ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talk*, -talk-

talk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talk (vt.) พูดคุย See also: สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ Syn. discuss, speak, chat
talk (vi.) พูดคุย See also: สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ Syn. discuss, speak, chat
talk (vt.) อภิปรายกันในเรื่อง See also: พิจารณากันในเรื่อง, ถกเรื่อง, พูดถึงเรื่อง Syn. discuss
talk (vi.) แสดงปาฐกถา See also: บรรยาย
talk (vi.) นินทา Syn. gossip
talk (n.) การสนทนา See also: การพูดคุย
talk (n.) สิ่งที่กล่าวถึง See also: สิ่งที่พูดถึง
talk (n.) การอภิปราย See also: การพิจารณา, การถกเรื่อง Syn. discussion
talk (n.) การแสดงปาฐกถา Syn. oration, sermon
talk (n.) การนินทา Syn. hearsay, tittle-tattle, gossip
talk (n.) คำนินทา See also: คำพูดนินทา, คำเล่าลือ Syn. gossip, rumour
talk (n.) วิธีการพูด
talk about (phrv.) ปรึกษา See also: หารือ Syn. consult, talk over
talk about (phrv.) พูดคุยเกี่ยวกับ Syn. advert to, refer to
talk above (phrv.) คุย / พูดในสิ่งที่ไม่รู้เรื่อง Syn. talk over
talk around (phrv.) ชักชวนให้เปลี่ยนความคิด Syn. talk over
talk at (phrv.) พูดกระทบ See also: พูดถึง
talk at (phrv.) คุยกับ See also: พูดกับ Syn. speak to, talk to
talk away (phrv.) พูดฆ่าเวลา See also: พูดไปเรื่อยๆ, พูดไม่หยุด
talk away (phrv.) พูดไม่หยุด Syn. talk on
talk away (phrv.) ใช้เวลาพูดคุย
talk back (phrv.) พูดแย้ง See also: โต้
talk back (phrv.) โต้กลับ See also: เถียงกลับ
talk big (phrv.) พูดโม้ See also: คุยโต, ขี้โม้
talk down (phrv.) พูดดูหมิ่น
talk down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: ทำให้ยอมจำนน
talk down to (phrv.) พูดข่ม See also: พูดทับถม
talk down to (phrv.) พูดคุยกับ (บางคน / กลุ่ม) ราวกับว่าเขามีคุณค่าน้อยหรือฉลาดน้อยกว่า See also: พูดดูถูก Syn. play down to
talk for (phrv.) พูดหรือคุย (เป็นช่วงเวลาหนึ่ง) Syn. speak for
talk into (phrv.) พูดชักชวน See also: พูดเกลี้ยกล่อม
talk into (phrv.) พูดใส่ See also: คุยใส่
talk into (phrv.) พูดชักชวนให้เข้าร่วม Syn. argue into
talk nineteen (phrv.) พูดเร็วมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดรัวไม่หยุด
talk nineteen to the dozen (idm.) พูดรัว (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดมากและเร็ว
talk of (phrv.) เอ่ยถึง Syn. talk about
talk of the devil (idm.) นี่ไงคนที่พูดถึง Syn. speak of
talk of the town (idm.) เรื่องซุบซิบ
talk of the town (idm.) เรื่องที่ทุกคนพูดถึง
talk off (phrv.) พูดสาธยาย See also: พูดยืดยาว
talk on (phrv.) พูดต่อไป See also: พูดต่อเนื่อง Syn. talk away
English-Thai: HOPE Dictionary
talk(ทอล์ค) vi.,vt.,n. (การ) พูด,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,โจษจัน,เรื่องสนทนา, See also: talkability n. talkable adj. talker n. -Phr. (talk big คุยโต คุยโว), Syn. converse,utter,speech
talkative(ทอลคฺ'คะทิฟว) adj. ขี้คุย,ช่างคุย,ชอบเจรจา,พูดมาก., See also: talkativeness n., Syn. taciturn
talky(ทอค'คี) adj. พูดมาก,ช่างคุย,มีคำสนทนามาก., Syn. talkative
English-Thai: Nontri Dictionary
talk(n) การพูด,การสนทนา,การเจรจา,ปาฐกถา
talkative(adj) ช่างพูด,ช่างจำนรรจา,ช่างคุย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
talk, proximityการเจรจาข้างเคียง (โดยมีคนกลางเป็นผู้ติดต่อคู่กรณี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talking birdsนกพูดได้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุย (v.) talk See also: chat, speak, converse Syn. พูด, สนทนา Ops. ฟัง
จ้อ (v.) talk See also: babble, chat
พูด (v.) talk See also: say, chatter, discuss, speak Syn. สนทนา, คุย, พูดคุย
