ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trailer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trailer*, -trailer-

trailer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trailer (n.) ตู้ลาก, รถพ่วง See also: รถพ่วง
English-Thai: HOPE Dictionary
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้มหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเองมีความหมายเหมือน trailer record ดู header label เปรียบเทียบ
trailer recordระเบียนท้ายหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเอง มีความหมายเหมือน trailer label ดู header label เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trailerรถพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailer recordระเบียนท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trailersรถพ่วง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถเทรลเลอร์ (n.) trailer See also: drawbar trailer Syn. รถพ่วง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Probably married Billy Jessup and they're living in a trailer park.เธออาจจะแต่งงานกับ บิลลี่ เจสซัพ
This isn't a negotiation. Take it or leave it, Trailer Park.นี่ไม่มีการต่อรองนะ เอาหรือไม่เอา ไอ้ไส้แห้ง
Dewey kept the trailer and my precious baby Rufus.ดิวอี้ได้รถบ้านไป รวมทั้งเจ้ารูฟัสของฉัน
Like a trailer on the beach or a loft downtown. That kind of thing.เช่นเดียวกับรถพ่วงบนชายหาดหรือในเมืองห้องใต้หลังคา ชนิดของสิ่งที่
We'll just throw the Jet Skis on the trailer and head to the mountains.- แล้วขับรถขึ้นเขา - นายมีแฟนเป็นมิสฮัคคาบี้ส์เหรอ
When he's around, my heart beats like a trailer park house.เวลาที่อยู่ใกล้เขา เหมือนกับ หัวใจจะหยุดเต้นให้ได้เชียว
You know what you aughta do is you oaughta come over to my trailer during lunch time.แกรู้มั้ยว่าแกจะต้องทำอะไร? แกต้องไปที่รถเทรลเลอร์ของฉันตอนเที่ยง
I'm happier than a tornado in a trailer park!ฉันมีความสุขกว่าพายุทอร์นา โดในรถพ่วงจอด!
My grandma's Buick could smoke that piece of shit, trailer trash.รถบิวอิคของย่าข้า ขยี่ ขยะคันนั้นได้สบาย
So what's it gonna be, stevens gets her bones broken or torres gets taken to the trailer park?แล้วมันจะเป็นยังไง สตีเวนส์กระดูกหัก หรือไม่ก็ ทอเรสถูกย้ายไปอยู่บ้านรถพ่วง
I'm just saying,I learned how to fight in a trailer park.Okay?ฉันแค่บอกว่า ฉันเคยเรียนรู้เรื่องการต่อสู้ มาจากตอนอยู่ในรถเทรเลอร์ โอเคมั๊ย
My trailer has been broken into.รถพ่วงของฉันถูกบุกรุก

trailer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖车[tuō chē, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, 拖车 / 拖車] trailer (pulled by tractor or other vehicle)
拖车头[tuō chē tóu, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, 拖车头 / 拖車頭] trailer truck
活动房屋[huó dòng fáng wū, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ , 活动房屋 / 活動房屋] prefabricated building; prefab; mobile home; caravan; trailer

trailer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P)
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF
キャンピングトレーラー[, kyanpingutore-ra-] (n) camping trailer; caravan
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トレーラー[とれーらー, tore-ra-] trailer
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.)
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.)

trailer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis ; creeping plant FR: plante grimpante [f]
รถกึ่งพ่วง[n. exp.] (rot keung p) EN: composite trailer FR:
รถลากจูงและรถพ่วง[n. exp.] (rot lāk jūn) EN: full trailer FR:
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]
รถเทรลเลอร์ [n. exp.] (rot thrēllo) EN: composite trailer FR:
รถลากจูงและรถกึ่งพ่วง[n. exp.] (rot lāk jūn) EN: semi-trailer FR:

trailer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pkw-Anhänger {m}passenger car trailer
Lastzug {m}truck trailer
Sattelzugmaschine {f}prime mover; tractor unit; tractor-trailer
Dateiendekennsatz {m}trailer label

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trailer
Back to top