ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thing*, -thing-

thing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thing (n.) สิ่งของ See also: ของ, เครื่องใช้, วัตถุ
thing (n.) สิ่งที่เกิดขึ้น See also: เหตุการณ์ Syn. situation
thing (n.) ความคิดหรือคำพูด Syn. idea, thought
thing (n.) รายละเอียด Syn. detail
thing (n.) จุดประสงค์ See also: จุดประสงค์สำคัญ Syn. aim, objective
thing (n.) งานที่ต้องทำ See also: หน้าที่, ธุระ, ภาระ Syn. task
thing (n.) การกระทำ Syn. action
thing (n.) สิ่งมีชีวิต See also: คนหรือสัตว์ Syn. creature
thing (n.) เสื้อผ้าอาภรณ์ Syn. cloth
thing (n.) กิจกรรมที่ชอบ
thing (n.) ความชอบหรือเกลียดอย่างมาก
thing (n.) สิ่งที่ปรารถนาจะได้มา Syn. ideal
thingamabob (n.) สิ่งที่ผู้พูดลืมชื่อ
things (n.) สิ่งของ See also: วัตถุ Syn. belongings, objects
Things are looking up. (idm.) สภาพบางอย่างกำลังดีขึ้น
thingy (sl.) คำที่พูดขึ้นมาเมื่อนึกชื่อที่จะพูดไม่ออก
English-Thai: HOPE Dictionary
thing(ธิง) n. สิ่งของ,ของ,สรรพสิ่ง,กรณี,สิ่งสำคัญ,เรื่องราว,การกระทำ,เหตุการณ์,รายละเอียด,จุดประสงค์,เป้าหมาย,วิธีการ things เสื้อผ้าอาภรณ์,การงาน,สิ่งมีชีวิต,ความคิด,ข้อความ,สิ่งที่เป็นทรัพย์สินได้, Syn. object,entity
English-Thai: Nontri Dictionary
thing(n) สิ่งของ,เรื่อง,แบบ,กรณี,จุดประสงค์,การกระทำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thingของ, ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Things (Law)ทรัพย์ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นครู (v.) learn a new thing at the first time See also: get one´s first lesson (in sex)
ตึง (adv.) sound of a heavy thing falling on the floor or ground
ปล่อยของ (v.) let the magic thing go See also: release an amulet to harm the other
ของ (n.) thing See also: stuff, possessions, good, articles, property Syn. สิ่งของ, สรรพสิ่ง
สิ่ง (n.) thing See also: article, matter Syn. ของ, สิ่งของ
สิ่ง (n.) thing See also: matter
สิ่งของ (n.) thing See also: article, matter Syn. วัตถุ
เครื่อง (n.) thing See also: article, matter Syn. สิ่ง, สิ่งของ
สิ่งเล็กน้อย (n.) thingamajig See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack Syn. เรื่องเล็กน้อย Ops. สิ่งใหญ่โต
สิ่งเล็กน้อย (n.) thingamajig See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack Syn. เรื่องเล็กน้อย Ops. สิ่งใหญ่โต
สิ่งเล็กสิ่งน้อย (n.) thingamajig See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack Syn. สิ่งเล็กน้อย, เรื่องเล็กน้อย Ops. สิ่งใหญ่โต
สิ่งเล็กสิ่งน้อย (n.) thingamajig See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack Syn. สิ่งเล็กน้อย, เรื่องเล็กน้อย Ops. สิ่งใหญ่โต
เรื่องเล็กน้อย (n.) thingamajig See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack Syn. สิ่งเล็กน้อย Ops. สิ่งใหญ่โต
เรื่องเล็กน้อย (n.) thingamajig See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack Syn. สิ่งเล็กน้อย Ops. สิ่งใหญ่โต
ข้าวของ (n.) things See also: belongings, goods Syn. เครื่องใช้, ของ, สิ่งของ, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้
ทรัพย์นอกพาณิชย์ (n.) things outside commerce See also: public treasures, public property Syn. สาธารณสมบัติ
good and something (idm.) อย่างมาก (something คือคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนการใช้ไปตามปริบท เช่น ready, tired)
noe too something (idm.) ไม่มาก (ใช้คำคุณศัพท์แทน something เช่น none to clean หมายถึงไม่สะอาดมาก)
กระแทกกระทั้น (v.) bang things See also: thump Syn. กระฟัดกระเฟียด
กรุกกรัก (adv.) sound of hard things bumping against each other See also: rattle, clatter Syn. กุกกัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
Money is the last thing this guy needsเงินเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชายคนนี้ต้องการ
The important thing is to use itสิ่งสำคัญก็คือการใช้มัน
But the important thing is not to panicแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
There's one thing we just mustn't missมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องไม่พลาด
This is the most stupid thing I have ever doneนี่คือสิ่งงี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยทำ
I believe you know the right thing to doฉันเชื่อว่าคุณรู้ว่าสิ่งไหนถูกต้องที่ควรทำ