สนทนา (v.) talk See also: converse, speak Syn. เล่า, บอก, พูด, เจรจา
สนทนา (v.) talk See also: chat, speak, converse Syn. พูด, คุย Ops. ฟัง
ดังขึ้น (v.) talk at one time See also: talk at the same time Syn. แซ่ซ้อง
ประดัง (v.) talk at one time See also: talk at the same time Syn. ดังขึ้น, แซ่ซ้อง
แซ่ซ้อง (v.) talk at one time See also: talk at the same time Syn. ดังขึ้น
พูดหัว (v.) talk cheerfully and humorously
ละเมอ (v.) talk in one´s sleep See also: have a nightmare
ร่ายยาว (n.) talk long in details See also: thoroughly explain
บ้าลำโพง (v.) talk loudly See also: be talkative
พร่ำเพ้อ (v.) talk nonsense Syn. เพ้อ, เพ้อพร่ำ, รำพัน
พูดพร่ำเพ้อ (v.) talk nonsense See also: drivel, talk through one´s hat, blather, babble, prate Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดเพ้อเจ้อ
พูดเลอะเทอะ (v.) talk nonsense See also: drivel, talk through one´s hat, blather, babble, prate Syn. พูดพร่ำเพ้อ, พูดเพ้อเจ้อ
พูดเหลวไหล (v.) talk nonsense See also: drivel, talk through one´s hat, blather, babble, prate Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดพร่ำเพ้อ, พูดเพ้อเจ้อ
รำพัน (v.) talk nonsense Syn. เพ้อ, เพ้อพร่ำ
เพ้อพร่ำ (v.) talk nonsense Syn. เพ้อ, รำพัน
พูดขวานผ่าซาก (v.) talk openly See also: talk directly, talk frankly, talk candidly, talk plainly Syn. พูดโพล่ง, พูดโผงผาง
พูดตรงไปตรงมา (v.) talk openly See also: talk directly, talk frankly, talk candidly, talk plainly Syn. พูดโพล่ง, พูดขวานผ่าซาก, พูดโผงผาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
I'd rather not talk about itฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมัน
We'd like to talk to you about…พวกเราอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่อง...
He wanted to talk to his bossเขาต้องการพูดกับเจ้านาย
I am too busy to talk todayวันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
All right, we talk about it laterก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
Can I talk to you for a second?ขอฉันพูดกับคุณสักครู่ได้ไหม
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
Sir, I would like to talk about…ท่านครับ ผมอยากพูดคุยเกี่ยวกับ...
Did you talk to him?คุณคุยกับเขาหรือ
I don't really want to talk about it, okay?ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
I have no time to talk nowฉันไม่มีเวลาพูดคุยในตอนนี้
How dare you talk to me!เธอกล้าดียังไงมาพูดกับฉัน
Let's talk of something elseมาคุยเรื่องบางอย่างกันดีกว่า
Who on earth wants to talk to youใครหน้าไหนในโลกอยากพูดกับคุณ
It's good to talk to you againดีที่ได้พูดกับคุณอีกครั้ง
Please sit down and talk to meโปรดนั่งลงและคุยกัน
I need to talk to you in privateฉันต้องการพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัว
Don't talk rubbishอย่าพูดสั่วๆ นะ
They didn't talk to each other for the whole dayพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันตลอดทั้งวัน
Stop telling me how to talk to my fatherหยุดบอกฉันถึงวิธีที่จะพูดกับพ่อของฉันได้แล้ว
I don't have time to talk about this nowฉันไม่มีเวลามาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้
We'll talk about it tomorrowพวกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับมันในวันพรุ่งนี้
He never liked to talk about anything seriousเขาไม่เคยชอบพูดเกี่ยวกับอะไรที่เครียดๆ
I can't talk to you right nowฉันไม่สามารถพูดกับคุณได้ตอนนี้
Can you talk a little about that?คุณช่วยพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักเล็กน้อยได้ไหม?
