ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

too

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *too*, -too-

too ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
too (adv.) อีกด้วย
too (adv.) มากเกินไป
too (adv.) อย่างมาก See also: อย่างยิ่ง
too busy (adj.) ซึ่งทำงานมากไป Syn. overburdened, tired
too close for comfort (idm.) อันตรายที่ใกล้มาก
too early (adv.) ก่อนกำหนด Syn. precipitately
too good to be true (idm.) ดีเหลือเชื่อ See also: ดีจนไม่น่าเชื่อ
too much (adv.) มากเกินไป
too much (adj.) มากเกินไป
too much of a good thing (idm.) สิ่งดีๆที่ได้รับมากเกินไป
too subtle (adj.) ละเอียดเกินไป See also: ละเอียดมาก Syn. extremely subtle
took (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ take
tool (sl.) อวัยวะเพศชาย
tool (sl.) คนโง่
tool (n.) เครื่องมือ Syn. utensil, machine, instrument, gadget
tool (n.) ส่วนใบมีดของเครื่องมือ
tool (n.) วิธีการ
tool (n.) สิ่งที่ใช้ในงานต่างๆ
tool (n.) คนที่เป็นเครื่องมือของผู้อื่น Syn. accomplice, agent, medium
tool (n.) อวัยวะเพศชาย (คำสแลง) See also: ลึงค์
tool (vt.) ใช้เครื่องมือทำงาน See also: ทำงานด้วยเครื่องมือ
tool (vi.) ขับรถ See also: ขับรถ
tool (vt.) ให้ครื่องมือ
tool (vt.) ขับรถ
tooled (sl.) เมา
tooled-up (sl.) ยิง
tools (n.) ชุดเครื่องมือสำหรับใช้ Syn. stuff
tools (n.) อุปกรณ์กีฬา (โดยเฉพาะในการตกปลาหรือ ไต่เขา) See also: อุปกรณ์ตกปลา (กว้าน, ลูกรอก ฯลฯ), เครื่องมือตกปลา Syn. equipment, apparatus, trappings
toot (vi.) ส่งเสียงเป่าแตรหรือนกหวีด Syn. whistle
toot (vt.) ส่งเสียงเป่าแตรหรือนกหวีด Syn. whistle
tooter (n.) คนเป่าปี่ See also: คนเป่าขลุ่ย, คนเป่าปี่สก๊อต Syn. flute player, fifer
tooth (n.) ฟัน See also: สิ่งที่คล้ายฟัน Syn. fang, tusk, ivory
tooth (n.) พื้นผิวที่หยาบ (โดยเฉพาะกระดาษ ทำให้สีหรือกาวสามารถติดได้)
tooth (n.) สิ่งที่มีอำนาจทำลายล้าง
tooth (n.) รสชาติ
tooth (vt.) ทำให้มีฟัน
tooth and nail (adv.) อย่างดุเดือด See also: อย่างก้าวร้าว
tooth comb (n.) หวีเสนียด
tooth extraction (n.) การถอนฟัน
tooth powder (n.) ยาสีฟันที่เป็นผง
English-Thai: HOPE Dictionary
too(ทู) adv. อีก,เพิ่มเติม,ด้วย,เหมือนกัน,ก็,ยัง,เกินไป,มากเกินไป,มากกว่า, Syn. in addition
toodle-oo(ทู'เดิลอู) interj. สวัสดี!,แล้วพบกันใหม่!, Syn. good-by,so long
took(ทุค) v. กริยาช่อง 2 ของ take
tool(ทูล) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์ vt. จัดให้มีเครื่องมือ,ใช้เครื่องมือ,ขับรถ., See also: tooler n., Syn. implement,utensil
toolbarแถบเครื่องมือหมายถึง แถบที่อยู่ด้านบนของวินโดว์ ในระบบวินโดว์ 95 ขึ้นไป บนแถบนี้จะมีปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ถ้านำตัวชี้ไปวางใกล้ ๆ ก็จะมีคำอธิบายว่า แต่ละปุ่มมีไว้ใช้ทำอะไร แต่ถ้ากดเมาส์ลงบนปุ่มเหล่านี้ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้ตามคำสั่งเหมือนใช้คำสั่งที่เมนู
toolboxช่องเครื่องมือโปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมจะจัดให้มีเครื่องมือต่าง ๆ เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์ การเขียนรูปสี่เหลี่ยม การเขียนเส้นตรง การหมุน การทำเอียง เป็นต้น ถ้าเป็นโปรแกรมประเภทวาดภาพ จะยิ่งมีเครื่องมือมาให้มากชนิด รวมทั้งการใส่สีให้ด้วย เครื่องมือระบายสี ก็มีทั้งที่เป็นเหมือนพู่กัน ลากเป็นเส้นได้ ตัดขอบได้ ละเลงสีเต็มพื้นที่ หรือจะพ่นเป็น ฝอยเหมือนสเปรย์ ก็ได้ เป็นต้น บางโปรแกรมทำเป็นปุ่ม (button) ให้ใช้เมาส์กดแทนคำสั่งต่าง ๆ ได้ เรียกว่า toolbarดู toolbar ประกอบ
