ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tight*, -tight-

tight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tight (adj.) คับแน่น See also: ผูกแน่น, พันแน่น, รัดแน่น Ops. loose, slack
tight (adj.) แน่นหนา
tight (adj.) ปิดแน่น (ไม่ทำให้ของเหลวไหลออกมาได้) See also: ติดแน่น, ติดสนิท
tight (adj.) เข้มงวด See also: กวดขัน, เคร่งระเบียบ Syn. firm, rigid, stringent
tight (adj.) หนาแน่น See also: ไม่มีที่ว่าง Syn. cramped
tight (adj.) ที่ไม่มีเวลาว่าง
tight (adj.) ขี้เหนียว See also: ตระหนี่, ใจแคบ Syn. miserly Ops. generous
tight (adj.) ยาก See also: ลำบาก, จัดการลำบาก
tight (adj.) ที่มีคู่แข่งที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน
tight (adj.) เมา (คำสแลง) See also: เมาเหล้า Syn. drunk, tipsy Ops. sober
tight (adj.) สั้นกระชับ See also: กระชับ, สังเขป, ได้ใจความ Syn. concise, terse
tight (adj.) สนิทสนม (คำไม่เป็นทางการ) See also: ใกล้ชิดสนิทสนม Syn. intimate
tight (adv.) อย่างมั่นคง Syn. firmly
tight spot (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก Syn. difficulty
tight-fitting (adj.) รัดรูป See also: พอดีตัว Syn. close-fitting, tight
tight-lipped (adj.) พูดน้อย See also: เงียบ, ปิดปากเงียบ
tight-lipped (adj.) เม้มปากแน่น (เช่น จากความเจ็บปวดหรือโกรธมาก)
tighten (vi.) กลายเป็นแน่นหนา
tighten (vt.) ทำให้แน่นหนา See also: ทำให้แน่นหรือตึงขึ้น, ผูกให้แน่น Syn. fasten
tighten up (phrv.) ทำให้คลายลง See also: ผ่อนออก
tightfisted (adj.) ซึ่งรัดรูป See also: ซึ่งพอดีตัว
tightly (adv.) อย่างคับแน่น
tightly (adv.) อย่างแน่นหนา
tightly (adv.) อย่างเข้มงวด See also: อย่างเข้มงวดกวดขัน Syn. strictly
tightly coiled (adj.) ที่เป็นม้วนขด See also: ที่ขดตัว
tightness (n.) ความแน่น See also: ความคับ Syn. tautness
tightness (n.) ความตระหนี่ See also: ความใจแคบ Syn. meanness, minginess, niggardliness
tightness (n.) ความฝืดตัว (ของเงิน) See also: ความตึงตัว (ของเงิน) Syn. stringency
tightrope (n.) ลวดขึงตึง (ใช้เดินไต่ลวด)
tights (n.) เสื้อรัดรูปของนักกายกรรม
tightwad (n.) คนขี้เหนียว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. niggard, muckworm, scrimp, miser
English-Thai: HOPE Dictionary
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ
tight-lipped(ไททฺ'ลิพทฺ') adj. พูดน้อย,เงียบ,ปิดปากเงียบ, Syn. taciturn
tighten(ไท'เทิน) vt.,vi. ทำให้แน่นหนา,ทำให้รัดกุม,กลายเป็นแน่นหนา,กลายเป็นรัดกุม,กวดขัน., See also: tightener n., Syn. tauten,stretch
tightrope(ไททฺ'โรพ) n. เส้นขึงตึงที่ใช้ในการเดินไต่หรือเล่นกายกรรม
tights(ไทท์ซฺ) n. เสื้อรัดรูปของนักกายกรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
tight(adj) แน่น,คับ,อึดอัด,ตึง,คับขัน,กวดขัน,ขี้เหนียว
tighten(vt) ผูกแน่น,กวดขัน,รัด,อัด
tights(n) เสื้อรัดรูป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tight foldชั้นหินคดโค้งตีบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันชะเนาะ (v.) twist a rope tight by means of a stick