That's what we need to talk to you aboutนั่นแหล่ะคือสิ่งที่พวกเราต้องพูดกับคุณ
I don't want to talk about it any moreฉันไม่อยากจะพูดถึงมันอีกต่อไป
Now they don't even talk to each otherตอนนี้พวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกัน
I need to talk to you about somethingฉันอยากพูดกับคุณบางเรื่อง
Now, the important thing is to talk to themตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดกับพวกเขา
Is there something you want to talk about?เธออยากพูดเกี่ยวกับอะไรอีกไหม?
It must be time for tea! Let's talk laterถึงเวลาดื่มชาแล้ว ไว้คุยกันทีหลังนะ
We have to talk about everything!เราต้องคุยกันเกี่ยวกับทุกเรื่อง
Can I talk to you for a moment?ขอฉันพูดกับคุณสักครู่ได้ไหม?
That's why she can't talk to youนั่นคือเหตุผลที่เธอไม่สามารถคุยกับคุณได้
We'd like to talk to you about taking over his contractเราอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับการรับช่วงสัญญาของเขา
Don't you dare talk to anyone about this!อย่าได้บังอาจบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
Can I talk to you in a while?ขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหม
Please, I can't help you unless you talk to meได้โปรดเถิด ฉันจะช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมพูดคุยกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And this is Dopey. He don't talk none.และนี่คือขี้เซา เขาไม่ได้พูดคุย ไม่มี
When you talk to me, "Hail Hynkel"!แกต้องทักทายฉันว่า "ไฮ เฮนเคิล
Come along. We needn't talk to each other if we don't feel like it.มาเถอะ เราไม่ต้องคุยกันก็ได้ ถ้าไม่ต้องการ
And if you had my memories, you wouldn't go there or talk about it or even think about it.ถ้าคุณมีความทรงจำอย่างที่ผมมี คุณก็จะไม่มีวันไปเหยียบที่นั่น
Well... Say we could talk about that when we're sure about the matter.งั้นบอกว่าเราจะคุยกันก็ต่อเมื่อเราเเน่ใจเรื่องนั้นเเล้ว
You know, Max, old boy, I really think I ought to talk things over with you.รู้อะไรมั้ย เเม็กซ์ ฉันว่าฉันน่าจะคุยกับนายสักหน่อย
I've never figured out what it would cost a year, but I'd like to talk about it with you.เเต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายตกปีละเท่าไหร่ ฉันเลยอยากจะปรึกษากับนายดู
Those lawyers talk and talk, even when it's an open-and-shut case like this one.ทนายความผู้ที่พูดคุยและพูดคุยถึงแม้จะเป็นกรณีที่เปิดและปิดเช่นนี้
What's there to talk about?สิ่งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับ?
I just wanna talk about facts.ผมแค่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
You can talk here for ever. It's still the same thing.คุณสามารถพูดคุยที่นี่ตลอด ก็ยังคงเป็นสิ่งเดียวกัน
You guys can talk the ears right off my head.พวกคุณสามารถพูดคุยหูขวาปิดหัวของฉัน

talk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含糊其词[hán hú qí cí, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 含糊其词 / 含糊其辭] equivocate; talk evasively; careless; perfunctory
口干舌燥[kǒu gān shé zào, ㄎㄡˇ ㄍㄢ ㄕㄜˊ ㄗㄠˋ, 口干舌燥 / 口乾舌燥] lit. dry mouth and tongue (成语 saw); to talk too much
再说[zài shuō, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ, 再说 / 再說] let's talk about it later; what's more; besides
絮叨[xù dao, ㄒㄩˋ ㄉㄠ˙, 絮叨] long-winded; garrulous; to talk endlessly without getting to the point
絮絮叨叨[xù xu dāo dāo, ㄒㄩˋ ㄒㄩ˙ ㄉㄠ ㄉㄠ, 絮絮叨叨] long-winded; garrulous; to talk endlessly without getting to the point
打官腔[dǎ guān qiāng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, 打官腔] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
打官话[dǎ guān huà, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚˋ, 打官话 / 打官話] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
[chě, ㄔㄜˇ, 扯] pull; tear; to talk casually
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
放屁[fàng pì, ㄈㄤˋ ㄆㄧˋ, 放屁] to fart; to break wind; to talk nonsense; Utter rubbish!