toot(ทูท) vi.,vt. (ทำ) ส่งเสียงตุ๊ด (เสียงแตร,เสียงหวูด) n. เสียงดังกล่าว., See also: tooter n., Syn. sound,tootle,blare
tooth(ทูธ) n. ฟัน,ซี่หวี,ฟันเฟือง,เฟือง,ผิวหน้าที่ขรุขระของกระดาษวาดหรือผ้าใบ,vt. ใส่ฟัน. by the skin of one's teeth เส้นยาแดงนิดเดียว,to the teeth ทั้งหมด เต็มที่. vt. ใส่ฟัน.
tooth and nailn. อย่างดุเดือด,ใช้กำลังหรือทุนเต็มที่, Syn. fiercely
tooth brush(ทูธ'บรัช) n. แปรงสีฟัน
tooth powdern. ยาสีฟันที่เป็นผง
toothache(ทูธ'เอค) n. อาการปวดฟัน
toothpick(ทูธ'พิค) n. ไม้จิ้มฟัน,มีดมีฝัก,มีดเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
too(adv) ด้วย,เหลือเกิน,เกินไป,เหมือนกัน,ก็,อีก
took(vt) pt ของ take
tool(n) เครื่องมือ,อุปกรณ์
toot(n) เสียงแตร,เสียงนกหวีด,เสียงหวูด
tooth(n) ฟัน,เฟือง,ซี่หวี,เขี้ยว
toothache(n) อาการปวดฟัน
toothbrush(n) แปรงสีฟัน
toothpaste(n) ยาสีฟัน
toothpick(n) ไม้จิ้มฟัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tool markรอยเครื่องมือ [มีความหมายเหมือนกับ chipping mark] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tooth๑. ฟัน๒. ซี่ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
toothed belt; cog beltสายพานร่องฟัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toolเครื่องมือ [การจัดการความรู้]
toolboxกล่องเครื่องมือที่รวบรวมโปรแกรม และคำสั่งที่เป็นเครื่องมือที่นักเขียนโปรแกรมสามารถหยิบมาใส่ในโปรแกรมของตนได้ โปรแกรมบางโปรแกรมแสดงกล่องเครื่องมือเป็นภาพของสัญรูปบนจอภาพ เช่น กล่องเครื่องมือของโปรแกรมกราฟฟิก มีเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรง วาดวงกลม ระบายสี ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
Tooth ; Teethฟัน [TU Subject Heading]
Tooth attritionฟันสึก [TU Subject Heading]
Toothbrushesแปรงสีฟัน [TU Subject Heading]
Toothpicksไม้จิ้มฟัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอไปได้ (v.) not too bad See also: be passable, be moderate Syn. พอได้
หยิ่งยะโส (v.) be too proud See also: be stuck up Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, ยโส, ทะนง Ops. อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, ถ่อมตน
เฝือ (v.) be too much See also: be excessive Syn. เรื้อ, รก, ยุ่ง
ใจเติบ (v.) be too broad-minded Syn. ใจกว้าง
ใจโต (v.) be too broad-minded See also: be luxurious, be ostentatious, be openhanded Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่ Ops. ใจแคบ
ใจใหญ่ (v.) be too broad-minded See also: be luxurious, be ostentatious, be openhanded Syn. หน้าใหญ่ Ops. ใจแคบ
เกินแกง (adv.) too (old)
ใจเติบ (adj.) too broad-minded
ใจโต (adj.) too broad-minded See also: lavish, openhanded, ostentatious Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่ Ops. ใจแคบ
ใจใหญ่ (adj.) too broad-minded See also: lavish, openhanded, ostentatious Syn. หน้าใหญ่ Ops. ใจแคบ
สุดกู่ (adv.) too far See also: very far
เกินหน้า (adv.) too far See also: too much, excessively, improperly, immoderately Syn. เกินหน้าเกินตา
เกินหน้าเกินตา (adv.) too far See also: too much, excessively, improperly, immoderately
เมตตา (adj.) too generous See also: openhanded, lavish, ostentatious, magnanimous Syn. ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, กรุณา Ops. ใจแคบ, ใจดำ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (adj.) too generous See also: openhanded, lavish, ostentatious, magnanimous Syn. ใจกว้าง, กรุณา, เมตตา Ops. ใจแคบ, ใจดำ
