ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terribly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terribly*, -terribly-

terribly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terribly (adv.) อย่างเลวร้าย Syn. horribly, frightfully, badly, fatally, fearfully
English-Thai: HOPE Dictionary
terribly(เทอ'ระบลี) adv. อย่างน่ากลัว,สุดขีด,มหันต์
English-Thai: Nontri Dictionary
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แย่ (adv.) terribly See also: badly Syn. เลวร้าย
ไม่ได้ความ (adv.) terribly See also: bad, not as expected Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว
ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว (adv.) terribly See also: bad, not as expected Syn. ไม่ได้เรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm terribly sorry to disappoint youฉันเสียใจอย่างที่สุดที่ทำให้คุณผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, that's terribly nice of you.คุณนี่เป็นคนดีมากๆ เลย ทำไมไม่นั่งลงก่อนล่ะครับ
We're happy, aren't we? Terribly happy?เรามีความสุขกันไม่ใช่หรือ สุขเหลือเกิน
I have something terribly important to tell you. Rebecca. ""ฉันมีเรื่องสําคัญยิ่งจะบอกคุณจากรีเบคคา"
No, it's just that they're terribly comfortable.เปล่าหรอก แค่รู้สึกสบายดี
I'm terribly sorry to call you here, but there's something you really must see.ผมต้องขออภัยอย่างสูงที่ต้องเรียกท่านมาที่นี่ แต่มีบางอย่าง ที่ท่านต้องดู
Billy, I'm terribly sorry.บิลลี่ ผมเสียใจด้วยนะ
This is terribly uncomfortable.- นี่เป็น เรื่องที่น่ากลัวจิงๆ
He's young, not terribly bright.เขาเป็นคนหนุ่มสาวไม่สดใสชะมัด
And as you can see, we are terribly busy.และอย่างที่เห็นเรากำลังยุ่งมาก ๆ
I feel terribly responsible.ผมรู้สึกรับผิดชอบกับเรื่องนี้
Look, I'm terribly sorry about the motorcar.ผมต้องขอโทษจริงเรื่องรถคุณ
Oh, my. I'm so sorry. How terribly awful.โอ้ เสียใจด้วยนะ แย่จังเลย

terribly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly

terribly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
嫌に;厭に[いやに, iyani] (adv) (uk) awfully; terribly
竦み上がる;すくみ上がる[すくみあがる, sukumiagaru] (v5r) to cringe with fear; to cower with fright; to be terribly afraid

terribly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[X] (chāng = cha) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly FR: vraiment
แจ๊ด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly FR:
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลือร้าย[adv.] (leūarāi) EN: super ; awfully ; terribly FR: terriblement
ไม่ดี[adv.] (mai dī) EN: badly ; terribly FR: affreusement
หนักอก[adj.] (nak-ok) EN: terribly worried ; distressed ; heavyhearted FR:
งอมแงม[adv.] (ngøm-ngaēm) EN: utterly ; terribly ; extremely ; inveterately FR:
เป็นบ้า[adv.] (penbā) EN: very ; extremely ; awfully ; terribly ; fantastically FR: terriblement
เปรี้ยวแจ๊ด[adj.] (prīo jaēt) EN: terribly sour FR:
ร้อนเหลือเกิน[X] (røn leūakoē) EN: terribly hot FR: excessivement chaud
ตาย[adv.] (tāi) EN: to death, to a high degree ; very much ; extremely ; terribly ; awfully FR: à mourir
เต็มทน[adv.] (tem thon) EN: utterly ; extremely ; terribly ; inordinately ; awfully ; very FR:
แย่[adv.] (yaē) EN: terribly ; badly FR:
อย่างที่สุด[adv.] (yāng thīsut) EN: terribly ; extremely ; utterly ; fabulously ; absolutely FR: terriblement ; fabuleusement
อย่างยิ่งยวด[adv.] (yāng yingyū) EN: extremely ; terribly FR: extrêmement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terribly
Back to top