胡说八道[hú shuō bā dào, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ ㄅㄚ ㄉㄠˋ, 胡说八道 / 胡說八道] to talk rubbish
话题[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, 话题 / 話題] subject (of a talk or conversation); topic
交谈[jiāo tán, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˊ, 交谈 / 交談] talk with each other; converse; chat
[zǔn, ㄗㄨㄣˇ, 噂] talk together
[yì, ㄧˋ, 呓 / 囈] talk in sleep
淘客[táo kè, ㄊㄠˊ ㄎㄜˋ, 淘客] talk (loan); chatline of PRC internet company Taobao, taokshop.com
通话[tōng huà, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 通话 / 通話] talk over telephone; hold a conversation
自言自语[zì yán zì yǔ, ㄗˋ ㄧㄢˊ ㄗˋ ㄩˇ, 自言自语 / 自言自語] talk to oneself; think aloud; soliloquize
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 呫] to mutter; to talk indistinctly
哪壶不开提哪壶[nǎ hú bù kāi tí nǎ hú, ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ ㄅㄨˋ ㄎㄞ ㄊㄧˊ ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ, 哪壶不开提哪壶 / 哪壺不開提哪壺] lit. mention the pot that doesn't boil (俗语 common saying); to touch a sore spot; to talk about sb's weak point
妄言妄听[wàng yán wàng tīng, ㄨㄤˋ ㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄊㄧㄥ, 妄言妄听 / 妄言妄聽] unwarranted talk the listener can take or leave (成语 saw); sth not to be taken too seriously
畅谈[chàng tán, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ, 畅谈 / 暢談] to chat; a long talk; verbose; to talk freely to one's heart's content
听讲[tīng jiǎng, ㄊㄧㄥ ㄐㄧㄤˇ, 听讲 / 聽講] attend a lecture; listen to a talk
大炮[dà pào, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ, 大炮 / 大砲] big gun; cannon; artillery; one who talks big; trad. form 大炮 also used
两岸对话[liǎng àn duì huà, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 两岸对话 / 兩岸對話] bilateral talks
快板儿[kuài bǎn r, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄢˇ ㄖ˙, 快板儿 / 快板兒] clapper talk; patter song (in opera) with clapperboard accompaniment
服服[fù fu, ㄈㄨˋ ㄈㄨ˙, 服服] clothes (baby talk)
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, 对口相声 / 對口相聲] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏
相声[xiàng sheng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ˙, 相声 / 相聲] comic dialog; sketch; cross talk
商谈[shāng tán, ㄕㄤ ㄊㄢˊ, 商谈 / 商談] confer; discuss; engage in talks
囒哰[lán láo, ㄌㄢˊ ㄌㄠˊ, 囒哰] confused talk
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, 唾余 / 唾餘] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks
丧气话[sàng qì huà, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 丧气话 / 喪氣話] demoralizing talk
[huà, ㄏㄨㄚˋ, 话 / 話] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
[shì, ㄕˋ, 筮] divine by stalk
阿谀奉承[ā yú fèng chéng, ㄚ ㄩˊ ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ, 阿谀奉承 / 阿諛奉承] flattering and fawning (成语 saw); sweet-talking
傻话[shǎ huà, ㄕㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, 傻话 / 傻話] foolish talk; nonsense
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 之乎者也] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me

talk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound)
セールストーク[, se-rusuto-ku] (n) sales talk
にゃあにゃあ[, nyaanyaa] (n) (1) (baby talk for) cat; (2) (See にゃあ) mewing (of a cat); meow; miaow
ピロートーク[, piro-to-ku] (n) pillow talk
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
もうもう[, moumou] (adv,adv-to) (1) (on-mim) mooing; (n) (2) (chn) moo-moo (i.e. kid's talk for "cow")
一つ話[ひとつばなし, hitotsubanashi] (n) anecdote; common talk
下掛かる;下掛る;下がかる[しもがかる, shimogakaru] (v5r,vi) to talk about indecent things
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
口が酸っぱくなる[くちがすっぱくなる, kuchigasuppakunaru] (exp) to say the same thing over and over again; to talk until one is blue in the face
口ばかり;口ばっかり[くちばかり(口ばかり);くちばっかり(口ばっかり), kuchibakari ( kuchi bakari ); kuchibakkari ( kuchi bakkari )] (n) all talk (and no action)
口を閉ざす[くちをとざす, kuchiwotozasu] (exp,v5s) to keep one's mouth shut; to refuse to talk
口説き落とす;口説き落す[くどきおとす, kudokiotosu] (v5s,vt) to persuade; to prevail upon; to win a woman's heart; to win over; to talk someone into doing