It may be the last thing you ever doมันอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณเคยทำ
I thing I would get really boredฉันคิดว่าฉันอาจจะเบื่อจริงๆ
Shopping is definitely not a thing I like to do very oftenการชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
That's probably the thing I waste the most time onนั่นอาจเป็นสิ่งที่ฉันเสียเวลาไปมากที่สุดกับมัน
They're not the best thing to eatพวกมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทาน
We're not going to punish you for a little thing like thatพวกเราไม่ได้จะลงโทษคุณสำหรับสิ่งเล็กน้อยอย่างนั้น
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
Think of the saddest thing that's ever happened to you!คิดถึงสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณ
Now, the important thing is to talk to themตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดกับพวกเขา
I tried new thing, thing that I never tried beforeฉันพยายามทำสิ่งใหม่ที่ฉันไม่เคยทำมาก่อน
It’s the smartest thing you could doนี่คือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คุณควรทำ
The only thing that keeps me going is the dreamสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันก้าวต่อไปก็คือความฝัน
The one thing I swore I would never doเป็นสิ่งที่ฉันได้สาบานว่าจะไม่ทำมันอีก
I don't know a single thing about youฉันไม่รู้อะไรสักนิดเกี่ยวกับคุณ
Make that the first thing on your listทำให้สิ่งนั้นเป็นเรื่องแรกในรายการของคุณ
What is the best thing about India?อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอินเดีย?
These will mean nothing for you if you lose sight of the thing you loveสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรต่อคุณเลย ถ้าคุณลืมเลือนสิ่งที่คุณรัก
There's no need to get upset over a little thing like this!ไม่จำเป็นต้องหัวเสียกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
You always say that, the same thing every timeคุณพูดอย่างนี้เสมอแหล่ะ พูดสิ่งเดิมๆ ทุกครั้ง
The only thing good about him is his face!เขามีดีอย่างเดียวที่หน้าตาเท่านั้น
Things seem bad because it's dark and rainyสิ่งต่างๆดูแย่เพราะมันทั้งมืดและมีฝนตก
Things are getting betterสิ่งต่างๆ กำลังดีขึ้น
Things went on like that for a whileสิ่งต่างๆ ดำเนินไปเช่นนั้นชั่วเวลาหนึ่ง
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
Think nothing of itอย่าไปคิดอะไรเลย
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
Don't be afraid of anythingอย่ากลัวสิ่งใด
Please think nothing of itได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
I trust nothing is wrongฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรผิด
Is something wrong?มีบางสิ่งผิดพลาดหรือ
There's nothing hereไม่มีอะไรที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง?
Wait 'til I, I fix this thing here.รอจนกว่าฉันฉันจะแก้ไขสิ่งนี้ ที่นี่ ที่นั่น
A thing like that ought to be worth a fortune to someone.สิ่งที่ต้องการที่ควรจะเป็น มูลค่าโชคลาภกับใครบางคน
Get this thing off. Get me outta here!ได้รับสิ่งนี้ออก ได้รับฉันจาก ที่นี่แล้ว!
No. I'm afraid that sort of thing ceased to amuse me years ago.ไม่ครับ ผมหมดสนุกกับการเล่นพนันมานานเเล้ว
What a stupid thing to do. Oh, I'm so sorry. Please don't bother.ฉันขอโทษด้วย อย่าลําบากเลยค่ะ มันไม่สําคัญอะไร
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่
Perhaps if such a thing happens again, Mrs. De Winter will tell me personally.ถ้าเกิดเรื่องเช่นนี้อีก คุณผู้หญิงควรจะบอกให้ฉันทราบ
You must remember that life at Manderley is the only thing that interests anybody down here.. ความมีชีวิตชีวาคือสิ่งเดียว ที่ผู้คนที่นี่ให้ความสนใจ
Wasn't a very attractive thing to say, was it?นั่นเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดเลย
I wonder if I did a very selfish thing in marrying you.ผมสงสัยว่าผมเห็นเเก่ตัวไปมั้ยที่มาเเต่งงานกับคุณ

thing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, 一大早] at dawn; at first light; first thing in the morning
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, 李代桃僵] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
[qǐ, ㄑㄧˇ, 敧] to pick up thing with chopsticks or pincers.