คับ (adj.) tight See also: close, compact, tight-fitting, close-fitting, small, firm Syn. แคบ, แน่น, ตึง Ops. พอดี
ติดแน่น (adv.) tight See also: closely Syn. ติด, แนบ
ตึง (adj.) tight See also: tense, taut, stiff, firm Syn. แน่น, เต่ง, เต่งตึง Ops. หย่อน, ยาน, หลวม
ตึงตัว (v.) tight See also: tense, taut Syn. รัดตัว
สนิท (adv.) tight See also: closely Syn. ติด, ติดแน่น, แนบ
กวด (v.) tighten See also: twist Syn. ขัน, ไข
ขัน (v.) tighten See also: screw tight, wrench Ops. คลาย, ผ่อน
รัดเข็มขัด (v.) tighten one´s belt
ปี๋ (adv.) tightly Syn. สนิท, แน่น
ปี๋ (adv.) tightly Syn. สนิท, แน่น
มิด (adv.) tightly See also: entirely, completely Syn. สนิท
ยัดเยียด (adv.) tightly Syn. แออัด, แออัดยัดเยียด
แน่น (adv.) tightly Syn. แน่นหนา, หนาแน่น Ops. เบาบาง
แน่นหนา (adv.) tightly See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily Syn. แข็งแรง Ops. บอบบาง
แออัด (adv.) tightly See also: closely Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, อัดแอ, แออัดยัดเยียด
ความกระชับ (n.) tightness See also: fittedness Syn. ความตึง, ความรัดรึง, ความแนบแน่น
ความคับ (n.) tightness See also: close-fitting
ความตึง (n.) tightness See also: tautness, stretchability Ops. ความหย่อน, ความยาน
ความรัดรึง (n.) tightness See also: fittedness Syn. ความตึง, ความแนบแน่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are on a very tight scheduleพวกเรามีกำหนดการแน่นมาก
You need to tighten your beltคุณจำเป็นต้องรัดเข็มขัดตัวเองแล้วนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tie it good and tight now.ผูกมันที่ดีและแน่นในขณะนี้
Oh, this wig's so tight they ought to send an aspirin with it.ตายวิกผมนี้เเน่นเสียจริง น่าจะเเถมยาเเก้ปวดติดมาด้วย
They're always kept tight closed when you're afloat.ถูกปิดเเน่นเสมอเพื่อให้เรือลอย
Each bait hung head-down with the shank of the hook inside... ... tight and sewed solid.แต่ละเหยื่อแขวนหัวลงกับขา ของเบ็ดภายในปลาเหยื่อ เชื่อมโยงและเย็บเป็นของแข็ง
When that rope starts to pull tight you can feel the devil bite your ass!อีตอนที่เชือกเริ่มรัดแน่น นายรู้สึกได้เลยว่าปิศาจมันขย้ำตูดอยู่
Very first light, sharks come cruising so we formed ourselves into tight groups.พอเริ่มมีเเสง ฉลามก็มาวนเวียน... เราก็เลยเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่
Make it as tight as you like.มัดให้แน่นเท่าที่ท่านต้องการเลย
I see we have some youngsters doing their thing in spite of the tight checkpoints.ฉันเห็นว่าเรามีหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งกำลังทำ สิ่งที่รวมตัวกันที่จุดจุดหนึ่ง
We're friends, we're like a family. I won't ask for money when you're in a tight spot.เราเหมือนครอบครัวเดียวกัน ไม่ต้องคืนก็ได้ถ้าคุณแย่
Sleep tight and don't let the Artie bugs bite.หลับให้สบาย อย่าไปฟังที่อาร์ตี้มันกัด.