ใจใหญ่ใจโต (adj.) too generous See also: openhanded, lavish, ostentatious, magnanimous Syn. ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, กรุณา, เมตตา Ops. ใจแคบ, ใจดำ
มากหลาย (adv.) too many Syn. มากมาย, หลาย, มาก
ฟุ้ง (adv.) too much See also: too many Syn. โม้, โว
เกินขนาด (adv.) too much See also: over, excessively
เกินต้องการ (adv.) too much See also: over, beyond
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Not too badก็ไม่เลวนัก
I am too busy to talk todayวันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
We must take action before it is too lateพวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
It's too bad you missed itมันแย่เหลือเกินที่คุณพลาดมันไป
You are getting too old for thisคุณกำลังแก่เกินไปสำหรับสิ่งนี้
There are too many complications for meมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
But my heart is too wildแต่หัวใจฉันมันช่างดื้อด้านเหลือเกิน
I try not to eat too much of itฉันพยายามที่จะไม่ทานมันมากเท่าไหร่
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I don't spend too much moneyฉันไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป
You know me too wellคุณรู้จักฉันเป็นอย่างดีเหลือเกิน
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำงานได้
I've had too much work to finishฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำให้เสร็จ
He says he is feeling too ill to teach todayเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
If we don't act now, it's going to be too lateถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้ มันก็จะสายเกินไปนะ
It's a good idea not to work too muchเป็นความคิดที่ดีที่ไม่ต้องทำงานหนักมากนัก
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
That's too badแย่จังเลย
I've got too much work to doฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำ
He was too nervous to speakเขาประหม่าเกินกว่าที่จะพูด
It's too painfulมันเจ็บปวดมาก
It's not too late to change your mindมันยังไม่สายเกินไปที่คุณจะเปลี่ยนใจ
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะทำงาน
She is not too happy with her marksเธอไม่ยินดีมากนักกับคะแนนที่ได้
You're always too busy studyingคุณยุ่งกับการเรียนอย่างมากเสมอ
Would Friday be too soon?ศุกร์นี้เร็วเกินไปไหม?
You put too much pressure on him!คุณกดดันให้เขามากเกินไป
I guess it's not too expensiveฉันเดาว่ามันคงไม่แพงมาก
You lose your faith too quicklyคุณหมดความศรัทธาเร็วเกินไปนะ
You put too much pressure on himคุณกดดันเขามากจนเกินไป
This is too much learningนี่มันเรียนมาเกินไปแล้ว
We must deal with the problem now, or else it will be too lateเราต้องจัดการกับปัญหาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นมันก็จะสายเกินไป
My work raises too many questions?งานของฉันสร้างข้อกังขามากมายเกินไปหรือ?
I hate people that talk too muchฉันเกลียดคนที่พูดมากเกินไป
But this is too muchแต่นี่มันมากเกินไป ฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนี้
Well, I've taken too much of your timeเอาล่ะ ฉันทำให้คุณเสียเวลาไปมากแล้ว
My dad and I don't get along too wellฉันและพ่อเข้ากันไม่ค่อยดีนัก
He cares too much what everyone thinksเขาสนใจกับสิ่งที่คนอื่นคิดมากเกินไป
Make up your mind before it's too lateรีบตัดสินใจเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you understand? He's too well known.นายไม่เข้าใจหรือยังไง เฮนเคิล รู้จัก ผบ.