不三不四[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, 不三不四] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, 一大早儿 / 一大早兒] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning
莫不然[mò bù rán, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, 莫不然] equally true for (all the rest); the same thing applies (for everyone)
冥思苦想[míng sī kǔ xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄙ ㄎㄨˇ ㄒㄧㄤˇ, 冥思苦想] to consider from all angles (成语 saw); to thing through a problem; to ponder
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, 一鼻孔出气 / 一鼻孔出氣] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet
口不应心[kǒu bù yìng xīn, ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ ˋ ㄒㄧㄣ, 口不应心 / 口不應心] to say one thing but mean another; to dissimulate
借代[jiè dài, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, 借代] melonomy (rhetoric device of using one thing to stand for another)
其它[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, 其它] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, 暗渡陈仓 / 暗渡陳倉] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion
玩意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, 玩意儿 / 玩意兒] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc)
相配物[xiāng pèi wù, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ˋ, 相配物] thing that is well suited; pet animal that suits its owner
无成[wú chéng, ˊ ㄔㄥˊ, 无成 / 無成] achieving nothing
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
世事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, 世事] affairs of life; things of the world
事情[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, 事情] affair; matter; thing; business
一项[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一项 / 一項] an item; a thing
[kǒu, ㄎㄡˇ, 口] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc)
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly
无论何事[wú lùn hé shì, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ, 无论何事 / 無論何事] anything; whatever
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
若无其事[ruò wú qí shì, ㄖㄨㄛˋ ˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 若无其事 / 若無其事] as if nothing had happened
协办[xié bàn, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, 协办 / 協辦] assist; help sb do something; cooperate in doing something
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 痚] asthma; difficulty in breathing
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
装束[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, 装束 / 裝束] attire; clothing
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ, 避嫌] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
仅仅[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, 仅仅 / 僅僅] barely; only; merely; only (this and nothing more)
浴场[yù chǎng, ㄩˋ ㄔㄤˇ, 浴场 / 浴場] bathing spot
浴室[yù shì, ㄩˋ ㄕˋ, 浴室] bathroom (room used for bathing)
游泳衣[yóu yǒng yī, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄧ, 游泳衣] swimsuit; bathing costume
不在话下[bù zài huà xià, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄚˋ, 不在话下 / 不在話下] be nothing difficult; be a cinch
行将[xíng jiāng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄤ, 行将 / 行將] be about to (do something)
背光[bèi guāng, ㄅㄟˋ ㄍㄨㄤ, 背光] be in a poor light; do something with one's back to the light; stand in one's own light
[miè, ㄇㄧㄝˋ, 蔑] belittle; nothing

thing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンジッヒ[, anjihhi] (n) (See 即自) thing in itself (philosophy) (ger
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing
いの一番[いのいちばん, inoichiban] (exp) first of all; first thing
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P)
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark)
さえ(P);すら[, sae (P); sura] (prt) even; if only; if just; as long as; the only thing needed; (P)
さえも;すらも[, saemo ; suramo] (exp) (See さえ) even; if only; if just; as long as; the only thing needed
その辺;其の辺[そのへん, sonohen] (n,adj-no) (1) around there; near there; (2) or thereabouts; or so; (3) such a matter; such a thing
それ自体;其れ自体[それじたい, sorejitai] (n) in itself; the thing itself; this itself; for its own sake; per se
てな[, tena] (prt) a sort of thing like; used after a phrase to modify the following noun
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
どうしたら良い[どうしたらいい;どうしたらよい, doushitaraii ; doushitarayoi] (exp,adj-i) (uk) what's the best thing to do?