Otherwise it'll be too tight for the wedding.ไม่อย่างนั้นมันจะดูแน่นเกินไปสำหรับงานแต่งงาน
Once I held him tight on my bike.ขณะที่กอดเขาบนมอไซด์

tight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dèng, ㄉㄥˋ, 蹬] step into (as tight shoe)
严密[yán mì, ㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, 严密 / 嚴密] strict; tight (organization, surveillance etc)
不透气[bù tòu qì, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄑㄧˋ, 不透气 / 不透氣] airtight
密闭门[mì bì mén, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄇㄣˊ, 密闭门 / 密閉門] airtight door
[shā, ㄕㄚ, 煞] decrease; tighten
[mēn, ㄇㄣ, 闷 / 悶] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly
束紧[shù jǐn, ㄕㄨˋ ㄐㄧㄣˇ, 束紧 / 束緊] gird; tighten
勒紧[lēi jǐn, ㄌㄟ ㄐㄧㄣˇ, 勒紧 / 勒緊] to tighten (bond)
勒紧裤带[lēi jǐn kù dài, ㄌㄟ ㄐㄧㄣˇ ㄎㄨˋ ㄉㄞˋ, 勒紧裤带 / 勒緊褲帶] to tighten one's belt
紧缩[jǐn suō, ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ, 紧缩 / 緊縮] reduce; tighten; cut back (budget etc)
[shěng, ㄕㄥˇ, 㗂] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese)
密闭[mì bì, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ, 密闭 / 密閉] sealed; airtight
短打扮[duǎn dǎ ban, ㄉㄨㄢˇ ㄉㄚˇ ㄅㄢ˙, 短打扮] shorts; tight-fitting clothes
钢丝[gāng sī, ㄍㄤ ㄙ, 钢丝 / 鋼絲] steel wire; tightrope
拉紧[lā jǐn, ㄌㄚ ㄐㄧㄣˇ, 拉紧 / 拉緊] strain; tense; tighten
严格[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, 严格 / 嚴格] strict; stringent; tight; rigorous
严紧[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, 严紧 / 嚴緊] strict; tight
严竣[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, 严竣 / 嚴竣] tight; strict; severe; stern; difficult
收紧[shōu jǐn, ㄕㄡ ㄐㄧㄣˇ, 收紧 / 收緊] tighter restrictions
[shòu, ㄕㄡˋ, 瘦] tight; thin; lean
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 紧 / 緊] tight; nervous; strict
紧绷绷[jǐn bēng bēng, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ ㄅㄥ, 紧绷绷 / 緊繃繃] tight; taut; strained; sullen
走索[zǒu suǒ, ㄗㄡˇ ㄙㄨㄛˇ, 走索] tightrope walking
走绳[zǒu shéng, ㄗㄡˇ ㄕㄥˊ, 走绳 / 走繩] tightrope walking
不透水[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, 不透水] waterproof; watertight; impermeable

tight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きつめ[, kitsume] (adj-no,adj-na,n) a little too tight
ハードスケジュール[, ha-dosukeju-ru] (n) heavy schedule; tight schedule; hard schedule
ぴんと張る[ぴんとはる, pintoharu] (exp,v5r) to pull tight
メコ筋[メコすじ;メコスジ, meko suji ; mekosuji] (n) (uk) (sl) camel toe (i.e. female genitals visible through tight clothing)
包囲網[ほういもう, houimou] (n) encirclement; encircling net; tight besiegement
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
ウォータータイト[, uo-ta-taito] (n) watertight
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P)
かっちり[, kacchiri] (adv,n,vs) tightly; exactly
がっちり屋[がっちりや, gacchiriya] (n) tightwad
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P)
ぎっしり[, gisshiri] (adv) tightly; fully; (P)
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P)
ぎっちり[, gicchiri] (adv) tightly; fully
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug
ぎゅうぎゅう[, gyuugyuu] (adj-na,adv) (on-mim) packing in tightly; creaking leather, door, etc.; (P)
ぎゅっと[, gyutto] (adv) (on-mim) tightly (squeezing); firmly; hard; (P)
きゅっと[, kyutto] (adv) (on-mim) tightly; squeaking
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
ケチケチ;けちけち[, kechikechi ; kechikechi] (adv,vs) (See けち) stingy; tightfisted; miserly
しみったれる[, shimittareru] (v1,vi) to be stingy; to be tightfisted
スパッツ[, supattsu] (n) gaiters; leggings; tights; spats; (P)
すぽっと[, supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping)
ぴたり[, pitari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping)
ぴちっと[, pichitto] (adv,vs) tightly; snugly
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P)
ぴっちり[, picchiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) tightly; snugly
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded
下緒;下げ緒[さげお, sageo] (n) (See 鞘) cord for attaching a sword scabbard tightly to the obi; sword strap; sword knot
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
口堅い;口固い[くちがたい, kuchigatai] (adj-i) discreet; tight-lipped
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
密栓[みっせん, missen] (n,vs) stopping tightly; sealing hermetically
密閉[みっぺい, mippei] (n,vs) airtight
密閉容器[みっぺいようき, mippeiyouki] (n) airtight container
引き締める(P);引締める(P)[ひきしめる, hikishimeru] (v1,vt) to tighten; to stiffen; to brace; to strain; (P)
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
密結合[みつけつごう, mitsuketsugou] tightly-coupled (a-no)
密結合システム[みつけつごうシステム, mitsuketsugou shisutemu] tightly coupled system
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight

tight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
ฝืนยิ้ม[v. exp.] (feūn yim) EN: force a smile ; give a forced smile ; wear a smile ; give a tight smile FR: rire jaune
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
เหตุการณ์คับขัน[n. exp.] (hētkān khap) EN: critical situation ; tight situation FR:
จนมุม[v.] (jon mum) EN: corner ; be in a tight corner FR: acculer (fig.)