Only for questioning. Not too serious.นี่หรอคำถาม ดูคุณไม่สะทบสะท้านเลย
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก
No request is too extremeไม่มีคำขอเป็นมากเกินไป
A cricket can't be too careful, you know.คริกเก็ตไม่สามารถระมัดระวัง เกินไปคุณรู้ว่า
And when you are growing too old, you will make good... firewood!และเมื่อคุณมีการเจริญเติบโต เก่าเกินไป คุณจะทำฟืนที่ดี!
I do hope it won't inconvenience you too greatly.ผมหวังว่าจะไม่ทําให้คุณลําบากจนเกินไปนัก
Oh, I didn't know it had been changed. I hope you haven't been to too much trouble.โอ้ ฉันไม่ทราบว่ามันเปลี่ยนไป หวังว่าคงไม่ได้ทําให้คุณยุ่งยากมากนัก
But she's too strong for you. You can't fight her.เเต่ท่านแข็งเเรงเกินกว่าคุณ คุณสู้ท่านไม่ได้หรอก
But it's too late, my darling.แต่มันสายเกินไปเเล้ว ที่รัก
No, it's not too late. You're not to say that.ไม่ค่ะ มันยังไม่สาย คุณไม่ใช่คนตัดสิน
It's no use. It's too late.ไม่มีประโยชน์แล้ว มันสายเกินไป

too ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不即不离[bù jí bù lí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, 不即不离 / 不即不離] be neither too familiar nor too distant; keep sb at arm's length
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ, 养虎伤身 / 養虎傷身] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养虎遗患 / 養虎遺患] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
不迭[bù dié, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄝˊ, 不迭] cannot cope; find it too much; incessantly
人浮于事[rén fú yú shì, ㄖㄣˊ ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄕˋ, 人浮于事 / 人浮於事] more hands than needed (成语 saw); too many cooks spoil the broth
亡羊补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, 亡羊补牢 / 亡羊補牢] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted
过度[guò dù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, 过度 / 過度] excessive; over-; excess; going too far; extravagant; intemperate
不及[bù jí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ, 不及] not as good as; inferior to; find it too late
不太好[bù tài hǎo, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄏㄠˇ, 不太好] not so good; not too well
不妙[bù miào, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˋ, 不妙] (of a turn of events) not too encouraging; far from good; anything but reassuring
不暇[bù xiá, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, 不暇] have no time (for sth); be too busy (to do sth)
非分[fēi fèn, ㄈㄟ ㄈㄣˋ, 非分] improper; going too far; overstepping the bounds
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, 不划算] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive
可惜[kě xī, ㄎㄜˇ ㄒㄧ, 可惜] it is a pity; what a pity; (it's) too bad
口干舌燥[kǒu gān shé zào, ㄎㄡˇ ㄍㄢ ㄕㄜˊ ㄗㄠˋ, 口干舌燥 / 口乾舌燥] lit. dry mouth and tongue (成语 saw); to talk too much
管闲事[guǎn xián shì, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, 管闲事 / 管閑事] to meddle; to be a "nosy Parker"; to be too inquistive about other people's business
无奇不有[wú qí bù yǒu, ˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 无奇不有 / 無奇不有] nothing is too bizarre; full of extraordinary things
为时过早[wéi shí guò zǎo, ㄨㄟˊ ㄕˊ ㄍㄨㄛˋ ㄗㄠˇ, 为时过早 / 為時過早] premature; too soon
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, 不为已甚 / 不為已甚] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject
重足而立[chóng zú ér lì, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 重足而立] rooted to the spot (成语 saw); too terrified to move
放马后炮[fàng mǎ hòu pào, ㄈㄤˋ ㄇㄚˇ ㄏㄡˋ ㄆㄠˋ, 放马后炮 / 放馬後炮] running only after the horse has bolted (成语 saw); action taken too late to be effective
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, 惨不忍睹 / 慘不忍睹] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation