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
ない内に;無い内に[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs)
バージンロード[, ba-jinro-do] (n) the aisle (i.e. the thing a bride walks down) (wasei
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing
一つ(P);1つ;一(io)[ひとつ, hitotsu] (num) (1) one; (n) (2) for one thing (often used in itemized lists); (3) (after a noun) only; (4) (with a verb in negative form) (not) even; (n-adv) (5) just (i.e. "just try it"); (P)
一つ覚え[ひとつおぼえ, hitotsuoboe] (exp) the one thing that is well-remembered
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P)
一口同音[いっくどうおん, ikkudouon] (n) reading in unison; saying the same thing
一夢[いちむ, ichimu] (n) (a) dream; (a) fleeting thing
一等最初[いっとうさいしょ, ittousaisho] (adv) (See いの一番) first off; first thing
事がある[ことがある, kotogaaru] (exp,v5r-i) (1) (uk) (after the past tense form of a verb) (something) has occurred; to have done (something); such a thing happened; (2) (uk) (something) happens on occasions; there are times when; (P)
交換品[こうかんひん, koukanhin] (n) thing bartered; trade-in
付け加える(P);つけ加える;付加える;附け加える;附加える[つけくわえる, tsukekuwaeru] (v1,vt) to add one thing to another; (P)
何だかんだ(P);何だかだ;何だ彼だ[なんだかんだ(何だかんだ;何だ彼だ)(P);なんだかだ(何だかだ;何だ彼だ), nandakanda ( nanda kanda ; nanda kare da )(P); nandakada ( nanda kada ; nanda kare ] (adv) (uk) something or other; one thing or another; this or that; (P)
何やかやで[なにやかやで, naniyakayade] (exp) all told; what with one thing and another
俗了[ぞくりょう, zokuryou] (n,vs) a refined thing becoming vulgar
午後一[ごごいち, gogoichi] (n) first thing in the afternoon
口が酸っぱくなる[くちがすっぱくなる, kuchigasuppakunaru] (exp) to say the same thing over and over again; to talk until one is blue in the face
宛然[えんぜん, enzen] (adj-t,adv-to) as if; the very thing itself
御手の物;お手の物[おてのもの, otenomono] (n) (See 手の物) one's speciality; one's forte; one's own thing
手の物[てのもの, tenomono] (n) one's speciality; one's forte; one's own thing
手折る[たおる, taoru] (v5r,vt) (1) to break by hand (e.g. a flower); to break off (a twig); to pluck (a flower, a bud); (2) to make a young woman one's own thing
抱え込む;かかえ込む[かかえこむ, kakaekomu] (v5m,vt) to hold (carry) a thing in one's arm; to embrace (a baby); to take upon oneself
押っ被せる[おっかぶせる, okkabuseru] (v1,vt) to put a thing on top of another; to cover; to lay something on
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
旧夢[きゅうむ, kyuumu] (n) ancient dream; fleeting thing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something)
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs)
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things
何事[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything
何事[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..
[もの, mono] Thai: สิ่งของ English: thing

thing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้นั่น[n. exp.] (ai nan) EN: that thing ; that there thing FR:
ไอ้นี่[X] (ai nī) EN: this thing ; this here thing FR:
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing FR: celui-là ; cela ; celle-là
อันนี้[pr.] (an nī) EN: this one ; this thing FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci
อะไรต่ออะไร[X] (arai tø ara) EN: whatever ; one thing and another ; lots of things FR:
บริโภคเจดีย์[n.] (børiphōkkha) EN: thing used by the Buddha ; place used by the Buddha FR:
ฝนทิ้งช่วง[X] (fon thing c) EN: have a dry spell FR:
ห้ามทิ้งขยะ[v. exp.] (hām thing k) EN: do not litter FR:
หัวตอ[n.] (hūatø) EN: disregarded important thing FR:
อีกอย่างหนึ่ง[X] (īk yāng neu) EN: beside that ; another thing ; one more thing ; in addition FR: en outre ; qui plus est ; autre chose
อีหรอบเดียวกัน[X] (īrøpdīokan) EN: similar ; of the same kind ; the same old thing ; the same old way FR:
การทิ้งฟ้อง[n. exp.] (kān thing f) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint FR:
การทิ้งคดี[n. exp.] (kān thing k) EN: abandonment of an action FR:
การทิ้งหน้าที่ราชการ[n. exp.] (kān thing n) EN: abandonment of a public office FR:
การทิ้งระเบิด[n. exp.] (kān thing r) EN: attack FR:
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: experience for the first time ; get one's first lesson ; initiate ; make one's debut ; learn a new thing FR:
ข้อเหมือน[n.] (khø meūoen) EN: similarity ; similarities [pl] ; thing in common FR: similarité [f]
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property FR: chose [f] ; choses [fpl] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; affaires [fpl] ; machin [m]
ของแข็ง[n.] (khøngkhaeng) EN: solid ; hard thing FR: solide [m]
ของไร้ค่า[n. exp.] (khøng rai k) EN: worthless thing ; junk FR: foutaise [f] (fam.)