吹き散らす;吹散らす;吹き散す(io)[ふきちらす, fukichirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to blow about; (2) (arch) to spread a rumor; to talk around
吹き飛ばす;吹飛ばす[ふきとばす, fukitobasu] (v5s,vt) (1) to blow away; to blow off; to blow up; (2) to dispel; to drive away; (3) to talk big
嗄らす[からす, karasu] (v5s,vt) to talk (or shout) oneself hoarse
大ぼらを吹く;大法螺を吹く[おおぼらをふく, ooborawofuku] (exp,v5k) to talk through one's hat; to blow one's own horn
大風呂敷を広げる[おおぶろしきをひろげる, ooburoshikiwohirogeru] (exp,v1) to talk big; to be bombastic
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way
幼児語[ようじご, youjigo] (n) (See おねんね) baby talk (like choo-choo for train, etc.); words and speech patterns used in talking with young children
床屋談義[とこやだんぎ, tokoyadangi] (n) barbershop talk
弁じ立てる[べんじたてる, benjitateru] (v1) to speak eloquently; to talk volubly
後ろ指を指す;後指を指す[うしろゆびをさす, ushiroyubiwosasu] (exp,v5s) (obsc) to talk about someone behind their back; to backbite
後戯[こうぎ, kougi] (n) postcoital activity; afterplay; pillow talk
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly
手柄話[てがらばなし, tegarabanashi] (n) boastful story; big talk
打ち明け話;打明け話[うちあけばなし, uchiakebanashi] (n) confession; confidential talk; frank talk
放談[ほうだん, houdan] (n,vs) free talk; irresponsible talk
楽屋話[がくやばなし, gakuyabanashi] (n) inside story; confidential talk
活を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See 活・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk
淫語[いんご, ingo] (n) indecent language; dirty talk
混信[こんしん, konshin] (n,vs) jamming; interference; cross talk
漏話[ろうわ, rouwa] (n) cross talk
漫言放語[まんげんほうご, mangenhougo] (n,vs) saying whatever one feels; speaking at random; making careless remarks; rambling talk
激励演説[げきれいえんぜつ, gekireienzetsu] (n) speech of encouragement; pep talk
瑣談[さだん, sadan] (n) overly-detailed and tedious conversation; monotonous talk
直接対話[ちょくせつたいわ, chokusetsutaiwa] (n,vs) face-to-face talk; direct communication; direct dialogue; direct talk
端的に言う[たんてきにいう, tantekiniiu] (exp,v5u) to come to the point; to get straight to the point; to speak frankly; to speak plainly; to talk straight
胸襟を開く[きょうきんをひらく, kyoukinwohiraku] (exp,v5k) (See 打ち明ける・うちあける) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart; to have a heart-to-heart talk (with someone)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
漏話[ろうわ, rouwa] cross talk
イーサトーク[いーさとーく, i-sato-ku] EtherTalk
クロストーク[くろすとーく, kurosuto-ku] crosstalk
ローカルトーク[ろーかるとーく, ro-karuto-ku] LocalTalk
局内クロストーク[きょくないクロストーク, kyokunai kurosuto-ku] local crosstalk
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[はなし, hanashi] Thai: เรื่องเล่า English: talk

talk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue FR: débattre ; discuter ; délibérer
บ่ายเบี่ยง[v.] (bāibīeng) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
บ่นถึง[v.] (bontheung) EN: ask after ; inquire after ; talk about someone fondly FR:
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: talkative ; given to talking ; full of talk ; chatty FR: bavard ; volubile ; babillard (vx – litt.) ; causeur
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously FR: supplier
ดังจัด[n. exp.] (dang jat) EN: talk of the town FR:
ดังกระฉ่อน[adj.] (dang krachǿ) EN: talk of the town FR:
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill ; smooth talk FR: éloquence [f] ; rhétorique [f] ; argument [m]
จา[v.] (jā) EN: talk ; say ; speak ; utter ; tell ; address FR:
จำนรรจ์[v.] (jamnan) EN: talk ; be a good talker FR:
จำนรรจา[v.] (jamnanjā) EN: talk ; be a good talker FR:
จับหัวเข่าพูด[v.] (japhūakhaop) EN: have a heart-to-heart talk FR:
จับเข่าคุยกัน[v.] (japkhaokhui) EN: have a heart-to-heart talk FR:
เจรจา[v.] (jēnrajā = j) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจาธุรกิจ[v. exp.] (jēnrajā thu) EN: talk about business FR: parler affaires
เจรจา[v.] (jērajā = jē) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
จีบ[v.] (jīp) EN: woo ; court ; pay court to ; talk amorously ; flirt FR: courtiser ; faire la cour ; flirter ; draguer (fam.)