来不及[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, 来不及 / 來不及] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth)
兵不厌诈[bīng bù yàn zhà, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ ㄓㄚˋ, 兵不厌诈 / 兵不厭詐] there can never be too much deception in war; in war nothing is too deceitful; all's fair in war
不胜枚举[bù shèng méi jǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄩˇ, 不胜枚举 / 不勝枚舉] too numerous to mention individually or one by one
不好说[bù hǎo shuō, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄕㄨㄛ, 不好说 / 不好說] too embarrassed to say
太多[tài duō, ㄊㄞˋ ㄉㄨㄛ, 太多] too much
太忙[tài máng, ㄊㄞˋ ㄇㄤˊ, 太忙] too busy
弱不禁风[ruò bù jīn fēng, ㄖㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄈㄥ, 弱不禁风 / 弱不禁風] too weak to stand up to the wind (成语 saw); extremely delicate; fragile state of health
忙不过来[máng bù guò lái, ㄇㄤˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ, 忙不过来 / 忙不過來] too busy to attend (to some business)
[chuái, ㄔㄨㄞˊ, 膗] ugly and fat; too fat to move
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, 未免] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate)
妄言妄听[wàng yán wàng tīng, ㄨㄤˋ ㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄊㄧㄥ, 妄言妄听 / 妄言妄聽] unwarranted talk the listener can take or leave (成语 saw); sth not to be taken too seriously
焦虑不安[jiāo lǜ bù ān, ㄐㄧㄠ ㄌㄩˋ ㄅㄨˋ ㄢ, 焦虑不安 / 焦慮不安] worried too much
[yě, ㄧㄝˇ, 也] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula
动态图形[dòng tài tú xíng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 动态图形 / 動態圖形] animated graphics; animation (e.g. cartoons)
动画[dòng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 动画 / 動畫] animation; cartoon
以及[yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ, 以及] as well as; too; and
[dèng, ㄉㄥˋ, 凳] bench; stool
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, 冏彻 / 冏徹] bright and easily understood; clear; transparent

too ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!")
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.)
きつめ[, kitsume] (adj-no,adj-na,n) a little too tight
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P)
し過ぎる(P);為過ぎる[しすぎる, shisugiru] (v1) (uk) to overdo; to do too much; (P)
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much
だぶつく[, dabutsuku] (v5k,vi) (1) (See たぶたぶ・2,ぶかぶか,たぷたぷ,ぶよぶよ) to be too large; to be baggy; to be flabby; (2) (See たぶたぶ・1) to have a glut
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much
ぶかぶか[, bukabuka] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) too big; baggy; (P)
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P)
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P)
やり過ぎる;遣り過ぎる[やりすぎる, yarisugiru] (v1) to overdo; to go too far; to go to excess
やり過ごす(P);遣り過す[やりすごす, yarisugosu] (v5s,vt) (1) to let something (or somebody) go past; (2) to do too much; (P)
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
世話を焼く[せわをやく, sewawoyaku] (exp,v5k) to bother; to meddle; to poke one's nose (into another's business); to be too helpful
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto)
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P)
余る[あまる, amaru] (v5r,vi) (See 余り) to remain; to be left over; to be in excess; to be too many; (P)
余計[よけい, yokei] (adj-na,adv,n) too much; unnecessary; extraneous; abundance; surplus; excess; superfluity; (P)
使い過ぎる[つかいすぎる, tsukaisugiru] (v1) to use excessively; to use too much; to spend too much; to overwork someone
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P)
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for
出来過ぎ[できすぎ, dekisugi] (adj-na,adj-no) too good (in performance, workmanship, etc.)
