FR:
สถานที่ท่องเที่ยว[n. exp.] (sathānthī t) EN: tourist attraction FR: attraction touristique [f] ; site touristique [m] ; lieu d"escapade [m]
สถิตินักท่องเที่ยว[n. exp.] (sathiti nak) EN: tourist arrival statistics FR: statistiques du tourisme [fpl]
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว[n. exp.] (sūn børikān) EN: visitor centre ; visitor center (Am.) ; visitor information center ; tourist information center FR: centre d'information touristique [m]
ตำรวจท่องเที่ยว[n. exp.] (tamrūat thø) EN: tourist police FR: police touristique [f]
ที่เที่ยว[n. exp.] (thī thīo) EN: sight ; tourist attraction ; place of interest ; touring place ; fun spot FR: endroit touristique [m] ; lieu touristique [m]
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว[n. exp.] (utsāhakam k) EN: tourism industry ; touristic industry ; tourist trade FR: industrie touristique [f]
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว[n. exp.] (utsāhakam t) EN: tourist industry FR: industrie du tourisme [m]
วีซ่าท่องเที่ยว[n. exp.] (wīsā thǿngt) EN: tourist visa FR: visa touristique [m]
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด[org.] (Børisat Sah) EN: The Syndicate of Thai Hotels and Tourists Enterprises Limited (SEPO) FR:
ด้านการท่องเที่ยว[adj.] (dān kān thǿ) EN: FR: touristique
ด้านท่องเที่ยว[adj.] (dān thǿngth) EN: FR: touristique
ดึงดูดนักท่องเที่ยว[v. exp.] (deungdūt na) EN: attract tourists FR: attirer les touristes
ไกด์ทัวร์[n. exp.] (kai thūa) EN: FR: guide touristique [m]
ขี้ราด[v. exp.] (khī rāt) EN: have diarrhoea FR: avoir la diarrhée ; avoir la colique ; avoir la turista = tourista (fam.) ; avoir la courante (pop.) ; avoir la chiasse (vulg.)
กรุ๊ปทัวร์ชาวจีน[n. exp.] (krup thūa c) EN: FR: groupe de touristes chinois [m]
มัคคุเทศก์[n.] (makkhuthēt) EN: guide FR: guide touristique [m] ; guide [m] ; cicérone [m] (vx)
เมืองน่าเที่ยว[n. exp.] (meūang nā t) EN: FR: ville touristique [f]
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย[n. exp.] (nakthǿngthī) EN: FR: touriste russe [m, f]
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ; นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ[n. exp.] (nakthǿngthī) EN: foreign tourists FR: touristes étrangers [mpl]
หนังสือนำเที่ยว[n. exp.] (nangseū nam) EN: guide book ; travel book FR: guide touristique [m]
น่าเที่ยว[adj.] (nā thīo) EN: FR: touristique ; qui vaut le détour
น่าเที่ยวที่สุด[adj.] (nāthīo thīs) EN: FR: hautement touristique ; le plus touristique
น่าท่องเที่ยว[adj.] (nāthǿngthīo) EN: FR: touristique
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว[n. exp.] (sakkayaphāp) EN: FR: potentiel touristique [m]

tourist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rucksacktourist {m}; Rucksacktouristin
Tourist {m} | Touristen
Touristengruppe {f}parta of tourists
Fremdenverkehrsbüro {n}tourist office
Reiseverkehr {m}tourist traffic
touristisch {adj}touristic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tourist
Back to top