ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teenage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teenage*, -teenage-

teenage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teenage (adj.) เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว See also: เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี, ที่เกี่ยวกับวัยรุ่น Syn. adolescent, juvenile, immature, youthful
teenager (n.) บุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี See also: คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, วัยรุ่น Syn. adolescent, teen, youngster
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
teenagerวัยรุ่น [ดู adolescence] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teenage boysวัยรุ่นชาย [TU Subject Heading]
Teenager วัยรุ่น บุคคลที่อายุระหว่าง 13-19 ปี [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาโจ๋ (n.) leader of the teenage group
รุ่นสาว (adj.) teenage See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young Syn. รุ่นหนุ่ม, วัยรุ่น
รุ่นหนุ่ม (adj.) teenage See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young Syn. รุ่นสาว, วัยรุ่น
วัยกำดัด (adj.) teenage See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young Syn. รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, วัยรุ่น
วัยรุ่น (adj.) teenage See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young
สาววัยกำดัด (n.) teenage girl See also: young girl Syn. สาวแรกรุ่น
สาววัยกำดัด (n.) teenage girl See also: young girl Syn. สาวแรกแย้ม
สาวแรกรุ่น (n.) teenage girl See also: young girl Syn. สาวแรกแย้ม, สาววัยกำดัด
สาวแรกแย้ม (n.) teenage girl See also: young girl Syn. สาวแรกรุ่น, สาววัยกำดัด
วัยจ๊าบ (n.) teenager See also: adolescent Syn. วัยรุ่น, วัยคะนอง
วัยรุ่น (n.) teenager See also: adolescent, youth, juvenile
วัยโจ๋ (n.) teenager See also: adolescent Syn. วัยจ๊าบ, วัยรุ่น, วัยคะนอง
หนุ่มสาว (n.) teenager See also: youth, teen, youngster Syn. วัยรุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your teenage minds are broad, eager.จิตใจวัยรุ่นของคุณมีความกว้างกระตือรือร้น
It was a teenage wedding and the old folks wished them wellมันเป็นงานแต่งงานของวัยรุ่นและคนชราอยากให้ดี
They had a teenage wedding and the old folks wished them wellพวกเขามีงานแต่งงานของวัยรุ่นและคนชราอยากให้ดี
Busy at molesting some teenage bimbo in daylight.มั่วแต่ม่อสาวๆ ทั้งๆที่กลางวันแสกๆ
Can we for two seconds ignore the fact that you're severely unhinged... and discuss my need for a night of teenage normalcy?นี่เราแกล้งทำเป็นว่า พ่อไม่ได้บ้าซักสองวินาที แล้วมาคุยเรื่องที่หนูขอทำตัว เป็นวัยรุ่นปกติซักคืนได้มั้ยคะ?
I didn't think much of it, since I thought it was just a teenage girl having some fun.แต่ผมคงแต่งงานกับเธอไม่ได้ เพราะเธอยังเด็กเกินไป
So just think of her behavior as that of an immature teenage girl and try to understand.หล่อนก็เป็นซะอย่างนี้ เป็นเด็กไม่รู้จักโต ให้อภัยหล่อนด้วยนะคะ
He said if he ever caught me smoking, he'd kill me, so in a fit of teenage rebellion...จับได้ว่าฉันสูบบุหรี่เขาจะฆ่าฉันทิ้ง . ดังนั้นด้วยความรั้นในวัยสิบห้าของฉัน ฉันเริ่มสูบมัน แล้วฉันก็หยุดมันไม่ได้
It's like homemade Ouija boards and teenage seances at Halloween.มันเหมือนกับเล่นผีถ้วยแก้วที่วัยรุ่นชอบทำกัน
Keep reading my on-line journal for more days... in the life of a teenage gypsy.ติดตามบันทึกออนไลน์ของฉันต่อไป
It's just, I'm going through my teenage years.หนูแค่กำลังผ่านช่วงวัยรุ่น
The Teenage Gypsy has finally settled down.แม่สาวยิปซี ลงหลักปักฐานกับเขาแล้วนะ

teenage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
豆蔻年华[dòu kòu nián huá, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, 豆蔻年华] a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty

teenage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャルママ[, gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles
ゴシックロリータ[, goshikkurori-ta] (n) (See ゴスロリ) Gothic and Lolita (type of teenage fashion)
ゴスロリ[, gosurori] (n) (abbr) (See ゴシックロリータ) Gothic and Lolita (type of teenage fashion)
ヤマンバ[, yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots)
グラドル[, guradoru] (n) (col) (abbr) (See グラビアアイドル) bikini model (usually teenage) (wasei
グラビアアイドル[, gurabiaaidoru] (n) bikini model (usually teenage) (wasei

teenage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณาณัติ[n.] (darunānat) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
ขาโจ๋[n.] (khājō) EN: leader of the teenage group FR:
ภาษาวัยรุ่น[n. exp.] (phāsā wairu) EN: teen vernacular ; teenage language FR: langage des ados [m] ; jargon adolescent [m]
ตะกอ[adj.] (takø) EN: young ; teenage ; cock FR:
ถ่าว[adj.] (thāo) EN: teenage FR:
วัยรุ่น[adj.] (wairun) EN: teenage ; adolescent ; boyish ; girlish ; juvenile ; immature ; young ; teen FR: adolescent ; jeune
เด็กวัยรุ่น[n. exp.] (dek wairun) EN: young teenager FR: jeune adolescent [m]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager ; miss FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f] ; petite fille [f]
คนหนุ่มสาว[n. exp.] (khon num sā) EN: young people ; teenagers ; youth FR: jeunes gens [mpl] ; ados [mpl] (fam.)
ในหมู่วัยรุ่น[X] (nai mū wair) EN: among teenagers FR: parmi les jeunes ; chez les jeunes
หนุ่มเหน้า[n.] (numnao) EN: youngster ; youth ; teenager ; young man FR: adolescent [m] ; ado [m] (abrév. - fam.)
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
ผู้ชายวัยรุ่น[n. exp.] (phūchāi wai) EN: male teenager FR: adolescent [m]
วัยคะนอง[X] (wai khanøng) EN: teenaged FR: âge ingrat [m]
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: teenager ; adolescent ; youngster ; youth ; juvenile ; teens [pl] FR: adolescent [m] ; jeune [m, f] ; ado [m]
วัยรุ่นไทย[n. exp.] (wairun Thai) EN: Thai teenagers FR: jeunesse thaïlandaise [f] ; jeunes Thaïs [mpl] ; adolescents thaïlandais [mpl]
เยาวพาน[adj.] (yaowaphān) EN: young ; teenaged FR:

teenage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany)
Idol {n} | Teenageridol
Jugendliche {m,f}; Jugendlicher; Teenager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teenage
Back to top