出過ぎる[ですぎる, desugiru] (v1,vi) to project or protrude too much; to be too forward; to obtrude
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P)
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed
壁の花[かべのはな, kabenohana] (n) one too shy to actively join in the party; wallflower
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate
嫁き遅れ[いきおくれ, ikiokure] (n,adj-no) woman who missed the chance of getting married (because one is too old)
寵愛昂じて尼になす[ちょうあいこうじてあまになす, chouaikoujiteamaninasu] (exp,v5s) (obsc) to love one's child too much for their own good; to love one's daughter so much as to make her a nun
寸が足りない[すんがたりない, sungatarinai] (adj-i) (obsc) too short
差し控える[さしひかえる, sashihikaeru] (v1,vt) to be moderate; to not do too much; (P)
引っ込みが付かない;引っ込みがつかない[ひっこみがつかない, hikkomigatsukanai] (exp) there being no backing out; gone too far to retreat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW)
カットオーバ[かっとおーば, kattoo-ba] cutover
カットオーバー[かっとおーばー, kattoo-ba-] cut over
グラフィックツール[ぐらふぃっくつーる, gurafikkutsu-ru] graphic(al) tool
ツールキット[つーるきっと, tsu-rukitto] toolkit
ツールサーバ[つーるさーば, tsu-rusa-ba] tool server
ツールセット[つーるせっと, tsu-rusetto] tool set
ツールバー[つーるばー, tsu-ruba-] toolbar
ツールボックス[つーるぼっくす, tsu-rubokkusu] toolbox
ファイル通し番号[ファイルとおしばんごう, fairu tooshibangou] file serial number
ブルートゥース[ぶるーとうーす, buru-tou-su] Bluetooth
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit
ポイントオブプレザンス[ぽいんとおぶぷれざんす, pointoobupurezansu] point of presence (POP)
管理ツール[かんりツール, kanri tsu-ru] management tool
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools
通し番号[とおしばんごう, tooshibangou] serial number
開発ツール[かいはつツール, kaihatsu tsu-ru] development tool
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
十日[とおか, tooka] Thai: วันที่สิบของเดือน English: 10th
通す[とおす, toosu] Thai: ให้ผ่าน
通す[とおす, toosu] Thai: ดูรวม ๆ English: to overlook
通す[とおす, toosu] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue
通りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] Thai: ที่เดินสวนไป English: passing
通る[とおる, tooru] Thai: ผ่านไปได้
通る[とおる, tooru] Thai: ผ่าน English: to pass
遠い[とおい, tooi] Thai: ระยะห่างหรือนาน English: distant
遠い[とおい, tooi] Thai: ไกล English: far

too ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too ; similarly ; likewise FR: aussi ; également ; de même
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too FR: de même ; il en va de même
ดื่มจัด[v. exp.] (deūm jat) EN: drink too much ; drink a lot FR:
ด้วย[adv.] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise FR: aussi ; également ; de même ; de plus ; itou (fam., vx) ; non plus
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่[adj.] (eūafeūa phe) EN: too generous FR:
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:
ฟุ้ง[adv.] (fung) EN: too much ; too many FR: diffusément
ให้ความสำคัญกับมากเกินไป (ให้ความสำคัญกับ...มากเกินไป)[v. exp.] (hai khwām s) EN: attach too much importance (to) ; overrate FR: exagérer l'importance (de) ; attacher trop d'importance (à)
เห็นเขาทำก็ทำบ้าง[xp] (hen khao th) EN: do what someone else does too FR: faire comme quelqu'un autre
ใจโต[adj.] (jaitō) EN: lavish ; too broad-minded FR:
ใจเติบ[adj.] (jaitoēp) EN: too broad-minded FR:
ใจใหญ่ใจโต[adj.] (jaiyaijaitō) EN: magnanimous ; too generous FR:
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: That'll be the end of it! ; Too bad! FR:
แก่บ่น[v. exp.] (kaē bon) EN: grumble too much ; grouch FR:
แก่ไป[adj.] (kaē pai) EN: too strong ; too concentrated FR:
แก่ไป[adj.] (kaē pai) EN: too old FR:
แข่งพายุ[v. exp.] (khaeng phāy) EN: drive too fast FR:
คางคกขึ้นวอ[n.] (khāngkhokkh) EN: poor person whom makes good and forgets his roots ; too big for one's britches ; swellheaded FR:
คับ[adj.] (khap) EN: tight ; close ; compact ; tight-fitting ; close-fitting ; firm ; small ; too small FR: serré ; trop étroit ; ajusté 
คิดมาก[v.] (khitmāk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard ; overthink ; worry FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci ; être tracassé ; ressasser
คิดมากไปเอง[v. exp.] (khit māk pa) EN: attach too much importance (to) ; That's pretty far-fetched FR:
โค่ง[adj.] (khōng) EN: bigger than usual ; too big FR:
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; argue over ; dispute ; quarrel ; be too mindful ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; discuter ; débattre ; lésiner
กินขวา[v.] (kinkhwā) EN: exceed in the right side ; be too far on the right ; be inclined to the right ; pull to the right ; wear away on the right side FR: déborder à droite ; pencher à droite ; être trop à droite
กินซ้าย[v.] (kinsāi) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left ; pull to the left ; wear away on the left side ; be too far on the left FR: déborder à gauche ; pencher à gauche ; être trop à gauche
ไกลเกินไป[adv.] (klai koēnpa) EN: too far FR: trop loin
กล้ำกราย[v.] (klamkrāi) EN: go too near ; get too close ; trepass FR:
ก็[adv.] (kø [= kǿ]) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well ; possibly ; probably FR: alors ; aussi ; de même ; également ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout ; et bien ; Eh ben ! (fam.)