จีบปาก[v.] (jīppāk) EN: speak cajolingly ; speak enticingly ; speak affectedly ; sweet-talk ; talk prunes and prisms FR:
จีบปากจีบคอ[v.] (jīppākjīpkh) EN: speak cajolingly ; speak enticingly ; speak affectedly ; sweet-talk ; talk prunes and prisms FR:
โจษแจ[v.] (jōtjaē) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษจัน[v.] (jōtjan) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
จู๋จี๋[v.] (jūjī) EN: coo and woo ; talk in a low voice FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
จุดไต้ตำตอ[v. (loc.)] (juttaitamtø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks FR:
แก้เกี้ยว[v.] (kaēkīo) EN: talk oneself out of ; explain away ; avoid embarrassment FR:
การบรรยาย[n.] (kān banyāi) EN: lecture ; talk ; account FR:
การสนทนา[n.] (kān sonthan) EN: talk ; conversation ; causerie ; dialogue ; dialog (Am.) FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f] ; dialogue [m] ; causerie [f]
กัด[v.] (kat) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner FR:
กถา[n.] (kathā) EN: speech ; lecture ; discourse ; talk ; words ; treatise FR: discours [m]
กัดหางตัวเอง[v. (loc.)] (kat-hāngtūa) EN: talk in circles FR: tourner autour du pot
เก่งแต่ปาก[adj.] (kengtāepāk) EN: bragging ; talking big ; all talk and no action FR: fort en parole ; fort en gueule (fam.) ; grande gueule (fam.)
คำพูดดาด ๆ = คำพูดดาดๆ[n. exp.] (kham phūt d) EN: cliché ; commonplace expression ; trite expression ; simple talk FR:
คำปราศรัย[n.] (kham prāsai) EN: speech ; address ; harangue ; oration ; talk FR: discours [m] ; harangue [f] ; speech (inf.) [m]
คำหวาน[n. exp.] (kham wān) EN: sweet talk ; blandishment FR:
ขี้ปาก[n.] (khīpāk) EN: gossip ; idle talk ; rumour ; rumor (Am.) FR: commérages [mpl] ; rumeur [f]
คุย[v.] (khui) EN: talk ; chat ; converse ; have a talk ; have a conversation FR: bavarder ; converser ; causer ; discuter ; s'entretenir
คุยฟุ้ง[v. exp.] (khui fung) EN: gab ; crow (about) ; brag (about) ; boast ; talk big FR:
คุยจ้อไม่หยุด[v. exp.] (khui jø mai) EN: talk continually ; talk nineteen to the dozen FR:
คุยกัน[v. exp.] (khui kan) EN: chat together ; discuss ; talk FR: bavarder ; discuter ; converser ; faire la causette ; tailler une bavette (inf.)

talk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Stadtgespräch {n}common talk
Sondierungsgespräch {n}exploratory talk
Geschwätz {n}; unnützes Gerede; leeres Geredeidle talk
Sprechtaste {f}press to talk button
Reden {n} über die Arbeitshop talk
Fachgespräch {n}shop talk
Lichtbildervortrag {m}slide lecture; illustrated talk
Geplauder {n}small talk
Geschwätz {n}; dummes Zeug | dummes Zeug redentwaddle | to talk twaddle
Beitrittsverhandlungen {pl}accession talks
Fachsimpelei {f}shop talk; shoptalk
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging
Talk-Show {f}talk show
geschwätzig; redselig {adj} | geschwätziger | am geschwätzigstentalkative | more talkative | most talkative
Walkie-Talkie {n}walkie-talkie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talk
Back to top