เขม็ง[adj.] (khameng) EN: tight ; taut ; hard ; tense ; critical FR:
ขัน[v.] (khan) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist FR: resserrer ; visser
ขันชะเนาะ[v.] (khanchanǿ) EN: twist a rope tight by means of a stick ; twist tight by means of a lever FR: garroter ; poser un garrot
เข้าปิ้ง[v.] (khaoping) EN: be unable to move ; be driven into a tight corner ; be in trouble ; go to the slammer ; be in hot water ; be caught FR: être coincé
คับ[adj.] (khap) EN: tight ; close ; compact ; tight-fitting ; close-fitting ; firm ; small ; too small FR: serré ; trop étroit ; ajusté 
ขับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ขึง[v.] (kheung) EN: stretch ; pull tight ; tauten FR: tendre ; tirer
ขี้เหนียว[adj.] (khīnīo) EN: stingy ; miserly ; mean ; tight FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
ครัดเคร่ง[v.] (khratkhreng) EN: be tight FR:
เคร่งระเบียบ[adj.] (khreng rabī) EN: tight FR:
เครียด[adj.] (khrīet) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight FR: stressé ; tendu ; crispé
กระชับ[adj.] (krachap) EN: tight ; compact ; close-fitting ; fastened firmly ; well-fitting FR: compact
กวดขัน[adj.] (kūatkhan) EN: tight ; very strict and firm FR:
มั่น[v.] (man) EN: tight ; secure ; firm FR: consolider
เมื่อย[adj.] (meūay) EN: stiff ; tight ; sore FR:
มิด[adj.] (mit) EN: concealed ; covered ; tight ; close FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
แน่น[adj.] (naen) EN: tight ; firm ; fast FR: serré ; ferme
แน่นหน้าอก[adj.] (naēnnā-ok) EN: having tight chest FR: oppressé
งวด[v.] (ngūat) EN: dry up ; dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight FR: assécher : être à sec ; se tarir ; décroître ; être serré ; se réduire
เหนียวแน่น[adj.] (nīonaen) EN: firm ; tight ; strong FR:
นอนหลับฝันดี[v. exp.] (nøn lap fan) EN: sleep tight FR:
รัด[v.] (rat) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug FR: serrer ; sangler
รัดตัว[adj.] (rattūa) EN: tight ; constrictive FR:
รึง[v.] (reung) EN: be tight ; tighten FR:
สนิท[X] (sanit) EN: tight ; perfectly joined ; firm ; snug ; close fitting FR: bien ajusté ; à fond
สูสี[adj.] (sūsī) EN: close ; tight FR:
เต่ง[adj.] (teng) EN: firm ; tight ; well-developed FR:
ตึง[adj.] (teung) EN: tight ; strained ; stretched , taut ; tense FR: raide ; tendu
ตรึงตรา[v.] (treungtrā) EN: tighten ; make tight ; make taut ; fasten down FR:
บรรจุภาชนะอัดลม[X] (banju phātc) EN: in airtight containers FR:
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere FR: de près ; partout
กำ[v.] (kam) EN: grasp ; hold ; hold tightly ; clench ; grip ; seize FR: empoigner ; saisir ; serrer
เขม็ง[v.] (khameng) EN: tighten ; tauten FR:
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed ; crowd FR: emplir

tight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zugzwang {m} | unter Zugzwang stehen | jdn. in Zugzwang bringen | in Zugzwang geratentight spot | to be in a tight spot | to put somebody on the spot | to be put on the spot
luftdicht; hermetisch verschlossen {adj} | luftdichter | am luftdichtesten | luftdicht verschlossener Behälterairtight | more airtight | most airtight | airtight container
hieb- und stichfest {adj} [übtr.]airtight
Strumpfhose {f}tights; pair of tights [Br.]
dicht; eng; fest {adj} | dichter; enger; fester | am dichtesten; am engsten; am festestentight | tighter | tightest
Gratwanderung {f}tightrope walk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tight
Back to top