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
เกินแกง[adv.] (koēn kaēng) EN: too FR:
เกินการ[adv.] (koēnkān) EN: too ; too much ; excessively ; exceedingly FR: trop
เกินขนาด[adj.] (koēn khanāt) EN: excessive ; oversized ; too big FR: excessif
เกินหน้า[adv.] (koēnnā) EN: too far FR:
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement
เกินไป (...เกินไป)[adv.] (... koēnpai) EN: too ... (+ adj.) FR: trop ... (+ adj.) ; excessivement ... (+ adj.)
เกินพอดี[adv.] (koēn phødī) EN: too much ; excessively ; more than is appropriate FR: plus que nécessaire
ก็มี[v. exp.] (kø mī) EN: have ... too ; also FR: avoir aussi ; avoir également
โก่งราคา[v. exp.] (kōng rākhā) EN: ask too high a price ; raise the price ; inflate the price FR: gonfler le prix ; surfaire ; surestimer
ก่อนที่จะสายเกินไป[xp] (køn thī ja ) EN: before it's too late FR: avant qu'il ne soit trop tard
กระชั้นชิด[adj.] (krachan chi) EN: short ; too close ; near FR:

too ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
oft; oftmals; häufig {adv} | öfter | am öftesten | oft benutzt | allzu oftoften | more often | most often | often used | all too often
vertrauensselig {adj}all too trustful; all too trusting
Alligator-Dübel {m}toothed ring
Zeichentrickfilm {m}animated film; animated cartoon
Ankerzahn {m} [electr.]armature tooth
Bohrmeißel {m}boring tool
Karikatur {f}; Cartoon
Strehlwerkzeug {n}chasing tool
Gesamtschneidwerkzeug {n}combination cutting tool
Freisenker {m}contour restoring tool
Crimpwerkzeug {n} [techn.] | Aufnahme des Crimpwerkzeugescrimping tool | locator of a crimping tool
Eckzahn {m} [anat.]cuspid; eyetooth
Schneidzeug {n}edge tool
Eselspinguin {m} [ornith.]Gentoo Penguin
Versuchswerkzeug {n}experimental tool
Außenverzahnung {f}external tooth system
Kristallkoralle {f} (Galaxea fascicularis) [zool.]tooth coral
Kabelstromzuführung {f}festoon cable power supply
Schleppkabel {n}festoon cable; trailing cable
Pendelwerkzeug {n}floating tool
Fliegenpilz {m} [bot.]fly agaric; toadstool
Gartengerät {n}gardening tool
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Braunkopfkakadu {m} [ornith.]Glossy Cockatoo
Helmkakadu {m} [ornith.]Gang-gang Cockatoo
Beißerchen {pl} (Kindersprache für Zähne)toothy-pegs
Japanischer Schnabelwal {m} [zool.]ginkgo-toothed beaked whale; Japanese beaked whale (Mesoplodon ginkgodens)
Layard-Schnabelwal {m} [zool.]strap-toothed whale; strap-toothed beaked whale; Layard's beaked whale (Mesoplodon layardii)
Gelbwangenkakadu {m} [ornith.]Lesser Sulphur-crested Cockatoo
Werkzeugmaschinenbau {m}machine tool building
Prüfmittelverwaltung {f}management of test tools
Spritzwerkzeug {n}molding tool
Aushalsemeißel {m}necking tool
Nibbelwerkzeug {n}nibbling tool
Arakakadu {m} [ornith.]Palm Cockatoo
Zugführer {m} [mil.]platoon leader
Pontonbrücke {f}pontoon bridge
Schiffbrücke {f}pontoon bridge
Siebzehnundvier {n} (Kartenspiel)pontoon [Br.]
Feinbohrmeißel {m}precision boring tool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า too
Back to top