ของสูง[n.] (khøngsūng) EN: sacred thing FR:
ของตาย[n.] (khøngtāi) EN: sure thing FR: certitude [f]
ของแท้[n. exp.] (khøng thaē) EN: genuine thing FR:
ของเทียม[n. exp.] (khøng thīem) EN: artificial thing FR:
ของที่หายไป[n. exp.] (khøng thī h) EN: lost artcle ; lost thing FR: objets perdus [mpl] ; choses disparues [fpl]
คนละอย่าง[X] (khon la yān) EN: a different thing ; in its own way FR:
ครัว[n.] (khrūa) EN: thing FR: chose [f]
ความ[n.] (khwām) EN: fact ; effect ; matter ; thing ; subject ; affair ; gist FR: fait [m] ; matière [f]
กินทิ้งกินขว้าง[v. exp.] (kin thing k) EN: waste food ; waste grain ; be wasteful of food FR:
กระลี[n.] (kralī) EN: bad thing ; wicked things FR:
กระแสหลัก[n. exp.] (krasaē lak) EN: mainstream ; main trend ; in thing FR: courant dominant [m] ; tendance principale [f]
กระยา[n.] (krayā) EN: thing FR: chose [f]
กรีดนิ้ว[v. exp.] (krītniu) EN: do a thing in an affected manner ; use the fingers daintily ; gesture with the fingers FR:
ไม่ได้ว่าสักหน่อย[X] (mai dāi wā ) EN: What did I say? ; I didn't say a thing FR:
ไม่เป็นมงคล[adj.] (mai pen mon) EN: inauspicious ; bad thing FR:
ไม่ทิ้งกัน[v. exp.] (mai thing k) EN: FR: être solidaire
หมูในอวย[n.] (mūnai-ūay) EN: a sure thing FR: c'est un jeu d'enfant ; ce n'est pas sorcier ; les doigts dans le nez
ปากว่าตาขยิบ[v. exp.] (pāk wā tā k) EN: dissemble ; be hypocritical ; say one thing but mean another FR:
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential FR:
ผลานิสงส์ ; ผลานิสงฆ์[n.] (phalānisong) EN: reward of good deeds or merit ; fruit of doing the right thing ; result of a good deed ; benefit of making merit FR:

thing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Merkwürdigkeit {f}odd thing
Superding {n}terrific thing
Atmen {n}breathing
Atemschutzgerät {n}breathing apparatus; respirator
Atemübung {f}breathing exercises
Badekabine {f}bathing hut
Badeanzug {m}bathing costume
Badeanzug {m}bathing suit
Badeort {m}bathing resort; swimming resort
Beatmung {f}breathing
Bradypnoe; verminderte Atemfrequenz {f} [med.]bradypnoea; slow breathing
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses
fähig {adj} | fähiger | am fähigsten | fähig sein, etw. zu tun | zu allem fähig seincapable | more capable | most capable | to be capable of doing sth. | to be capable of anything
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry
Dingsbums {n}thingamabob; thingumabob; thingmabob; thingamajig; thingumajig; thingmajig; thingummy
Erdschlussreaktanz {f}earthing reactor
Erdungseinrichtung {f} [electr.]earthing device
Erdungssteckverbinder {m} [electr.]earthing connector; grounding connector
Masseschalter {m}earthing switch
Kiemenatmung {f}gill breathing
Freizeitbekleidung {f}leisure clothing
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves
Sternpunkterdung {f}neutral earthing
Kunststoffmantel {m}plastic sheathing
Schutzerdung {f}protective earthing; protective grounding
beleidigt {adv}scathingly
vernichtend {adv}scathingly
Rassierzeug {n}shaving things
Sommerkleidung {f}summer clothes; summer clothing
Badestelle {f}swimming spot; bathing area
Beißring {m}teething ring
Thing {n} [hist.]thing
Thingplatz {m} [hist.]thingstead
trotz; ungeachtet; ungeschadet {prp; +Genitiv (+Dativ)} | trotz aller Ermahnungen; ungeachtet aller Ermahnungen | trotz allem; trotz alledemin spite of; despite | despite all warnings | in spite of everything

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thing
Back to top